KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRỨNG CÁ Probionibacterium acnes CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L.)

76 6 0
  • Loading ...
1/76 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 08:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA DƯỢC-ĐIỀU DƯỠNG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC MÃ SỐ: 52120401 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRỨNG CÁ Probionibacterium acnes CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L.) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths DƯƠNG THỊ BÍCH SINH VIÊN THỰC HIỆN LÊ PHƯỢNG HIỆP MSSV: 12D720401113 LỚP: ĐH DƯỢC 7B Cần Thơ, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Qua q trình thực khố luận tốt nghiệp, em học hỏi nhiều kiến thức, kỹ kinh nghiệm quý báu từ quý Thầy, Cô Bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Cơ Ths Dương Thị Bích - người hướng dẫn đề tài tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho em q trình thực đề tài Quý Thầy Cô Bộ môn Vi Sinh-Ký Sinh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học tập làm việc trường Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Ths Đỗ Văn Mãi, Thầy Nguyễn Văn Hiền, Cô Quách Thị Thu Hằng, Cô Nghị Ngô Lan Vi nhiệt tình giúp đỡ, góp ý truyền đạt kinh nghiệm quý giá để em thực tốt khóa luận Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp gồm Thầy PGS TS Trần Công Luận, Thầy PGS TS Nguyễn Văn Bá, Thầy Ths Đỗ Văn Mãi nhận xét đưa ý kiến giúp em hồn thiện khóa luận Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha mẹ người thân yêu động viên, tiếp sức em suốt trình học tập Cảm ơn bạn tập thể lớp ĐH Dược 7B tất người giúp đỡ đóng góp ý kiến cho suốt q trình học tập Cuối lời, xin kính chúc q Thầy, Cơ, Cha, Mẹ, Anh, Chị bạn khoẻ mạnh thành công sống Chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 Lê Phượng Hiệp i LỜI CAM KẾT Em xin cam đoan nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày khóa luận trung thực chưa công bố khóa luận trước Ngày 14 tháng năm 2017 Sinh viên thực Lê Phượng Hiệp ii TÓM TẮT NỘI DUNG Kháng sinh tổng hợp sử dụng điều trị bệnh trứng cá thường dẫn đến khả đề kháng thuốc Trong năm gần đây, Trứng cá (Muntingia calabura L.) nhà khoa học quan tâm chứa nhiều hợp chất sinh học có khả kháng khuẩn, kháng viêm chống oxy hố cao Vì với mục tiêu đề tài đánh giá so sánh khả ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes từ phận Trứng cá cần thiết Lá, vỏ thân, chín non Trứng cá (Muntingia calabura L.) chiết xuất hệ thống đun hồi lưu với dung môi ethanol 96 % thu bốn loại cao chiết Khả kháng khuẩn cao chiết từ Trứng cá khảo sát phương pháp khuếch tán giếng thạch dòng vi khuẩn P acnes 134N lưu trũ phòng thí nghiệm Vi sinh trường Đại học Tây Đơ Kết thí nghiệm hoạt tính kháng khuẩn cho thấy tất loại cao chiết từ phận Trứng cá có hoạt tính ức chế dòng vi khuẩn Propionibacterium acnes 134N Qua so sánh kích thước khoảng vơ khuẩn, cao chiết từ Trứng cá có khả ức chế dòng vi khuẩn P acnes 134N cao bốn loại cao khảo sát, nồng độ 200 mg/ml; 100 mg/ml 50 mg/ml 23 ± 1,732 mm; 19 ± 0,000 mm; 16,33 ± 2,082 mm Giá trị MIC cao chiết từ Trứng cá dòng vi khuẩn P acnes 134N 10 mg/ml Đồng thời tiến hành định tính hợp chất sinh học cao chiết từ Trứng cá, kết thu cao chiết ethanol từ Trứng cá có chứa hợp chất sinh học flavonoid, saponin, tanin Từ kết đề tài cho thấy, cao chiết ethanol từ lá, vỏ thân, chín non Trứng cá nguồn nguyên liệu tự nhiên, tiềm cho nghiên cứu sâu điều trị bệnh trứng cá, đặc biệt nguyên nguyên liệu từ Trứng cá Từ khóa: Trứng cá, Propionibacterium acnes, tính kháng khuẩn iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM KẾT ii TÓM TẮT NỘI DUNG iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH HÌNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH TRỨNG CÁ 2.1.1 Phân loại bệnh trứng cá 2.1.2 Cơ chế gây bệnh trứng cá 2.1.3 Những phương pháp điều trị bệnh trứng cá 2.2 VI KHUẨN PROPIONIBACTERIUM ACNES .9 2.2.1 Đặc điểm vi khuẩn Propionibacterium acnes .9 2.2.2 Cơ chế gây bệnh trứng cá vi khuẩn Propionibacterium acnes 10 2.3 TỔNG QUAN VỀ CÂY TRỨNG CÁ 12 2.3.1 Nguồn gốc Trứng cá 12 2.3.2 Phân loại trứng cá 13 2.3.3 Thành phần hoá học hợp chất tiêu biểu Trứng cá .13 2.3.4 Tác dụng dược lý Trứng cá 15 2.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CAO CHIẾT TỪ CÂY TRỨNG CÁ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 18 2.4.1 Tình hình nghiên cúu ứng dụng cao chiết từ Trứng cá giới 18 2.4.2 Tình hình nghiên cúu ứng dụng cao chiết từ Trứng cá Việt Nam 19 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 20 iv 3.2 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 20 3.2.1 Nguyên vật liệu 20 3.2.2 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 20 3.2.3 Hóa chất mơi trường .20 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu .21 3.3.2 Cỡ mẫu .21 3.3.3 Phương pháp chọn mẫu .21 3.3.4 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 31 3.5 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 31 3.6 VẤN ĐỀ Y ĐỨC Error! Bookmark not defined 3.7 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SAI SỐ 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 KẾT QUẢ .32 4.1.1 Chiết cao 32 4.1.2 Nuôi cấy định danh vi khuẩn Propionibacterium acnes 32 4.1.3 Khảo sát khả ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes cao chiết Trứng cá 36 4.1.4 Xác định nồng độ ức chế tối thiểu cao Trứng cá vi khuẩn Propionibacterium acnes .38 4.1.5 Định tính số hợp chất thiên nhiên cao chiết từ Trứng cá 40 4.2 THẢO LUẬN 41 4.2.1 Chiết cao 41 4.2.2 Phân lập định danh vi khuẩn 41 4.2.3 Khảo sát khả ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes cao chiết trứng cá 42 4.2.4 Xác định nồng độ ức chế tối thiểu cao trứng cá vi khuẩn Propionibacterium acnes .43 4.2.5 Định tính số hợp chất thiên nhiên cao chiết ethanol Trứng cá 44 v CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 ĐỀ NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 PHỤ LỤC 56 Phụ lục 1: Tổng hợp số liệu thí nghiệm .56 Phụ lục 2: Kết phân tích thống kê 57 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Tác dụng chất sử dụng điều trị mụn trứng cá Bảng 2.2 Sản phẩm ngoại bào P acnes 11 Bảng 2.3 Khảo sát sơ thành phần hợp chất có chứa Trứng cá 14 Bảng 3.1: Công thức môi trường TYEG agar .21 Bảng 3.2 Định tính số hợp chất dịch chiết ethanol cao chiết trứng cá 30 Bảng 4.1 Kết độ ẩm cao Trứng cá 32 Bảng 4.2 Kết hiệu suất chiết cao từ Trứng cá 32 Bảng 4.3 Khả ức chế vi khuẩn P acnes loại cao ethanol trứng cá phương pháp khuếch tán giếng thạch .36 Bảng 4.4 Kết nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu (MIC) cao chiết Trứng cá vi khuẩn P acnes 39 Bảng 4.5 Kết định tính số hợp chất dịch chiết ethanol Trứng cá .40 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Nang tuyến bã nhờn Hình 2.2 Vi khuẩn P acnes 10 Hình 2.3 Cây trứng cá 12 Hình 2.4 Quả non chín Trứng cá 13 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí chiết cao từ phận Trứng cá 23 Hình 3.2 Sơ đồ ni cấy phân lập vi khuẩn Proionibacterium acnes từ mẫu lưu trữ .26 Hình 3.3 Sơ đồ khảo sát khả ức chế vi khuẩn P acnes cao chiết 29 Hình 3.4 Sơ đồ bố trí tổng quát thí nghiệm 31 Hình 4.1 Khuẩn lạc dòng vi khuẩn phân lập mơi trường TYEG agar có bổ sung 0,002 % bromocresol purple 33 Hình 4.2 Hình thái tế bào vi khuẩn P acnes kính hiển vi 33 Hình 4.3 Thử nghiệm catalase dòng vi khuẩn 134N .34 Hình 4.4 Kiểm tra khả sinh indol dòng vi khuẩn 134N .34 Hình 4.5 Kiểm tra khả phản nitrat hóa dòng vi khuẩn 134N .35 Hình 4.6 Kiểm tra khả làm dịch hóa gelatin dòng vi khuẩn 134N .35 Hình 4.7 Khả ức chế vi khuẩn P acnes cao chiết ethanol phân Trứng cá nồng độ 200 mg/ml; 100 mg/ml; 50 mg/ml 37 Hình 4.8 Vòng vơ khuẩn cao chiết ethanol Trứng cá ức chế vi khuẩn P acnes nồng độ 200 mg/ml; 100 mg/ml 50 mg/ml .38 Hình 4.9 Giá trị MIC cao chiết Trứng cá ức chế vi khuẩn P acnes 39 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHI Brain Heart Infusion Broth DMSO Dimethyl Sulfoxide DNA Deoxyribo Nucleic Acid DPPH 2,2-diphenylpicrylhydrazyl ED50 Effective dose 50 IC50 Inhibitory concentration M calabura Muntingia calabura L MIC Minimum inhibitory concentration MBC Minimum bactericidal concentration P acnes Proipionibacterium acnes TYEG Tryticase-Yeast extract-Heart extract-Glycerol v/v Volume per volume w/v Weight per volume ix 60 Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Tất Thắng (2013) Tỷ lệ mắc Propionibacterium acnes đề kháng in vitro kháng sinh bệnh nhân mụn trứng cá thông thường bệnh viện da liễu TPHCM năm 2011-2012 Y học TP Hồ Chí Minh Tập 17 Phụ số 61 Nguyễn Hữu Sáu (2010) Cập nhật điều trị mụn trứng cá Tạp chí thông tin Y Dược Số 7.Tr3-5 62 Nguyễn Trọng Tuân (2007) Bài giảng chiết xuất-Phần Phương pháp chiết xuất Trường Đại học Cần Thơ Khoa Khoa học-Cần Thơ.tr32 63 Park Jumho, Lee Jongsung, Jung Eunsun, Park Yumi, Kim Kukhyun, Park Byughwa, Kim Jieun, Park Deokhoon (2004) In vitro antibacterial an antiinflammatory effects of honokiol and magnolol against Propionibacterium sp European journal of Pharmacology Vol 496 p 189-195 64 Pawin, H., C Beylot and M Chivot (1998) Physiopathology of acnes vulgaris, new understanding of the treatments Eur J Dermatol Vol 14 p 4-12 65 Plewig G, Kligman AM, editors Acne and Rosacea 3rd ed New York: SpringerVerlag (2000) p 744 66 Priyam S., Shruti S., Nidhi M and Naraya P.Y (2014) New perpective on antiacne plant drug Contribution to modern thẻapeutics Biomed Res Int 67 Preethi K., Vijayalaskshimi N., Shamma R and Sasikumar J.M (2010) Invitro antioxidant activity of extracts of fruits of Muntingia calabura L From India Pharmacognosy Journal Vol p 11-18 68 Ross J I., E Carnegie, A M Snelling, P Coates, J H Cove an E A Eady (2001) Prevalence of antibiotic resistant propionibacteria on the skin of acne patients form six Europan countries JEASV.15 69 Ross J I., E Carnegie and J H Cove (2002) Detection of transposons Tn5432mediated macrolide- lincosamidestreptogramin B (MLSB) resistance in cutaneous propionibacteria from six European cities J Antimicrob Chemother Vol.49.p.165170 70 Roebuck H (2006) Acne- intervence early The nurse Practitioner p 24-45 71 Phạm Văn Hiển (1997) Bệnh trứng cá Nội san da liễu số 1997 52 72 Phạm Hoàng Khâm Ngơ Văn Hòa (2010) Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh trứng cá thông thường bệnh viện 103 (1998-2007) Tạp chí Y học Việt Nam Số 1.tr 39-42 73 Phạm Thu Hiền, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Thị Thu Đoài (2011) Đặc điểm lâm sàng bệnh trứng cá mối liên quan đến chuyển hóa bệnh nhân trứng cá đến khám bệnh viện ĐHYD Thái Ngun Tạp chí khoa học cơng nghệ Số 89 Tr.21-26 74 Phùng Thị Yến Thanh (2015) Khảo sát khả kháng vi khuẩn gây mụn trứng cá (Propionibacterium acnes) cao chiết số hợp chất phân lập từ Ơ Mơi (Cassia grandis L.P) Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Cần Thơ 75 Puguh Surijowar, Sarwiyono, Imam Thohari, Aswah Ridhowi (2014) Quantitative and qualitative phytochemicals analysis of Muntingia calabura Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 76 Sakamoto, F H., Loppes J D and Anderson R (2010) Photodynamic therapy for acne vulgaris J Am Acad Dermatol Vol p 183-193 77 Saising S., and S P Voravuthikunchai (2012) Anti Propionibacterium acnes activity of rhodomyrtone, an effective compound from Rhodomyrtus tomentosa Hassk Leaves Anaerobo.Vol 18 p 400-404 78 Scheafer T., Nienhaus A., Vieluf D., Berger J., Ring J (2001) Epidemiology of acne in the general population the risk of smoking British Journal of Dermatology 79 Shimonart, T and M Dramaix (2005) Treatment of acne with topical antibiotics: leson from clinical studies Br J Dermatol Vol 153 p 395-403 80 Siddiqua A., Premakumari K B and Sultana R (2010) Antioxidant activity and estimation of total phenolic content of Muntingia calabura by colorimetry Int J Chem Tech Res Vol p 205-208 81 Sridhar M., Thirupathi K., Chaitanya G (2011) Antidiabetic effect of leaves of Muntingia calabura L., in normal and alloxan- induced diabetic rats J Pharmacol Vol p 626-632 82 Su BN., Jung Park E., Vigo JG, Cabieses F., Fong HH, Pezzuto JM, Kinghorn AD (2003) Activity-guided isolation of chemical constiflents of Muntingia calabura using a quinone reductase induction assay Pytochemistry 53 83 Thiboutot, D., Gollnick, V Bettoli (2009) Gobal alliance to improve outcome acne J Am Acad Dermatol Vol 60 p 279-284 84 Trần Hùng (2010) Phương pháp nghiên cứu dược liệu.Trường ĐHYD TPHCM tr.119-127 85 Tutakne, M.A and K.V.R Chari (2003) Acne, rosacea and perioral dermatitis In IADVL Textbook and atlas of dermatology Mumbai: Bhalani publishing House, 2nd ed p 689-710 86 Vijayanand S., Thomas A.S (2015) Screening of Michelia chanpacca and Muntingia calabura extracts for potential bioactivities Internatinal Journal of Pharma Scienes and Research p 266-273 87 Vijayalakashmi A., Tripura A and Ravichandiran V (2011) Development and evaluation of anti-acne products from Terminalia arjuna bark International of chemTech research Vol p 320-327 88 Võ Thị Bạch Sương (2004) Liệu pháp isotretinoin đường uống điều trị mụn trứng cá Chuyên đề da liễu Bộ môn gia liễu-Đh Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.tr 10-15 89 Võ Văn Chi (2004) Từ điển Cây thuốc Việt Nam Tập Nhà xuất Hà Nội Hà Nội 90 Weeks, J G., M Carty and T Black (1977) The inability of a bacterial lipase inhibitor to control acne vulgaris J invest Dermatol Vol 69 p 236-43 91 Webster, G.F, 1995 Inflammation in acne vulgaris J Am Acad Dermatol Vol 33 p 247-53 92 Yasunaka K., Abe F., Nagayama A (2005) Antibacterial activity of crude extracts from Mexican medicinal plants and puified counarins and anthones Journal of Ethnopharmacology Vol 97 p 293-299 93 Yentzer, B A., R W McClain and S.R Feldman (2009) Do topical retinoids cause acne to “flare” J Drugs Dermatol Vol p 799-801 94 Zakaria Z A., Sulaiman M R., Jais (2006).The antinociceptive activity of Muntingia calabura aqueous extract and the involvement of L-arginine/nitric oxide/cylic guanosine monophosphate pathway in its observed activity in mice Fundam Clin Pharmacol Vol 20 p 365-372 54 95 Zakaria Z A., Jais A M M, Mastura (2007a) In vitro anti-staphylococcal activity of extracts of several neglected plants in Malaysia J Pharmaco Vol p 428-431 96 Zakaria Z A., Hasan M H , Aqmar (2007b) Effects of various nonopioid receptor antagoniston the antinocieptive activity of Muntingia calabura extracts in mice Methods Find Exp Clin Pharmacol Vol 29 p 515-520 97 Zakaria Z A , Sufian A S., Ramasamy K (2010) In vitro antimicrobial activity of Muntingia calabura extracts and fractions Afr J Microbiol Res p 304-308 98 Zakaria Z A., Mohamed A.M., Jamil (2011) In vitro antiproliferative and antioxidant activities of the extracts of Muntingia calabura leaves Am J Chin Med Vol 39 p.1-18 99 Zoulboulis C C (2001) Is acne vulgaris a genuine inflammatory disease Dermatology.Vol 203 p 277-279 55 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tổng hợp số liệu thí nghiệm Khảo sát khả ức chế vi khuẩn P acnes cao chiết trứng cá Cao vỏ thân Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Nồng độ (mg/ml) Dòng vi khuẩn Trung bình 50 10 11 10 10,33 100 11 13 11 11,67 200 18 18 14 16,67 Levofloxacin 0 0 Cao chín Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Nồng độ (mg/ml) Dòng vi khuẩn Trung bình 50 11 11 11 11 100 13 15 12 13,33 200 19 21 20 20 Levofloxacin 0 0 Cao non Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Nồng độ (mg/ml) Dòng vi khuẩn Trung bình 50 12 11 12 11,67 100 19 17 18 18 200 20 22 20 20,66 Levofloxacin 9 8,67 56 Cao Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Nồng độ (mg/ml) Dòng vi khuẩn Trung bình 50 14 18 17 16,33 100 19 19 19 19 200 22 25 22 23 Levofloxacin 9 8,67 Nồng độ ức chế tối thiểu cao trứng cá tên vi khuẩn P acnes Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Nồng độ Dòng vi khuẩn 134N Trung bình (mg/ml) 0 0 10 6 6 20 10 9 40 11 12 10 11 Phụ lục 2: Kết phân tích thống kê