BP THI CONG VÀ HỒ SƠ QLCL DỰ ÁN NẠO VÉT

62 34 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 09:57

HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CƠNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GÓI THẦU SỐ 10: THI CÔNG HẠNG MỤC NẠO VÉT LUỒNG DẪN VÀ VŨNG QUAY TÀU ĐỂ TIẾP NHẬN TÀU ĐẾN 100.000 DWT CHƯƠNG I I CÁC CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU CÁC CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG  Căn vào hợp đồng số …  Căn vào hồ sơ vẽ thiết kế thi công  Căn vào điều kiện thi công, lực thiết bị tổ chức thi công Liên danh Nhà thầu II GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu chung  Chủ đầu tư:  Tên gói thầu: Thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn vũng quay tàu để tiếp nhận tàu đến 100.000DWT  Tên dự án:  Địa điểm xây dựng:  Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nạo vét luồng dẫn vũng quay tàu để tiếp nhận tàu đến 100.000DWT thiết bị báo hiệu hàng hải để phục vụ công tác tiếp nhận nhiên liệu than dầu phục vụ nhu cầu nhà máy VT1, VT2, VT3, VT4 Phạm vi công việc quy mô vầ kết cầu cơng trình: 2.1 Phạm vi cơng việc  Thi cơng nạo vét luồng tàu, khu quay trở, vận chuyển vật liệu nạo vét đem đổ theo vẽ thiết kế thi công duyệt  Cung cấp, thi công lắp đặt phao báo hiệu lắp đặt cột báo hiệu đường thủy nội địa phục vụ công bố mở cảng 2.2 Quy mơ kết cấu cơng trình  Nạo vét luồng dẫn vũng quay tàu: + Chiều rộng luồng tàu đoạn luồng thẳng: 190m + Chiều rộng luồng tàu đoạn luồng cong: 287m (tối đa) + Chiều sâu cao trình đáy luồng tàu: -15,7m (Hệ CĐ Hải đồ) HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CƠNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GĨI THẦU SỐ 10: THI CÔNG HẠNG MỤC NẠO VÉT LUỒNG DẪN VÀ VŨNG QUAY TÀU ĐỂ TIẾP NHẬN TÀU ĐẾN 100.000 DWT  + Bán kính cong luồng tàu: 1.200m + Chiều dài nạo vét luồng tàu: 2,16 Km + Đường kính vũng quay: 510m Vận chuyển đổ thải đất nạo vét (theo hồ sơ mời thầu) : + Vận chuyển (hút phun trung chuyển) để san lấp kho than dự án nhà máy Nhiệt điện mở rộng 1.342.369 m3 + Vận chuyển đất nạo vét đổ ngồi biển cách cơng trình 16 km 2.304.590 m3  Chế độ hành thủy: Luồng chiều  Dịch chuyển lắp đặt phao tiêu báo hiệu: Tổng số 13 Phao (trong làm 10 (mười) phao di chuyển tận dụng (ba) phao) + Phao P0 (đường kính 2,6m) - rùa neo giữ loại 25,5T: 01 phao + Phao báo hiệu biên luồng từ P1 - P10+P12 (đường kính 2,4m) - Rùa neo giữ loại 21,5T: 11 phao + Phao báo hiệu biên luồng P11 (đường kính 2,4m) - Rùa neo giữ loại 14,5T: 01 phao Đặc điểm khí tượng, thủy văn 3.1 Đặc điểm khí tượng a) Nhiệt độ:  Nhiệt độ tháng trung bình 24.80c – 29,50c, nhiệt độ cao đạt 39.40c, nhiệt độ thấp 16,1oC, nhiệt độ trung bình năm 27,2oC b) Lượng mưa:  Lượng mưa trung bình hàng năm đạt khoảng 682 – 2.057mm phân bố không theo thời gian không gian Trong khoảng từ tháng đến tháng 10, lượng mưa chiếm 90% lượng mưa năm Số lượng mưa lên đến 93-152 ngày c) Độ ẩm:  Độ ẩm năm thay đổi khơng đáng kể, độ ẩm tương đối trung bình 84%  Độ ẩm cao 100% độ ẩm thấp 51% d) Sương mù: HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CƠNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GĨI THẦU SỐ 10: THI CƠNG HẠNG MỤC NẠO VÉT LUỒNG DẪN VÀ VŨNG QUAY TÀU ĐỂ TIẾP NHẬN TÀU ĐẾN 100.000 DWT  Trong khu vực có sương mù xuất e) Gió:  Tỉnh Bình thuận nằm vùng bị tác động khí hậu nhiệt đới gió mùa, năm có 02 mùa rõ rệt Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng năm sau với hướng gió chủ đạo gió đơng; mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10, có hướng gió chủ đạo gió Tây Nam 3.2 Điều kiện thủy văn  Quan trắc sóng gió vòng năm (2007 -2008) vị trí cửa đê chắn sóng độ sâu nước 12m hoàn thành a) Đặc điểm thủy triều  Dựa số liệu quan sát, giá trị F tính tốn 3,21 có nghĩa thủy triều khu vực dự án nhật triều không đều, bán nhật triều thống trị  Theo tài liệu thủy văn từ dự án đặc trưng thủy triều khác nêu sau (cao độ Hòn Dấu) + Mực nước trung bình hàng năm: -0.40m + Mực nước triều cao nhất: 1,03m + Mực nước triều trung bình cao hàng năm: -0,01m + Mực nước triều thấp nhất: -1,59m + Mực nước triều trung bình thấp hàng năm: -0,91m + Thời gian triều lên trung bình hàng năm: 11,87h + Thời gian triều xuống trung bình hàng năm: 10.48h b) Đặc điểm dòng chảy:  Theo toàn số liệu quan trắc thủy triều Guangzhou Sanhai Maria Engineering Surveying & Desing Center 11 vị trí gần khu vực dự án, dòng chảy khu vực dự án yếu, tốc độ lớn đạt 0.5 m/s khơng lớn 0.3 m/s tồn 11 điểm quan trắc Dòng chảy triều dâng hướng tây tây nam, dòng chảy nước triều xuống theo hướng đông bắc c) Mực nước thiết kế (Hệ hải đồ):  Mực nước cao thiết kế tính tốn dựa số liệu quan trắc năm, mực nước với thời kỳ khác tính tốn phân tích tương quan số liệu quan trắc năm trạm lân cận HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CƠNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GÓI THẦU SỐ 10: THI CÔNG HẠNG MỤC NẠO VÉT LUỒNG DẪN VÀ VŨNG QUAY TÀU ĐỂ TIẾP NHẬN TÀU ĐẾN 100.000 DWT  Mực nước cao bất thường (xảy lần 50 năm): 3.35m  Mực nước cao thiết kế (tỷ lệ đảm bảo P=10%): 2.81 m  Mực nước thấp thiết kế (tỷ lệ đảm bảo P=90%): 0.83m  Mực nước thấp đặc biệt /bất thường (xảy lần 50 năm): 0.09 m  Mực nước hành thủy luồng (t=3h, tỷ lên đảm bảo p=90%) : 1.59m d) Sóng:  Do chịu ảnh hưởng gió mùa nên sóng hướng Nam Tây Nam sóng chủ đạo có gió mùa Tây Nam từ tháng đến tháng 9; sóng hướng đơng sóng chủ đạo gió mùa đơng bắc gió chủ đạo từ tháng 11 đến tháng năm sau: gió mùa đơng bắc dần chuyển sang gió mùa tây nam vào tháng sóng chủ đạo chuyển thành sóng hướng Đơng Đơng Nam hướng Đơng; Khi gió mùa tây nam chuyển dần sang gió mùa đơng bắc vào tháng 10 hướng sóng chủ đạo chuyển thành hướng đơng, hướng sóng thứ hướng nam tây nam Trong năm hướng sóng chủ đạo hướng đơng, chiếm tần suất 34.2% hướng sóng thứ hướng nam tây nam với tần suất 24.5% Đặc điểm địa chất  Căn vào tài liệu thu thập ngồi thực địa kết thí nghiệm phòng mẫu đất đá kết hợp tài liệu kết hợp với tài liệu trước, cho thấy địa tầng khu xây dựng phạm vi khảo sát bao gồm lớp sau: Lớp 1: Á cát, cát màu xám  Phân bố khu vực cảng vũng quay, tồn phạm vi chưa nạo vét, tồn phạm vi chưa nạo vét sơ (từ MC38 đến 71) Thành phần gồm cát, cát màu xám, xám đen lẫn mảnh vỏ sò, san hơ, cấp phối khơng đều, kết cấu rời rạc, chặt Lớp có chiều dày từ 0-5 m Về điều kiện nạo vét luồng tàu lớp dễ dàng thi cơng Lớp 2: Cát bụi màu xám đen  Phân bố phạm vi tuyến luồng tàu (từ mc 15 đến 34) Thành phần gồm cát lẫn bụi màu xám xanh lẫn sạn mảnh vỏ sò, kết cấu xốp, chặt Lớp có chiều dày 4-5m có chỗ lớn Về điều kiện nạo vét luồng lớp dễ dàng thi công Lớp 3: Á cát lẫn bụi màu xám xanh, xám nâu HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GĨI THẦU SỐ 10: THI CƠNG HẠNG MỤC NẠO VÉT LUỒNG DẪN VÀ VŨNG QUAY TÀU ĐỂ TIẾP NHẬN TÀU ĐẾN 100.000 DWT  Phân bố phạm vi đầu tuyến luồng tàu (từ MC 05 đến 14) thành phần gồm cát lẫn bụi màu xám xanh, xám nâu, đơi chỗ lẫn sạn mảnh vỏ sò, kết cấu xốp, chặt, đôi chỗ trạng thái chảy Lớp dày 4-5m Về điều kiện thi công nạo vét lớp dễ dàng thi công Lớp 3a: Bùn sét, sét, màu xám, xám đen  Phân bố cùng, có chố lớp 3, với diện nhỏ phạm vi tuyến luồng tàu (tư MC34 đến MC37) Thành phần gồm bùn sét, sét màu xám, xám đen đôi chỗ lẫn hữu lớp mỏng cát chảy Lớp chiều dày -4m điều kiện nạo vét luồng tàu lớp dễ dàng thi công, nhiên không tận dụng lớp để bồi đắp thời gian cố kết lâu Lớp Á cát xen sét, màu xám nâu, xám xanh nhạt, xám trắng  Phân bố dạng lớp mỏng xen kẹp nằm lớp xuất khu vực chưa nạo vét sơ Thành phần cát xen lẫn sét màu xám nâu, xám xanh nhạt, có chỗ xám trắng Lớp mỏng 0-2m Về điều kiện thi cơng nạo vét lớp dễ thi công Lớp 5: Cát pha bụi, màu xám xanh nhạt, xám trắng  Phân bố lớp lớp Thành phần cát hạt thô pha bụi màu xám vàng, nâu vàng, kết cấu chặt vừa, chứa cuội sỏi thạch anh kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: BP THI CONG VÀ HỒ SƠ QLCL DỰ ÁN NẠO VÉT, BP THI CONG VÀ HỒ SƠ QLCL DỰ ÁN NẠO VÉT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn