Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc

27 1,079 8
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 22:10

GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNG ĐÔNG HÀ, 30/9/2010 GIÁO DỤC NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS PHẦN THỨ HAI: GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS Với nội dung và phương pháp đặc trưng, môn Sinh học hoàn toàn có khả năng tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ giáo dục KNS cho HS THCS. Cụ thể như sau: - Các yêu cầu về năng của môn Sinh học như: “ biết thu thập và xử lí thông tin, làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm, sưu tầm tài liệu, làm các báo cáo nhỏ, trình bày trước tổ và lớp ., “ nhận dạng, đặt và giải quyết vấn đề gặp phải trong học tập và cuộc sống”; biết vệ sinh cá nhân bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh tật, . ; yêu cầu về thái độ như “ xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy và HIV / AIDS. GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS - Môn Sinh học cung cấp cho HS những hiểu biết về cơ thể sinh vật, đem tới những hành vi đúng trong việc bảo vệ các sinh vật và tự vệ bảo vệ bản thân, trong đó có cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống - Việc thực hiện đổi mới phương pháp theo định hướng tích cực hóa người học đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các em năng làm chủ bản thân, rèn luyện cho các em sống có trách nhiệm với bản thân, bạn bè, gia đình, cộng đồng; có năng ứng phó trước những tình huống khó khăn. GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, gắn nội dung môn học với thực tiễn và đặc điểm của chương trình Sinh học với nội dung tìm hiểu Sinh học địa phương theo nhiều chủ đề khác nhau, tạo điều kiện cho HS tiếp cận với các tình huống của cuộc sống, góp phần xây dựng cho các em khả năng thích ứng, biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn của cuộc sống ngay tại địa phương mình. - Qua đó môn Sinh học giúp HS suy nghĩ tích cực, tự tin, dần hình thành năng ra quyết định và lựa chọn đúng đắn. I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS Các năng học tập Sinh học sẽ góp phần vào việc giáo dục các năng sống, tập trung vào các năng chủ yếu đối với giáo dục phổ thông: - năng suy nghĩ sáng tạo - năng tư duy, bình luận phê phán qua việc phân tích, đối chiếu các thông tin. Từ đó phân tích các chọn lựa và trình bày các ý tưởng qua việc báo cáo và trình bày các thông tin Sinh học - năng giải quyết các vấn đề thông qua việc xử lí các tình huống liên quan đến nội dung bài học, thực tiễn sản xuất và cuộc sống, qua đó có được các năng nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo. - năng vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu thực tiễn, áp dụng vào thực tiễn GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS - Việc đổi mới PP dạy HS nói riêng và việc đổi mới PPDH nói chung là việc tổ chức cho HS các hoạt động nhận thức, qua đó HS hoạt động nhóm, tự lực, cùng nhau thu thập thông tin rồi xử lí thông tin bằng cách so sánh, phân tích, khái quát, tạo điều kiện cho việc giáo dục KNS. Qua đó hình thành năng giao tiếp, ứng xử hòa nhã với bạn bè, lắng nghe tích cực, thái độ tự tin, tích cực trong giờ học, có trách nhiệm và có năng quản lí thời gian, từ đó có năng tự khẳng định bản thân, nhận biết giá trị bản thân khi HS trao đổi, phát biểu ý kiến của mình trước tổ, nhóm, lớp cũng góp phần giúp các em tăng khả năng tự tin, rèn năng thuyết trình trước đám đông GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS - năng ra quyết định: Sau khi thu thập và xử lí thông tin, HS lựa chọn các giả thuyết khác nhau và ra quyết định nội dung kiến thức cần chiếm lĩnh - năng phòng tránh thiên tai và các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường sống xung quanh các em Tóm lại: Hầu như bài nào, nội dung nào trong chương trình sinh học THCS cũng có thể góp phần giáo dục KNS với các mức độ khác nhau III. NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HỌC THCS Thảo luận nhóm: Tìm nội dung và địa chỉ giáo dục KNS trong môn Sinh học ở trường THCS (Quý thầy cô cho VD về một số hoạt động cụ thể có giáo dục KNS ) Các nhóm thảo luận theo nhóm như sau: + Nhóm 1 : lớp 6 ( Quảng Trị + Triệu Phong ) + Nhóm 2 : lớp 7 ( Cam Lộ + Đakrông) + Nhóm 3 : lớp 8 ( Vĩnh Linh + Gio Linh) + Nhóm 4 : lớp 9 ( Hướng Hóa ) GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HỌC THCS Lớp : ……… Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các PP/KTDH tích cực có thể sử dụng Ghi chú [...]... tế trong cuộc sống 4 Áp dụng: - Áp dụng các kỹ năng mới học được trong lớp học và bên ngoài phạm vi lớp học, liên kết với các tình huống thực trong cuộc sống trong đó có sự tương tác với bạn bè, gia đình và cộng đồng (= học thực tế) Cấu trúc thiết kế bài soạn: Tiết: … Tên bài:…… I/ Mục tiêu 1.Về ki n thức: 2 Về năng: (Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài ) 3 Về thái độ: (nếu có) II/ Các PP/KTDH...THỰC HÀNH GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH TRONG MÔN SINH HỌC THCS BÀI 4: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT BÀI GIÁO DỤC NĂNG SỐNG 1 Khám phá - Tìm hiểu kinh nghiệm/hiểu biết của người học về những việc hoặc sự ki n đã diễn ra trong cuộc sống 2 Kết nối - Giới thiệu thông tin mới và các kỹ năng liên quan đến thực tế cuộc sống (=chương trình... năng giải quyết vấn đề: giải thích các hiện tượng thực tế cuộc sống liên quan đến sự vận chuyển các chất trong thân - năng tự tin tự tin khi trình bày ý ki n trước nhóm, tổ, lớp - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng quản lí thời gian khi tiến hành thí nghiệm - năng tìm ki m và xử lí thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm II CÁC PHƯƠNG... Cấu tạo ngoài của thân” Hoạt động 2: Thực hành trình bày ý tưởng và rút kinh nghiệm BÀI SOẠN MINH HỌA: Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này, HS có khả năng: 1 Ki n thức Tự tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây 2 năng: - năng thao tác thực... lá và cành hoa trước và sau thí nghiệm, so sánh với màu của dung dịch trong bình) + Tại sao bông hoa bị đổi màu giống màu của dung dịch trong bình? + Từ kết quả thí nghiệm, rút ra kết luận gì về sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây? HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Từ đó rút ra kết luận nước và muối khoáng được vận chuyển trong cây nhờ mạch gỗ - HS hoàn thành phiếu học tập Hoạt động 2: TÌM... đáp – tìm tòi III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Kính lúp, dao con sắc, giấy thấm, một cành chiết ổi, hồng xiêm ( nếu có điều ki n) - Phiếu học tập - Kết quả thí nghiệm các nhóm đã làm từ ở nhà IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I KHÁM PHÁ: - GV ki m tra sự chuẩn bị của HS ( Các nhóm báo cáo) - Ôn lại ki n thức bằng 2 câu hỏi: + Mạch gỗ có cấu tạo và chức năng gì? + Mạch rây có cấu tạo và chức năng gì? Quá trình vận chuyển... VẬN DỤNG: GV cho HS thuật người trồng cây vận dụng ki n thức này để chiết cành V TƯ LIỆU: PHIẾU HỌC TẬP Các bước tiến hành Cách tiến hành Hiện tượng xảy ra Giải thích hiện tượng Kết luận Nội dung LƯU Ý: KNS rất đa dạng và mang tính đặc trưng vùng, miền Việc sử dụng phương pháp và thuật dạy học cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều ki n dạy học cụ thể Mỗi giáo viên vận dụng một cách linh... giai đoạn) 1 Khám phá: (Mở đầu) 2 Kết nối: (Phát triển) HĐ 1: … HĐ 2:… … 3 Thực hành/luyện tập: (Luyện tập/củng cố) 4 Vận dụng: ( Bài tập, dặn dò) V/ Tư liệu (Ghi rõ ND các phiếu bài tập cá nhân, phiếu giao việc cho các nhóm, các tình huống, các trường hợp điển hình,…) Hoạt động 1: Thực hành thiết kế một bài giáo dục KNS Các nhóm thảo luận theo nhóm: Nhóm 1: (Lớp 9) Bài “Tác động của con người đối với . NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS PHẦN THỨ HAI: GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG. số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy và HIV / AIDS. GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc, Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc, Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn