Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)

187 1 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 21:40

Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ******** TÔ NGỌC LIỄN QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÔN BẢN TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH LÀO CAI LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ******** TÔ NGỌC LIỄN QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÔN BẢN TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH LÀO CAI LUẬN ÁN TIẾN SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH MÃ SỐ: 62.58.01.06 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ HẬU HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hướng dẫn quý báu Thầy giáo hướng dẫn khoa học GS.TS Đỗ Hậu, người thầy tâm huyết, tận tâm dẫn dắt, hướng dẫn động viên đường nghiên cứu khoa học từ ngày bắt tay vào nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn giúp đỡ Khoa Sau đại học, Ban giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa, Phòng, Ban trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận án Tôi bày tỏ xin cảm ơn Thầy cô Giáo, nhà khoa học ngồi trường tham gia, đóng góp ý kiến q báu, tâm huyết q trình tơi thực nghiên cứu Cuối cùng, biết ơn động viên, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Thành phố Lào Cai, phòng ban, đơn vị, quan thuộc thành phố Lào Cai Sở GTVT-XD Lào Cai người thân, gia đình để tơi hồn thành Luận án này./ Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận án Tô Ngọc Liễn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu trung thực kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình khác./ Tác giả luận án Tô Ngọc Liễn I MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết đóng góp Luận án 7.1 Các kết nghiên cứu luận án 7.2 Các đóng góp Luận án Kết cấu Luận án Một số khái niệm thuật ngữ PHẦN NỘI DUNG 10 Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KTCQ THÔN BẢN TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH LÀO CAI 10 1.1 Tổng quan quản lý KTCQ thôn truyền thống giới Việt Nam 10 1.1.1 Trên giới 10 1.1.2 Ở Việt Nam 12 1.2 Khái quát quản lý KTCQ thôn, truyền thống tỉnh Lào Cai 17 1.2.1 Khái quát trình hình thành phát triển tỉnh Lào Cai 17 1.2.2 Khái quát KTCQ thôn tỉnh Lào Cai 20 1.3 Thực trạng PTDL tỉnh Lào Cai 34 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố ngồi nước có liên quan đến đề tài 36 1.4.1 Trong nước 36 1.4.2 Nước 45 1.4.3 Đánh giá tổng hợp cơng trình nghiên cứu thực 47 1.5 Các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu giải 48 5.1 Lý luận KTCQ quản lý KTCQ 48 II 5.2 Pháp lý quản lý KTCQ 49 1.5.3 Thực tiễn quản lý KTCQ 49 1.5.4 Xây dựng giải pháp quản lý KTCQ thôn tỉnh Lào Cai 49 1.5.5 Áp dụng kết nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý KTCQ cho thôn Lao Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát 49 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ KTCQ THÔN BẢN PHỤC VỤ PTDL TỈNH LÀO CAI 50 2.1 Cơ sở lý luận kiến trúc quản lý KTCQ 50 2.1.1 Cảnh quan 50 2.1.2 Kiến trúc cảnh quan - KTCQ 53 2.1.3 Quản lý KTCQ thôn truyền thống 58 2.2 Cơ sở pháp lý quản lý KTCQ thôn 67 2.2.1 Thể chế quản lý KTCQ thôn 67 2.2.2 Bộ máy quản lý KTCQ thôn 69 2.2.3 Định hướng phát triển tổng thể mạng lưới đô thị, nông thôn địa bàn tỉnh Lào Cai 72 2.2.4 Định hướng phát triển tổng thể du lịch KTCQ nông thôn tỉnh Lào Cai .73 2.3 Các yếu tố tác động đến quản lý KTCQ thôn 78 2.3.1 Hệ thống văn pháp luật .79 2.3.2 Quy hoạch kế hoạch xây dựng thôn 80 2.3.3 Tổ chức máy thủ tục hành quản lý 81 2.3.4 Các nguồn lực 82 2.3.5 Trình độ dân trí, ý thức cộng đồng 83 2.4 Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý 84 2.4.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm quản lý KTCQ nông thôn, đặc biệt thôn truyền thống 85 2.4.2 Hoàn chỉnh, đồng đồ án QHXD nông thôn 85 2.4.3 Hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý KTCQ nông thôn 87 2.4.5 Nâng cao lực quản lý quyền địa phương .88 2.4.6 Huy động nguồn lực khai thác tham gia cộng đồng 89 Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KTCQ THÔN BẢN TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ PTDL Ở TỈNH LÀO CAI .90 3.1 Quan điểm, mục tiêu 90 3.1.1 Quan điểm 90 3.1.2 Mục tiêu 91 III 3.2 Nguyên tắc quản lý 91 3.3 Đề xuất giải pháp quản lý KTCQ TBTT tỉnh Lào Cai .93 3.3.1 Phân loại xây dựng Bộ tiêu chí giá trị KTCQ thôn truyền thống 93 3.3.2 Hoàn thiện QHXD QCQL quy hoạch, KTCQ TBTT 96 3.3.3 Hồn thiện quy trình quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch .103 3.3.4 Hoàn thiện sở pháp lý, xây dựng chế sách đặc thù .106 3.3.5 Tổ chức máy quản lý KTCQ thôn truyền thống 111 3.3.6 Khai thác tham gia cộng đồng trình quản lý KTCQ thôn truyền thống 121 3.4 Giải pháp quản lý KTCQ thôn Lao Chải, xã Y Tý 126 3.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 126 3.4.2 Thực trạng quản lý KTCQ thôn Lao Chải 126 3.4.3 Đề xuất giải pháp quản lý 138 3.5 Bàn luận kết nghiên cứu 146 3.5.1 Các kết nghiên cứu chung 146 3.5.2 Kết riêng cho thôn Lao Chải 150 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 152 Kết luận 152 Kiến nghị 153 2.1 Đối vơi Quốc hội 153 2.2 Đối với Chính phủ Bộ ngành Trung ương 153 2.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 154 DANH MỤC MỘT SỐ CƠNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU 155 ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .156 PHỤ LỤC 166 IV DANH MỤC VIẾT TẮT BQL: Ban quản lý BSVH: Bản sắc văn hóa CTKT: Cơng trình kiến trúc GPXD: Giấy phép xây dựng HTKT: Hạ tầng kỹ thuật IUCN: Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới KTCQ: Kiến trúc cảnh quan MHQL: Mơ hình quản lý NƠTT: Nhà truyền thống NTM: Nông thôn PTDL: Phát triển du lịch PTĐT: Phát triển đô thị QCQL: Quy chế quản lý QHC: Quy hoạch chung QHCT: Quy hoạch chi tiết QLDL: Quản lý du lịch QLNN: Quản lý nhà nước QLQH: Quản lý quy hoạch QLXD: Quản lý xây dựng QCVN: Quy chuẩn Việt Nam QCXDVN: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam SNV: Tổ chức phát triển Hà Lan TBTT: Thôn truyền thống UBND: Ủy ban nhân dân VHDT: Văn hóa dân V DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Làng dân tộc Seongup, JeJu, Hàn Quốc 10 Hình 2: Quy hoạch cảnh quan làng Dadun, 11 Hình 3: Làng gỗ mỹ nghệ Atelier Toki, tỉnh Oita, Nhật Bản 12 Hình 4: Làng nghề Yufuin thuộc tỉnh Oita, Nhật Bản 12 Hình 5: Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, Đồng Văn, Hà Giang 13 Hình 6: Quy hoạch KTCQ làng Plei Ốp (Nguồn:{24}) 15 Hình 7: Nhà rơng - Ban Na 16 Hình 8: Nhà rơng - Giẻ Triêng 16 Hình 9: Nhà dân tộc Ba Na 16 Hình 10: Nhà mồ làng Kép .16 Hình 11: Một số hình ảnh Lào Cai xưa 17 Hình 12: Bản đồ hành tỉnh Lào Cai Nguồn [22] 18 Hình 13: Một số dạng cấu trúc thôn truyền thống Lào Cai 20 Hình 14: Nhà sàn dân 22 Hình 15: Nhà trình tường người Hà Nhì, Y Tý, Bát Xát 22 Hình 16: Nhà trình tường xã Sín Chéng, Si Ma Cai 22 Hình 17: Nhà lợp gỗ Pơmu 22 Hình 18: Dinh Hoàng A Tưởng, Bắc Hà, Lào Cai 24 Hình 19: Đền Bảo Hà .24 Hình 20: Đền Trung Đơ 24 Hình 21: Cầu Mây Tả Van, Sa Pa 25 Hình 22: Cầu treo Hòa Mạc, Văn Bàn 25 Hình 23: Cổng Bản Cát Cát, Sa Pa 25 Hình 24: Đường vào Bản Tả Van, Tả Van, Sa Pa 25 Hình 25: Đường vào thôn Lao Chải, Sa Pa 25 Hình 26: Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai 25 Hình 27: Mường Hum, huyện Bát Xát 25 Hình 28: Võ Lao, huyện Văn Bàn 25 Hình 29: Ruộng bậc thang Tả Van, Sa Pa .26 Hình 30: Bãi đá cổ, Sa Pa 26 VI Hình 31: Cột cờ Lũng Pô, Bát Xát 26 Hình 32: Cột mốc biên giới, Bát Xát .26 Hình 33: VQG Hoàng Liên 26 Hình 34: Rừng già Y Tý, huyện Bát Xát .26 Hình 35: Đỉnh núi Fansipan, Sa Pa 27 Hình 36: Đỉnh Kỳ Quan San, Bát Xát 27 Hình 37: Cổng trời núi Hàm Rồng, Sa Pa 27 Hình 38: Núi Cô Tiên, huyện Bắc Hà 27 Hình 39: Đèo Ô Quý Hồ, Sa Pa .27 Hình 40: Thung lũng Y Linh Hồ, Sa Pa 27 Hình 41: Đồi hoa Tam giác mạch, Si Ma Cai 27 Hình 42: Đồi Mận trắng Bắc Hà 27 Hình 43: Thác Bạc xã San Sả Hồ, Sa Pa 28 Hình 44: Thác Bản Phiệt, xã Phong Hải, Bảo Thắng 28 Hình 45: Hồ nước Séo Mỹ Tỷ, Sa Pa 28 Hình 46: Hang Hàm Rồng – Mường Khương .28 Hình 47: Động Cốc Ly, huyện Bắc Hà 28 Hình 48: Hang động Tả Phìn, Sa Pa 28 Hình 49: Biển Mây Y Tý, Bát Xát 29 Hình 50: Mùa tuyết trắng Sa Pa .29 Hình 51: Mùa lúa vàng Sa Pa 29 Hình 52: Du lịch cộng đồng thơn Lao Chải, Sa Pa 36 Hình 53: Du lịch cộng đồng Bản Tả Van, Sa Pa 36 Hình 54: Du lịch cộng đồng xã Y Tý, Bát Xát 36 Hình 1: Định hướng phát triển mạng lưới thị, trung tâm 73 Hình 2: Bản đồ quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh lào Cai 75 Hình 1: Vị trí thôn Lao Chải, xã Y Tý 127 Hình 2: Cao độ địa hình tự nhiên xã Ý Tý, huyện Bát Xát 128 Hình 3: Các yếu tố tạo dựng cảnh quan thơn Lao Chải, xã Y Tý .132 Hình 4: Mặt trạng thôn Lao Chải, xã Y Tý 133 Hình 5: Các cơng trình kiến trúc tai thơn Lao Chải, xã Y Tý .134 Hình 6: Nhà trình tường bị xi măng hóa thơn Lao Chải 135 161 60.Đặng Đức Quang (2000), Thị tứ làng xã, NXB Xây dựng Hà Nội, 2000 61 Cao Sĩ Quế (2009), QHXD điểm dân cư nơng thơn, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 62.Quốc hội (2013), Luật Đất đai, 2013 63.Quốc hội (2005), Luật Du lịch, 2005 64.Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính phủ, 2015 65.Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương, 2015 66.Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn, 2007 67.Quốc hội (2014), Luật Xây dựng, 2014 68.Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, 2009 69.Quốc hội (2001), Luật Di sản văn hóa, 2001 70 Trần Hữu Sơn (2004), Nghiên cứu văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số SaPa, đề tài nghiên cứu khoa học 71.Hà Nhật Tân (2006), Từ ý đến hình thiết kế cảnh quan, NXB Văn hóa thơng tin 72.Nguyễn Ngọc Quỳnh (2004), Khai thác yếu tố không gian cảnh quan kiến trúc truyền thống vận dụng quy hoạch chỉnh trang làng thành phố Hà Nội ảnh hưởng thị hóa, Luận án tiến sỹ kiến trúc, chuyên nghành quy hoạch không gian xây dựng qui hoạch đô thị, Trường ĐHKT, Hà Nội 73.Dương Đức Thành (2016), Tổ chức không gian KTCQ quần thể văn hóa thủy tổ quan họ Bắc Ninh, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 74.Ngô Thế Thi (1997), Giải pháp thẩm mỹ ttrong KTCQ, Tạp chí KTCQ, kiến trúc Việt Nam 4,5/1997 75.Nguyễn Đức Thiềm (2000),Góp phần tìm hiểu sắc kiến trúc truyền thống Việt Nam, NXB Xây dựng Hà Nội, 2000 76.Trịnh An Thịnh (2014), Cơ sở sinh thái cảnh quan KTCQ quy 162 hoạch sử dụng đất, NXB Xây dựng Hà Nội 77.Ngô Quang Thịnh (2013), Quản lý không gian KTCQ khu phố cổ Bao Vinh, thành phố Huế, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 78.Ngô Đức Thịnh (2010), Bảo tồn làm giàu phát huy truyền thống giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đổi hội nhập, NXB khoa học kỹ thuật 79.Tô Thị Minh Thông, Phạm Kim Giao, Trịnh Duy Luân (1994), Xã hội học QHXD quản lý thị, chương trình KC11, đề tài KC11.12, NXB Xây dựng, Hà Nội, 1994 80.Nguyễn Quốc Thông, Phạm Kim Giao, Cao Sĩ Quế (2000), Giải pháp quy hoạch thiết kế thị tứ, đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, Bộ Xây dựng, mã số RD-21 81.Nguyễn Thị Thanh Thủy (1985), Bố cục phong cảnh vườn, công viên, luận án phó tiến sĩ kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 82.Đỗ Trần Tín (2012), Khai thác yếu tố xanh mặt nước tổ chức không gian công cộng khu đô thị Hà Nội, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 83.Đỗ Trần Tín (2006), Tình hình khai thác yếu tố xanh mặt nước thiết kế KTCQ khu đô thị Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc 8/2015 84.Đàm Thu Trang (2004), KTCQ khu ở, NXB Xây dựng, Hà Nội 85.Đàm Thu Trang (2004), Một số suy nghĩ KTCQ khu chung cư Hà Nội, Tạp chí Xây dựng 02/2004 86.Tạ Thu Trang (2016), Tổ chức không gian KTCQ khu du lịch đảo Vạn Cảnh, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 87.Bùi Đức Trọng (2016), Bảo tồn, tôn tạo không gian cảnh quan Đền Và, Sơn Tây, thành phố Hà Nội, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 88.Vương Trung (1997), Nhà sàn cổ người Thái, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 89.Nguyễn Thành Trung (2014), Tổ chức không gian KTCQ làng nghề Đa Sỹ, Hà 163 Đông theo hướng phát triển bền vững, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 90.Trịnh Xuân Trường (2012), Quản lý KTCQ thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 91.Lê Bá Tuấn (2018), Quản lý KTCQ khu du lịch nghỉ dưỡng Cát Cát, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 92 Đinh Cơng Tuấn (2014), Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Luận án Tiến sỹ chuyên ngành văn hóa, Trường đại học Văn Hóa, Hà Nơi 93.Hồng Đình Tuấn (1999), Tổ chức khơng gian kiến trúc làng ngoại thành q trình thị hóa Hà Nội đến năm 2020 với việc giữ gìn phát triển giá trị văn hóa truyền thống, Luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành kiến trúc nhà cơng trình cơng cộng, trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội 94.UBND tỉnh Lào Cai (2017), Phê duyệt điều chỉnh cục quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng Cát Cát, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 95.UBND huyện Bát Xát, Lào Cai (2017), Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 96.UBND huyện Bát Xát, Lào Cai (2017), Ban hành Quy chế quản lý xây dựng NTM xã Y Tý, huyện Bát Xát theo đồ án quy hoạch chung xây dựng 97.UBND tỉnh Lào Cai (2015), Quy hoạch PTDL tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Công ty TNHH tư vấn nghiên cứu VTOCO tháng 12/2015 98.UBND tỉnh Lào Cai (2012), Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai UBND tỉnh Lào Cai, ban hành ngày 25/12/2012 99.UBND tỉnh Lào Cai (2016), Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Lào Cai số lượng chức danh mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, chế độ lực lượng công an, dân quân thời gian thực nhiệm vụ, ban hành ngày 19/8/2016 164 100 UBND tỉnh Lào Cai (2016), Quyết định số 1076/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 14/4/2016 việc quy định Bộ tiêu chí trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận tổ chức công bố” thôn, NTM”, “ Thôn kiểu mẫu” địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 101.UBND tỉnh Lào Cai (2016) Quyết định số 4758/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 -2020, ban hành ngày 30/12/2016 102 UBND tỉnh Lào Cai (2016), UBND tỉnh Lào Cai (2012), QHXD vùng tỉnh Lào Cai đến năm 2030 Cơ quan tư vấn Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị nông thôn, Bộ Xây dựng 103.UBND tỉnh Lào Cai (2017), Công văn số 60/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành ngày 06/03/2017 Kế hoạch triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 104.Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học 105.Viện Nghiên cứu hành (2009), Thuật ngữ hành chính, Học viện Hành Quốc gia Tiếng nước ngồi 106.Bary W.Stark/John Ormbee Simonds (2013), Landscape Architecture, Mc GrawHill Education, USA 107.Dale Grenier, Berit C.Koare…(1993), Ecotourism, landscape Architecture and urban planning, landscape and urban planning, Washington, Scattle USA 108.Darren Peter Venn (2008), A changing Cultural landscape, Yanchep, National Park, Westerin Austria, Edith cowan Univarcity 109.Dong Wang (2015), Rethinking for Urban Parks Accessibility, Use and Behaviour, Uviversity of Queensland 165 110.John F Benson (2007), Landscape and Sustainability, Taylor & Francis, Group London and New York 111.Lauren H.Day (2013), Urban parks, Quaks Ball State Univarcity, Muncie Indiana 112.Mare Antrop (2006), Sustainable landscapes contratyon fidion to urban landscapes and urban planning, 75 Ghent Ringsloan 28158 B9000 Ghent, Bengien 113.Marit Jansson, A review of the concept “management” in relation to urban landscapes and green spaces Howard holistic understanding urban Forestry & Urban Greening II, Sweden 114.Mery L Cadenasso (2008), Urban Principes for ecological landscape Design and Management: Seientifie fundemetales, Cities and the enviroment 2008 Volume 1, issue 2, Artiele 115.Noha med El Aziz (2012), Disigning and Managing Urban park to Inprove the quality of life the egyption Cities, Cairo Univercity 116.Saleh A/Al Hathoul (1981), Traditional, continuity and change in Physical enviroment the Arabinuslim City Massachusette of Technology (MIT) 117.Schwarzbach, H (1985), Blattsamlung Staedtebau, TU Dresden BRD 118.Wejchert, K (1977), Element der stadtebaulichen Komposition, Verlag Bauwesen, Berlin, BRD 119.Weilacher, U (2003), Landscape Architecture in Germany, Nelte Verlag, Germany 166 PHỤ LỤC Bảng 2.1 Bộ tiêu chí xã NTM, giai đoạn 2017 - 2020 (Kèm theo Quyết định số: 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) Chỉ tiêu TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí nhiệm hướng đánh giá 1.1 Có quy hoạch chung xây dựng xã (1) Quy hoạch phê duyệt công bố công khai thời hạn Chịu trách dẫn đánh giá Sở GTVT-XD Đạt chủ trì, phối hợp với Sở 1.2 Ban hành quy định quản lý quy hoạch Nông nghiệp chung xây dựng xã tổ chức thực hiệnĐạt PTNT theo quy hoạch 2.1 Đường xã đường từ trung tâm xã đến đường huyện nhựa hóa bê 100% tơng hóa, đảm bảo tơ lại thuận tiện quanh năm Giao thơng 2.2 Đường trục thơn, xóm đường liên ≥ 50% cứng thơn, xóm cứng hóa, đảm bảo Sở Giao thơng hóa tô lại thuận tiện quanh năm Vận tải 2.3 Đường ngõ, xóm khơng lầy lội 100% (50% vào mùa mưa cứng hóa) 2.4 Đường trục nội đồng đảm bảo 100% (50% vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh cứng hóa) năm 3.1 Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tưới tiêu nước chủ động Thủy lợi ≥ 80% đạt từ 80% trở lên 3.2 Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy định phòng Sở Nông nghiệp PTNT Đạt chống thiên tai chỗ 4.1 Hệ thống điện đạt chuẩn Điện Trường học 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất Đạt ≥ 95% ≥ 70% Sở Giáo dục Đào tạo Đạt Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia 6.1 Xã có nhà văn hóa xã hội trường Cơ sở vật chất đa sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa văn hóa, thể thao tồn xã Sở Cơng Thương 167 6.2 Xã có điểm vui chơi, giải trí thể thao cho trẻ em người cao tuổi theo quy định (2) Đạt 6.3 Tỷ lệ thơn, xóm có nhà văn hóa nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ 100% cộng đồng Cơ sở hạ tầng Xã có chợ nơng thơn nơi mua thương mại bán, trao đổi hàng hóa nơng thơn 8.1 Xã có điểm phục vụ bưu 8.2 Xã có dịch vụ viễn thơng, internet Thơng tin 8.3 Xã có đài truyền hệ thống loa Truyền thông đến thơn 8.4 Xã có ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý, điều hành Nhà dân cư Đạt Sở Công Thương Đạt ≥ 20% số thôn Đạt Sở Thông tin Truyền thông Đạt 9.1 Nhà tạm, dột nát Không 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn theo quy định (nhà đạt cứng nhà truyền ≥ 75% Sở GTVT-XD thống đồng bào dân tộc) 10 Thu nhập Năm 2017: ≥ Thu nhập bình quân đầu người khu vực26 triệu đồng Cục Thống kê nông thôn đến năm 2020 Năm 2020: ≥ tỉnh 36 triệu đồng 11 12 Hộ nghèo Lao động có việc làm Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2017 2020 Sở Lao động ≤ 12% Tỷ lệ người có việc làm dân số độ tuổi lao động có khả tham gia lao Thương binh Xã hội Sở Lao động ≥ 90% động Thương binh Xã hội Sở Kế hoạch 13 Tổ chức sản xuất 13.1 Xã có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 Đạt ĐT chủ trì, phối hợp với Sở NN PTNT 13.2 Xã có mơ hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền Đạt Sở NN & PTNT vững 14.1 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu Giáo dục 14 đào tạo học độ tuổi; phổ cập giáo dục trung Đạt Sở Giáo dục học sở 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, Đào tạo ≥ 70% trung cấp) 14.3 Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào ≥ 25% Sở Lao động 168 tạo TBXH 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 15 16 Y tế Văn hóa ≥ 85% 15.2 Xã đạt tiêu chí quốc gia y tế Đạt 15.3 Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 26,7% Tỷ lệ thôn, đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định ≥ 70% 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định ≥ 90% Sở Y tế Sở Văn hóa TTDL Sở Nông nghiệp PTNT Sở Tài nguyên 17.2 Tỷ lệ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo MT chủ trì, 100% quy định bảo vệ mơi trường phối hợp Sở Nông nghiệp PTNT 17.3 Xây dựng cảnh quan, mơi trường xanh - - đẹp, an tồn 17 Môi trường 17.4 Mai táng phù hợp với quy định theo quy hoạch an toàn 17.5 Chất thải rắn địa bàn nước thực phẩm thải khu dân cư tập trung, sở sản xuất kinh doanh thu gom, xử lý theo quy Đạt Đạt Đạt Sở Tài nguyên MT Sở GTVT-XD Sở Tài nguyên MT định 17.6 Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm ≥ 70% Sở Y tế ≥ 60% Sở NN& PTNT 100% Sở Y tế bảo (3) 17.7 Tỷ lệ hộ chăn ni có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định đảm bảo an tồn thực phẩm 18.1 Cán bộ, cơng chức xã đạt chuẩn Đạt 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu Sở Nội vụ chuẩn "Trong vững mạnh" Sở Nội vụ Bộ Chỉ huy chức trị Quân tỉnh, 18.4 Tổ chức trị - xã hội xã đạt tiếp cận Bộ Chỉ huy Bộ loại trở lên pháp luật đội Biên phòng Hệthống tổ 18 Đạt tỉnh 18.5 Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Công an tỉnh Sở Tư pháp quy định 18.6 Đảm bảo bình đẳng giới phòng Đạt 169 chống bạo lực gia đình; bảo vệ hỗ trợ người dễ bị tổn thương lĩnh vực gia đình đời sống xã hội 19.1 Xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" hoàn thành Đạt tiêu quốc phòng 19.2 Xã đạt chuẩn an tồn an ninh, trật 19 Quốc phòng tự xã hội đảm bảo bình n: khơng có An ninh khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy trọng án; tội phạm tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp; cờ bạc; nghiện hút) kiềm chế, giảm liên tục so với năm trước Đạt 170 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp Tiêu chí đánh giá “Thôn NTM” ( Kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND UBND tỉnh Lào Cai) TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu I NHĨM PHÁT TRIỂN KINH TẾ Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người thôn (triệu 2016: 20 đồng/người/năm) 2020: 35 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo theo quy định hành Việc làm Tỷ lệ lao động độ tuổi lao động có việc làm thường >90% xuyên Phát triển kinh Có 01 nhóm sở thích phát triển kinh tế phù hợp với Có tế điều kiện địa phương II NHÓM HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ), Quản lý kiến trúc cảnh quan thôn bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai (Luận án tiến sĩ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn