Quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh quảng ninh

154 0 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2020, 11:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LUYỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LUYỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ ANH TÀI THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng 11 năm 2019 Tác giả Nguyễn Văn Luyện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Anh Tài tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cơ để tác giả có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Văn Luyện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp Luận văn Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.1 Khái quát dự án đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT 1.1.2 Khái quát quản lý dự án quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT 1.1.3 Tầm quan trọng dự án ứng dụng CNTT phát triển KT-XH 18 1.1.4 Nội dung quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT 23 1.1.5 Các nhân tố tác động ảnh hưởng tới quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT 27 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý triển khai dự án ứng dụng CNTT 29 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 29 1.2.2 Bài học rút cho địa bàn tỉnh Quảng Ninh 34 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 37 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 38 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 39 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 39 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 42 3.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Điều kiện kinh tế 44 3.1.3 Điều kiện xã hội 45 3.1.4 Những thuận lợi, khó khăn đến ứng dụng cơng nghệ thơng tin 46 3.2 Tình hình triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh 48 3.3 50 Thực trạng quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh 3.3.1 Quy trình thực quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh 50 3.2.2 Lập kế hoạch thực công tác đầu tư dự án công nghệ thông tin 56 3.3.3 Tổ chức triển khai hoạt động quản lý dự án CNTT 61 3.3.3 Kiểm tra, giám sát quản lý dự án ứng dụng CNTT 77 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh 83 3.5 Đánh giá chung công tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh 89 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.5.1 Kết đạt 89 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.5.2 Hạn chế 89 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 90 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 92 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh 92 4.1.1 Quan điểm 92 4.1.2 Phương hướng 94 4.1.3 Mục tiêu 96 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh 96 4.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch 96 4.2.2 Giải pháp tổ chức thực triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin 98 4.2.3 Đổi quy trình quản lý dự án ứng dụng cơng nghệ thông tin 101 4.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT 103 4.2.5 Giải pháp khác 103 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Đối với Bộ Thông tin Truyền thông 108 4.3.2 Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 108 4.3.3 Đối với Sở tỉnh Quảng Ninh 108 4.3.4 Đối với Ban quản lý dự án đơn vị 111 4.3.5 Đối với đơn vị triển khai dự án 111 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC 118 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 113 điện tử để Quảng Ninh trở thành tỉnh mạnh ứng dụng CNTT nước vào năm 2020 - Ba là, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Bốn là, đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh, luận văn đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu giải pháp chủ yếu kiến nghị cụ thể Thực đồng nội dụng khắc phục thiếu sót, hạn chế, đẩy nhanh ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh góp phần tích cực vào q trình phát triển ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam thời gian tới Đồng thời đưa kiến nghị bên liên quan để giải pháp có điều kiện triển khai ngồi thực tiễn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Báo cáo tổng kết năm Bộ Thông tin Truyền thông giai đoạn 2016-2018 Báo cáo tổng kết năm Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2018 Thái Bá Cẩn (2009), Phân tích quản lý dự án đầu tư, Nxb Giáo dục, Hà Nội Chương trình hành động số 33/CT-TU ngày 27/1/2015 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển cơng nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Nguyễn Văn Đăng (2005), Quản lý dự án, Nxb Đồng Nai Nguyễn Văn Đăng (2005), Quản lý dự án xây dựng, Nxb Đồng Nai Đinh Thế Hiển (2002), Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hiến(2005), Quản lý vốn đầu tư xây dựng bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nxb Giáo dục, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Mai (2003), Phân tích quản lý dự án đầu tư, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 17/8/2015 UBND Tỉnh việc thực chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/01/2015 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 115 12 Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng năm 2006 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 116 13 Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 14 Luật Đầu tư công ngày 18 tháng năm 2004 15 Luật An tồn thơng tin mạng ngày 99 tháng 11 năm 2015 16 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2007 Chính phủ Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước 17 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 Chính Phủ Quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ Thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 18 Nghị số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 Hội nghị Trung ương khóa XII “Một số chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế” đề cấp đến nội dung “ưu tiên phát triển số đô thị thông minh” 19 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 2020 20 Nghị số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 Chính phủ ban hành chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế tiếp tục giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược, kế hoạch bảo đảm an tồn thơng tin quốc gia 21 Nghị hội nghị Trung ương Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, rõ: “Sớm triển khai xây dựng số khu hành - kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát triển số đô thị thông minh” 22 Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ Chính phủ điện tử Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 117 23 Nghị số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế 24 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 2020 25 Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 26 Quyết định số 269/2006/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 27 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 28 Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ việc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 29 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 30 Quyết định số 260-QĐ/TW ngày 01/10/2014 Ban chấp hành Trung ương việc ban hành chương trình ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 118 31 Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 UBND Tỉnh việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 119 32 Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 UBND Tỉnh việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thơng tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 33 Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 UBND Tỉnh việc ban hành Kế hoạch cải cách hành tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 34 Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thông tư qui định nội dung Giám sát thi công dự án ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 35 Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 Thông tư qui định lập quản lý chi phí đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin 36 Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 Thông tư qui định nội dung giải cố trình thực đầu tư, bảo hành, vận hành dự án ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 37 Thông báo số 281/TB-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh việc xây dựng, triển khai Đề án triển khai mơ hình thành phố thơng minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020 38 Văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/04/2015 Bộ Thông tin Truyền thông việc ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Website 39 https://sxd.binhduong.gov.vn/Lists/DuAnDauTu/ChiTiet.aspx?ID=8 40 Thuathienhue.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 120 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh, Sơ tỉnh Quảng Ninh) - Đối với cán bộ, nhân viên Ban quản lý dự án CNTT Kính chào Anh/chị! Tơi Nguyễn Văn Luyện, học viên cao học trường Đại học Kinh tế QTKD - ĐH Thái Nguyên Tôi thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh Rất mong anh/chị dành thời gian để trả lời câu hỏi để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ anh/chị đóng góp lớn vào kết luận văn Tôi xin cam kết thông tin anh/chị phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! I Thông tin chung - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình độ văn hố (lớp): - Trình độ chun mơn (bằng cấp): - Chức vụ: II Nội dung khảo sát Anh/ chị chọn điểm số cách đánh dấu [√] vào số từ đến theo quy ước sau: Thang Kém Yếu Trung bình Khá Tốt điểm Ý nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 121 I Công tác lập kế hoạch dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Tiêu chí Thang điểm Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT công khai, minh bạch, rõ ràng Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT gắn liền với mục tiêu phát triển KT-XH địa phương Được biết nội dung lập kế hoạch công tác quản lý dự án ứng dụng CNTT II Tổ chức thưc triển khai dư án đầu tư ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Tiêu chí Thang điểm Nghiêm túc, công khai thực theo thuyết minh dự án CNTT Thực cơng tác quản lý sách, chế có liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia dự án CNTT Các hoạt động quản lý dự án CNTT theo quy định pháp luật cho phép Phân bổ nguồn lực tài chính, người, trang thiết bị hỗ trợ Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật dự án CNTT phân quyền rõ ràng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 120 III Quy trình quản lý dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Thang điểm Tiêu chí Phân cấp theo máy quản lý theo hướng tinh gọn, chuyên môn cao Cơ cấu lại tổ chức máy QLDA đầu tư phù hợp với bối cảnh địa phương Gắn thực phân cấp trách nhiệm quản lý nội dung quản lý dự án CNTT Thực nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, quy trình phối hợp theo Quy chế Bộ quản lý CNTT quốc gia, địa phương Đầu tư kinh phí cho cấp tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho đơn vị thực tốt nhiệm vụ thực dự án ứng dụng CNTT IV Kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Thang điểm Tiêu chí Công tác tra, kiểm tra dự án CNTT thực kỳ hàng Cán định làm công năm tác kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT vơ tư, liêm khiết Trình tự kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT tuân thủ theo quy định pháp luật Nhà nước Ứng dụng KHCN tra, kiểm tra xử lý vi phạm quản lý dự án ứng dụng CNTT Thực kiểm tra, giám sát đảm bảo tính kịp thời, quy định pháp luật Các kiểm tra, giám sát phân loại mức độ vi phạm để giải Công tác kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT công khai, minh bạch kết xử lý thơng báo rộng rãi Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 121 V Khó khăn, thách thức quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua gì? Khó khăn: ……………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thách thức: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VI Thuận lợi, hội quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua gì? Thuận lợi: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cơ hội: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VII Giải pháp/kiến nghị Anh/chị quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới gì? Giải pháp: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kiến nghị: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ của Anh/chị! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 122 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán bộ, nhân viên của Ban quản lý dự án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh) Kính chào Anh/chị! Tơi Nguyễn Văn Luyện, học viên cao học trường Đại học Kinh tế QTKD - ĐH Thái Nguyên Tôi thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh Rất mong anh/chị dành thời gian để trả lời câu hỏi để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ anh/chị đóng góp lớn vào kết luận văn Tơi xin cam kết thông tin anh/chị phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! I Thông tin người vấn - Họ tên người vấn: - Tuổi: - Trình độ văn hoá (lớp): - Trình độ chun mơn (bằng cấp): - Chức vụ: II Một số thông tin vấn cán bộ, công chức Cục hải quan tỉnh Anh/ chị chọn điểm số cách đánh dấu [√] vào số từ đến theo quy ước sau: Thang Kém Yếu Trung bình Khá Tốt điểm Ý nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 123 I Công tác lập kế hoạch dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Tiêu chí Thang điểm Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT công khai, minh bạch, rõ ràng Kế hoạch dự án ứng dụng CNTT gắn liền với mục tiêu phát triển KT-XH địa phương Được biết nội dung lập kế hoạch công tác quản lý dự án ứng dụng CNTT II Tổ chức thưc triển khai dư án đầu tư ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Tiêu chí Thang điểm Nghiêm túc, công khai thực theo thuyết minh dự án CNTT Thực cơng tác quản lý sách, chế có liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia dự án CNTT Các hoạt động quản lý dự án CNTT theo quy định pháp luật cho phép Phân bổ nguồn lực tài chính, người, trang thiết bị hỗ trợ Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật dự án CNTT phân quyền rõ ràng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 124 III Quy trình quản lý dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Thang điểm Tiêu chí Phân cấp theo máy quản lý theo hướng tinh gọn, chuyên môn cao Cơ cấu lại tổ chức máy QLDA đầu tư phù hợp với bối cảnh địa phương Gắn thực phân cấp trách nhiệm quản lý nội dung quản lý dự án CNTT Thực nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, quy trình phối hợp theo Quy chế Bộ quản lý CNTT quốc gia, địa phương Đầu tư kinh phí cho cấp tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho đơn vị thực tốt nhiệm vụ thực dự án ứng dụng CNTT IV Kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý dư án ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ninh? Thang điểm Tiêu chí Cơng tác tra, kiểm tra dự án CNTT thực kỳ hàng Cán định làm công năm tác kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT vô tư, liêm khiết Trình tự kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT tuân thủ theo quy định pháp luật Nhà nước Ứng dụng KHCN tra, kiểm tra xử lý vi phạm quản lý dự án ứng dụng CNTT Thực kiểm tra, giám sát đảm bảo tính kịp thời, quy định pháp luật Các kiểm tra, giám sát phân loại mức độ vi phạm để giải Công tác kiểm tra, giám sát dự án ứng dụng CNTT công khai, minh bạch kết xử lý thông báo rộng rãi Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 125 V Khó khăn, thách thức quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua gì? Khó khăn: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thách thức: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VI Thuận lợi, hội quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua gì? Thuận lợi: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cơ hội: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VII Giải pháp/kiến nghị Anh/chị quản lý dư án ứng dụng CNTT địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới gì? Giải pháp: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kiến nghị: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ của Anh/chị! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.1 Khái quát dự án đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT 1.1.2 Khái quát quản lý dự án quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT 1.1.3... thông tin địa bàn tỉnh Quảng Ninh 39 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 42 3.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh. .. TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý dư án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 1.1.1 Khái quát về dự án đầu tư dự án đầu tư ứng dụng CNTT 1.1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Quản lý các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn