Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)

226 1 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 09:57

Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ HỒNG CHUYÊN QUAN HỆ LIÊN BANG NGA – VIỆT NAM (2001 – 2018) LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Hà Nội- 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ HỒNG CHUYÊN QUAN HỆ LIÊN BANG NGA – VIỆT NAM (2001 – 2018) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 9.22.90.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: GS.TS Trần Thị Vinh 2: PGS.TS Nguyễn Thị Huyền Sâm Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các tư liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm kết nghiên cứu Tác giả Vũ Thị Hồng Chuyên LỜI CẢM ƠN Tơi xin dành kính trọng, lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS.Trần Thị Vinh PGS.TS Nguyễn Thị Huyền Sâm – hai người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, thầy cô khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội có ý kiến đóng góp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, đồng nghiệp khoa Du lịch - trường Đại học Hải Phòng, gia đình, người thân bạn bè khích lệ, ủng hộ tơi suốt thời gian thực luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Vũ Thị Hồng Chuyên i MỤC LỤC Từ ngày 16 – 21/5/ 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm thức LB Nga tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga Đây chuyến thăm nước cương vị Thủ tướng .105 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Ký hiệu viết tắt AC Nghĩa Tiếng Anh ASEAN Community Nghĩa Tiếng Việt Cộng đồng ASEAN AU African Union Liên minh châu Phi AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế ASEAN AFTA ASEAN Free Trade Area APEC Asia Pacific Economic Cooperation Khu vực mậu dịch tự ASEAN Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ARF ASEAN Region Forum Diễn đàn khu vực ASEAN ASEM The Asia – Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á – Âu ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương EAS The East Asia Summit Hội nghị Cấp cao Đông Á EAEU Eurasian Economic Union Liên minh kinh tế Á – Âu EC European Community Cộng đồng châu Âu EU Europe Union Liên minh châu Âu ii ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương FDI Foreign Direct Investmen Đầu tư trực tiếp nước FTA Free trade agreement Hiệp định thương mại tự FTAAP Asia-Pacific Free Trade Area GDP Gross Domestic Product Khu vực Thương mại tự châu Á - Thái Bình Dương Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ISEAS Institute of Southeast Asian Studies Viện Nghiên cứu Đông Nam Á LB Liên bang LHQ Liên Hợp Quốc NATO North Atlantic Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NAFTA North American Free Trade Agreement Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ NICs New Industrilize Countries Các công nghiệp NXB Nhà xuất PVN (Petrovietnam) Vietnam Oil and Gas Group Tập đoàn dầu khí Việt Nam RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực SCO Shanghai Cooperation Organisation Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SNG Sodrujestvo Nezavisimykh Gosudarstv Cộng đồng quốc gia độc lập Содружество Независимых Государств (tiếng Nga) SEANWFZ TNHH VAST Southeast Asia NuclearWeapon-Free Zone Hiệp ước khu vực Đơng Nam Á khơng có vũ khí hạt nhân Trách nhiệm hữu hạn Vietnam Academy of Science Viện Hàn lâm Khoa học and Technology Công nghệ Việt Nam iii VIETSOVPETRO Vietsovpetro joint venture WB World Bank WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Ngân hàng giới Tổ chức thương mại giới MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô trước quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga (LB Nga) có vị trí đặc biệt quan trọng Trong gần 70 năm qua, kể từ Việt Nam Liên Xơ thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước trải qua bước phát triển thăng trầm Đặc biệt, bước sang kỷ XXI, trước biến động tình hình giới khu vực điều chỉnh sách đối ngoại nước, quan hệ LB Nga – Việt Nam có chuyển đổi quan trọng Từ thập niên đầu kỷ XXI, LB Nga Việt Nam xác lập quan hệ “đối tác chiến lược” (3/2001) Bước sang thập niên thứ hai, mối quan hệ hai nước nâng lên “đối tác chiến lược toàn diện” (7/2012) Thực tế cho thấy, quan hệ LB Nga Việt Nam có ý nghĩa chiến lược hai nước Đối với LB Nga, Việt Nam ưu tiên số sách châu Á - Thái Bình Dương Nga, Việt Nam có vị trí địa trị quan trọng Đơng Nam Á Quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam tài sản chiến lược quan trọng Nga “bàn cờ lớn” định hình Với mục đích đưa nước Nga hòa nhập vào kinh tế giới, quan điểm Tổng thống V Putin: phải lấy lợi ích hết, ngoại giao phục vụ kinh tế Chỉ gần nửa năm sau ngày nhậm chức, Tổng thống Nga công bố “Chiến lược đối ngoại Liên bang Nga” với thứ tự ưu tiên khác Trong đó, châu Á ưu tiên thứ tư (sau SNG – ưu tiên số 1, châu Âu – thứ hai, Mĩ – thứ ba) sách ngoại giao LB Nga Trong sách đối ngoại với châu Á, việc trọng mối quan hệ với nước lớn Trung Quốc, Ấn Độ Nhật Bản, Nga ý mở rộng, nâng cao mối quan hệ với nước ASEAN, lấy Việt Nam hạt nhân mối quan hệ Nga coi Việt Nam “cầu nối” với ASEAN, thông qua Việt Nam giúp Nga thâm nhập sâu vào thị trường này, từ thúc đẩy lợi ích Nga vùng Viễn Đơng Về phía Việt Nam, kế thừa mối quan hệ tốt đẹp khứ, quan hệ với LB Nga vấn đề ưu tiên, trọng tâm hàng đầu sách đối ngoại Khn khổ quan hệ đối tác chiến lược tồn diện LB Nga – Việt Nam thể tin cậy chiến lược mức độ cao hai nước Trong tình hình đó, việc nghiên cứu mối quan hệ LB Nga – Việt Nam lựa chọn cần thiết, mang ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc Nghiên cứu đề tài “Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018)” không làm rõ trình vận động phát triển mối quan hệ hai nước chiều cạnh khác trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục – đào tạo…mà luận giải đặc điểm, phân tích tác động mối quan hệ bên Đặc biệt, nghiên cứu đề tài góp phần làm rõ tính chất, mức độ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện LB Nga – Việt Nam Để củng cố phát triển quan hệ truyền thống nhằm đáp ứng lợi ích dân tộc hai bên tình hình mới, LB Nga Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ lên mức độ cao quan hệ song phương, song thực chất mối quan hệ chưa tương xứng với tầm vóc, tính chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện kết hợp tác chưa mong đợi hai phía Đây vấn đề khoa học có ý nghĩa thực tiễn đề tài Quan hệ LB Nga – Việt Nam mang nét đặc thù so với cặp quan hệ khác Đó mối quan hệ từ đồng minh chiến lược hệ tư tưởng XHCN thời kỳ Chiến tranh lạnh chuyển sang mối quan hệ hợp tác bình đẳng sở có lợi hai quốc gia theo thể chế trị khác Sự thay đổi tính chất mối quan hệ hai nước LB Nga – Việt Nam phù hợp với xu chung quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh Đồng thời, quan hệ LB Nga – Việt Nam minh chứng phát triển quan hệ song phương nước lớn với nước nhỏ sở bình đẳng hệ thống quan hệ quốc tế Trải qua gần 70 năm với nhiều thử thách, quan hệ LB Nga – Việt Nam phát triển bề rộng chiều sâu Việc nghiên cứu, xem xét quan hệ hai nước nhằm kế thừa phát huy di sản tốt đẹp khứ, làm tảng để thúc đẩy quan hệ hai nước tương lai việc cần thiết Với ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu trên, lựa chọn vấn đề “Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018)” làm đề tài luận án Tiến sĩ Lịch sử Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quan hệ hai nước LB Nga - Việt Nam giai đoạn 2001 - 2018 204 Hai bên thống tăng cường phối hợp hành động khuôn khổ Diễn đàn “Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương” (APEC), đặc biệt dịp Liên bang Nga giữ chức Chủ tịch APEC Việt Nam ủng hộ ưu tiên hoạt động APEC năm 2012 Nga đề xuất Việt Nam Liên bang Nga khẳng định chủ trương mở rộng hợp tác khuôn khổ “Diễn đàn đối thoại Á-Âu”, Hội nghị phối hợp hành động biện pháp tin cậy châu Á (CICA) Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) Hai bên ủng hộ việc đưa vấn đề mang tính nguyên tắc an ninh khu vực vào chương trình nghị Hội nghị Cấp cao Đơng Á Các hội đàm hai nhà Lãnh đạo Việt Nam Nga diễn bầu khơng khí hữu nghị truyền thống tin cậy lẫn Hai bên hài lòng nhận thấy kết quan trọng gặp góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang mời Tổng thống Liên bang Nga thăm thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện Tổng thống Nga Liên bang Nga V.V Pu-tin cảm ơn nhận lời mời Thời gian cụ thể chuyến thăm thỏa thuận qua đường ngoại giao Liên bang Nga, ngày 27 tháng năm 2012./ Nguồn: Báo Nhân dân (2012) “Tuyên bố chung quan hệ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nước CHXHCN Việt Nam Liên bang Nga”, ngày 27/7/20012, tr & 205 PHỤ LỤC 04: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC CHUYẾN THĂM CẤP CAO CỦA LÃNH ĐẠO HAI NƯỚC LB NGA – VIỆT NAM (2001 – 2018) Tổng thống V Putin Chủ tịch nước Trần Đức Lương duyệt đội danh dự ngày 01/03/2001 Ảnh: Kremlin.ru Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-nga-putin-da-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25371996.epi Hai nhà lãnh đạo ký Tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nga (03/2001) Ảnh: Kremlin.ru Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-nga-putin-da-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25371996.epi 206 Tổng thống V Putin tới Hà Nội lần thứ hai để tham dự Hội nghị APEC 14 thăm thức Việt Nam (11/2006) Trong ảnh, tổng thống Nga lãnh đạo APEC mặc trang phục truyền thống Việt Nam để chụp ảnh kỷ niệm Ảnh: AFP Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-nga-putin-da-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25371996.epi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chào mừng Tổng thống V.Putin Phủ Chủ tịch nhân chuyến thăm thức Việt Nam lần hai tham dự APEC 14 ông (11/2006) Ảnh: TTXVN Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-putin-da-sang-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25363194.epi 207 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Nga V.Putin chuyến thăm Nga (từ ngày 14 – 15/12/ 2009) Ảnh: Chinhphu.vn Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Quanhe-Viet-Nam-Lien-bang-Nga-len-tam-cao-moi/25504.vgp Tổng thống Nga D.Medvedev trao Huy chương Puskin tặng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhân chuyến thăm Nga ông (từ ngày – 12/7/2010) Ảnh: TTXVN Nguồn: http://cand.com.vn/Xa-hoi/Tong-Bi-thu-Nong-Duc-Manh-ket-thuc-totdep-chuyen-tham-chinh-thuc-Lien-bang-Nga-95088/ 208 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Tổng thống V.Putin Moscow ngày 27/7//2012 Ảnh: RIA Novosti Nguồn: https://vtv.vn/trong-nuoc/quan-he-viet-nga-nhung-buoc-tien-quantrong-106471.htm Tổng thống V Putin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự Phủ Chủ tịch Hà Nội lần thứ ba ông sang thăm Việt Nam (12/11/2013) Ảnh: BBC Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-nga-putin-da-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25371996.epi 209 Tổng thống Liên bang Nga V Putin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm LB Nga (từ ngày 23 – 26/11/2014) Ảnh: Trí Dũng/TTXVN Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voitong-thong-nga-putin/293168.vnp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng D.Medvedev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam Lễ đón diễn sáng ngày 6/4/2015 chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba ông (từ ngày – 7/4/2015) (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN) Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thu-tuong-nguyen-tan-dung-thantinh-don-thu-tuong-nga-medvedev-20150406103022961.htm 210 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng D Medvedev chuyến thăm LB Nga (từ ngày19 đến 20/5/2016) Ảnh: VGP/Quang Hiếu Nguồn: http://docbao.vn/video/chum-anh-ngay-dau-tien-thu-tuong-nguyenxuan-phuc-tham-chinh-thuc-nga-tintuc362566 Tổng thống Liên bang Nga V.Putin tiếp đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang Điện Kremlin Thủ đô Moscow chuyến thăm Nga (từ ngày 28/6 – 1/7/2017) Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN Nguồn: https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/viet-nam-thuc-day-hop-tac-toandien-voi-nga-va-belarus/316474.html 211 Chủ tịch nước Trần Đại Quang Tổng thống Nga V Putin hội đàm nhân chuyến thăm Nga Chủ tịch nước (28/6 – 1/7/2017) Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN Nguồn: https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/viet-nam-thuc-day-hop-tac-toandien-voi-nga-va-belarus/316474.html Tổng thống Nga V.Putin nhà lãnh đạo cấp cao nước đến Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 Ảnh: The Daily Tribunal Nguồn: https://baomoi.com/tong-thong-nga-putin-da-tham-viet-nam-baonhieu-lan/c/25371996.epi 212 Phụ lục 05: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIỮA HAI NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC (2001 – 2018) Trung tâm Khoa học văn hoá Nga Hà Nội (khánh thành năm 2003) Nguồn: http://www.rcnk-vietnam.org/vietnamese/RCNKHN.asp?fn=RCNKHN01 Khu mỏ tây Khosedaiuskoe nhìn từ cao Tháng 9/2010, Liên doanh Rusvietpetro khai thác dòng dầu mỏ bắc Khosedaiuskoe Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng Nguồn: https://petrovietnam.petrotimes.vn/nang-luong-moi-cho-tinh-huu-nghi70729.html 213 Lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thương mại Khách sạn Hà Nội – Moscow (ngày 20/11/2013) Ảnh: Mr.Q – PhotoMaster Nguồn: incentra.com.vn 214 Lễ tiếp nhận tàu ngầm Kilo 636 đại Hải quân Việt Nam mang tên Tàu ngầm Hà Nội, số hiệu HQ-182, thức diễn Căn Cam Ranh, vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 15/1/2014 Ảnh: Tri thức trẻ Nguồn: http://soha.vn/quan-su/toan-canh-le-tiep-nhan-tau-ngam-kilo-ha-noitai-cam-ranh-20140115144202156.htm 215 Đại diện trường Đại học Nga tổ chức họp báo khởi động giai đoạn dự án giáo dục dài hạn "Các trường Đại học Nga" Trung tâm Văn hóa Nga (Việt Nam) ngày 14/9/2015 Ảnh: M.T Nguồn: http://baoquocte.vn/khoi-dong-giai-doan-4-du-an-cac-truong-dai-hocnga-5278.html Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng D Medvedev chứng kiến lễ ký kết hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Tổ hợp nhà thầu VSP PVEP Bitexco Sovico (5/2016) Ảnh: VGP/Quang Hiếu Nguồn: http://docbao.vn/video/chum-anh-ngay-dau-tien-thu-tuong-nguyenxuan-phuc-tham-chinh-thuc-nga-tintuc362566 216 Các đại biểu dự Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm (15/4/2016) Ảnh: Thanh Tâm Nguồn: http://www.vietnam-tourism.com/index.php/news/items/16658 Toàn cảnh Hội nghị hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Liên bang Nga Lần thứ (15/4/2016) Ảnh: Thanh Tâm Nguồn: http://www.vietnam-tourism.com/index.php/news/items/16658 217 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam - Vương Duy Biên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga - Alexander Zhuravskiy trao biên ký kết Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2016-2018 Ảnh: Tuấn Hải Nguồn: http://baodulich.net.vn/Tang-cuong-hop-tac-Van-hoa-Viet-Nam -LBNga-15-6881.html Ngày 18/10/2016, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Thống đốc tỉnh Kaluga Artamonov Antoli Chủ tịch tập đoàn TH True Milk Thái Thị Thanh Hương đặt viên gạch khởi công dự án thứ hai Tập đoàn TH True Milk Ảnh: H.N Nguồn: http://baoquocte.vn/tap-doan-th-true-milk-khoi-cong-du-an-thu- hai-tai-nga-37838.html 218 Chủ tịch nước Trần Đại Quang Tổng thống Nga V.Putin chứng kiến Lễ kýThoả thuận hợp tác Thông xã Việt Nam Hãng Thông Sputnik Nga (7/2017) Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN Nguồn: https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/viet-nam-thuc-day-hop-tac-toandien-voi-nga-va-belarus/316474.html ... quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) 1.1.2.1 Tổng quan quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam Viết tổng thể quan hệ LB Nga – Việt Nam năm đầu kỷ XXI, đáng ý hai cơng trình Quan hệ Việt – Nga. .. giao Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Liên Xô trước quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga (LB Nga) có vị trí đặc biệt quan trọng Trong gần 70 năm qua, kể từ Việt Nam Liên Xơ thức thiết lập quan hệ ngoại... chẳng hạn dự án hợp tác điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ; quan hệ LB Nga – Việt Nam đặt tương quan quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Mĩ Việt Nam – ASEAN Việt Nam “cửa ngõ” “cầu nối” Nga ASEAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ), Quan hệ Liên bang Nga – Việt Nam (2001 – 2018) (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn