NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNGKHOÁNG SẢN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ VÙNG THAN QUẢNG NINH

50 2 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2020, 14:25

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ VÙNG THAN QUẢNG NINH VÀ MỘT SỐ KHU VỰC KHAI THÁC ĐÁ VÔI TẬP TRUNG TẠI HÀ NAM Mã số: TNMT.2017.06.11 (Kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)  HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KHỐNG SẢN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ VÙNG THAN QUẢNG NINH VÀ MỘT SỐ KHU VỰC KHAI THÁC ĐÁ VÔI TẬP TRUNG TẠI HÀ NAM Mã số: TNMT.2017.06.11 (Kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)  CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CƠNG NGHỆ ĐỊA CHẤT CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Ths Trịnh Minh Cương HÀ NỘI, NĂM 2017 PL2-TMNV.a 05/2015/TT-BTNMT THUYẾT MINH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (Áp dụng đề tài nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ ) I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: 1a Mã số (được cấp Hồ sơ trúng tuyển): Nghiên cứu đổi quy trình giám sát hoạt động TNMT.2017.03.11 khoáng sản phù hợp với xu hội nhập quốc tế Áp dụng thử nghiệm số vùng than Quảng Ninh số khu vực khai thác đá vôi tập trung Hà Nam Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 01/năm 2018 đến tháng 06 /năm 2020) Tổng kinh phí thực hiện: 2.207 triệu đồng, đó: Nguồn - Từ Ngân sách nghiệp khoa học Kinh phí (triệu đồng) 2.207 - Từ nguồn tự có tổ chức - Từ nguồn khác Phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối Khốn phần, đó: - Kinh phí khốn: 1.740 triệu đồng - Kinh phí khơng khốn: 467 triệu đồng Thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao lực quản lý nhà nước địa chất khoáng sản; điều tra địa chất đánh giá khoáng sản giai đoạn 2016 -2020”, Mã số: TNMT.03/16-20 Độc lập Khác Lĩnh vực khoa học Tự nhiên; Khoa học xã hội nhân văn Kỹ thuật công nghệ; Khác Chủ nhiệm đề tài Họ tên: TRỊNH MINH CƯƠNG Ngày, tháng, năm sinh: tháng năm 1960 Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/ Trình độ chun mơn: Thạc sĩ khai thác mỏ Chức danh khoa học: Thạc sĩ khai thác mỏ Chức vụ: Cục trưởng Điện thoại: Tổ chức: 043.9336341 Fax: 043.9336338 Nhà riêng: 043.8247439 Mobile: 0903292099 E-mail: : cuongdgmv@gmail.com Tên tổ chức công tác: Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc – Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Địa tổ chức: số phố Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội Địa nhà riêng: số phố Nhà Thờ - Hoàn Kiếm - Hà Nội Thư ký đề tài Họ tên: Trần Minh Sơn Ngày, tháng, năm sinh: 17 tháng 10 năm 1978 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị/ Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Chức danh khoa học: Thư ký đề tài Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0989099730 Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: 0989099730 Fax: E-mail: sontrminh@gmail.com Tên tổ chức công tác: Trung tâm Kiểm định Công nghệ địa chất Địa tổ chức: số 6- Phạm Ngũ Lão, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Địa nhà riêng: Số 2B ngách 24/133 ngõ 175 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Tổ chức chủ trì đề tài Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Kiểm định công nghệ địa chất Điện thoại: 04.38.242.538 Fax: 04.38.254.734 Website: Địa chỉ: 6- Phạm Ngũ Lão, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Huy Phương Số tài khoản: Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Tên quan chủ quản đề tài: Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 10 Các tổ chức phối hợp thực đề tài (nếu có) Tổ chức 1: Cục Kiểm soát hoạt động Khoáng sản miền Bắc Tên quan chủ quản: Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Điện thoại: 04.39.336.341 Fax: 04.39.336.338 Địa chỉ: 6- Phạm Ngũ Lão, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Trịnh Minh Cương Số tài khoản: Ngân hàng: Tổ chức 2: Cục Kiểm soát hoạt động Khoáng sản miền Trung Tên quan chủ quản: Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Điện thoại: (84).0435771816/38726845 Fax: (84).0435771855/38726847 Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng Họ tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Văn Đào Số tài khoản: Ngân hàng: 11 Các cán thực đề tài (Ghi người có đóng góp khoa học chủ trì thực nội dung thuộc tổ chức chủ trì tổ chức phối hợp tham gia thực đề tài, không 10 người kể chủ nhiệm đề tài Những thành viên tham gia khác lập danh sách theo mẫu gửi kèm theo hồ sơ đăng ký) Thời gian làm việc TT Họ tên, Tổ chức học hàm học vị cơng tác Nội dung, cho đề cơng việc tham tài gia (Số tháng quy đổi ) Ths Trịnh Minh Cương Ths Trần Minh Sơn Cục KSHĐ miền Bắc Tổng Cục ĐC&KS Việt Nam Trung tâm Kiểm định Chủ nhiệm đề tài 15,9 Thư ký Đề tài 7,5 Một (01) tháng quy đổi tháng làm việc gồm 22 ngày, ngày làm việc gồm tiếng Thành viên 5,2 Ths Nguyễn Đức Thu Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc Thành viên 15,7 KS Phạm Khắc Mạnh Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc Thành viên 11,6 KS Phạm Ngọc Chi Cục Kiểm sốt hoạt động khống sản miền Bắc Thành viên 14,8 ThS Nguyễn Đắc Sơn Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Thành viên 6,8 Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung Thành viên TS Quách Đức Tín Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Thành viên 10 Ths Nguyễn Duy Bình Tổng cục Địa chất Khống sản Việt Nam Thành viên ThS Nguyễn Huy Phương Tổng cục Địa chất Khống sản Việt Nam Thành viên Cục Viễn thám quốc gia Thành viên 11 ThS Phan Bảo Trung Công nghệ địa chất Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc KS Nguyên Văn Thống 12 ThS Lê Minh Huệ 6,8 II MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 12 Mục tiêu đề tài (Bám sát cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) - Có quy trình giám sát hoạt động khoáng sản phù hợp với xu hội nhập quốc tế theo hướng minh bạch hóa hoạt động khai khoáng - Xây dựng chức hệ thống giám sát trực tuyến hoạt động khống sản, bảo đảm tính thống nhất, xác, kịp thời việc giám sát hoạt động khoáng sản từ Trung ương tới địa phương - Áp dụng thử nghiệm kết nghiên cứu đổi quy trình chế giám sát 5,0 5,5 0,9 4,5 hoạt động khoáng sản số mỏ vùng than Quảng Ninh số khu vực khai thác đá vơi tập trung Hà Nam 13 Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu người khác Mặc dù có đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc giám sát hoạt động khoáng sản, song chủ yếu tập trung vào hoạt động giám sát đã quy định luật khoáng sản văn hướng dẫn thi hành Hướng nghiên cứu Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu để đề xuất đổi hoạt động giám sát hoạt động khoáng sản theo xu hội nhập quốc tế theo hướng minh bạch hóa ngành khai khoáng; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống giám sát trực tuyến hoạt động khoáng sản, bảo đảm tính thống nhất, xác, kịp thời việc giám sát hoạt động khoáng sản từ Trung ương tới địa phương Đây hướng nghiên cứu mới, song trình nghiên cứu kế thừa kết nghiên cứu cơng trình có trước liên quan 14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải mục tiêu nội dung nghiên cứu đề tài 14.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Ngồi nước (Phân tích đánh giá cơng trình nghiên cứu có liên quan kết nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu bước tiến trình độ KH&CN kết nghiên cứu đó) Hoạt động khống sản nói chung, cơng tác giám sát hoạt động khống sản nói riêng ln quốc gia giới quan tâm Với xu hội nhập quốc tế thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm hoạt động khống sản ln áp dụng chuyển giao, thực cho chương trình cụ thể Theo quy định luật khoáng sản năm 2010, hoạt động khoáng sản gồm hoạt động thăm dò hoạt động khai thác, hoạt động không xảy quốc gia mà phát triển rộng rãi khắp giới, đặc biệt quốc gia có tiềm tài nguyên khoáng sản Ở nước có ngành khai khống phát triển quy trình giám sát lồng ghép hoạt động thăm dò, mục tiêu để điều chỉnh giảm thiểu rủi ro khách quan, không nhằm vào giám sát người, giám sát minh bạch cá nhân tổ chức nước ý thức thăm dò quan trọng, có ý nghĩa lớn việc định đầu tư khai thác chế biến sau Ví dụ nước phát triển Mỹ, Canada, Đức, Astralia , công tác giám sát chủ yếu tập trung vào giám sát tài chính, giám sát mơi trường họ cho nhà kỹ thuật tập trung vào tìm kiếm phát khống sản mà bỏ qua ngun tắc tài bảo vệ mơi trường Thêm cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn đòi hỏi rõ ràng rành mạch chủ trình đầu tư, lấy thơng tin xác xây dựng báo cáo thường niên, công bố cho cổ động Riêng nội dung kỹ thuật, họ lại sử dụng công ty thẩm định độc lập có uy tín quốc tế, khách quan kiểm tra kỹ thuật, cơng nghệ, chất lượng thăm dò Quan điểm quốc gia phát triển phát triển bền vững Trong chương trình phát triển mỏ cơng ty nước họ sử dụng giải pháp quản lý nhiều giám sát Theo Ông Hugh Borrowman- Đại sứ Australia Việt Nam cho biết, Australia có ngành cơng nghiệp khai thác mỏ khống sản lớn mạnh với lịch sử gần 200 năm có bề dày kinh nghiệm đáng kể việc kết hợp hài hòa vấn đề đảm bảo bền vững mơi trường, trách nhiệm xã hội thành công thương mại Việc khai thác mỏ bền vững phụ thuộc vào kiểm sốt tốt vấn đề an tồn sức khỏe cho người lao động, tối ưu hóa việc khai thác nguồn khống sản, hay gọi hiệu khai thác tài nguyên Theo TS Ian Wilson Mỹ, năm 2015 vấn đề quản lý, giám sát hoạt động mỏ bối cảnh hội nhập cần phải dựa nguyên tắc sau: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, bảo đảm tiêu chí thực thi thỏa thuận quốc tế, quản lý nguồn tài nguyên, bảo vệ cộng đồng; minh bạch phân bổ tài nguyên dựa điều kiện: lực khai thác địa điểm chế biến khoáng sản, thuế tài nguyên loại thuế, phí khác, nghĩa vụ cộng đồng xã hội, điều kiện an toàn lao động vệ sinh môi trường, kết thực công tác bảo vệ mơi trưởng, đảm bảo nguồn tài chính; kết thực thi, ý thức chấp hành pháp luật Ở nhiều nước giới, công nghiệp khai thác mỏ khống sản giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, công nghiệp khai thác mỏ nguyên nhân gây tác đông mạnh mẽ thành phần địa mơi trường diện tích rộng lớn Trong cơng nghệ khai thác mỏ lộ thiên, trình trình đào xẻ chuyển dời đất đá tạo hình thái địa hình nhân sinh (moong khai thác, bãi thải) tồn vĩnh cửu diện tích rộng lớn Hậu rõ nét làm biến dạng bề mặt địa hình, chiếm dụng đất trồng trọt, gây ô nhiễm môi trường nước không khí phá vỡ hài hòa vốn có cảnh quan thiên nhiên Với quy mô ngày mở rộng, khai thác ngày xuống sâu, hệ số đất bóc ngày lớn, mức độ tôn cao nhân rộng bãi thải ngày tăng Hậu ô nhiễm tai biến môi trường nguyên nhân bãi thải ngày phức tạp sâu sắc Ở nước tiên tiến, việc giám sát quan quản lý nhà nước khoáng sản chủ yếu hệ thống pháp luật chế độ tra, kiểm tra với chế tài, xử phạt nghiêm minh Chính sách nước khơng khuyến khích khai thác quy mơ nhỏ, công nghệ không đại, không thân thiện môi trường Cơng tác giám sát hoạt động khống sản chủ yếu theo mơ hình tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm, áp dụng công nghệ tiên tiến Do vậy, hoạt động khai thác đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường Trong số dự án nhạy cảm, có nguy cao nhiễm, nhà nước đặt trạm quan trắc môi trường tự động để theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý xảy cố Với sản lượng khai thác mỏ đứng hàng đầu giới (Năm 2015, sản lượng than Trung Quốc giảm đạt 3,68 tỷ tấn), thành phần địa mỏ Trung Quốc ngày diễn biến phức tạp Nghiên cứu biến động thành phần đất đá biến dạng bề mặt mỏ đề xuất phương pháp ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực nhiệm vụ Tổng cục Mỏ Cơ quan Nhà nước Trung Quốc đặc biệt quan tâm Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể kết KH&CN liên quan đến đề tài mà cán tham gia đề tài thực Nếu có đề tài chất thực cấp khác, nơi khác phải giải trình rõ nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát có đề tài tiến hành mà đề tài phối hợp nghiên cứu cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài quan chủ trì đề tài đó) Thuật ngữ “Hoạt động khoáng sản” quy định rõ Luật Khoáng sản năm 2010 điều 2, khoản sau: “Hoạt động khống sản bao gồm hoạt động thăm dò khống sản, hoạt động khai thác khống sản”, “Thăm dò khống sản hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khống sản thơng tin khác phục vụ khai thác khoáng sản”; “Khai thác khoáng sản hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu hoạt động khác có liên quan” Giám sát hoạt động khống sản có hai hình thức giám sát trực tiếp giám sát gián tiếp Giám sát trực tiếp hình thức giám sát có gặp gỡ trực tiếp chủ thể giám sát đối tượng giám sát Giám sát trực tiếp thông qua gặp gỡ trực tiếp tổ chức, cá nhân đối tượng giám sát với người đại diện quan quản lý để quan sát, theo dõi, nắm thơng tin tình hình hoạt động đối tượng giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Giám sát gián tiếp hình thức giám sát khơng có gặp gỡ trực tiếp chủ thể giám sát với đối tượng giám sát Giám sát gián tiếp chủ yếu thông qua việc nghiên cứu báo cáo, văn tổ chức, cá nhân, tổ chức nhà nước, đồn thể trị - xã hội phản ảnh quần chúng, quan báo chí lĩnh vực giám sát; qua tổ chức điều tra xã hội học; qua trao đổi điện thoại chủ thể giám sát với đối tượng giám sát Từ khái niệm giám sát, rút khái niệm giám sát hoạt động khoáng sản sau: “Giám sát hoạt động khoáng sản việc quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khống sản theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản việc thực nội dung Giấy phép thăm dò khống sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; việc chấp hành quy định pháp luật khống sản, pháp luật khác có liên quan việc khắc phục vi phạm, tồn nêu Kết luận tra, Thông báo sau kiểm tra Thủ trưởng quan giao thực chức tra chuyên ngành khoáng sản” Giám sát hoạt động khoáng sản nội dung quan trọng công tác quản lý nhà nước khoáng sản nhằm đưa hoạt động khống sản (thăm dò, khai thác khống sản) tổ chức, cá nhân vào nề nếp, tuân thủ quy định pháp luật Hiệu công tác góp phần quản lý tốt tài ngun khống sản theo mục tiêu: khai thác triệt để, thu hồi tối đa loại khống sản q trình khai thác; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu khống sản sau khai thác; bảo vệ mơi trường, đảm bảo an tồn cho người lao động q trình thăm dò, khai thác khống sản Mặt khác, giám sát hoạt động khoáng sản phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật khoáng sản, pháp luật khác có liên quan; đảm bảo tính khách quan, minh bạch, xác kịp thời Cùng tham gia thành phần kinh tế, tăng nhanh số lượng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, hoạt động khai thác khống sản, quan quản lý nhà nước khoáng sản mơi trường hạn chế nhiều máy tổ chức, cán có lực, chun mơn hạn chế số lượng chất lượng; kinh phí đầu tư cho hoạt động giám sát chưa đáp ứng nhu cầu thực tế nhiều hành vi vi phạm pháp luật khoáng sản, hậu gây lãng phí tài ngun khống sản, hủy hoại mơi trường tăng Luật khống sản Quốc hội khóa XII thơng qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2011 thể chế hóa nhiều chủ trương, sách Đảng, Nhà nước nhằm quản lý chặt chẽ, có hiệu tài nguyên khoáng sản Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/ 2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên Mơi trường, có giao cho Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam thực chức giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khống sản phạm vi toàn quốc Ngoài ra, theo quy định hành, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh thực chức giám sát hoạt động khống sản thuộc địa bàn quản lý hành tỉnh Qua đó, Tổng cục Địa chất Khống sản Việt Nam chủ trì Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh giao chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác theo Giấy phép Bộ Tài nguyên Môi trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp theo thẩm quyền Trường hợp phát có vi phạm q trình kiểm tra, giám sát quan xử lý kiến nghị xử lý theo thẩm quyền Thời gian qua, cơng tác giám sát hoạt động khống sản thông qua hoạt động tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khống sản Bộ Tài ngun Mơi trường Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam làm đầu mối Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài nguyên Môi trường làm đầu mối đạt kết định đưa hoạt động khoáng sản dần vào nề nếp; phát kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật khoáng sản tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, hoạt động khai thác khống sản, phần bảo đảm kỷ cương 10 TT 5 Hạng mục cơng việc Chi phí khảo sát (th xe, phòng nghỉ, cơng tác phí phục vụ khảo sát) Hợp tác quốc tế (đoàn ra: Đi Ba Lan, người, ngày, tỷ giá 23.000 đ/USD) Hội thảo khoa học Chi phí phê duyệt, đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu cấp Chi Họp hội đồng nghiệm thu cấp sở Chủ tịch Hội đồng Phó chủ tịch, thành viên hội đồng Thư ký hành Đại biểu mời tham dự (15 người) Nhận xét đánh giá uỷ viên Hội đồng Nhận xét đánh giá uỷ viên phản biện Chi Họp hội đồng nghiệm Đơn vị tính Tổng số Khối lượng Đơn giá Đồng Lần 9.096.0 00 Buổi Thành tiền 150.00 225.00 Năm thứ 18.192.000 PL6 14.090.000 14.090.000 3.990.000 3.990.000 3.990.000 450.000 450.000 2.100.000 2.100.000 90.000 90.000 750.000 750.000 150.000 150.000 450.000 10.100.000 450.000 10.100.000 750.000 người Năm thứ 18.192.000 75.000 người Năm thứ 240.465.000 PL5 10 NSNN - Sự nhiệp khoa học 240.465.000 người Khơng giao khốn Nguồn vốn 59.500.000 PL4 2.100.000 Giao khoán Ghi 59.500.000 450.00 300.00 90.000 người Nhận xét Nhận xét Buổi Trong 450.000 90.000 150.000 450.000 10.100.000 36 59.500.000 240.465.000 - 9.096.000 9.096.000 - 14.090.000 TT 6 Hạng mục cơng việc Đơn vị tính Tổng số Khối lượng Đơn giá Trong Thành tiền Giao khốn Khơng giao khốn Ghi Nguồn vốn NSNN - Sự nhiệp khoa học Năm thứ Năm thứ Năm thứ thu thức Chủ tịch Hội đồng người Phó chủ tịch, thành viên hội đồng người 10 Thư ký hành người Đại biểu mời tham dự người 12 Nhận xét đánh giá uỷ viên Hội đồng Nhận xét đánh giá uỷ viên phản biện Chi khác Nhận xét Nhận xét Văn phòng phẩm (khái toán) Pho to, in tài liệu (khái toán) TỔNG CỘNG: 900.00 600.00 200.00 150.00 300.00 450.00 900.000 900.000 900.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 200.000 200.000 200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 300.000 300.000 300.000 900.000 900.000 900.000 34.829.254 34.829.254 8.707.314 8.707.314 17.414.627 đồng 20.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 đồng 14.829.254 14.829.254 3.707.314 3.707.314 7.414.627 2.207.000.000 1.739.923.746 467.076.254 37 227.412.314 1.294.142.060 685.445.627 PHỤ LỤC 02: BẢNG TỔNG HỢP CƠNG LAO ĐỘNG (Tiền cơng tính theo thông tư 55/TT-BTC-BKHCN, ngày 08/06/2015; lương sở 1.300.000đ) Đơn vị tính: đồng TT Tên cán dự kiến tham gia Chức danh Cơ quan công tác Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam ThS Trịnh Minh Cương ThS Trần Minh Sơn Thư ký, Thành viên ThS Phan Bảo Trung Lương sở Thành tiền Số Tháng 350 1.300.000 222.950.000 15,9 Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 165 1.300.000 57.915.000 7,5 Thành viên Tổng cục Địa chất Khống sản Việt Nam 115 1.300.000 29.900.000 5,2 ThS Nguyễn Đức Thu Thành viên Tổng cục Địa chất Khống sản Việt Nam 345 1.300.000 103.350.000 15,7 KS Phạm Khắc Mạnh Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 255 1.300.000 83.590.000 11,6 KS Phạm Ngọc Chi Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 325 1.300.000 100.880.000 14,8 ThS Nguyễn Đắc Sơn Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 150 1.300.000 39.000.000 6,8 KS Nguyễn Văn Thống Thành viên Tổng Hội địa chất Việt Nam 150 1.300.000 39.000.000 TS Quách Đức Tín Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 110 1.300.000 28.600.000 10 ThS Nguyễn Duy Bình Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 120 1.300.000 31.200.000 11 ThS Nguyễn Huy Phương 20 1.300.000 5.200.000 100 2.205 1.300.000 26.000.000 767.585.000 12 ThS Lê Minh Huệ Tổng cộng Chủ nhiệm đề tài Tổng số ngày cơng Thành viên Thành viên Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Cục Viễn thám quốc gia 38 6,8 5,0 5,5 0,9 4,5 100,2 PHỤ LỤC 03: BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CƠNG LAO ĐỘNG TT Nội dung NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN A Tên cán dự kiến tham gia Chức danh Dự kiến sản phẩm Thuyết minh đề tài phê duyệt ThS Trịnh Minh Chủ nhiệm Cương đề tài ThS Trần Minh Thư ký đề Sơn tài ThS Phan Bảo Thành Trung viên Nghiên cứu tổng quan, ThS Nguyễn Đức Thành xây dựng thuyết minh Thu viên đề tài KS Phạm Khắc Thành Mạnh viên KS Phạm Ngọc Thành Chi viên ThS Nguyễn Huy Thành Phương viên B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHUN MƠN Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá quy định, kinh nghiệm quốc tế giám sát hoạt động khoáng sản Báo cáo kết nghiên cứu quy định, kinh nghiệm quốc tế giám sát thăm dò, khai thác khống sản TS Qch Đức Tín KS Phạm Ngọc Chi Thành viên Thành viên 39 Số ngày công Hệ số tiền Lương công theo sở ngày Tổng tiền Ghi 10 15.9 25.000 45 10 0,49 1.300.000 0,27 1.300.000 0,2 1.300.000 0,2 1.300.000 0,2 1.300.000 0,2 1.300.000 10 0,2 1.300.000 6.370.000 1.7 55.000 1.3 00.000 1.3 00.000 1.3 00.000 1.3 00.000 2.6 00.000 2.0 70 712.2 70.000 60.5 80.000 05 60 0,2 1.300.000 80 0,27 1.300.000 15.6 00.000 28.0 80.000 TT Nội dung Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá quy định, kinh nghiệm, trạng cơng tác giám sát hoạt động khống sản Việt Nam 2.1 Công việc 1: Đánh giá trạng hoạt động khoáng sản Tên cán dự kiến tham gia Chức danh ThS Nguyễn Duy Bình Thành viên 65 Báo cáo tổng hợp, đánh giá trạng cơng tác giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khống sản Việt Nam nay, có so sánh với quy định số nước; đề xuất định hướng thay đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế KS Phạm Ngọc Chi ThS Nguyễn Đức Thu 2.2 Dự kiến sản phẩm Số ngày công Thành viên Thành viên Cơng việc 2: Đánh giá quy định giám sát hoạt động khoáng sản Hệ số tiền Lương công theo sở ngày 0,2 1.300.000 Thành viên Thành viên 40 16.9 00.000 122.2 00.000 200 61.100.000 00 100 0,27 1.300.000 100 0,2 1.300.000 200 KS Phạm Khắc Mạnh KS Nguyễn Văn Thống Tổng tiền 35.1 00.000 26.0 00.000 61.100.000 100 0,27 1.300.000 100 0,2 1.300.000 35.1 00.000 26.0 00.000 Ghi TT 3.1 Nội dung Tên cán dự kiến tham gia Nội dung 3: Nghiên cứu đổi quy trình giám sát hoạt động khoáng sản phù hợp với xu hội nhập quốc tế Công việc 1: Nghiên cứu, đề xuất đổi quy trình giám sát thăm dò khống sản Thành viên Thư ký đề tài Công việc 2: Nghiên cứu, đề xuất đổi quy trình giám sát khai thác khống sản Số ngày cơng Hệ số tiền Lương công theo sở ngày Chủ nhiệm đề tài Thành viên Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất chế giám sát đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, thống từ Trung ương tới địa phương, góp phần minh bạch hóa ngành khai khống Bản đề xuất chế giám sát thống từ Trung ương tới địa phương ThS Trịnh Minh Cương Chủ nhiệm đề tài 245.0 50.000 300 91.650.000 150 0,2 1.300.000 150 0,27 1.300.000 39.0 00.000 52.6 50.000 153.400.00 200 0,49 1.300.000 100 0,2 1.300.000 127.4 00.000 26.0 00.000 122.8 50.000 10 100 41 Tổng tiền 00 300 ThS Trịnh Minh Cương ThS Phan Bảo Trung Dự kiến sản phẩm Dự thảo quy trình giám sát hoạt động khống sản phù hợp với xu hội nhập quốc tế ThS Nguyễn Đắc Sơn ThS Trần Minh Sơn 3.2 Chức danh 0,49 1.300.00 63.7 00.000 Ghi TT Nội dung Tên cán dự kiến tham gia Chức danh ThS Nguyễn Đức Thu KS Phạm Khắc Mạnh KS Phạm Ngọc Chi KS Nguyễn Văn Thống Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Nội dung 5: Nghiên cứu cơng nghệ giám sát ngồi nước đề xuất áp dụng giám sát hoạt động khoáng sản 50 50 60 50 Báo cáo kết nghiên cứu công nghệ giám sát tiên tiến đề xuất áp dụng ThS Nguyễn Duy Bình ThS Nguyễn Đức Thu TS Quách Đức Tín ThS Lê Minh Huệ Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng chức hệ thống giám sát trực tuyến phục vụ quản lý, giám sát hoạt động khai thác khống sản Dự kiến sản phẩm Số ngày cơng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Cơ sở liệu phần mềm phục vụ công tác giám sát trực tuyến 42 Hệ số tiền Lương công theo sở ngày 1.300.00 0,27 1.300.00 0,2 1.300.00 0,2 1.300.00 0,2 05 Tổng tiền Ghi 17.5 50.000 13.0 00.000 15.6 00.000 13.0 00.000 88.4 00.000 55 0,2 100 0,27 50 0,2 100 0,2 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 14.3 00.000 35.1 00.000 13.0 00.000 26.0 00.000 Phụ lục TT Nội dung Nội dung 7: Áp dụng thử nghiệm quy trình hệ thống sở liệu số vùng than Quảng Ninh khu vực khai thác đá vôi tập trung Hà Nam Tên cán dự kiến tham gia Dự kiến sản phẩm Báo cáo kết áp dụng thử nghiệm số vùng than Quảng Ninh khu vực khai thác đá vôi tập trung Hà Nam KS Phạm Khắc Mạnh ThS Nguyễn Đức Thu KS Phạm Ngọc Chi C Chức danh Thành viên Thành viên Thành viên TỔNG KẾT ĐỀ TÀI Báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt ThS Trịnh Minh Chủ nhiệm Cương đề tài ThS Trần Minh Thư ký đề Sơn tài ThS Phan Bảo Thành Báo cáo tổng kết đề tài Trung viên ThS Nguyễn Đức Thành Thu viên KS Phạm Khắc Thành Mạnh viên ThS Nguyễn Huy Thành Phương viên TỔNG CỘNG (A+B+C): Số ngày cơng Tổng tiền 73.1 90.000 50 90 0,27 80 0,2 80 0,2 1.300.00 1.300.00 1.300.00 90 40 0,49 10 0,27 10 0,2 10 0,2 10 0,2 10 0,2 2.2 05 43 Hệ số tiền Lương công theo sở ngày 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 31.5 90.000 20.8 00.000 20.8 00.000 39.3 90.000 25.4 80.000 3.5 10.000 2.6 00.000 2.6 00.000 2.6 00.000 2.6 00.000 767.585.000 Ghi PHỤ LỤC 04: DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM Căn lập dự toán: Quyết định 784/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành quy định tiêu chuẩn, mức chi tốn cơng tác phí hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc Bộ Tài ngun Mơi trường Dự tốn kinh phí: TT Nội dung thực Thuê xe khảo sát (Quảng Ninh, Hà Nam) Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Km 1000 12.000 12.000.000 Thuê phòng nghỉ (5 người, 28 ngày) Người/ngày 130 250.000 32.500.000 Cơng tác phí (5 người, 30 ngày) Người/ngày 150 100.000 15.000.000 TỔNG CỘNG 59.500.000 44 PHỤ LỤC 05: DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐỒN RA I Căn lập dự tốn: - Thơng tư số 102/2012/TT-BTC Bộ Tài ngày 21 tháng năm 2012 Quy định chế độ cơng tác phí cho cán bộ, cơng chức Nhà nước cơng tác ngắn hạn nước ngồi ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí - Tỷ giá qui đổi: 23.000 đ/1 USD II Dự toán kinh phí: TT Hạng mục chi phí Vé (HN-Warsavar-Ba Lan (1000 USD/vé) Phòng nghỉ (75 USD/người/ngày) Tiền ăn, tiêu vặt (70 USD/người/ngày) Thuê phương tiện từ sân bay đến nơi ngược lại (100USD/người) Điện thoại, internet (80USD/đoàn) Tiền thuê phương tiện làm việc hàng ngày nơi đến công tác (80 USD/người) ĐVT Số lượng Đơn giá vé 23.000.000 115.000.000 người, ngày người/ngày người/ngày 25 25 1.725.000 1.610.000 43.125.000 người, đêm 40.250.000 người, ngày lượt/người 2.300.000 11.500.000 người Đoàn 1.840.000 Người 1.840.000 Cước hành lý (100 USD/ đoàn) Đoàn 2.300.000 Bảo hiểm (50 USD/người) Người 1.150.000 Người 2.300.000 Chi phí khác (Lệ phí sân bay, visa, hộ chiếu; đóng góp tham dự hội nghị; chiêu đãi …) - 100 USD Tổng cộng: Thành tiền Đơn vị: đồng Ghi 1.840.000 Khốn 80USD/đồn Thanh toán theo hoá đơn thuê phương 9.200.000 tiện không vượt 80 USD/1người/1 nước đến công tác Thanh tốn theo hố đơn cước hãng 2.300.000 hàng khơng, tối đa khơng q 100 USD/1 đồn cơng tác Thanh tốn theo hóa đơn tối đa 50 5.750.000 USD/người/chuyến cơng tác 11.500.000 Thanh tốn theo hóa đơn 240.465.000 45 PHỤ LỤC 06: DỰ TỐN CHI PHÍ HỘI THẢO TT Nội dung khoản chi Đơn vị tính Người chủ trì (1 buổi hội thảo) Thư ký Hội thảo (1 buổi hội thảo) Báo cáo viên (1 buổi hội thảo) Báo cáo khoa học đặt hàng Thành viên tham gia Hội thảo (20 người buổi) Nước uống Photo, VPP,… Tổng: người người người người người Người Bộ 46 Khối lượng 1 20 27 27 Đơn giá 900.000 300.000 1.200.000 600.000 150.000 30.000 18.000 Thành tiền 900.000 300.000 1.200.000 2.400.000 3.000.000 810.000 486.000 9.096.000 PHỤ LỤC 07: DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CSDL VÀ PHẦN MỀM GIÁM SÁT Phụ lục 7.1: DỰ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CSDL Đơn vị tính: đồng STT Đơn vị tính Nội dung I RÀ SỐT VÀ PHÂN TÍCH NỘI DUNG THƠNG TIN DỮ LIỆU Rà sốt, phân loại thơng tin liệu cần đưa vào sở liệu Rà soát, đánh giá phân loại chi tiết liệu chuẩn hóa chưa chuẩn hóa 1.2 Chuẩn bị liệu mẫu 2.1 2.2 2.3 2.4 Phân tích nội dung thơng tin liệu Xác định danh mục đối tượng quản lý Xác định chi tiết thông tin cho đối tượng quản lý Xác định chi tiết ràng buộc đối tượng quản lý Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng sở liệu Xác định khung danh mục liệu, siêu liệu sử dụng sở liệu Quy đổi đối tượng quản lý THIẾT KẾ MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU Thiết kế mơ hình danh mục liệu, siêu liệu Thiết kế mơ hình sở liệu Nhập liệu mẫu để kiểm tra mơ hình liệu TẠO LẬP DỮ LIỆU CHO DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU Tạo lập nội dung cho danh mục liệu Tạo lập nội dung cho siêu liệu 2.7 II III IV Khó khăn Đơn giá Thành tiền 153.677.539 1.1 2.6 Khối lượng TẠO LẬP DỮ LIỆU CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.875.024 Bộ liệu Bộ liệu 1.042.355 1.042.355 832.669 832.669 ĐTQL ĐTQL ĐTQL CSDL 3,84 3,84 3,84 3 2.501.450 22.390.978 8.260.441 1.443.199 151.802.515 9.598.062 85.914.184 31.695.313 1.443.199 CSDL 22.974.369 22.974.369 ĐTQL 3,84 46.231 CSDL ĐTQL ĐTQL 3,84 3,84 177.387 79.310.392 11.271.984 63.488.481 4.549.927 3 11.271.984 16.546.386 1.185.803 26.516.411 ĐTQL ĐTQL 3,84 3,84 3.839.164 3.071.551 14.730.871 11.785.540 69.343.054 47 STT Đơn vị tính Nội dung Khối lượng Khó khăn Đơn giá Chuyển đổi liệu Thành tiền 69.343.054 1.1 Chuẩn hóa phơng chữ ĐTQL 3,84 14.044.231 53.887.714 1.3 Chuyển đổi liệu sau chuẩn hóa vào CSDL ĐTQL 3,84 4.027.975 15.455.340 V VI VII BIÊN TẬP DỮ LIỆU Tuyên bố đối tượng Hiệu đính nội dung cho liệu phi khơng gian KIỂM TRA SẢN PHẨM Kiểm tra mơ hình liệu Kiểm tra nội dung CSDL Kiểm tra danh mục liệu, siêu liệu PHỤC VỤ NGHIỆM THU VÀ GIAO NỘP SẢN PHẨM ĐTQL ĐTQL 3,84 3,84 1 10.705.985 10.705.985 ĐTQL ĐTQL ĐTQL 3,84 3,84 3,84 1 1.853.389 7.625.974 2.778.313 82.157.729 41.078.864 41.078.864 47.032.703 7.111.454 29.260.864 10.660.386 16.607.574 Lập báo cáo tổng kết kỹ thuật phục vụ nghiệm thu sản phẩm ĐTQL 3,84 3.851.115 14.776.729 B Đóng gói sản phẩm dạng giấy dạng số Giao nộp sản phẩm XỬ LÝ, TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐTQL CSDL 3,84 429.539 182.706 1.648.140 182.706 42.352.154 Rà soát, xử lý vấn đề liệu trước tổng hợp ĐTQL 3,84 5.149.643 19.759.179 Tổng hợp sở liệu đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường ĐTQL 3,84 4.596.570 17.637.041 Kiểm tra xử lý, tổng hợp sở liệu đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường ĐTQL 3,84 1.291.617 4.955.935 TỔNG CSDL 516.997.557 Phụ lục số 7.2: DỰ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM Đơn vị tính: đồng 48 STT Nội dung II III THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM VÀ PHÂN TÍCH NỘI DUNG THƠNG TIN DỮ LIỆU Thu thập yêu cầu phần mềm Xác định yêu cầu chức Xác định yêu cầu phi chức Quy đổi trường hợp sử dụng MƠ HÌNH HĨA CHI TIẾT NGHIỆP VỤ Mơ hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ Mơ hình hóa biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ THIẾT KẾ I Đơn vị tính Khối lượng Khó khăn Đơn giá Thành tiền 43.727.673 THSD THSD Phần mềm THSD 14,00 14 14 3 563.523 1.876.536 8.917.801 46.360 7.889.328 26.271.500 8.917.801 649.044 41.515.913 16.640.505 24.875.408 128.077.128 THSD THSD 14 14 3 1.188.607 1.776.815 Thiết kế kiến trúc phần mềm THSD 14 1.254.766 17.566.724 Thiết kế biểu đồ trường hợp sử dụng THSD 14 2.478.537 34.699.520 IV V Thiết kế biểu đồ hoạt động Thiết kế biểu đồ Thiết kế biểu đồ lớp Thiết kế giao diện phần mềm LẬP TRÌNH Viết mã nguồn Tích hợp mã nguồn KIỂM THỬ Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình THSD THSD THSD THSD 14 14 14 14 3 3 1.192.775 1.192.775 2.478.393 551.119 THSD THSD 14 14 3 10.117.173 1.187.647 THSD 14 208.123 16.698.852 16.698.852 34.697.507 7.715.673 158.267.474 141.640.416 16.627.058 26.574.967 2.913.718 Kiểm tra mức thành phần THSD 14 1.226.158 17.166.214 Kiểm tra mức hệ thống THSD 14 463.931 6.495.035 VI TRIỂN KHAI 25.199.347 49 STT Nội dung Đơn vị tính Khối lượng Khó khăn Đơn giá Thành tiền Đóng gói phần mềm THSD 14 453.408 6.347.716 Cài đặt phần mềm THSD 14 135.782 1.900.948 Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm THSD 14 409.751 5.736.510 Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho người dùng cuối THSD 14 801.012 11.214.173 VII QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT THAY ĐỔI Ghi nhận yêu cầu thay đổi THSD 14 184.280 2.579.919 Cập nhật sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi THSD 14 929.764 13.016.698 15.596.616 VIII NGHIỆM THU VÀ GIAO NỘP SẢN PHẨM Lập báo cáo tổng kết kỹ thuật phục vụ nghiệm thu sản phẩm Đóng gói sản phẩm dạng giấy dạng số Giao nộp sản phẩm IX BẢO TRÌ PHẦN MỀM Bảo trì phần mềm 8.481.178 THSD 14 483.635 6.770.883 THSD 14 109.084 1.527.170 Phần mềm 183.124 183.124 7.900.893 THSD 14 564.350 7.900.893 TỔNG PHẦN MỀM 455.341.189 TỔNG CSDL+PHẦN MỀM 972.338.746 50
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNGKHOÁNG SẢN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ VÙNG THAN QUẢNG NINH, NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNGKHOÁNG SẢN PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI MỘT SỐ VÙNG THAN QUẢNG NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn