bài tap lop 10

3 892 9
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 13:10

1 I. Chuyển động thẳng đều Tốc độ trung bình: v tb = s t Quãng đường: s=v.t Phương trình chuyển động: x= x 0 + v.t trong đó: x 0 : tọa độ ban đầu v: vận tốc của vật x, x 0 , v có thể âm hoặc dương phụ thuộc việc chọn chiều dương *nếu chất điểm không bắt đầu chuyển động tại gốc thời gian mà sau đó khoảng t 0 thì ptcđ là: x=x 0 +v(t-t 0 ) Dạng 1: phương trình chuyển động 1) Cho các phương trình cđtđ sau, tìm tọa độ ban đầu, vận tốc và thời điểm ban đầu a) x= -10 + 5t (m) b) x= 20+ 4(t-2) (m) c) x= 5-3(t-1) (m) 2) lúc 8h sáng 1 xe đạp xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 15km/h a) viết ptcđ của vật b) tính quãng đường vật đi được sau 2h. 3) một ô tô xuất phát từ 1 địa điểm cách bến xe 3km, cđtđ với vận tốc 80km/h. chọn bến xe làm vật làm mốc, thời điểm ô tô xuất phát làm gốc thời gian, chiều chuyển động là chiều dương. Viết ptcđ của ô tô. Dạng 2: tính tốc độ trung bình 1) một vật chuyển động trên đường thẳng, 10 giây đầu đi được 50m, 10 giây tiếp theo đi được 150m. tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian trên. 2) Một xe chạy trong 5h, 2h đầu chạy với tốc độ 60km/h, 3h sau chạy với tốc độ 40km/h. tính tốc độ trung bình trong thời gian trên 3) Cho vật chuyển động có đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ. tính tốc độ trung bình của người đó: a) trong 5s đầu tiên b) trong khoảng từ 5s đến 15s 4) Một xe chạy trong 5h, 2h đầu xe chạy 60km/h, 3h sau xe chạy 40km/h. tính v tb 5) Một chiếc xe vượt đèo, lúc lên đèo có tốc độ 30km/h, lúc xuống đèo có tốc độ 40km/h. quãng đường lên đèo = 5/6 quãng đường xuống đèo. Tính v tb 6) Một ô tô chạy từ A đến B với tốc độ 40km/h, sau đó chạy từ B về A với tốc độ 60km/h. tính tốc độ trung bình của ô tô trong chuyển động trên Dạng 3: tìm thời điểm và vị trí 2 chất điểm gặp nhau * viết ptcđ của 2 chất điểm * 2 chất điểm gặp nhau khi x 1 =x 2 → t * thay t vào x 1 hoặc x 2 → vị trí gặp nhau * tìm khoảng cách giữa 2 cđ tại thời điểm t: 1 2 x x− 1) Lúc 6h sáng một ô tô A đuổi theo 1 ô tô B đã đi được 20km. cả 2 cđtđ với vận tốc 60km/h và 20km/h a) Viết ptcđ của 2 xe b) Vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau c) Khoảng cách 2 xe sau 2h 2 2) Hai ô tô chuyển động đều từ 2 vị trí A và B cách nhau 100km ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 30km/h và 70km/h. hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau và cách A bao nhiêu? 3) Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 20km, chuyển động thẳng đều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 60km/h và 40km/h a) Lập phương trình chuyển động của 2 xe b) Tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau c) Vẽ đồ thị tọa độ, thời gian của 2 xe trên cùng hệ trục tọa độ 4) Lúc 8h 1 ô tô đi từ Hà Nội đến Hải phòng với tốc độ 60km/h, cùng lúc xe thứ 2 đi từ HP đến HN với vận tốc 40km/h. HN-HP là 100km a) Lập phương trình chuyển động của 2 xe b) Xác định thời điểm mà 2 xe gặp nhau c) Vẽ đồ thị tọa độ thời gian của 2 xe trên cùng hệ trục 5) Cùng 1 lúc tại 2 điểm A và B cách nhau 102km, 2 xe chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 54km/h và 48km/h a) Viết phương trình chuyển động b) Xác định thời gian và vị trí 2 xe gặp nhau c) Kiểm chứng bằng đồ thị 6) Lúc 6h 1 ô tô đi từ Hà Nội tới Lạng Sơn với v 1 =40km/h. 6h30 1 xe máy đi từ Bắc Ninh tới Lạng Sơn với v 2 =30km/h. HN-BN-LS thẳng hàng. HN-BN cách nhau 30km a) Viết phương trình chuyển động của 2 xe b) Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau c) Kiểm chứng bằng đồ thị 7) Một xe máy xuất phát từ A có vận tốc 30km/h chạy về B, sau 1h, xe đạp từ B chạy về A với vận tốc vận tốc 15km/h. AB=90km, các xe chuyển động đều a) Viết phương trình chuyển động của 2 xe b) Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau c) Vẽ đồ thị 8) Lúc 7h một người khởi hành từ A đi về B với vận tốc 4km/h, lúc 9h 1 người đi từ B về A với vận tốc 12km/h a) Viết phương trình chuyển động của 2 người b) Hai người cách nhau 2km lúc mấy giờ 9) Lúc 7h 1 người đang ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h đuổi theo 1 người ở B đang chuyển động với vận tốc 18km/h. biết AB dài 18km a) Viết phương trình chuyển động của 2 người b) Khi nào người thứ nhất đuổi kịp người thứ 2, tại vị trí nào 10) Lúc 8h sáng xe thứ nhất khởi hành từ A và chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 36km/h. nửa giờ sau xe thứ 2 chuyển động thẳng đều từ B về A và gặp xe thứ nhất lúc 9h30’. AB=72km a) Hỏi vận tốc của 2 xe là bao nhiêu b) Hai xe cách nhau 13,5km lúc mấy giờ. 11) Lúc 7h một xe khởi hành từ A đến B, cđtđ với v A =40km/h. nửa giờ sau 1 xe đi từ B đến A với v B = 50km/h. AB=110km a) Xác định vị trí của mỗi xe và khoảng cách giứ chúng lúc 8h b) Quãng đường mà 2 xe đi được đến lúc gặp nhau c) Vẽ đồ thị chuyển động của 2 xe trên cùng hệ trục 12) Hai ô tô xuất phát cùng lúc tại 2 điểm A và B cách nhau 20km, cđtđ cùng chiều từ A đến B với v A =40km/h, v B = 30km/h a) Viết phương trình chuyển động của 2 xe b) Xác định khoảng cách giữa 2 xe sau 3h chuyển động 3 c) Vẽ đồ thị tọa độ- thời gian của 2 xe trên cùng hệ trục d) Tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau( bằng đồ thị và bằng phép tính) e) Tính quãng đường mỗi xe đi được đến lúc gặp nhau Dạng 4: đồ thị của chuyển động thẳng đều - đồ thị hướng lên: v>o - đồ thị hướng xuống: v<0 -hai đồ thị song song khi vật chuyển động cùng vận tốc 1) 2 ô tô chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ sau. Cho biết: a) Vận tốc của hai ô tô b) Phương trình tọa độ của 2 ô tô 2) Cho đồ thị của vật chuyển động thẳng như hình vẽ a) Nêu đặc điểm chuyển động trên mỗi giai đoạn b) Lập phương trình chuyển động trên mỗi giai đoạn 3) Cho đồ thị tọa độ thời gian của 3 vật chuyển động như hình: a) Xác định vận tốc và lập phương trình chuyển động của vật 1, 2, 3 b) Tính quãng đường vật 1 đi được từ 2s đến 5s c) Dựa vào đồ thị xác định vị trí và thời điểm vật 1 gặp vật 2, vật 1 gặp vật 3 d) Dựa vào kết quả câu a, tìm vị trí và thời điểm vật 1 gặp vật 2, vật 1 gặp vật 3. So sánh với câu c 4) Căn cứ vào đồ thị tọa độ- thời gian của 2 vật chuyển động thẳng đều. cho biết: a) Vị trí và thời điểm xuất phát của 2 vật b) Vận tốc của 2 vật c) Lập ptcđ của 2 vật d) Vị trí và thời điểm 2 vật gặp nhau 5) Cho đồ thị chuyển động của vật như hình vẽ a) Nêu tính chất chuyển động của vật trong các giai đoạn AB, BC,CD b) Tính vận tốc của vật từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 c) Tính tốc độ tb của vật trong 4s đầu tiên . tính tốc độ trung bình 1) một vật chuyển động trên đường thẳng, 10 giây đầu đi được 50m, 10 giây tiếp theo đi được 150m. tính vận tốc trung bình trong khoảng. phương trình cđtđ sau, tìm tọa độ ban đầu, vận tốc và thời điểm ban đầu a) x= -10 + 5t (m) b) x= 20+ 4(t-2) (m) c) x= 5-3(t-1) (m) 2) lúc 8h sáng 1 xe đạp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tap lop 10, bài tap lop 10, bài tap lop 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn