bao cao xay dung don vi van hoa

13 1,629 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 17:10

Phòng GD-ĐT Hng hà Trờng THCS Tân Lễ Số:01/BC-VH Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Tân Lễ, ngày 24 tháng 9 năm2010 Báo cáo Kết quả xây dựng đơn vị văn hoá Từ năm 2008 đến năm 2010 Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện H ng Hà-tỉnh Thái Bình -Quán triệt tinh thần nghị quyết TW 5 khoá VIII của BCH Trung ơng Đảng khoá VIII về việc phát triển xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Quyết định 2080/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện nếp sống văn hoá và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hng Hà lần thứ 13 về việc xây dựng chơng trình xây dựng và phát triển thôn, làng, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá giai đoạn 2006-2010. -Hởng ứng phong trào xây dựng đơn vị văn hoá do Liên đoàn Lao động huyện, Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Hng Hà phát động. Trờng THCS Tân Lễ đã đợc công nhận Đơn vị văn hoá cấp huyện năm 2009. Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trờng tiếp tục nỗ lực phấn đấu và khắc phục khó khăn, tích cực thi đua Dạy tốt, học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thờng xuyên chăm lo, xây dựng, phát triển đời sống văn hoá của cơ quan. Sau 4 năm liên tục phấn đấu và thực hiện quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá đến nay, trờng THCS Tân Lễ đã đạt đợc những thành tích sau: I.Khái quát tình hình đặc điểm *Trờng THCS Tân Lễ (tiền thân là trờng PTCS Tân Mỹ-Phạm Lễ) đợc thành lập năm 1960 trên mảnh đất có truyền thống cách mạng và truyền thống hiếu học. Năm 1993 để phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền giáo dục và tình hình mới của đất nớc, nhà trờng đợc tách ra và chính thức mang tên Trờng THCS Tân Lễ. Trải qua 50 năm xây dựng và trởng thành, trờng THCS Tân Lễ ngày càng khẳng định đợc vai trò của mình trong sự nghiệp trồng ngời, thầy và trò trờng luôn biết phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hơng và lớp lớp các thầy cô đi trớc, từ mái trờng THCS Tân Lễ thân yêu, biết bao thế hệ học sinh đã trởng thành, đang học tập, lao động, công tác, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc. *Trờng THCS Tân Lễ ngày nay đã mang một diện mạo mới, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em địa phơng. Đến nay nhà trờng đã có hệ thống cơ sở vật chất khá khang trang trên khuôn viên rộng 8246,3m 2 (đảm bảo đủ diện tích theo quy định của trờng chuẩn Quốc gia) với 18 phòng học kiên cố; 2 phòng học chức năng; 1 phòng hoạt động đội; 1 phòng Y tế học đờng; 1 phòng thiết bị; 1 phòng tin học. *Về đội ngũ giáo viên Năm học Tổng Số CBGV Nữ Chia ra Trình độ chuyên môn Biên chế Hợp đồng ĐH CĐ TC T.số Nữ T.số Nữ 2008-2009 52 36 41 25 11 11 12 34 0 2009-2010 49 33 39 23 10 10 15 31 0 2010-2011 48 33 39 24 9 9 18 25 1 *Chi bộ nhà trờng Năm học Đảng viên Trình độ chính trị Tổng số Dự bị Trung cấp Sơ cấp 2008-2009 27 2 2 25 2009-2010 21 2 2 19 2010-2011 23 2 2 21 *Các đoàn thể Năm học Công đoàn Đoàn thanh niên Đội thiếu niên Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ 2008-2009 52 36 25 16 752 339 2009-2010 49 33 23 15 709 333 2010-2011 48 33 22 14 668 310 *Tổng số lớp học-số lợng học sinh Năm học Khối lớp Số lớp Số Lợng Học sinh Nam Nữ 2008-2009 6 5 162 89 73 7 4 155 84 71 8 5 199 110 89 9 6 236 130 106 Toàn trờng 20 752 413 339 2009-2010 6 6 200 97 103 7 5 163 90 73 8 4 151 81 70 9 5 195 108 87 Toàn trờng 20 709 376 333 2010-2011 6 6 161 100 61 7 6 197 92 105 8 5 163 88 75 9 4 147 77 70 Toàn trờng 21 668 358 310 *Những thuận lợi -Trong những năm qua, Tân Lễ là một xã có tình hình chính trị ổn định, an ninh quốc phòng đợc giữ vững, cơ cấu kinh tế có chuyển biến khá rõ, văn hoá giáo dục phát triển, toàn xã có nhiều thôn làng đợc công nhận Làng văn hoá cấp huyện, tỉnh. Năm 2009 nhà trờng đợc công nhận: Đơn vị văn hoá cấp huyện -Đợc sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hng Hà, của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp nên cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trờng đã khá đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục. -Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trờng có khả đủ về số lợng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và lập trờng t tởng, có tinh thần đoàn kết, năng động nhiệt tình trong công tác; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nhiều thầy cô giáo trẻ đã tích cực đổi mới phơng pháp, phơng tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng không ngừng đợc nâng cao và phát triển ổn định. -Học sinh Tân Lễ chăm ngoan, lễ phép, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội và đa số học sinh có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, nền nếp kỷ cơng học đờng đợc giữ vững. -Trong những năm qua Chi bộ nhà trờng luôn giữ vững danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh, trờng đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến *Những khó khăn -Một bộ phận cha mẹ học sinh cha có sự quan tâm chăm sóc và đầu t đúng mức trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái. Do bận rộn cuộc sống mu sinh, mải làm kinh tế nên một bộ phận cha mẹ học sinh phó mặc con cái ở nhà cho ông bà nuôi để đi làm kinh tế xa, một bộ phận đi làm không ổn định kéo theo việc luân chuyển con cái đi-về gây không ít khó khăn trong công tác giáo dục của nhà trờng. -Mặt khác do địa bàn của nhà trờng nằm giáp gianh với Hng Yên, có đờng 39 chạy qua nên cũng ảnh hởng không nhỏ tới việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Xã Tân Lễ lại là xã có nghề phụ phát triển nên cũng ảnh hởng tới thời gian học tập của các em. *Với nhận thức: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, dới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phơng, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo H- ng Hà, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phơng, thầy và trò trờng THCS Tân Lễ đã từng bớc khắc phục khó khăn, đa nhà trờng phát triển mạnh mẽ, ổn định và toàn diện. II-Kết quả thực hiện 4 tiêu chuẩn đơn vị văn hoá 1.Tiêu chí 1. Chấp hành tốt chủ trơng, đờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nớc. Trong những năm qua, toàn thể giáo viên và học sinh đã thực hiện Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực vận động các thành viên trong gia đình, họ hàng, làng xóm nơi c trú thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản đóng góp với Nhà nớc, địa phơng, bản thân cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt quy chế của thôn làng. Trong những năm qua, nhà trờng không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh vi phạm pháp luật, quy ớc của thôn làng, quy chế của ngành, nội quy cơ quan và quy định của địa phơng nơi công tác cũng nh nơi c trú. Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh mắc tệ nạn xã hội nh: cờ bạc, nghiện hút, sai phạm về ATGT trong năm học 100% giáo viên và 100% học sinh của nhà tr ờng có cha (anh) ký cam kết không hút thuốc lá. Cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trờng thực hiện tốt nếp sống văn hoá; mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều thực hiện nghiêm chỉnh luật hôn nhân gia đình, các đồng chí trong độ tuổi sinh đẻ đều thực hiện đúng pháp lệnh dân số. Làm tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên sinh con thứ ba, con thứ nhất cách con thứ hai ít nhất 5 năm; không có trẻ suy dinh dỡng; không có trẻ bỏ học. Con cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều chăm ngoan, học giỏi. Hàng năm nhà trờng đã kết hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về tháng ATGT vào tháng 9 hàng năm. Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều có bằng lái xe, đội mũ bảo hiểm và thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đờng bộ. Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính, tài sản. Công khai dân chủ xây dựng quy chế chi nội bộ, công tác tài chính đảm bảo nghiêm ngặt về nguyên tắc, công khai minh bạch, đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ cho học sinh, cán bộ giáo viên, công nhân viên. Đảm bảo thu-chi đúng nguyên tắc tài chính, không lạm thu. Sử dụng đúng mục đích các khoản tiền đóng góp của học sinh. Thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lí tài chính, Quản lí tài sản chặt chẽ, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định. Việc sử dụng các quỹ: Công đoàn đã xây dựng đợc quỹ tổ chức động viên kịp thời cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi xây dựng gia đình; thăm hỏi cán bộ, giáo viên công nhân viên và ngời thân trong gia đình ốm đau, thăm viếng khi gia đình ốm đau, thăm viếng chia buồn khi cán bộ, giáo viên, công nhân viên có tứ thân phụ mẫu qua đời ; quỹ Công đoàn đ ợc sử dụng đúng mục đích, công khai minh bạch vào cuối kỳ, cuối năm. Nhà trờng và Công đoàn đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập và thảo luận 4 tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 5 tiêu chuẩn nhà giáo văn hoá. Phát động 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá ở nơi c trú, xây dựng nhà giáo văn hoá. Cuối năm học tổ chức bình xét công bằng, chính xác căn cứ vào bình xét ở khu dân c mỗi gia đình và kết quả phấn đấu công tác tại trờng của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Kết quả hàng năm 100% gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều đạt gia đình văn hoá. Mỗi gia đình nhà giáo văn hoá là điểm sáng có tác dụng khích lệ phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở địa phơng. 2.Tiêu chí 2: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao 2.1 Thực hiện công tác chuyên môn Thực hiện mục tiêu Nghị quyết TW2 khoá VIII về giáo dục-đào tạo: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài Thấm nhuần và quán triệt sẵn sàng nghị quyết của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, thực hiện Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi ngời, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc. Trong những năm qua, lãnh đạo và Công đoàn nhà trờng đã động viên, tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ tr- ơng, chính sách về đổi mới giáo dục, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động Hai không, Ba không; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng về đạo đức về tự học và sáng tạo và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi cán bộ, giáo viên đều nỗ lực học hỏi, thi đua Dạy tốt, học tốt; u tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, đổi mới chơng trình, phơng pháp, ph- ơng tiện dạy học, nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của từng năm học. Hàng năm nhà trờng đã căn cứ vào nhiệm vụ năm học để đề ra quy chế chuyên môn phù hợp và thực hiện công khai, dân chủ từ khâu bàn bạc xây dựng quy chế đến khâu tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực và điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cơng dạy-học, quản lý chặt chẽ công tác số lợng để duy trì sĩ số. a) Công tác phổ cập Nhà trờng đã duy trì các năm đều đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và tính thẩm mỹ. Năm học HS tốt nghiệp BTVH HS bỏ học 2008-2009 100% 07 0 2009-2010 100% 02 0 b) Xếp loại từng năm học *Giáo dục đạo đức Hàng tuần nhà trờng tổ chức tốt các tiết chào cờ đầu tuần, các buổi tuyên truyền măng non nên học sinh đến lớp đều Nói điều hay, làm việc tốt, mặc đồng phục. Không có hiện tợng học sinh vẽ bậy, nói tục, chửi bậy. Các lớp đều xây dựng đợc những Đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập, lao động và rèn luyện. Kết quả xếp loại hạnh kiểm Năm học Tốt Khá Trung bình Yếu SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 2008-2009 490 65,2% 202 26,9% 60 7,9% 0 0 2009-2010 507 71,5% 163 23% 39 5,5% 0 0 *Giáo dục văn hoá +Chất lợng đại trà Năm học Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 2008-2009 82 10,9% 306 40,7% 294 39,1% 70 9,31% 0 0 2009-2010 117 16,5% 307 43,3% 251 35,4% 34 4,8% 0 0 +Chất lợng học sinh giỏi Năm học 2008-2009 2009-2010 Số HSG 95 128 c) Cán bộ, giáo viên Năm học Chiến sĩ thi đua Giáo viên giỏi Cấp huyện Cấp tỉnh Tổng Cấp huyện Cấp tỉnh Tổng 2008-2009 03 0 03 08 0 08 2009-2010 02 0 02 09 0 09 d) Hoàn thành các nhiệm vụ khác -Trong năm học 2009-2010, nhà trờng đã tổ chức thành công hội giảng Giáo viên giỏi cấp huyện do Phòng Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo vào tháng 03 năm 2010. -Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, các điều kiện khác để các đội tuyển thể dục-thể thao của huyện tập luyện thi đấu thành công trong kỳ Hội khoẻ phù đổng toàn Tỉnh vào tháng 03 năm 2010. -Tiếp tục hoàn thành th viện điện tử do Phòng Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo. e) Các giải pháp nâng cao chất lợng dạy và học -Để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, ngay từ đầu mỗi năm học, nhà tr- ờng tiến hành kiểm tra nhằm phân loại học sinh và làm căn cứ để giao chất lợng cho giáo viên, tránh bệnh chạy theo thành tích. -Nhà trờng thờng xuyên quan tâm thực hiện mục tiêu: Bồi dỡng nhân tài chọn cử những đồng chí giáo viên giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy tham gia dạy bồi giỏi ở các khối lớp, do đó chất lợng học sinh giỏi của nhà trờng trong những năm gần đây có tiến bộ vợt bậc và phát triển ổn định. -Bên cạnh việc làm tốt công tác phát hiện, bồi dỡng học sinh giỏi, nhà trờng đã đầu t kinh phí, thời gian và giáo viên để làm thờng xuyên việc phụ đạo học sinh yếu, học sinh khuyết tật, giúp các em đạt chuẩn kiến thức kỹ năng quy định của từng khối lớp nhằm hạn chế tình trạng học lu ban và chống hiện tợng học sinh ngồi nhầm lớp. -Do thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học buổi 2 và quán triệt sẵn sàng công văn 163/GD ngày 21/10/2005 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Hng Hà. Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trờng đúng theo quy định. -Nhà trờng xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức có hiệu quả các đợt dạy chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy-học, chú trọng nâng cao chất lợng các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các đợt hội giảng, bố trí cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các chuyên đề do cụm, Phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức. Nhà trờng tạo mọi điều kiện khuyến khích giáo viên đặc biệt là những giáo viên trẻ tiếp cận với học tin học để ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng giáo án điện tử, khuyến khích giáo viên giỏi viết sáng kiến để triển khai rộng rãi trong toàn trờng. -Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên theo phơng châm: việc chọn ngời trên cơ sở năng lực, sở trờng, điều kiện, hoàn cảnh của từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo đánh giá cán bộ, giáo viên công bằng, công tâm, công khai dựa trên tiêu chí thi đua, quy chế chuyên môn và thực tế thực hiện nhiệm vụ, lấy thớc đo hiệu quả công việc để đánh giá năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên. -Thờng xuyên quan tâm tới việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, tạo điều kiện về thời gian, công việc để cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập nâng cao trình độ: Năm học 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Số giáo viên đi học nâng chuẩn 11 9 9 -Hàng kỳ, hàng năm nhà trờng và Công đoàn luôn tổ chức đánh giá tổng kết các phong trào thi đua, động viên, tuyên dơng kịp thời các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc; nhắc nhở, sửa sai kịp thời không để trờng hợp nào vi phạm quy chế chuyên môn và vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nớc. g) Kết quả đánh giá của ngành Năm học 2008-2009 2009-2010 Xếp thứ 3 10 Danh hiệu TT cấp Tỉnh TT cấp Huyện 2.2 Các hoạt động khác Thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đều tham gia đầy đủ các phong trào thi đua yêu nớc, thực hiện tinh thần Tơng thân, tơng ái; Lá lành đùm lá rách. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm giáo dục học sinh ý thức tập thể và tính cộng đồng, tính nhân văn, giáo dục học sinh biết sống mọi ngời qua đó hình thành nhân cách cho các em. Trong các năm học qua, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trờng đã tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ thanh niên xung phong, ủng hộ đồng bào lũ lụt đạt 100%. Nhà trờng và các thầy cô giáo đã nhận đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng cách miễn giảm các khoản tiền đóng góp, tặng quần áo đồng phục để các em có điều kiện đến lớp. Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài: nhà trờng đã xây dựng đợc quỹ khuyến học để động viên giáo viên, học sinh, con cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Hàng năm nhà trờng sử dụng quỹ khuyến học và ngân sách để khen thởng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt thành tích xuất sắc, giáo viên giỏi, giáo viên dạy bồi đợc nhiều học sinh giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh vợt khó học giỏi, con cán bộ giáo viên, công nhân viên đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, thi đỗ đại học, cao đẳng với số tiền hàng triệu đồng. Thờng xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các thành viên trong đơn vị. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho ngời lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với ngời lao động. Kết quả hoạt động, đánh giá phân loại Năm học Chi bộ Công đoàn Chi đoàn Liên đội 2008-2009 TSVM Vững mạnh Vững mạnh TT cấp huyện 2009-2010 TSVM Vững mạnh Vững mạnh TT cấp huyện 3.Tiêu chí 3: Xây dựng nếp sống văn hoá Thực hiện xây dựng: Trờng ra trờng, lớp ra lớp, mỗi thầy, cô giáo đến trờng đều có phong cách lịch sự, mang tính s phạm, nghiêm túc và cởi mở. Đối với học sinh ân cần dạy dỗ, đối với đồng nghiệp đoàn kết thân ái giúp nhau cùng tiến bộ, cùng nhau xây dựng trờng tiên tiến, đơn vị văn hoá. a)Kễt quả thực hiện cuộc vận động: Dân chủ, kỷ c ơng, tình thơng, trách nhiệm Hởng ứng cuộc vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phát động và thực hiện quyết định số 2080/QĐ-UB của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hoá, vào đầu mỗi năm học nhà trờng và Công đoàn đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập các tiêu chuẩn đơn vị văn hoá, triển khai quy ớc đơn vị văn hoá và thống nhất cao các mục tiêu phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá. Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trờng đã nâng cao tính tiền phong gơng mẫu, luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo trớc học sinh, nhân dân và đồng nghiệp; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ s phạm để nâng cao chất lợng dạy học; thể hiện vai trò trách nhiệm cao cả của ngời thầy vừa dạy chữ, vừa dạy ngời, kèm cặp, yêu thơng học sinh, đối xử công bằng và bảo đảm mọi quyền lợi cho học sinh, xứng đáng với niềm tin của học sinh và cha mẹ học sinh. Với lòng tâm huyết, gắn bó với trờng, với lớp, với học sinh của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã thể hiện ở kết quả đạt đợc trên các mặt giáo dục toàn diện, đây là nguồn cổ vũ động viên lớn đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trờng khi thực hiện thành công cuộc vận động: Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm b)Kết quả thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cới, tang, lễ hội. Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều tích cực hởng ứng thực hiện nếp sống văn hoá theo quyết định 2080/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND tỉnh Thái Bình. Việc thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ Công đoàn và Nhà trờng làm thờng xuyên kịp thời. Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã luôn phát huy tinh thần tơng trợ giúp đỡ nhau trong công tác, động viên thăm hỏi, chia sẻ những lúc ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ nhau khi có việc lớn nh: việc cới, việc tang luôn có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng và thực hiện tốt quy ớc văn hoá của cơ quan, hơng ớc của thôn làng. +Trong việc cới: Bản thân cán bộ, giáo viên, công nhân viên, con cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi xây dựng gia đình đảm bảo đúng luật, đám cới tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn, vui vẻ, lành mạnh, không phô trơng hình thức, không tổ chức linh đình. +Trong việc tang: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan luôn g- ơng mẫu thực hiện việc tang lễ theo nếp sống văn hoá mới, đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm, không mê tín, dị đoan. Khi tứ thân phụ mẫu của cán bộ, giáo viên, công nhân viên qua đời đơn vị tổ chức thăm hỏi, phúng viếng và cùng với gia đình tang quyến tổ chức chu đáo tận tình. Việc xây mộ cũng chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của địa phơng nơi c trú. +Về lễ hội: đã chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của địa phơng nơi tổ chức lễ hội, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. c) Mối quan hệ giữa giáo viên, nhà trờng với cha mẹ học sinh, chính quyền các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phơng. Việc kết hợp giữa nhà trờng, cha mẹ học sinh và xã hội để giáo dục học sinh. Thấm nhuần quan điểm của Đảng về công tác giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, trong những năm qua nhà trờng đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp chặt chẽ với các lực lợng giáo dục Gia đình- Nhà trờng-Xã hội, thờng xuyên kết hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phơng để giáo dục học sinh. Nhà trờng đã đợc sự quan tâm chỉ đạo sẵn sàng của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của hội cha mẹ học sinh và sự đồng thuận của nhân dân địa phơng. Nhà trờng đã tổ chức thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 04 ngời đi vào hoạt động tốt nên đã có tác động tốt đến phong trào của nhà trờng và thực hiện tốt chủ trơng giáo dục toàn diện. Nhà trờng đã kết hợp chặt chẽ với Ban thông tin văn hoá xã, đài truyền thanh xã để làm tốt công tác tuyên truyền cho toàn dân hiểu về giáo dục và ngày càng ủng hộ cho giáo dục. d) Việc phấn đấu và kết quả xây dựng gia đình văn hoá Nhà trờng đã thành lập Ban thực hiện nếp sống văn hoá, đồng thời triển khai thảo luận và xây dựng quy ớc nếp sống văn hoá, 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trờng có lối sống lành mạnh, giản dị, sống mẫu mực, hiếu thảo với ông, bà, cha mẹ, giữ gìn phẩm chất nhà giáo. Tích cực hởng ứng cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tập thể s phạm nhà trờng luôn phát huy truyền thống tơng thân tơng ái, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, không có giáo viên, học sinh nào mắc các tệ nạn xã hội nh: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, rợu chè, bê tha 4.Tiêu chí 4: Xây dựng môi trờng văn hoá a) Hàng năm nhà trờng đã thờng xuyên làm tốt công tác quy hoạch khuôn viên trờng học, đầu t tăng cờng cơ sở vật chất, trồng cây xanh tô đẹp cảnh quan trờng lớp nh trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát thực hiện xanh hoá tr ờng học. Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đều có trách nhiệm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Sân trờng đã đợc cứng hoá, lớp học khang trang, sạch sẽ, trang trí lớp học và các phòng làm việc đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học theo đúng quy định. Bàn ghế của học sinh 100% đạt chuẩn, phòng học có đủ ánh sáng, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đến trờng ăn mặc đẹp, lịch sự, đúng tác phong nhà giáo. 100% học sinh đến trờng mặc đồng phục theo mùa đảm bảo tính đồng bộ, tính thẩm mỹ và tính nhân văn. b) Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh mắc tệ nạn xã hội (nghiện hút, cờ bạc ); không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên sinh con thứ 3 trở lên; không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ và văn hoá phẩm thuộc loại cấm lu hành. c) Cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia tích cực bảo vệ các di tích lịch sử của địa phơng, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn các giá trị văn hoá dân tộc, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan. d) Việc thực hiện phòng chống cháy nổ đợc thực hiện nghiêm túc, nhà trờng trang bị các bình chữa cháy đặt tại các phòng có nguy cơ cháy nổ cao nh phòng th viện, phòng học bộ môn. Nhà trờng cùng Công đoàn phân công cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tăng cờng trực gác bảo vệ tài sản cơ quan vào thời gian các buổi tối, mỗi ca gác có 02 ngời/1ca gác. e) Nhà trờng có đủ công trình vệ sinh nam, nữ cho học sinh; công trình vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên; công trình nớc sạch, có đủ nớc uống hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh hàng ngày. Công tác vệ sinh lớp đợc làm thờng xuyên: Đội Thiếu niên duy trì tốt 1 phút sạch trờng, các lớp làm vệ sinh lớp học hàng ngày, vệ sinh hoàn cảnh lớp, tổng vệ sinh trờng lớp vào thứ 6 hàng tuần, làm tốt công tác vệ sinh môi trờng vào ngày vệ sinh môi trờng 24 hàng tháng. Mọi học sinh đều có ý thức tốt trong việc giữ gìn vệ sinh trờng lớp. 5.Tiêu chí 5: Xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao và thờng xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao có hiệu quả. a) Hoạt động văn nghệ Nhà trờng và Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đã thành lập đợc đội ca khúc Măng non của học sinh và tốp ca khúc cách mạng của giáo viên. Các hoạt động văn nghệ đợc tập luyện thờng xuyên để phục vụ phong trào hoạt động của trờng học trong các ngày lễ, tham gia giao lu với các chi đoàn trong xã, phục vụ các đại hội ở địa ph- ơng, tham gia các hội thi văn nghệ do trờng, cụm trờng, huyện tổ chức đạt kết quả cao. Hàng năm nhà trờng đều tổ chức hội thi văn nghệ cấp trờng nhân ngày kỷ niệm 20/11 b) Hoạt động TDTT Phong trào giáo dục thể chất trong trờng học phát triển rất mạnh và đợc duy trì ổn định. Hàng năm nhà trờng đều thành lập đợc các câu lạc bộ: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, việt dã tập luyện th ờng xuyên nhằm nâng cao thể chất cho giáo viên, học sinh và phục vụ các đội tuyển tham gia thi đấu cấp cụm, huyện đều đạt thành tích cao. Nhà trờng có đủ diện tích sân chơi cho học sinh vui chơi, có sân bóng đá, cầu lông, có nhà bóng bàn tập luyện. Đã trang bị đầy đủ các dụng cụ TDTT phục vụ giáo [...]... Chp hnh s phõn cụng lao ng ca hiu trng, tn tu vi cụng vic tõm huyt vi ngh nghip, thng yờu v ng cm vi hc sinh, khi ngh dy, hi hp, cụng tỏc phi bỏo vi c quan 4 Lm vic ging dy, hi hp ỳng gi Trong hi hp khụng núi chuyn riờng, lm vic riờng, khụng hỳt thuc lỏ trong gi lờn lp 5 Thc hin tt n np ra vo lp, v sinh cụng cng, v sinh cỏ nhõn 6 Khi gii quyt x lớ cụng vic phi ỳng chc trỏch, ỳng phn s chớnh xỏc, kp... động th vi n đọc sách Nhà trờng có th vi n với hàng ngàn đầu sách, các loại báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu đọc phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo vi n-học sinh Do cơ sở vật chất của nhà trờng cha cho phép nên phòng th vi n vẫn còn chung với phòng thiết bị, do đó hoạt động th vi n còn hạn chế Hỗu hết giáo vi n, học sinh mợn sách về nhà đọc, nhà trờng cha có phòng đọc phục vụ cán bộ, giáo vi n... x vn minh, nhó nhn lch thip vi ng nghip v mi ngi 8 m bo an ton trt t trong nh trng, khụng cú cỏc t nn xó hi nguy him xõm nhp vo hc ng nh ma tuý, mi dõm, mờ tớn d oan 9 Gi gỡn sch s, ngn np thc hin np sng vn minh trong c quan 10 n mc trang nhó phự hp vi ngnh s phm v trng hc trong thi kỡ cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc + Giỏo vi n nam : qun tõy, ỏo s mi b ỏo vo qun + Giỏo vi n n : ỏo di, qun tõy, ỏo s... ỏo s mi b ỏo vo qun + Giỏo vi n n : ỏo di, qun tõy, ỏo s mi + Hc sinh qun xanh, ỏo trng, i vi n cú khn qung, dộp cú quai hu 11 Bo v tt ti sn ca nh trng, tit kim v s dng hp lớ cỏc ti sn, cụng qu ca tp th c quan 12 Thng xuyờn hc tp nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v lớ lun chớnh tr 13 Cú mi quan h tt gia nh trng vi a phng v qun chỳng nhõn dõn ... vững mạnh; Công đoàn: Vững mạnh; Chi đoàn: Vững mạnh; Liên đội: Tiên tiến cấp Huyện IV ý kiến đề nghị Với sự nỗ lực phấn đấu theo tiêu chuẩn đơn vị văn hoá của nhà trờng và tập thể cán bộ, giáo vi n, công nhân vi n trong các năm học qua, trờng THCS Tân Lễ kính đề nghị Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, UBND huyện Hng Hà tiếp tục xét và công nhận danh hiệu: Đơn vị văn.. .vi n và học sinh Thực hiện dạy đủ các tiết thể dục nội khoá và duy trì thờng xuyên các hoạt động ngoại khoá đầu giờ, giữa giờ theo lịch của Liên đội Câu lạc bộ cầu lông của nhà trờng hoạt động thờng xuyên, . giáo vi n công nhân vi n và ngời thân trong gia đình ốm đau, thăm vi ng khi gia đình ốm đau, thăm vi ng chia buồn khi cán bộ, giáo vi n, công nhân vi n. giáo vi n, công nhân vi n thực hiện tốt quy chế của thôn làng. Trong những năm qua, nhà trờng không có cán bộ, giáo vi n, công nhân vi n và học sinh vi phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao xay dung don vi van hoa, bao cao xay dung don vi van hoa, bao cao xay dung don vi van hoa