Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty TNNN công nghệ và thiết bị dạy học

23 2 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2020, 16:57

1 LỜI MỞ ĐẦU Thực tập khâu quan trọng trình học, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách lý thuyết thực tiễn Trong trình thực tập sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ trang bị xây dựng, triển khai quản lý HTTT doanh nghiệp Từ sinh viên trực tiếp tham gia vào công việc theo phân công đơn vị thực tập để rèn luyện kỹ thực tế tìm hiểu sâu lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo đơn vị thực tập Những việc giúp cho sinh viên phát triển khả phát vấn đề từ thực tế hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất nội dung viết khóa luận tốt nghiệp, khảo sát thực tế chuyên sâu để phục vụ viết báo cáo thực tập tổng hợp khóa luận tốt nghiệp theo hướng đề xuất thông qua Trong thời gian qua, em thực tập đơn Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Công ty hàng đầu hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông nội dung số, em rút nhiều kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế, phục vụ cho q trình làm khóa luận tốt nghiệp công tác sau Nội dung Báo cáo thực tập gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Phần 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống thông tin Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Phần 3: Đề xuất hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp Với hướng dẫn tận tình cán nhân viên Công ty giáo viên thầy môn Công nghệ thông tin - Trường Đại học Thương Mại, em hoàn thành tốt trình thực tập hồn thiện báo cáo thực tập theo yêu cầu Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin Thương mại điện tử Hệ thống thông tin Mạng máy tinh cục Mạng diện rộng Cơ sở liệu TNHH CNTT TMĐT HTTT LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network) CSDL DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Hình 1.1 Biều đồ 1.1 Biều đồ 2.1 Biều đồ 2.2 Biều đồ 2.3 Biều đồ 2.4 Báo cáo kết kinh doanh Công ty qua năm 2015 2017 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Kết điều tra câu hỏi phần mềm doanh nghiệp sử dụng Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên Sơ đồ tổ chức công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Biều đồ tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty năm 2015-2017 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Kết điều tra câu hỏi phần mềm doanh nghiệp sử dụng Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNNN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 1.1 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty Sơ lược cơng ty - Tên giao dịch: CƠNG TY TNNN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tên giao dịch quốc tế: EDU E AND T CO.,LTD - Mã số thuế: 0104110262 - Ngày cấp giấy phép: 14/08/2009 Ngày hoạt động: 25/8/2009 Địa chỉ: Trụ sở chính: Tập thể Z157, tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Cơ sở 2: Số 18/90 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội Giám đốc: Đặng Quang Đơng Điện thoại: 0437420112 Fax: 37642813 1.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Xuất phát từ ý tưởng cần mái nhà để phát huy khả đội ngũ người hoạt động lĩnh vực đo lường – thí nghiệm, có trình độ, lực, kinh nghiệm có lòng đam mê tâm huyết Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học đời vào ngày 25 tháng năm 2009 Công ty TNHH Công nghệ thiết bị dạy học, tiền thân Công ty TNHH Công nghệ giáo dục mầm non đơn vị có nhiều năm liên tục triển khai hỗ trợ ứng dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng mầm non hàng nghìn sở giáo dục mầm non nhiều tỉnh thành toàn quốc Đáp ứng phát triển ngày lớn mạnh lĩnh vực hoạt động mình, Cơng ty xây dựng phần mềm dinh dưỡng tổng thể Nutri all 1.1.3 Tầm nhìn sứ mạng Tầm nhìn: Cơng ty kỳ vọng nỗ lực không ngừng để hướng đến phát triển phần mềm dinh dưỡng tổng thể Ba năm tới mở rộng quy mô, phát triển web app mobile Ngồi ra, quảng bá sản phẩm khơng trường mầm non cơng lập mà còn trường tư thục Sứ mạng: - - Phần mềm dinh dưỡng Nutri all hỗ trợ ứng dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng mầm non hàng nghìn sở giáo dục mầm non nhiều tỉnh thành toàn quốc 1.2 1.1.4 Các lĩnh vực hoạt động: Hoạt động kinh doanh chủ yếu sản xuất Phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri all xây dựng để sử dụng trường học có hoạt động ni dưỡng chăm sóc bán trú đơn vị có bếp ăn tập thể nhằm đáp ứng phân hệ nghiệp Ngoài ra, kinh doanh vật tư thiết bị dạy học Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Truyền thông Công nghê Ditech quản lí theo mơ hình đạo trực tiếp hội đồng thành viên mà cao chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện pháp lý điều hành Công ty giám đốc Cơ cấu máy Công ty gồm phận khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, giao trách nhiệm quyền hạn định, bố trí theo cấp nhằm thực chức khác vấn đề Quản trị doanh nghiệp Mơ hình tổ chức máy hoạt động doanh nghiệp theo hướng chức mơ tả theo sơ đồ: Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm thảo luận phê chuẩn chính sách dài hạn ngắn hạn phát triển Công ty, định cấu vốn, bầu máy quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông bầu quan quản trị cao Cơng ty hai kỳ đại hội, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà không ủy quyền Hội đồng quản trị có nhiệm vụ định chiến lược phát triển Công ty, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty, đưa biện pháp, định nhằm đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Hội đồng quản trị đương nhiệm cơng ty có 05 người Ban kiểm sốt Đại hội cổ đơng bầu quan có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp điều hành hoạt động Công ty, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đơng Ban giám đốc: Gồm có Tổng giám đốc điều hành phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh giám đốc phụ trách kỹ thuật Tổng giám đốc điều hành: Thay mặt Hội đồng quản trị điều hành trực tiếp hoạt động thường xuyên giới hạn chức nhiệm vụ Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc quản lý điều hành công việc Công ty, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch ngân sách Hội đồng quản trị phê chuẩn Báo cáo kết đạt tình hình hoạt động, tình hình tài chính Cơng ty với Hội đồng quản trị Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh: Quản lý chung việc mua hàng hoá tiêu thụ cho kết đạt cao Hỗ trợ Tổng giám đốc hoạt động kinh doanh, tuyển dụng nhân kinh doanh Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị tổng giám đốc kết hoạt động kinh doanh phạm vi quyền hạn Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật: Chịu trách nhiệm kỹ thuật sơn: Điều hành cán kỹ thuật giám sát nghiệm thu cơng trình Cơng ty cung cấp vật liệu, phụ tùng Bên cạnh kỹ thuật điện theo đơn đặt hàng Khối văn phòng: bao gồm 03 phòng chức : Phòng kinh doanh, phòng kế tốn, phòng kỹ thuật Phòng Kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh Công Ty năm, báo cáo việc thực hiện, đánh giá tiêu hoạt động kinh doanh kỳ, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh cho Giám Đốc Phối hợp lập kế hoạch, đưa yêu cầu cho phòng kỹ thuật thực chiến lược kinh doanh công ty Phối hợp triển khai, thực hiện, giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing cho hoạt động kinh doanh hiệu nhất, đưa biện pháp khắc phục để nâng cao hoạt động Đảm bảo việc tiếp nhận đầy đủ ý kiến khiếu nại, phân loại, chuyển thơng tin đến phận có chức thực hiện, theo dõi, ghi chép hồ sơ khiếu nại khách hàng Tìm kiếm hội phát triển, thị trường mới, khách hàng Duy trì hồ sơ, có đánh giá, biện pháp để giữ tăng thị phần Cơng ty Phòng kế tốn: Có nhiệm vụ tổ chức tồn cơng tác tài chính kế tốn, tín dụng theo luật lế toán Nhà nước, cụ thể là: Tổ chức lưu trữ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán vấn đề liên quan đến cơng tác kế tốn Cơng ty theo chế độ kế toán hành Cung cấp thơng tin kế tốn cho phận liên quan, cố vấn cho Tổng giám đốc việc quản trị tài chính Cơng ty Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm công tác xây dựng, tiếp nhận chuyển giao quản lý dịch vụ - ứng dụng, website, wapsite, ứng dụng chạy web triển khai kinh doanh, Thực chương trình nghiên cứu phát triển dịch vụ, ứng dụng,website cải tiến dịch vụ, kết nối với nhà mạng, áp dụng công nghệ tiên tiến xây dựng phần mềm, dịch vụ, website ứng dụng đáp ứng nhu cầu sửa dụng khách hàng; khắc phục lỗi phát sinh trình kinh doanh… 1.3 Tình hình kinh doanh hoạt động cơng ty 1.3.1 Tình hình sử dụng vốn kết kinh doanh công ty năm 2016 2017 Trải qua gần năm hoạt động, tinh hình tài chính cơng ty ln quan nhà nước cổ đông đánh giá lành mạnh, thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Các chi tiêu công ty tăng trưởng ổn định qua năm (xem Bảng 1.1: Báo cáo kết kinh doanh Công ty qua năm 2015 2017, phụ lục 2) Qua bảng báo cáo kết kinh doanh công ty từ năm 2015 – 2017, dễ nhận thấy tình hình kinh doanh công ty năm gần khoa ổn định Chỉ tiêu doanh thu qua năm tăng so với năm trước Từ kết kinh dianh công ty qua năm trên, ta xây dựng biểu đồ cột doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế để thấy rõ phát triển Biều đồ 1.1: Biều đồ tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế cơng ty năm 2015-2017 (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế tốn công ty) 1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Trong năm gần mở rộng nhiều trường mầm non tỉnh thành tỉnh cụ thể sau: Bảng 1.3: Kết kinh doanh bán trường mầm non STT Tỉnh Lạng sơn Thái bình Vĩnh Phúc Sơn La Bắc Giang Yên bái Số lượng( Trường) 535 230 256 123 345 167 (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế tốn công ty) 1.3.3 Định hướng phát triển Công ty Công nghệ thiết bị dạy học doanh nghiệp đầu linh vực dinh dưỡng Nhìn nhận tầm nhìn quan trọng này, lanh đạo công ty cố găng dẫn dắt công ty dần dần vươn minh lớn mạnh phát triển Với nguồn lực đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm phong phú từ thực tế nhiều năm liên tục hỗ trợ, triển khai ứng dụng phần mềm dinh dưỡng, với tư vấn giúp đỡ chuyên môn chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng học đường Định hướng phát triển năm tới: - Doanh thu tăng trưởng binh quần:25% / năm - Lợi nhuận tăng trưởng binh quân: 30% / năm Về mục tiêu phát triển xây chung: Xây dựng Công ty ngày căng lớn mạnh, hiệu nguồn lực, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chinh, công nghệ thị trường Sản phẩm: Cho nhiều phiên đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu thêm linh vực sức khỏe học đường Lập kế hoạch xây dựng chạy môi trường website app mobile Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, giữ chữ tín tạo tin tưởng, yêu mến khách hàng Thị trường: Đẩy mạnh thêm hoạt động marketing, nhằm quảng cáo sản phẩm công ty thị trường Thực tốt chính sách chất lượng phát triển thương hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực Về nguồn nhân lực: có chinh sách phát huy tối đa lực nhân cũ, tiếp tục đào tạo đội ngũ nhân có trinh độ phát triển thị trường - Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao lực tài chinh, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững 1.3.4 Giới thiệu website Công Ty Hiện cơng ty chưa có website Nhưng thay vào thời điểm tháng năm 2016 Cơng ty tạo website riêng cho sản phẩm bán: Tên website: Nutri all - Phần mềm quản lý dinh dưỡng thực phẩm Tên miền: vikinutri.com www.vikinutri.com Phần mềm Nutri all xây dựng để sử dụng trường học có hoạt động ni dưỡng chăm sóc bán trú đơn vị có bếp ăn tập thể nhằm đáp ứng phân hệ nghiệp vụ chính sau: + Quản lý dinh dưỡng + Quản lý, theo dõi hỗ trợ công tác đánh giá sức khỏe thể trạng học sinh + Quản lý hàng hóa, thu - chi + Quản trị nhân trường học Trong Quản lý dinh dưỡng Quản lý sức khỏe chức cốt lõi phần mềm PHẦN 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC - 2.1 Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT TMĐT doanh nghiệp 2.1.1 Phần cứng Hiện tại, công ty trang thiết bị công nghệ ứng dụng vào công việc phát triển công ty với: - Tổng số máy chủ: máy đặt trụ sở chính công ty Máy chủ dùng làm Mailserver, Webserver Filesever - Tổng số máy in: gồm máy in thường máy in màu - Tổng số điện thoại: dùng để chăm sóc khách hàng - Tơng số máy tích xách tay: 20 - Các thiết bị văn phòng khác telef, fax trang thiết bị đầy đủ cho phòng 2.1.2 Phần mềm Cho đến nay, cơng ty đầu tư nhiều phần mềm hữu ích cho công việc quản lý điều hành công việc công ty Các phần mềm công ty sử dụng: Phần mềm kế tốn: cơng ty sử dụng phần mềm kế toán MISA Ứng dụng google drive để lưu trữ thơng tin quan trọng, đề phòng trường hợp mát thông tin Phần mềm Plesk: Plesk phần mềm quản trị Server, VPS Hosting chuyên nghiệp Tính tự động hóa cao giúp cơng ty giảm chi phí, thời gian việc quản lý, đầu tư thiết bị nhân lực 2.1.3 Mạng Hiện tại, cơng ty có hạ tầng mạng LAN hồn chỉnh, kết nối mạng hệ thống cáp quang mang đến tất phòng ban cơng ty Hệ thống Internet bao gồm đường truyền: - Một đường truyền kênh riêng với tốc độ cao, băng thông lớn phục vụ dịch vụ trực tuyến công ty: lưu trữ sở liệu, phần mềm chuyên biệt yêu cầu Internet, phục vụ nhu cầu truy cập internet cán nhân viên công ty 2.1.4 Nguồn nhân lực CNTT Cơng ty có chính sách tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán nhân viên có chun mơn trình độ cao CNTT nhằm ứng dụng CNTT hiệu quả, mang lại thành lớn cho công ty Thực tế cấu nhân lực cơng ty, số cán chun mơn CNTT có người 10 2.2 Phân tích thực trạng thơng tin HTTT công ty 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin Nguồn thông tin thu thập từ nội cơng ty từ bên ngồi Đối với nguồn thông tin công ty: nhân viên công ty tuỳ vào vị trí mà phạm vi thông tin cung cấp Đây thơng tin quý giá qua xử lý doanh nghiệp Thường nhân viên công ty thường sử dụng nguồn thông tin internet nguồn thơng tin giá rẻ, tìm kiếm nhanh, ngồi nhân viên cơng ty tiến hành điều tra, khảo sát quy mô mẫu nhỏ công ty hổ trợ kinh phí Như thấy, cơng ty chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tài liệu, quan sát trực tiếp thông qua internet chính để thu thập thơng tin Trong q trình gặp khó khăn định thiếu chính xác, nắm bắt thông tin không kịp thời, từ gây bất lợi lớn cơng ty Chính vậy, cơng việc thu thập thơng tin cần phải thực cách chính xác nhanh chóng 2.2.2 Phương thức xử lý thơng tin Thơng tin sau thu thập nhân viên thuộc phòng ban phân tích nghiên cứu thị trường xử lý dựa kinh nghiệm hộ trợ phần mềm nghiệp vụ Microsoft office Thông tin lưu trữ máy tính nội bộ, đĩa từ, hồ sơ giấy tờ công ty đễ thuận tiện cho việc sử dụng thông tin nội công ty 2.2.3 Thực trạng tình hình ứng dụng CNTT, HTTT công ty Cơ cấu đầu tư cho CNTT công ty (xem Bảng 2.1 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học) Biều đồ 2.1 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn cơng ty năm 2015-2017) 11 Nhìn vào bảng cấu chi phí đầu tư cho lĩnh vực CNTT Công ty năm gần có thay đổi nhiều Năm 2017, chi phí đầu từ cho phần cứng chiếm 45%, phần mềm 32%, nhân đào tạo chiếm 21% Cụ thể phần cứng không thay đổi so với năm 2016, tăng 1% so với năm 2015; phần mềm tăng 1% so với năm 2016, tăng 2% so với năm 2015; Tuy nhiên đầu tư vào nhân lại giảm 1% so với năm 2016, giảm 3% so với năm 2015 Như vậy, sở hạ tầng công ty gần đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin, nhu cầu làm việc nhân viên lưu trữ thông tin cần thiết đảm bảo liệu khách hàng Nhưng đạt mức khả, cần có cải thiện đầu tư thêm 2.3 Đánh giá việc quản trị HTTT ứng dụng CNTT qua việc điều tra 2.3.1 Phương pháp điều tra Trong q trình thực tập cơng ty, em sử dụng phiếu điều tra tình hình hoạt động cơng ty, phân tích để đưa đánh giá thực trạng Công ty Số phiếu điều tra: 20 Số phiếu thu về: 20 2.3.2 Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT HTTT thơng qua việc điều tra a Đánh giá công ty sử dụng phần mềm Theo kết xử lý phiếu điều tra (xem Bảng 2.2: Kết điều tra câu hỏi phần mềm doanh nghiệp sử dụng, phần phụ lục 2) doanh nghiệp sử dụng phần mềm có sẵn Microsoft chiếm nhiều, có sử dụng thêm phần mềm khác chưa sâu Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tỷ lệ sử dụng phần mềm có quyền Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học (Nguồn: Phiếu điều tra) Theo kết điều tra, công ty sử dụng phần mềm quyền chính thức chiếm 60% máy tính sử dụng phần mềm miễn phí, máy tính sử dụng quyền chiếm 40% Như vậy, việc trọng đến công tác bảo mật cho máy tính nhân viên cơng ty chưa có đầu tư mức b Đánh giá chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên (xem Bảng 2.3: Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên, phụ lục 2) 12 Biều đồ 2.3: Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên (Nguồn: Phiếu điều tra) Nhìn vào biểu đồ Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên công ty thấy sử dụng 5% có người chiếm 10%, sử dụng 5% - 15% có 12 người chiếm 60%, sử dụng 15 chiếm 30% Đây số không kỳ vọng cho lắm, từ ban lãnh đạo công ty thúc tăng lên việc ứng dụng vào CNTT kịp thời để đẩy nhanh việc nâng cấp để đảm bảo nhu cầu, quy mô kinh doanh ngày phát triển công ty c Đánh giá tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên (xem Bảng 2.4: Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên, phụ lục 2) 13 Biểu đồ 2.4: Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên - - - - - (Nguồn: Phiếu điều tra) Nhìn chung, việc trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên thấp mức báo động Cụ thể, 5% chiếm đến 80%, đầu tư từ 5% - 15% chiếm 15%, đầu tư 15% chiếm 5% Từ kết ban lãnh đạo cần phải đưa xem xét khơng ảnh hướng tới mặt doanh thu mà ảnh hưởng đến mặt thương hiệu ít người biết đến cơng ty kinh doanh phần mềm dinh dưỡng cho trường mầm non không phổ biến nên cần lên kế hoạch triển khai d Đánh giá tồn doanh nghiệp Tổng quan, Công ty Hệ Thống Thông tin phát triển mạnh, gặt hái nhiều thành công vang dội Là công ty với quy mô nhỏ, sở hạ tầng CNTT HTTT đầu tư gần đầy đủ, nguồn nhân lực CNTT, HTTT cơng ty đào tạo liên tục, trình độ nhân viên ngày căng cải thiện Bên cạnh công ty tồn số vấn đề sau: Ưu điểm: Tổ chức hệ thống chứng từ báo cáo kế toán theo quy định quan chủ quản cấp Nhà nước Các báo cáo đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho cấp quản lý Cơ quan chủ quản - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát: Liên tục kiểm tra, kiểm soát nội thiết bị, phần mềm, kiểm soát từ khâu nhập liệu đến in báo cáo - Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng cung cấp dịch vụ hoàn hảo với hệ thống server, thiết bị, đường truyền, sở vật chất… đáp ứng yêu cầu phát triển Làm chủ hồn tồn mặt cơng nghệ Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm phong phú từ thực tế nhiều năm liên tục hỗ trợ, triển khai ứng dụng phần mềm dinh dưỡng, với tư vấn giúp đỡ chuyên môn chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng học đường Nội dung thương hiệu: Là sản phẩm Viện dinh dưỡng quốc gia tiến hành thẩm định xếp loại Xuất sắc cho Hoạt động khoa học công nghệ cấp sở Được sử dụng nhiều tỉnh thanh: Lạng Sơn, Thái Bình, Yên Bái, Vĩnh phúc, Sơn La … Bên cạnh ưu điểm mà hệ thống thông tin công ty có đc tồn vài nhược điểm sau: Tuy nhiên chưa có website chinh thức công ty gây đến bất cập không giới thiệu hay làm rõ công ty Điều gây sản phẩm lại có website riêng gây tốn chi phí nguồn lực Công ty làm dinh dưỡng học đường cập nhật liên tục chưa có phận chuyên kiểm thử 14 - Công ty không đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh Do sử dụng đa số phần mềm miễn phí không quyền làm việc làm tăng nguy an toàn thông tin 15 PHẦN 3: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Sau tìm hiều thực tế thơng tin tình hình phát triển công ty, cộng với chuyến thực tế làm việc cho dự án công ty, em xin đưa hướng đề tài khóa luận : Đề tài 1: Phát triển hệ thống marketing trực tuyến cho Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Công ty công nghệ đầu tư thiết bị dạy học mặt yếu việc ứng dụng TMĐT yếu Cơng ty liên kết với nhà nước bán phần mềm dinh dưỡng qua trường Nhưng q trình tìm hiểu có nêu mà trường không liên kết doanh thu lấy đâu ? trường khơng thơng qua với sở, ban ngành khơng biết đến phần mềm dinh dưỡng tổng thể Nutri all, từ nhận thấy tiếp cận tới khách hàng nhiều hạn chế Qua em mong muốn đóng góp phát triển hệ thống marketing trực tuyến cơng ty Đề tài 2: Xây dựng quy trình kiểm thử tự động cho phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri all Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Trong năm tới công ty tiếp tục xây dựng phần mềm dinh dưỡng tổng thể Nutri all chạy môi trường Website app mobile Trong phần mềm cập nhật phiên theo Viện dinh dưỡng quốc gia để đảm bảo chính xác thành phần dinh dưỡng, cập nhật phần mềm xảy lỗi không mong muốn mà phần mềm có nhiều nghiệp vụ nên việc kiểm thử tay gây thời gian, hao tốn nhân lực lượng lỗi tồn đọng nhiều Cùng với bất cập em xây dựng quy trinh kiểm thử tự động cho phần mềm quản lý dinh dưỡng tổng thể Nutri all 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng “Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp” – Trường Đại học Thương Mại TS.Nguyễn Kim Anh(2008), Nguyên lý hệ sở liệu, Nhà xuât Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Văn Ba (2003), Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB Đại học Quốc Gia Các Website: - http://thuvienphapluat.vn/ - https://vi.wikipedia.org/ - http://vikinutri.com/ - http://tailieu.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT, HTTT TRONG CÔNG TY TNNN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC A 10 11 12 Lưu ý: Em cam kết giữ bí mật thơng tin riêng cơng ty dùng thông tin cung cấp phiếu điều tra cho mục đích khảo sát tổng hợp trạng CNTT, HTTT công ty 2.Với câu hỏi có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp cách đánh dấu X vào ô ( ) [ ] tương ứng Dấu ( ): Chỉ chọn câu trả lời; Dấu [ ]: chọn nhiều câu trả lời Thông tin công ty Họ tên người điền phiếu:……………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Tên công ty: ………………………………………………………………… Tên đầy đủ tiếng Việt: ………………………………………………… Tên đầy đủ tiếng Anh: ……………………………………………… Tên viết tắt:……………………………………………………… Địa trụ sở chính:……………………………………………………… Điện thoại:……………… … Fax: ……………………… Địa website:……… Email:…………………… Năm thành lập cơng ty :………………………………… ………………… Số chi nhánh, văn phòng giao dịch công ty:…………………… …… Số lượng nhân viên: ( ) Dưới 100 người ( ) Từ 100 – 1000 người ( ) Từ 1000 – 3000 người ( ) Trên 3000 người Vốn pháp định (VND):( ) Dưới 200 tỷ ( ) Từ 200-450 tỷ ( ) Trên 450 tỷ Loại hình doanh nghiệp ( ) Cơng ty tư nhân ( ) Công ty hợp danh ( ) Công ty trách nhiệm hữu hạn ( ) Công ty cổ phần ( ) Công ty nhà nước Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: [ ] Sản xuất, gia công phần mềm [ ] Sản phẩm tích hợp [ ] Thiết bị viễn thông [ ] Tư vấn CNTT-TT [ ] Khác (ghi rõ): + + 13 Thị trường kinh doanh công ty [ ] Trong nước [ ] Quốc tế 14 Tình hình tài chính cơng ty năm gần Năm Chỉ tiêu Doanh thu Chi Phí 2015 [] [] [] [] Dịch vụ phần mềm Thiết bị tin học Thiết bị tự động hóa Thiết bị tự động hóa 2016 2017 B Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) 15 Số lượng máy trạm: 16 Số lượng máy chủ: 17 Số lượng máy in:………………… 18 Số lượng máy chiếu: …… 19 Máy chủ cài đặt hệ điều hành gì? 20 Máy tính cơng ty nối mạng gì? 21 Mục đích sử dụng mạng? 22 Công ty sử dụng phần mềm nào? [ ] Hệ điều hành Windows [ ] Hệ điều hành khác [ ] Phần mềm Văn phòng MS Office [ ] Phần mềm văn phòng khác [ ] Phần mềm tài chính kế toán [ ] Phần mềm quản lý nhân [ ] Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng [ ] Phần mềm quản trị dự án [ ] Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng [ ] Phần mềm chuyên ngành [ ] Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực ERP [ ] Phần mềm khác (ghi rõ) 23 Khi sử dụng phần mềm, cơng ty bạn có quan tâm đến quyền phần mềm không? ( ) Có () Khơng 24 Dữ liệu cơng ty [ ] Lưu trữ tập trung [ ] Lưu trữ phân tán 25 Dữ liệu tổ chức [ ] Trong CSDL [ ] Tập tin riêng rẽ 26 Ước tính đầu tư cho CNTT vòng năm gần : ……………… Trong đó: Đầu tư cho phần cứng chiếm … % 27 C 28 - 29 30 Đầu tư cho phần mềm chiếm …… % Đầu tư cho đào tạo CNTT chiếm ………% Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên? ( ) Dưới 5% ( ) Từ 5%-15% ( ) Trên 15% Xây dựng quy trình test tự động khơng ? () Có () Khơng Cơ sở nhân lực công nghệ thông tin, HTTT Số lượng cán hoạt động lĩnh vực CNTT: Phần cứng:………………người Phần mềm: + Dịch vụ:……………….người +Phát triển phần mềm:……………… người Số lượng cán có đại học, Đại học CNTT:………… …… người Tỷ lệ nhân viên thành thạo kỹ tin học ( ) Dưới 5% ( ) Từ 5% - 20% ( ) Từ 20% - 50% ( ) Từ 50% - 80% ( ) Trên 80% 31 Tỷ lệ nhân viên tham gia vào công việc quản trị HTTT (quản trị mạng, liệu…) ( ) Dưới 5% ( ) Từ 5% - 20% ( ) Từ 20% - 50% ( ) Từ 50% - 80% ( ) Trên 80% 32 Cơng ty có hình thức đào tạo CNTT cho nhân viên? [ ] Mở lớp đào tạo [ ] Gửi nhân viên học [ ] Đào tạo chỗ theo nhu cầu công việc [ ] Không đào tạo PHỤ LỤC Bảng 1.1: Báo cáo kết kinh doanh Công ty qua năm 2015 2017 Năm Các tiêu 2016 2017 Doanh thu Năm 2015 28.050.000 30.020.000 35.467.000 Vốn 9.000.000 10.000.000 11.000.000 Nộp ngân sách 7689.500 976.800 1.116.000 Lợi nhuận sau 2.345.100 2.693.200 thuế (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty) (ĐVT: 1000đ) 3.200.000 Bảng 2.1 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Phần cứng 44% 45% 45% Phần mềm 32% 33% 34% Nhân sự,đào tạo 24% 22% 21% (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty) Bảng 2.2: Kết điều tra câu hỏi phần mềm doanh nghiệp sử dụng STT 10 11 Câu hỏi khảo sát Số lượng chọn Hệ điều hành Windows 18 Hệ điều hành khác Phần mềm tài chính kế toán Phần mềm quản lý nhân Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng Phần mềm quản trị dự án Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Phần mềm chuyên ngành Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực ERP Phần mềm Văn phòng MS Office 20 Phần mềm khác (Nguồn: Phiếu điều tra) Bảng 2.3: Ước tính tỉ trọng chi ứng dụng CNTT tổng chi phí hoạt động thường niên Câu hỏi khảo sát Dưới 5% Từ 5%-15% Trên 15% Số lượng chọn 12 (Nguồn: Phiếu điều tra Bảng 2.4: Ước tính phần trăm đầu tư cho TMĐT tổng chi phí hoạt động thường niên Câu hỏi khảo sát Dưới 5% Từ 5%-15% Trên 15% Số lượng chọn 16 (Nguồn: Phiếu điều tra) ... PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNNN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 1.1 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty Sơ lược cơng ty - Tên giao dịch: CƠNG TY TNNN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tên giao dịch quốc... Đề tài 1: Phát triển hệ thống marketing trực tuyến cho Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học Công ty công nghệ đầu tư thiết bị dạy học mặt yếu việc ứng dụng TMĐT yếu Cơng ty liên kết với nhà... đầu tư cho CNTT công ty (xem Bảng 2.1 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học) Biều đồ 2.1 Cơ cấu đầu tư cho CNTT Công ty TNNN Công nghệ Thiết bị dạy học (Nguồn: Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty TNNN công nghệ và thiết bị dạy học , Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty TNNN công nghệ và thiết bị dạy học

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn