Thu hoạch hồ sơ hành chính số 10 HVTP

16 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2020, 21:28

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁNHỒ SƠ TÌNH HUỐNG HÀNH CHÍNH SỐ LS.HC 10B7DAHọ và tên: ¬Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơnI. NỘI DUNG SƠ BỘ1. Đối tượng khởi kiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 734508, tờ bản đồ số 03 ngày 30122007 của UBND huyện Gia Lộc cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong và bà Nguyễn Thị Nghiệm.2. Người tham gia tố tụng: Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngợi + Địa chỉ: Thôn Thành Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;+ Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Nhàn – sinh năm 1991, HKTT: xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương+ Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Tiến Phụng Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.+ Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Hồ Đăng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:+ Ông Nguyễn Hữu Phong – sinh năm 1966.+ Bà Nguyễn Thị Nghiệm – sinh năm 1971. Cùng có HKTT tại: Thôn Thành Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.3. Nội dung khởi kiện: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 734508, tờ bản đồ số 03 ngày 30122007 do UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong và bà Nguyễn Thị Nghiệm.II. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁNNguồn gốc thửa đất số AK 734508, tờ bản đồ số 03 tại thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương hiện cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong và bà Nguyễn Thị Nghiệm: Tại bản đồ trang số 39 Đăng ký địa chính xã 011985 bản đồ số 299 ngày 18.12.1980 của Thủ tướng Chính phủ, Thửa số 195 và 192 tờ bản đồ số 7, 01 khoảnh bản đồ địa chính năm 1992 thửa 329, 327, tờ bản đồ số 03, khoảnh 2 bản đồ địa chính xã năm 2004, thửa 334 tờ bản đồ số 03 mang tên ông Nguyễn Hữu Đặt và vợ là bà Nguyễn Thị Ngợi. Ông bà sinh được năm người con gồm: Nguyễn Thị Đón (sinh năm 1963), Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1966), Nguyễn Thị Phú (sinh năm 1968), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1976), tất cả những người này đều trú tại địa chỉ: Thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương. Năm 2001, ông Nguyễn Hữu Đặt chết không để lại di chúc và các đồng thừa kế cũng không làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.Ngày 01122002, con trai lớn của bà Ngợi là ông Nguyễn Hữu Phong và vợ là Nguyễn Thị Nghiệm đã làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho diện tích 1.181 m2 tại thửa đất số 334, tờ bản đồ 03 nhưng không có bất kỳ sự đồng ý của bà Ngợi cũng như các anh chị em khác trong gia đình. Ngày 30122007, UBND huyện Gia Lộc đã cấp GCNQSDĐ số AK 734508 đối với thửa đất nêu trên cho ông Phong và bà Nghiệm.Ngày 15012016, con gái bà Ngợi là bà Thao đi nước ngoài về, bà Ngợi đi làm giấy tờ nhà đất cho con mới biết quyền sử dụng đất mà bà Ngợi trực tiếp sử dụng từ trước đến nay đã được cấp Giấy chứng nhận mang tên vợ chồng ông Phong và bà Nghiệm.Ngày 07032016, vụ việc tranh chấp di sản thừa kế giữa bà Ngợi và vợ chồng ông Phong, bà Nghiệm đã được tổ chức hòa giải tại UBND xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhưng hòa giải không thành.Ngày 23052016, bà Ngợi gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương yêu cầu hủy GCNQSDĐ số AK 734508, tờ bản đồ số 03 ngày 30122007 do UBND huyện Gia Lộc cấp cho ông Phong, bà Nghiệm.III. KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ - - BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC HÀNH CHÍNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 10 Khiếu kiện định hành lĩnh vực quản lý đất đai Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngợi Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương Họ tên : Lớp : SBD : HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG HÀNH CHÍNH SỐ LS.HC 10/B7-DA Họ tên: Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơn I NỘI DUNG SƠ BỘ Đối tượng khởi kiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 734508, tờ đồ số 03 ngày 30/12/2007 UBND huyện Gia Lộc cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm Người tham gia tố tụng: - Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngợi + Địa chỉ: Thôn Thành Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; + Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Nhàn – sinh năm 1991, HKTT: xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương - Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương + Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương + Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Tiến Phụng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương + Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Hồ Đăng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: + Ông Nguyễn Hữu Phong – sinh năm 1966 + Bà Nguyễn Thị Nghiệm – sinh năm 1971 Cùng có HKTT tại: Thôn Thành Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nội dung khởi kiện: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 734508, tờ đồ số 03 ngày 30/12/2007 UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm II TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Nguồn gốc đất số AK 734508, tờ đồ số 03 thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm: Tại đồ trang số 39 Đăng ký địa xã 01/1985 đồ số 299 ngày 18.12.1980 Thủ tướng Chính phủ, Thửa số 195 192 tờ đồ số 7, 01 khoảnh đồ địa năm 1992 329, 327, tờ đồ số 03, khoảnh đồ địa xã năm 2004, 334 tờ đồ số 03 mang tên ông Nguyễn Hữu Đặt vợ bà Nguyễn Thị Ngợi Ông bà sinh năm người gồm: Nguyễn Thị Đón (sinh năm 1963), Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1966), Nguyễn Thị Phú (sinh năm 1968), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1976), tất người trú địa chỉ: Thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương Năm 2001, ông Nguyễn Hữu Đặt chết không để lại di chúc đồng thừa kế không làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế Ngày 01/12/2002, trai lớn bà Ngợi ông Nguyễn Hữu Phong vợ Nguyễn Thị Nghiệm làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho diện tích 1.181 m2 đất số 334, tờ đồ 03 khơng có đồng ý bà Ngợi anh chị em khác gia đình Ngày 30/12/2007, UBND huyện Gia Lộc cấp GCNQSDĐ số AK 734508 đất nêu cho ông Phong bà Nghiệm Ngày 15/01/2016, gái bà Ngợi bà Thao nước về, bà Ngợi làm giấy tờ nhà đất cho biết quyền sử dụng đất mà bà Ngợi trực tiếp sử dụng từ trước đến cấp Giấy chứng nhận mang tên vợ chồng ông Phong bà Nghiệm Ngày 07/03/2016, vụ việc tranh chấp di sản thừa kế bà Ngợi vợ chồng ông Phong, bà Nghiệm tổ chức hòa giải UBND xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hòa giải khơng thành Ngày 23/05/2016, bà Ngợi gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương yêu cầu hủy GCNQSDĐ số AK 734508, tờ đồ số 03 ngày 30/12/2007 UBND huyện Gia Lộc cấp cho ông Phong, bà Nghiệm III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA Hỏi Người đại diện theo ủy quyền Người khởi kiện: bà Nguyễn Thị Nhàn: - Bà trình bày nguồn gốc đất số 334 tờ đồ số 3? - Ông Đặt chết năm 2001 có để lại di chúc hay đồng thừa kế có thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không? - Tại thời điểm 01/12/2002, Ủy ban nhân dân xã Thông báo việc hộ gia đình tự kiểm tra đất sử dụng để lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho gia đình, bà có biết thơng báo hay khơng? - Bà Ngợi có biết hay đồng ý việc ơng Phong làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ năm 2002 không? - Khi đồn địa xã đến đo đạc mảnh đất vào năm 2002, bà Ngợi có biết họ đến đo để phục vụ việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phong bà Nghiệm không? - Bà Ngợi biết việc ông Phong bà Nghiệm cấp GCNQSDĐ cho mảnh đất vào thời điểm nào? - Bà có ý kiến việc UBND huyện Gia Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phong, bà Nghiệm? - Tại phiên tòa ngày hơm nay, bà tiếp tục khẳng định bà Ngợi chưa đồng ý chuyển đất cho ơng Phong có không? Hỏi Người đại diện theo ủy quyền Người bị kiện: ơng Trần Hồ Đăng - Ơng cho biết điều kiện cấp GCNQSDĐ thời điểm năm 2007 xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương? - Trường hợp xin cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm có điều kiện khơng? - Khi tiến hành thực thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phong, bà Nghiệm, UBND huyện Gia Lộc có tiến hành xác minh nguồn gốc sử dụng đất hay khơng? - Ơng cho biết theo pháp luật thừa kế, người chết mà có tài sản để lại khơng để lại di chúc tài sản người giải nào? - Trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Phong, bà Nghiệm, có văn thể bà Ngợi đồng ý cho ông Phong quyền sử dụng đất không? - Hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Phong, bà Nghiệm gồm gì? - Ơng trình bày quy trình cấp GCNQSDĐ cho ơng Phong, bà Nghiệm? - Ơng cho biết tiến hành đo đạc, kiểm tra trạng đất, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, UBND xã tiến hành việc thông báo công khai cho hộ dân xã, có hộ gia đình bà Ngợi nào? - Có giấy tờ, chứng xác nhận việc thông báo công khai UBND xã việc đồng ý bà Ngợi ơng vừa nói hay khơng? - Xã Tân Hưng sáp nhập vào thành phố Hải Dương vào năm nào? - Khi sáp nhập xã Tân Hưng vào thành phố Hải Dương, GCNQSDĐ ông Phong, bà Nghiệm cấp chưa? - Việc bàn giao sổ sách giấy tờ UBND xã Tân Hưng UBND thành phố Hải Dương thực nào? Hỏi Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ơng Nguyễn Hữu Phong - Trước bố ông (năm 2001), bố mẹ ơng có tặng cho đất cho vợ chồng ơng hay khơng? Nếu có có tài liệu chứng minh khơng? - Có làm chứng hay có văn xác nhận việc bà Ngợi cho vợ chồng ông đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? - Khi làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông có báo cho bà Ngợi bà em nhà khơng? Ơng có giấy tờ, chứng chứng minh việc hay khơng? - Ai người làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Hỏi Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thao, Nguyễn Thị Đón, Nguyễn Thị Phú - Khi bố bà có để lại di chúc khơng? - Sau bố mất, bà có làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế hay có bàn bạc, thỏa thuận việc khơng? - Có việc bà Ngợi đồng ý để vợ chồng ông Phong bà Nghiệm đứng tên GCNQSDĐ không? IV LUẬN CỨ BẢO VỆ NGƯỜI KHỞI KIỆN ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY LUẬT TNHH X Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019 BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO NGƯỜI KHỞI KIỆN - BÀ NGUYỄN THỊ NGỢI Kính thưa Hội đồng xét xử; Thưa vị đại diện Viện Kiểm sát; Thưa vị Luật sư đồng nghiệp tất q vị có mặt phiên tòa ngày hôm Tôi Luật sư A, thuộc Công ty Luật TNHH X - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội Tơi tham dự phiên tòa ngày hơm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Ngợi – người khởi kiện vụ án hành sơ thẩm thụ lý số 01/TLST-HC ngày 31/05/2016 TAND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Qua việc việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan đặc biệt qua việc xét hỏi phiên tòa hơm nay, tơi có quan điểm giải vụ án sau: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm Ủy ban nhân dân Huyện Gia Lộc trái pháp luật, tơi có nhận định vào vấn đề: Thứ nhất, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phong bà Nghiệm: Tại văn ghi nhận quan điểm UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ngày 22/08/2016 (BL 42, 43), người đại diện theo ủy quyền UBND thành phố Hải Dương nêu trình tự cấp GCNQSDĐ cho ơng Nguyễn Hữu Phong sau: “Thực chủ trương cấp GCNQSDĐ cho hộ địa bàn xã Tân Hưng, ngày 08/1/2002, UBND xã Tân Hưng có thơng báo việc gia đình tự kiểm tra đất sử dụng để lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ gia đình ơng Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm Căn vào đơn xin cấp GCNQSDĐ bà Nguyễn Thị Nghiệm năm 2002 đơn năm 2007 UBND xã Tân Hưng có ký đóng dấu vào đơn bà Nghiệm, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ công bố công khai danh sách trường hợp cấp GCNQSDĐ trụ sở UBND xã, sau gửi hồ sơ lên Phòng Tài Ngun & Môi trường huyện Gia Lộc kiểm tra hồ sơ trình UBND huyện định cấp GCNQSDĐ Ngồi giấy tờ trên, UBND xã Tân Hưng khơng có bút tích, văn giấy tờ thể việc tặng cho chuyển quyền sử dụng từ bố mẹ ông Nguyễn Hữu Đặt bà Nguyễn Thị Ngợi sang cho vợ chồng trai Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Thị Nghiệm” Như vậy, UBND xã Tân Hưng ký đóng dấu gửi hồ sơ lên Phòng Tài Ngun Mơi Trường chưa có văn giấy tờ thể việc chuyển quyền sử dụng đất chưa đầy đủ thủ tục Hơn nữa, văn trình bày ý kiến nêu trên, đại diện UBND thành phố Hải Dương khẳng định: “Căn vào Luật Đất đai 2003, BLDS 2005 hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm chưa đầy đủ thủ tục” Đồng thời, Căn quy định Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 198/2004/NĐ-CP việc thu tiền sử dụng đất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà phải Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định việc cấp đất Tuy nhiên, hồ sơ tài liệu từ phía người bị kiện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan lại khơng có Quyết định hành quan trọng Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm khơng có thơng tin tên người sử dụng đất thông tin quan trọng khác đất Đặc biệt việc khơng có Quyết định việc cấp Giấy chứng nhận mà cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm hoàn toàn trái với thủ tục hành pháp luật quy định  Do đó, UBND huyện Gia Lộc cấp GCNQSDĐ cho ơng Phong bà Nghiệm chưa trình tự thủ tục theo quy định pháp luật Thứ hai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Theo lời khai ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm Biên lấy lời khai ngày 09/6/2016 (BL 28, 29), nguồn gốc đất đất số 334 tờ đồ số bà Nguyễn Thị Ngợi tự nguyện cho vợ chồng ông bà Đồng thời, Biên xác minh ngày 29/6/2016 (BL 37, 38), đại diện UBND xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương ơng Đỗ Đình Hn – Cán địa ơng Phạm Xn Ứng- Phó Chủ tịch UBND xác nhận: Khi đất vào năm 2002, gia đình bà Ngợi, ông Phong thỏa thuận bà Ngợi già, ông Phong trai nên đứng tên để đăng ký Tuy nhiên, việc UBND huyện Gia Lộc vào lời khai ông Phong bà Nghiệm để cấp GCNQSDĐ cho đất số 334, tờ đồ số cho ông bà mà bỏ qua bắt buộc quy định Điều 49, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 hoàn toàn trái quy định pháp luật Cụ thể: - Xét nguồn gốc quyền sử dụng đất: Căn theo Điều 675 Điều 676 Bộ luật Dân năm 2005 quy định thừa kế theo pháp luật sau: “Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết”; “Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản nhau” Như vậy, ông Đặt chết 10 không để lại di chúc, phần di sản ông Đặt để lại chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ gồm: bà Ngợi thân chủ ơng bà bà Đón, ơng Phong, bà Phú, bà Thao, bà Thảo Mỗi người hưởng 1/5 kỷ phần 1/2 khối tài sản nêu Việc UBND huyện Gia Lộc cấp Giấy CNQSDĐ số AK 734508 với diện tích gồm: đất nơng thơn 700m2, đất trồng lâu năm 481m2 cho ông Phong bà Nghiệm hồn tồn khơng có sở Bởi lẽ, khối tài sản nêu tài sản chung ông Đặt thân chủ tôi, việc ông Đặt hàng thừa kế thứ chưa có văn khai nhận di sản hay thỏa thuận phân chia di sản thống cho kỷ phần cho ông Phong bà Nghiệm Hơn nữa, thân chủ tơi bà Ngợi sống, bà chưa có đồng ý văn để lại hay tặng cho phần di sản cho trai ông Phong dâu bà Nghiệm Như thấy rằng, việc tự ý kê khai để xin cấp GCNQSDĐ ông Phong bà Nghiệm khơng hợp pháp - Khơng có chứng minh quyền sở hữu ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm mảnh đất cấp GCNQSDĐ: Điểm c Khoản Điều 50 Luật Đất đai 2003 quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất quy định sau: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận khơng có trơng chấp mà có loại giấy tờ sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất: c) Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.” 11 Theo đó, lời khai vợ chồng ông Phong bà Nghiệm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải có giấy tờ hợp pháp việc tặng cho từ bà Ngợi cho ông Phong Trên thực tế, ông Phong bà Nghiệm khơng xuất trình giấy tờ này, đồng thời UBND xã Tân Hưng khơng có bút tích, văn giấy tờ thể việc tặng cho chuyển quyền sử dụng từ bố mẹ ông Nguyễn Hữu Đặt bà Nguyễn Thị Ngợi sang cho vợ chồng trai Nguyễn Hữu Phong dâu Nguyễn Thị Nghiệm  Do đó, chưa đủ để ông Phong bà Nghiệm cấp GCNQSDĐ theo quy định pháp luật Từ tình tiết nêu đối chiếu với quy định pháp luật, khẳng định UBND xã Tân Hưng có vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật cấp GCNQSDĐ, dẫn đến việc UBND huyện Gia Lộc cấp GCNQSDĐ số AK734508 cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm trái với quy định pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp bà Nguyễn Thị Ngợi Căn Điểm d Khoản Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận cấp trường hợp Giấy chứng nhận không đủ điều kiện cấp; điểm b Khoản Điều 191 Luật Tố tụng hành 2015, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 734508, tờ đồ số 03 ngày 30/12/2007 UBND huyện Gia Lộc cấp cho ông Nguyễn Hữu Phong bà Nguyễn Thị Nghiệm Trên tồn nhận định tơi, cảm ơn Hội đồng xét xử quý vị lắng nghe! Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019 Luật sư 12 13 V NHẬN XÉT VỀ BUỔI DIỄN ÁN 14 15 16 ... THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG HÀNH CHÍNH SỐ LS.HC 10/ B7-DA Họ tên: Mã học viên: Lớp: Vai trò: Luật sư cho Bị đơn I NỘI DUNG SƠ BỘ Đối tượng khởi kiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số. .. đơn bà Nghiệm, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ công bố công khai danh sách trường hợp cấp GCNQSDĐ trụ sở UBND xã, sau gửi hồ sơ lên Phòng Tài Ngun & Mơi trường huyện Gia Lộc kiểm tra hồ sơ trình UBND huyện... số 299 ngày 18.12.1980 Thủ tướng Chính phủ, Thửa số 195 192 tờ đồ số 7, 01 khoảnh đồ địa năm 1992 329, 327, tờ đồ số 03, khoảnh đồ địa xã năm 2004, 334 tờ đồ số 03 mang tên ông Nguyễn Hữu Đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hoạch hồ sơ hành chính số 10 HVTP, Thu hoạch hồ sơ hành chính số 10 HVTP

Từ khóa liên quan