BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND THÀNH PHỐ HỘI AN

61 89 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2020, 08:57

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND THÀNH PHỐ HỘI AN PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do viết báo cáo thực tập Hoạt động Thực tập là một phương pháp giúp sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm thực tế sau khi đã được trau dồi kiến thức trên ghế nhà trường. Quá trình thực tập cũng là quá trình sinh viên được làm quen với môi trường làm việc liên quan đến ngành nghề mình theo đuổi. Sinh viên thực tập sẽ được quan sát và làm việc cùng với các nhân viên trong cơ quan, tổ chức. Đối với sinh viên thì hoạt động thực tập có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập làm báo cáo mà còn với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Kết quả thực thực tập thường được tính điểm với trọng số tương đối lớn trong học kỳ, ảnh hưởng đến kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên. Nhưng thực ra, điểm số chỉ đóng một vai trò không đáng kể. Thực tập sẽ giúp sinh viên định hướng tương lai và tạo dựng các mối quan hệ. Vì thế, các kỳ Thực tập càng trở nên cần thiết đối với sinh viên. Những trải nghiệm ban đầu này giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm việc, giúp sinh viên không quá mơ hồ dẫn đến thất vọng về nghành nghề mà mình đã chọn. Ba tháng trôi qua với sự say mê, hào hứng cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ của một sinh viên đi Thực tập, cộng với tinh thần ham học hỏi của một người đi học nghề, tôi đã không ngừng phấn đấu để đạt được những thành quả tốt nhất. Quá trình áp dụng các kiến thức học được trong nhà trường vào thực tế công việc giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Trong thực tế, chương trình đào tạo trong các trường đại học đã cung cấp kiến thức về ngành nghề và chưa được áp dụng vào thực tiễn sinh động với công việc. Vì thế, các kỳ thực tập càng trở nên cấp thiết đối với sinh viên. Với chuyên ngành quản lý nhà nước, sinh viên có rất nhiều nội dung cần phải học hỏi trong thực tế. Những sinh viên bắt đầu tiếp cận với môi trường làm việc liên quan đến ngành nghề mình đang theo đuổi, những trải nghiệm ban đầu này giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm việc, nhìn nhận được thực trạng, thực tế khi thực sự tham gia vào cuộc sống xã hội. Hơn nữa, trong giai đoạn hiện nay, cả nền hành chính Việt Nam đang sôi nổi với công cuộc cải cách hành chính thì cơ hội để tìm hiểu sâu bên trong về các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính tại một cơ quan ở cơ sở thì không hẳn là nhiều. Vậy nên, đợt thực tập này chính là một cơ hội để tôi có thể tiếp cận và quan sát cách làm việc cũng như các phương thức giải quyết vấn đề liên quan đến cải cách hành chính. Có thể nói, công tác cải cách hành chính được các địa phương, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện rất hiệu quả và hiệu suất, đặc biệt là các cơ quan hành chính tại cơ sở. Do vậy, trong đợt thực tập này, tôi lựa chọn Phòng Nội vụ, Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để quan sát, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và nghiên cứu những vấn đề liên quan đến Công tác cải cách hành chính, từ đó tôi đã chọn đề tài: “Cải cách hành chính tại UBND Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” cho bài báo cáo thực tập của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở phân tích, tác giả tiến hành làm rõ thực trạng cải cách thủ hành chính tại Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An. Từ đó, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đưa ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại Phòng; đồng thời đưa ra một số kiến nghị về công tác Thực tập sau này. 3. Nhiệm vụ Thứ nhất, đưa ra cơ sở lý luận của việc nghiên cứu công tác cải cách hành chính. Thứ hai, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An. Thứ ba, khảo sát công tác cải cách hành chính tại Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An. Thứ tư, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác cải cách hành chính - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: UBND Thành Phố Hội An. + Thời gian nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác cải cách hành chính tác giả nghiên cứu đề tài trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018. 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả tiến hành thu thập các nguồn tài liệu từ sách chuyên khảo, giáo trình, báo, website,... để có những thông tin có cơ sở lý luận, phục vụ cho bài báo cáo. - Phương pháp phi thực nghiệm: + Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn: Tác giả vận dụng phương pháp này để thấy rõ thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính; tổng hợp thực tiễn, làm cơ sở để phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính của Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An. + Phương pháp khảo sát: Tác giả đã tiến hành khảo sát đội ngũ công chức tại Phòng Nội vụ để thu thập những thông tin làm cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 6. Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu báo cáo gồm 2 phần như sau: Phần 1: Tìm hiểu về Phòng Nội vụ Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Phần 2: Công tác cải cách hành chính tại UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, bố cục phần 2 bao gồm: Chương 1: Cơ sở khoa học về cải cách hành chính. Chương 2: Công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chương 3: Một số đề xuất và kiến nghị nâng cao hiệu qua trong công tác cải cách hành chính tại UBND Thành phố Hội an, tỉnh Quảng Nam. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRƯỜNG HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI PHÂNĐẠI HIỆU QUẢNG NAM PHÂN HIỆU QUẢNG NAM TRẦN HOÀNG PHÚC LỚP: 1605QLNE TRẦN HOÀNG PHÚC LỚP: 1605QLNE BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BANNGHIỆP NHÂN DÂN THÀNH CÁO THỰC TẬP TỐT PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH CHÍNH ỦY Huyền BAN NHÂN DÂN THÀNH Giảng viên HÀNH hướng dẫn: TS.TẠI Lê Thu PHỐ TỈNH NAM Cơ quan thựcHỘI tập:AN, Phòng NộiQUẢNG vụ Thành phố Hội An Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Thu Huyền Cơ quan thực tập:Quảng PhòngNam, Nội vụ2020 Thành phố Hội An CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP I Thông tin chung: - Quảng Nam, 2020 Họ tên người hướng dẫn: Lê Thu Huyền - Học hàm, học vị: Tiến sĩ - Chuyên ngành: Dân tộc học - Đơn vị công tác: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Họ tên sinh viên thực hiện: - Lớp: Khoa: Hành Pháp luật Tên đề tài báo cáo thực tập: Cải cách thủ tục hành UBND Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam II Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… III Đánh giá tinh thần, thái độ làm việc, nghiên cứu người học: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… IV Kết luận: Báo cáo thực tập đạt/ chưa đạt yêu cầu………………………………………… NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Với mục đích nhằm trang bị kiến thức thực tế cho sinh viên trước trường thực tập ngành nghề số quan hành quy định bắt buộc giúp sinh viên áp dụng kiến thức học ngồi ghế nhà trường áp dụng vào thực tiễn Theo kế hoạch đào tạo trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu tỉnh Quảng Nam, phân cơng thực tập ngành nghề Phòng Nội vụ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam từ ngày 09/01/2020 đến ngày 05/04/2020 Trên sở áp dụng lý thuyết học nhà trường hướng dẫn tận tình cán bộ, cơng chức Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An, rút nhiều kinh nghiệp quý báu cho thân mối quan hệ đồng nghiệp quan nhiều học bổ ích phục vụ cho cơng việc người cơng chức tương lai Với kết đạt qua 03 tháng thực tập Phòng Nội vụ thành phố Hội An, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội thầy, cô giáo thuộc khoa Hành Pháp Luật đặc biệt Lê Thu Huyền nhiệt tình giúp đỡ kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế, tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến, chỉnh sửa báo cáo để đạt kết tốt đợt thực tập Và xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ, cơng chức Phòng Nội vụ thành phố Hội An, đặc biệt anh Võ Trần Hiếu tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu, tìm hiểu nghiệp vụ kỹ chun mơn để hồn thành đợt thực tập Trong thời gian thực tập quan, không tránh khỏi sai sót, kính mong thầy, giáo lãnh đạo, cán Phòng Nội vụ thành phố Hội An đóng góp bổ sung ý kiến để báo cáo tơi hồn thiện đầy đủ Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý viết báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu báo cáo Phần TÌM HIỂU VỀ PHÒNG NỘI VỤ TP HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 1.1 Khái quát TP Hội An, tỉnh Quảng Nam 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 1.1.3 Đặc điểm dân số tình hình kinh tế xã hội 1.2 Tìm hiểu Phòng Nội vụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam .6 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 1.2.3 Đội ngũ nhân .13 1.2.4 Cơ sở vật chất, tài 16 Phần BÁO CÁO THỰC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 18 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM .18 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH .18 1.1 Một số khái niệm liên quan 18 1.1.1 Cải cách 18 1.1.2 Hành .18 1.1.3 Cải cách hành 18 1.2 Vai trò, ý nghĩa cải cách hành 19 1.3 Quan điểm đảng, sách pháp luật nhà nước cải cách hành 20 1.4 Nội dung cải cách hành 23 Chương CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Khái quát chung công tác đạo, điều hành cải cách hành UBND TP.Hội An 32 2.1.1 Về xây dựng thực kế hoạch cải cách hành 32 2.1.2 Về tổ chức đạo, điều hành cải cách hành .32 2.1.3 Về kiểm tra công tác cải cách hành 33 2.1.4 Về cơng tác tun truyền cải cách hành .34 2.2 Tình hình thực cải cách hành Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 34 2.2.1 Cải cách thể chế hành 34 2.2.2 Cải cách thủ tục hành thực chế độ chế cửa, cửa liên thông 36 2.2.3 Cải cách tổ chức máy hành 38 2.2.4 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức .39 2.2.5 Cải cách tài cơng 40 2.2.6 Hiện đại hóa hành 40 2.3 Đánh giá công tác cải cách hành UBND TP Hội An 42 2.3.1 Ưu điểm 42 2.3.2 Hạn chế 43 2.3.3 Nguyên nhân 44 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND TP HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 45 3.1 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành UBND TP.Hội An 45 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam 46 3.3 Kiến nghị 48 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Từ viết tắt BNV Bộ nội vụ CBCC,VC Cán công chức, viên chức CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Chính phủ ĐT Điện tử HĐND Hội đồng nhân dân LĐ – TB – XH DN Lao động-Thương binh-Xã hội CCHC Cải cách hành 10 UBND Ủy ban nhân dân Doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU ST T Bảng biểu Nội dung Trang Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ Bảng thống kê số lượng nhân Phòng 14 Bảng Bảng Bảng Bảng Nội vụ Thành phố Hội An Bảng chất lượng nhân Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An Bảng tổng hợp trình độ lý luận trị cơng chức Phòng Nội vụ thành phố Hội An Bảng tổng hợp trình độ tin học, ngoại ngữ cơng chức Phòng Nội vụ thành phố Hội An 14 14 15 16 PHẦN MỞ ĐẦU Lý viết báo cáo thực tập Hoạt động Thực tập phương pháp giúp sinh viên học hỏi kinh nghiệm thực tế sau trau dồi kiến thức ghế nhà trường Quá trình thực tập q trình sinh viên làm quen với mơi trường làm việc liên quan đến ngành nghề theo đuổi Sinh viên thực tập quan sát làm việc với nhân viên quan, tổ chức Đối với sinh viên hoạt động thực tập có vai trò quan trọng khơng với q trình học tập làm báo cáo mà với nghiệp sinh viên sau Kết thực thực tập thường tính điểm với trọng số tương đối lớn học kỳ, ảnh hưởng đến kết xếp loại tốt nghiệp sinh viên Nhưng thực ra, điểm số đóng vai trò khơng đáng kể Thực tập giúp sinh viên định hướng tương lai tạo dựng mối quan hệ Vì thế, kỳ Thực tập trở nên cần thiết sinh viên Những trải nghiệm ban đầu giúp sinh viên tự tin sau trường tìm việc, giúp sinh viên không mơ hồ dẫn đến thất vọng nghành nghề mà chọn Ba tháng trôi qua với say mê, hào hứng với nhiệt huyết tuổi trẻ sinh viên Thực tập, cộng với tinh thần ham học hỏi người học nghề, không ngừng phấn đấu để đạt thành tốt Quá trình áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc giúp sinh viên nhận biết điểm mạnh, điểm yếu cần trang bị thêm kiến thức, kỹ để đáp ứng nhu cầu Trong thực tế, chương trình đào tạo trường đại học cung cấp kiến thức ngành nghề chưa áp dụng vào thực tiễn sinh động với cơng việc Vì thế, tập trở nên cấp thiết sinh viên Với chuyên ngành quản lý nhà nước, sinh viên có nhiều nội dung cần phải học hỏi thực tế Những sinh viên bắt đầu tiếp cận với môi trường làm việc liên quan đến ngành nghề theo đuổi, trải nghiệm ban đầu giúp sinh viên tự tin sau trường tìm việc, nhìn nhận thực trạng, thực tế thực tham gia vào sống xã hội Hơn nữa, giai đoạn nay, hành Việt Nam sơi với cơng cải cách hành hội để tìm hiểu sâu bên vấn đề liên quan đến cải cách hành quan sở khơng nhiều Vậy nên, đợt thực tập hội để tơi tiếp cận quan sát cách làm việc phương thức giải vấn đề liên quan đến cải cách hành Có thể nói, cơng tác cải cách hành địa phương, quan, đơn vị quan tâm thực hiệu hiệu suất, đặc biệt quan hành sở Do vậy, đợt thực tập này, tơi lựa chọn Phòng Nội vụ, Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để quan sát, học hỏi trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ nghiên cứu vấn đề liên quan đến Cơng tác cải cách hành chính, từ tơi chọn đề tài: “Cải cách hành UBND Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” cho báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu Trên sở phân tích, tác giả tiến hành làm rõ thực trạng cải cách thủ hành Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An Từ đó, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đưa nguyên nhân đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cơng tác cải cách hành Phòng; đồng thời đưa số kiến nghị công tác Thực tập sau Nhiệm vụ Thứ nhất, đưa sở lý luận việc nghiên cứu công tác cải cách hành Thứ hai, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An Thứ ba, khảo sát cơng tác cải cách hành Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An Thứ tư, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu cơng tác cải cách hành Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác cải cách hành - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: UBND Thành Phố Hội An + Thời gian nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác cải cách hành tác giả nghiên cứu đề tài thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả tiến hành thu thập nguồn tài liệu từ sách chuyên khảo, giáo trình, báo, website, để có thơng tin có sở lý luận, phục vụ cho báo cáo - Phương pháp phi thực nghiệm: + Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn: Tác giả vận dụng phương pháp để thấy rõ thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính; tổng hợp thực tiễn, làm sở để phân tích nguyên nhân đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An + Phương pháp khảo sát: Tác giả tiến hành khảo sát đội ngũ công chức Phòng Nội vụ để thu thập thơng tin làm sở đề xuất giải pháp hoàn thiện Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, kết cấu báo cáo gồm phần sau: Phần 1: Tìm hiểu Phòng Nội vụ Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Phần 2: Công tác cải cách hành UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam Trong đó, bố cục phần bao gồm: Chương 1: Cơ sở khoa học cải cách hành Chương 2: Cơng tác cải cách hành Ủy ban nhân dân Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Thực nâng cấp Trang thông tin điện tử TP.Hội An theo hướng dễ tiếp cận, đầy đủ thông tin phục vụ có hiệu cho giải cơng việc chuyên môn cán bộ, công chức tra cứu hồ sơ thủ tục hành người dân - Tình hình ứng dụng chữ ký số hoạt động quan nhà nước: Tính đến nay, lập hồ sơ đề nghị Sở Thông tin Truyền thông cấp 106 chứng thư số cá nhân (lãnh đạo), chứng thư số quan cho ngành trực thuộc UBND xã, phường, Chứng thư số nhân (kế tồn) Trong đó, 77 chứng thư số sử dụng; 07 chứng thư số lập thủ tục đề nghị thu hồi cán nghỉ hưu chuyển công tác; Đề nghị cấp lại mật cho 03 trường hợp quên mật sử dụng Chứng thư số 2.2.6.2 Áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 - UBND TP.Hội An ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 07/02/2018 thực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 UBND TP.Hội An năm 2018 Tính đến nay, tồn TP có 21 quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 có 11 phòng, ban Trực thuộc UBND UBND cùa13 xã, phường (trừ quan Thanh tra) UBND TP thơng báo đánh giá nội 10 phòng, ban - Về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: UBND thị xã lồng ghép việc kiểm tra ISO hành cơng với kiểm tra Cải cách hành 14 quan, đơn vị Việc kiểm tra ISO giúp đơn vị kiểm tra phát điểm không phù hợp so với quy định, từ có pháp khắc phục phòng ngừa kiến nghị cải tiến giúp cho hệ thống quản lý chất lượng ISO ngày hoàn thiện - Công tác đào tạo, tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008: thị xã cử 52 cán công chức tập huấn bồi dưỡng nhận thức hệ thống, kỹ đánh giá nội bộ, kỹ xây dựng mơ hình khung chuyển đổi phiên bản, kỹ kiểm soát đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 40 2.3 Đánh giá cơng tác cải cách hành UBND TP Hội An 2.3.1 Ưu điểm - Thủ tục hành niêm yết cơng khai nhiều hình thức khác Trang thơng tin điện tử UBND TP.Hội An, niêm yết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ vả trả kết quả, trình chiếu hình trang bị Bộ phận tiếp nhận, số UBND xã, phường Ngoài niêm yết văn phòng khu phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, tiết kiệm thời gian chi phí tham gia giải thủ tục hành - Quan tâm đầu tư sở vật chất Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết cho UBND xã, phường, đầu tư sửa chữa Bộ phận Tiếp nhân hộ sơ trả kết phường Cẩm Hà, Cẩm Phô đáp ứng đầy đủ trang thiết bị theo quy định Ứng dụng công nghệ thơng tin hoạt động hành quan tâm trang bị phần mềm cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản; phần mềm theo dõi đạo, điều hành công việc lãnh đạo tỷ lệ văn phát hành thông qua phần mềm quản lý văn ngày cao - Công tác tổ chức máy UBND TP.Hội An UBND xã, phường thực nghiêm túc, xác định khâu đột phá công tác Cải cách hành - Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chủ trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bước nâng lên - Thực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 góp phần nâng cao hiệu giải thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, xác định trách nhiệm cán bộ, công chức giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức - Cơng tác Cải cách hành kết hợp với thực quy chế dân chủ giúp thay đổi lề lối làm việc, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu giải thủ tục hành chính, ngày động tình nhân dân 2.3.2 Hạn chế 41 - Dù kết đạt đáng ghi nhận nhìn tổng thể theo lộ trình CCHC địa phương, nhiều hạn chế Theo UBND TP.Hội An, số quan, đơn vị chưa quan tâm đạo, điều hành thường xuyên công tác CCHC; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng thấp - Chất lượng soạn thảo văn quy phạm pháp luật số đơn vị chưa cao; việc tham mưu ban hành, đề nghị ban hành văn quy phạm pháp luật số đơn vị chậm - Cơng tác rà sốt, kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa quan, đơn vị quan tâm mức Đa số đơn vị dừng lại việc cập nhật đề nghị cơng bố TTHC theo quy định Vẫn trường hợp giải hồ sơ cá nhân, tổ chức trễ hạn; nhiều đơn vị cấp huyện thực việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ phần mềm so với số lượng tiếp nhận thực tế, dẫn đến tình trạng khơng thể theo dõi đầy đủ hồ sơ tiếp nhận xử lý hệ thống Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ cơng trực tuyến, bưu cơng ích đạt hiệu chưa cao, tỷ lệ người dân, DN tham gia hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân - Nguyên nhân người đứng đầu số quan, đơn vị thiếu kiểm tra, đơn đốc, nhắc nhở cấp q trình thực CCHC; chậm xử lý, khắc phục hạn chế phát hiện, đạo xử lý - Trình độ chuyên môn phận cán bộ, công chức, viên chức không phù hợp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm cơng việc chưa cao - Thêm vào lực kỹ nghiệp vụ đội ngũ công chức làm công tác tham mưu xây dựng văn quy phạm pháp luật hạn chế, nên chất lượng soạn thảo chưa cao Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa quan tâm mức; người dân chưa quen sử dụng thiết bị công nghệ thông tin đại, nên chưa thật hiểu yên tâm thực TTHC môi trường mạng TIỂU KẾT CHƯƠNG 42 Thực tiễn cho thấy công tác CCHC địa bàn thành phố Hội An không ngừng nâng cao chất lượng mặt mang lại nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên, bộc lộ nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục, nỗ lực nhằm đạt hiệu trông công tác CCTTHC Trên sở cho thấy, yêu cầu cấp thiết nghiên cứu, đề xuất vận dụng giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác CCHC địa bàn thành phố nói riêng nước nói chung Vấn đề đề cập tới chương Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND TP HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành UBND TP.Hội An - Định hướng Trung ương Tiếp tục hình thành quản lí đa ngành, đa lĩnh vực; giảm phù hợp số đầu mối bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lặp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành; không giữ quan thuộc Chính phủ có chức quản lí nhà nước; trì số quan cần thiết thuộc Chính phủ đơn vị nghiệp Tập trung xây dựng để làm tốt chức chủ yếu xây dựng thể chế, luật pháp, chế, sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực phân công; tổ chức đạo thực đôn đốc, kiểm tra, tra việc chấp hành Thực phân cấp mạnh phù hợp nhiệm vụ từ Chính phủ cho quyền địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính động, sáng tạo quyền địa phương sở phân định rõ nhiệm vụ, 43 quyền hạn, trách nhiệm cấp máy quyền, đồng thời xây dựng hành lang pháp lí bảo đảm thống quản lí nhà nước Trung ương Cơ cấu bên phải xếp hợp lí, bỏ cấp trung gian, giảm tầng nấc, thủ tục, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm phận đề cao trách nhiệm cá nhân thực công việc Đối với số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an có đủ điều kiện dân hóa chuyển cho khơng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lí nhằm tập trung nhiệm vụ xây dựng qn đội, cơng an cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại Việc thực chủ trương phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ hiệu - Định hướng địa phương Khẩn trương xây dựng đưa vào thực quy hoạch tổng thể đơn vị hành cấp, sở ổn định đơn vị hành cấp tỉnh, huyện, xã Kiện toàn thống hệ thống quan chun mơn cấp quyền Tính thống thơng suốt hệ thống hành nhà nước bảo đảm sở xác định rõ vị trí, trách nhiệm quyền địa phương hệ thống quan nhà nước Chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc nhà nước đơn nhất, quyền lực Nhà nước thống Theo đó, cần điều chỉnh, bổ sung quy định để thực quán chủ trương này, đồng thời có chế bảo đảm nguyên tắc xây dựng quyền dân, dân dân, tăng cường cơng tác giám sát cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể hoạt động quyền địa phương 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam Hội An xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, tổ chức thực đạo Thành ủy, HĐND thành phố phục vụ cho việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố; ưu tiên tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây 44 dựng phát triển hiệu quyền điện tử thành phố, xây dựng hình ảnh hấp dẫn, động Một là, tăng cường lãnh đạo, đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cấp ủy, quyền cơng tác CCHC, cải cách tổ chức máy hành nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm tiến độ, tình hình thực để đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tham mưu UBND thành phố thực công tác CCHC quan, đơn vị, địa phương Hai là, tiếp tục đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng cụ thể tính khả thi, dễ thực hiện, dễ kiểm tra văn quy phạm pháp luật Thường xuyên rà soát, loại bỏ thủ tục, quy định gây khó khăn, phức tạp, cản trở yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thành phố; xây dựng chế, sách ưu tiên, thúc đẩy việc triển khai quyền điện tử thành phố Ba là, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu tham gia thực TTHC, tập trung vào thủ tục liên quan đến khởi DN, đầu tư, đăng ký kinh doanh xây dựng, đất đai, quy hoạch, thuế, hải quan… Tiếp tục đẩy mạnh thực chế cửa, cửa liên thơng, nhân rộng mơ hình cửa điện tử, tăng số lượng TTHC giải theo chế liên thông lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thuế, đất đai, xây dựng… TTHC liên quan đến thành lập DN, phục vụ hoạt động DN Bốn là, tập trung triển khai rà sốt, xếp quan hành chính, đơn vị nghiệp theo tinh thần bảo đảm máy tinh giản, gọn nhẹ hiệu lực, hiệu Bảo đảm đến năm 2021, tỷ lệ tinh giản biên chế 10% biên chế thành phố giao năm 2015 Đặc biệt, tập trung vào việc đổi chế tài chính, chế quản lý xếp đơn vị nghiệp công lập Chuyển mạnh việc thực chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập có điều kiện tự chủ Chuyển đơn vị nghiệp loại I theo quy định Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 45 14/02/2015 Chính phủ sang hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp Tổ chức lại đơn vị nghiệp thuộc ngành, không thiết ngành có đơn vị nghiệp cơng lập Năm là, đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đạo, điều hành thực thi công vụ cán bộ, công chức; tăng cường thực tra, kiểm tra đột xuất công vụ, trách nhiệm người đứng đầu, kiên xử lý trường hợp vi phạm Tiếp tục đổi việc thực tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ở tất vị trí) theo nguyên tắc cạnh tranh Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức địa bàn thành phố, bảo đảm thiết thực, hiệu Thực thí điểm tổ chức thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phó giám đốc sở tương đương trở xuống theo chủ trương Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn Bộ Nội vụ Sáu là, đẩy mạnh cải cách tài cơng, triển khai hiệu Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 Chính phủ quy định số chế, sách tài – ngân sách đặc thù thành phố Hải Phòng Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đổi chế phân bổ ngân sách cho quan, đơn vị sở đánh giá hiệu quả, kết chất lượng hoạt động, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực quan, đơn vị Bảy là, xây dựng chế, tập trung đầu tư nguồn lực cho đẩy mạnh CCHC, đại hóa hành Xây dựng quyền điện tử cần tập trung cao độ hơn, hướng tới xây dựng thành phố thông minh Tuyên truyền rộng rãi để DN người dân nhận thức lợi ích từ có thói quen sử dụng dịch vụ cơng trực tuyến cấp độ 3, 4; hình thành DN điện tử công dân điện tử song hành quyền điện tử (bởi khơng thể xây dựng quyền điện tử khơng có cơng dân DN điện tử) Hoàn thành chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2018 3.3 Kiến nghị 46 - Đối với Trung ương Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động tổng kết, đánh giá kết 10 năm thực Nghị số 30c/NQCP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, đảm bảo tính tồn diện, khoa học, thiết thực, hiệu quả; trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi để triển khai thực - Đối với địa phương Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, tổ chức máy thể chế mơi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử Thực sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật quản lý công chức, viên chức để cụ thể hóa quy định Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức Luật Viên chức Tuyển dụng, sử dụng công chức với lực, tiêu chuẩn vị trí việc làm phê duyệt; triển khai có hiệu sách tinh giản biên chế Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành thực thi cơng vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Triển khai có hiệu Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh, cấp bộ; nâng cấp Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương, đáp ứng đầy đủ tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định TIỂU KẾT CHƯƠNG Nâng cao hiệu hoạt động công tác CCHC nhiệm vụ cần phải thực thường xuyên, liên tục có ý nghĩa thực tiễn quan trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu CCHC Đảng Nhà nước ta năm qua quan tâm đến việc không ngừng thúc đẩy hiệu hoạt động công tác CCHC, xác định nhiệm vụ đồng thời đề quan điểm cụ thể nhằm làm tảng xây dựng phương hướng, giải pháp cụ thể tiếp tục đẩy mạnh hiệu hoạt động công tác CCHC 47 KẾT LUẬN Cải cách hành điều tất yếu nghiệp phát triển kinh tế, xã hội đồng thời đóng góp khơng nhỏ vào cơng Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước Vì vậy, UBND Thành Phố Hội An khơng ngừng nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ để thực cải cách hành Nhưng bên cạnh cơng tác cải cách hành UBND Thành Phố Hội An số hạn chế cần khắc phục kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập nay, góp phần xây dựng hành tiên tiến, đại, tiến vững mạnh Qua thời gian thực tập Phòng Nội vụ - UBND Thành Phố Hội An tiếp thu trải nghiệm học hỏi kiến thức, kỹ hiểu biết với môi trường làm việc quan.Với kiến thức học tìm hiểu trình thực tập, giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hướng dẫn TS Lê Thu Huyền toàn thể cán bộ, cơng chức Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An tơi hoàn thành đề tài báo cáo thực tập “Cải cách hành UBND Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” Tôi xin chân thành cảm ơn Trong báo cáo thực tập này, vấn đề nghiên cứu công tác cải cách hành chính, qua tơi trực tiếp thấy ghi chép nhật ký thực tập với tài liệu liên quan chuyên viên cung cấp ba tháng thực tập vừa qua nhận thức cá nhân qua trình học tập thời gian thực tập quan, trình bày dựa sở kiến thức, lý luận học tập, nghiên cứu kết hợp với thực tiễn quan, địa phương Trong q trình thực chắn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý kiến q thầy, lãnh đạo Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2018), Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, Hà Nội Nghị 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn năm 2011 - 2020; Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ Chính phủ điện tử; Nghị số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng năm 2016 Quốc hội Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020; Nguyễn Văn Phong (2017), Giáo trình Thủ tục hành chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội UBND TP.Hội An (2015), Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hội An ban hành Quy định tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ Thành Phố Hội An UBND TP.Hội An (2018), Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 30/11/2018 Báo cáo công tác cải cách hành năm 2018 Chương trình cải cách hành tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2014/QĐ - UBND ngày 29 tháng năm 2016; Bộ Nội vụ, Tài liệu bồi dưỡng công chức thực công tác cải cách hành cấp tỉnh, Hà Nội 10 18 Website Cổng thơng tin điện tử UBND thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam: http://hoian.gov.vn/default.aspx 49 PHỤ LỤC 50 Phụ lục 1: (tác giả tự tổng hợp) TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT Ở TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC TẠI UBND TP.HỘI AN Số hồ sơ nhận giải Trong số hồ sơ giải theo chế Kết giải hồ sơ giải cửa, liên thông hồ sơ giải Số TTHC Tổng số số số kỳ trước số tiếp chuyển tổng tổng nhận qua tiếp số hạn hạn số 174 1.110 trực nhận chưa đến hạn tổng số giải giải quá hạn hạn hạn tuyến 239 65.950 3.513 62.446 62.849 62.675 Phụ lục 2:( Tác giả tự thống kê) 3.110 62.849 62.675 174 3.110 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC XÃ, PHƯỜNG TẠI TP.HỘI AN Trong Số STT Đơn vị C hồ sơ giải số số kỳ Tổng tiếp trước số số nhận chuyển tiếp trực qua nhận TTH số hồ sơ giải theo chế Kết giải tổng số cửa, liên thông hồ sơ giải tổng chưa hạn hạn số đến hạn hạn giải tổng số hạn hạn giải Số hồ sơ nhận giải tuyến Minh An Cẩm An Cẩm Phô Cẩm Châu Sơn Phong Cửa Đại Tân An Thanh Hà 130 70148 0 70148 70412 70142 6 70148 70142 130 8098 0 8098 8068 8068 30 30 8098 8068 30 130 31100 0 31100 31100 31100 31100 31100 130 62985 0 62985 62985 62984 62985 62984 130 4825 0 4825 4812 4808 4825 4807 130 2025 0 2025 2025 2024 2025 2024 13 59583 0 59583 59583 59582 59583 59583 130 15562 0 25562 15562 15562 15562 15562 13 13 13 Câm 10 Nam Cẩm Kim 11 130 49998 0 49998 49998 49998 130 25264 0 25264 25254 25254 10 Cẩm Hà 130 12562 0 12562 12562 12562 12 12 TânHiep 130 32012 0 32012 32012 32011 13 cẩm 130 7350 0 7350 7350 7350 Thanh 49998 49998 10 25264 25254 12 12562 12562 32011 32011 7350 7349 10 1 ... + Trình UBND thành phố biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức địa bàn thành phố + Thực công tác tổng hợp, báo cáo cải cách hành chính, cải cách chế... thành phố Hội An phê duyệt, cấp chịu tra, kiểm toán phòng Tài Kho bạc thành phố Hội An 16 Phần BÁO CÁO THỰC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG... 16 Phần BÁO CÁO THỰC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 18 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM .18 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH .18 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND THÀNH PHỐ HỘI AN, BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND THÀNH PHỐ HỘI AN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm