Thu hoạch hồ sơ dân sự số 09 HVTP

17 92 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2020, 21:24

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁNHỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ LS.DS 06 – B3.TH1DA2DSHọ và tên: ¬Mã học viên: Lớp: Vai diễn: Luật sư cho Bị đơnI.NỘI DUNG SƠ BỘ1.Quan hệ pháp luật tranh chấpTranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải giữa bà Nguyễn Thị Thu và công ty YD Việt Nam2.Văn bản pháp luật điều chỉnh Bộ Luật lao động năm 2012; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015.3.Xác định đương sự3.1.Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1985 Địa chỉ: số 6xx, phố Đ, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thu Hà Luật sư Công ty Luật sư K – Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng3.2.Bị đơn: Công ty TNHH YD Việt NamTrụ sở: Lô 12xx khu công nghiệp NM – Hải Phòng, TP. Hải Phòng.Người đại diện theo pháp luật: ông Shuhei Chức vụ: Giám đốcNgười đại diện theo ủy quyền: bà Trần Thị Huyền – nhân viên pháp lý Công ty YD Việt NamNgười bảo vệ quyền, lợi ích theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng – Luật sư Công ty Luật H, Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng3.3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Hồng Hạnh: Trưởng phòng hành chính của Công ty YD Bà Hoàng Thị Mai: nhân viên nhân sự của công ty YD Nhân viên bảo vệ công ty YD4.Thẩm quyền giải quyếtTheo điểm a, Khoản 1, Điều 32, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì vụ án tranh chấp về lao động giữa Công ty YD Việt Nam và chị Thu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Chị Thu và Công ty YD đã tham gia thủ tục hòa giải lao động nhưng đều hòa giải không thành;Theo điểm c, Khoản 1, Điều 35, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện thì vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của Toàn án nhân dân cấp huyệnTheo điểm a, khoản 1 Điều 39, Bộ luật tố tụng dân sư năm 2015 về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ, thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi Bị đơn có trụ sở;Đồng thời, giữa nguyên đơn và bị đơn không có bất cứ thỏa thuận nào khác về việc lựa chọn Tòa án giải quyếtNhư vậy, Thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở, cụ thể là Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.5.Về thời hiệuTheo khoản 2 Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012 về Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thì thời hiệu khởi kiện alf 01 năm tính từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.Theo đó, thời điểm quyền lợi của chị Thu cho rằng quyền, lợi ích của mình bắt đầu bị Công ty YD Việt Nam xâm phạm là từ ngày 09122016.Như vậy, chị Thu khởi kiện ngày 06072 Vậy BỘ TƯ PHÁP HỌ VÀ TÊN HỌC VIỆN : TƯ PHÁP MÃ HỌC VIÊN : VAI DIỄN : Luật sư Bị đơn BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỌC PHẦN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ DIỄN ÁN LẦN 04 HỒ SƠ VỤ ÁN: LS.DS 09 – B5.TH4-DA4/DS HÀ NỘI 2019 MỤC LỤC BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ LS.DS 06 – B3.TH1-DA2/DS Họ tên: Mã học viên: Lớp: Vai diễn: Luật sư cho Bị đơn I NỘI DUNG SƠ BỘ Quan hệ pháp luật tranh chấp Tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải bà Nguyễn Thị Thu công ty YD Việt Nam Văn pháp luật điều chỉnh - Bộ Luật lao động năm 2012; - Bộ luật tố tụng dân năm 2015; - Bộ luật dân năm 2015 Xác định đương 3.1 Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1985 Địa chỉ: số 6xx, phố Đ, Phường Hồng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thu Hà - Luật sư Cơng ty Luật sư K – Đồn Luật 3.2 sư thành phố Hải Phòng Bị đơn: Cơng ty TNHH YD Việt Nam Trụ sở: Lô 12xx khu công nghiệp NM – Hải Phòng, TP Hải Phòng Người đại diện theo pháp luật: ông Shuhei- Chức vụ: Giám đốc Người đại diện theo ủy quyền: bà Trần Thị Huyền – nhân viên pháp lý Công ty YD Việt Nam Người bảo vệ quyền, lợi ích theo ủy quyền: Ơng Nguyễn Văn Hùng – Luật sư Cơng ty Luật H, Đồn luật sư thành phố Hải Phòng 3.3 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: - Bà Phạm Hồng Hạnh: Trưởng phòng hành Cơng ty YD - Bà Hồng Thị Mai: nhân viên nhân cơng ty YD - Nhân viên bảo vệ công ty YD Thẩm quyền giải Theo điểm a, Khoản 1, Điều 32, Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án vụ án tranh chấp lao động Công ty YD Việt Nam chị Thu thuộc thẩm quyền giải Tòa án Chị Thu Cơng ty YD tham gia thủ tục hòa giải lao động hòa giải khơng thành; Theo điểm c, Khoản 1, Điều 35, Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện vụ án thuộc thẩm quyền giải Toàn án nhân dân cấp huyện Theo điểm a, khoản Điều 39, Bộ luật tố tụng dân sư năm 2015 thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ, tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án nơi Bị đơn có trụ sở; Đồng thời, nguyên đơn bị đơn khơng có thỏa thuận khác việc lựa chọn Tòa án giải Như vậy, Thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn có trụ sở, cụ thể Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Về thời hiệu Theo khoản Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012 Thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp lao động cá nhân thời hiệu khởi kiện alf 01 năm tính từ ngày phát hành vi mà bên tranh chấp cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Theo đó, thời điểm quyền lợi chị Thu cho quyền, lợi ích bắt đầu bị Cơng ty YD Việt Nam xâm phạm từ ngày 09/12/2016 Như vậy, chị Thu khởi kiện ngày 06/07/2016, thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp lao động II TĨM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP - Vào 17/10/2006, bà thu ký hợp đồng lao động với công ty YD với thời hạn năm, từ 17/10/2007 gia hạn HĐLĐ lần 12 tháng - Ngày 17/10/2008, bà Thu ký ký kết hợp đồng không xác định thời hạn với cơng ty YD, trình độ chun mơn: kế toán, chức danh: Kế toán trưởng - Sau thời kì nghỉ thai sản, ngày 9/12/2015, bà Thu quay trở lại công ty YD làm việc nhiên công ty không cho vào làm việc nhận thông báo số 05/2015/TB ngày 5/12/2015 với thông báo 15/12/2015 đến làm rõ sai phạm kế toán Ngày 20/12/2015, bà Thu tiếp tục nhận thông báo số 07/2015/TB công ty YD hẹn bà Thu tham gia họp Hội đồng kỉ luật lao động vào 25/12/2015 - Ngày 30/12/2015, bà Thu đến công ty theo thông báo nhận định số S008-14/QĐ để mời bà Thu quay lại làm việc công ty - Ngày 14/05/2016, Ban quản lý khu kinh tế Cơng Đồn khu kinh tế Hải Phòng tiến hành buổi làm việc bà Thu ban lãnh đạo công ty YD Việt Nam, nhiên buổi làm việc này, bà Thu nhận Biên xử lý kỷ luật lao động ngày 20/03/2016 với hình thức sa thải nên bà Thu khởi kiện công ty YD với lý công ty AD vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật - Sau nhận đơn khởi kiện bà Trần Thị Thu ngày 06/07/2016, Tòa Án Nhân dân huyện AD, thành phố Hải Phòng tổ chức phiên họp hòa giải, tiếp cận cơng khai chứng nguyên đơn bà Trần Thị Thu bị đơn Công ty TNHH YD Việt Nam ba lần vào ngày sau: 13/11/2016, 27/04/2017 02/08/2017 Tuy nhiên xét thấy bên không thống vấn đề tranh chấp nên vào ngày 22/08/2017 TAND huyện AD thành phố Hải Phòng định đưa vụ án xét xử sơ thẩm Căn theo Biên hòa giải cuối TAND huyện AD thành phố Hải Phòng, sau vấn đề bên thống không thống III YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN VÀ PHẦN TRÌNH BÀY CỦA BỊ ĐƠN Yêu cầu nguyên đơn Thứ nhất, Buộc công ty YD hủy biên xử lý kỷ luật lao động ngày 20/03/2016 với hình thức sa thải chị Thu Thứ hai, Buộc công ty YD khôi phục quyền lợi theo quy định Hợp đồng lao động ký ngày 17/07/2006, cụ thể: - Thanh tốn tồn tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian không làm việc kể từ ngày 09/12/2015 đến thức nhận lại Tạm tính đến ngày 09/05/2017 (17 tháng) theo mức lương tại, tổng số tiền 20.393.000 đồng x 17 tháng = 346.681.000 đồng - Bồi thường cho chị Thu 02 tháng tiền lương theo Hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng ký ngày 01/01/2015) theo quy định khoản 1, điều 42 Bộ luật lao động 02 tháng x 20.393.000 = 40.786.000 đồng Tổng số tiền công ty YD phải bồi thường 346.681.000 + 40.786.000 = 387.467.000 đồng Thứ ba, chị Thu khơng có nhu cầu quay trở lại cơng ty YD nên ngồi khoản tiền phải bồi thường thêm: - Tiền trợ cấp việc theo quy định điều 48 BLLĐ thời gian hưởng trợ cấp từ 17/07/2006 đến 31/12/2008 2.5 năm x ½ x 20.393.000 đồng = 25.491.250 đồng - Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động quy định khoản điều 42 BLLĐ 20.393.000 x = 40.786.000 đồng; Như vậy, Tổng số tiền cơng ty YD phải tốn 387.467.000 + 25.491.250 + 40.786.000 = 453.744.250 đồng Buộc công ty YD thực việc chốt sổ Bảo hiểm xã hội cho chị Thu kể từ ngày 9/12/2015 đến có phán Tòa án.Phần trình bày Luật sư bị đơn Ý kiến Luật sư bị đơn yêu cầu nguyên đơn Kính thưa Hội đồng xét xử, Thưa Đại diện Viện kiểm sát, Thưa vị luật sư đồng nghiệp, Tôi Luật sư A, thuộc Cơng ty Luật H, Đồn luật sư TP Hải Phòng Là luật sư tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty TNHH YD Việt Nam, bị đơn vụ án tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải nguyên đơn bà Trần Thị Thu bị đơn Công ty TNHH YD Việt Nam thụ lý giải TAND huyện AD thành phố Hải Phòng Sau nghe phần trình bày bên phía ngun đơn, thay mặt bị đơn tơi trình bày quan điểm đồng tình khơng đồng tình sau: • Những nội dung thống với nguyên đơn - Về mức lương bà Thu hưởng: thống với nguyên đơn mức lương bà Thu hưởng lương tháng liền kề 20.393.000đ - Về thời điểm vào làm việc bà Thu: thống với nguyên đơn vào làm việc Công ty vào ngày 17/07/2006 - Về việc chốt sổ, trả sổ: thống chốt sổ, trả sổ BHXH cho bà Thu • Những nội dung không thống với nguyên đơn - Về việc chấm dứt hợp đồng lao động: bên bị đơn không đồng ý ngày bà Thu bị Công ty sa thải từ 20/03/2016 mà xác định bà Thu bị sa thải từ 15/08/2016 - Về thời gian yêu cầu hưởng lương: phía bị đơn giữ nguyên quan điểm bà Thu nhận lương ngày bà Thu đến cơng ty khoảng từ 9/12/2015 đến ½ ngày 5/1/2016, tổng cộng 26,5 ngày làm việc - Về trợ cấp việc, bồi thường tiền lương theo quy định khoản khoản Điều 42 Bộ Luật lao động: bên bị đơn không đồng ý với yêu cầu nguyên đơn, mà giữ nguyên quan điểm bà Thu không hưởng trợ cấp việc không bồi thường - Về thời điểm chốt sổ bảo hiểm: bên bị đơn không đồng ý với yêu cầu nguyên đơn mà giữ nguyên quan điểm bị đơn đồng ý chốt sổ đến ngày 09/12/2015 • Chứng minh, chứng giao nộp cho Tòa Án - Bản giấy phép đầu tư Công ty TNHH YD Việt Nam - Hợp đồng lao động ngày 17/10/2008 Công ty TNHH YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Biên xử lý kỷ luật ngày 20/03/2016 ( photo đóng dấu treo cơng ty TNHH YD Việt Nam) - 06 Bản phụ lục hợp đồng (có chữ ký xác nhận chị Trần Thị Huyền) - Bản định tăng lương ngày 17/10/2011 Công ty YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Bản định tăng lương ngày 16/06/2012 Công ty YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Bản định tăng lương ngày 17/10/2012 Công ty YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Bản định tăng lương ngày 17/10/2013 Công ty YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Bản định tăng lương ngày 17/10/2014 Công ty YD Việt Nam với bà Trần Thị Thu - Nội quy lao động Công ty ( trích quy định kỷ luật sa thải) - Vận đơn ngày 20/12/2015 Công ty YD gửi cho bà Trần Thị Thu thông báo mời bà Thu đến họp ngày 25/12/2015 - 03 Vận đơn Công ty YD gửi bà Thu kèm thông báo ngày 10/03, 13/03 17/03 mời bà quay lại công ty làm việc trước có buổi làm việc họp hội đồng kỷ luật ngày 20/03/2016 Trên toàn ý kiến đồng tình khơng đồng tình bên phía bị đơn tài liệu, chứng minh, chứng Cảm ơn HĐXX lắng nghe IV KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA STT MỤC TIÊU CÂU HỎI Làm rõ sai phạm • Hỏi bị đơn công việc Chị - Chị Huyền cho biết, chị Thu làm việc Thu cơng ty YD, chị Thu đảm nhiệm chức vụ gì? - Chị Huyền cho biết, Phía cơng ty Kiểm tốn cảnh báo cho Công ty YD sai phạm cụ thể gì? • Hỏi ngun đơn - Theo lời trình bày phía Bị đơn, chị Thu có đồng ý hay có ý kiến khác khơng? - Chị Thu cho biết, chị có nắm rõ quy định Luật kế tốn việc người kế tốn khơng kiêm nhiệm đồng thời cơng việc kế tốn tiền, thủ kho, thủ quỹ hay không? (Nếu trả lời không, hỏi tiếp: Đây quy định Luật kế tốn, chị lại khơng nắm rõ? Chị có nhận thấy thiếu trách nhiệm với cơng việc hay khơng? Nếu trả lời có, hỏi tiếp: Tại chị nắm rõ mà chị lại không thông báo với công ty?) - Chị Thu cho biết, chị chuẩn bị nghỉ thai sản, chị có bàn giao lại cơng việc cho nhân viên kế tốn hay khơng? Chị bàn giao gì? - Chị Thu cho biết, chị lại không thực bàn giao liệu quan trọng Công ty cho nhân viên kế tốn - Có phải chị Thu nghỉ việc công ty, chị điều khiển công việc qua phần mềm teamviewer hay không? - Chị làm qua phần mềm này? Trong ban lãnh đạo cơng ty, có cho phép chị làm việc hay khơng? • Hỏi bị đơn: - Bà Huyền cho biết, việc điều khiển công việc qua phần mềm teamviewer có hợp lý hay khơng? Có tiềm ẩn nguy khơng? - Ban lãnh đạo có biết việc chị Thu thực việc điều khiển từ xa phần mềm teamviewer hay không? Làm rõ nội dung • Hỏi ngun đơn cơng việc kế tốn kho - Chị Thu cho biết cơng ty YD kinh doanh lĩnh mà công ty YD xếp vực gì? cho chị Thu sau kỳ nghỉ - Sau chị nghỉ thai sản, công ty YD xếp thai sản cho chị công việc cụ thể gì? • Hỏi bị đơn - Theo chị Thu trình bày, chị Thu giao cơng việc quản lý kho rác, bà Huyền cho biết? Vậỵ rác thải kho rác rác thải loại gì? - Chị Thu trình bày, cơng việc có phải cơng việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe phụ nữ, công ty YD nhận định việc này? Làm rõ việc, cơng ty • Hỏi Bị đơn YD tạo điều kiện cho - Chị Huyền cho biết, biết rõ chị Thu mắc chị Thu phải sai lầm nghiêm trọng kế tốn mà Cơng ty YD tiếp tục cho chị Thu làm công việc khác? - Công việc mời mà Công ty YD giao cho chị Thu làm có mức lương bao nhiêu? Làm rõ việc chị Thu tự ý nghỉ việc cơng ty mà khơng có thơng báo trước, có thơng báo khơng quay lại làm việc? • Hỏi bị đơn - Chị Huyền cho biết, Chị Thu tự ý nghỉ việc từ ngày nào? (trả lời: ngày 05/01/2016) - Khi nghỉ việc, Chị Huyền có thơng báo, hay xin nghỉ khơng? - Sau Chị Thu tự ý nghỉ việc, phía cơng ty YD có thơng báo, nhắc nhở chị Thu làm trở lại hay không? - Sau lần thông báo đó, chị Thu có làm trở lại, hay có ý kiến phải hồi hay khơng? • Hỏi Ngun đơn - Chị Thu cho biết, lời trình bày chị Huyền vừa có hay khơng? - Tại chị nghỉ việc mà lại không thông báo, lúc đó? - Sau chị tự ý bỏ việc, chị lại khơng có thơng báo đến Ban quản lý kinh tế Công đoàn khu Kinh tế để bảo vệ quyền lợi ích chị? • Hỏi bị đơn - Khi công ty YD nhận thông báo việc phối hợp hòa giải tranh chấp lao động Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng? • Hỏi Ngun đơn - Tại sao, chị tự ý nghỉ việc từ ngày 05/1/2015, tháng 03, năm 2016, chị gửi thông báo, yêu cầu đến Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Làm rõ thời điểm sa thải • Hỏi Nguyên đơn chị Thu - Căn vào đâu chị cho rằng, bị sa thải từ ngày 20/03/2016? - Chị có nhận hay biết có định kèm Biên họp ký luật ngày hơm khơng? • Hỏi Bị đơn - Chị Huyền cho biết, Sau họp kỷ luật ngày 20/03/2016, Cơng ty có định sa thải chị Thu hơm hay không? - Tại ngày, 15/08/2016, Công ty định sa thải chị Thu? Làm rõ thời gian chị • Hỏi Nguyên đơn Thu làm việc sau - Chị Thu cho biết, sau nghỉ thai sản, chị làm nghỉ thai sản việc thực tế công ty YD từ ngày đến ngày nào? - Sau chị nghỉ giờ, chị có quay lại làm việc ngày không? V BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ CHO BỊ ĐƠN Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa Đại diện Viện Kiểm Sát! Thưa luật sư đồng nghiệp! Tôi luật sư A, thuộc Công ty Luật H, Đồn luật sư TP Hải Phòng Là luật sư tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Công ty TNHH YD Việt Nam, bị đơn vụ án tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải nguyên đơn bà Trần Thị Thu bị đơn Công ty TNHH YD Việt Nam thụ lý giải Toàn Án Nhân Dân huyện AD thành phố Hải Phòng Được chấp thuận bào chữa Quý tòa Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án phần thủ tục hỏi phiên tòa hơm nay, tơi xin có ý kiến trình bày để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thân chủ tơi sau: 1.Tóm tắt nội dung vụ kiện Do trước tơi trình bày nội dung vụ kiện vị luật sư bên nguyên đơn trình bày tóm tắt vụ án nên để tránh làm thời gian q Tòa, tơi xin phép khơng trình bày tóm tắt nội dung vụ án mà vào thẳng quan điểm vụ án Về quan điểm pháp lý 2.1 Về sở pháp lý yêu cầu khởi kiện nguyên đơn + Việc bà Thu dựa vào biên làm việc ngày 20/03/2016 (Tại BL 27) để xác định công ty YD đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà Thu khởi kiện công ty YD trái với quy định pháp luật yêu cầu khởi kiện bà Thu Biên xử lý vi phạm kỷ luật 20/03/2016 định kỷ luật sa thải ngày 15/08/2016 (bút lục số 41)  Căn khởi kiện nguyên đơn dựa Biên làm việc ngày 20/03/2015 khơng có chưa đủ điều kiện khởi kiện 2.2 Về nội dung tranh chấp - Thứ việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Thu vào ngày 15/08/2016 hợp pháp + Trong lúc bà Thu nghỉ thai sản, công ty thuê kế toán phát nhiều sai phạm cần thời gian làm rõ nên thông báo số 05/2015/TB ngày 5/12/2015 hẹn bà Thu 15/12/2015 đến Cơng ty làm rõ sai phạm kế tốn Căn theo khoản điều 129 BLLĐ 2012 “Người sử dụng lao động có quyền tạm đình cơng việc người lao động vụ việc vi phạm có tình tiết phức tạp, xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xác minh” Vì việc tạm đình công việc Bà Thu hợp pháp quy định pháp luật  Thông báo số 05/2015/TB công ty YD với quy định pháp luật + Tiếp theo công việc cũ bà Thu khơng nên theo Điều 158 Bộ Luật lao động 2012 Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản “ trường hợp việc làm cũ khơng người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp mức lương trước nghỉ thai sản.” Công ty chuyển bà Thu sang vị trí kế tốn kho rác, nhiên bà Thu không đồng ý với Quyết định bố trí cơng việc tạm thời tự ý bỏ Căn theo điều 160 BLLĐ 2012 công việc không sử dụng lao động nữ Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH, đối chiếu với công việc thực tế mà Công ty YD giao cho chị bà Thu quản lý kho rác dệt may, cơng việc bà Thu không thuộc danh mục 77 công việc bị pháp luật cấm Điều cho thấy, việc bà Thu tự ý bỏ không đến công ty làm việc trái với quy định pháp luật Vì theo khoản 3, điều 126 BLLĐ 2012 điều 31 Nghị định 05/2015/NĐCP quy định: người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồn năm mà khơng có lý đáng bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải Tuy nhiên bà Thu nuôi nhỏ 12 tháng tuổi nên công ty không áp dụng biện pháp kỷ luật  Việc điều chuyển công việc công ty YD cho bà Thu quy định pháp luật  Hành vi tự ý nghỉ việc bà Thu hành vi trái pháp luật cố ý không hợp tác + Hơn hết, việc bà Thu dựa vào biên làm việc ngày 20/03/2016 để xác định công ty YD đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà Thu không đủ Bởi lẽ, theo Điều 29.3.d Nội quy công ty YD (bút lục 77,78), Điều 123.4.d Điều 155.4 Bộ luật Lao động năm 2012, bà Thu lao động nữ nuôi 12 tháng tuổi nên xử lý kỷ luật Theo Khoản 3, Khoản Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, sau tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động phải có biên họp người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp có thẩm quyền định xử lý kỷ luật lao động  Như vậy, theo quy định nêu trên, bước cuối trình tự xử lý kỷ luật lao động biên xử lý kỷ luật lao động mà phải định xử lý kỷ luật lao động Áp dụng vụ án này, khẳng định việc lập Biên xử lý kỷ luật lao động bà Thu ngày 20/03/2016 chưa phải kiện sa thải bà Thu + Ở thời điểm ngày 14 15 tháng 08/2016, bà Thu đủ 12 tháng tuổi trở lên nên cơng ty tiến hành sa thải bà Thu Để đảm bảo họp có đủ thành phần đến dự, cơng ty YD 03 lần gửi thông báo mời bà Thu đến họp kỷ luật lao động vào ngày 20/07, 27/07 14/08/2016 bà Thu không đến Do vậy, theo Khoản Điều 30 Nghị định 05/2015, công ty phép tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động mà vắng mặt bà Thu Sau họp này, Giám đốc công ty YD Quyết định sa thải bà Thu ngày 15/08/2016 Có thể khẳng định rằng, nội dung thủ tục ban hành Quyết định sa thải bà Thu phù hợp với quy định pháp luật => Hai bên thức kết thúc quan hệ hợp đồng vào 15/08/2016 - Thứ hai thời gian yêu cầu hưởng lương + Do phạm vi yêu cầu khởi kiện bà Thu dựa vào biên làm việc ngày 20/03/2016 mà vào biên không chứng minh việc chấm dứt quan hệ lao động bà Thu công ty YD nên quan hệ pháp luật lao động bà Thu công ty YD tồn Cho nên tính lương phụ thuộc vào hợp đồng lao động, bà Thu đến công ty hôm bảo vệ xác nhận hưởng lương hôm + Cơng ty xác định khoảng thời gian từ 9/12/2015 đến 14/08/2016, bà Thu nhận lương ngày bà Thu bảo vệ công ty xác định đến cơng ty Cụ thể từ ngày 9/12/2015 đến ½ ngày 05/01/2016 (bút lục số 2), bà Thu đến công ty tổng cộng 26,5 ngày Mức lương bà Thu hưởng 20.393.000đ, công ty làm việc 48h/ tuần - Thứ ba trợ cấp việc bồi thường tiền lương + Tôi xin nhắc lại khẳng định lại sau, vào đơn khởi kiện bút lục số 03 bà Trần Thị Thu, bà Thu vào Biên xử lý kỷ luật ngày 20/03/2016 Quyết định xử lý kỷ luật vào 15/08/2016 để khởi kiện đòi bồi thường Theo Khoản Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải thực nghĩa vụ Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 sa thải trái pháp luật  Công ty YD không chấp nhận bồi thường tiền lương trợ cấp thơi việc đòi bồi thường tiền lương trợ cấp việc từ Biên xử lý kỷ luật ngày 20/03/2015 không đủ sở pháp lý - Thứ tư thời điểm chốt sổ bảo hiểm + Như trình bày Phiên hòa giải ngày 02/08/2017 Trụ sở TAND huyện AD thành phố Hải Phòng (bút lục số 130) Do phát nhiều vấn đề sai phạm cần phải điều tra làm rõ nên công ty YD thông báo số 05-2015/TB (bút lục số 16) để tạm đình cơng việc bà Thu Căn điều 129 BLLĐ 2012, cơng ty YD có quyền tạm đình cơng việc bà Thu thời hạn đình theo pháp luật quy định tối đa 90 ngày, thời gian tạm đình chỉ, người lao động tạm ứng 50% tiền lương trước bị đình cơng việc + Tuy nhiên theo quy định khoản Điều 42 Quyết định 595/QĐBHXH quy định việc đóng BHXH thời gian đình cơng tác để điều tra, vậy, theo quy định người lao động bị tạm đình cơng tác để điều tra, xem xét có vi phạm pháp luật hay khơng người lao động đơn vị tạm dừng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng BHYT tháng 4,5% 50% mức tiền lương tháng mà người lao động hưởng theo quy định pháp luật Sau thời gian tạm đình cơng tác xác định bị oan, sai, khơng vi phạm pháp luật thực việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc truy đóng BHYT số tiền lương truy lĩnh, khơng tính lãi số tiền truy đóng Còn trường hợp xác định người lao động có tội khơng thực việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN khơng phải truy đóng BHYT cho thời gian bị tạm giam  Quyết định tạm đình cơng ty YD qua thơng báo số 05/2015/TB quy định pháp luật thời gian tạm đình chỉ, cơng ty YD tạm dừng đóng BHXH từ tháng 12/2015 (bút lục số 109)  Thời hạn tạm đình từ 09/12/2015 đến 05/01/2016 thời hạn đình (
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hoạch hồ sơ dân sự số 09 HVTP, Thu hoạch hồ sơ dân sự số 09 HVTP

Từ khóa liên quan