Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

207 1 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 16:35

Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN BÁ NHẪM THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN BÁ NHẪM THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP VIỆT NAM CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ TS BẠCH NGỌC THẮNG HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân Luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận án Nguyễn Bá Nhẫm ii LỜI CẢM ƠN Luận án cơng trình nghiên cứu độc lập, nghiêm túc với cố gắng nỗ lực suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Kinh tế Quốc dân Để hoàn thành Luận án có kết ngày hôm thân luôn nhận quan tâm, động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình, thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp tập thể sư phạm trường Đại học Kinh tế Quốc dân nơi công tác, nguồn động lực lớn giúp tác giả cố gắng nỗ lực để hoàn thành luận án Với lòng biết ơn vơ hạn tơi xin bày tỏ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: PGS.TS Đàm Văn Huệ, TS.Bạch Ngọc Thắng hai thầy hướng dẫn khoa học luôn quan tâm, động viên, tận tình bảo giúp đỡ, góp ý chia sẻ kiến thức chun mơn bổ ích cho tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành Luận án Các đồng chí lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp công tác đơn vị, ngành: Bộ Khoa học Công nghệ, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giáo dục Đào tạo; Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn; Kiểm tốn Nhà nước; Thanh tra Bộ Tài chính; Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính, Quản lý Khoa học trường đại học phạm vi nước ba miền Bắc Trung - Nam khảo sát tạo điều kiện giúp đỡ cho suốt trình điều tra khảo sát thu thập thông tin phục vụ cho luận án Các Quý Thầy/Cô giảng viên/nhà khoa học công tác giảng dạy trường đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Trường Đại học Cần Thơ tạo điều kiện giúp đỡ dành thời gian quý báu để trả lời vấn phiếu điều tra khảo sát góp phần quan trọng để làm nên thành công luận án GS.TS Nguyễn Văn Thắng - Viện trưởng Viện Phát triển bền vững Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tạo điều kiện cho thành viên tham gia đề tài nằm iii khuôn khổ dự án thuộc Quỹ Nafosted cho phép sử dụng phần liệu khảo sát đề tài cho nghiên cứu Đặc biệt xin chân thành cảm ơn tới Lãnh đạo tập thể sư phạm Viện Đào tạo Sau Đại học, Viện Ngân hàng - Tài chính, mơn Tài - Doanh nghiệp, phòng Tài - Kế tốn, thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân động viên, quan tâm, khích lệ, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Trường Cuối xin cảm ơn chân thành tới tất thành viên gia đình tơi ln quan tâm, động viên giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ công việc tạo điều kiện tốt mặt thời gian tơi tồn tâm, tồn ý tập trung vào học tập nghiên cứu suốt năm qua Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận án Nguyễn Bá Nhẫm iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC BẢNG .xi DANH MỤC HÌNH xiii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Đóng góp đề tài 6.1 Đóng góp lý luận 6.2 Đóng góp thực tiễn .8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .9 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu thương mại hóa kết nghiên cứu 1.1.2 Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thương mại hóa kết nghiên cứu giảng viên trường đại học .12 1.3 Cơ sở lý thuyết thương mại hóa kết nghiên cứu 18 1.3.1 Kết nghiên cứu khoa học .18 1.3.2 Thương mại hóa kết nghiên cứu 19 1.3.3 Đặc điểm thương mại hoá kết nghiên cứu 20 1.3.4 Vai trò lợi ích thương mại hoá kết nghiên cứu 22 v 1.4 Các hình thức thương mại hoá kết nghiên cứu 25 1.4.1 Thỏa thuận cấp phép (li-xăng) 25 1.4.2 Thỏa thuận nghiên cứu hợp tác 25 1.4.3 Thỏa thuận nghiên cứu theo hợp đồng 25 1.4.4 Thành lập công ty liên doanh .26 1.4.5 Tự thực 26 1.5 Các lý thuyết thương mại hoá kết nghiên cứu 26 1.5.1 Lý thuyết chuyển giao công nghệ 26 1.5.2 Lý thuyết thương mại hóa 30 1.5.3 Lý thuyết tự định 33 1.5.4 Lý thuyết vốn người, vốn xã hội rào cản ảnh hưởng tới kết thương mại hóa .37 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến định thương mại hoá kết nghiên cứu giảng viên trường đại học 41 1.6.1 Đặc điểm giảng viên/nhà khoa học 41 1.6.2 Vốn xã hội giảng viên/nhà khoa học .42 1.6.3 Động lực tài giảng viên/nhà khoa học 44 1.6.4 Tiếp cận nguồn tài trợ cho nghiên cứu 45 1.6.5 Các nhân tố rào cản 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .50 2.1 Quy trình nghiên cứu 50 2.1.1 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu .50 2.1.2 Xem xét sở lý thuyết nghiên cứu trước 50 2.1.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu .51 2.1.4 Phát triển thang đo nghiên cứu .51 2.1.5 Đánh giá sơ hiệu chỉnh thang đo 51 2.1.6 Thu thập liệu thức 51 2.1.7 Phân tích liệu 51 2.1.8 Báo cáo kết nghiên cứu 52 2.2 Xây dựng mơ hình giả thuyết nghiên cứu 52 vi 2.2.1 Căn xây dựng mơ hình thang đo 52 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 55 2.3 Thiết kế nghiên cứu 58 2.3.1 Thiết kế thang đo nghiên cứu .58 2.3.2 Kết đánh giá sơ thang đo 61 2.4 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu .63 2.5 Xử lý liệu 65 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp 65 2.5.2 Xử lý liệu sơ cấp 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP KHỐI KỸ THUẬT Ở VIỆT NAM .70 3.1 Giới thiệu chung trường Đại học công lập khối kỹ thuật Việt Nam 70 3.2 Tiềm lực khoa học công nghệ trường Đại học công lập khối kỹ thuật Việt Nam 72 3.2.1 Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ 72 3.2.2 Cơ sở vật chất cho nghiên cứu .75 3.2.3 Nguồn kinh phí cho thực nhiệm vụ nghiên cứu .76 3.2.4 Đơn vị chuyên trách hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ thương mại hóa kết nghiên cứu 81 3.3 Thực trạng thương mại hóa kết nghiên cứu trường Đại học công lập khối kỹ thuật Việt Nam .81 3.3.1 Sản phẩm nghiên cứu khoa học 81 3.3.2 Chuyển giao cơng nghệ thương mại hố kết nghiên cứu 87 3.4 Cơ chế, sách khoa học cơng nghệ thương mại hố kết nghiên cứu trường Đại học công lập Việt Nam 88 3.5 Đánh giá chung thương mại hóa kết nghiên cứu .92 3.5.1 Kết đạt 92 3.5.2 Thuận lợi .93 3.5.3 Hạn chế 94 5.4 Nguyên nhân hạn chế 95 vii KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 99 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 99 4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá kiểm định thang đo 103 4.2.1 Kết phân tích nhân tố khám phá với biến quan sát biến động lực tài 103 4.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá biến quan sát phản ánh rào cản thương mại hóa .104 4.3 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu .106 4.4 Kết phân tích nhân tố khẳng định 108 4.5 Phân tích tương quan .109 4.6 Phân tích ảnh hưởng nhân tố mơ hình đến định thương mại hóa kết nghiên cứu 112 4.7 Ước lượng ảnh hưởng vốn xã hội tới khả tiếp cận nguồn tài trợ cho thực nhiệm vụ nghiên cứu 114 4.8 Đánh giá mức độ động lực tài rào cản thương mại hóa giảng viên trường Đại học công lập khối kỹ thuật 117 4.8.1 Động lực tài 117 4.8.2 Rảo cản thị trường 118 4.8.3 Rào cản thể chế 118 KẾT LUẬN CHƯƠNG 121 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ 122 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu .122 5.1.1 Thực trạng nghiên cứu khoa học thương mại hóa kết nghiên cứu 122 5.1.2 Ảnh hưởng nhân tố đến định thương mại hóa KQNC giảng viên/nhà khoa học trường ĐHCL khối kỹ thuật Việt Nam .126 5.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng khả tiếp cận nguồn tài trợ 130 5.2 Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy thương mại hóa KQNC giảng viên trường ĐHCL khối kĩ thuật Việt Nam .134 5.2.1 Tạo động lực nghiên cứu thương mại hóa KQNC cho giảng viên 134 5.2.2 Nâng cao lực nghiên cứu khoa học giảng viên 135 5.2.3 Tăng cường hợp tác liên kết trường đại học - doanh nghiệp 138 viii 5.2.4 Phát triển vốn xã hội giảng viên 140 5.2.5 Giảm rào cản thể chế nhà trường quan tài trợ khoa học 141 5.2.6 Đổi chế tài cho nghiên cứu khoa học 143 5.2.7 Gắn nghiên cứu với định hướng thị trường 144 5.3 Khuyến nghị 145 5.3.1 Với Chính phủ 145 5.3.2 Với bộ, ngành liên quan .145 5.3.3 Các trường đại học 148 5.3.4 Giảng viên/nhà khoa học 148 5.4 Một số hạn chế nghiên cứu định hướng nghiên cứu 149 5.4.1 Một số hạn chế nghiên cứu 149 5.4.2 Một số định hướng cho nghiên cứu .149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 150 KẾT LUẬN CHUNG 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO .155 PHỤ LỤC 167 178 11 Trong giai đoạn 2011-2016, Ơng/Bà có thành viên Hội đồng/ Ban không? (đánh x dấu vào thích hợp) Code Hội đồng/Ban Có Com1 Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư cấp ngành/nhà nước Com2 Hội đồng ngành xét duyệt đề tài cấp Bộ/Nhà nước Com3 Hội đồng ngành xét duyệt đề tài thuộc Quỹ Nafosted Com4 Hội đồng quản trị hội đồng tư vấn/chuyên môn doanh nghiệp Com5 Hội đồng tư vấn phủ/cơ quan nhà nước khác Khơng 12 Ơng/bà đồng tác giả với nhà nghiên cứu thuộc doanh nghiệp báo công bố hội nghị, hội thảo tạp chí chuyên ngành: Code Tên tạp chí Net1 Tạp chí nước Net2 Tạp chí ngồi nước Net3 Hội nghị/hội thảo quốc gia, quốc tế: Số 13 Ơng/bà có hợp đồng hay cơng việc tư vấn với doanh nghiệp/tổ chức thực tiễn giai đoạn 2011 - 2016 hay không (đánh dấu vào thích hợp)? Code Nội dung câu hỏi Con1 Khơng có hợp đồng Con2 Từ - hợp đồng Con3 Từ - 10 hợp đồng Con4 Hơn 10 hợp đồng Đánh dầu (x) vào phương án trả lời 14 Vị trí quản lý Ơng/Bà quan (đánh dấu x vào thích hợp): Code Nội dung câu hỏi Pos1 Đại học Quốc gia (Ban Giám đốc; Đảng ủy viên) Pos2 Lãnh đạo trường Đại học trực thuộc Bộ/Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố (Viện trưởng/Viện phó/Ban Giám hiệu/Đảng ủy/Hội đồng trường Đại học Quốc gia) Pos3 Lãnh đạo phòng/ban/bộ mơn Pos4 Giảng viên/Nghiên cứu viên Đánh dầu (x) vào phương án trả lời 179 15 Vị trí quản lý cao Ơng/Bà quan (đánh dấu vào thích hợp): Code Đánh dầu (x) vào phương án trả lời Nội dung câu hỏi Man1 Đại học Quốc gia (Ban Giám đốc; Đảng ủy viên) Man2 Lãnh đạo trường Đại học trực thuộc Bộ/Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố (Viện trưởng/Viện phó/ Ban Giám hiệu/Đảng ủy/ Hội đồng trường Đại học Quốc gia) Man3 Lãnh đạo phòng/ban/bộ mơn Man4 Giảng viên/Cán nghiên cứu 16 Cơ quan ( trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia, Viện/trường Đại học trực thuộc Bộ/UBND tỉnh) Ơng/Bà có phận chun cung cấp dịch vụ liên quan tới chuyển giao công nghệ hay thương mại hóa kết nghiên cứu khơng?(đánh dấu x vào thích hợp) Org1 Có > trả lời tiếp câu 16a Org2 Không/Không rõ.> Xin chuyển sang câu 17 16a Ông/Bà sử dụng dịch vụ phận hay chưa? (Đánh dấu x vào thích hợp) Có > Trả lời tiếp từ câu 16b Chưa > Xin chuyển sang câu 17 16b Nếu sử dụng dịch vụ, Ơng/Bà đánh giá mức độ hài lòng Ông/Bà với dịch vụ phận (đánh dấu x vào thích hợp)? Khơng hài lòng Có chút hài lòng Hài lòng Rất hài lòng 17 Trưởng khoa (đối với trường đại học) hay trưởng phòng (đối với Viện nghiên cứu) Ơng/Bà có sản phẩm khoa học chuyển giao/thương mại hóa giai đoạn 2010 2016 hay không(đánh dấu x vào ô thích hợp)? Có Khơng Khơng rõ 18 Trưởng khoa (đối với trường đại học) hay trưởng phòng (đối với Viện nghiên cứu) có khuyến khích hoạt động chuyển giao/thương mại hóa đơn vị hay khơng (đánh dấu vào thích hợp)? Khơng khuyến khích Có chút khuyến khích Khuyến khích Rất khuyến khích Khơ rõ 180 19 Trong giai đoạn 2011 - 2017, Ông/Bà chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp (xin trả lời theo bảng đây)? Code Nafos Loại đề tài Số đề tài Giá trị trung bình/đề tài (triệu đồng) Đề tài cấp Nhà nước/ Đề tài Nafosted/ Đề tài cấp Bộ tương đương/ Đề tài Nghị định thư với đối tác nước Loc Đề tài theo đặt hàng địa phương Firm Đề tài theo đặt hàng doanh nghiệp hay tổ chức phi phủ khác Other Đề tài khác Phần II - ĐỘNG LỰC TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI HỐ/ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 20 Động lực thúc đẩy Ông/Bà tham gia hợp tác với doanh nghiệp/tổ chức thực tiễn? ( đánh dấu x vào ô phù hợp) Code Nhận định Mov1 Để tăng ngân quỹ nguồn lực khác cho nghiên cứu Mov2 Ứng dụng khai thác kết nghiên cứu Mov3 Để tăng thu nhập cá nhân Khơng quan trọng Có chút quan trọng (1) (2) Quan trọng (3) Rất quan trọng (4) Phần III - MƠ HÌNH THƯƠNG MẠI HỐ Thương mại hóa hiểu đơn giản q trình giới thiệu sản phẩm/cơng nghệ thị trường Nó tiến hành thông qua: i) cộng tác, ký hợp đồng chuyển giao với đối tác; ii)mở công ty; iii)tự sản xuất tiêu thụ sản phẩm 21 Trong giai đoạn 2011 - 2016, Ơng/Bà có tiến hành đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ với kết nghiên cứu khơng(xin đánh dấu vào thích hợp)? Có >Xin trả lời tiếp câu 22a Khơng > Xin chuyển sang câu 22b 22a Ơng/ Bà có sáng chế/giải pháp hữu ích cơng nhận hay khơng? (đánh dấu vào thích hợp) 181 Có > Xin chuyển sang câu 23 Không.> Xin trả lời tiếp câu 22b 22b Nếu Khơng, sao? (đánh dấu x vào thích hợp) Code Nội dung câu hỏi Why1 Tơi khơng có nhu cầu đăng ký Why2 Tơi khơng hiểu phải làm Why3 Thủ tục rắc rối Why4 Chi phí đăng ký tốn Wh5 Kết nghiên cứu nhiều khả không đủ điều kiện Đánh dầu (x) vào phương án trả lời Wh6 Lý khác:……………………………………………………… 22 Ơng Bà có tiến hành thương mại hóa kết nghiên cứu hay khơng? (xin đánh dấu x vào thích hợp) Có >Chuyển sang câu 27 Khơng >Trả lời tiếp câu 23a 23a Nếu Khơng, sao? (đánh dấu x vào thích hợp) Code Nội dung câu hỏi Comer1 Thương mại hóa kết nghiên cứu khơng phải ưu tiên quan công tác Comer2 Nghiên cứu giai đoạn đầu, chưa chín muồi để thương mại hóa Comer3 Tơi khơng biết thị trường sản phẩm/dịch vụ từ thương mại hóa có đủ lớn hay không Comer4 Tôi không quan tâm nhiều tới thương mại hóa kết nghiên cứu Comer5 Tơi không muốn dành nhiều thời gian cho hoạt động thương mại hóa Comer6 Tơi khơng có nguồn lực tài để đầu tư cho hoạt động thương mại hóa Comer7 Tơi khơng tìm đối tác phù hợp để thương mại hóa Comer8 Tơi khơng có kinh nghiệm kỹ thương mại hóa Comer9 Tơi khơng biết cách định giá thương thảo kết nghiên cứu với đối tác bên ngồi Comer10 Khác Đánh dầu (x) vào phương án trả lời 182 23 Trong vòng năm tới, Ơng/Bà có kế hoạch cụ thể để thương mại hóa kết nghiên cứu hay khơng? (đánh dấu x vào thích hợp) Có Khơng 24 Ơng/Bà có ý định thương mại hóa kết nghiên cứu thời gian cơng tác (trước nghỉ hưu) hay khơng? (đánh dấu x vào thích hợp) Có Khơng Có thể 25 Ơng/Bà có ý định thương mại hóa kết nghiên cứu sau nghỉ công tác hay không? (đánh dấu x vào ô thích hợp) Có Khơng Có thể * Sau Ông/ Bà trả lời hết câu 26 xin Ông/ Bà chuyển sang trả lời Phần IV - Rào cản Thương mại hố, từ câu 30) 26 Ơng/Bà chọn sản phẩm thương mại hóa gần Khi tiến hành thương mại hóa kết nghiên cứu, Ơng/Bà tiến hành thông qua kênh đây? (đánh dấu vào thích hợp) Tự tiến hành.> Xin chuyển sang câu 28 Qua kênh tổ chức/cơ quan.> Xin trả lời tiếp 27a, 27b 27a Tổ chức/cơ quan Ông/Bà hỗ trợ trình này? (đánh dấu x vào phương án phù hợp) Kết nối với đối tác Đầu tư vốn Hỗ trợ thủ tục Khác: ……………………………………………………………………………… 27b Tổ chức/cơ quan nhận lại từ hoạt động thương mại hóa kết nghiên cứu Ông/Bà? (đánh dấu x vào ô thích hợp) Trích nộp tiền thu từ hoạt động thương mại hóa Tăng uy tín với xã hội Có việc làm cho cán nhân viên Khác: ………………………………………………………… 27 Kết nghiên cứu Ông/Bà thương mại hóa theo hình thức (đánh dấu x vào thích hợp) Hợp tác/Ký hợp đồng chuyển giao với đối tác khác Mở cơng ty để thương mại hóa Nhóm nghiên cứu tự tổ chức sản xuất mà không cần ký hợp đồng mở công ty 183 Phần III.E - KẾT QUẢ THƯƠNG MẠI HĨA 29 Ơng/Bà có hài lòng với kết hoạt động thương mại hóa nhóm nghiên cứu/công ty hay không (xin đánh dấu x vào thích hợp)? Code Chưa hài lòng Nội dung câu hỏi (1) KQ1 Tăng thu nhập cho cá nhân thành viên nhóm nghiên cứu KQ2 Tăng nguồn ngân sách cho nghiên cứu KQ3 Tăng uy tín ảnh hưởng nhóm nghiên cứu với quan KQ4 Tăng uy tín ảnh hưởng nhóm nghiên cứu với xã hội KQ5 Tăng hiểu biết chuyên môn nhóm KQ6 Thương mại hóa giúp mở hướng nghiên cứu Hài lòng mức vừa phải (2) Rất hài lòng (3) Phần IV -RÀO CẢN TRONG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ THƯƠNG MẠI HOÁ 30 Xin Ông/Bà thể mức độ đồng ý với mệnh đề sau (đánh dấu x vào thích hợp): Code Nội dung câu hỏi Hồn Hồn tồn Khơng Đồng tồn ý khơng đồng ý đồng ý đồng ý (1) (2) (3) (4) Bar1 Doanh nghiệp liên quan tới ngành nghiên cứu tơi sử dụng q kết nghiên cứu từ trường đại học Bar2 Cơ sở thực tiễn không thực quan tâm tới kết nghiên cứu trường đại học Bar3 Trường đại học không sẵn sàng dành thời gian nguồn lực để chuyển giao công nghệ cho sở thực tiễn Bar4 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm khó khăn Bar5 Quá khó để nhà nghiên cứu tìm đối tác thực tiễn phù hợp cho hoạt động thương mại hóa kết nghiên cứu Bar6 Việc định giá công nghệ để chuyển giao khó Bar7 Các nhà nghiên cứu khơng có thời gian kỹ kinh doanh cần thiết cho hoạt động thương mại hóa Bar8 Khác (xin nêu rõ): ……………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà trả lời phiếu câu hỏi! 184 PHỤ LỤC SỐ KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Donvi_A Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học BKHN 52 14.7 14.7 14.7 Đại học BKHCM 39 11.0 11.0 25.8 Đại học SPKTHCM 32 9.1 9.1 34.8 Đại học Điện lực 20 5.7 5.7 40.5 Đại học Lâm nghiệp 17 4.8 4.8 45.3 Đại học Huế 14 4.0 4.0 49.3 Học viện Nông nghiệp 26 7.4 7.4 56.7 Đại học Công nghiệp TPHCM 33 9.3 9.3 66.0 Đại học SPKTHY 2.5 2.5 68.6 Đại học QGHCM 26 7.4 7.4 75.9 Đại học Thái Nguyên 27 7.6 7.6 83.6 Đại học Cần Thơ 34 9.6 9.6 93.2 Đại học Giao thông Vận tải 24 6.8 6.8 100.0 353 100.0 100.0 Total Sex Frequency Nữ Percent Valid Percent Cumulative Percent 82 23.2 23.2 23.2 Valid Nam 271 76.8 76.8 100.0 Total 353 100.0 100.0 $Quocgia Frequencies Học tiến sĩ Responses N Nước phát triển Percent of Cases Percent 48 13.6% 13.6% $Quocgia Phát triển 156 44.2% 44.2% Việt Nam 149 353 42.2% 100.0% 42.2% 100.0% a Total a Dichotomy group tabulated at value 185 Chuyên môn $Nganh Frequencies Responses N Percent of Cases Percent Sinh học 46 18.3% 18.9% Khoa học vật liệu 24 9.6% 9.9% Toán học 0.4% 0.4% Công nghệ y học 0.8% 0.8% $Nganha Khoa học máy tính 30 12.0% 12.3% Hóa học 63 25.1% 25.9% Cơ khí 44 17.5% 18.1% Cơng nghệ điện 20 8.0% 8.2% 21 251 8.4% 100.0% 8.6% 103.3% Vật lý Total a Dichotomy group tabulated at value Chucdanh Frequency Có học hàm Valid Khơng có Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 115 32.6 32.6 32.6 238 67.4 67.4 100.0 353 100.0 100.0 Công bố hợp tác công bố Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation pub1 353 140 15.03 14.784 pub2 353 20 1.59 3.121 pub3 353 99 5.12 10.449 Net1 353 99 2.35 7.978 Net2 353 99 1.26 6.423 Net3 353 64 1.84 6.296 Valid N (listwise) 353 186 Case Summary Cases Valid N $HDa Missing Percent 161 N Total Percent 45.6% 192 N 54.4% Percent 353 100.0% a Dichotomy group tabulated at value $HD Frequencies Responses N HDGS Percent Percent of Cases 3.6% 5.6% 92 37.2% 57.1% 22 8.9% 13.7% HĐ tư vấn DN 73 29.6% 45.3% HĐ tư vấn phủ/khác 51 20.6% 31.7% 247 100.0% 153.4% HD cấp Bộ/Nhà nước $HDa HĐ Nafested Total a Dichotomy group tabulated at value Con Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Khơng có hợp đồng 162 45.9 45.9 45.9 1-4 hợp đồng 139 39.4 39.4 85.3 43 12.2 12.2 97.5 2.5 2.5 100.0 353 100.0 100.0 5-10 HĐ >10 Total Pos Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 31 8.8 8.8 8.8 154 43.6 43.6 52.4 168 47.6 47.6 100.0 Total 353 100.0 100.0 187 Phân tích nhân tố khám phá KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .584 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 134.844 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.700 56.654 56.654 800 26.665 83.319 500 16.681 100.000 Total % of Variance 1.700 56.654 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Mov1 838 Mov2 752 Mov3 657 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .615 Approx Chi-Square 266.511 Bartlett's Test of Sphericity df Sig 10 000 Cumulative % 56.654 188 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1.985 39.693 39.693 1.650 32.998 32.998 1.264 25.271 64.964 1.598 31.966 64.964 757 15.140 80.104 538 10.768 90.872 456 9.128 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Bar6 785 Bar5 743 Bar4 679 Bar1 871 Bar2 857 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's Alpha 695 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Bar1 2.48 373 533 Bar2 2.68 401 533 189 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 567 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Bar3 8.72 1.584 236 597 Bar4 8.15 1.513 410 449 Bar5 8.14 1.484 420 440 Bar6 8.04 1.543 355 491 Phân tích CFA 190 Correlations: (Group number - Default model) Parameter Estimate Lower Upper P NonFIN < > SCO 325 173 462 010 NonFIN < > INS -.011 -.161 153 918 NonFIN < > FIN 789 667 912 010 NonFIN < > MAR 031 -.122 171 659 SCO < > INS -.031 -.218 147 701 SCO < > FIN 216 039 400 015 SCO < > MAR 018 -.185 158 749 INS < > FIN -.089 -.236 094 400 INS < > MAR 380 135 570 010 FIN < > MAR -.037 -.201 138 643 Hồi quy logistic Logistic regression Log likelihood = -148.30217 Number of obs = 318 LR chi2(45) = 122.85 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.2929 Comer | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -Sex | 4647359 402015 Age | 0075763 0315273 1.16 0.248 -.3231989 1.252671 0.24 0.810 -.0542162 DangPT | -.212588 5300749 -0.40 0.688 -1.251516 PT | -.4386074 3694526 -1.19 0.235 Year_PHD | 0024998 0400873 Sub1 | 4382647 5132031 sub2 | -.544919 7623682 sub3 | (omitted) -1.162721 0693688 8263398 2855064 0.06 0.950 -.0760698 0810694 0.85 0.393 -.5675949 -0.71 0.475 -2.039133 1.444124 9492952 191 sub4 | (omitted) sub5 | (omitted) sub6 | 8899598 5662571 1.57 0.116 -.2198838 sub7 | 1.12992 4979003 2.27 0.023 1540534 2.105787 sub8 | 1.124948 5522862 2.04 0.042 0424872 2.20741 sub9 | 1.661365 2.48 0.013 3487474 2.973982 sub10 | 669715 924942 6526525 1.42 0.156 -.3542335 sub11 | -.1260277 8328256 -0.15 0.880 Chucdanh | 4143265 4844907 1.999803 2.204117 -1.758336 1.50628 0.86 0.392 -.5352578 1.363911 pub1 | 0136272 0119098 1.14 0.253 -.0097155 03697 pub2 | 0434495 1153917 0.38 0.707 -.1827141 269613 pub3 | -.0279876 1011368 -0.28 0.782 ISI_Scopus | 0476846 1013289 -.226212 1702369 0.47 0.638 -.1509164 2462855 Com1 | -.4230661 1.025237 -0.41 0.680 -2.432493 1.586361 Com2 | 2193356 4186372 1.039849 Com3 | -.7167827 0.52 0.600 -.6011782 719016 -1.00 0.319 -2.126028 6924627 Com4 | 645506 4099855 1.57 0.115 -.1580508 1.449063 Com5 | 2756266 4630423 0.60 0.552 -.6319197 1.183173 Net1 | 0420009 0366352 1.15 0.252 -.0298027 1138045 Net2 | -.0756717 0488969 -1.55 0.122 -.1715079 0201645 Net3 | -.0109897 0259502 -0.42 0.672 -.0618512 0398717 | Con | 1-4 hợp đồng | 1.037113 3871584 2.68 0.007 5-10 Hợp đồng | 1.185186 5642592 >10 | 2.205584 1.146318 | 2782962 1.795929 2.10 0.036 0792585 2.291114 1.92 0.054 -.0411586 4.452326 192 Pos | | -2.738355 1.643779 -1.67 0.096 -5.960103 4833936 | -1.798957 1.542536 -1.17 0.244 -4.822273 1.224358 | Man | | 2.522388 1.548694 1.63 0.103 -.5129974 5.557773 | 1.586942 1.549865 1.02 0.306 -1.450739 4.624622 | Org | 1416234 3449481 0.41 0.681 -.5344625 8177093 | Truong_khoa | | 682748 3651764 1.87 0.062 -.0329846 1.398481 | -.8798274 1.219944 -0.72 0.471 -3.270873 1.511218 | Eng | 1912689 1757876 1.09 0.277 -.1532684 5358062 Nafos2 | -.0003349 0001942 -1.72 0.085 -.0007155 0000457 Loc2 | 0008812 0007423 1.19 0.235 -.0005738 firm2 | 0009312 0007027 1.33 0.185 -.0004461 0023086 FIN | 9858344 3618373 MAR | 0553826 3084358 INS | 9568602 3810991 2.72 0.006 2766463 0.18 0.857 2.51 0.012 1.695023 -.5491405 2099197 0023361 6599057 1.703801 | Vungmien | | 1496185 8064141 | -.3424502 38144 0.19 0.853 -1.430924 1.730161 -0.90 0.369 -1.090059 4051585 | _cons | -10.96182 2.904436 -3.77 0.000 -16.65441 -5.269231 - ... Việt Nam Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài Thương mại hóa kết đề tài nghiên cứu khoa học trường đại học công lập Việt Nam làm luận án tiến sĩ cần thiết có ý nghĩa thiết thực trường ĐHCL Việt Nam. .. thống hóa làm rõ sở lý luận thương mại hóa kết nghiên cứu giảng viên/nhà khoa học trường đại học nhân tố ảnh hưởng đến định thương mại hóa kết nghiên cứu giảng viên/nhà khoa học trường đại học. .. kết nghiên cứu 1.1.2 Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thương mại hóa kết nghiên cứu giảng viên trường đại học .12 1.3 Cơ sở lý thuyết thương mại hóa kết nghiên cứu 18 1.3.1 Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Thương mại hóa kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học công lập Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn