THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK

87 2 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:26

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ HỒNG THỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRƠNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG ĐẮK LĂK, NĂM 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ HỒNG THỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK Ngành : Chính sách cơng Mã số : 8340402 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN Đắk Lắk, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Đắk Lắk, ngày tháng 11 năm 2019 Học viên thực Võ Hồng Thịnh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk”, thân tác giả cố gắng với giúp đỡ Quý thầy, cô bạn bè Tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến q thầy, Học viện Khoa học xã hội hết lòng truyền đạt kiến thức cho tác giả suốt khóa học vừa qua Đặc biệt TS Nguyễn Đức Truyến, người thầy hướng dẫn khoa học ân cần bảo giúp đỡ tác giả vượt qua khó khăn, trở ngại q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Huyện Krơng Buk, phòng Lao động – Thương binh Xã hội, phòng Nội vụ, phòng Dân tộc Huyện nhiệt tình tạo điều kiện cho tác giả thu thập số liệu, khảo sát thực trạng để hồn thành cơng trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Đắk Lắk, ngày … tháng năm 2019 Tác giả luận văn Võ Hồng Thịnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Một số khái niệm liên quan đến giảm nghèo 1.1.1 Khái niệm giảm nghèo 1.1.2 Khái niệm“chính sách cơng” 1.1.2 Khái niệm “Chu trình sách cơng” 1.1.3 “Thực sách cơng” chu trình sách cơng 1.2 Nội dung thực sách giảm nghèo bền vững……………… 1.2.1 Chính sách giảm nghèo Việt Nam 10 1.2.2 Quá trình thực sách giảm nghèo Việt Nam 13 1.2.3 Đánh giá sách giảm nghèo Việt Nam 16 1.3 Các yếu tố tác động đến sách 23 Tiểu kết chương 28 Chương THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TIỀN HUYỆN KRÔNG BUK 29 2.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Krong Buk tác động đến sách giảm nghèo bền vững 29 2.1.1 Địa hình đất đai 29 2.1.2 Dân số huyện Krông buk: 30 2.2 Tình hình thực sách giảm nghèo bền vững huyện Krông buk 31 2.2.1 Tình hình triển khai thực sách pháp luật giảm nghèo bền vững huyện Krông buk 31 2.3 Đánh giá việc thực sách giảm nghèo bền vững huyện Krông buk 49 Tiểu kết chương 57 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 58 3.1 Phương hướng, mục tiêu hồn thiện việc thực sách giảm nghèo bền vững 58 3.1.1 Phương hướng hoàn thiện thực sách giảm nghèo bền vững 58 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện việc thực sách giảm nghèo bền vững 59 3.2 Các giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững 61 3.2.2 Hoàn thiện thể chế thực sách giảm nghèo bền vững 66 Hoàn thiện thể chế lồng ghép chương trình dự án giảm nghèo 66 3.2.3 Nâng cao lực cho chủ thể thực Sách giảm nghèo bền vững 67 3.2.4 Tăng cường nguồn lực cho sách giảm nghèo bền vững 71 3.2.5 Những giải pháp khác .72 Tiểu kết chương 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ, cụm từ Viết tắt Ban đạo BCĐ Bảo hiểmy tế BHYT Dân tộc thiểu số DTTS Đặc biệt khó khăn ĐBKK Hội đồng nhân dân HĐND Lao động thương binh xã hội LĐTB & XH Mục tiêu quốc gia MTQG Tiêu chí TC Quyết định QĐ Ủy ban nhân dân UBND STT DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu đất tự nhiên huyện Krông buk .30 Bảng 2.2: Cơ cấu đất nông nghiệp huyện Krông buk 30 Bảng 2.3: Tình hình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 huyện Krông buk .43 Bảng 2.4: Thống kê hộ nghèo cận nghèo giai đoạn 2011-2015 44 Bảng 2.5: Tình hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2019 huyện Krơng Buk 46 Bảng 2.6 Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2019 huyện Krông Buk 47 Bảng 2.7: Các số hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 huyện Krông Buk 48 Bảng 2.8: Kết thực việc giảm thiểu thiếu hụt số nghèo đa chiều cuối năm 2018 huyện Krông Buk .52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, đói nghèo không câu chuyên riêng địa phương, quốc gia hay dân tộc đó, mà đói nghèo trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu Đói nghèo khơng làm cho người không hưởng thụ thành văn minh nhân loại mà đói nghèo kìm hãm phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng tới môi trường, làm ổn định tình hình an ninh - trị, trật tự an tồn xã hội Vì vậy, giải vấn đề đói nghèo trở thành nhiệm vụ quan trọng để hướng tới mục tiêu hoà bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống, bảo đảm công xã hội Ở Việt Nam xóa đói, giảm nghèo ln mục tiêu quan trọng Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm Trên thực tế, hoạt động xóa đói, giảm nghèo Việt Nam đạt thành định, nhiên khơng khó khăn, thách thức cần phải vượt qua Tìm kiếm giải pháp xóa đói, giảm nghèo khơng dừng lại công việc Đảng, Nhà nước, cấp ủy, quyền địa phương mà cần chung tay, góp sức tất tầng lớp nhân dân cơng xóa đói giảm nghèo đạt hiệu cao Krông Búk huyện nghèo nằm cửa ngõ phía đơng tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm hành tỉnh (TP Bn Ma Thuật) 60km, có diện tích tự nhiên 35.767,54 Huyện có 07 đơn vị hành chính; dân số tồn huyện có 57.002 người, đồng bào dân tộc thiểu số chỗ người 31.3% chiếm % Trong thời gian vừa qua, thực chương trình giảm nghèo, huyện Krơng Búk chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ sản xuất cho người nghèo, đầu tư sở hạ tầng, phát triển dạng hóa ngành nghề dịch vụ , đồng thời xác định nguồn lực, biện pháp cần thiết nhằm bước tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, ổn định cải thiện đời sống nhân dân Bên cạnh kết đạt được, việc thực chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục Tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo tái nghèo cao, khoảng cách giàu - nghèo vùng, nhóm dân cư chưa thu hẹp, số hộ nghèo chủ yếu tập trung vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Từ thực tế công tác giảm nghèo địa bàn huyện Krông Buk thời gian qua, việc cần làm cần phải phân tích, đánh giá cách nghiêm túc sách thực để tìm điểm bất cập Tiếp đến sở đánh giá, phân tích hồn thiện hệ thống sách giảm nghèo theo hướng khắc phục điểm yếu phát huy tác động tích cực sách, đồng thời đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Buk giai đoạn thời gian Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài "Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk" làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Cơng tác giảm nghèo bề vững thu hút quân tâm đông đảo học giả nước nước Việt Nam có nhiều cơng trình, luận án, luận văn, viết nghiên cứu liên quan đến vấn đề xóa đói giảm nghèo sách xóa đói giảm nghèo nhiều mức độ góc độ khác số cơng trình nghiên cứu cơng bố như: Cơng trình"Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể kinh tế - xã hội chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2015", Đề tài cấp nhà nước, GS.TS Đỗ Kim Chung, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình khoa học cơng nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” Đề tài đánh giá tác động tổng thể kinh tế - xã hội chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2015 sở phân tích kết tác động đạt được, yếu tố tích cực bất cập từ đề xuất khuyến nghị sách giải pháp triển khai thực có hiệu chương trình giảm nghèo vùng Tây Bắc động chi tiêu, chương trình thực hiện, có tính hình thức mà khơng có tính hiệu - Giải pháp đầu tư phát triển sở hạ tầng nơng thơn, cơng trình huyện Krơng Buk chủ yếu hệ thống đường giao thông xã cơng trình trường học trực tiếp gắn liền với lợi ích người dân, nên huy động dược đóng góp nguồn lực người dân cách phù hợp tiền sức lao động thay cho đóng góp lớn tiền vốn không phù hợp với mức thu nhập họ Đây cách để hoàn thiện giải pháp huy động vốn cho hoạt động giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Một ví dụ đóng góp xây dựng sở hạ tầng người dân xã Ea Sin xác nhận cách hồn thiện giải pháp này: “Xây dựng đường giao thông nông thôn từ Thôn Ea Kring Thôn Ea Kap, với số tiền là 1.404.000.000 đồng Ngồi nhân dân thơn Ea My đóng góp 100 triệu đồng ngày công lao động để làm km đường cấp phối; nhân dân thôn Ea Kap đóng góp 165 triệu đồng ngày cơng nâng cấp đường nội thơn, đường liên xóm; nhân dân thơn Ea Klang đóng góp 160 triệu đồng ngày cơng nâng cấp đường nội thôn; nhân dân khu tự quản Ea Măk Cư Kbiêng đóng góp 2.305,35 triệu đồng ngày công nâng cấp đường nội thôn theo Chương trình nơng thơn mới.” - Chính quyền tỉnh huyện nên tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo an sinh xã hội như: sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, sách trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng thu nhập thấp…; sách trợ giúp người nghèo y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, cơng trình vệ sinh, thơng tin, đào tạo nghề lao động nơng thơn, sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo - Tổ chức triển khai, nghiên cứu rà sốt, sửa đổi, hồn thiện hệ thống sách giảm nghèo; xây dựng giải pháp cụ thể, bố trí huy động đa dạng hóa nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho địa bàn nghèo, đồng bào nghèo dân tộc thiểu số 65 - Huy động sức mạnh tham gia hệ thống trị tồn xã hội (các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức xã hội), tạo nguồn lực to lớn với nguồn lực nhà nước thực có kết chương trình sách giảm nghèo 3.2.2 Hồn thiện thể chế thực sách giảm nghèo bền vững Hoàn thiện thể chế lồng ghép chương trình dự án giảm nghèo Hồn thiện chế lồng ghép chương trình dự án gắn với tiểu dự án để tránh chồng chéo tổ chức lãng phí nguồn lực thực sách giảm nghèo bền vững Trong đề án tỉnh Đắk Lắk có đưa sơ đồ lồng ghép sau: Dự án1: Chương trình 30a bao gồm: 1.1 Tiểu dự án.1: Hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng, 1.2 Tiểu dự án.2: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mơ hình giảm nghèo 1.3 Tiểu dự án.3: hỗ trợ đưa người lao động nước ngoài; Dự án 2: Chương trình 135 bao gồm: 2.1 Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng, 2.2 Tiểu dự án 2: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mơ hình giảm nghèo 2.3 Tiểu dự án 3: nâng cao lực cán sở cộng đồng Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rông mơ hình giảm nghèo Dự án 4: Dự án truyền thông giảm nghèo thông tin Dự án 5: Nâng cao lực giám sát đánh giá Trong sơ đồ phối hợp chương trình với dự án tiểu dự án trên, thấy rõ tinh thần kết hợp lồng ghép tiểu dự án để hình thành dự án gắn với nhóm giải pháp giảm nghèo chung hay giảm nghèo bền vững Tuy nhiên, đồng tên gọi “dự án” với tên gọi “tiểu dự án” “tiểu dự án 2” “dự án 4”, hay “tiểu dự án 3” “dự án 5” gây chồng chéo không phân cấp quản lý dự án tiểu dự án mà 66 chồng chéo huy động nguồn lực dẫn đến chồng chéo quyền lực hay lãng phí nguồn lực, khơng có đạo giám sát từ tỉnh xuống huyện xuống xã - Hoàn thiện chế lồng ghép nguồn lực thực sách: lồng ghép nguồn kinh phí thực sách từ ngân sách nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 - Hoàn thiện chế xã hội hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo cấu quy định; tăng cường huy động vốn đóng góp hợp pháp doanh nghiệp vận động tài trợ tổ chức, cá nhân tỉnh, kể cả các tở chức q́c tế; vốn đối ứng, tham gia đóng góp người dân, đối tượng thụ hưởng - Hồn thiện chế khuyến khích vật chất tinh thần, để động viên tinh thần trách nhiệm ý thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, luân chuyển công chức cho xã đặc biệt khó khăn; có sách khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện nhận công tác huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; Chính sách sử dụng cán hợi, đồn thể ở cấp xã có trình đợ chun mơn, kiến thức thực tiễn, có lực vận động quần chúng làm cộng tác viên giảm nghèo để giúp Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững địa bàn Mỗi xã, phường, thị trấn một cộng tác viên, mức hỗ trợ hàng tháng cho cộng tác viên giảm nghèo cấp xã bằng mợt lần mức lương sở - Hồn thiện chế tự chủ kinh tế cấp thực sách giảm nghèo: Thực chế hỗ trợ trọn gói tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, sở; tăng cường tham gia người dân suốt trình xây dựng thực chương trình 3.2.3 Nâng cao lực cho chủ thể thực Sách giảm nghèo bền vững Nâng cao lực đạo thực sách giảm nghèo bền vững 67 cấp tỉnh huyện Trong q trình thực sách giảm nghèo bền vững thời kỳ 20162018 Các cấp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Buk coi việc thực sách giảm nghèo bền vững chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống nông thôn thành thị, vùng, dân tộc nhóm dân cư Những năm qua việc tập trung thực thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk huyện Krông Buk cải thiện điều kiện sống tầng lớp dân cư có người nghèo cận nghèo, họ tiếp cận tốt dịch vụ xã hội bản; sở hạ tầng huyện, xã nghèo tăng cường; đời sống người nghèo cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh giảm 3%% năm, đạt vượt tiêu từ 2,5% đến 3%/năm vào cuối năm 2018 Tuy nhiên, kết giảm nghèo chưa thật bền vững, số hộ thoát nghèo tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm đồng bào DTTS cao chưa có xu hướng giảm thiểu tiêu HĐND tỉnh đề (từ 4-4,5%/năm), chênh lệch giàu nghèo vùng, nhóm dân cư lớn, đời sống người nghèo nhìn chung khó khăn vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn Tình trạng có ngun nhân điều kiện kinh tế xã hội tỉnh huyện nhiều khó khăn, nguồn lực Nhà nước dành cho giảm nghèo lớn chưa đáp ứng nhu cầu địa phương Mặt khác, lực hoạch định sách quan ban, ngành tỉnh huyện liên quan đến sách giảm nghèo nhiều thiếu sót bất cập nên số chương trình, sách giảm nghèo chưa đồng mang tính ngắn hạn, thiếu gắn kết chặt chẽ, chế quản lý, đạo điều hành, phân cơng phân cấp chưa hợp lý, việc tổ chức thực mục tiêu giảm nghèo số nơi chưa sâu sát Cũng thiếu sót chủ quan mà số nơi sách giảm nghèo làm cho phận người nghèo tâm lý ỷ lại chưa tích cực chủ động vươn lên nghèo 68 Để hồn thiện lực đạo thực sách giảm nghèo bền vữngcủa Nhà nước, thống hoạch định sách cần thống tập trung vào vai trò đạo quan chủ quan Sở lao động thương binh xa hội có kết hợp với Ủy ban dân tộc ngành, tổ chức đồn thể có liên quan Thành lập Ban đạo chương trình giảm nghèo bền vững cấp địa phương để triển khai Nghị 80-NQ/CP chương trình giảm nghèo địa bàn Nâng cao lực giám sát đánh giá sách giảm nghèo bền vững, đánh giá tác động sách giảm nghèo bền vững người nghèo cho chủ thể quan quản lý nhà nước Để đánh giá sách tồn diện việc thực sách, ban ngành cấp tỉnh huyện cần phải có chế phù hợp cho tỉnh huyện mình, xây dựng tiêu chí đánh giá cho cụ thể, phù hợp định lượng định tính được, tránh tình trạng đánh giá kết sách chung chung hay hình thức, hướng dẫn báo cáo thống kê đầy đủ, thực cải cách hành công tác giảm nghèo, nâng cao lực thực hiện, đánh giá báo cáo công tác thực sách giảm nghèo bền vững Có thể lấy ví dụ thống kê tình hình đất sản xuất huyện Krơng Buk, tiêu chí thống kê có hai hạng mục «0-1» «1-2» trong báo cáo huyện cho phần đơng dân cư huyện có từ «0,3 đến 0,5ha» Nâng cao lực tham gia sách giảm nghèo bền vững cộng đồng địa phương Tỉnh cần có chế cộng đồng dân cư vùng miền núi trực tiếp tham gia vào việc tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững khn khổ chương trình phát triển cộng đồng địa phương Trước hết, người dân cần thông tin đầy đủ chương trình giảm nghèo địa phương bao gồm việc xác định đối tượng nghèo, tiêu chí xác định chuẩn nghèo, quyền lợi nghĩa vụ tham gia để người dân tham gia tích cực vào hoạt động chương trình giảm nghèo bền vững 69 Đẩy mạnh tuyên truyền chủ thể thụ hưởng sách giảm nghèo bền vững: nâng cao trình độ nhận thức chủ thể thụ hưởng sách giảm nghèo bền vững tầng lớp dân cư người nghèo hình thức thích hợp nhằm thay đổi nhận thức họ sách giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên người nghèo; phát động phong trào thi đua tầng lớp dân cư với tinh thần “chung tay người nghèo”; tơn vinh doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nguồn lực, cách làm hiệu công tác giảm nghèo bền vững Công tác tuyên truyền vận động người DTTS cần tính đến yếu tố tâm lý dân tộc, trình độ nhận thức lối sống phụ thuộc vào thiên nhiên cộng đồng ý đến nỗ lực cá nhân Các hình thức tuyên truyền vận động cần có tính trực tiếp sinh động, sử dụng hình ảnh hay ví dụ cụ thể cách làm ăn ý nghĩa thực tiễn chúng điểm danh điển hình hay mơ hình chung chung Cần kết hợp tun truyền với hành động thực tiễn, từ ý tưởng ban đầu đến kết cuối thay đổi nhận thức người dân Để tháo gỡ tâm lý ỷ lại, cần giảm dần hỗ trợ trực tiếp, cho khơng chuyển dần sang hỗ trợ có điều kiện, yêu cầu lập dự án có nhu cầu vay vốn, hỗ trợ có thu hồi nâng cao ý thức người hưởng lợi Chú trọng tập trung ngân sách cho hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh để thoát nghèo, nâng cao khả tiếp cận thị trường người nghèo để giúp họ thoát nghèo bền vững Tạo điều kiện để người nghèo tham gia vào chuỗi giá trị hàng nông sản Thay việc hỗ trợ sinh kế tản mạn, nhỏ lẻ thành tiểu dự án hỗ trợ sinh kế cho xã hội có thời gian hoạt động đủ dài để xây dựng phương án sinh kế giảm nghèo theo điều kiện khả người dân Phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân nghèo chủ quan khách quan khác nhau, hộ nghèo triền miên để có giải pháp sách phù hợp Đối với nhóm hộ khơng có khả nghèo cần có sách an sinh xã hội cụ thể như: Nâng cao lực cho hộ nghèo, giúp cải thiện sinh kế thoát nghèo bền vững; mở rộng sách hỗ trợ sinh kế hộ 70 thoát nghèo, hộ cận nghèo; chuyển dần sách giảm nghèo từ việc tập trung vào tăng thu nhập cho người nghèo sang việc tăng phúc lợi tạo hội cho người nghèo để giúp họ thoát nghèo bền vững Tăng cường sách giảm nghèo lồng ghép với sách bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro thích ứng với biến đổi khí hậu Thực tế cho thấy hộ nghèo dễ bị tổn thương gặp cú sốc từ bên (thiên tai, thời tiết, dịch bệnh, giá tăng thất thường…), có phản ứng khác trước cú sốc để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn 3.2.4 Tăng cường nguồn lực cho sách giảm nghèo bền vững Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững theo Thông tư liên tịch số Bộ kế hoạch đầu tư Bộ tài tháng năm 2014 địa bàn huyện nghèo tiến hành đồng thời với thời gian lập dự toán ngân sách kế hoạch phát triển đầu tư cấp huyện cấp tỉnh Hằng năm UBND huyện tổng hợp nhu cầu báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài Bộ ngành liên quan làm để bố trí kinh phí thực chương trình Như vậy, định giao dự tốn ngân sách kế hoạch đầu tư phát triển tiến hành từ cấp Chính phủ qua HĐND, UBND tỉnh để xuống cấp huyện có huyện nghèo Việc huy động nguồn vốn giảm nghèo huyện nghèo chủ yếu dựa vào kinh phí Nhà nước cho thấy hạn chế không quy mô nguồn vốn mà chế cung cấp nguồn vốn thường không đáp ứng nhu cầu cụ thể địa phương Để khắc phục hạn chế quy mô nguồn vốn Nhà nước cần khuyến khích xã hội hóa nguồn vốn đầu tư cho cơng trình sở hạ tầng giảm nghèo, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực kinh tế- xã hội huyện nghèo sức lao động, sản phẩm lao động địa phương, để giảm bớt chi phí đầu tư cho cơng trình sở hạ tầng tăng đầu tư cho việc phát triển sinh kế phúc lợi người nghèo Mặt khác, nhà nước cần có sách phân cấp huyện nghèo có quyền chủ động lập kế hoạch kêu gọi nhà đầu tư đầu tư vào cơng trình sở hạ 71 tầng chương trình phúc lợi người dân địa bàn Đồng thời, Nhà nước cần có sách khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào huyện nghèo sách cho vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế sách ưu tiên khác Để cơng tác giảm nghèo bền vững đạt hiểu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước thời gian đến, việc tăng cường nguồn lực sách giảm nghèo bền vững quan trọng điều kiện nguồn lực nước ta hạn chế Giải pháp trước mắt rà sốt, điều chỉnh nguồn lực dàn trải, tập trung nguồn lực cho hiệu sách, dự án giảm nghèo trọng tâm, khơng để lãng phí nguồn lực tài người Tiếp tục phân bổ hài hòa nguồn lực cho vùng nghèo, ưu tiên huyện nghèo, xã nghèo Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, khu công nghiệp đầu tư nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn 3.2.5 Những giải pháp khác Đổi phương pháp đánh giá việc thực sách giảm nghèo Cần có chế đánh giá việc thực sách giảm nghèo thơng qua nhiều tiêu chí thu nhập, hiệu thu nhập cải thiện mức sống người dân phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tiếp cận dịch vụ để có hình thức trợ giúp hiệu phù hợp với nhóm đối tượng Các tiêu chí đánh giá việc thực sách giảm nghèo cần đổi dựa quy trình sách giảm nghèo mục tiêu, giải pháp, thể chế chủ thể tham gia, thay tập trung vào hoạt động túy hình thức hay phong trào Phân định rõ chức năng, quyền hạn trách nhiệm chủ thể q trình tham gia hoạch định thực sách giảm nghèo Đánh giá hiệu lực sách ban hành thực tiễn với tư cách thể chế sách giảm nghèo Đánh giá giải pháp công cụ sách đưa có phù hợp hay khơng với nhóm đối tượng vùng miền thuộc sách giảm nghèo 72 Tiểu kết chương Từ năm 2015, Việt nam chuyển sang giai đoạn thực sách giảm nghèo bền vững, Chính phủ Việt Nam ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đánh dấu bước quan trọng trình chuyển đổi Việt Nam từ cách đo lường nghèo theo thu nhập sang đo lường đa chiều Trong Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội (2016-2020), Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân nước 1% - 1.5%/năm riêng huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm Đo lường nghèo theo cách tiếp cận đa chiều, bao gồm thu nhập chiều phi tiền tệ nhà ở, tiếp cận nước vệ sinh, dịch vụ giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội sử dụng thiết kế Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (CT MTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020 q trình rà sốt hộ nghèo để xác định đối tượng hưởng lợi Chương trình, sách giảm nghèo trợ giúp xã hội Việc thực sách giảm nghèo bền vững huyện Krông Buk đặt khuôn khổ việc thực sách giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk nước Do nét đặc thù tỉnh miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội nhiều hạn chế nên tỷ lệ nghèo đa chiều người DTTS tỉnh Đắk Lắk nói chung huyện Krơng Buk nói riêng cao việc giảm thiểu tỷ lệ tỉnh điều chỉnh xuống tỷ lệ giảm nghèo chung 2,5-3%/năm tỷ lệ giảm nghèo đồng bào DTTS từ 4-4,5%/năm giai đoạn 2016-2020 Trong chương muốn điểm lại kết phân tích q trình thực sách giảm nghèo bền vững nước huyện Krông Buk giai đoạn 2016-2020, để từ đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện việc thực sách giảm nghèo bền vững diễn Có thể nói có tỷ lệ đáng kể đồng bào DTTS thoát nghèo hai giai đoạn thoát nghèo thu nhập nghèo bền vững, phần đơng số họ chưa hội đủ điều kiện để tự vươn lên thoát nghèo bền 73 vững Vấn đề việc thực sách giảm nghèo bền vững đồng bào DTTS sai sót xác định mục tiêu giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững, mà cách thức thực giải pháp mục tiêu chưa thực phù hợp với đối tượng đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn đất nước Vì nội dung chương đưa giải pháp hồn thiện giải pháp thực sách giảm nghèo nay, tức cần phải tang cường giám sát đánh giá lại hiệu giải pháp thực dựa đặc điểm kinh tế xã hội văn hóa đặc thù người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 74 KẾT LUẬN Phương pháp xác định tình trạng nghèo từ đơn chiều sang đa chiều sách giảm nghèo Việt Nam đánh giá có tính chất tồn diện Cách tiếp cận đa chiều bao phủ hầu hết nhu cầu, thiếu hụt người nghèo, gồm hệ thống sách giảm nghèo chung sách giảm nghèo đặc thù Tuy nhiên việc thực sách giảm nghèo bền vững hay đa chiều huyện Krông Buk năm qua cho thấy sai sót, chồng chéo, lúng túng việc kết nối chương trình, dự án tiểu dự án Sự phân loại chương trình dự án với tiêu chí phân loại đa chiều nhằm đáp ứng đòi hỏi loại đối tượng xác định dựa tiêu chí đa chiều, nên đối tượng thụ hưởng sách chưa rà sốt theo tiêu chí đa chiều, dẫn đến chồng chéo chương trình dự án hay giải pháp Trong báo cáo thực sách giảm nghèo huyện Krơng Buk nêu nhiều ví dụ chồng chéo hộ đất lại cung cấp nhiều giống trồng xen canh dẫn đến dư thừa lãng phí nguồn lực hỗ trợ Những hộ nghèo đói nặng nề thu nhập khơng có lực phát triển mơ hình canh tác lại hỗ trợ tiền mặt hay vay vốn dẫn đến sử dụng vốn sai mục đích,vv Kết chương trình giảm nghèo hồn thành kế hoạch đề kết giảm nghèo đồng bào thiểu số chưa mong đợi Tình trạng tỷ lệ nghèo đa chiều cao đồng bào DTTS huyện Krơng Buk phần đông dân cư huyện thực thành công việc giảm tỷ lệ nghèo sau hai năm thực sách giảm nghèo đa chiều, cho thấy cần đánh giá lại hiệu cách thức thực sách giảm nghèo bền vững đồng bào DTTS Điều dẫn đến đòi hỏi phải đánh giá lại tồn chu trình sách cơng liên quan đến kết việc thực sách giảm nghèo bền vững huyện Krông Buk Luận văn đánh giá lại yếu tố cấu thành sách cơng 75 như: mục tiêu, chủ thể, giải pháp cơng cụ sách, thể chế sách, yếu tố tác động đến việc thực sách Q trình nghiên cứu cho thấy mục tiêu, giải pháp cơng cụ sách giảm nghèo bền vững xác định đắn đem lại thành công phần đông dân cư huyện, tỉnh nước Chỉ yếu tố đối tượng hay chủ thể thụ hưởng sách có tính đặc thù chưa xem xét kỹ để xác định cách thức thực giải pháp thẻ chế thực sách theo cách đặc thù Việc thực sách giảm nghèo huyện Krơng Buk khẳng định chương trình mục tiêu giảm nghèo liên quan đến hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mơ hình sản xuất trụ cột sách giảm nghèo bền vững Đồng thời chương trình mục tiêu liên quan đến phát triển sở hạ tầng, hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo thực sách an sinh xã hội trụ cột để đảm bảo cho việc thực sách giảm nghèo đa chiều bền vững Tuy nhiên việc hoàn thiện giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững ln đòi hỏi rà sốt tiêu chí nghèo đa chiều khơng xác định danh sách hộ nghèo hay cận nghèo mà xác định giải pháp công cụ hỗ trợ cho đối tượng xác định 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Phú Hải, Quy trình sách cơng: vấn đề lý luận thực tiễn nước ta, đề tài nghiên cứu , Học viện KHXH, 15/12/2012 Viện khoa học xã hội Việt nam, Giảm nghèo Việt nam, thành tựu hách thức, Hà nội, tháng 3/2011 Bộ Lao đông-Thương binh xã hội, Báo cáo nghèo đa chiều Việt nam Quyết định Số: 170/2005/QĐ-TTg, vè chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 20062010, ngày 8/7/2005 Bộ LĐTBXH UNDP (2009), Báo cáo Đánh giá kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2008, Hà Nội Uỷ ban nhân dân huyện Krơng buk, Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Chương trình mục tiêu giảm nghèo 20102015 Quyết định Số: 59/2015/QĐ-TTg, chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 20162020, ngày 19/11/2015 UBND huyện Krông Buk, Quyết định số 236/QĐ-UBND, 27/2/2017 UBND huyện Krông Buk, Quyết định số 192/QĐ-UBND, 31/1/2018 10 UBND huyện Krông Buk, Quyết định số 358/ QĐ-UBND, 27/2/2019 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk, Nghị Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020” Ngày 14/12/2016 12 Uỷ ban nhân dân huyện Krông Buk, Quyết định việc thành lập Ban đạo thực Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Krông Buk giai đoạn 2016-2010, ngày 25/11/2016 13 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, Báo cáo sơ kết 03 năm(2016-2018) thực Chương trình muc tiêu qu6c gia Gỉảm nghèo bền vững giai doan 2016-2020 địa bàn tỉnh Dăk Lăk, ngày 11/9/2018 14 UBND huyện Krơng Buk, Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 địa bàn huyện Krông Buk (thời gian từ năm 2016 đến tháng năm 2019), tháng 33 năm 2019 15 Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 06/2009/TT-BNN hướng dẫn xây dựng quy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, bố trí dân cư với 61 huyện nghèo, Hà Nội 16 UBND tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo sơ kết ba năm (2016-2018) thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 11/9/2018 17 UBND huyện Krông Buk, Báo cáo Sơ kết 02 năm thực Nghị số 04NQ/HU, ngày 30/9/2016 Ban chấp hành Đảng huyện, tháng 12/2018 18 Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 08/2009/TT-BNN hướng dẫn thực số sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính Phủ, Hà Nội 19 Bộ Y tế nhóm đối tác Y tế (2008), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2008 (Hà Nội) 20 Chính phủ (2008), Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo 21 Chính phủ (2008), Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Về sách hỗ trợ hộ nghèo nhà 22 Chính Phủ (2009), Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Về sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn 23 Chính phủ (2010), Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 24 Chính phủ (2011), Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 25 Chính phủ (2012), Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012, sách cho vay vốn phát triển sản xuất hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 26 Chính phủ (2012), Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 27 Trần Cơng Đồn (2014), Chính sách giảm nghèo từ thực tiễn tỉnh Hòa Bình, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 28 TS Đỗ Phú Hải (2013), Tập giảng Tổng quan sách cơng 29 PGS.TS Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo –Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà nội 30 Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm Y tế; 31 Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 20102011 đến năm 2014-2015 32 Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2011), Giảm nghèo Việt Nam: Thành tựu Thách thức, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 33 Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực Chương trình mục tiêu quốc gia 34 Quyết định số 52/2010/QĐ-CP ngày 18/8/2010 Chính phủ sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 35 Chính phủ, Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK, TỈNH ĐẮK LẮK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn