Tuan 23 chu hoa t

15 2 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2020, 16:23

Chào mừng em đến với tiết học! Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020 Tập viết Chữ hoa T Chữ t thường Chữ T hoa Hướng dẫn viết chữ hoa Chữ T cỡ nhỡ cao li, rộng li? Chữ T cỡ nhỡ cao li, rộng li ? Chữ T cỡ nhỡ viết nét ? - Chữ T cỡ nhỡ gồm nét viết liền, kết hợp nét – nét cong trái nét lượn ngang Cách viết Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang 1 2.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Em hiểu “Thẳng ruột ngựa” có nghĩa nào? Chỉ người thẳng thắn, không ưng điều nói ngay, khơng để bụng Hãy nhận xét: - Chữ có độ cao 2,5 li? - Chữ có độ cao 1,5 li? - Chữ có độ cao li? Thẳng ruột ngựa - Chữ T, h, g cao 2,5 li - Chữ t cao li rưỡi - Các chữ lại cao li Thẳng ruột ngựa Cụm từ ứng dụng cóthanh, chữ ? đặt có dấu vị trí nào? Khoảng cách chữ chừng nào? Cụm từ ứng có dụng dấu thanh: có chữ dấuKhoảng hỏi đặt cách chữ giữaă, dấuchữ nặng đặt dướicon chữchữ ô vào.ư Thẳng ruột ngựa Trong cụm từ “Thẳng ruột ngựa”, chữ chứa chữ hoa T ta vừa luyện viết ? Thực hành dòng dòng dòng dòng dòng Dặn dò - Hồn thành viết - Viết phần Luyện viết thêm trang sau ...Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020 T p vi t Chữ hoa T Chữ t thường Chữ T hoa Hướng dẫn vi t chữ hoa Chữ T cỡ nhỡ cao li, rộng li? Chữ T cỡ nhỡ cao li, rộng li ? Chữ T cỡ nhỡ vi t n t ? - Chữ T. .. có chữ dấuKhoảng hỏi đ t cách chữ giữaă, dấuchữ nặng đ t dướicon chữchữ ô vào.ư Thẳng ru t ngựa Trong cụm t “Thẳng ru t ngựa”, chữ chứa chữ hoa T ta vừa luyện vi t ? Thực hành dòng dòng dòng... - Chữ T, h, g cao 2,5 li - Chữ t cao li rưỡi - Các chữ lại cao li Thẳng ru t ngựa Cụm t ứng dụng cóthanh, chữ ? đ t có dấu vị trí nào? Khoảng cách chữ chừng nào? Cụm t ứng có dụng dấu thanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 23 chu hoa t , Tuan 23 chu hoa t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn