Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo

16 71 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2020, 14:09

Trần Thế Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA KINH TẾ TIỂU LUẬN Đ Ề TÀI: PHẨM CHẤT TẠO NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO Người hướng dẫn Học viên thực Lớp/Địa điểm : NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH : TRẦN THẾ ANH : Lớp Cao học Quản lý Kinh tế K27 Yên Thành Nghệ An, tháng 12 năm 2019 Trần Thế Anh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn tiểu luận Cấu trúc tiểu luận NỘI DUNG Chương – Cơ sở lý luận đề tài Khái niệm lãnh đạo Khái niệm nhà lãnh đạo Vai trò nhà lãnh đạo Phẩm chất nhà lãnh đạo Chương – Phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo Là người nhìn xa trông rộng Là người giải vấn đề 10 Là người xây dựng tập thể 10 Là nhà quản lý giỏi 12 Là người truyền đạt 12 Là người kiên định 13 Một số phẩm chất khác 14 KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Trần Thế Anh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài tiểu luận Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục tiêu định Tổng thống Mỹ Dwight D Eisenhower nói: “Lãnh đạo nghệ thuật cá nhân ảnh hưởng đến tính tự giác hồn tất cơng việc người khác nhằm đạt mục tiêu chung” Chỉ số cá nhân có tài bẩm sinh để lãnh đạo, phần lớn phải trải qua trình học hỏi, rèn luyện nỗ lực để tạo cho họ kỹ kiến thức vững cho vai trò lãnh đạo nhà lãnh đạo Người lãnh đạo nhân tố đóng vai trò định tới sống còn, phát triển tổ chức Họ ví người chèo lái thuyền biển Nếu người lãnh đạo đủ tài giỏi để chèo lái với đồng lòng thành viên tổ chức thuyền đến mục tiêu định Nếu không, thuyền bị lật đổ trước trận cuồng phong biển Như vậy, để trở thành nhà lãnh đạo giỏi cá nhân phải có phẩm chất, kỹ mà người khác khơng có Căn vào sở lý thuyết thực tiễn nêu trên, chọn vấn đề “Những phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo” làm đề tài viết tiểu luận kết thúc mơn học Mục đích tiểu luận Nêu lên phẩm chất cần thiết nhằm giúp cá nhân có sở tham khảo, nhận xét, điều chỉnh rèn luyện thói quen, tính cách cho để sớm trở thành nhà lãnh đạo giỏi tương lai Đối tượng nghiên cứu tiểu luận Đối tượng nghiên cứu tiểu luận phẩm chất cần thiết để tạo nên nhà lãnh đạo Nhiệm vụ nghiên cứu tiểu luận Để thực mục đích nghiên cứu, tiểu luận tự xác định cho nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu sở lý luận đề tài - Hệ thống hóa nêu lên phẩm chất cần thiết để tạo nên nhà lãnh đạo Trần Thế Anh Giả thuyết khoa học Nếu phẩm chất nêu tiểu luận xem xét, phân tích áp dụng phù hợp giúp người rèn luyện thêm phẩm chất tốt, góp phần hình thành thúc đẩy khả trở thành nhà lãnh đạo tương lai Giới hạn tiểu luận Trong khuôn khổ 16 trang A4 tiểu luận kết thúc môn học, tiểu luận xin phân tích phẩm chất mà theo tác giả chung tạo nên nhà lãnh đạo tài ba Cấu trúc tiểu luận Ngồi trang bìa chính, bìa phụ, mục lục, tài liệu tham khảo, cấu trúc bải tiểu luận gồm ba phần sau: Phần mở đầu: Gồm mục: Từ mục - Phần nội dung Gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Chương 2: Các phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo Phần kết luận: Tóm tắt nội dung tiểu luận Trần Thế Anh NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận đề tài Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hay nhóm nhằm đạt mục tiêu định Khái niệm nhà lãnh đạo Là cá nhân bổ nhiệm, nên nhóm, có khả ảnh hưởng tới người khác ngồi quyền hạn thức Khái niệm “nhà lãnh đạo” bị ngộ nhận nhầm lẫn với nhiều khái niệm khác mà đặc biệt với nhà quản lý, hay chủ doanh nghiệp Dù nhìn nhận theo cách nào, nhà lãnh đạo phải đảm bảo yếu tố: khả tạo tầm nhìn, khả truyền cảm hứng khả gây ảnh hưởng Hiểu cách đơn giản, nhà lãnh đạo người có khả tạo tầm nhìn cho tổ chức hay nhóm biết sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng cho người theo thực tầm nhìn Tùy theo khía cạnh nghiên cứu mà nhà nghiên cứu có định nghĩa khác nhà lãnh đạo: + Theo Stogdill (1974), nhà lãnh đạo phải định nghĩa với ràng buộc tính cách, cách ứng xử, ảnh hưởng người khác, chuỗi hoạt động tương tác, quan hệ, vị trí quản lý, nhìn nhận người khác tính hợp pháp quyền lực tạo dựng ảnh hưởng + House (2004) định nghĩa nhà lãnh đạo cá nhân có khả gây ảnh hưởng, kích thích khuyến khích người khác đóng góp vào hoạt động có hiệu thành cơng tổ chức họ trực thuộc + Theo Maxwell định nghĩa nhà lãnh đạo người có khả gây ảnh hưởng Trong tình nào, nhóm từ hai người trở lên ln ln có người có ảnh hưởng bật, người lãnh đạo Vì gây ảnh hưởng bị ảnh hưởng từ người khác Điều có nghĩa là: tất lãnh Trần Thế Anh đạo người khác vài lĩnh vực; ngược lại số lĩnh vực khác người khác dẫn dắt Khơng nằm ngồi quy luật này: nhà lãnh đạo người bị lãnh đạo Nhà lãnh đạo xuất vị trí , từ người có chức vụ quan trọng đến người có vị trí bình thường chủ tịch nước, tổng thống, vua, trưởng, chủ tịch tập đồn đa quốc gia, giám đốc, kế tốn trưởng, trưởng phòng, nhân viên, thuyền trưởng, cha xứ, giáo chủ giáo phái, hay chí đội trưởng đội bóng, cha mẹ gia đình, trưởng nhóm nhóm bạn học Có thể thấy lãnh đạo ln xuất nhóm tổ chức với tư cách người đại diện, dẫn đầu, có khả đề xướng hướng cho người, định cho hoạt động nội Nhà lãnh đạo thât nhà lãnh đạo dùng tài năng, phẩm chất để gây ảnh hưởng tới người, lôi cuối người theo đường họ Đây nhà lãnh đạo có giá trị bền vững, sức mạnh họ đến tự nhiên xuất phát từ người họ từ bên ngồi họ Vai trò nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo người đứng đầu nhóm hay tổ chức, nên vai trò họ ảnh hưởng lớn tới phát triển tổ chức Khi họ thực tốt vai trò mình, họ thúc đẩy tổ chức phát triển Khi họ thực khơng tốt vai trò, họ kìm hãm phát triển nhóm hay tổ chức Vai trò đại diện Là người đứng đầu tổ chức nên nhà lãnh đạo người thay mặt cho tổ chức tham gia vào kiện đối ngoại khác phát biểu trước hội nghị, họp, giới thiệu tổ chức với đối tác bên ngồi Vai trò lãnh đạo Trong q trình lãnh đạo, nhà lãnh đạo tự xây dựng cho mối quan hệ thích hợp với cấp dưới, cung cấp dẫn thơng tin thích hợp, động viên khích lệ nhân viên Vai trò liên hệ Nhà lãnh đạo có vai trò trì mối quan hệ mạng lưới làm việc nội với bên giúp cung cấp thơng tin Vai trò thu thập thơng tin Trần Thế Anh Một nhà lãnh đạo giỏi phải ln tìm hiểu, thu thập thơng tin bên bên ngồi vấn đề có ảnh hưởng tới tổ chức Vai trò truyền đạt Khi có thơng tin tay, nhà lãnh đạo truyền đạt lại thơng tin bên bên ngồi cho nội tổ chức để tổ chức có hướng hợp lý Vai trò phát ngơn Giống người đại diện, nhà lãnh đạo truyền đạt thông tin tổ chức cho bên nhằm giới thiệu tăng tầm ảnh hưởng tổ chức, tìm kiếm quan tâm đầu tư cho tổ chức Vai trò doanh nhân Nhà lãnh đạo hành động người khởi xướng, thiết kế khuyến khích cải tiến đổi Họ có tầm nhìn xa hẳn nhân viên bình thường để tìm định hướng mới, dẫn dắt tổ chức hoạt động cách linh hoạt hiệu Giải xáo trộn Có hành động kịp thời tổ chức đối mặt với vấn đề quan trọng, khó khăn bất ngờ Trong thời đại ngày nay, tổ chức thường phải đối mặt với thách thức mới, biến động khó khăn lớn Nếu nhà lãnh đạo không giải vấn đề này, điều có nghĩa tổ chức đường tới diệt vong Vai trò phân phối Nhà lãnh đạo đề phương hướng, chủ trương sách lược phân phối nguồn lực tổ chức thời gian, ngân quỹ, phương tiện, nhân Vai trò đàm phán Nhà lãnh đạo đại diện cho tổ chức thương lượng, đàm phán vấn để có liên quan tới tổ chức Với nhà lãnh đạo giỏi vai trò thể cách rõ rệt kết ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi tổ chức Phẩm chất nhà lãnh đạo Để thực cơng việc nhà lãnh đạo tạo tầm nhìn cho tổ chức, truyền cảm hứng gây ảnh hưởng để người thực tầm nhìn đó, nhà lãnh đạo phải có phẩm chất đặc biệt Năng lực lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào phẩm chất nhà lãnh đạo Trần Thế Anh Phẩm chất yếu tố tạo nên giá trị nhà lãnh đạo Một số nhà nghiên cứu coi phẩm chất cá nhân yếu tố định nhà lãnh đạo Học thuyết lực lãnh đạo Bass (công bố vào năm 1989 & 1990) đưa học thuyết để trở thành nhà lãnh đạo, có thuyết tính cách (Trait Theory) cho rằng: Khi có vài đặc điểm tính cách cá nhân đặc biệt người ta đảm nhận vai trò lãnh đạo cách tự nhiên Dưới khía cạnh nghiên cứu khác nhau, người ta lại đưa nhóm phẩm chất khác nhà lãnh đạo Chúng ta nên dựa vào chất công việc lãnh đạo để xác định phẩm chất cần có nhà lãnh đạo Như vậy, qua phân tích khái niệm lãnh đạo, nhà lãnh đạo, vai trò nhà lãnh đạo phẩm chất lãnh đạo, ta nhận thấy điều để trở thành nhà lãnh đạo theo nghĩa điều hồn tồn khơng phải dễ Khơng phải sinh có khả trở thành nhà lãnh đạo Có người có tầm nhìn, khả hoạch định lại thiếu hiệu q trình lãnh đạo Họ khơng tìm phong cách lãnh đạo phù hợp với tổ chức thời điểm Ngược lại số người có khả sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng với thành viên tổ chức lại khơng có tầm nhìn chiến lược để đưa tổ chức vươn lên Vậy để có trở thành nhà lãnh đạo giỏi cần phải có phẩm chất tài gì, ta nghiên cứu Chương 2: Các phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo Trần Thế Anh Chương 2: Các phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo Tổng thống Mỹ Dwight D Eisenhower nói: “Lãnh đạo nghệ thuật cá nhân ảnh hưởng dến tính tự giác hồn tất công việc người khác nhằm đạt mục tiêu chung” Chỉ số cá nhân có tài bẩm sinh để lãnh đạo, phần lớn phải trải qua trình học hỏi, rèn luyện nỗ lực để tạo cho họ kỹ kiến thức vững cho vai trò lãnh đạo nhà lãnh đạo Vậy đâu phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo? Là người nhìn xa, trơng rộng: Phát tạo vận mệnh cho tổ chức mà người lãnh đạo phải biết cách truyền tầm nhìn xa cho người theo quyền Sự thành bại tổ chức phụ thuộc tài của, đoán tầm nhìn xa trơng rộng người lãnh đạo Bởi xã hội có nhiều biến chuyển, xu phát triển có nhiều thay đổi đòi hòi nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược thực tế, vạch địch rõ ràng mục tiêu khó khăn, thuận lợi trước mắt để đưa kế hoạch tiến triển công việc Bạn thấy vấn đề trở nên đơn giản bạn biết diễn tiên liệu vấn đề có tính đón đầu trước vấn đề trở thành phổ biến thương trường Các nhà lãnh đạo phải học hỏi không ngừng nghỉ việc cập nhật kịp thời kiến thức đại thông tin xã hội, thơng tin thương trường liên quan đòi hỏi bắt buộc giới phẳng, họ không muốn bị rớt khỏi chơi Nếu khơng có khả phán đốn tương lai khó để đưa tầm nhìn, chiến lược phát triển lâu dài tổ chức Khi có chiến lược phát triển, nhà lãnh đạo phân bổ nguồn lực cho chiến lược phát triển đồng thời nhà quản lý giám sát việc thực cơng việc đó, đánh giá kết thực cần thay đổi lại mục tiêu chiến lược điều cần thiết Là người giải vấn đề: Nhận biết vấn đề nảy sinh tổ chức, doanh nghiệp Sẵn sàng đối mặt với tư cách người lãnh đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác để giải Trần Thế Anh Trong trình hoạt động tổ chức, có nhiều vấn đề nảy sinh Đó vấn đề định hướng chiến lược tổ chức, vấn đề liên quan đến nguồn lực tổ chức thời gian, ngân quỹ, nhân sự… Những vấn đề nảy sinh không giải nhanh chóng hiệu gây tác động mang tính tiêu cực, cản trở mục tiêu phát triển tổ chức Chắc hẳn tổ chức khơng lần gặp giai đoạn khó khăn tài Làm để có sách tài hợp lý; hay với thiếu hụt thay đổi nhân liên tục, sách thu hút giữ nhân tài thời điểm sao? Những định sáng suốt nhanh chóng nhà lãnh đạo giúp tổ chức bước gỡ bỏ khó khăn Tuy nhiên thực tế chứng minh, nhiều tổ chức bị tan rã định sai lầm hay chậm chạp nhà lãnh đạo Vì vậy, nhà lãnh đạo phải có khả nhận biết vấn đề nảy sinh tổ chức cách tiếp cận khác để giải vấn đề cách nhanh chóng hợp lý Là người xây dựng tập thể: Mang người khác lại với để tạo nên tập thể giúp họ phát huy hết tài cá tính Cần xây dựng quy tắc hoạt động cho nhóm tiếp thu ý kiến phản hồi để xây dựng tập thể ngày tốt Một nhà lãnh đạo phải đặt câu hỏi: Liệu nhân viên có cống hiến cho thành cơng chung khơng? Họ có biết ý nghĩa tầm quan trọng cơng việc họ làm khơng? Họ có cảm thấy đánh giá với lực thân hay khơng? Hàng ngày họ có làm với lòng nhiệt tình say mê cơng việc khơng? Xây dựng mơi trường làm việc chun nghiệp, động để kích thích nhân viên làm việc tích cực, hiệu ln điều mà tổ chức ngày hướng tới Mặc dù bề bộn với trăm ngàn công việc, nhà lãnh đạo đừng quên cấp tốt phải biết quan tâm đến cấp Mỗi nhân viên kho tàng tri thức độc đáo, mà cấp khéo léo biết khai thác để đóng góp cho tổ chức Nhà lãnh đạo nên gặp trực tiếp nói chuyện với nhân viên, hiểu họ cần gì, muốn gì, đảm bảo cho họ tất họ cần để làm tốt công việc họ Như thế, họ có tin tưởng với tổ chức nỗ lực cho cơng việc Trần Thế Anh Trong tập thể nhân viên tổ chức, trước đến làm việc tổ chức, họ người hoàn toàn xa lạ Nguyên nhân gắn kết họ lại lao động, mục tiêu phát triển tổ chức Khơng khác người lãnh đạo Ngày tổ chức thường đòi hỏi kỹ làm việc theo nhóm nhân viên Nhưng chưa có hội hiểu nhau, hiểu phương pháp chuyên môn nhau, nhân viên kết hợp nào? Và lúc đây, hoạt động tập thể, hoạt động trời gắn kết người với Bên cạnh đó, đảm bảo nhân viên tổ chức đào tạo kỹ cần thiết để giúp họ có mối quan hệ tốt hơn, khơng với cấp trên, mà với đồng nghiệp khách hàng có Truyền đạt điều mong muốn hy vọng nhân viên việc mà nhà lãnh đạo nên làm Họ mong muốn nhân viên mình, hồn thành cơng việc giao hay thế? Vậy để nhân viên hiểu họ tổ chức để làm gì, cơng việc họ làm có ý nghĩa đến thành cơng tổ chức Thường xuyên trao đổi công việc không mang lại hiệu cao mà giúp nhà lãnh đạo bạn cấp có mối quan hệ thân thiết Sức mạnh đoàn kết thành cơng tổ chức Mỗi nhân viên cá nhân riêng biệt, có tính cách trình độ khác Từ ý tưởng, nhạy bén tâm huyết với công việc, tất họ làm để giúp tổ chức thành công phát triển Nhân viên tài sản quý tổ chức Hãy nhà lãnh đạo khéo léo, để nhân viên hết lòng cơng việc, thành cơng chung tổ chức Là nhà quản lý giỏi: Là lãnh đạo giỏi phải người biết quản lý thời gian (sắp xếp phân bố thời gian), quản lý người, quản lý cảm xúc (khả kìm nén cáu giận), quản lý căng thẳng (giảm căng thẳng áp lực công việc) Hãy thử tưởng tượng xem nhà lãnh đạo giải hàng núi công việc ngày quản lý quỹ thời gian tốt Một người muốn giải khối lượng lớn công việc cách hiệu nhanh chóng phải biết xếp phân bổ thời gian hợp lý Phân chia công Trần Thế Anh việc cần giải trước, cơng việc làm cơng việc phải giải thời gian dài yêu cầu bắt buộc nhà lãnh đạo Trong loại quản lý quản lý người điều khó Khơng đơn loại hình khác, người tài sản vơ giá, có tri thức, tình cảm tính cách khác Để cho nhân viên làm việc theo quy tắc tổ chức với lòng nhiệt tình nhiệt huyết thực sự, nhà lãnh đạo cần hiểu tâm lý họ, nắm bắt tính cách, tâm tư tình cảm lực nhân viên để có sách nguyên tắc hoạt động hợp lý Các nhà lãnh đạo cần có khả gây áp lực phải lôi thuyết phục gây lòng tin, nhiệt tình nhân viên; bình tĩnh, biết lắng nghe người khác, biết nhận lỗi sai lầm, thiện tâm chu đáo, mềm dẻo, sẵn sàng giúp đỡ người khác phát triển Trong trình lãnh đạo tổ chức, căng thẳng điều không tránh khỏi Căng thẳng áp lực công việc, sống dễ khiến nhà lãnh đạo có cảm xúc tiêu cực cáu giận, bất mãn, buông xuôi, stress… Nhà lãnh đạo giỏi phải biết kìm chế cảm xúc giải căng thẳng thân, họ hình ảnh đại diện tổ chức Nhân viên nhìn vào họ, tổ chức bên ngồi nhìn vào họ Họ phải ln có phong thái tự tin thoải mái nhất, để chứng tỏ tổ chức hoạt động cách tốt đẹp Là người truyền đạt: lắng nghe tốt, nói tốt, viết tốt, vấn tốt, biết cách huấn luyện người khác tốt Tổ chức hoạt động hiệu quả, sản phẩm sản xuất với chi phí thấp đồng thời chất lượng đồng đẹp làm để khách hàng biết đến điều Đó nhờ vào việc truyền thông quảng bá cho doanh nghiệp Nhà lãnh đạo người đại diện cho tổ chức việc thiết lập mạng lưới quan hệ với đối tác, với cơng chúng, với nhà báo Họ nói mặt tổ chức Do diện mạo khả truyền thơng họ đóng vai trò quan trọng Nếu nhà lãnh đạo có khả truyền thơng tốt, có khả hùng biện, thuyết trình lắng nghe tốt, họ thiết lập tiếng nói tốt cho tổ chức tạo dựng nhiều mối quan hệ đem lại lợi ích cho tổ chức Giỏi huấn luyện người khác phẩm chất cần thiết người lãnh đạo Người ta thường học nghệ thuật lãnh đạo từ cố vấn dày dạn kinh nghiệm từ sách hay Vì vậy, người lãnh đạo có tài Trần Thế Anh khơng cần phát nên sử dụng khiếu cá nhân cụ thể mà phải giáo viên giỏi có khả truyền đạt kỹ cho người xung quanh đồng thời khun khích người khác truyền đạt kinh nghiệm cho đồng nghiệp họ Đó phương pháp hữu hiệu để tạo người lãnh đạo cấp khác tổ chức Là người kiên định: Kiên định bướng bỉnh, ngang tàng định ngơng cuồng Tính kiên định hàm chứa lý tưởng mà người lãnh đạo điều hành nhận lãnh đạo sứ mệnh để phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, tập thể mà người đứng đầu Nhà lãnh đạo khơng đầu hàng khó khăn chưa thật đối đầu với Mọi thứ luôn dễ dàng họ họ người đứng đầu nên họ cần biết thử trải nghiệm thật nhiều thành cơng thơi Khơng có đảm bảo dự án thành cơng Có vơ số lý cho điều không may mắn: khách hàng không yêu thích sản phẩm mới, cạnh tranh khốc liệt tổ chức, hoạt động tiếp thị sản phẩm đến khách hàng chưa tốt Nhà lãnh đạo giỏi biết cách chấp nhận điều Họ phảicó tâm lý vững đối đầu với khó khăn thất bại Khi gặp điểu không thuận lợi, nhà lãnh đạo phải tiến hành hoạt động khác lặp lại để vượt qua trở ngại kinh doanh Không từ bỏ sau lần thất bại lần đầu để giải vấn đề Hy sinh cá nhân thực cố gắng phi thường để hồn thành cơng việc Tiếp tục giũ vững lập trường trước đối thủ dấu hiệu có thành cơng phút ban đầu Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cần có tính đốn Quyết đốn khơng phải độc đốn đốn hiếu chiến hay bắt nạt người khác Nó đơn giản cách để họ đứng quan điểm không để bị chi phối ý kiến yếu tố khác Một số phẩm chất khác Ngoài phẩm chất phân tích nhà lãnh đạo cần có phẩm chất khác tự tin, biết thừa nhận sửa chữa sai lầm, có lương tâm đạo đức công việc sống Trần Thế Anh Sự tự tin đặc điểm mà người thấy nhà lãnh đạo Việc phát huy tự tin bước khởi đầu để trở thành nhà lãnh đạo giỏi Họ hiểu thân tin tưởng chắn vào mình, vào khả Dù người lãnh đạo tài giỏi đơi sai lầm xảy Những lúc người lãnh đạo cần thừa nhận sai lầm cách khéo léo để không uy giữ chân thành Khi nhân viên cảm thấy thơng cảm với sếp nhanh chóng sếp giải khó khăn Người lãnh đạo khơng nên phụ thuộc vào nhận xét hay đánh giá nhân viên để điều chỉnh Cần phải thể rõ vai trò đối mặt với vấn đề quan trọng sống Điều cốt yếu tin tưởng vào điều đắn nhân viên tự thấy họ không chọn lầm người lãnh đạo Một nhà lãnh đạo thực phải người có lương tâm Họ cần có lối sống lành mạnh, biết quan tâm tới sống công việc nhân viên tổ chức Lợi ích tổ chức điều ưu tiên số 1, bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cần có quan tâm, tìm hiểu chia sẻ với trường hợp hoàn cảnh đặc biệt cá nhân tổ chức Làm vậy, họ biến tổ chức thành ngơi nhà chung mà đó, người gắn bó hoạt động tồn phát triển tổ chức Trần Thế Anh KẾT LUẬN Trong phạm vi tiểu luận mình, tơi trình bày số nội dung mà theo tôi, phẩm chất cần thiết để tạo nên nhà lãnh đạo tài ba Bảy phẩm chất mà tiểu luận nêu viên gạch để xây dựng nên mẫu hình nhà lãnh đạo lý tưởng Chìa khóa biến từ người nắm vững nguyên tắc lãnh đạo thành nhà lãnh đạo đích thực nằm tính cách người Những phẩm chất, tính cách khơi nguồn, thúc đẩy tài lãnh đạo, tạo dựng thành công cho Một phần lực phát triển mà nhà lãnh đạo có nhờ học hỏi nguyên tắc Đó công cụ hiệu Nhưng muốn đạt đến cấp độ lãnh đạo cao nhất, phải dựa vào sức mạnh nội - phẩm chất làm nên người Rèn luyện khơng ngừng nghỉ ngày dần giúp hình thành nên phẩm chất cần thiết, chìa khóa dẫn người có khả thực đến với thành cơng Trần Thế Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Lê Thị Thu Thủy, Bài giảng phát triển kỹ lãnh đạo (2) Trần Văn Bình, Bài giảng mơn Quản trị học (3) Các viết báo điện tử: vietnamleader.com; vietbao.com; dantri.com; vietceo.vn; lanhdao.net ... nhóm phẩm chất khác nhà lãnh đạo Chúng ta nên dựa vào chất công việc lãnh đạo để xác định phẩm chất cần có nhà lãnh đạo Như vậy, qua phân tích khái niệm lãnh đạo, nhà lãnh đạo, vai trò nhà lãnh đạo. .. nhiều vào phẩm chất nhà lãnh đạo Trần Thế Anh Phẩm chất yếu tố tạo nên giá trị nhà lãnh đạo Một số nhà nghiên cứu coi phẩm chất cá nhân yếu tố định nhà lãnh đạo Học thuyết lực lãnh đạo Bass (công... lý luận đề tài Khái niệm lãnh đạo Khái niệm nhà lãnh đạo Vai trò nhà lãnh đạo Phẩm chất nhà lãnh đạo Chương – Phẩm chất tạo nên nhà lãnh đạo Là người nhìn xa trơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo, Những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo

Từ khóa liên quan