Luận văn thạc sĩ rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường cao đẳng sư phạm hà giang

118 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 15:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU TRANG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa (2016 - 2018) Hà Nội, 2018 Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐẶNG THỊ THU TRANG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học Âm nhạc Mã số: 8140111 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Bảo Lân Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các tài liệu tham khảo có trích dẫn đầy đủ Nếu có điều trái với lời cam đoan, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đặng Thị Thu Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban Giám hiệu CĐSP Cao đẳng Sư phạm CĐSP HG Cao đẳng Sư phạm Hà Giang ĐHSP Đại học Sư phạm GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDTH Giáo dục Tiểu học GV Giảng viên (Giáo viên) HP Học phần HS Học sinh NCKH Nghiên cứu Khoa học Nxb Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SV Sinh viên THCS Trung học sở THPT Trung học Phổ thông Tr Trang TS Tiến sĩ VD Ví dụ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các mẫu tiết tấu Bảng 2.2 Tiến trình hình thức tổ chức dạy học 50 Bảng 2.3 Nhật ký đánh giá tiết học 66 Bảng 2.4 Biểu điểm đánh giá trình Bảng 2.5 Biểu điểm chấm thi học phần học hát ( cho hình thức cá nhân ) 69 Bảng 2.6 Biểu điểm chấm thi học phần học hát ( cho hình thức nhóm ) 69 Bảng 2.7 Bảng so sánh kết thực nghiệm triển khai 72 Bảng 2.8 Bảng so sánh kết thực nghiệm đối chứng 73 46 - 47 67 - 68 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1 Rèn luyện 1.1.2 Kỹ thuật, Kỹ .6 1.1.3 Hát .7 1.1.4 Rèn luyện kỹ hát 1.1.5 Dạy học .8 1.2 Những vấn đề chung kỹ ca hát .9 1.2.1 Yêu cầu hoạt động hát 1.2.2 Những kỹ thuật hát 13 1.2.3 Vai trò việc rèn luyện kỹ hát .15 1.3 Thực trạng rèn luyện kỹ hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 15 1.3.1 Khái quát trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 15 1.3.2 Tổ môn Âm nhạc - khoa Giáo dục Tiểu học 18 1.3.3 Đặc điểm sinh viên 21 1.3.4.Tình hình rèn luyện kỹ hát cho sinh viên 22 1.3.5 Đánh giá chung thực trạng 24 Tiểu kết chương 26 Chương 2: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÁT 27 2.1 Vận động thể 27 2.1.1 Khởi động 27 2.1.2 Tư hát 29 2.1.3 Hơi thở .30 2.2 Rèn luyện kỹ thuật hát 32 2.2.1 Hát liền tiếng .32 2.2.2 Hát nảy tiếng .35 2.2.3 Hát ngắt tiếng 37 2.2.4 Hát nhấn giọng 37 2.2.5 Xử lí sắc thái âm nhạc ca từ 39 2.2.6 Rèn luyện tiết tấu 46 2.3 Một số biện pháp khác 48 2.3.1 Dạy học nhóm 48 2.3.2 Dạy học hát kết hợp dàn dựng tác phẩm 51 2.3.3 Lồng ghép rèn luyện kĩ xướng âm dạy học hát .54 2.3.4 Nâng cao lực tự học sinh viên 59 2.3.5 Tăng cường thực hành biểu diễn .64 2.3.6 Đổi kiểm tra đánh giá 65 2.4 Thực nghiệm sư phạm 70 2.4.1 Mục đích thực nghiệm 70 2.4.2 Đối tượng thực nghiệm .70 2.4.3 Nội dung thực nghiệm .70 2.4.4 Thời gian thực nghiệm 71 2.4.5 Tiến hành thực nghiệm 71 2.4.6 Kết thực nghiệm 72 Tiểu kết chương 73 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Âm nhạc mơn học quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng, góp phần giáo dục thẩm mỹ, tinh thần phát triển toàn diện tri thức nhân cách cho học sinh Riêng âm nhạc cấp tiểu học, người giáo viên cần có kiến thức chuyên môn, kỹ thực hành âm nhạc, với khả Sư phạm, nghĩa cần có động; sáng tạo; tư nhạy bén; nắm bắt đặc điểm tâm lý, sở thích, khả tiếp thu âm nhạc học sinh để từ đưa phương pháp dạy học hiệu Ngoài ra, giáo viên âm nhạc cần có lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp, tính cách vui tươi , phóng khống, động hòa đồng để dễ dàng thích nghi với tính chất cơng việc đáp ứng nhu cầu học tập ngày cao học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang nơi đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS cho thành phố huyện tỉnh Là trường thuộc tỉnh miền núi, sinh viên chủ yếu đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên chất lượng tuyển sinh trường nhiều hạn chế Để đáp ứng yêu cầu đất nước, nhà trường trọng đến việc đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học nói chung mơn Âm nhạc nói riêng nhằm phát huy tính tích cực cho sinh viên q trình lĩnh hội tri thức, giúp nâng cao lực giảng dạy cho giảng viên Mặc dù vậy, bên cạnh sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có kiến thức chun mơn vững, có lực thực hành âm nhạc tốt, khơng sinh viên hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng nhà trường thực tiễn em công tác bậc giáo dục có mơn Âm nhạc như: Mầm non, Tiểu học THCS huyện vùng sâu, vùng xa tỉnh Những điều chịu ảnh hưởng không nhỏ từ thực trạng dạy học âm nhạc nói chung, dạy hát nói riêng cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Với mong muốn đóng góp phần cơng sức nhằm nâng cao hiệu dạy học âm nhạc hay dạy hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tỉnh Hà Giang nói chung, cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang nói riêng, tơi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang” làm mục tiêu nghiên cứu cho luận văn Lịch sử nghiên cứu Qua tham khảo nguồn tài liệu, tơi thấy có nhiều cơng trình, viết nghiên cứu giảng dạy âm nhạc nhà trường, có vài cơng trình nghiên cứu sâu giảng dạy môn Âm nhạc hệ tiểu học Có thể nêu vài cơng trình đáng lưu ý sau: - Phương pháp dạy học Âm nhạc – Tập I (Hà nội,1994) tác giả Ngô Thị Nam chủ biên Nội dung chủ yếu sách vào trình bày phương pháp dạy học âm nhạc - Tác giả Hoàng Long chủ biên cơng trình nghiên cứu Giáo trình Âm nhạc phương pháp dạy học Âm nhạc (NXB Đại học Sư phạm, 2012) Cơng trình tìm hiểu chương trình Âm nhạc phương pháp dạy học Âm nhạc bậc Tiểu học - Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh chủ biên giáo trình Giáo dục học dành cho sinh viên ĐHSP – Tập (2007) Giáo trình viết phát triển nhân cách học sinh lứa tuổi Tiểu học - Phương pháp dạy Âm nhạc nhà trường phổ thông (Nxb Giáo dục, Hà nội) tác giả Trần Ngọc Lan Ngồi ra, có số cơng trình nghiên cứu khác dạy Âm nhạc Hát cho trẻ bậc Tiểu học: Dạy học hát cho học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thịnh Hào, Đống Đa (Luận văn Thạc sĩ, năm 2014), Nâng cao chất lượng dạy học Âm nhạc trường Tiểu học Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thu Quỳnh, luận văn Thạc sĩ, năm 2015; Nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc trường Đại học An giang Huỳnh Huy Hoàng, luận văn Thạc sĩ, năm 2014; Dạy học Hát cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học Đồng Tháp Võ Ngọc Quyên, luận văn Thạc sĩ, năm 2016…Đây luận văn Thạc sĩ (đào tạo Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương) có nội dung nghiên cứu trường hợp dạy âm nhạc hát giúp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh bậc tiểu học số trường cụ thể nêu theo tiêu đề luận văn Nhìn chung, tài liệu nêu đề cập đến vấn đề giảng dạy phương pháp học hát mức độ trường hợp cụ thể khác Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu rèn luyện kỹ hát cho sinh viên hệ Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học, Trường CĐSP Hà Giang Mặc dù vậy, chúng tài liệu vô quý giá giúp cho chúng tơi tích lũy kinh nghiệm cần thiết tham khảo trình thực đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài tiến nghiên cứu nhằm xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học để có kỹ ca hát tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Giang 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu, chúng tơi thực nhiệm vụ: - Nghiên cứu hát chương trình dạy học cho học sinh Tiểu học, nội dung học hát chương trình đào tạo Giáo viên Tiểu học trường sư phạm - Nghiên cứu thực tiễn dạy học hát cho sinh viên hệ Cao đẳng, ngành Giáo dục Tiểu học, Trường CĐSP Hà Giang Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ hát, nhằm nâng cao chất lượng dạy hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 97 Phụ lục Một số hát sử dụng luận văn 4.1 BẠN ƠI LẮNG NGHE Dân ca: Ba Na Sưu tầm, dịch lời: Tô Ngọc Thanh 98 4.2 BÀN TAY MẸ Nhạc: Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên 99 4.3 CÒ LẢ Dân ca đồng Bắc Bộ 100 4.4 DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ Nhạc: Lê Minh Châu Phỏng thơ: Nguyễn Minh Nguyên 101 4.5 EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA Thanh Sơn 102 4.6 HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Huy Trân 103 4.7 KHĂN QNG THẮP SÁNG BÌNH MINH Trịnh Cơng Sơn 104 4.8 MÀU XANH QUÊ HƯƠNG Dân ca Khơ-me Lời mới: Nam Anh 105 4.9 MÙA HOA PHƯỢNG NỞ Hoàng Vân 106 4.10 NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA Hồng Long 107 4.11 TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH Lê Hồng Minh 108 Phụ lục Một số hình ảnh trường CĐSP Hà Giang 5.1 Toàn cảnh trường CĐSP Hà Giang (website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018) 5.2 Giảng viên Khoa Tiểu Học (website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018) 109 5.3 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp (GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017) 5.4 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp (GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017) 110 5.5 Hội thảo Khoa học (website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018) 5.6 Ngày hội Sách (website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018) 111 5.7 Ngày hội Sách (website:cdsphagiang.edu.vn - 1h15’ ngày 20/7/2018) 5.8 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chụp ảnh Kỷ yếu Tốt nghiệp (GV: Cấn Thị Thanh Nga - 28/6/2017) ... riêng cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 2 Với mong muốn đóng góp phần công sức nhằm nâng cao hiệu dạy học âm nhạc hay dạy hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tỉnh Hà Giang nói chung, cho. .. chung, cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang nói riêng, tơi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang ... phần nâng cao chất lượng học hát cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường CĐSP Hà Giang, giúp cho công tác đào tạo giảng dạy tổ Âm nhạc – Khoa Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường cao đẳng sư phạm hà giang , Luận văn thạc sĩ rèn luyện kỹ năng hát cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường cao đẳng sư phạm hà giang