Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh sở giao dịch thực trạng và giải pháp

63 8 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2020, 17:09

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sinh viên thực : Trần Hữu Minh Lớp : K18CLCB Khóa học : 2015 - 2019 Mã sinh viên : 18A4010348 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Bích Ngọc Hà Nội, tháng 05 năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu tồn trách nhiệm đề tài i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực tập thực khóa luận em nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía Lời em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn Ban giám đốc học viện, khoa Ngân hàng toàn thể quý thầy cô trường khoa Ngân hàng- học viện Ngân hàng truyền thụ kiến thức chuyên môn quý giá có ý nghĩa Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch, anh chị nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch nói chung phòng Khách hàng cá nhân nói riêng tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập thực đề tài khóa luận đơn vị Đặc biệt em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên ThS Nguyễn Bích Ngọc tận tình giúp đỡ, dành nhiều thời gian công sức để theo sát hướng dẫn cho em suốt thời gian thực khóa luận Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè sát cánh, động viên em suốt trình thực khóa luận Bài khóa luận kết năm học tập nghiên cứu dạy dỗ truyền đạt tận tình kiến thức vô quý báu Quý thầy cô trường Học viện Ngân hàng giúp đỡ tận tình giảng viên ThS Nguyễn Bích Ngọc anh chị đơn vị thực tập Mặc dù cố gắng, song hạn chế kiến thức, thông tin thời gian, đề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong q thầy cô đơn vị thực tập đưa ý kiến đóng góp để khóa luận hồn thiện ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1.Khái niệm chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng 1.1.2 Sự cần thiết việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG .10 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG .13 1.5 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 15 1.6.Mục tiêu nghiên cứu 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 17 2.1 SỐ LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1.1 Số liệu sử dụng 17 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 19 2.2.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 2.2.1.Các tiêu định tính 21 2.2.2 Các tiêu định lượng 24 iii 2.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 33 2.3.1 Kết đạt 33 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 38 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 38 3.2.GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 39 3.2.1.Thúc đẩy hoạt động marketing, nhận diện thương hiệu ngân hàng 39 3.2.2 Cải tiến đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng 41 3.2.3 Xây dựng, củng cố uy tín khách hàng 43 3.2.4.Thúc đẩy tìm kiếm khách hàng mở rộng phân khúc khách hàng mục tiêu 44 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ tín dụng Tại Ngân hàng 45 3.3.6 Cải thiện quy trình vay vốn cho vay tiêu dùng 46 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 47 3.2.8 Tăng cường hoạt động huy động vốn 48 3.3 KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 KẾT LUẬN 52 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải NH Ngân hàng KH Khách hàng CVTD Cho vay tiêu dùng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo VIB Tên viết tắt Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ Cho vay tiêu dùng KHCN theo thời gian vay 27 Biểu đồ 2.2:Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùngcủa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch 2016- 2018 25 Bảng 2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng chi nhánh sở giao dịch 21 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng Ngân hàng VIB chi nhánh sở giao dịch giai đoạn2016- 2018 27 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch giai đoạn 2016- 2018 25 Bảng 2.4 Một số tiêu phản ánh thu nhập cho vay tiêu dùng Chi nhánh Sở giao dịch 28 Bảng 2.5 Các tiêu sử dụng vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch 29 Bảng 2.6 Nhóm tiêu lực tài Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016-2018 30 Bảng 2.7 Hệ số an toàn vốn Ngân hàng VIB - chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016- 2018 30 Bảng 2.8 Chỉ tiêu nợ xấu- tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Namchi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2016- 2018 31 Bảng 2.9 Tỷ lệ cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo VIB- chi nhánh sở giao dịch 31 vi LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập hóa, thị trường ln đòi hỏi cạnh tranh để phát triển Hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt nước với đời hàng loạt công ty tài ngân hàng nước ngồi du nhập vào thị trường Việt Nam.Đối mặt với thách thức vậy, yêu cầu ngân hàng phải cải tiến phát triển hướng phát triển hướng phù hợp với thị yếu xu hướng thị trường Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay hoạt động tất yếu ngân hàng tín dụng nguồn thu chủ yếu ngân hàng Ngồi ra, hoạt động cho vay có nhiều loại hình cho vay khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường Trong thời buổi nay, đời sống người dân ngày nâng cao, kinh tế ngày phát triển dẫn đến thực trạng nhu cầu tiêu dùng phát triển mạnh mẽ Bởi vậy, thị phần cho vay tiêu dùng ngày mở rộng trở thành thị phần đầy tiềm cần phải nắm bắt NHTM Vì em lựa chọn đề tài “Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch: Thực trạng giải pháp” để nghiên cứu từ đưa thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1.Khái niệm chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Đầu tiên, tác giả muốn trình bày khái niệm “chất lượng” để đưa khái niệm chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa ISO, dự thảo DIS 9000:2000, đưa định nghĩa sau: "Chất lượng khả tập hợp đặc tính sản phẩm, hệ thống hay qúa trình để đáp ứng yêu cầu khách hàng bên có liên quan" Qua khái niệm đưa tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hóa ISO, chất lượng thước đo đo lường thỏa mãn nhu cầu người, thứ biến động theo thời gian, hồn cảnh Với vai trò đơn vị kinh doanh, ngân hàng thương mại ln muốn sản phẩm đưa đáp ứng nhu cầu khách hàng đem lại hiệu kinh doanh, nguồn thu lợi cho thân ngân hàng Do đó, ngân hàng thương mại ln hướng tới hoạt động cho vay tiêu dùng có chất lượng tốt để đem tới thỏa mãn cho khách hàng tiêu dùng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà đưa tới nguồn thu lớn cho ngân Vì thế, chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng hiểu khả tập hợp đặc tính hoạt động cho vay tiêu dùng để đáp ứng yêu cầu người vay bên có liên quan sở thỏa mãn mục tiêu, mơ hình hoạt động ngân hàng Nói cách khác, chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng đo độ thỏa dụng ngân hàng cho vay, độ thỏa dụng khách hàng vay độ thỏa dụng bên có liên quan khác Vì sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng sản phẩm đặc trưng có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế nên để đánh giá chất lưởng sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng cần phải đánh giá qua nhu cầu động cho vay chưa cao - Mở kiện, chương trình tri ân KH hay tặng quà nhằm giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh - Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân viên từ kỹ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến thái độ tiếp xúc KH nhằm tạo hình ảnh tốt đẹp chi nhánh lòng khách hàng - Nghiên cứu đưa nhóm khách hàng tiêu sản phẩm vay tiêu dùng chi nhánh qua thiết lập kênh phân phối sản phẩm cách thức marketing phù hợp đối tượng khách hàng để đạt hiệu cao hoạt động marketing - Hoạt động marketing cần vạch chiến lượng cụ thể, điều vừa giúp chi nhánh chủ động việc thay đổi phân khúc thị trường, đánh giá chất lượng công tác marketing vừa tạo lập chiến lược rõ ràng cho hoạt động marketing tương lai 3.2.2 Cải tiến đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng Trong danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch có sản phẩm vay tín chấp tiêu dùng, vay mua tơ, vay mua, sửa chữa nhà, nhu cầu tiêu dùng thị trường ngày đa dạng phong phú Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng tập trung cải tiến sản phẩm có mở rộng đối tượng cho vay, thời hạn vay, lãi suất ưu đãi, cần phải đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đa dạng thị trường Có ngân hàng mở rộng data khách hàng tăng cường sức cạnh tranh với ngân hàng khác Tuy nhiên, để thực ngân hàng nên chủ động tiếp cận KH hoạt động quảng cáo Bên cạnh đó, ngân hàng phải trì phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng mạnh sẵn có cho vay mua ô tô mua, sửa chữa nhà đất Việc KH mua hàng công ty, đại ly bán lẻ hàng hoá phổ biến, khơng người tiêu dùng thường có xu hướng ngại giao dịch 41 với ngân hàng để vay tiền thời gian chi phí Chính hoạt động hoạt động cho vay tiêu dùng gián tiếp đời giải pháp để giải khó khăn trên, hình thức “cho vay ngân hàng mua lại khoản nợ phát sinh doanh nghiệp, công ty bán lẻ bán chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng” Chính thế, chi nhánh nên trọng khai thác khách hàng từ kênh bán này, mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên kết với công ty, doanh nghiệp bán lẻ Loại hình cho vay giúp giảm thiểu thời gian, chi phí nguồn lực hoạt động tìm kiếm thẩm định khách hàng.Sau giải pháp giúp ngân hàng thực cải tiến đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng: Cải thiện hoạt động cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo cán nhân viên ngân hàng Sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng cho đối tượng tiêu dùng mắc phải số hạn chế sau: - Giá trị khoản vay tín chấp tiêu dùng có giá trị tối đa mười hai lần lương cán nhân viên bị giới hạn mức quy định ngân hàng nên khơng có giá trị lớn - Tuy việc cho vay tín chấp tiêu dùng cho cán nhân viên ngân hàng tương đối rủi ro khách hàng hữu người cơng tác có thơng tin tài khoản xác định rõ ràng hệ thống ngân hàng phải đối mặt với số rủi ro từ phía khách hàng tai nạn, cắt giảm biên chế hay bệnh tật - Người vay cán nhân viên ngân hàng nên việc vay vốn gặp phải khó khăn phải làm việc hành - Ngồi ra, vay tín chấp tiêu dùng khách hàng cán nhân viên ngân hàng nên thực trạng áp dụng tình cảm, mối quen hệ thân quen vào công tác làm hồ sơ vay vốn xảy nhiều Cụ thể người làm đề nghị vay vốn thường làm sai lệch mục đích vay vốn cán tín dụng thông qua lấy phê duyệt, công tác thẩm định diễn hời hợt Chính vậy, chi nhánh cần nghiên cứu, đánh giá lại chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng để đưa phương án để khắc phục hạn chế dựa 42 sở đảm bảo quyền lợi hai bên tham gia, đồng thời thắt chặc giai đoạn quy trình vay vốn để cải thiện chất lượng hoạt động Đồng thời hợp tác với phòng ban phát triển sản phẩm ngân hàng nhằm cải tiến sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng để đáp ứng tốt nhu cầu KH Đa dạng đối tượng cho vay tín chấp tiêu dùng sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng chi nhánh chưa quan tâm nhiều Trong danh mục sản phẩm, sản phẩm ngân hàng dành cho đối tượng cán nhân viên Ngan hàng TMCP Quốc tế Việt Nam mà khơng bao gồm lượng lớn khách hàng có nhu cầu ngân hàng Trong nhu cầu tiêu dùng mua sắm cá nhân lớn nên việc giới hạn đối tượng vay vốn ngân hàng làm giảm quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy rằng, hoạt động cho vay tín chấp tồn rủi ro lớn sản phẩm cho vay tiêu dùng khác, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định khách hàng đến nghiệp vụ làm hồ sơ vay vốn, giải ngân rủi ro giảm thiểu rõ rệt Cuối cùng, đồng thời với việc cải tiến sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản chấp coi mạnh ngân hàng Nếu làm chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng cải thiện rõ rệt vừa nâng cao mạnh ngân hàng, vừa giúp khai phá thị trường kinh doanh 3.2.3 Xây dựng, củng cố uy tín khách hàng Trong thời buổi cạnh tranh nay, việc tìm kiếm, bán hàng việc vơ khó khăn trì mối quan hệ với khách hàng để tiếp tục sử dụng sản phẩm ngân hàng việc khó khăn Chính vậy, ngân hàng cần trọng đến cơng tác chăm sóc khách hàng kể KH cũ lẫn KH lần đầu giao dịch ngân hàng Đặc biệt, với khách hàng có lịch sử tín dụng tốt giao dịch nhiều lần ngân hàng ngân hàng cần đưa sách ưu đãi, tặng quà, nhóm khách hàng mà ngân hàng ưu tiên hướng tới để chào bán sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng, hay sản phẩm khoản vay thẻ tín dụng, bảo hiểm Ngoài ra, quản lý khách hàng nên thường 43 xuyên liên lạc hỏi thăm đến khách hàng hay đến nhà khách hàng thăm hỏi để tạo mối quan hệ thân thiết Các hoạt động khẳng định mối quan hệ thân thiết hai bên, mặt khác khẳng định rõ ràng lời hứa thương hiệu ngan hàng “ xác định rõ mục tiêu trở thành ngân hàng Việt Nam hoạt động theo chuẩn mực ngân hàng quốc tế, phát triển thương hiệu mạnh theo hướng gắn bó chặt chẽ với khách hàng” Nếu làm vậy, mối quan hệ hai bên bền vững hơn, Ngân hàng nên luôn lắng nghe phản hồi chất lượng dịch vụ ngân hàng ghi nhận lại từ hiểu điểm yếu để cải thiện phát huy mạnh chi nhánh để gia tăng sức cạnh tranh 3.2.4.Thúc đẩy tìm kiếm khách hàng mở rộng phân khúc khách hàng mục tiêu Có thực trạng làm việc với ngân hàng, KH ln có tâm lý e sợ thủ tục rắc rối vay vốn, ngồi nhiều khách hàng ngại tìm hiểu gói sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng, lý thường bận rộn công việc khơng có thời gian Đối với KH chưa tìm hiểu hay thiếu nguồn thơng tín ngân hàng, thường có xu hướng lựa chọn ngân hàng có địa bàn gần nơi khách hàng nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí giao dịch Chính lý bắt buộc ngân hàng cần phải có chiến lược cụ thể để vừa giữ chân KH cũ vừa thu hút KH từ phân khúc thị trường sẵn có phân khúc thị trường Điều vừa giúp ngân hàng mở rộng quy mô cho vay, vừa phân tán rủi ro Qua đó, ta thấy nhân tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng cần phải tìm kiếm, thu hút khách hàng ngân hàng Sau giải pháp để tăng cường tìm kiếm khách hàng mở rộng phân khúc khách hàng mục tiêu ngân hàng: - Dựa vào đặc tính kinh tế- xã hội địa phận kinh doanh chi nhánh chuẩn bị băng rơn quảng cáo, chương trình quảng cáo hội chợ để giới thiệu gói vay tiêu dùng tương ứng ngân hàng 44 - Ngân hàng nên chạy thêm quảng cáo phương tiện truyền thông sóng truyền hình, internet để tiếp cận lượng lớn khách hàng Tuy nhiên, để thực hiệu phương pháp ngân hàng cần có chiến lược đầu tư mạnh mẽ, thường xuyên đạt hiệu cao Ngoài ra, trước chạy quảng cáo ngân hàng cần xác định phân khúc thị trường cần giới thiệu sản phẩm từ bắt đầu thu thập thông tin nhu cầu tiêu dùng khách hàng phân khúc Sau thu thập đầy đủ thông tin đánh giá phân khúc thị trường nhắm tới, ngân hàng chuẩn bị nội dung quảng cáo với tiêu chí sau: giới thiệu đầy đủ xúc tích sản phẩm, nội dung quảng cáo nên có thêm tính giải trí nhằm tạo hiệu ứng tò mò khách hàng - Ngoài ra, nên tận dụng tiềm lực sẵn có ngân hàng khách hàng cũ giao dịch với ngân hàng Ngân hàng nên chủ động liên lạc với lượng khách hàng qua điện thoại email đề mời họ giao dịch thêm với sản phẩm ngân hàng - Chi nhánh nên phối hợp với phận phát triển sản phẩm để làm khảo sát, nhu cầu, tâm lý khách hàng để hồn thiện sách lãi suất sách chăm sóc khách hàng phù hợp với nhóm khách hàng Ngồi ra, - Ln ln tiếp nhận ý kiến đóng góp khách hàng vừa giúp mối quan hệ khách hàng ngân hàng tốt đẹp vừa giúp ngân hàng cải thiện mặt thiếu xót Ngồi ra, ngân hàng cần cho thấy thiện chí ngân hàng việc thể ngân hàng đem đến khách hàng sản phẩm, sách tốt để phục vụ khách hàng 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ tín dụng Tại Ngân hàng Điều tất yếu đặt yêu cầu cho cán tín dụng phải quan tâm công tác thẩm định để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Chất lượng thẩm định hồ sơ tín dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng khả thu hồi vốn lãi cho ngân hàng Chất lượng thẩm định tốt, chặt chẽ lựa chọn khoản vay có hiệu quả, loại trừ rủi ro đảm bảo khả thu hồi vốn cho ngân hàng Nhưng chất lượng thẩm 45 định kém, lỏng lẻo dẫn đến sai lầm việc định cho vay, ngân hàng khó có khả thu hồi vốn Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, hồ sơ chi tiết khoản vay, tài sản đảm bảo khách hàng nhằm thể tính đầy đủ, hợp pháp tính hồ sơ tín dụng cán tín dụng phải thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin tình hình biến động thị trường, thơng tin kinh tế - trị - văn hóa - xã hội, thơng tin ngành nghề, để phục vụ cho công tác thẩm định cho vay Cán tín dụng phải thường xuyên trau dồi kỹ xử lý tình huống, khả gợi mở đối phương để thu thập đầy đủ thơng tin từ dựa vào kiến thức thị trường để phân tích, thẩm định thơng tin, khoản vay, từ đưa định cho vay Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay phải thực tế, khơng mang tính hình thức, đối phó Có vậy, kịp thời ngăn chặn, phát sai sót trình sử dụng vốn vay, giảm thiểu khả vốn, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng 3.3.6 Cải thiện quy trình vay vốn cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quốc té Việt Nam có cơng văn hướng dẫn thực quy trình cho vay tiêu dùng Quy trình cho vay gồm bước chuyên biệt thực để đảm bảo an toàn khoản vay áp dụng cho toàn chi nhánh Tuy nhiên, đặc tính kinh tế- xã hội khu vực khác nhau, nên việc chi nhánh tuân thủ theo quy trình ban hành cách hồn chỉnh thách thức khơng nhỏ Bởi vậy, đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng diễn cách thuận lợi ngân hàng nên cho phép chi nhánh thực theo quy trình cho vay tiêu dùng chuyên biệt phải dựa quy trình cho vay chung tồn hệ thống Chi nhánh nên hướng tới quy trình hướng tới tiện lợi lợi ích người vay cắt giảm bước không cần thiết quy trình, thu ngắn thời gian phê duyệt khoản vay rút ngắn thời gian định giá tài sản Bên cạnh ngân hàng sử dụng cơng nghệ thực quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động hóa Khách hàng cần gửi nhu cầu giấy tờ 46 cần thiết cho ngân hàng thông qua hệ thống tự động Các liệu khách hàng kết hợp với hệ thống chấm điểm tín dụng để định cho vay cung cấp dịch vụ tự động, điều rút ngắn thời gian ngân hàng khách hàng Tuy nhiên, việc giảm thiểu thời gian, đơn giản hóa thủ tục phải đảm bảo chặt chẽ theo quy trình nghiệp vụ để đảm bảo an tồn cho khoản vay 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hoàn thiện danh mục sản phẩm với đẩy mạnh hoạt động marketing việc tạo đội ngũ nhân lực đủ kinh nghiệm làm việc tốt giải pháp quan trọng cấp thiết để giúp hồn thành cơng việc cách nhanh chóng thuận lợi Một đội ngũ cán nhân viên tốt phải đảm bảo yêu cầu như:trình độ chun mơn tốt; có phẩm chức đạo đức tốt; biết cầu tiến, định hướng rõ ràng cơng việc; có kinh nghiệm hoạt động tài chính- ngân hàng; kĩ giao tiếp tốt Nâng cao chất lượng tuyển dụng chi nhánh công tác hàng đầu để hướng đến nguồn nhân lực có chất lượng cao Chi nhánh nên sàng lọc gắt gao hồ sơ tuyển dụng để tìm ứng viên có lực cao quy định trình cấp loại trở lên, yêu cầu ứng viên có chứng tin học văn phòng tiếng anh, ưu tiên ứng viên theo học khối ngành kinh tế từ trường đại học top đầu Ban lãnh đạo chi nhánh NH cần có số biện pháp nhằm củng cố đội ngũ cán nhân viên chi nhánh như: Ban lãnh đạo nên khuyến khích nhân viên tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng, đánh giá thị trường để tăng thêm kinh nghiệm làm việc, truyền đạt kinh nghiệm quý báu thân nghiệp vụ quan hệ xã hội Cho nhân viên phòng ban đặc biệt quản lý khách hàng giao dịch viên tham gia khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, rèn luyện, củng cố kĩ chăm sóc khách hàng, đặc biệt khóa hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng áp dụng cơng cụ đại vào trình làm việc Mở đợt tập huấn thực tế giúp đội ngũ tự tư vấn, tiếp thị cho KH, đưa cách 47 thức để nhân viên tín dụng tìm kiếm khách hàng cách tốt nhất, mục tiêu Tạo điều kiện để nhân viên học lớp cao học, đại học, khóa nâng cao nghiệp vụ tổ chức trung tâm đào tạo, tập trung đào tạo nhân viên ngoại ngữ tin học để phát triển chuyên môn 3.2.8 Tăng cường hoạt động huy động vốn Hiện nay, chi nhánh gặp phải trạng bất xứng kỳ hạn hoạt động huy động vốn hoạt động cho vay tiêu dùng Nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu cho vay tiêu dùng chi nhánh, cấu theo kỳ hạn lại bất tương xứng với cấu theo kỳ hạn dư nợ tiêu dùng Chính vậy, để khắc phục hạn chế này, chi nhánh nên thực biện pháp tác giả nêu đây: - Đầu tiên, chi nhánh cần xây dựng huy động vốn rõ ràng thời kỳ Theo Trần Bắc Hà ( 2006) ngân hàng nên “phấn đấu thực huy động vốn tăng trưởng với tốc độ bình quân 20%/năm để đáp ứng cho nhu cầu tín dụng” Ngồi ra, ngân hàng nên tập trung vào nguồn vốn dài hạn để đảm bảo khả khoản - Chi nhánh nên sử dụng đa dạng hình thức huy động vốn từ loại tiền gửi, tiền tiết kiệm, giấy tờ có giá hay mở tài khoản tốn ngân hàng khác nhằm ổn định nguồn vốn, đảm bảo tính khoản tiền đề cho phát triển bền vững hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Đặc biệt, chi nhánh nên thúc đẩy việc phát hành giấy tờ có giá để đảm bảo nguồn vốn dài hạn vốn thiếu hụt chi nhánh - Mở rộng đối tượng khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế nước Tăng cường hoạt động làm thẻ toán cho khách hàng đến giao dịch - Điều khung lãi suất linh hoạt đảm bảo tính cạnh tranh thị trường nhằm thu hút khách hàng đến gửi tiền Lãi suất xem nhân tố quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, góp phần khơng nhỏ đến thành, bại ngân hàng Đối với đa số khách hàng đến 48 giao dịch ngân hàng điều họ quan tâm gửi tiền lãi suất ngân hàng họ ln muốn có nguồn thu nhập cao từ khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm Chính vị vậy, việc điều chỉnh khung lãi suất cho linh hoạt phụ hợp với cạnh tranh thị trường góp phần lớn hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Đối với phủ Chính phủ có chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn đổ vào nước, tạo môi trường đầu tư cho chủ thể đầu tư ngoại quốc thị trường tài chính, theo Trần Huy Hồng (2016) “sự tham gia khối ngoại theo kết nghiên cứu cho thấy tác động tích cực đến hiệu hoạt động NHTM thông qua chuyển giao công nghệ mơ hình kinh doanh” Đối với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng trung ương nên hỗ trợ cho tăng trưởng kinh doanh cá thể chế tài cách hồn thiện khn khổ pháp lý Các thể chế tài có điều kiện tốt để tập trung tăng trưởng ổn định môi trường pháp lý công bằng, minh bạch Thúc đẩy công tác tra, giám sts Ngân hàng trung ương: công tác tra, giám sát phải minh bạch, rõ ràng tạo điều kiện cho cho cay tiêu dùng tăng trưởng Đối với NH TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng cần liên tục đưa sách nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng Đi kèm song song với việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng cần thúc đẩy hoạt động huy động vốn để tránh rủi ro thiếu hụt vốn ngân hàng Liên tục nghiên cứu thị trường, để cải tiến sản phẩm đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu vô tận, đa dạng khách hàng Quản lý tốt hệ thống chi nhánh ngân hàng để chi nhánh hợp tác 49 khai thác thị trường để phát triển Đưa mức lãi suất phù hợp vừa đáp ứng sách phát triển ngân hàng vừa có tính cạnh tranh với ngân hàng khác Để chi nhánh chủ động hoạt động kinh doanh, ngân hàng cần tạo điều kiện tốt cho chi nhánh phân hóa sản phẩm mạnh chi nhánh cho phù hợp với thị trường tiêu dùng địa bàn hoạt động 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoạt động cho vay tiêu dùng nhân tố tiềm hoạt động kinh doanh Ngân hàng, nên việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng vô cần thiết ngân hàng Hiểu rõ tầm quan trọng hoạt động cho vay tiêu dùng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng, nên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch đưa sách nằm thực tăng trưởng quy mô cho vay tiêu dùng chi nhánh, đồng thời không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng, ngân hàng bước khẳng định mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng chất lượng dịch vụ độ an tồn tín dụng nên thu lại nhiều thành đáng kể lợi nhuận, lẫn hình ảnh thương hiệu chi nhánh mắt khách hàng Tuy nhiên, ngân hàng số yếu hoạt động cho vay tiêu dùng cần khắc phục Trong thời đại kinh tế mở, mức sống người dân cải thiện nhiều nhu cầu tiêu dùng xu hướng tất yếu mà ngân hàng phải khai thác triệt để Bởi vậy, việc đưa thực giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng thiết yếu NH Qua việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh sở giao dịch” dựa sở lý luận thực trạng hoạt động cho cay tiêu dùng chi nhánh ngân hàng, với hướng dẫn nhiệt tình giảng viên ThS.Nguyễn Bích Ngọc thuộc khoa Ngân hàng quản lý khách hàng chi nhánh Sở giao dịch tác giả đưa thành tựu đạt đưuọc mặt hạn chết hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Sở giao dịch, từ đề số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch 51 KẾT LUẬN Qua phân tích trên, thấy mảng cho vay tiêu dùng Việt Nam hướng tiềm năng, nguồn tạo lợi nhuận khổng lồ cho ngân hàng Vậy nên vấn đề thúc đẩy mảng kinh doanh trọng hết để phù hợp với phát triển chung thời đại Cho vay tiêu dùng giữu vững vị chi nhánh thời gian gần Tuy nhiên cho vay tiêu dùng tồn nhiều vấn đề cần khắc phục Nhất điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt ngân hàng địa bàn thủ Hà Nội Do khóa luận này, em nêu số đề xuất để việc cung cấp sản phẩm đa dạng, cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, cải tiến quy trình Cho vay cách thơng thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những tiêu chí cần Chi nhánh triển khai nhanh chóng bời nhóm đối tượng tiềm ngân hàng giới khai thác tốt mảng thị trường Do thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế chưa nhiều nên biện pháp em nêu chưa thực phù hợp để giải nhược điểm nêu em mong khóa luận góp phần tạo sở định phục vụ cho chiến lược dài nhằm thúc đẩy cho vay tiêu dùng chi nhánh Kính mong nhận đóng góp, phản hồi từ thầy, để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anh, N.T.L.,2014, ‘Giải pháp đẩy mạnh hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ Sài Gòn thương tín chi nhánh Hà Nội’, khóa luận, Đại học Thăng Long Đơng, N.T.T., 2012, ‘Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình hội nhập’, luận án, đại học Kinh tế Quốc dân John, E.S., 2003, ‘Consumer credit in a modern age’, aba banking journal, june, pp.92 Ngân, B.K., 2014, ‘Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên’, khóa luận, Đại học Thăng Long Trang, H., 2018, Giới thiệu tiêu đánh giá hiệu cho vay, xem 12/05/2019, < https://lamthueassignment.com/gioi-thieu-cac-chi-tieu-danh-giahieu-qua-cho-vay> Trang, T.T., 2010, ‘Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay chấp ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- chi nhánh Ba Đình’, Khóa luận, Đại học Ngoại thương Tuấn, K.D., 2005, Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng- Xu hướng tất yếu hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường, xem 14/05/2019, < https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?left Width=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=CNTHWE BAP01162522616&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=13422 004725889407#%40%3F_afrLoop%3D13422004725889407%26centerWidth% 3D80%2525%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162522616%26leftWidth%3 D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHea der%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dw8gmy9nm7_51> Một số trang web truy cập: Vib.com.vn, Gso.gov.vn 53 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) ... DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 38 3.2.GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO. .. tài Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch: Thực trạng giải pháp để nghiên cứu từ đưa thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng đưa giải pháp, ... cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh sở giao dịch thực trạng và giải pháp , Chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh sở giao dịch thực trạng và giải pháp