Khảo sát khả ức chế vi khuẩn P acnes cao chiết trứng cá Nồng độ 50 mg/ml One way Descriptives DKVVK N Mean Std 95% cofnidence Interval for Mean Std Deviation Error Lover Upper Bound Bound Minimum Maximum 501 10.33 577 333 8.90 11.77 10 11 502 11.00 000 000 11.00 11.00 11 11 503 11.67 577 333 10.23 13.10 11 12 504 16,33 2,082 333 10.23 13.10 11 12 Total 12 11.17 718 207 10.71 11.62 10 12 57 Test of Homogeneity of Variances DKVVK Levene Statistic df1 df2 Sig 5.333 0.026 ANOVA DKVVK Sum of df Mean Square F Sig 3.667 1.222 4.889 032 Within Groups 2.000 250 Total 5.667 11 Squares Between Groups Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: DKVVK (l) Nongdo Dunnett T3 501 502 503 504 (J) Nongdo Mean Difference (l- Std J) Eror Sig 95% cofnidence Interval Lower Upper Bound Bound 502 -.667 333 482 -3.22 1.88 503 -1.333 471 183 -3.39 72 504 -1.333 471 183 -3.39 72 501 667 333 482 -1.88 3.22 503 -.667 333 482 -3.22 1.88 504 -.667 333 482 -3.22 1.88 501 1.333 471 183 -.72 3.39 502 667 333 482 -1.88 3.22 504 000 471 1.000 -2.06 2.06 501 1.333 471 183 -.72 3.39 502 667 333 482 -1.88 3.22 503 000 471 1.000 -2.06 2.06 58 Homogeneous Subsets DKVVK loaicao N Subset for anpha =0.05 Duncana 501 10.33 502 11.00 503 504 3 11.67 16,33 Sig .141 156 Nồng độ 100 mg/ml One way Descriptives DKVVK N Mean Std 95% cofnidence Interval for Mean Std Deviation Error Lover Upper Bound Bound Minimum Maximum 501 11.67 1.155 667 8.80 14.54 11 13 502 13.33 1.528 882 9.54 17.13 12 15 503 18.00 1.000 0.577 15.52 20.48 17 19 504 19.00 000 000 19.00 19.00 19 19 Total 12 15.50 965 13.38 17.62 11 19 3.344 Test of Homogeneity of Variances DKVVK Levene Statistic df1 df2 Sig 2.872 104 59 ANOVA DKVVK Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups 113.667 37.889 Within Groups 9.333 1.167 Total 123.000 11 32.476 000 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: DKVVK (l) loaicao Mean Difference Std (l-J) Eror (J) Sig Interval loaicao Dunnett T3 501 502 503 504 95% cofnidence Lower Upper Bound Bound 502 -1.667 1.106 625 -6.69 -3.36 503 -6.333 882 009 -10.23 -2.44 504 -7.333 667 025 -12.43 -2.24 501 1.667 1.106 625 -3.36 6.69 503 -4.667 1.054 062 -9.68 35 504 -5.667 882 070 -12.41 1.08 501 6.333 882 009 2.24 10.23 502 4.667 1.054 062 -.35 9.68 504 -1.000 577 569 -5.41 3.41 501 7.333 667 025 2.24 12.43 502 5.667 882 070 -1.08 12.41 503 1.000 577 569 -3.41 5.41 60 Homogeneous Subsets DKVVK loaicao N Subset for anpha =0.05 Duncan a 501 11.67 502 13.33 503 18.00 504 19.00 Sig .095 290 Nồng độ 200 mg/ml One way Descriptives DKVVK N Mean Std 95% cofnidence Interval for Mean Std Maximum Upper Bound Bound 1.333 10.93 22.4 14 18 Deviation Error 2.309 Minimum Lover 501 16.67 502 20.00 1.000 577 17.52 22.48 19 21 503 20.67 1.155 667 17.80 23.54 20 22 504 23.00 1.732 1.000 18.70 27.30 22 25 Total 12 20.08 2.746 793 21.83 14 25 18.34 Test of Homogeneity of Variances DKVVK Levene Statistic df1 df2 Sig 2.070 183 ANOVA DKVVK Sum of df Mean Square 61 F Sig Squares Between Groups 61.583 20.528 Within Groups 21.333 2.667 Total 82.917 11 7.698 010 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: DKVVK Mean Difference (l-J) (l) loai cao Dunnett 501 T3 502 503 504 (J) Nongdo Std Sig Eror Interval Lower Upper Bound Bound 502 -3.333 1.453 356 -11.53 4.86 503 -4.000 1.491 255 -11.92 3.92 504 -6.333 1.667 087 -13.92 1.26 501 -3.333 1.453 356 -4.86 -11.53 503 -.667 882 954 -4.56 3.23 504 -3.000 1.155 259 -8.77 2.77 501 4.000 1.491 255 -3.92 11.92 502 667 882 954 -3.23 4.56 504 -2.333 1.202 438 -8.02 3.35 501 6.333 1.667 087 -1.26 13.92 502 3.000 1.155 259 -2.77 8.77 503 2.333 1.202 438 -3.35 8.02 Homogeneous Subsets DKVVK Loaicao N Subset for anpha =0.05 Duncana 95% cofnidence 501 16.67 502 20.00 503 20.67 504 23.00 Sig 1.000 Kháng sinh 62 063 One way Descriptives DKVVK N Mean Std 95% cofnidence Interval for Mean Std Deviation Error Lover Upper Bound Bound Minimum Maximum 00 000 000 00 00 0 00 000 000 00 00 0 3 8.67 577 333 7.23 10.10 8.67 577 333 7.23 10.10 Total 12 4.33 4.539 1.310 1.45 21.91 14 25 Test of Homogeneity of Variances DKVVK Levene Statistic df1 df2 Sig 10.667 004 ANOVA DKVVK Sum of df Mean Square F Sig 450.667 000 Squares Between Groups 225.333 75.111 Within Groups 1.333 167 Total 226.667 11 63 Homogeneous Subsets DKVVK N Subset for anpha =0.05 Duncana 00 00 3 8.67 8.67 Sig .082 1.000 Nồng độ ức chế tối thiểu cao trứng cá tên vi khuẩn P acnes One way Descriptives DKVVK N Mean Std Std 95% cofnidence Deviation Error Interval for Mean Lover Upper Bound Bound Minimum Maximum 00 000 000 00 00 0 10 6.00 000 000 6.00 6.00 6 20 9.00 1.000 577 6.52 11.48 10 40 11.00 1.000 577 8.52 13.48 10 12 Total 12 6.50 4.380 1.264 3.72 9.28 12 Test of Homogeneity of Variances DKVVK Levene Statistic df1 df2 Sig 2.667 119 ANOVA Sum of df Mean Square F Sig 138.000 000 Squares Between Groups 207.000 69.000 Within Groups 4.000 500 64 Total 211.000 11 DKVVK Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: DKVVK (m) Nongdo (J) Mean Std Difference (l-J) Eror Sig Interval Nongdo Dunnett T3 (l) Nongdo Dunnett T3 95% cofnidence Lower Upper Bound Bound -3.01 50 200 -6.667 1.277 004 -10.32 100 200 -4.000 1.277 035 -7.65 Sig 95% cofnidence Mean Difference (l- Std J) Eror (J) Nongdo 40 10 40 20 40 -11.000 -5.000 -.35 Interval Lower Upper Bound Bound 577 000 -12.66 -9.34 577 000 -6.66 -3.44 577 021 -3.66 -.34 -2.000 Homogeneous Subsets DKVVK Nongdo N Subset for anpha =0.05 Ducana 10 20 40 Sig 00 6.00 9.00 11.00 1.000 65 1.000 1.000 1.000 66 ... thường có squalen wax ester cao bình thường acid béo tự (như linoleic) thấp bình thường Sự thiếu hụt acid linileic yếu tố quan trọng gây mụn trứng cá (Downie et al., 2004) Acid linoleic điều khiển... trứng cá (comedones, mụn đầu trắng, mụn đầu đen), sẩn (Papules) - Cấp 2: mụn trứng cá, vài mụn mủ (pustule) - Cấp 3: mụn mủ, nốt sần (nodules), áp xe (abscess) - Cấp 4: u nang (cyst), áp xe, sẹo... nhờn: trình tổng hợp triglycerid, acid béo tự do, wax ester, sterol ester trình tổng hợp squalen cholesterol (Downie et al., 2004) Hầu hết tuyến bã nhờn đổ vào nang lông bề mặt da để giữ ẩm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRỨNG CÁ Probionibacterium acnes CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L.), KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH TRỨNG CÁ Probionibacterium acnes CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn