Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)

198 1 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 08:40

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ) 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu, kết nghiên cứu nêu Luận án trung thực Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Quốc Việt LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Đình Đỗ; PGS.TS Đỗ Minh Thành - người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn tác giả suốt trình thực Luận án Tác giả xin bày tỏ cảm ơn tới Học viện Tài Chính, Khoa đào tạo Sau đại học Học viện Tài giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình quý báu trình thu thập số liệu, phiếu điều tra nhà quản lý doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Sông Đà, thành viên Ban Kiểm sốt nội bộ, cán Ban: Tài - Kế toán, Tổ chức nhân sự, Kinh tế, Quản trị rủi ro… Công ty mẹ doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà Cuối cùng, tác giả muốn bày tỏ cảm ơn tới người thân gia đình động viên, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu Luận án DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BBKT BCKT BCKS BCTC BKS COSO CTCP DNNN HĐQT HĐTV HTKSNB IFAC IIA KQKD KSCL KSNB KSVNB KTĐL KTNB KTNN KTVNB KHKT NĐD OECD QLDA QTKD QTRR SDC SOX SXKD TCT TGĐ TNHH MTV Biên kiểm toán Báo cáo kiểm tốn Báo cáo kiểm sốt Báo cáo tài Ban kiểm soát Ủy ban chống gian lận BCTC - Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ Công ty cổ phần Doanh nghiệp nhà nước Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Hệ thống kiểm sốt nội Liên đồn Kế toán quốc tế Viện Kiểm toán nội Kết kinh doanh Kiểm soát chất lượng Kiểm soát nội Kiểm soát viên nội Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội Kiểm toán nhà nước Kiểm toán viên nội Kế hoạch kiểm toán Người đại diện Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Quản lý dự án Quản trị kinh doanh Quản trị rủi ro Tổng công ty Sông Đà Luật Sarbanes - Oxley Sản xuất kinh doanh Tổng công ty Tổng giám đốc Trách nhiệm hữu hạn thành viên MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đường đổi phát triển kinh tế, nhu cầu xây dựng sở hạ tầng kinh tế đầu tư sở vật chất kỹ thuật khác lớn TCT Sông Đà đơn vị thành lập để thực nhiệm vụ đó, với truyền thống 50 năm xây dựng phát triển, đơn vị tiên phong lĩnh vực xây lắp, thi công nhiều công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước như: Thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, Yali, Sê San, Sơn La, Lai Châu; Đường dây truyền tải điện 500KV Bắc Nam; Đường Hồ Chí Minh tới nhà máy điện hạt nhân Việt Nam Ninh Thuận Trải qua q trình phát triển, với thành tích đạt cấu tổ chức, mơ hình quản trị TCT Sơng Đà bộc lộ số điểm chưa bắt kịp với phát triển kinh tế thị trường; số dự án TCT làm chủ đầu tư chưa phát huy hiệu quả; hoạt động kiểm tra, kiểm sốt Cơng ty mẹ Cơng ty hạn chế Hiện tại, TCT trình triển khai thực đề án tái cấu với mục tiêu: Xây dựng Tổng cơng ty có cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề kinh doanh với quy trình quản lý, quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất; nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tổng công ty Để thực mục tiêu giải pháp TCT Sơng Đà cần phải thực hoàn thiện máy quản lý, thiết lập hệ thống KSNB hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa hiệu việc huy động sử dụng tối ưu nguồn lực Hệ thống KSNB phát huy hiệu thiết kế phù hợp với đặc thù doanh nghiệp phải đánh giá thường xuyên nhằm phát điểm yếu để khắc phục Vì vậy, cấu tổ chức TCT Sơng Đà cần phải có phận thực chức đánh giá hiệu hệ thống KSNB đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực tất hoạt động nhằm đưa ý kiến tư vấn cho cấp lãnh đạo trình định Bộ phận đảm nhận trách nhiệm KTNB Có thể thấy cần thiết phải hồn thiện tổ chức KTNB TCT Sơng Đà theo hai khía cạnh sau: a Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện tổ chức KTNB Tổng cơng ty Sơng Đà Q trình hội nhập kinh tế giới với phát triển mạnh mẽ nhiều thành phần kinh tế đặt doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh khốc liệt Để giữ vững sức cạnh tranh doanh nghiệp cần phải trì hệ thống KSNB tốt nhằm phòng ngừa rủi ro đồng thời phát huy tối đa hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp Bên cạnh đó, để nhà quản trị có thơng tin tin cậy phục vụ việc định thông tin phải đánh giá đầy đủ theo nhiều khía cạnh khác Tất yêu cầu đáp ứng doanh nghiệp thành lập phận KTNB hoạt động có hiệu Có thể thấy cần thiết phải thành lập phận KTNB thể qua yếu tố sau: Thứ nhất, KTNB cung cấp thông tin kịp thời, quan trọng phục vụ nhà quản lý việc định Trong kiểm toán độc lập thường thực kiểm tốn tài hậu kiểm KTNB đại lại hướng đến kiểm toán hoạt động tiền kiểm, kiểm toán hành để phục vụ nhu cầu quản lý Với chuyên môn cao phương pháp thích hợp, KTNB thực tiền kiểm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực chương trình, dự án hay hoạt động doanh nghiệp đưa thông tin tư vấn cho nhà quản trị cấp cao định có tiến hành chương trình, dự án hay khơng, lợi ích kinh tế mà mang lại chấm dứt thực chương trình, dự án chưa bắt đầu Bên cạnh đó, KTNB thể tính kịp thời thực kiểm tốn hành, kết kiểm tốn giúp nhà quản trị có thơng tin gian lận, sai sót vừa xảy ra, định sửa chữa, khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng chậm trễ mặt thời gian Thứ hai, KTNB công cụ phát cải tiến yếu điểm hệ thống KSNB doanh nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững Mục tiêu hoạt động SXKD doanh nghiệp là: bảo tồn phát triển vốn chủ sở hữu, tức doanh nghiệp phải phát triển cách bền vững Biện pháp để thực điều cân tăng trưởng, hiệu kiểm sốt Để tăng trưởng tốt cần có chiến lược phát triển khả thi; để đảm bảo hiệu cần sử dụng tối ưu nguồn lực có huy động để kiểm soát tốt, doanh nghiệp cần có hệ thống KSNB đủ mạnh Khơng có doanh nghiệp sở hữu HTKSNB hoàn hảo, HTKSNB ln tồn hạn chế vốn có phát sinh thêm yếu điểm trình vận hành KTNB yếu tố cấu thành HTKSNB giữ chức kiểm soát kiểm soát, tức chức đánh giá, phát khắc phục tồn tại, hạn chế HTKSNB; trì HTKSNB đủ mạnh để giảm thiểu gian lận, sai sót q trình hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, việc hồn thiện KTNB khơng giúp SDC hồn thiện HTKSNB mà đảm bảo phát triển bền vững theo ba khía cạnh nêu Thứ ba, xuất phát từ nhiệm vụ tái cấu quản trị doanh nghiệp theo hướng đại, phù hợp với thông lệ quốc tế Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cấu DNNN, trọng tâm tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” đưa nhiệm vụ tái cấu quản trị doanh nghiệp: Áp dụng nguyên tắc quản trị theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; hồn thiện chế kiểm sốt, kiểm toán nội bộ, trọng kiểm soát rủi ro tài để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường lực, quyền hạn ban kiểm soát, kiểm soát viên kiểm toán nội bộ; Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 151/2/103 Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020” nêu rõ nhiệm vụ tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp tập trung vào nội dung: Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế đại; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản trị thay đổi; quản trị rủi ro, tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu ” Như vậy, việc tái cấu quản trị doanh nghiệp nội dung bắt buộc TCT phải thực trình tái cấu Một thông lệ tốt quản trị doanh nghiệp quốc gia thuộc OECD thành lập phận KTNB hoạt động hiệu quả, báo cáo trực tiếp với HĐQT tương đương Riêng Việt Nam, OECD đưa khuyến cáo: Doanh nghiệp nhà nước cần xây dựng quy trình KTNB hiệu thiết lập chức kiểm toán nội giám sát báo cáo trực tiếp cho HĐQT Ủy ban Kiểm toán hay phận tương đương [24, tr18,45] Qua nội dung nêu thấy, việc thành lập, vận hành phận KTNB TCT Sông Đà tương đối phù hợp với thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế nhiệm vụ tái cấu quản trị doanh nghiệp giao b Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức KTNB xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quản trị TCT Sông Đà Thứ nhất, Xuất phát từ tình hình thực tế TCT Sơng Đà Trong năm qua, tình hình SXKD TCT Sơng Đà gặp nhiều khó khăn, số khoản đầu tư lớn khơng mang lại hiệu kỳ vọng làm cho tình hình tài TCT xấu Một số tiêu tài TCT Sơng Đà giai đoạn 2011-2014: Bảng 1: Tình hình tài SDC giai đoạn 2012-2014 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Tiền khoản ĐTTC Tiền khoản tương đương tiền Năm 2012 38.134 17.938 1.969 1.605 2013 39.080 17.783 2,668 2.417 2014 38.244 16.682 1.970 1.664 STT 10 11 12 Chỉ tiêu Năm 2012 -5.199 8.753 2013 -4.009 7.821 2014 -3.849 7.447 Hệ số nợ vốn CSH 4,35 4,99 5,14 Lãi tiền vay Khả toán thời Khả toán nhanh Khả toán tức thời Lợi nhuận trước thuế 1.845 0,71 0,11 0,09 95 2.235 0,77 0,15 0,14 95 2.100 0,78 0,14 0,12 156 VLĐ ròng Nguồn VCSH (Nguồn: Tác giả tính tốn, tổng hợp từ BCTC hợp kiểm tốn TCT Sơng Đà) Có thể thấy, Hệ số nợ vốn chủ sở hữu vượt ngưỡng an toàn (là theo quy định Bộ Tài chính); tiền khoản tương đương tiền, tiền khoản đầu tư tài khơng bù đắp nợ ngắn hạn; khả tốn thấp, tình trạng cân đối dòng tiền trả nợ diễn nhiều năm đặc biệt TCT Sơng Đà cân tài nghiêm trọng vốn lưu động ròng âm 3.849 tỷ đồng, tiềm ẩn nguy phá sản Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) thấp; nguồn vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm, số dự án đầu tư vốn lớn hoạt động không hiệu quả, không thu xếp vốn trả nợ làm xếp hạng tín dụng ảnh hưởng đến uy tín TCT Chính phủ Việt Nam (Dự án Xi măng Hạ Long Chính phủ bảo lãnh, hoạt động SXKD khơng hiệu quả, khơng có khả trả nợ gốc lãi vay; Dự án đầu tư trụ sở HH4 chậm tiến độ, không phát huy hiệu phương án ban đầu ) Một ngun nhân dẫn đến tình hình tài yếu phân tích cơng tác quản lý chi phí chưa chặt chẽ; cơng tác đầu tư chưa mang lại hiệu tương ứng với nguồn lực bỏ ra; hiệu sử dụng vốn không cao: đơn vị xây lắp có tỷ lệ lợi nhuận thấp khơng đủ bù đắp lỗ lũy kế Xi măng Hạ Long, vòng quay vốn dài (đặc thù xây lắp) nên thường phải bù đắp vốn tín dụng với chi phí cao Với tồn trước mắt vậy, việc xây dựng phận KTNB hoạt động thực hiệu giúp TCT Sông Đà giải số vấn đề: - Quản lý chi phí cách chặt chẽ: sở thực biện pháp nghiệp vụ, KTNB đánh giá thực trạng đưa biện pháp tiết giảm chi phí q trình thi cơng xây lắp, mua sắm vật tư, thiết bị; nâng cao hiệu sử dụng tài sản ; - Đối với dự án đầu tư: Với việc thực tiền kiểm kiểm toán hoạt động, KTNB có đánh giá xác tính khả thi dự án KTNB đưa biện pháp tối ưu việc sử dụng nguồn lực có huy động nguồn tài trợ với chi phí thấp Giúp nhà quản lý có biện pháp phát huy hết tất tiềm lực TCT từ người, máy móc thiết bị, tài đến nguồn lực huy động từ bên Thứ hai, Các ngành, nghề sản xuất kinh doanh TCT tiềm ẩn nhiều rủi ro Theo kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020 TCT Sơng Đà ngành, nghề sản xuất kinh doanh là: (1) Tổng thầu xây dựng tổng thầu EPC; (2) Đầu tư, sản xuất kinh doanh điện; (3) Phát triển nhà đô thị Với ba lĩnh vực rủi ro đến từ nhiều yếu tố như: trị, pháp luật, vốn, nhân sự, tiến độ, trượt giá, thiên tai mà yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết SXKD TCT Hiện tại, Công ty mẹ đơn vị thành viên thành lập Phòng/Ban QTRR nhiên, theo nguyên tắc Ba vòng bảo vệ doanh nghiệp phận cấp độ bảo vệ thứ hai: giám sát rủi ro, cần triển khai cấp bảo vệ thứ ba: Bảo đảm độc lập Với chức đưa đánh giá độc lập tất hoạt động doanh nghiệp, KTNB đánh giá tính hiệu quả, qn mơ hình QTRR hệ thống KSNB, quản trị doanh nghiệp cách độc lập Thứ ba, Tăng cường độ tin cậy thông tin nhà đầu tư, cổ đông sau q trình cổ phần hố Theo kế hoạch, TCT Sơng Đà tiến hành cổ phần hố năm 2016, nhiên với thực trạng tài trình bày trên, TCT khơng có biện pháp cải thiện nâng cao lòng tin nhà đầu tư thông tin tài nhiều khả q trình IPO TCT khó đạt kết mong muốn Các nghiên cứu giới cho thấy: doanh nghiệp có phận KTNB thường cung cấp thông tin, BCTC hạn có mức độ minh bạch, xác cao, khả gian lận thấp hết hoạt động SXKD đạt hiệu cao so với doanh nghiệp khơng có phòng KTNB Vì vậy, việc tổ chức phận KTNB hoạt động có hiệu khơng mang lại lợi ích cao cho TCT Sơng Đà bối cảnh tình hình tài gặp nhiều khó khăn mà giúp TCT tìm kiếm nhiều nhà đầu tư chiến lược hỗ trợ vốn, kinh nghiệm hoàn thành mục tiêu IPO nhà nước giao Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt với xuất ngày nhiều Tập đoàn xây dựng lớn nước việc tăng cường kiểm sốt, phát huy tối đa hiệu sử dụng nguồn lực để tăng tính cạnh tranh biện pháp vơ quan trọng, mang tính sống TCT Sơng Đà, đồng thời hồn thành nhiệm vụ nhà nước giao Vì vậy, việc xây dựng vận hành có hiệu phận KTNB TCT Sông Đà yêu cầu cấp thiết trình tái cấu hội nhập Nhận thức vấn đề đó, nghiên cứu sinh (NCS) chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm tốn nội Tổng cơng ty Sơng Đà” 10 để nghiên cứu luận án Tiến sĩ Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến luận án Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu KTNB theo khía cạnh mục tiêu khác nhau, khái qt cơng trình nghiên cứu sau: 2.1 Về tổ chức máy KTNB Đặt móng cho lý luận KTNB đại phải kể đến sách “Kiểm toán nội đại - Đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát” hai tác giả Victor Z Brink Herbert Witt xuất lần đầu năm 1941, dịch tiếng Việt Nhà xuất Tài phát hành năm 2000 Cuốn sách làm rõ vấn đề KTNB như: khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ với phận doanh nghiệp, bố trí nhân viên huấn luyện… Ngồi ra, đề cập đến vị trí KTNB doanh nghiệp là: chịu đạo trực tiếp Uỷ ban kiểm toán trực thuộc Ban giám đốc Cùng quan điểm với Victor Z Brink Herbert Witt vị trí KTNB doanh nghiệp, tác giả Đặng Văn Thanh, Lê Thị Hoà sách “Kiểm toán nội - Lý luận hướng dẫn nghiệp vụ” (Nhà xuất Tài chính, 1998) nêu: Bộ phận KTNB tổ chức độc lập với phận quản lý điều hành kinh doanh doanh nghiệp (kể phòng kế tốn - tài chính); chịu đạo lãnh đạo trực tiếp (Tổng) Giám đốc doanh nghiệp” Ngồi ra, kể đến nghiên cứu tương tự như: Tác giả Ann Neale (1991) "Hệ thống kiểm toán: Lý thuyết thực hành"; Tác giả John A Edds (1980) "Kiểm toán quản trị: Khái niệm thực hiện"; Tác giả J.C Shaw (1980) "Kiểm toán nội - Một yếu tố cần thiết cho hoạt động quản lý hiệu quả"; Tác giả Lawrence B Sawyer, Mortimer Dittenhofe, James H Scheiner (2003) "Thực hành kiểm toán nội đại"; Tác giả Robert Moeller (2005) "Kiểm toán nội đại theo quan điểm Brink" Về bản, nghiên cứu chưa đưa đề cập đến mơ hình tổ chức máy KTNB, xác định vị trí có KTNB cấu trúc doanh nghiệp từ đánh giá ưu nhược điểm, tính độc lập, khách quan hoạt động tương ứng với mơ hình chưa có phương án xác định số lượng nhân KTNB Tuy nhiên, có số nghiên cứu nêu tương đối đầy đủ vấn đề tổ chức máy KTNB như: Sách chuyên khảo: “Kiểm toán nội bộ” (tác giả Thịnh Văn Vinh Phạm Tiến Hưng, NXB Tài chính, 2012); Luận án tiến sĩ kinh tế tác giả: Phan Trung Kiên (2008) với đề tài “Hoàn thiện tổ chức KTNB doanh nghiệp xây dựng Việt Nam”, Nguyễn Thị Hồng Thuý (2010) với đề tài “Tổ chức KTNB Tập đoàn kinh tế Việt Nam”, Lê Thị Thu Hà (2011) với đề tài “Tổ chức KTNB cơng ty tài chính”; Vũ Th Hà (2017) với đề tài “Hoàn thiện KTNB TCT thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam”… xét theo khía cạnh tổ chức máy KTNB, nội dung 184 d Giai đoạn 4: Theo dõi, kiểm tra thực kiến nghị kiểm toán Căn thời hạn thực kiến nghị nêu văn phát hành Báo cáo kiểm toán, trước hết KTNB yêu cầu đơn vị kiểm tốn báo cáo tình hình thực chứng chứng minh việc thực kiến nghị kiểm toán Trong trường hợp đơn vị kiểm tốn cố tình khơng thực kiến nghị kiểm tốn KTNB thành lập đồn công tác kiểm tra trực tiếp việc thực kiến nghị kiểm toán, báo cáo với HĐQT nguyên nhân chưa thực đưa biện pháp khắc phục có Đồng thời, để nâng cao ý thức chấp hành, thực kiến nghị kiểm tốn TCT Sơng Đà đơn vị thành viên cần ban hành chế tài xử lý vấn đề (đưa vào tiêu đánh giá người đại diện phần vốn tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, tiêu chí xét bổ nhiệm lại ) 3.3.3.2 Hồn thiện sổ tay kiểm toán nội Sổ tay KTNB xây dựng với mục đích hướng dẫn mặt nghiệp vụ q trình thực kiểm tốn thơng qua việc mơ tả chi tiết bước kiểm tốn, thủ tục phân tích, phương pháp thu thập chứng kiểm toán nội dung, nghiệp vụ, nhóm nghiệp vụ có liên quan với Qua đó, giúp KTV đánh giá tính trung thực, hợp lý số liệu, tính tuân thủ trình thực tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực sử dụng nguồn lực đơn vị kiểm toán Như vậy, nội dung kiểm tốn biên tập theo hướng: (1) u cầu hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm toán; (2) Phương pháp kiểm tốn; (3) Các sai sót thường gặp; (4) Đánh giá cơng tác quản trị Mỗi nhóm nội dung nên trình bày xun suốt để đảm bảo tính thống cao, dễ tra cứu trình thực kiểm toán Sổ tay KTNB cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm cho phù hợp với quy định thực tế hoạt động kiểm toán TCT (Ví dụ chi tiết hướng dẫn kiểm tốn khoản phải thu khách hàng Phụ lục số 11) 3.3.3.3 Hồn thiện tổ chức, hoạt động kiểm sốt chất lượng KTNB Chất lượng kiểm toán phản ánh mức độ hồn thành mục tiêu kiểm tốn; tính tn thủ pháp luật; tuân thủ quy chế, quy trình kiểm tốn suốt q trình thực kiểm tốn; vận dụng phù hợp phương pháp, thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ chứng kiểm toán sở đưa kết luận đắn, trung thực, khách quan kiến nghị kiểm toán có tính khả thi Kiểm sốt chất lượng kiểm tốn hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán chất lượng báo cáo kiểm toán; ngăn ngừa, phát khắc phục sai phạm, hạn chế hoạt động kiểm tốn Theo cần quy định rõ số nội dung sau: a Mục đích hoạt động KSCL KTNB Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức thực hướng tới mục đích sau: 185 - Đánh giá việc tuân thủ pháp luật; tn thủ chuẩn mực kiểm tốn (nếu có), quy trình kiểm tốn, mẫu biểu hồ sơ kiểm tốn, Quy chế tổ chức hoạt động phận KTNB - Phát chấn chỉnh kịp thời hạn chế, tồn hoạt động kiểm tốn, góp phần nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro kiểm toán - Đảm bảo chất lượng báo cáo kiểm tốn, tăng cường tính hiệu lực kết luận kiến nghị kiểm toán b Nguyên tắc tổ chức, hoạt động KSCL KTNB Hoạt động KSCL kiểm toán với mục đích nâng cao chất lượng kiểm tốn, nhiên hoạt động phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Các đơn vị tổ chức, hoạt động KSCL kiểm tốn thơng qua việc ban hành quy định cụ thể KSCL kiểm toán để cấp lãnh đạo, cán KTVNB hiểu mục đích hoạt động - Việc tổ chức KSCL kiểm tốn khơng làm phình to máy KTNB mà thực sở định biên lao động xây dựng mục 3.3.2.2 - KSCL phải thực tất giai đoạn kiểm toán - Phương pháp tiến hành kiểm soát gián tiếp sở hồ sơ, báo cáo đồn kiểm tốn; - Nội dung KSCL kiểm tốn: Nội dung đánh giá tình đầy đủ chứng kiểm toán; phù hợp giấy tờ làm việc KTV với BB xác nhận tình hình kiểm tốn KTV Biên kiểm tốn, Báo cáo kiểm tốn; tính hiệu lực kiến nghị kiểm toán - Các cá nhân thực KSCL kiểm tốn phải KTV khơng tham gia đồn kiểm tốn ý kiến đưa chất lượng kiểm tốn phải đảm bảo tính trung thực, khách quan c Xây dựng tổ chức hệ thống KSCL KTNB Để đạt mục đích hoạt động KSCL kiểm toán nêu trên, đơn vị phải xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm yếu tố: (1) Trách nhiệm người đứng đầu; (2) Yêu cầu nguồn nhân lực đạo đức nghề nghiệp; (3) Điều kiện đảm bảo tiến hành kiểm toán; (4) Thực KSCL kiểm toán; (5) Đánh giá định kỳ hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán Các yếu tố cần quy định cụ thể quy trình, quy chế hay hướng dẫn nghiệp vụ Thứ nhất: Trách nhiệm người đứng đầu HĐQT ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu việc kiểm soát chất lượng kiểm tốn quy định cụ thể: - Uỷ ban kiểm toán chịu trách nhiệm trước HĐQT đạo tồn hệ thống KSCL kiểm tốn; 186 - Trưởng KTNB chịu trách nhiệm trước Uỷ ban kiểm toán tổ chức thực hoạt động KSCL kiểm toán tất KTNB; - Trưởng đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm trước Trưởng KTNB tổ chức thực KSCL kiểm tốn đồn kiểm tốn chịu trách nhiệm chất lượng kiểm toán Thứ hai: Yêu cầu nguồn nhân lực đạo đức nghề nghiệp KTNB ban hành quy định việc trì lực chun mơn, nâng cao kinh nghiệm thường xuyên bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho KTVNB thơng qua khóa đào tạo, thơng qua thực tiễn hoạt động kiểm toán sinh hoạt chuyên mơn Như đề cập mục 3.3.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy KTNB nội dung cần phải hồn thiện xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp đề cao chất lượng KTVNB Đó quy định chung tất KTVNB, nhiên để phân cơng KTV thực cơng tác KSCL kiểm tốn yêu cầu đặt KTV phải cao cần lưu ý số điểm sau: - Có hiểu biết ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động đơn vị kiểm tốn, có kinh nghiệm thực tế kiểm tốn có tính chất tương tự; - Có hiểu biết quy trình, phương pháp kiểm toán quy định đạo đức nghề nghiệp đáp ứng quy định đạo đức nghề nghiệp; - Có kiến thức chun mơn bao gồm kiến thức công nghệ thông tin; - Có hiểu biết quy trình, quy chế KSCL kiểm toán Thứ ba: Điều kiện đảm bảo tiến hành kiểm toán Các điều kiện về: nhân sự, máy móc thiết bị, kinh phí, hợp tác từ phía đơn vị kiểm toán… yếu tố mang tính chất định đến việc có thực kiểm tốn hay khơng KTNB phải trang bị đầy đủ nguồn lực để thực kiểm tốn từ xét đến nâng cao chất lượng Ví dụ: KTNB giao nhiệm vụ thực kiểm toán tương đối phức tạp Theo ước tính, cần 06 KTV thực 10 ngày Tuy nhiên, điều kiện khách quan số KTV tham gia kiểm tốn 05 Như vậy, số lượng nhân chưa đáp ứng điều kiện tiến hành kiểm toán, triển khai kiểm tốn tiềm ẩn nguy khơng đáp ứng mục tiêu kiểm toán đề đảm bảo chất lượng kiểm toán Thứ tư: Thực KSCL kiểm toán Cơng tác KSCL kiểm tốn phải tiến hành tất giai đoạn kiểm toán: chuẩn bị kiểm toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán 187 KSCL giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Trong giai đoạn này, việc KSCL kiểm toán tập trung vào nội dung sau: - Đánh giá tính tuân thủ hồ sơ, mẫu biểu khảo sát, thu thập thông tin; KHKT năm; KHKT chi tiết kiểm tốn; - Đánh giá tính đầy đủ, xác thơng tin thu thập phục vụ công tác đánh giá rủi ro; xác định chủ đề, nội dung, trọng tâm kiểm toán; - Đánh giá phù hợp mục tiêu kiểm toán với nội dung kiểm toán; kết đánh giá rủi ro với nội dung kiểm toán phương pháp, thủ tục kiểm toán; - Đánh giá việc tuân thủ quy định thời gian giai đoạn chuẩn bị kiểm toán như: thời gian lập, phê duyệt gửi KHKT đến đơn vị kiểm toán; - Đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện tiến hành kiểm toán: + Nhân tham gia đồn kiểm tốn: đánh giá mức độ đáp ứng trình độ chun mơn, lực thực nhiệm vụ kiểm toán đạo đức nghề nghiệp Trong số trường hợp phải trưng tập cán không thuộc phận KTNB (các ban chuyên môn, chuyên gia lĩnh vực đặc thù ) tham gia đồn kiểm tốn KTNB cần phải đảm bảo cán nắm vững quy trình, phương pháp kiểm toán đáp ứng đầy đủ quy định đạo đức nghề nghiệp, tính độc lập, khách quan q trình thực kiểm tốn; + Thời gian kiểm toán: Thời gian kiểm toán phải xác định phù hợp với phạm vi, mục tiêu, nội dung mức độ phức tạp kiểm tốn Tồn nội dung phải kiểm soát, báo cáo Ủy ban kiểm toán trước KHKT năm, KHKT chi tiết phê duyệt, ban hành (Mẫu Báo cáo thẩm định KHKT chi tiết phụ lục số 5.11) KSCL giai đoạn thực kiểm toán Trong giai đoạn này, việc KSCL kiểm toán thực Trưởng đồn kiểm tốn Trên sở KHKT chi tiết, chương trình kiểm tốn thiết lập Trưởng đồn kiểm toán thực kiểm soát theo nội dung sau: - Kiểm soát việc tuân thủ KHKT chi tiết, chương trình kiểm tốn thành viên đồn kiểm tốn: áp dụng đầy đủ phương pháp, thủ tục kiểm toán; tn thủ thời gian, tiến độ kiểm tốn; hồn thành đầy đủ nhiệm vụ giao; - Trưởng đồn kiểm tốn phải đảm bảo tất mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán xem xét cách cẩn trọng; Bằng chứng kiểm toán thu thập đầy đủ thích hợp; đánh giá ghi chép đầy đủ giấy tờ làm việc KTV; - Đối với Biên xác tình hình kiểm toán KTV: Tuân thủ mẫu biểu ban hành; Xác nhận đầy đủ nội dung kiểm toán thực hiện; logic, phù hợp với ghi chép giấy tờ làm việc KTV; Tình hình kiểm tốn xác nhận phù 188 hợp với kết kiểm toán ghi giấy tờ làm việc KTV chứng kiểm tốn; Biên có đầy đủ chữ ký bên liên quan theo quy định; - Biên kiểm tốn: Tn thủ mẫu ban hành; Có nội dung thống nhất, phù hợp với nội dung KHKT chi tiết; Phản ánh đầy đủ tình hình kiểm tốn từ Biên xác nhận tình hình kiểm toán KTV, phù hợp với chứng kiểm tốn; Tính thống nhất, phù hợp phần, nội dung biên kiểm tốn; Có đầy đủ chữ ký bên liên quan KSCL giai đoạn kết thúc kiểm toán Trong giai đoạn này, phận KTNB cử số KTV (tối thiểu 02) độc lập (khơng tham gia đồn kiểm tốn) đánh giá, soát xét Dự thảo Báo cáo kiểm toán hồ sơ kiểm tốn đồn kiểm tốn (Có thể thành lập Tổ KSCL kiểm toán kiểm toán) Các nội dung đánh giá bao gồm: - Sự đầy đủ, theo mẫu quy định hồ sơ kiểm toán: Giấy tờ làm việc KTV chứng kiểm tốn đính kèm; Biên xác nhận tình hình kiểm tốn; Biên họp thơng qua Biên kiểm toán; Biên kiểm toán; Biên bảo lưu ý kiến - Các mục tiêu, trọng tâm kiểm tốn đồn kiểm tốn đánh giá đầy đủ đưa câu trả lời cụ thể Đoàn kiểm toán tuân thủ nội dung, phạm vi thời gian thực kiểm toán; - Nội dung dự thảo BCKT phù hợp, thống với nội dung KHKT chi tiết thực tế thực kiểm toán: Phản ánh tình hình thực tế thực kiểm tốn; Trình bày kết kiểm tốn tương ứng với nội dung kiểm toán phê duyệt KHKT chi tiết; Trình bày kết luận kiểm tốn tương ứng với mục tiêu kiểm toán phê duyệt KHKT kiểm toán - Các nội dung dự thảo BCKT đảm bảo tính thống nhất: Bằng chứng kiểm toán phù hợp với phát kiểm toán; Phát kiểm toán phù hợp với kết luận kiểm toán; kết luận kiểm toán phù hợp với kiến nghị kiểm toán kiến nghị phải đảm bảo tính khả thi Đồng thời thông tin, số liệu dự thảo phải thống nhất, phù hợp với thông tin, số liệu biên kiểm toán, hồ sơ, tài liệu kiểm toán - Bằng chứng kiểm toán đầy đủ, phù hợp với kết luận, kiến nghị dự thảo BCKT Kết đánh giá, soát xét lập thành Biên thẩm định Dự thảo Báo cáo kiểm toán gửi trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán (Mẫu Báo cáo kết thẩm định Báo cáo kiểm toán phụ lục số 5.12) Trên sở đó, Ủy ban kiểm tốn u cầu đồn kiểm tốn bổ sung nội dung chưa rõ, chưa logic chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp Trước phát hành, BCKT rả soát lần với nội dung: 189 - Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa BCKT theo ý kiến Ủy ban kiểm toán chứng có liên quan; - Rà sốt lại tính thống nội dung BCKT nêu Thứ năm: Đánh giá định kỳ hệ thống kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Để trì ngày nâng cao hiệu hệ thống KSCL kiểm toán, KTNB cần phải thực rà soát, đánh giá định kỳ hệ thống Tác giả đưa khuyến nghị rằng: hệ thống KSCL kiểm toán phải đánh giá chuyên gia độc lập, tối thiểu 05 năm lần Kết đánh giá báo cáo trực tiếp với Ủy ban kiểm toán làm sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hạn chế hệ thống KSCL kiểm toán mà đơn vị áp dụng 3.3.3.4 Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, mẫu biểu KTNB Hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm tốn xây dựng với mục đích giúp phận KTNB ghi chép lại trình làm việc từ khâu lập KHKT năm đến lưu trữ hồ sơ kiểm tốn Hệ thống khơng giúp chuẩn hố, nâng cao tính chun nghiệp cho hoạt động kiểm tốn mà giúp đảm bảo thống nhất, đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng kiểm toán đồng thời thuận lợi cơng tác kiểm sốt chất lượng kiểm tốn, cơng tác lưu trữ, tra cứu tài liệu cần thiết Trên sở đó, tác giả xây dựng 12 mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán chi tiết từ Yêu cầu cung cấp thông tin, KHKT năm đến BBKT, BCKT Báo cáo thẩm định BCKT trước phát hành (Chi tiết từ Phụ lục số 5.1 đến Phụ lục số 5.12) Tuy nhiên, kiểm toán đơn vị khác xuất tình đặc thù khác nhau, q trình kiểm tốn, KTNB cần lưu ý điểm chưa phù hợp hệ thống hồ sơ, mẫu biểu để điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù nhóm ngành TCT 3.4 Các kiến nghị, điều kiện thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm tốn nội Tổng cơng ty Sơng Đà 3.4.1 Về phía Nhà nước quan chức Thứ nhất, Chính phủ giao Bộ Tài xây dựng ban hành chế tài xử lý doanh nghiệp không thực nội dung KTNB theo quy định Nghị định số 05/2019/NĐ-CP Trong đặc biệt ý đến chế tài xử lý người đại diện phần vốn nhà nước Tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối Thứ hai, Bộ Tài nghiên cứu, sớm hồn thiện hệ thống quy định chi tiết tổ chức, hoạt động KTNB bao gồm: Ban hành hệ thống chuẩn mực KTNB quy tắc đạo đức nghề nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế; Chuẩn hóa phương pháp KTNB, ban hành quy chế mẫu KTNB để đơn vị làm sở xây dựng Quy chế KTNB đơn vị mình; Thành lập hội nghề nghiệp KTNB; tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng KTVNB Thứ ba, Bộ Tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống mẫu biểu, tiêu chí 190 đánh giá chất lượng hoạt động KTNB doanh nghiệp, tránh tình trạng tổ chức hoạt động KTNB mang tính đối phó, khơng phát huy hết mục tiêu Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, không tăng cường tính minh bạch thơng tin thị trường chứng khoán Thứ tư, Bộ Giáo dục Đào tạo khối trường đại học, học viện chuyên ngành kinh tế nghiên cứu sớm đưa KTNB vào chương trình đào tạo 3.4.2 Về phía Tổng cơng ty Sơng Đà Thứ nhất, Nâng cao nhận thức nhà quản trị cán chủ chốt KTNB Nhà quản trị cán chủ chốt thấy lợi ích phận KTNB hiệu quả, từ tạo tiền đề tốt cho việc thành lập, tổ chức hoạt động KTNB toàn TCT; Thứ hai, Thành lập phận KTNB Công ty mẹ đơn vị thành viên hoạt động nhóm ngành tiềm ẩn rủi ro cao gồm: Nghành tổng thầu xây lắp tổng thầu EPC; ngành phát triển nhà đô thị Về mơ hình tổ chức, hoạt động KTNB cần lưu ý số đề sau: - KTNB trực thuộc HĐQT, chịu đạo trực tiếp Ủy ban kiểm toán thành viên HĐQT độc lập; - Xây dựng định biên lao động cho phận KTNB khoa học, phù hợp với khối lượng công việc; Tiêu chuẩn KTVNB phù hợp với quy định hành đặc thù TCT; Chế độ khen thưởng, kỷ luật KTVNB tốt; Công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ cho KTVNB phải minh bạch, công khai đảm bảo hiệu quả; - Xây dựng quy trình, phương pháp kiểm tốn phù hợp với đặc thù hoạt động xây lắp; - Định hướng hoạt động KTNB dựa sở phương pháp phân tích rủi ro, tập trung kiểm toán đơn vị, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao Tăng cường loại hình kiểm tốn hoạt động nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực việc sử dụng nguồn lực TCT; - Xây dựng vận hành hệ thống kiểm sốt chất lượng kiểm tốn hoạt động có hiệu quả, hướng đến tính chuyên nghiệp hoạt động KTNB 191 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương 3, sở kết khảo sát thực trạng KTNB, kế hoạch tái cấu trúc đến 2015 tầm nhìn đến 2020 TCT Sông Đà, tác giả đưa quan điểm định hướng nguyên tắc hoàn thiện KTNB TCT Sông Đà nhằm giúp nhà quản lý đạt mục tiêu phát triển, hướng đến nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực TCT Tác giả tập trung vào nhóm giải pháp bao gồm: Thứ nhất, nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức máy KTNB Tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiểu biết lý luận KTNB, thành lập phận KTNB trực thuộc HĐQT Công ty mẹ đạo trực tiếp Ủy ban kiểm toán; phận KTNB trực thuộc HĐQT đơn vị thành viên đạo trực tiếp Ủy ban kiểm toán (hoặc thành viên HĐQT độc lập) Đồng thời, tác giả đưa định hướng hoàn thiện quy chế KTNB với nội dung về: chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn; tính độc lập khách quan, quy tắc đạo đức, ứng xử mối quan hệ KTNB Đề xuất mơ hình tính định biên lao động phận KTNB, định hướng tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ đánh giá hiệu hoạt động KTVNB Thứ hai, nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động KTNB, tập trung đưa giải pháp tiếp cận KTNB sở phân tích rủi ro thực kiểm toán hoạt động Tác giả xây dựng mơ hình đánh giá rủi ro q trình lập lựa chọn đơn vị kiểm toán nội dung kiểm tốn Trên sở đó, thiết kế chương trình kiểm tốn với phương pháp, thủ tục kiểm toán cụ thể Đối với việc tập trung vào kiểm toán hoạt động, tác giả đưa định hướng đối với: lựa chọn chủ đề; xác định mục tiêu, nội dung; xây dựng tiêu chí đánh giá phương pháp kiểm toán hoạt động Thứ ba, nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức, hoạt động KSCL kiểm toán Để hướng tới hoạt động KTNB chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu cao, tác giả đưa phương án tổ chức định hướng số hoạt động KSCL kiểm toán gồm giai đoạn: chuẩn bị kiểm toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm tốn Song song với ba nhóm giải pháp nêu trên, tác giả thiết kế mẫu hồ sơ kiểm toán bao gồm 11 mẫu biểu từ khâu lập KHKT năm đến khâu thẩm định, phát hành BCKT nội Các mẫu biểu đề cập với bước quy trình KTNB Để triển khai giải pháp cách hữu hiệu, tác giả đưa số kiến nghị tới Nhà nước, quan chức TCT Sông Đà nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc tổ chức, hoạt động KTNB Với giải pháp nêu trên, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển bền vững TCT Sông Đà thời gian tới 192 KẾT LUẬN TCT Sơng Đà đơn vị có bề dày truyền thống có đóng góp lớn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong năm gần đây, với hội nhập kinh tế quốc tế môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi đặt thách thức TCT Sơng Đà Mặc dù có nhiều nỗ lực thực tái cấu toàn diện, nhiên hoạt động quản trị doanh nghiệp mà đặc biệt hoạt động KTNB chưa có chuyển biến rõ rệt Với mục đích nghiên cứu, hồn thiện KTNB TCT Sông Đà, luận án đạt số kết cụ thể sau: Một là, luận án cụ thể hóa, làm rõ vấn đề lý luận KTNB doanh nghiệp Phân tích vai trò, chức năng, nhiệm vụ KTNB doanh nghiệp; xem xét KTNB theo hai khía cạnh tổ chức máy tổ chức hoạt động; hệ thống hóa quy trình KTNB doanh nghiệp Bên cạnh đó, luận án đề phân tích mơ hình tổ chức KTNB hai tập đồn lớn giới rút học kinh nghiệm cho việc tổ chức, hoạt động KTNB Việt Nam Hai là, Tác giả phân tích, làm rõ đặc điểm TCT Sông Đà nhiều phương diện để làm rõ ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động KTNB Trên sở khảo sát 13 doanh nghiệp thuộc TCT Sông Đà Cơng ty mẹ, tác giả phân tích để thấy rõ nét thực trạng tổ chức hoạt động KTNB TCT theo yếu tố: Tổ chức máy tổ chức hoạt động KTNB Từ đó, tác giả khái quát ưu điểm mặt tồn KTNB, đồng thời sâu phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tồn tại, hạn chế Quá trình phân tích, tìm hiểu ngun nhân sở để tác giả đưa giải pháp giảm thiểu, khắc phục tồn tại, hạn chế tổ chức hoạt động KTNB TCT Sông Đà Ba là, luận án đưa giải pháp hoàn thiện cụ thể tổ chức, hoạt động KTNB TCT Sơng Đà tập trung vào 04 nội dung chính: xây dựng mơ hình tiếp cận KTNB sở phân tích rủi ro; tập trung vào loại hình kiểm tốn hoạt động; xây dựng mơ hình tính tốn định biên lao động thiết lập hệ thống kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Bốn là, để triển khai giải pháp cách hữu hiệu, luận án đưa số kiến nghị tới Nhà nước, quan chức TCT Sông Đà nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc xây dựng vận hành KTNB 193 Trong trình nghiên cứu, Tác giả có nhiều cố gắng song Luận án tránh khỏi thiếu sót định, tác giả mong nhận đóng góp thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp để luận án hoàn thiện phong phú hơn, có giá trị lý luận thực tiễn cao Xin trân trọng cảm ơn! 194 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đỗ Quốc Việt (2017), “Thực trạng giải pháp hoàn thiện kiểm tốn nội Tổng cơng ty Sơng Đà”, Tạp chí nghiên cứu Tài Kế tốn, số (167), Tr.36-38,60 Đỗ Quốc Việt (2017), “Một số vấn đề kiểm tốn nội q trình tái cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 giải pháp đề ra”, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, số 116, tr.36-40 195 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếng Việt: Ban Chỉ đạo đổi Phát triển doanh nghiệp (2016), Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai công tác xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 -2020, Hà Nội Bộ Xây dựng (2013), Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/1/2013 việc Phê duyệt đề án tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020 Deloitte SCIC (2015), Sổ tay hướng dẫn quản trị rủi ro áp dụng cho công ty thành viên SCIC, Hà Nội Đặng Văn Thanh - Lê Thị Hòa (1998), Kiểm toán nội - Lý luận hướng dẫn nghiệp vụ, NXB Tài Chính, Hà Nội G20/OECD (2004), Các nguyên tắc quản trị công ty Hội đồng biên soạn từ điển (1998), Từ điển Anh - Anh - Việt, NXB Thống kê, Hà Nội Hội đồng quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam 4, NXB Từ điện Bách khoa Hà Nội, Hà Nội Kiểm toán nhà nước (2007), Định hướng chiến lược giải pháp phát triển kiểm tốn Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đề tài cấp nhà nước, Hà Nội Kiểm toán nhà nước (2014), Quyết định 395/QĐ-KTNN Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán Kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước (2016), Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội Lương Văn Sơn (2011), Tập đồn Sơng Đà - 50 năm xây dựng phát triển Martin Grimwood - Đặng Kim Cương (dịch) (2008), Sổ tay kiểm toán nội song ngữ Việt-Anh, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội Chính phủ (2019), Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 Kiểm toán nội Ngân hàng giới (2006), Báo cáo tình hình tuân thủ chuẩn mực nguyên tắc quản trị công ty (ROSC): Đánh giá tình hình quản trị cơng ty Việt Nam Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội Nguyễn Quang Quynh (chủ biên) (2009), Giáo trình kiểm tốn hoạt động, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Dung (2009), Đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty cổ phần theo nguyên tắc quản trị công ty OECD, Tạp chí Luật học số 10/2009 196 18 Nguyễn Thị Hồng Thúy (2010), Tổ chức kiểm toán nội tập đoàn kinh tế Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Nam Phương (2016), Phương pháp tính định biên thơng dụng 20 Nguyễn Viết Lợi - Đậu Ngọc Châu (2009), Lý thuyết kiểm tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội 21 Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu (chủ biên) (2007), Giáo trình Lý thuyết Kiểm tốn, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Anh Tuấn (2013), Quản trị công ty Vấn đề đại diện công ty đại chúng Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Tập số 29, Số (2013) 23 OECD (2006), Đánh giá tình hình quản trị công ty Việt Nam 24 OECD (2010), Hướng dẫn OECD quản trị Công ty Doanh nghiệp nhà nước 25 Phan Trung Kiên (2008), Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 26 Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp 2014 27 Quốc hội (2014), Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 28 TCT Sông Đà (2013), Quyết định số 463/TCT-HĐTV ngày 16/10/2013 Về việc Phê duyệt "Kế hoạch thực Đề án Tái cấu trúc TCT Sơng Đà giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020" phục vụ đánh giá chuyên sâu dự án tư vấn Unicon thuộc chương trình cải cách DNNN hỗ trợ quản trị công ty ADB tài trợ 29 TCT Sông Đà (2014), Quyết định số 310/TCT-HĐTV ngày 15/8/2014 Về việc Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban KSNB Sổ tay KSNB TCT Sông Đà 30 Thịnh Văn Vinh - Phạm Tiến Hưng (2012), Kiểm toán nội bộ, Nxb Tài Chính 31 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 Kết thúc thí điểm hình thành Tập đồn Cơng nghiệp Xây dựng Việt Nam Tập đồn phát triển Nhà Đô thị Việt Nam 32 Trần Phương Minh, Báo cáo tài chính, phơi bày hay che dấu 33 Trung tâm đào tạo nguồn lực Việt, Chuẩn mực quốc tế việc hành nghề chuyên nghiệp kiểm toán nội (Bản dịch chuẩn mực KTNB IIA ban hành năm 2002) 34 Victor Z Brink and Herbert Witt (2000), Kiểm toán nội đại, NXB Tài Chính, Hà Nội, 35 Viện Dầu khí Việt Nam (2013), Tài liệu khoá học “Kiểm toán nội sở phân tích rủi ro”, Hà Nội 197 36 Vũ Thùy Linh (2014), Hồn thiện q trình tổ chức máy kiểm toán nội ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 37 Vương Đình Huệ, Đồn Xn Tiên (1996), Kiểm tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội Tiếng Anh: 38 Bob Holroyd - The Institute of Internal Auditors - UK and Ireland (2009), Internal Audit Practice, Ruddocks Limited, Lincoln 39 Carolyn Dittmeier (2008), An Integrated Approach to the Internal Control System, Italy 40 Christine Bellino, Jefferson Wells, Steve Hunt (2007), Auditing Application Controls, USA 41 COSO (2010), Fraudulent Financial Reporting An Analysis of U.S Public Companies, USA 42 COSO (2011), Embracing Enterprise Risk Management Practical Approaches for Getting Started, USA 43 Daphne Turner - The Institute of Internal Auditors - UK and Ireland (2009), The internal audit environment, Ruddocks Limited, Lincoln 44 David Coderre (2005), Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment, USA 45 Ernst & Young (2010), Unlocking the strategic value of Internal Audit Three steps to transformation 46 European Commission (2011), Communication From The Commission To The European Parliament, The Council And The European Economic And Social Committee - Fighting Corruption In The Eu, Brussels 47 Frank Bresz, Tim Renshaw, Jeffrey Rozek, Torpey White, (2007), Identity and Access Management, USA 48 General Motors Company (2015), Audit Committee Charter, USA 49 George Pelekanakis (2013), The New Dimensions of Internal Audit: RiskBased Or A Step Forward, Ha Noi 50 http://www.posteitaliane.it/resources/editoriale/pdf/En/Company_ profile_eng.pdf 51 IFCA (2003), International Standard on Auditing 610 - Considering the Work of Internal Audit 52 IIA (2003), Position statement: Rish Based Internal Auditing 53 Internal Auditing (2009), Defining The Pensions Risk 54 Internal Auditing (2009), Internal audit’s role in supply chain risk 55 John A Edds (1980), Management Auditing: Concetps and Practices, Kendall/Haut Publishing Company, Dubuque, Iowa USA 198 56 John Silltow - The Institute of Internal Auditors - UK and Ireland (2009), Information Systems Auditing, Ruddocks Limited, Lincoln 57 Larry Rittenberg and Frank Martens (2012), Enterprise Risk Management Understanding and Communicating Risk Appetite, USA 58 Lawrence B Sawyer, Glem E Summer (1998), Sawyer’s Internal Auditing: Practice of Modern Internal Auditing, Revised and Enlarged, Institute of Internal Auditors, Inc, International Edition 59 Paul Love, James Reinhard, A.J Schwab, George Spafford, (2010), Information Security Governance, USA 60 Phil Griffiths (2005), Risk-based Auditing, Gower Publishing Limited, England 61 Posteitaliane (2004), Auditing sui processi finanziari in Posteitaliane, Italy 62 PricewaterhouseCoopers International Limited (2003), Building a Strategic Internal Audit Function 63 PricewaterhouseCoopers International Limited (2014), Global Economic Crime Survey 2014 Economic Crime: A Swiss Perspective 64 Protiviti (2005-2014), Internal Auditing Around The World 65 Protiviti (2015), A Global Look at IT Audit Best Practices 66 Sefton Council Corporate Finance & Information Services Department (2011), Internal Audit Plan July 2011 – March 2012, England 67 IIA (2012), Code of Professional Conduct for Chartered Institute of Internal Auditors 68 IIA (2002), A New Agenda for Corporate Governance Reform, UK and Ireland 69 IIA (2003), Fraud Position Statement, UK and Ireland 70 IIA (2003), Risk Based Internal Auditing, UK and Ireland 71 IIA (2003), The Role of Internal Audit in Enterprise-wide Risk Management, UK and Ireland 72 IIA (2006), Business continuity planning, UK and Ireland 73 IIA (2009), Definition of Internal Auditing Code of Ethics International Standards, UK and Ireland 74 IIA (2009), Fraud Prevention and Detection in an Automated World, USA 75 IIA (2009), IIA Position Paper:The Role Of Internal Auditing In Resourcing The Internal Audit Activity, USA 76 IIA (2009), IIA Position Paper: The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk Management, USA 77 IIA (2009), Practice advisories, UK and Ireland 78 The University of Texas System (2009), Effectively Controlling Risks, USA ... thống kiểm sốt nội Liên đồn Kế tốn quốc tế Viện Kiểm toán nội Kết kinh doanh Kiểm soát chất lượng Kiểm soát nội Kiểm soát viên nội Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội Kiểm toán nhà nước Kiểm toán viên... vấn đề tổ chức kiểm toán nội doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm tốn nội Tổng cơng ty Sơng Đà Chương 3: Giải pháp hồn thiện tổ chức kiểm tốn nội Tổng công ty Sông Đà 21 CHƯƠNG NHỮNG... thuộc Tổng công ty Sơng Đà, thành viên Ban Kiểm sốt nội bộ, cán Ban: Tài - Kế toán, Tổ chức nhân sự, Kinh tế, Quản trị rủi ro… Công ty mẹ doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà Cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ), Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Sông Đà (Luận án tiến sĩ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn