ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ TỈ LỆ VỆ SINH BÀN TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VỆ SINH BỆNH VIỆN NĂM 2010 – 2011”

94 2 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CƠNG CỘNG HỒNG THỊ XN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ TỈ LỆ VỆ SINH BÀN TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VỆ SINH BỆNH VIỆN NĂM 2010 – 2011” LUẬN VĂN THẠC SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số chuyên ngành: 60.72.76 Hà Nội, năm 2011 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ TỈ LỆ VỆ SINH BÀN TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VỆ SINH BỆNH VIỆN NĂM 2010 – 2011” LUẬN VĂN THẠC SỸ Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số chuyên ngành: 60.72.76 Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn TS Phan Trọng Lân TS Trần Quang Huy Hà Nội, năm 2011 iii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại Học, thầy cô giáo Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi khóa học Với tất tình cảm sâu sắc nhất, tơi bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Phan Trọng Lân, TS Trần Quang Huy - Giáo viên hướng dẫn, ln nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Kiến thức học thuật, tận tình giảng dạy, hướng dẫn thầy giúp tơi có kiến thức, kinh nghiệm quí báu nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn ThS Nguyễn Bích Lưu, ThS Phạm Đức Mục, TS Nguyễn Việt Hùng, ThS Trần Hữu Luyện đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tơi hồn thiện nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Đống Đa - Hà Nội, đặc biệt cán cơng tác phòng Điều dưỡng Khoa kiểm sốt nhiễm khuẩn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho suốt q trình triển khai nghiên cứu bệnh viện Tơi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế hỗ trợ cho nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn, đồng nghiệp dành tình cảm, động viên, giúp đỡ tơi sống trình học tập vừa qua Mặc dù cố gắng song đề tài nghiên cứu Việt Nam, lĩnh vực nghiên cứu, đối tượng phương pháp nghiên cứu, đó, khơng tránh khỏi mặt hạn chế, mong nhận góp ý chuyên gia để tơi rút kinh nghiệm q trình nghiên cứu sau Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011 Hoàng Thị Xuân Hương iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN BS Bệnh nhân Bác sỹ BV Bệnh viện CDC Trung tâm dự phòng kiểm soát bệnh Hoa Kỳ (Centre for Diseases Control and Prevention) ĐD Điều dưỡng ĐH Đại học HIV Vi rút gây Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải HSCC Hồi sức cấp cứu KSNK Kiểm soát nhiễm khuẩn MRSA Tụ cầu kháng kháng sinh Methicillin (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) NC Nghiên cứu NKBV Nhiễm khuẩn bệnh viện NVYT Nhân viên y tế PT Phương tiện RT Rửa tay RTTQ Rửa tay thường quy SCT Sau can thiệp TCT Trước can thiệp THCN Trung học chuyên nghiệp TL Tỉ lệ TLRT Tỉ lệ rửa tay TTRT Tuân thủ rửa tay VSBT Vệ sinh bàn tay WHO Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) YTCC Y tế công cộng v MỤC LỤC TÓM TẮT NGHIÊN CỨU XI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học vệ sinh bàn tay 1.2 Nhiễm khuẩn bệnh viện 1.2.1 Định nghĩa nhiễm khuẩn bệnh viện 1.2.2 Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện 1.2.3 Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện 1.2.4 Hậu Nhiễm khuẩn bệnh viện 1.3 Mối liên quan tuân thủ rửa tay tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện 10 1.4 Các nghiên cứu kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ vệ sinh bàn tay NVYT 13 1.4.1 Nghiên cứu giới .14 1.4.2 Nghiên cứu Việt Nam 14 1.5 Các hoạt động dự án Tăng cường vệ sinh bệnh viện nhằm làm tăng tỉ lệ tuân thủ rửa tay bệnh viện Đống Đa – Hà Nội 15 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng, thời gian tiến hành nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3 Chọn mẫu cỡ mẫu 17 2.4 Cách thức tiến hành nghiên cứu .17 2.5 Các khái niệm .18 2.6 Các biến số nghiên cứu 20 2.7 Phương pháp phân tích số liệu .25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Kiến thức đối tượng nghiên cứu trước sau can thiệp 29 3.3 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo số yếu tố 31 vi 3.3.1 Kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 31 3.3.2 Kiến thức vệ sinh bàn tay theo giới tính 32 3.3.3 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo trình độ học vấn .33 3.3.4 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo khoa lâm sàng 34 3.4 Thái độ NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay 35 3.4.1 Thái độ NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay 35 3.4.2 Sự khác biệt thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 39 3.4.3 Sự khác biệt thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo giới tính 39 3.5 Thực hành NVYT vệ sinh bàn tay 40 3.5.1 Tỉ lệ NVYT tuân thủ rửa tay thường quy trước sau can thiệp 40 3.5.2 Sự khác biệt tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy NVYT theo số yếu tố 41 3.6 Phương thức rửa tay 45 3.7 Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ rửa tay NVYT Error! Bookmark not defined CHƯƠNG BÀN LUẬN .46 4.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 46 4.2 Kiến thức vệ sinh bàn tay NVYT trước sau can thiệp 47 4.2.1 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 48 4.2.2 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo trình độ học vấn 48 4.2.3 Kiến thức vệ sinh bàn tay theo khoa lâm sàng 48 4.3 Thái độ NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay trước sau can thiệp 49 4.4 Thực hành vệ sinh bàn tay NVYT bệnh viện Đống Đa trước sau can thiệp 51 4.4.1 Sự khác biệt tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy theo nghề nghiệp 53 4.4.2 Sự khác biệt tỉ lệ TTRT NVYT theo khoa lâm sàng 54 4.5 Phương thức rửa tay NVYT trước sau can thiệp 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 60 vii 5.1 Kiến thức VSBT NVYT BV 60 5.2 Thái độ NVYT với tuân thủ VSBT 60 5.3 Thực hành VSBT NVYT .60 CHƯƠNG 6: KHUYẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 67 Phụ lục Trang thông tin nghiên cứu 67 Phụ lục Phiếu điều tra kiến thức thái độ với thực hành rửa tay thường quy 68 Phụ lục Cách chấm điểm phần Đánh giá kiến thức vệ sinh bàn tay 74 Phụ lục 4: Cách chấm điểm phần Đánh giá thái độ với vệ sinh bàn tay………… 77 Phụ lục hiếu đánh giá tuân thủ rửa tay NVYT 78 Phụ lục Quy trình rửa tay thường quy nước xà phòng dung dịch sát khuẩn tay nhanh Bộ y tế ban hành 80 Phụ lục Khung lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ rửa tay nhân viên y tế 81 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình Hiệu việc rửa tay với loại hóa chất khác 11 Hình Quy trình vệ sinh tay thường quy 13 Hình Tỉ lệ NVYT trả lời câu hỏi trình tự bước quy trình RTTQ 31 Hình Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo trình độ học vấn 33 Hình Tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy theo thời điểm tiếp xúc với người bệnh 44 Hình Tỉ lệ rửa tay theo thời điểm tiếp xúc với người bệnh 44 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Bảng Trang Tổng hợp nghiên cứu chi phí cho điều trị NKBV từ năm 1977 – 2000 số quốc gia giới Bảng Các biến số sử dụng nghiên cứu 20 Bảng Thông tin tuổi, giới đối tượng nghiên cứu 27 Bảng Thông tin nghề nghiệp, trình độ học vấn thâm niên công tác 28 đối tượng nghiên cứu Bảng Thông tin giáo dục VSBT đối tượng nghiên cứu trước can 29 thiệp Bảng Kiến thức đối tượng nghiên cứu VSBT trước sau can 30 thiệp Bảng Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 31 Bảng Sự khác biệt kiến thức vệ sinh bàn tay theo giới tính 32 Bảng Tỉ lệ NVYT có kiến thức đạt VSBT theo khoa lâm sàng 34 Bảng 10 Thái độ NVYT với tuân thủ vệ sinh bàn tay trước sau can 35 thiệp Bảng 11 Thái độ NVYT mối liên quan vệ sinh bàn tay nhiễm 36 khuẩn bệnh viện Bảng 12 Thái độ NVYT với việc phải rửa tay nhiều lần ngày 36 Bảng 13 Thái độ NVYT với tuân thủ VSBT công việc 37 Bảng 14 Thái độ NVYT với yếu tố làm tăng tỉ lệ TTRT 38 x Bảng 15 Sự khác biệt thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 39 Bảng 16 Sự khác biệt thái độ với tuân thủ vệ sinh bàn tay theo giới tính 39 Bảng 17 Tỉ lệ NVYT tuân thủ rửa tay thường quy trước sau can thiệp 40 Bảng 18 Tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy BS Điều dưỡng 41 Bảng 19 Tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy NVYT theo khoa lâm sàng 42 Bảng 20 Tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy NVYT theo thời điểm quan sát 43 Bảng 21 Phương thức rửa tay NVYT 45 68 Phụ lục Phiếu điều tra kiến thức thái độ với thực hành rửa tay thường quy PHIẾU ĐIỀU TRA KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ VỚI THỰC HÀNH RỬA TAY THƯỜNG QUY Mã số phiếu Nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, tập huấn nội dung “Thực hành rửa tay thường quy”, đề nghị Anh/Chị vui lòng điền giúp thơng tin vào thích hợp (sử dụng dấu X viết vào dòng để trống) - Nhằm đảm bảo tính xác đầy đủ thơng tin, đề nghị Anh/Chị đọc kỹ nội dung câu hỏi trả lời đầy đủ câu hỏi - Bằng việc trả lời câu hỏi đây, anh/chị đồng ý tham gia nghiên cứu “Đánh giá kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ rửa tay NVYT BV Đống Đa – Hà Nội trước sau triển khai dự án Tăng cường vệ sinh bệnh viện 2010 - 2011” Tồn thơng tin anh/chị viết phiếu hoàn toàn bảo mật Chúng chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị I Thông tin cá nhân: Khoa: Tuổi:……… Nghề nghiệp: -  Bác sỹ; -  Điều dưỡng; Trình độ học vấn: -  Sau ĐH; -  ĐH; -  Cao Đẳng; -  Trung học chuyên nghiệp Giới:  Nam  Nữ 69 Thời gian công tác Bệnh viện:  < năm;  – 10 năm;  11 – 15 năm;  16 – 20 năm;  21 – 25 năm ;  >25 năm II Đánh giá kiến thức thực hành rửa tay thường quy Xin anh/chị cho biết ý kiến nội dung đây: Anh/chị vui lòng lựa chọn phương án trả lời phù hợp từ câu đến câu 16 Đúng Sai Không ST Nội dung biết T Nhiễm khuẩn bệnh viện xảy khắp bệnh viện giới Tổ chức Y tế giới ước tính thời điểm có triệu người giới mắc phải NKBV Bàn tay NVYT tác nhân quan trọng việc lây truyền Nhiễm khuẩn bệnh viện? NVYT tuân thủ quy trình rửa tay làm giảm nguy mắc nhiễm khuẩn người bệnh thân mình? Rửa tay quy trình phương pháp đơn giản, hiệu tốn để phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện? Rửa tay giúp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cúm A H1N1? Khoảng 7% găng bị thủng sau xuất xưởng? Mang găng biện pháp thay cho rửa tay? Rửa tay thường quy loại bỏ hầu hết vi sinh vật thường trú da bàn tay? Mức độ ô nhiễm bàn tay NVYT phụ thuộc vào thời gian thực thao tác người bệnh? 70 Theo anh chị, với thời điểm rửa tay sau đây, cần phải sử dụng loại hóa chất rửa tay cho thích hợp (Đánh dấu X vào cột tương ứng) Dung dịch/hóa chất để rửa tay Rửa tay Rửa tay bằng Cơ hội rửa tay nước cồn/dd xà phòng sát khuẩn 10 Sau tiếp xúc với đồ vật, dụng cụ dính máu, dịch chất tiết người bệnh 11 Trước găng 12 Khi di chuyển từ vùng bẩn sang vùng người bệnh 13 Bất thời điểm bàn tay NVYT xuất vết bẩn 14 Ngay sau bàn tay bị rủi ro vật sắc nhọn 15 Sau khám bụng cho người bệnh nội khoa 16 Trước tiêm bắp cho người bệnh 17 Sắp xếp bước rửa tay theo quy trình (đánh số thứ tự vào tương ứng) Mơ tả Bước số Chà lòng bàn tay vào nhau, miết kẽ ngón tay Làm ướt tay với nước xà phòng, chà lòng bàn tay Xoa đầu ngón tay vào lòng bàn tay ngược lại Chà lòng bàn tay lên mu kẽ ngồi ngón bàn tay ngược lại Xoay ngón bàn tay vào lòng bàn tay ngược lại Chà mặt ngồi ngón bàn tay vào lòng bàn tay 18 Theo anh/chị thời gian thích hợp cho lần rửa tay thường quy với dung dịch sát khuẩn tay (lựa chọn tình đây): a – 15 giây c 35 - 45 giây b 20 – 30 giây d Không biết 71 19 Theo anh/chị hình thức rửa tay có tác dụng diệt vi khuẩn bàn tay tốt (chỉ lựa chọn tình đây): a Xà phòng + nước b Cồn/dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn c Không biết 20 Anh chị liệt kê yếu tố có ảnh hưởng nhiều tới tuân thủ vệ sinh bàn tay nhân viên y tế (làm cho thân anh/chị đồng nghiệp rửa tay khơng rửa tay theo quy định): ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 21 Trong thời gian học tập trường y Anh/Chị có giảng quy trình rửa tay thường quy khơng? a Có b Khơng 22 Từ tốt nghiệp trường y đến nay, Anh/chị có cập nhật kiến thức rửa tay khơng? a Có b Khơng Nếu có, anh/chị cập nhật qua: (có thể lựa chọn nhiều tình huống): a Tập huấn khoa/bệnh viện tổ chức d Qua giao ban, sinh hoạt chuyên b Trao đổi với đồng nghiệp môn c Từ tạp chí khoa học e Hình thức khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………………… ……………………………………… 23 Từ đầu năm đến nay, Anh/chị có bệnh viện/khoa phổ biến quy định, hướng dẫn rửa tay thường quy không? a Có b Khơng 72 Nếu có hình thức nào? (có thể lựa chọn nhiều tình huống): a Tập huấn khoa/bệnh viện tổ chức d Qua sinh hoạt chuyên môn b Bằng văn hướng dẫn e Từ tạp chí khoa học c Nhắc nhở giao ban khoa f Hình thức khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………………… ……………………………………… III Đánh giá thái độ NVYT với rửa tay thường quy Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào cột tương ứng ST T Ý kiến 24 Nếu tỉ lệ tuân thủ Rửa tay thường quy NVYT tăng lên tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm xuống 25 Rửa tay lựa chọn tốt để giảm lây truyền nhân tố gây nhiễm khuẩn có liên quan đến chăm sóc y tế 26 Rửa tay nhiều lần ngày làm tổn thương da tay 27 Tơi chẳng nói đồng nghiệp không tuân thủ rửa tay trước thực thăm khám thông thường, kiểm tra vết mổ sạch… 28 Tơi chẳng nói đồng nghiệp không tuân thủ rửa tay thực thủ thuật xâm lấn người bệnh đặt kim luồn, đặt Nội khí quản… 29 Tổ chức buổi tập huấn/sinh hoạt khoa học cung cấp kiến thức vệ sinh bàn tay làm cảm thấy phải tuân thủ rửa tay tốt Đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý 73 ST T Ý kiến Đồng ý Khơng có ý kiến 30 Dán poster khuyến khích NVYT rửa tay vị trí dễ nhìn làm tăng tỉ lệ tn thủ rửa tay bệnh viện 31 Nếu bệnh viện đầu tư thêm phương tiện RT (lắp thêm bồn rửa, cung cấp thêm dung dịch sát khuẩn tay, có khăn sử dụng lần điểm RT …) tỉ lệ tuân thủ RT NVYT tăng lên Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! Không đồng ý 74 Phụ lục Cách chấm điểm phần Đánh giá kiến thức vệ sinh bàn tay STT Tên Biến Nội dung Điểm Thực trạng vệ Nhiễm khuẩn bệnh viện xảy khắp BV giới Tổ chức Y tế giới ước tính thời điểm NKBV có triệu người giới mắc NKBV Đúng Sai Không biết 0 Tác nhân gây Bàn tay NVYT tác nhân quan trọng việc lây NKBV truyền Nhiễm khuẩn bệnh viện? Đúng Sai Không biết Tác dụng NVYT tuân thủ quy trình rửa tay làm giảm nguy vệ sinh bàn tay mắc nhiễm khuẩn người bệnh thân Đúng Sai Không biết Tác dụng Rửa tay quy trình phương pháp đơn giản, hiệu vệ sinh bàn tay tốn để phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện: Đúng Sai Không biết Tác dụng Rửa tay giúp ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cúm A vệ sinh bàn tay H1N1 Đúng Sai Không biết 75 Tác dụng Rửa tay thường quy loại bỏ hầu hết VSV thường trú vệ sinh bàn tay da bàn tay Đúng Sai Không biết Kiến thức sử Khoảng 7% găng bị thủng sau xuất xưởng dụng găng Đúng Sai Không biết Kiến thức sử Mang găng biện pháp thay cho rửa tay dụng găng Đúng Sai Không biết Mức độ ô Mức độ ô nhiễm bàn tay NVYT phụ thuộc vào thời nhiễm bàn gian thực thao tác người bệnh tay NVYT Đúng Sai Khơng biết 10 Hóa chất rửa Sau tiếp xúc với đồ vật, dụng cụ dính máu, dịch tay chất tiết RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn 11 Hóa chất rửa Trước găng tay RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 12 Hóa chất rửa Khi di chuyển từ vùng bẩn sang vùng người tay bệnh RT xà phòng nước 76 RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 13 Hóa chất rửa Bất thời điểm bàn tay NVYT xuất vết bẩn tay RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 14 Hóa chất rửa Ngay sau bàn tay bị rủi ro vật sắc nhọn tay RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 15 Hóa chất rửa Sau khám bụng cho người bệnh nội khoa tay RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 16 Hóa chất rửa Trước tiêm bắp cho người bệnh tay RT xà phòng nước RT cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn 17 Thực hành rửa Sắp xếp bước quy trình rửa tay thường quy tay Đúng Sai 1 0 1 18 Thực hành rửa Thời gian thích hợp cho lần rửa tay thường quy với dung tay dịch sát khuẩn tay chứa cồn là: - 15 giây 20 - 30 giây 35 – 45 giây Không biết 19 Thực hành rửa Hình thức rửa tay có tác dụng diệt vi khuẩn tốt tay Xà phòng + nước Cồn/dd sát khuẩn tay chứa cồn Không biết Tổng điểm tối đa: 19 Tổng điểm ≤10 điểm: Kiến thức không đạt Tổng điểm ≥11: Kiến thức đạt 77 Phụ lục 4: Cách chấm điểm phần Đánh giá thái độ với vệ sinh bàn tay ST Ý kiến T Đồng ý Không Không có ý kiến đồng ý Nếu tỉ lệ tuân thủ Rửa tay thường quy NVYT tăng lên tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm xuống 0 Rửa tay lựa chọn tốt để giảm lây truyền nhân tố gây nhiễm khuẩn có liên quan đến chăm sóc y tế 0 Rửa tay nhiều lần ngày làm tổn thương da tay 0 Tơi chẳng nói đồng nghiệp tơi không tuân thủ rửa tay trước thực thăm khám thông thường, kiểm tra vết mổ sạch… Tơi chẳng nói đồng nghiệp không tuân thủ rửa tay thực thủ thuật xâm lấn người bệnh đặt kim luồn, đặt Nội khí quản… Tổ chức buổi tập huấn/sinh hoạt khoa học cung cấp kiến thức vệ sinh bàn tay làm cảm thấy phải tuân thủ rửa tay tốt 0 Việc dán poster khuyến khích NVYT rửa tay vị trí dễ nhìn làm tăng tỉ lệ tuân thủ rửa tay bệnh viện 0 Nếu bệnh viện đầu tư thêm phương tiện RT (lắp thêm bồn rửa, cung cấp thêm dung dịch sát khuẩn tay, có khăn sử dụng lần điểm RT …) tỉ lệ tuân thủ RT NVYT tăng lên 0 Tổng điểm tốt đa: Đạt - điểm: Thái độ tích cực Đạt – điểm: Thái độ khơng tích cực 78 Phụ lục Phiếu đánh giá tuân thủ rửa tay NVYT PHIẾU ĐÁNH GIÁ RỬA TAY THƯỜNG QUY Mã số phiếu Bệnh viện: Đống Đa – Hà Nội Khoa: …………………………… … Số nhân viên khoa: ……… người Thời điểm giám sát: Sáng Chiều Đối tượng quan sát: Bác sĩ Dung dịch/hóa chất để rửa tay Cơ hội rửa tay Trước chuẩn bị dụng cụ Trước chuẩn bị thuốc Trước khám chăm sóc người bệnh Trước làm thủ thuật Trước găng Khi di chuyển từ vùng bẩn sang vùng người bệnh Sau làm thủ thuật Sau tháo găng Sau tiếp xúc với đồ vật, dụng cụ, máu, dịch chất tiết 10 Sau khám chăm sóc bệnh nhân Ghi chú: Đ: S: sai O: khơng tn thủ Khơng có hội bỏ trống Điều dưỡng Khơng rửa tay Rửa tay Rửa tay bằng nước nước xà phòng Rửa tay cồn/dd sát khuẩn 79 HƯỚNG DẪN Điền phiếu đánh giá tuân thủ rửa tay thường quy ĐTNC Để đưa số liệu xác tuân thủ rửa tay thường quy ĐTNC, yêu cầu người giám sát đọc kỹ hướng dẫn đây: Cùng lúc quan sát tối đa – người, người quan sát ghi vào phiếu Thời gian cho quan sát NVYT 20±10 phút (tùy vào thao tác người bệnh) Người quan sát đứng buồng bệnh địa điểm thích hợp (khơng làm ảnh hưởng đến ĐTNC, hạn chế tối đa ý phát ĐTNC) Việc xác định hội rửa tay phải xác (Ví dụ: Trong q trình làm thủ thuật, tay Điều dưỡng chạm vào quần áo người bệnh Điều dưỡng cần phải sát khuẩn tay nhanh rửa tay nước xà phòng thường hợp đánh dòng thứ 9; Nếu chăm sóc vùng hậu mơn – sinh dục xong lại phải tiến hành cho người bệnh ăn Điều dưỡng phải rửa tay, trường hợp đánh dầu vào dòng thứ 6) Đánh dấu Đ có tn thủ rửa tay thực đúng, dấu S có tuân thủ rửa tay tuân thủ sai đánh dấu O không tuân thủ vào cột tương ứng Thời gian để thực lần rửa tay với dung dịch sát khuẩn tay nhanh khoảng 20 – 30 giây rửa tay với xà phòng khoảng 45 – 60 giây Xin chân thành cảm ơn 80 Phụ lục Quy trình rửa tay thường quy nước xà phòng dung dịch sát khuẩn tay nhanh Bộ y tế ban hành 81 Phụ lục Khung lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ rửa tay nhân viên y tế [36] Nhân tố ảnh hưởng - Kiến thức - Thái độ - Niềm tin Nhân tố tạo điều kiện - Kỹ công tác - Trang thiết bị phục vụ vệ sinh bàn tay - Yếu tố tăng cường/củng cố Phản hồi Giám sát hỗ trợ Sự tham gia người bệnh Mối liên quan tới tỉ lệ nhiễm khuẩn Tăng cường tuân thủ rửa tay Giảm nhiễm khuẩn bệnh viện ... thức vệ sinh bàn tay theo số yếu tố 31 vi 3.3.1 Kiến thức vệ sinh bàn tay theo nghề nghiệp 31 3.3.2 Kiến thức vệ sinh bàn tay theo giới tính 32 3.3.3 Sự khác biệt kiến thức vệ sinh. .. tuân thủ rửa tay NVYT như: tổ chức buổi tập huấn kiến thức vệ sinh tay; tăng cường thêm phương tiện vệ sinh tay lắp thêm bồn rửa tay mới, cung cấp xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn;... hướng dẫn thực hành cho nữ hộ sinh (bao gồm nữ hộ sinh học sinh hộ sinh) có tỷ lệ tử vong bà mẹ sau sinh 2.03% Ông quan sát thấy bác sĩ sinh viên y khoa thường không rửa tay sau thăm khám bệnh nhân,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ TỈ LỆ VỆ SINH BÀN TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VỆ SINH BỆNH VIỆN NĂM 2010 – 2011”, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ TỈ LỆ VỆ SINH BÀN TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG VỆ SINH BỆNH VIỆN NĂM 2010 – 2011”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn