ĐỀ ÁNXÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI XÃ TAMXUÂN II-HUYỆN NÚI THÀNH- TỈNH QUẢNG NAM(GIAI ĐOẠN 2010 – 2015)

43 1 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 07:10

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG MƠ HÌNH NƠNG THÔN MỚI XÃ TAM XUÂN II HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM DỰ THẢO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH NÔNG THÔN MỚI XÃ TAM XUÂN II-HUYỆN NÚI THÀNH- TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015) Tháng 4/2011 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH NƠNG THƠN MỚI XÃ TAM XUÂN II-HUYỆN NÚI THÀNH- TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015) MỞ ĐẦU Thực đạo Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X việc xây dựng mơ hình nơng thơn thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Ban quản lý xây dựng nông thôn Xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành lập Đề án xây dựng mơ hình nơng thơn giai đoạn 2011-2015 I/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Xã Tam Xuân II xã đồng bằng, nhân dân sinh sống nghề nông nghiệp chủ yếu, cấu kinh tế Nông nghiệp lớn, chiếm khoảng 60% giá trị tổng giá trị GDP địa bàn Quy mô dân số đông, địa bàn rộng lớn so với mặt chung huyện Núi Thành, trãi dài từ Tây sang Đông Trải qua thời kỳ nhân dân Xã Tam Xuân II vốn có truyền thống cách mạng lòng yêu nước nồng nàn, kiên cường bất khuất, liên tiếp dấy lên đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng, chống lại cường quyền hà khắc áp Cùng với nước, nhân dân xã Tam Xuân II xã cống hiến nhiều sức người, sức kháng chiến góp phần giải phóng quê hương đất nước Ghi nhận đóng góp nhân dân LLVT xã, năm 2005 Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT ND Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, từ năm 1975 đến nhân dân xã Tam Xuân II tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, với ý chí tự lực, tự cường, cần cù lao động, không ngừng vươn lên, vừa sức hàn gắn hậu chiến tranh để lại, vừa khẩn trương xây dựng sống đạt thành tựu định mặt KTXH-ANQP Trong năm gần tập trung chuyển đổi mùa vụ giống trồng, vật nuôi, đem lại hiệu kinh tế cao như: sản xuất lúa giống, Dưa hấu, Heo hướng nạt, Gà công nghiệp… số ngành TTCN-TMDV phát triển, sở hạ tấng đầu tư, đời sống nhân dân bước cải thiện, mặt nông thơn có chuyển biến tích cực Tuy nhiên với yêu cầu đặt giai đoạn nay, giai đoạn CNH-HĐH nơng nghiệp nơng thơn chưa đáp ứng Vì để tiếp tục xây dựng xã Tam Xuân II phát triển toàn diện điều kiện mới, việc xây dựng đề án xây dựng NTM xã Tam Xuân II theo tinh thần Nghị 26 BCH TW Đảng khóa X cần thiết, đồng thời sở để lãnh đạo tổ chức thực nhiệm vụ phát triển KT XH-ANQP địa phương giai đoạn II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: Để có sở triển khai thực chương trình xây dựng nơng thơn mới, xã Tam Xuân vào văn đạo cấp chương trình hành động BCH Đảng xã Tam Xuân II Về xây dựng xã nông thôn sau : - Nghị số 26/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn; - Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Thông báo số 238-TB/TƯ ngày 07 tháng năm 2009 Ban Bí thư chương trình xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; - Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Các Thông tư Hướng dẫn thực Bộ, ngành có liên quan; - Căn Nghị Quyết số 16-NQ/HU huyện uỷ Núi Thành, lập Đề án xây dựng mơ hình nông thôn giai đoạn 2010-2015 - Căn kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 08/12/2010 UBND huyện Núi Thành Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn huyện núi thành PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Đặc điểm tình hình a Vị trí địa lý: Xã Tam Xuân II có trục đường Quốc lộ1A đường sắt Bắc Nam ngang qua phân định vùng Đông Tây rõ rệt, cách thành phố Tam kỳ 06km, cách trung tâm Huyện 18km b Đặc điểm địa hình khí hậu: - Địa hình: Địa hình tương đối phẳng, có khoảng 25% diện tích đồi núi thấp, lại vùng đồng Địa hình thấp từ Tây sang Đơng - Khí hậu: Mang đặc điểm chung khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, số khí hậu thời tiết phù hợp cho sinh trưởng phát triển loại trồng, vật nuôi; nhiên lượng mưa, lượng nhiệt phân bố không đồng theo mùa gây ảnh hưởng lớn đến việc bố trí mùa vụ sinh hoạt đời sống nhân dân Cụ thể: + Nhiệt độ trung bình năm : 25,50C + Lượng mưa trung bình hàng năm : 2.050 mm + Lượng bốc trung bình : 1.340 mm + Độ ẩm khơng khí trung bình : 42 % Các hướng gió gió mùa đơng bắc, gió mùa tây nam gió đơng Tài ngun: a Đất đai: *Diện tích đất tự nhiên: 2359,97ha; đó: - Đất nơng nghiệp: 1730,7 ha; bao gồm: + Đất hàng năm: 877,22ha (đất lúa: 726,45ha, đất màu: 150,74 ha); + Đất lâu năm 78,72 ha; + Đất lâm nghiệp 651,48 + Còn lại loại đất Nơng nghiệp khác: 123,28 - Đất Phi nơng nghiệp: 501,99 ha, đó: + Đất ở: 226,32ha + Đất chuyên dùng: 143,17 + Các loại đất phi nơng nghiệp lại lại: 132,50 - Các loại đất lại: 127,1ha b Rừng: - Rừng tự nhiên khoảng 131 ha, giữ chức phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý - Rừng sản xuất: 520,48ha Trong phần lớn Công ty lâm đặc sản Quảng Nam quản lý, phần diện tích địa phương quản lý 100ha chủ yếu trồng gỗ nguyên liệu, rừng tuổi 2, c Tài nguyên nước: * Nguồn nước mặt: Kênh Phú Ninh chủ yếu dùng cho sản xuất nơng nghiệp, diện tích đất mặt nước 150 (bao gồm ao, hồ, đập xã quản lý) Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt chủ yếu nước ngầm lấy từ giếng khơi hệ thống nước sử dụng bồn chứa, bể lọc có dung tích 500m3 lấy từ mạch nước ngầm xã Tam Anh Bắc, phục vụ sinh hoạt cho thơn phía đơng xã * Nguồn nước ngầm: Thay đổi theo điều kiện địa hình, dao động bình quân từ 4-10m Chất lượng nguồn nước tương đối tốt số thơn phía tây xã lại số thơn phía đơng đa số nước có độ phèn cao d Tài nguyên khoáng sản: - Khoáng sản: Chủ yếu đất đồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trữ lượng lên đến hàng triệu mét khối, đất sét để sản xuất gạch, ngói trữ lượng lên đến hàng trăm nghìn mét khối Ngồi có đất cao lanh vài điểm lộ thiên Với tài nguyên thiên nhiên trên, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp phần cho sản xuất công nghiệp Nhân lực: Tổng dân số tồn xã tính đến ngày 31/ 12 /2010 3.076 hộ; 11.393 khẩu, mật độ dân số 350 người/km2 Về số hộ sản xuất nông nghiệp: 2.615 hộ, chiếm 85% tổng số hộ; đặc điểm: hộ không sản xuất nơng mà kết hợp ngành nghề khác như: buôn bán nhỏ, làm công nhân; 15% số hộ lại thời gian lao động NN thời gian dài năm hộ đa số sản xuất NN Tổng số lao động 7.006 người, lao động độ tuổi 5.862 người; đó: nam 2.953, nữ 2.909 Cơ cấu lao động: NN 4.103 chiếm tỷ lệ 69,99%, CN (công nhân KCN) 1.055 chiếm 17,91%, TMDV 704 chiếm tỷ lệ 11,98% Đánh giá lực lượng lao động: nguồn lao động dồi dào, thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương thời gian đến Tuy nhiên, số lao động chủ yếu lao động phổ thông, chưa qua đào tạo 4 Đánh giá tiềm xã: Tam Xuân II xã có điều kiên tự nhiên thuận lợi việc phát triển kinh tế Được phân định vùng kinh tế rõ rệt, nông, lâm ni trồng thủy sản Bên cạch xã nằm trục đường quốc lộ 1A nên thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giao lưu mua bán II THỰC TRẠNG NÔNG THÔN Trên sở Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn hướng dẫn Bộ, Ngành Trung ương, UBND xã Tam Xuân tiến hành rà soát, đánh giá mức độ đạt nội dung tiêu chí địa bàn xã Tam Xuân vào thời điểm 01/04/2011 sau: Tiêu chí: Quy hoạch trạng quy hoạch 1.1 Những quy hoạch có, cần bổ sung, điều chỉnh: - Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2015 giai đoạn 2009-2020, quy hoạch đất cho sản xuất nơng nghiệp, cơng trình như: giao thơng, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục, VH&TT 1.2 Những quy hoạch thiếu cần làm mới: - Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội - Quy hoạch điểm dân cư nông thôn - Quy hoạch chi tiết cụm CN, khu chăn ni tập trung So với tiêu chí: Đạt 50 % Tiêu chí: Giao thơng 2.1 Hệ thống giao thơng địa bàn xã có tổng chiều dài 111km phân bố sau: - Đường trục quốc lộ 1A ngang qua trung tâm xã có tổng chiều dài 3,5km, mặt đường rộng 10m có cống lũ, dẫn dòng thuỷ lợi cầu nâng cấp thảm nhựa - Đường xã có tuyến gắn liến với thơn có tổng chiều dài 39,12km bêtơng hố thâm nhập nhựa 18,82km, lại chưa bêtơng hố, mặt đường rộng từ 3m trở lên - Đường thơn ngõ xóm chiều dài 68,38km mặt đường rộng từ 2m đến 3m bêtơng hố 14,2km lại 54,18 tỷ lệ 26% - Đường trục nội đồng giao thơng kết hợp thuỷ lợi theo mơ hình dồn điền đổi 72km chưa cứng hố 2.2 Cầu cống giao thơng: - Hiện cầu cống giao thông tuyến đường xã có tổng số 95 cống cầu thơ sơ Đã Nhà nước đầu tư theo dự án đường 104 Thạch Kiều 18 cống lại 78 cống cầu tạm bợ cần đầu tư xây dựng theo đề án Bêtơng hố giao thơng - Tồn hệ thống cống nước qua kênh trục đường thơn, xóm chưa đầu tư So với tiêu chí đạt : 55% Tiêu chí: Thuỷ lợi Nguồn nước tưới ổn định nhờ hệ thống thuỷ lợi kênh Phú Ninh cung cấp nước tưới 95% diện tích đất sản xuất nơng nghiệp - Kênh loại 2: chiều dài 16km gồm tuyến kênh xí nghiệp khai thác thuỷ lợi Tam Kỳ quản lý khai thác kiên cố hố bê tơng 12,6km lại 3,7km gồm tuyến sau + Kênh N2- 3200m KCH 1200m 2000m chưa KCH + Kênh N4 nối dài 4200 KCH 2500m 1700 chưa KCH - Kênh loai 3: Các tuyến kênh nhánh trực thuộc kênh loại2 15,91km kiên cố hố 1200 tuỷ lệ 7,5% lại tồn hệ thống kênh đất thường xuyên bị lỡ lấp gây khó khăn cho việc tưới tiêu Cụ thể sau: + Kênh nhánh thuộc tuyến N2: 3800m chưa KCH + Kênh nhánh thuộc tuyến N4: 3110m chưa KCH + Kênh nhánh thuộc tuyến N6: 6500m KCH 1200m chưa 5300m + Kênh nhánh thuộc tuyến N3: 2500m chưa KCH - Kênh liên thôn kênh nội đồng tổng chiều dài 129,2km chưa KCH - Cống tưới cống tiêu phục vụ cho sản xuất có địa bàn xã gồm có: + Cống tưới 52 + Cống tiêu 29 + Xi phông 01 + Cầu qua kênh 13 Trong số cống đáp ứng yêu cầu phục vụ tưới tiêu 21 lại 61 cần đầu tư nâng cấp xây dựng - Trạm bơm: để đảm bảo phục vụ cho công tác chống hạn cho thôn cuối nguồn nước thôn An Khuông, Tân Thuận Đề nghị nâng cấp trạm bơm gồm nhà máy, thiết bị điện phục vụ chống hạn cho 60 lúa So với tiêu chí : 60 % Tiêu chí: Điện - Có 12 trạm biến áp Trong đầu tư trạm từ chương trình điện REII cơng suất bình qn 160 KVA/Trạm đường dây trung áp hạ áp nâng cấp cỉa tạo - Đường dây đến 500kv : 3,5km Đương dây 110 120 : 7km - Đường dây 35kv : 3,5km - Đường dây hạ 15kv : 14,2km - Đường dây phụ tải 04kv : 22,5km - 01 trạm bơm điện đầu tư theo hệ thống điện từ chương trình điện nông thôn để quản lý vận hành Đối với nhu cầu điện sinh hoạt sản xuất nhân dân ngày cao Như thiếu 3,5km điện chiếu sáng dọc tuyến quốc lộ 1A qua trung tâm xã - Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100% - Mức độ đáp ứng yêu cầu điện sản xuất từ 98% so với tiêu chí đạt 98% Tiêu chí: Trường học a/ Mầm non: Trường Mẫu giáo Trúc Đào -Số sở: 08, phòng: 08, phòng đạt chuẩn: 0, Tường rào-cổng ngõ: 01 sở (Phú Nam Đơng), có cơng trình vệ sinh: 02 sở (dành riêng cho học sinh chưa quy cách nam riêng, nữ riêng), có bếp ăn theo qui định: sở (vì chưa thực bếp ăn chiều), Cơ sở có cơng trình vệ sinh dành riêng cho giáo viên: 0, Cơ sở khơng có phòng chức Hiện có 02 Máy vi tính Hiện cần: 13 phòng học, phòng chức năng: 08 phòng Qui hoạch cụm lớp thành: 05 cụm - Có 13 lớp, 04 lớp phải học mái che - Tổng số học sinh: 362 học sinh - Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 23 - Thiếu cán quản lý: 01, nhân viên: 07, giáo viên theo chuẩn: 01 * Theo quy định Điều lệ trường Mầm non 12 m / trẻ khu vực nông thôn - Diện tích tối thiểu: m2/cháu (tính theo sở) + Cơ sở Phú Nam Đông: 5.1 m2/trẻ + Cơ sở Thạch Hưng: 7.3 m2/trẻ + Cơ sở Bích Ngô Tây: 4.7 m2/trẻ + Cơ sở Phú Khê Đông: 7.6 m2/trẻ + Cơ sở An Khuông: 9.09 m2/trẻ + Cơ sở An Đông: 11.1 m2/trẻ + Cơ sở Bà Bầu: 14.1 m2/trẻ + Cơ sở Phú Khê Tây: 8.6 m2/trẻ - Theo quy định Điều quy mô trường, lớp, sở vật chất thiết bị trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn cần có tiêu chí sau: + Trường Mẫu giáo khơng điểm trường + Các điểm trường có tường rào cổng ngõ, cổng có bảng tên trường + Có đầy đủ phòng chức Lớp mẫu giáo: phòng học, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất nghệ thuật, phòng ăn Khối phòng hành quản trị: văn phòng trường (diện tích tối thiểu: 30 m ), phòng hiệu trưởng (diện tích tối thiểu: 15 m2), phòng phó hiệu trưởng (diện tích tối thiểu: 15 m2), phòng hành quản trị (diện tích tối thiểu: 15 m 2), phòng y tế (diện tích tối thiểu: 10 m 2), phòng bảo vệ (diện tích tối thiểu: - m 2), phòng dành cho nhân viên (diện tích tối thiểu: 16 m 2), khu vệ sinh cho giáo viên (diện tích tối thiểu: m2), khu để xe (diện tích tối thiểu: m2) b/Trường Tiểu học: * Trường tiểu học Đỗ Thế Chấp có 02 sở (01 sở thơn Bích Ngơ Tây, 01 sở thơn Thạch Hưng), với diện tích 12.977m 2, đạt tỷ lệ 32,36m2/1 học sinh Năm học 2010-2011 trường có 15 lớp, 401 học sinh có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên Về sở vật chất có 14 phòng học, 09 phòng chức năng, tất 02 điểm trường có tường rào cổng ngõ Trang thiết bị: bàn, ghế, đồ dùng dạy học đảm bảo, trang bị 14 máy vi tính Có máy chiếu phục vụ dạy học cho giáo viên học sinh Đã xây dựng trang Web để điều hành chung Trường TH Đỗ Thế Chấp công nhận chuẩn quốc gia vào ngày 24 tháng năm 2009 * Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 04 sở (01 sở thơn Pú Nam Bắc, 01 sở thôn Phú Khê Tây, 01 sở thôn Vĩnh An, 01 sở thôn Bà Bầu), tổng diện tích 18.395 m2, đạt tỷ lệ 27,3m2/1 học sinh Năm học 2010-2011 có 675 học sinh; có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên Có 24 phòng học 14 phòng chức khu hiệu Trang thiết bị: bàn, ghế, đồ dùng dạy học đảm bảo, trang bị 17 máy vi tính Có máy chiếu phục vụ dạy học cho giáo viên học sinh Đã xây dựng trang Web để điều hành chung Đã đạt chuẩn quốc gia năm 2005 cơng nhận trì mức sau năm vào năm 2010 * Trường trung học sở Chu Văn An: -Có 01 sở, diện tích 7.661 m 2, đạt tỷ lệ 9,3 m2/1 học sinh, xây dựng trung tâm xã (thôn Phú Khê Đơng) Năm học 2010-2011 trường có 21lớp, 834 học sinh, có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên Về sở vật chất có 12 phòng học, 07 phòng hiệu {01 phòng thư viện (96m 2), 01 phòng vi tính (tạm): (64m2), 01 phòng hiệu phó (32m2), 01 phòng hiệu trưởng (32m2), 01 văn phòng (64m2), 01 phòng giáo viên (64m2)01 phòng giáo viên (64m2)}, 01 nhà đa năng(634m2), có cơng trình vệ sinh phục vụ học sinh giáo viên -Tuy nhiên, sở vật chất phòng chức khu học thể dục, khơng đảm bảo cho việc dạy học , cần phải tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng mới, mở rộng vườn trường (2413 m2) Chưa có khu phục vụ học tập gồm: 01 phòng thiết bị (60m2); 03 phòng TNTH Lý, Hóa, Sinh (80m2x3=240m2); 01 phòng cơng nghệ (90m2) 04 phòng chuẩn bị (20m2x4=80m2); 01 phòng học Tin (80m2); 01 phòng nghe nhìn (80m2) Tổng diện tích xây dựng: 630m (Xây nhà tầng) -Chưa có phòng y tế, cơng đồn, thường trực -Chưa có phòng truyền thống Dự kiến sử dụng 01 phòng học (trong dãy 12 phòng học) cạnh phòng Đồn Đội làm phòng truyền thống -Chưa có sân, bãi tập TDTT -Tường rào cổng ngõ hỏng hoàn toàn bão số Cần xây dựng mới.để đảm bảo xây dựng trường chuẩn -Trang thiết bị: bàn, ghế, đồ dùng dạy học đảm bảo, trang bị 18 máy vi tính Có máy chiếu phục vụ dạy học cho giáo viên học sinh Nhu cầu trang thiết bị bên trong: +Máy vi tính trang bị thư viện điện tử: 15 máy +Máy vi tính bổ sung cho phòng học tin: 05 máy +Máy chiếu: Thêm 01 máy +Máy photocoppy: 01 máy Đã xây dựng trang Web để điều hành chung So với chuẩn quốc gia đạt 70% Tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hoá a) Khu trung tâm văn hóa thể thao xã: Hiện xã chưa có Nhà văn hoá để tổ chức hoạt động VHVN, chưa có phòng làm việc phận “1 cửa”, khu hành xuống cấp Có 02 sân vận động (diện tích 20.762), 01 sân đủ điều kiện tổ chức hoạt động TDTT Các hoạt động văn hố TDTT tổ chức xã gặp nhiều khó khăn, cơng trình quy hoạch quy hoạch chi tiết 1/5000 xa trung tâm xã Đồng thời quy hoạch xây dựng tượng đài Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ không liên kết với sân vận động, quan UBND xã -Hệ thống truyền đầu tư với vô tuyến hữu tuyến, với 15 cụm, bao gồm 38 loa, trãi 15 thôn Tuy nhiên sử dụng thời gian dài, hệ thống xuống cấp, chất lượng phát sóng hạn chế nhiễu sóng Chưa có máy vi tính máy ghi âm phục vụ cho việc xây dựng chương trình phát địa phương Bộ mã hóa tầng số để xử lý hoạt động theo tuyến, theo dõi cố hư hỏng kịp thời, máy ghi âm, Micxer trang thiết bị phụ trợ khác yêu cầu bổ sung để phục vụ cho công tác truyêng thanh, phát b) Nhà sinh hoạt văn hóa thơn khu thể thao: -Nhà SHVH thơn có 13/15 thơn; đạt chuẩn 9/13, số cần xây -Khu thể thao thôn qui hoạch 14/15 thôn, chưa đạt chuẩn Cần nâng cấp 7, xây Theo tiêu chí cần phải có diện tích từ 22.786-34.179 m 2, có 39.052 m2, cần qui hoạch 1000 m2 cho thôn Phú Năm Bắc Ngồi điểm thơn trung tâm xã cần phải bố trí khu vui chơi giải trí trẻ cho TTN, câu lạc người cao tuổi, lớp học bậc mầm non phải xa nhà SHVH thơn… So với tiêu chí đạt : 45% Tiêu chí chợ: - Chợ Bà bầu xã xây dựng vào năm 1999, thuộc chợ loại chợ nông thôn có diện tích 1.800m2, diện tích xây dựng 1000 m2, gồm: + Lồng chợ : 600 m2 + Lồng chợ phụ: 400 m2 + Sân chợ: 800 m2, bê tơng hố 800 m2 Qua gần 15 năm sử dụng mái lợp nhà lồng cơng trình phụ trợ khác khu vệ sinh, bể chưa rác, điện xuống cấp hư hỏng khơng sử dụng So với tiêu chí đạt :45% Tiêu chí Bưu điện - viễn thơng: Xã có 01 Bưu điện văn hóa với diện tích xây dựng 70 m 2, diện tích đất 200 m2, xây dựng trục quốc lộ 1A Hiện trang bị số đầu sách, báo chí mạnh Internet phục vụ nhu cầu người dân Tuy nhiên hiệu phát huy Bưu điện văn hóa xã chưa cao, khơng nằm trung tâm xã, lượng khách hàng đến thực giao dịch q ít, sau thời gian phải đóng cửa, khơng có kinh phí chi trả cho nhân viên phục vụ Đồng thời có trạm phát sóng BTS: Vinaphone, Viettel Mobifone Hệ thống máy vi tính quan xã trường học nối mạng Internet, chưa trang bị tủ sách pháp luật thơn để phục vụ nhân dân Hiện nay, thơn Bích Sơn, Thạch Kiều, An Khng, chưa có đường truyền Internet, máy vi tính sử dụng Internet De.com3G 100% số NSHVH thôn chưa nối mạng Internet Hệ thống thơng tin liên lạc: tồn xã có 4383 điện thoại di động, số điện thoại cố định mạng 567 Tổng số máy tính để bàn xách tay 363 cái, nối mạng 156 So với tiêu chí đạt 80% Tiêu chí nhà dân cư nơng thơn: Xã Tam Xuân II có tổng số 2927 nhà Trong đó: -Số hộ có nhà tạm, dột nát 18 nhà, chiếm tỷ lệ 0,61% -Số hộ có nhà kiên cố 254 nhà, chiếm tỷ lệ 8,65% -Số hộ có nhà bán kiên cố 2665 nhà, chiếm tỷ lệ 90,74% Thực chủ trương xoá nhà tạm cho đối tượng sách đối tượng xã hội, năm qua địa phương làm tốt công tác Thực trạng nhà hầu hết thơn xóm bố trí theo cách tự phát từ xưa đến nay, chưa xếp quy hoạch Hiện quy hoạch dọc theo tuyến đường giao thông nông thôn, Quốc lộ 1A, nhân dân chưa có điều kiện xếp lại nhà theo quy hoạch Về chất lượng xây dựng hầu hết nhà cấp lâu năm, đa số xuống cấp cần phải xây dựng lại khơng có điều kiện, họ tu sữa nhỏ làm dạng cấp Đa số có chuồng trâu, bò trước nhà theo phong tục từ xa xưa để lại, gây mỹ quan không đảm bảo vệ sinh Việc xây dựng nhà thiếu tính qui hoạch, khơng theo thiết kế, khơng có hệ thống cấp nước Vấn đề nhà quy hoạch dân cư vấn đề lớn có tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi nhà nước phải có sách thích hợp đất đai vốn tạo điều kiện phát triển theo quy hoạch Dự kiến năm đến vận động nhân dân xây dựng nhà dọc theo tuyến đường giao thông điểm dân cư quy hoạch, chuyển 10 tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, giống mới, công nghệ sau thu hoạch -Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ kế toán cho cán quản lý, cán kỹ thuật nông nghiệp xã, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất, doanh nghiệp -Nâng cao, hiệu quả, hiệu lực TT HTCĐ bố trí cán có đủ lực phụ trách tham gia vào BCN *Dự trù kinh phí: 500 triệu đồng/năm x năm = 2.500 triệu đồng +Ngân sách nhà nước: 1.750 triệu đồng +Nhân dân đóng góp: 125 triệu đồng +Doanh nghiệp: 625 triệu đồng 13 Tiêu chí: Phát triển hình thức tổ chức sản xuất * Phát triển tổ hợp tác: - Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân liên kết thành lập tổ hợp tác theo Nghị định 151 Chính phủ Xúc tiến thành lập Tổ hợp tác để dịch vụ khâu công việc như: làm đất, thu hoạch giới, phòng trừ sâu bệnh trồng, dịch bệnh gia súc, tổ hợp tác dịch vụ tưới cho trồng, tổ hợp tác đội thi cơng cơng trình vừa nhỏ… * Phát triển kinh tế trang trại: - Quy hoạch xây dựng số khu chăn nuôi tập trung: Trồng rừng kết hợp chăn ni Bò vùng phía Tây xã, Chăn ni gia cầm, heo thịt số thôn vùng đông, cải tạo, nâng cấp trang trại ăn có, khuyến khích tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản chuyên canh tập trung, kêu gọi đầu tư để xây dựng trang trại phát triển sản xuất hàng hoá giải lao động địa phương - Khuyến khích có chế hỗ trợ để hình thành thu hút Doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia đầu tư phát triển sản xuất Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức thị trường, kỹ thuật sản xuất, kỹ quản lý sách cho chủ trang trại tiếp cận hưởng lợi từ sách nhà nước Khái toán vốn cho phát triển kinh tế hình thức tổ chức sản xuất: tỷ đồng Trong đó: +Ngân sách nhà nước: 1.400 triệu đồng +Vốn nhân dân đóng góp: 600 triệu đồng 14 Tiêu chí: Giáo dục đào tạo *Chỉ tiêu phấn đấu: Năm 2014 hoàn thành phổ cập giáo dục trung học; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề…) đạt 95%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt >35% Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, phổ cập THCS lên mức 2, trì phổ cập mầm non tuổi, nâng cao chất lượng tiêu chí,để trường đạt chuẩn quốc gia *Giải pháp thực hiện: -Tiếp tục cố hoàn thiện HĐGD TT HTCĐ xã, tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, 29 công tác XHH giáo dục; tiếp tục phát huy chương trình khuyến học, khuyến tài năm qua phát triển lên bước cao -Phối hợp, kêu gọi doanh nghiệp hợp tác tổ chức sản xuất gia công mặt hàng như: mây tre đan, sản xuất lúa hàng hóa kết hợp đẩy mạnh cơng tác tun truyền nhân dân đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động nhàn rỗi Kinh phí thực hiện: tỷ đồng, đó: NS TW 800 triệu, NS địa phương 200 triệu 15 Tiêu chí: Y tế * Chỉ tiêu phấn đấu: Tiếp tục trì đạt chuẩn quốc gia y tế xã Duy trì tỷ lệ người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế 60,38% -Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp số hạng mục cơng trình Trạm Y tế xã để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh nhân dân: - Đầu tư nâng cấp phòng hành trạm ytế, phòng tun truyền giáo dục phòng vơ trùng; nhà bếp, kho, mặt bằng, trồng xanh, khu vệ sinh, vườn thuốc nam - Đầu tư mua sắm số trang thiết bị y tế đáp ứng ngày cao nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Tu bổ lại tường rào trạm y tế xã - Bổ sung thêm nhân viên để đảm bảo công tác y tế địa bàn xã, xã có địa bàn rộng, dân cư đông *Giải pháp chủ yếu: + Tiếp tục rà soát lại thực trạng sở vật chất để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo phòng chức năng, phòng khám phương tiện cần thiết đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân + Trung tâm y tế cấp huyện bước đầu tư trang bị phương tiện khám chữa bệnh kỷ thuật cao, như: Máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm nước tiểu, kính hiển vi + Kiện tồn máy tổ chức, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ toàn đội ngũ cán y tế Tăng cường phối hợp đồng với ban, ngành, MTĐT, trường học nhằm huy động tổng lực sức mạnh tồn hệ thống trị cơng tác chăm lo sức khỏe nhân dân + Kết hợp phong trào XHH y tế toàn xã hội lĩnh vực y tế, tạo nhận thức sâu sắc yêu cầu phát triển y tế, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước + Củng cố đội ngũ y tế thôn, đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác sơ cấp cứu thông thường cho nhân dân thôn, túi thuốc sơ cứu *Dự tốn kinh phí thực : 2.000 triệu đồng Được thực từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 16 Tiêu chí Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh: *Mục tiêu: - Xây dựng thơn văn hố, người văn hố có nếp sống văn minh, lịch sự, có tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ đùm bọc lẫn ‘tối lửa tắt đèn có nhau’’, tinh thần tương thân-tương trợ “lá lành đùm rách” 30 - Chỉnh trang thơn xóm, hộ gia đình khang trang, xanh, đẹp hơn, tập trung vào xây dựng bê tơng hóa GTNT chế Nhà nước hổ trợ nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân kiểm tra giám sát hưởng thụ *Chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2015 đạt xã văn hóa, phân sau: -Năm 2011 đạt 65% GĐVH, 7/15 TVH cấp huyện, tỷ lệ 46,67% (bảo lưu 4: Thạch Kiều, Bích Ngơ Tây, Bích Ngơ Đơng, Phú Nam Đơng, công nhận lại 2: Phú Khê Tây, Thạch Hưng, công nhận 1: Vĩnh An) -Năm 2012 đạt 70% GĐVH, 10/15 TVH cấp huyện, tỷ lệ 66,67% (bảo lưu 7: Phú Nam Đơng, Vĩnh An, Phú Khê Tây, Bích Ngơ Đơng, Bích Ngơ Tây, Thạch Hưng, Thạch Kiều, cơng nhận lại 3: Phú Khê Đơng, Bích Sơn, Bích Nam) -Năm 2013 đạt 75% GĐVH, 13/15 TVH cấp huyện, tỷ lệ 86,67% (bảo lưu 10: Phú Nam Đông, Vĩnh An, Phú Khê Tây, Bích Ngơ Đơng, Bích Ngơ Tây, Thạch Hưng, Thạch Kiều, Phú Khê Đơng, Bích Sơn, Bích Nam, cơng nhận lại 2: Bà Bầu, Phú Nam Bắc, công nhận 1: Tân Thuận) -Năm 2014 đạt 80% GĐVH, 14/15 TVH cấp huyện, tỷ lệ 93,33% (bảo lưu 13:Phú Nam Đơng, Vĩnh An, Phú Khê Tây, Bích Ngơ Đơng, Bích Ngơ Tây, Thạch Hưng, Thạch Kiều, Phú Khê Đơng, Bích Sơn, Bích Nam, Bà Bầu, Phú Nam Bắc, Tân Thuận, công nhận 1: An Đông) -Năm 2015 đạt 85% GĐVH, 15/15 TVH cấp huyện (bảo lưu 14:Phú Nam Đông, Vĩnh An, Phú Khê Tây, Bích Ngơ Đơng, Bích Ngơ Tây, Thạch Hưng, Thạch Kiều, Phú Khê Đơng, Bích Sơn, Bích Nam, Bà Bầu, Phú Nam Bắc, Tân Thuận, An Đông, công nhận 1: An Khuông) Đạt xã Văn hóa -Phát động xây dựng tộc văn hóa (Mai-Vĩnh An; Bùi-An Khuông; Nguyễn Đức-Tân Thuận; Đỗ-Phú Nam; Võ-Thạch Kiều; Phạm-Bích Ngơ Tây; Trần), đến năm 2015 có 10 tộc văn hóa -Xây dựng chương trình phát địa phương định kỳ tuần, chương trình theo đợt kỷ niệm, hoạt động lớn địa phương, tăng cường buổi truyền trực tiếp kiện quan trọng địa phương -Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT từ 37% trở lên, tỷ lệ hộ dân tham gia luyện tập TDTT từ 45% trở lên, tham gia hoạt động loại hình CLB, VHVN từ 50% trở lên *Giải pháp: - Tiếp tục thực tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về: quan điểm, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước văn hóa cơng tác văn hóa: Nghị TW (Khoá VIII); Kết luận Hội nghị TW (Khoá IX) NQ Đại hội Đảng xã lần thứ V, Đảng huyện lần thứ XX, Đảng tỉnh lần thứ XX Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc bảo đảm hoàn thành tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thôn - Thực tốt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới thiết chế VH-TT địa bàn xã (Khu VH-TT trung tâm xã, nhà SHVH sân thể thao thôn) - Thực tốt nội dung phong trào “TDĐKXD ĐSVH”; củng cố ban đạo cấp xã, ban vận động thôn; tập trung đầu tư nâng cao chất lượng phong trào để danh hiệu: GĐVH, Tộc VH, KDC tiên tiến, quan VH, Thôn 31 VH ngày vào chiều sâu giử vững độ ổn định, không rớt hạng; tiến đến xây dựng hoàn thiện xã VH - Tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp địa phương như: tình yêu quê hương, tự hào truyền thống xã anh hùng, tinh thần tương thân, tương ái, giúp phát triển kinh tế, xố đói giảm nghèo; tiếp tục phục hồi hoạt động VHVN có trước đây, như: hát tuồng, hát cải lương , hoạt động văn hóa: Giỗ tổ Hùng Vương; khơi phục di tích lịch sử, di tích văn hoá - Thường xuyên bổ sung vào quy ước thôn VH, tộc VH, quan- đơn vị VH để phù hợp với yêu cầu phong trào Thành lập đội VNQC mà nòng cốt lực lượng đồn viên niên xã Cũng cố Hội đồng TDTT, thành lập CLB TDTT cấp xã, thơn; lấy bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng làm nòng cốt phát động; thơn thành nhóm ca khúc cách mạng Cấp xã năm tổ chức 02 giải thể thao, đêm văn nghệ; thôn tổ chức đêm văn nghệ năm tổ chức hoạt động giao lưu TDTT với đơn vị khác -Xây dựng Hội sinh vật cảnh, qui tụ người tham gia nghệ thuật cảnh, tạo nên phong cách nông thôn - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác VH-TT, đầu tư dự nguồn cán kế thừa qui định Mỗi thôn cộng tác viên VH-TT (có thể đ/c Bí thư chi đồn phụ trách) - Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố lĩnh VHVN-TDTT -Tăng cường cơng tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước lĩnh vực VHVNTDTT - Trước mắt, tập trung đầu tư hoàn thiện nội dung để tạo tiền đề cho việc xây dựng mơ hình nơng thơn như: loại hình sinh hoạt văn hố thể thao, câu lạc bộ, hệ thống thông tin tuyên truyền, cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh phong trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố, thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang lễ hội Dự tốn kinh phí thực : 100 triệu đồng, nhân dân đóng góp 100% 17 Tiêu chí: Bảo vệ phát triển mơi trường nông thôn * Mục tiêu: + Bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho người dân nông thôn, sở tăng cường, cải thiện dịch vụ cấp nước vệ sinh môi trường; nâng cao nhận thức, hành vi bảo vệ môi trường, vệ sinh cộng đồng vệ sinh cá nhân + Giảm thiểu tình trạng nhiễm môi trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh sinh hoạt người dân + Xây dựng môi trường nông thôn theo hướng phát triển bền vững, văn minh, sạch, đẹp * Chỉ tiêu phấn đấu đến 2015: + Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh họat hợp vệ sinh: 100% + Tỷ lệ hộ có sở chăn nuôi hợp vệ sinh: 100% + Tỷ lệ hộ có đủ 03 cơng trình hợp vệ sinh đạt chuẩn 100% + Xây dựng 05 khu thu gom rác tập trung để vận chuyển đến khu vực xử lý rác thải Công ty MTĐT Quảng Nam Thành lập 85 tổ vệ sinh tổ đoàn kết địa bàn 15 thôn để thu gom, xử lý rác thải thông thường 32 + Số sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường phấn đấu đạt 100% + Quy hoạch xây dựng 01 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung + Xây dựng khu công viên xanh khu trung tâm xã, thôn, trường học, HTX, Trạm y tế nơi công cộng khác như: xung quang SVĐ, khu vực Đài tưởng niệm * Giải pháp chủ yếu: + Tập trung xây dựng phát huy hiệu trạm cấp nước sinh hoạt,trước mắt cung cấp cho khoảng 800 hộ thôn Bà Bầu, An Đông, An Khuông, Tân Thuận, Vĩnh An phần hộ dân thôn Phú Khê Đông Mở rộng phạm vi cung cấp nước cho thôn Tân Thuận, Phú Khê Đông, Phú Nam Đông, Phú Nam Bắc kinh phí thực Xây dựng Trạm cung cấp nước lấy nguồn từ sông Ba Túc để cung cấp nước cho khu dân cư TĐK số thôn Thạch Kiều, TĐK số thôn Bà Bầu 4.000 triệu đồng + Quy hoạch hình thành trang trại chăn nuôi tập trung đảm bảo tiêu chuẩn mơi trường Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung + Di dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm, rơm hộ gia đình bên hơng phía sau nhà chính, để tạo cảnh quang môi trường đẹp + Xây dựng phương án thu gom rác thải địa bàn xã; hình thành nhiều cụm thu gom rác thải tập trung cách lắp đặt thùng chứa rác công cộng bãi thu gom rác thải tập trung Các thơn có trách nhiệm thành lập tổ quản lý thu gom rác đến nơi quy định (trạm trung chuyển), nằm vị trí thuận tiện tiếp giáp với tuyến đường trục thôn, dường 104-Thạch Kiều, Quốc lộ 1A để công ty vệ sinh môi trường đô thị thu gom, vận chuyển nơi xử lý an toàn + Yêu cầu sở sản xuất, kinh doanh có giải pháp xử lý khí thải, nước thải trước thải mơi trường bên ngồi Phối hợp với NHCSXH huyện, NHNN&PTNT, Trạm KN-KL thực chương trình hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật xây dựng hầm sinh học biogas cho hộ nuôi heo qui mô lớn khu dân cư + Tổ chức quy hoạch chỉnh trang khu nghĩa địa địa bàn xã theo hướng quy hoạch tập trung, chỉnh trang xây dựng nghĩa địa xây dựng quy chế quản lý để tổ chức thực Không chôn cất người chết khu dân cư, để người chết lâu ngày chơn cất qui ước xây dựng TVH-GĐVH Hình thức kêu gọi tổ chức, cá nhân vào đầu tư cở hạ tầng; tăng cường công tác quản lý khai thác theo trình tự qui mơ có, nhằm đảm bảo có hiệu lâu dài + Phát động sâu rộng nhân dân xây dựng cộng đồng thơn, xóm, khu dân cư văn minh, đẹp, tham gia bảo vệ môi trường sống; khai thác nguồn lực địa phương lực lượng xã hội khác tham gia phát triển hoạt động môi trường Phấn đấu hộ gia đình có cơng trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn cộng đồng dân cư phải có hố xử lý rác thải sinh hoạt Dự tốn kinh phí thực hiện: 7.500 triệu đồng, đó: - Ngân sách TW địa phương : 4.000 triệu đồng - Các nguồn huy động khác : 2.500 triệu đồng - Nhân dân đóng góp : 1.000 triệu đồng 18 Tiêu chí: Hệ thống tổ chức trị vững mạnh 33 Chỉ tiêu phấn đấu: * Về cơng tác xây dựng hệ thống trị Mục tiêu : Đảm bảo đến 2011, có 100% cán xã đạt ba chuẩn, đến năm 2015 có 50 % cán đại học Tỷ lệ Đảng viên, cán hoàn thành tốt nhiệm vụ 90% Hằng năm phát triển 10 % Đảng viên Các Chi Đảng xã hoàn thành tốt tiêu, đạt vững mạnh 100% Chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HDND- UBND, Mặt trận đoàn thể xã đảm bảo theo tiêu chuẩn phủ - Giải pháp chủ yếu: Tập trung xây dựng tổ chức sở Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đảm bảo đề chủ trương giải pháp định hướng phù hợp với mô hình nơng thơn Tăng cường cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền thực chủ trương sách xây dựng mơ hình nơng thơn mới, nhằm tạo trí cao đồng thuận nhân dân thực mơ hình nông thôn Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đảng viên Thực tốt cơng tác cán bộ, bố trí nhằm tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đề bạc cán Tăng cường công tác kết nạp quản lý đảng viên Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu cán bộ, Đảng viên xây dựng nông thôn Đổi nội dung phương thức hoạt động mặt trận, đoàn thể; cố địa bàn thơn, tổ đồn kết, tổ chức phong trào hoạt động cách mạng; Hoạt động phong trào để thơng qua xây dựng sở hòa giải, xây dựng điểm văn hóa khu dân cư, đảm bảo ANCT –TTATXH Thu hút đơng đảo cán bộ, đồn, hội viên tham gia cách thiết thực, hiệu * Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành quyền : Phát huy vai trò giám sát Hội Đồng Nhân Dân xã, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân vai trò vị đại biểu HĐND.Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước cải cách thủ tục liên quan đến giải công việc nhân dân, doanh nghiệp như: đất đai, hộ tịch, giải sách Phát huy dân chủ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống trị, đóng góp ý kiến vào q trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nâng cao ý thức phục vụ nhân dân cán cơng chức Phát huy vai trò hệ thống trị từ xã đến thơn, lãnh đạo Đảng ủy xã tổ chức xây dựng mơ hình nơng thơn Mỗi tổ chức hệ thống trị cần xác định nhiệm vụ xây dựng mơ hình nơng thơn nhiệm vụ trọng tâm mình, từ chương trình hoạt động cần lồng ghép nội dung để triển khai thực có hiệu Trong chương trình triển khai thực mơ hình nơng thơn mới, cần phát huy vai trò hoạt động khối Dân vận, Ban công tác mặt trận thôn để thực tốt công tác vận động quần chúng, nhằm thu hút phát huy sức mạnh tổng hợp nhân dân thực mơ hình nơng thơn mới, làm cho 34 người dân cộng đồng dân cư xem việc xây dựng nông thôn trách nhiệm quyền lợi mình, từ tích cực tham gia thực biện pháp hành động cụ thể Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực chương trình nơng thơn mới; qua đó, kịp thời phát huy kết đạt được, khắc tồn hạn chế, thấy khó khăn, vướng mắc để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa chữa bổ sung để triển khai thực tốt Khái tốn kinh phí: 250 triệu đồng Sử dụng ngân sách nhà nước 19 Tiêu chí: An ninh, trật tự xã hội Tiếp tục nghiên cứu,quán triệt nghị TW, tỉnh, huyện đảm bảo ANCT-TTATH, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh thực có hiệu âm mưu “DBHB” “BLLĐ” lực thù địch - Xây dựng Quốc phòng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân vững Thực có hiệu phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh có hiệu với hành vi vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội Hằng năm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên, tổ ANND, dân quân, dự bị động viên -Phát huy hiệu hoạt động tổ hòa giải sở, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, phát huy vai trò trung tâm học tập cộng đồng việc mở lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật Xây dựng điểm tiếp dân, giải tốt tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cuả nhân dân, khơng để xảy điểm nóng phức tạp - Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể tham gia giải có hiệu vụ việc xảy địa bàn Xây dựng mơ hình, câu lạc xã thơn khơng có người vi phạm pháp luật - Kiện tồn hệ thống cơng an viên, thôn đội, tổ dân quân chổ, kịp thời hỗ trợ BND thôn, UBND xã giải tốt có vụ xảy - Tăng cường trang bị công cụ hỗ trợ, giúp cho Công an xã, xã đội có đủ điều kiện tuần tra, canh gác, kịp thời dập tắt vụ xảy ra, đảm bảo an ninh trât tự an toàn xã hội - Tổng kinh phí thực : 250 triệu đồng Sử dụng ngân sách nhà nước III ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ: Đối với chế quản lý đầu tư xây dựng bản: Thực theo chế đặc thù Đề án xây dựng mơ hình nơng thơn Ban đạo Trung ương ban hành - Về công tác thi cơng: Đối với cơng trình khơng cần kỹ thuật cao, dự án duyệt, BQL xây dựng xã mua vật tư theo yêu cầu giao lại cho thôn huy động nhân dân tham gia thi công giám sát kỹ thuật chuyên môn huyện, xã Hạn chế thấp việc đấu thầu, giao thầu cho doanh nghiệp 35 - Những cơng trình u cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ xác, an toàn cao, đề nghị cho phép định đơn vị doanh nghiệp có uy tín thi cơng Đối với chế quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho xây dựng mơ hình nơng thơn mới: Ngồi nguồn vốn từ chương trình nơng thôn đề nghị TW hỗ trợ từ nguồn chương trình mục tiêu khác kế hoạch năm - Đối với nguồn ngân sách địa phương, đề nghị tỉnh có chế riêng hỗ trơ vốn cho chương trình nơng thơn xã Đồng thời, năm ưu tiên phần nguồn chương trình mục tiêu mà trung ương phân bổ để hỗ trợ cho xã - Đề nghị huyện, tỉnh có chế khuyến khích đầu tư phát triển khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung cụm CN; việc hỗ trợ xây dựng số sở hạ tầng thiết yếu, cần miễn, giảm tiền thuê đất có thời hạn cho chủ đầu tư - Tăng cường cho Ban quản lý xây dựng nông thôn xã số cán chun trách có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng, nông nghiệp… giúp Ban quản lý tổ chức thực đề án đạt hiệu cao IV VỐN VÀ NGUỒN VỐN: Để đạt nông thôn đến năm 2015, xã Tam xuân cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ mơi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy sắc văn hóa dân tộc, cần đầu tư nguồn vớn lớn từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã đóng góp to lớn nhân dân * Tổng vốn: Ước tính 208,551 triệu đồng Trong đó: Ngân sách cấp trên: 143.428.2 triệu đồng từ chương trình xây dựng NTM chương trình mục tiêu lồng ghép khác Ngân sách xã : 15.000 triệu đồng từ nguồn khai thác quỹ đất khai thác đất nguyên liệu Đóng góp nhân dân nguồn thu hợp pháp khác: 60.322,8 triệu đồng VỐN VÀ NGUỒN VỐN Tổng vốn: ước tính: 208.551 triệu đồng Trong đó: a Vốn đầu tư xây dựng bản: 185.951 triệu đồng, chiếm tỷ lệ % chia loại cơng trình sau: + Quy hoạt điều chỉnh qui hoạch 550 + Giao thông 78.193 + Thuỷ lợi 55.575 + Điện 2.250 + Trường học 15.808 + Cơ sở vật chất văn hoá 13.220 + Chợ 2.500 + Bưu điện 855 + y tế 2.000 + Xây dựng khu định cư 7.500 + Môi trường 7.500 36 b Vốn nghiệp hỗ trợ cho hoạt động địa bàn: 22.600 triệu đồng, chiếm tỷ lệ % chia hạng mục sau: + Trồng trọt 4.000 + CT-TTCN 6.000 + TMDV 2.000 + MTTS 2.500 + KTV-KTTT 2.000 + Hình thức TH SX 2.000 + Cơ cấu lao động 2.500 + Giáo dục 1.000 + Văn hoá 100 + Đào tạo hệ thống CT 250 + ANTT 250 BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN CHO TỪNG NĂM VÀ CẢ GIAI ĐOẠN ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vốn đầu tư 185.951 XDCB Vốn nghiệp 22.600 Cộng 208.551 9.297,55 27.892,65 59.504,32 52.066,28 37.190,20 1.130 10.427,55 3.390 31.282,65 7.232 66.736,32 6.328 58.394,28 4.520 41.710,20 BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN ĐVT: Triệu đồng CHIA THEO NGUỒN VỐN DANH MỤC TIÊU CHÍ TT Tổng vốn 10 11 12 13 Tiêu chí qui hoạch Tiêu chí giao thơng Tiêu chí thuỷ lợi Tiêu chí điện Tiêu chí trường học Tiêu chí sở VCVhố Tiêu chí chợ Tiêu chí Bưu điện Tiêu chí thu nhập Tiêu chí dân cư Tiêu chí hộ nghèo Tiêu chí cấu lao động Tiêu chí hình thức TCSX 550 78.193 Ngân sách NN, TW, Tỉnh, Huyện, Xã 550 57.759,2 Nhân dân đóng góp Danh nghiệp HTX Tín dụng 20.433,8 55.575 2.250 15.808 39.552 16.023 12.187 968 13.220 10.000 3.220 2.500 855 16.500 7.500 2.250 255 7.425 3000 250 2.475 750 600 3.300 2.250 2.500 1.750 125 625 2.000 1.400 600 2.250 2.653 3.300 1.500 37 14 15 16 17 18 19 Tiêu chí giáo dục Tiêu chí y tể Tiêu chí Văn hố Tiêu chí mơi trường Tiêu chí hệ thống trị Tiêu chí ANTT 1.000 2.000 100 7.500 800 2.000 250 250 250 250 4.000 200 100 1.000 2.500 V TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Để đến năm 2015 xã Tam xuân xây dựng thành công Đề án nơng thơn mới, cần có giúp đỡ to lớn kinh phí xây dựng lãnh đạo đắn, kịp thời cấp đoàn kết, thống từ Đảng ủy, UBND tất ban ngành đoàn thể, đặc biệt đồng tình, hưởng ứng nhân dân xã Trên sở đó, lãnh đạo Đảng ủy, điều hành UBND xã va hoạt động tích cực mặt trận, đoàn thể phấn đấu thực đạt mục tiêu đề ra, tâm thực thắng lợi tiến độ xây dựng mơ hình nơng thơn xã Tam xuân sau: TIẾN ĐỘ TỎ CHỨC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ * Tại thời điểm khảo sát tháng năm 2011 có tiêu chí đạt theo yêu cầu hộ TC là: TC 4: Điện, TC 13: hình thức tổ chức SX, TC 15: Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, TC 9: ANTT * 15 tiêu chí lại chia tổ chức thực làm giai đoạn - Giai đoạn 1: Từ 2011-2013 tập trung thực hoàn thành tiêu chí gồm: tiêu chí Tiêu chí 1: Quy hoạch thực quy hoạch, TC 18: Hệ thống trị, TC 5: trường học, TC 7: Chợ nông thôn, TC 8: Bưu điện, TC 14: Giáo dục, TC 16: Văn hoá, TC 9: Nhà dân cư Cụ thể: Năm 2011: Hồn thành TC cơng tác qui hoạch triển khai sau đề án phê duyệt Năm 2012: Hồn thành tiêu chí 18 hệ thống trị Năm 2013: Hồn thành tiêu chí trường học, TC 7: chợ nông thôn, TC 8: Bưu điện, TC 9: Nhà dân cư - Giai đoạn 2: Từ năm 2013-2015 tiếp tục hoàn thành tiêu chí lại: TC2: Giao thơng, TC3: Thuỷ lợi, TC6: Cơ sở vật chất, TC 10: Thu nhập, TC11: hộ nghèo, TC12: Cơ cấu lao động, TC17: Về môi trường * Đối với tiêu chí 10: thu nhập tổ chức chực qua năm với tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập người dân tăng lên dần, năm sau cao năm trước, phấn đấu đến năm 2015 mức thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng/người/năm tăng gấp lần so với năm 2010 đạt 1,4 lần bình quân chung tỉnh - Giai đoạn 3: Từ2015-2020 tiếp tục thực nâng cao dần chất lượng tiêu chí đạt 38 VI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ: Hiệu mặt kinh tế: - Đẩy nhanh chuyển đổi cấu kinh tế, chuyển đổi cấu lao động, tăng giá trị sản xuất đơn vị diện tích Đến năm 2013, cấu kinh tế chuyển dịch NN-CN,TTCN-TM, DV: 60,3%-13,8%-25,8% Đạt giá trị 105 tỷ; 24; 45 tỷCơ cấu lao động có chuyển dịch, lao động NN 50%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,2 triệu đồng/người/năm Đến năm 2015 cấu kinh tế chuyển dịch NN-CN,TTCN-TM, DV: 54,6%-3817,5%-27,8% Cơ cấu lao động có chuyển dịch, lao động NN 35%, thu nhập bình qn đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm - Đề nghị hình thành nhanh cụm CN để thu hút đầu tư, giải công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần tăng nhanh thu nhập - Đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế chất lượng sản phẩm - Đẩy mạnh cơng tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy nhân dân vươn lên làm giàu đáng - Tạo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, thu hút du lịch sinh thái Hiệu văn hoá- xã hội: Xây dựng hồn thiện hạ tầng văn hố, thể dục - thể thao địa bàn xã; góp phần thúc đẩy phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục- thể thao, phát triển trí lực thể lực nhân dân để phục vụ công xây dựng phát triển quê hương Đảm bảo đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất tinh thần nhân dân Cơ sở hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh đại, thúc đẩy nhanh bền vững q trình cơng nghiệp hố- đại hố nông thôn, đưa xã Tam trở thành xã nông thôn văn minh, đại Chất lượng sống nâng cao, nhân dân hưởng thụ thành từ công sức đóng góp thân Trật tự xã hội, an ninh trị đảm bảo Mơi trường sống nhân dân cải thiện mặt Khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường nhân dân Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống, sinh thái, văn hố, góp phần giáo dục truyền thống quê hương với hệ trẻ Kết cuả đề án: Với nội dung đề án nêu trên, với nỗ lực, tâm cao Đảng bộ, quyền nhân dân xã Tam xuân 2, đồng thời có quan tâm giúp đỡ Ban đạo tỉnh, UBND Ban, Ngành huyện, định đến cuối năm 2015 hoàn thành tiêu chí Bộ tiêu chí nơng thơn Xây dựng nông thôn xã Tam Xuân mang nét đặc trưng sắc riêng kinh tế - văn hóa, xã hội địa phương, là: xây dựng vùng quê có cánh đồng với hàng trăm lúa giống trù phú (lúa thuần, lúa lai, lúa chất lượng cao), tăng hiệu sản xuất lên 1,3-1,5 lần; ; khu vườn theo mơ hình VAC cải tạo mang hiệu kinh tế cao tạo sinh cảnh đẹp nông thôn; sản phẩm từ ngành nghề mây tre đan, may mặc gắn với hợp đồng gia công sản xuất để xuất khẩu; khơi phục, giữ gìn phát huy sắc văn hóa truyền thống 39 Bên cạnh nét đặc trưng riêng nêu trên, mơ hình nơng thơn xã Tam Xn thể nội dung có tính chất phổ biến vùng miền khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, học kinh nghiệm chung để xã, địa phương khác tham khảo, vận dụng, là: Đời sống vật chất tinh thần nhân dân phải nâng cao rõ rệt, thu nhập cư dân nơng thơn phải tăng lên; khơng tình trạng đói nghèo; đối tượng sách vùng Cách mạng cũ đối tượng xã hội quan tâm chu đáo Bộ mặt nông thôn đổi thay chuyển biến rõ nét; đường làng, ngõ xóm, nhà cửa, vườn tược khang trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt nhân dân; vùng nông thôn không thay đổi mặt, mà nhận thức người dân thay đổi, chuyển biến tốt Đồng ruộng chỉnh trang gắn với dồn điền, đổi thửa; giao thông thủy lợi nội đồng đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu giới hóa sản xuất đảm bảo điều kiện để ứng dụng cơng nghệ sản xuất tiên tiến Hệ thống trị xã nông thôn vững mạnh, đội ngủ cán sở nâng cao mặt, đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nơng thơn; an ninh trị, trật tự an tồn xã hội ln đảm bảo Những học kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện, học kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân huy động nội lực từ cộng đồng q trình xây dựng nơng thôn tổng kết, đánh giá, giúp địa phương khác tham khảo, vận dụng PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đề án xây dựng mơ hình nông thôn xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thực chủ trương xây dựng mơ hình nơng thơn rộng rải địa bàn toàn huyện Núi Thành Do cần cách làm, chế, sách xác định mối quan hệ trách nhiệm cấp uỷ Đảng, quyền đồn thể việc đạo thực Để thực thắng lợi Đề án xây dựng mơ hình ‘‘nơng thơn mới’’ xã Tam Xuân cần tổ chức thực nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau: I Nhiệm vụ tổ chức thực : Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn xã Tam xuân 2: UBND xã Tam xuân thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn xã Tam xuân đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban - Phó ban: đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã - Các thành viên đại diện ban, ngành, đoàn thể xã * Nhiệm vụ Ban quản lý xây dựng nông thôn xã Tam Xuân 2: - Thực đạo BCĐ tỉnh UBND huyện - Xây dựng quy chế hoạt động Ban quản lý phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách mảng công việc địa bàn thôn - Chịu trách nhiệm trực tiếp nội dung xây dựng nông thôn địa bàn xã - Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ đóng góp cá nhân, tổ chức, tập thể cộng đồng 40 - Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển xã theo đề án duyệt sở định hướng Nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn ban hành khả nội lực địa phương - Tổ chức triển khai trực tiếp đến nhân dân cộng đồng thực chương trình - Thực chế độ báo cáo tình hình, tiến độ, kết triển khai thực Đề án với BCĐ tỉnh, huyện ; tham gia đánh giá sơ kết, tổng kết báo cáo cấp theo quy định Thành lập tiểu Ban quản lý thôn Thành lập tiểu ban quản lý thơn đồng chí thơn trưởng làm trưởng tiểu Ban Phó trưởng tiểu ban trưởng ban công tác mặt trận Các thành viên tiểu ban phó thơn, trưởng tổ đồn kết chi hội trưởng đồn thể thơn * Nhiệm vụ Tiểu ban quản lý xây dựng nông thôn : - Căn Đề án duyệt, xây dựng kế hoạch thực dự án thơn, trình BQL xã phê duyệt - Thực nhiệm vụ BQL xã phân công - Trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực nội dung xây dựng nông thôn địa bàn thôn - Tổ chức sinh hoạt cộng đồng theo quy chế dân chủ (cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc định) theo đạo BQL xã ; thành lập ban giám sát cộng đồng - Động viên nhân dân đóng góp nguồn lực hỗ trợ nhà nước tạo bước đột phá xây dựng nông thôn II Giải pháp thực chủ yếu : - Tổ chức quán triệt cán bộ, đảng viên nhân dân toàn xã nội dung xây dựng xã nông thôn đề án phê duyệt Xác định mức độ, hình thức đóng góp người dân cộng đồng xây dựng mơ hình nơng thơn mới, kinh phí, nội dung hỗ trợ Nhà nước… để cán bộ, đảng viên, MTTQ, đoàn thể người dân hiểu rõ nội dung xây dựng nông thôn chủ động tự giác tham gia; đồng thời tranh thủ hỗ trợ nguồn lực cá nhân, tổ chức cộng đồng - Nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò, mối quan hệ tổ chức hệ thống trị sở lãnh đạo đảng bộ, điều hành quyền; xác định rõ vai trò tổ chức xây dựng nông thôn thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Phân cơng ngành, đồn thể, tổ chức trị xã hội đảm nhận cơng việc riêng Đề án ngồi nhiệm vụ - Có kế hoạch xây dựng nơng thơn xã theo giai đoạn tổ chức cho người dân tham gia ý kiến vào kế hoạch sở quy chuẩn Nhà nước, có tư vấn cán chun mơn để từ tự xác định trách nhiệm người dân, hộ gia đình cộng đồng việc thực Đề án 41 - BQL xã tiếp nhận vốn, chủ động định chi theo mục tiêu, kế hoạch xây dựng tiến độ Công khai kế hoạch thực hiện, nguồn vốn mức huy động vốn dân đến cộng đồng dân cư xã - Tổ chức bổ sung vào quy ước Thơn văn hố, tộc họ văn hố tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực tự chủ, tự cường vươn lên nông dân, xây dựng làng quê hoà thuận, ổn định, dân chủ có đời sống văn hố phong phú, tạo động lực cho q trình xây dựng nơng thơn - Việc thực xây dựng nông thôn xã cần phát huy tối đa nội lực người dân địa phương có hỗ trợ Nhà nước; thực dự án cần lồng ghép bố trí tối đa nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, huy động nguồn tài hợp pháp khác - Tổ chức giám sát đánh giá hoạt động, kết thực hiện: Thành lập Ban giám sát làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực việc huy động khoản đóng góp dân; giám sát tiến độ thực kế hoạch xây dựng nông thôn mới; giám sát việc sử dụng nguồn vốn trình thực kế hoạch xây dựng nơng thơn Tham gia nghiệm thu tốn cơng trình - Sau đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã triển khai việc xây dựng dự án có liên quan để thực việc đầu tư như: Dự án mở rộng quy mô sản xuất lúa giống hàng hóa, dự án xây dựng vùng sản xuất chế biến gạo chất lượng cao; Dự án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đề án quy hoạch chuyên ngành nhằm triển khai thực cụ thể xã điểm nông thôn huyện - BQL xã chọn hai thôn để đạo điểm phương pháp triển khai thực dự án thôn, công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn địa bàn thôn - Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng phong trào toàn dân tham gia xây dựng nơng thơn Trong trọng việc thi đua gia đình, tổ đồn kết, thơn, ban, ngành, đồn thể Xem nhiệm trị cán bộ, đảng viên, tập thể; thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, đảng viên Qua đó, kịp thời tuyên dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có sáng kiến công tác xây dựng nông thôn Trên nội dung Đề án xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn xã Tam Xn II Ban quản lý xây dựng nông thôn xã Tam Xuân kính trính BCĐ Trung ương, BCĐ tỉnh, huyện xem xét phê duyệt để làm tổ chức triển khai thực BQL XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TAM XUÂN II TRƯỞNG BAN 42 43 ... đạt 95% 19 Tiêu chí: Tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội đảm bảo Công an xã xây dựng đủ lực lượng, đội ngũ công an viên 15 thơn hoạt động đồng... đèn có nhau’’, tinh thần tương thân-tương trợ “lá lành đùm rách” 30 - Chỉnh trang thơn xóm, hộ gia đình khang trang, xanh, đẹp hơn, tập trung vào xây dựng bê tơng hóa GTNT chế Nhà nước hổ trợ nhân... xuất kinh doanh chưa đảm bảo, việc sử dụng nơng dược-phân hóa học nơng nghiệp lạm dụng Mơi trường xanh (nhất cảnh hộ gia đình trở thành phong trào tự phát ngày phát 14 triển) có quan tâm chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁNXÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI XÃ TAMXUÂN II-HUYỆN NÚI THÀNH- TỈNH QUẢNG NAM(GIAI ĐOẠN 2010 – 2015), ĐỀ ÁNXÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI XÃ TAMXUÂN II-HUYỆN NÚI THÀNH- TỈNH QUẢNG NAM(GIAI ĐOẠN 2010 – 2015)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn