Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện định hóa tỉnh thái nguyên

102 1 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 00:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THANH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TẠI AN TỒN KHU HUYỆN ĐỊNH HĨA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THANH PHÁT TRIỂN KINH TẾ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TẠI AN TOÀN KHU HUYỆN ĐỊNH HĨA TỈNH THÁI NGUN Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ YẾN THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến Các số liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn HỒNG THỊ THANH ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện khoa Kinh tế & phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm, thầy cô giáo, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Định Hóa, phòng, ban, ngành, đồn thể huyện, xã, thị trấn, đơn vị quản lý di tích, sở kinh doanh, dịch vụ, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp Trước hết, tác giả xin trân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến, người hướng dẫn, bảo tận tình suốt thời gian tác giả thực luận văn Xin cảm ơn Huyện ủy Định Hóa, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, Chi cục Thống kế huyện Định Hóa, Ban quản lý di tích ATK Định Hóa, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn, đơn, sở kinh doanh, dịch vụ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả khai thác nguồn số liệu, tư liệu sở quan trọng để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu thực Luận văn, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong góp ý thầy, giáo bạn để hồn thiện thêm Luận văn nâng cao lực nghiên cứu tác giả Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Học viên HOÀNG THỊ THANH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm du lịch kinh tế du lịch 1.1.2 Nội dung phát triển kinh tế du lịch dịch vụ 10 1.1.3 Vai trò kinh tế du lịch dịch vụ 11 1.1.4 Tác động phát triển kinh tế du lịch dịch vụ kinh tế 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế du lịch dịch vụ 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.3 Những cơng trình nghiên cứu liên quan 26 1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho phát triển kinh tế du lịch dịch vụ ATK Định Hóa 28 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên An toàn khu huyện Định Hóa 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 32 2.1.3 Lịch sử hình thành phát triển ATK huyện Định Hóa 35 2.1.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội An tồn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên để phát triển du lịch dịch vụ 37 2.2 Nội dung nghiên cứu 38 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 40 2.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1.Thực trang phát triển kinh tế du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa 42 3.1.1 Thực trạng sản phẩm du lịch- dịch vụ ATK Định Hóa 42 3.1.2 Thực trạng số lượng khách du lịch đến An toàn khu huyện Định Hóa 47 3.1.3 Thực trạng phân kỳ khách du lịch đến với An tồn khu huyện Định Hóa 49 3.1.4 Mục đích khách du lịch đến với An tồn khu Định Hóa 50 3.1.5 Nhu cầu lưu trú sử dụng dịch vụ lưu trú khách du lịch đến ATK Định Hóa 52 3.1.6 Chi tiêu khách du lịch đến ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 55 3.1.7 Nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch ATK huyện Định Hóa 58 3.1.8 Nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa 60 3.2 Kết hiệu kinh tế hoạt động phát triển du lịch dịch vụ ATK Định Hóa 61 3.2.1 Doanh thu từ kinh tế du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa 61 3.2.2 Thu nhập lao động từ hoạt động du lịch dịch vụ 62 3.2.3 Kết hiệu kinh tế từ du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa 64 3.3 Giải pháp phát triển du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến 2030 65 3.3.1 Những đề xuất giải pháp 65 3.3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch dịch vụ huyện Định Hóa 67 KẾT LUẬN 77 KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATK An toàn khu BQL Ban quản lý ICOMOS International Council On Monuments and Sites (Hội đồng Quốc tế Di tích Di chỉ) NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NQ/TW Nghị quyết/Trung ương QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng phủ QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân UBND Ủy ban nhân dân UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNWTO (Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa giới) World Tourism Organnization (Tổ chức du lịch giới) Vì cần tập trung mời gọi dự án đầu tư hệ thống nhà hàng, khách sạn để làm tảng phát triển điểm du lịch Đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng khách sạn khang trang đẹp mang nét đặc trưng đồng bào dân tộc Định Hóa, khơng làm phá vỡ mỹ quan, khuyến khích nhà hàng chế biến ăn truyền thống đáp ứng nhu cầu ẩm thực du khách Đặc biệt, cần yêu cầu nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn phải có hệ thống xử lý nước rác thải, cho hạn chế tốt đa tình trạng ô nhiễm môi trường hoạt động du lịch dịch vụ gây Khu vui chơi, giải trí mua sắm: đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực phục vụ khách du lịch người dân địa phương Khơi phục phát triển Chợ Chu cũ thành chợ truyền thống huyện, khuyến khích thương nhân đầu tư kinh doanh sản phẩm đặc trưng địa phương nhằm thu hút khách du lịch Đây điều kiện quan trọng để kéo dài thời gian thăm viếng, lưu trú du khách đến Định Hóa Phát triển hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, xử lý rác thải, nước sinh hoạt, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khu du lịch Xây dựng sách ưu đãi, chế thơng thống cho nhà đầu tư thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh du lịch địa bàn Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực dự án đầu tư du lịch theo quy hoạch phê duyệt 3.3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực * Nguồn nhân lực quản lý Nhà nước du lịch dịch vụ Dành nguồn tài thỏa đáng để đào tạo nhân viên, mời chuyên gia cao cấp để tư vấn cho cấp lãnh đạo ngành nghề có liên quan vấn đề đầu tư, tuyên truyền quảng bá lĩnh vực du lịch dịch vụ Từng bước xây dựng đội ngũ nhà quản lý, doanh nghiệp động sáng tạo có đủ lực để điều hành hoạt động kinh doanh du lịch theo chế thị trường Cử cán chủ chốt học tập trao đổi kinh nghiệm, nghiên Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn cứu mơ hình hoạt động du lịch dịch vụ thành công địa phương nước Tham gia hội thảo chuyên đề du lịch dịch vụ để từ rút ứng dụng thiết thực cho địa phương Triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán công nhân viên Từng bước đào tạo đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ để phục vụ ngày tốt Đặc biệt trang bị kiến thức ban đầu cho họ hướng dẫn viên du lịch, hấp dẫn hướng dẫn viên hiểu biết phong tục tập quán, nếp sống truyền thống giá trị văn hóa dân tộc * Nguồn nhân lực sở kinh doanh du lịch Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực sở kinh doanh du lịch Có kế hoạch sử dụng lâu dài hợp lý, người việc lao động qua đào tạo chuyên môn Tạo môi trường làm việc lành mạnh chất lượng cho người lao động Xây dựng kỷ luật, chế độ thưởng/phạt nội quy lao động rõ ràng doanh nghiệp Khuyến khích người lao động sáng tạo ưu đãi sáng kiến thiết thực người lao động Tuyển cộng tác viên bán tour mùa du lịch, nhận thực tập viên vào điểm du lịch huyện để thúc đẩy thêm doanh thu từ tour đặt hàng, quảng bá du lịch dịch vụ huyện Nếu có đồn khách đặt tour cần phải chuẩn bị tiếp đón chu đáo, gây ấn tượng tốt cho du khách * Nguồn nhân lực cộng đồng địa phương Tổ chức lớp tuyên truyền tầm quan trọng du lịch dịch vụ địa phương, hướng dẫn quy trình làm du lịch cho cộng đồng Khuyến cáo người dân địa phương giữ gìn nguồn tài nguyên môi trường sinh thái cho địa phương Xã hội hóa cơng tác giáo dục, nâng cao nhận thức du lịch cho nhân dân địa phương khách du lịch hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc trực tiếp tham gia hoạt động du lịch Mở lớp dạy nghề cho người lao động làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Bồi dưỡng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn nâng cao tay nghề để khuyến khích người lao động tạo sản phẩm có chất lượng phục vụ du lịch phát triển đời sống kinh tế hộ gia đình Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho hướng dẫn viên điểm, hướng dẫn viên người địa phương Có thể bồi dưỡng chỗ cách mở lớp học thường xuyên địa phương, quan hay gửi học để họ có hội học hỏi lẫn có mơi trường rèn luyện Thực xóm, có người tham gia để truyền lại cho người khác Đây biện pháp vừa thu hút tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia hoạt động du lịch ngày nhiều hiệu hơn, biện pháp phát triển bền vững cho du lịch dịch vụ để thu hút khách du lịch 3.3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ đặc thù * Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đa dạng hóa sản phẩm du lịch giải pháp quan trọng để thu hút khách du lịch Nhìn chung sản phẩm du lịch huyện đơn điệu chưa khai thác hết giá trị văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống tạo thành sản phẩm du lịch đặc sắc… Cả khu di tích lịch sử rộng lớn dịch vụ bổ sung (vui chơi giải trí, tắm thuốc, câu cá, thể thao…) không giữ khách lưu trú dài ngày Tính thời vụ du lịch dịch vụ phụ thuộc vào đặc điểm sản phẩm du lịch dịch vụ Chính vụ du lịch dịch vụ thường mùa xuân đầu mùa hạ, gắn liền với du lịch lễ hội loại hình mang tính mùa vụ điển hình Vấn đề không chỗ mở mang xây dựng thêm sản phẩm dịch vụ cho du khách lúc vụ mà phải xây dựng chương trình du lịch để địa phương thu hút du khách thời gian khơng vụ * Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ đặc thù Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Trước hết cần xác định sản phẩm du lịch đặc thù sản phẩm có nét đặc trưng riêng biệt Định Hóa, du lịch hồi niệm dựa hệ thống di tích lịch sử cách mạng nằm trọn lòng núi rừng Định Hóa Ngồi có sản phẩm du lịch khác như: - Du lịch tham quan tìm hiểu di tích lịch sử - Du lịch dịch vụ lễ hội, kiện - Du lịch thưởng thức nghệ thuật truyền thống - Du lịch làng dân tộc - Du lịch làng nghề - Du lịch ẩm thực - Du lịch nguồn cách mạng kết hợp sinh hoạt lửa trại Nhưng nay, thực tế Định Hóa trọng vào khai thác sản phẩm du lịch tham quan di tích lịch sử, tức nhiều di sản khác chưa quan tâm cách mức để phục vụ phát triển du lịch địa phương Hình thức du lịch hồi niệm thăm chiến khu xưa có chưa phong phú chất lượng, có thực tế sản phẩm du lịch nghèo nàn, te nhạt Xây dựng tour du lịch kết hợp với làng người dân tộc, nhằm quảng cáo giới thiệu nét văn hóa truyền thống phong tục tập quán, kiến trúc nhà cửa, ăn mặc người dân nơi làm phong phú hấp dẫn thêm cho chuyến du khách Tăng cường xây dựng tour du lịch dịch vụ đưa khách đến với làng nghề, làng vùng sâu vùng xa kinh tế khó khăn, cảnh vật hoang sơ cho khách du lịch tham gia vào công việc sinh hoạt hàng ngày cộng đồng địa phương đặc biệt tổ chức sở lưu trú nhà người dân để giữ chân du khách lại để tăng thêm thu nhập cho người dân việc bán dịch vụ du lịch, có hội quảng cáo văn hóa, nét đẹp sinh hoạt, sản xuất… cư dân 3.3.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dịch vụ có Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn * Chỉnh lý, nâng cao Nhà trưng bày ATK Định Hóa Giá trị di tích ATK huyện Định Hóa nay, ngồi gắn với hoạt động Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử quân sự, nhiều di tích gắn với hoạt động quan Bộ Quốc phòng Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh, Tổng cục Chính trị, Tổng cục cung cấp, Nha thông tin tuyên truyền, Cục yếu, Cục quân huấn, Báo quân đội, Nhà máy in, Cục quân khí, Cục quân giới, Các xưởng quân giới, nơi hợp Việt Nam Giải Phóng Quân, địa điểm phong quân hàm cấp tướng quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà tù Chợ Chu… chưa quan tâm mức đầu tư kinh phí phát huy giá trị Hiện nay, có Bảo tàng ATK, song số lượng tài liệu vật hạn chế, diện tích trưng bày chật hẹp, nội dung trưng bày đơn điệu, chưa thật hấp dẫn, thuyết phục người xem, chưa phản ánh đầy đủ thông tin ATK thời kỳ kháng chiến xưa nay, hoạt động quan quân đội * Đầu tư sâu cho sản phẩm du lịch làng dân tộc Tại xã Định Hóa làng nghề trì Tạo điều kiện cho du khách du lịch thăm làng nghề Khơng vậy, đến với xã Bình n cụ thể Thẩm Rộc có nghề làm rối que tiếng khôi phục phát triển từ năm 1999, khách du lịch tới tham quan kiến trúc nhà sàn người Tày, phong tục tập quán người Tày đặc biệt nghệ nhân múa rối nói nguồn gốc làng nghề, cách chọn nguyên vật liệu, dạy cho cách chế tác rối Tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đầu tư xây dựng sở hạ tầng, đầu tư khơi phục khơng gian văn hóa vật thể, phi vật thể, phấn đấu đưa Quyên trở thành mơ hình điểm xây dựng làng Văn hóa-Du lịch điểm đến cho khách tham quan, học tập du lịch Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ dân làng nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật tiếp thị du lịch, tâm lí tập quán du khách, sản xuất/chế biến sản phẩm truyền thống, dân tộc phục vụ khách du lịch * Khai thác phát huy mạnh văn hóa ẩm thực Khai thác văn hóa ẩm thực dân tộc huyện để làm điểm nhấn tour du lịch, nhằm góp phần nâng cao giá trị văn hóa du lịch Định Hóa Đó cách chế biến ăn người Tày, người Nùng, người Cao Lan… khâu nhục, cơm lam, xơi ngũ sắc, nem chua ống nứa, nộm hoa chuối, trâu khô, thịt lợn gác bếp, cọ ỏm, bánh cc-mò, muồm muồm chiên giòn, gà nướng mật ong, sâu cọ… Đến Định Hóa, chưa tìm hiểu thưởng thức ẩm thực xem chuyến du ngoạn du khách chưa trọn vẹn * Phát huy giá trị lễ hội, nghệ thuật dân gian du lịch Việc tổ chức lễ hội Lồng tồng hàng năm tất nhiên hội thu hút khách du lịch đến với Định Hóa Tuy nhiên, để tránh nhàm chán đảm bảo vẹn tồn khơng gian tâm linh tín ngưỡng truyền thống du lịch Định Hóa cần nghiên cứu sản phẩm du lịch từ lễ hội Lồng tồng Lễ hội không gian cộng cảm, cộng mệnh cộng đồng địa phương giá trị văn hóa thơi thúc khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu Vì vậy, cần tận dụng thời gian diễn lễ hội để tuyên truyền, quảng bá văn hóa đồng bào dân tộc huyện điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch Định Hóa đến với du khách Đồng thời tăng cường lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham dự lễ hội 3.3.2.5 Liên kết với điểm du lịch phụ cận Ngày 03/05/2013, Thủ tưởng phủ định số 679/QĐTTg việc phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang Bắc Kạn đến năm 2030” Vì vậy, Thái Ngun nói chung Định Hóa nói riêng phải đầu tư tơn tạo ưu tiên cho di tích nằm cụm, tuyến di tích chung, hệ thống di tích theo lộ trình Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn Tuyến giao thông liên tỉnh ATK huyện Định Hóa Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) ATK Định Hoá Chợ Đồn (Bắc Kạn) cần hoàn thành tiến độ với chất lượng tốt để mở nhiều triển vọng phát triển du lịch địa phương liền kề Đồng thời, với việc phát triển hệ thống giao thơng, Định Hóa tỉnh chủ trương xây dựng tuyến du lịch nguồn cách mạng kết hợp du lịch sinh thái liên kết tỉnh với điểm dừng chân nhu ATK Định Hóa, ATK Tân Trào, ATK Bắc Kạn, hồ Núi Cốc, hồ Na Hang, hồ Ba Bể, vườn quốc gia Ba Bể… 3.3.2.6 Tổ chức, quản lý hoạt động du lịch dịch vụ Đối với quan quản lý cần rà soát, đánh giá cách khoa học nguồn tài nguyên du lịch nhân văn, tiến hành điều chỉnh quy hoạch tổng thể cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội huyện toàn ngành, làm sở cho việc lập quy hoạch chi tiết dự án phát triển Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế vào đầu tư kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải phản hồi thông tin kịp thời đến cho khách du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhân dân nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, an tồn, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch du lịch Thành lập đội dân quân khu, điểm du lịch tuần tra vào ban đêm, để đảm bảo an ninh trật tự khu điểm du lịch Có biện pháp xử lý Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn kịp thời trường hợp xấu xảy Công tác tuần tra cần phải có tham gia hợp tác cộng đông điểm, khu du lịch 3.3.2.7 Xúc tiến quảng bá nhằm mở rộng thị trường du lịch dịch vụ Du lịch Định Hóa phải tích cực, chủ động sáng tạo cơng tác xúc tiến du lịch nhằm mở rộng thị trường Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên cập nhật thông tin cho khách tham quan, giới thiệu ATK huyện Định Hóa, dịch vụ du lịch Internet, xuất ấn phẩm, tờ rơi; - tận dụng trang web Đài truyền hình Thái Nguyên, thường xuyên gửi viết thông tin du lịch du lịch huyện Định Hóa, chương trình khuyến mại, sản phẩm du lịch mới,… Chủ động sáng tạo việc tổ chức kiện tuần lễ du lịch, chuỗi kiện cần mở rộng đến di tích vùng ATK huyện Định Hố để góp phần thúc đẩy chất lượng quảng bá du lịch Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, nhà trường địa bàn nhằm đưa học sinh đến tham quan di tích góp phần phát huy hiệu phòng trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”, gắn kết chặt chẽ với Công ty du lịch, ký kết hợp đồng phục vụ khách tham quan nhằm khai thác tối đa thị trường khách nội địa Liên kết với nhà xe, bến xe khách Thái Nguyên để thuê lại diện tích bề mặt xe để dán quảng cáo du lịch Định Hóa, treo băng rôn nơi gây ý bến xe, UBND huyện,… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN ATK huyện Định Hóa có bề dày truyền thống lịch sử, cách mạng Nơi có tới 128 di tích, có 25 di tích xếp hạng cấp quốc gia hàng trăm di tích cấp tỉnh, cấp huyện Ngoài ra, với cộng cư 13 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc ATK huyện Định Hóa bảo lưu khối lượng di sản văn hóa tộc người quý giá Nó xem chìa khóa quốc gia văn minh nhân loại Những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đồng bào dân tộc Định Hóa trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch dịch vụ nói riêng phát triển kinh tế xã hội nói chung Hiện giá trị văn hóa dân tộc ngày phát huy tuyên truyền rộng rãi với nhân dân nước bạn bè quốc tế Lượng khách du lịch đến với ATK Định Hóa có tốc độ phát triển bình quân 103,28% chủ yếu khách du lịch nước đến từ tháng đến tháng để tham dự lễ hội đặc sắc ATK huyện Định Hóa Mục đích khác đến với ATK huyện Định Hóa đến thăm di tích lịch sử cách mạng khoảng 32% tham gia lễ hội 18% Khách du lịch nước đến với ATK huyện Định Hóa đến 28% để thăm quan tìm hiểu văn hóa ATK Với số lượng khách du lịch với trạng sở lưu trú du lịch dịch vụ 35 sở 302 phòng với 685 giường lúc đơng khác vào mùa lễ hội ATK huyện Định Hóa đáp ứng đủ nhu cầu khác du lịch Trong phát triển du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa tận dụng nguồn lực lao động địa phương, lao động cộng đồng chủ yếu Trong giai đoạn 2016 - 2018 thu nhập người lao động từ hoạt động Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn dịch vụ tăng từ 15,53 triệu đồng/năm năm 2016 đến 21,46 triệu đồng/năm năm 2018 chiếm tỷ lệ từ 57,54% tổng thu nhập đến 58,73% tổng thu nhập hộ nguồn thu nhập ổn định hộ dân làm du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa Ngồi tài nguyên du lịch dịch vụ sẵn có, ATK huyện Định Hóa cần có giải pháp đồng riết để thực hiệu việc đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng cấu kinh tế huyện Đồng thời phải xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch dịch vụ đa dạng, phong phú không phần đặc sắc, độc đáo Không dựa vào quần thể di tích lịch sử cách mạng ATK mà Định Hóa phải trọng đến vấn đề bảo tồn phát huy vốn văn hóa truyền thống người Tày, người Nùng, người Dao, người Sán Chay… sinh sống địa bàn Chính quyền, doanh nghiệp du lịch phải bắt tay với cộng đồng để hướng tới phát triển du lịch dịch vụ bền vững Các nhà chuyên môn cần nghiên cứu phương án xúc tiến, quảng bá hình ảnh Định Hóa cho hiệu để thu hút khách du lịch đến ngày nhiều Và cần có liên kết phát triển với điểm du lịch phụ cận, điểm du lịch chuyên đề, điểm du lịch theo tour/tuyến hợp lý để nâng cao chất lượng sức hấp dẫn du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa nói riêng du lịch Định Hóa nói chung Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn KIẾN NGHỊ Kiến nghị quyền địa phương - Lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, hàng năm dành khoản kinh phí để đầu tư phát triển sản phẩm mới, tổ chức thi nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch - Giáo dục toàn dân du lịch bền vững, du lịch dựa vào văn hóa địa vốn có - Lập kế hoạch cụ thể quản lý thông tin mục tiêu, ý nghĩa, trách nhiệm quyền lợi du lịch dịch vụ Thơng tin cần chuyển tải đến thành viên cộng đồng cư dân nơi làm du lịch dịch vụ nhiều hình thức khác - Trú trọng công tác giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an ninh cho cư dân địa phương du khách Kiến nghị công ty lữ hành - Đầu tư xây dựng sở vật chất kĩ thuật doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyên truyền quảng cáo hình ảnh du lịch dịch vụ phương tiện: đài, báo, tập gấp, mạng internet… - Tạo nhiều tour du lịch dịch vụ kết hợp với loại hình du lịch khác, tạo khác biệt tăng tính hấp dẫn tour du lịch, thu hút khách du lịch đến với Định Hóa - Các doanh nghiệp cần tạo điều kiện thời gian hỗ trợ kinh phí cho cán nhân viên đơn vị học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ du lịch - Cùng với huyện Định Hóa có sách hỗ trợ hộ gia đình tham gia vào hoạt động du lịch dịch vụ, tham gia vận động cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt đông du lịch dịch vụ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thúy Anh (Chủ biên) (2011), Du lịch dịch vụ vấn đề lý luận nghiệp vụ, Nxb Giáo dục Việt Nam Ban quản lý Khu di tích lịch sử-sinh thái ATK Định Hóa, Thái Ngun (2014), Di tích quốc gia đặc biệt ATK huyện Định Hóa - Thái Nguyên, Nxb Quân đội nhân dân Nguyễn Văn Bình (2005), Phát triển du lịch sinh thái, du lịch dịch vụ - công cụ bảo vệ môi trường tự nhiên môi trường xã hội, Bảo vệ môi trường, Tổng cục Du lịch, tr.98 Nguyễn Văn Chiến (2006), Tiềm thực trạng phát triển du lịch Thái Nguyên Hồ Hoàng Hoa (1998), Lễ hội, nét đẹp văn hóa cộng đồng, Nxb Khoa học xã hội Nguyễn Phạm Hùng (2012), Bảo tồn văn hóa hoạt động phát triển du lịch, Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bối cảnh khủng hoảng kinh tế”, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 06/04/2012 Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Trường Tân (2012), Quản lý di sản văn hóa, Nxb ĐHQG Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc (2015), An tồn khu Định Hóa địa kháng chiến Việt Bắc, Luận văn thạc sĩ ngành Lịch sử, Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Nhà xuất trị quốc gia (2005), Thái Nguyên lực kỷ XXI 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Di sản văn hóa 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật Du lịch, Nxb Lao động 12 Dương Văn Sáu (2009), "Du lịch lễ hội lễ hội du lịch Việt Nam", Tạp chí du lịch Việt Nam, số 4, tr.26-27 13 Dương Văn Sáu (2010), "Phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam", Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 3/2010, tr.33 14 Sở Thương mại Du lịch Thái Nguyên (2006), Sổ tay du lịch Thái Nguyên 15 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên (2008), Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2015, tầm nhìn đến 2020 16 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên (2009), Đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015 17 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thái Nguyên (2014), Đề án Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiên trúc nghệ thuật xếp hạng địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020 18 Đồng Khắc Thọ (2013), ATK - In dấu lịch sử, Nxb Hội nhà văn 19 Thủ tướng phủ (2013), Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tếxã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 20132020 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 20 Tổng cục du lịch, (2018), Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam qua số Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2009), Quyết định Phê duyệt đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiên trúc nghệ thuật xếp hạng địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2020 24 http://testapi.quangtri.gov.vn/vi/news/Danh-lam-thang-canh/gio-linh-daymanh-phat-trien-du-lich-cong-dong-o-gio-an-2022.html 25 http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/du-lich/152340/de-du-lich-dienbien-phat-trien-ben-vung 26 http://www.baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/157099/tp-dien-bienphu-phat-trien-du-lich-van-hoa-cong-dong 27 Tạp chí điện tử du lịch ngày 12/9/2017 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... du lịch kinh tế du lịch 1.1.2 Nội dung phát triển kinh tế du lịch dịch vụ 10 1.1.3 Vai trò kinh tế du lịch dịch vụ 11 1.1.4 Tác động phát triển kinh tế du lịch dịch vụ kinh tế. .. đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đưa số đề xuất nhằm phát triển kinh tế du lịch dịch vụ ATK huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Trong giai... dịch vụ An toàn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số 8.62.01.15 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn Phát triển kinh tế du lịch dịch vụ An tồn khu huyện Định Hóa tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện định hóa tỉnh thái nguyên , Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại an toàn khu huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn