thuyết minh kỹ thuật dự án cải tạo, sửa CHỮA TU bổ hệ THỐNG xử lý nước THẢI của TRUNG tâm điều DƯỠNG NGƯỜI có CÔNG TỈNH hải DƯƠNG

28 11 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 08:55

THUYẾT MINH KỸ THUẬT DỰ ÁN: TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CĨ CƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG Cải tạo, sửa chữa tu bổ hệ thống xử lý nước thải Trung tâm điều dưỡng người có cơng tỉnh Hải Dương HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TU BỔ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỊA ĐIỂM: CỘNG HỊA, CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG Hà Nội, tháng 10 năm 2019 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CÁC QUY CHUẨN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 1.1 Giới thiệu dự án Trung tâm điều dưỡng Người có cơng tỉnh Hải Dương đơn vị nghiệp chưa giao quyền tự chủ (tự bảo đảm phần kinh phí hoạt động thường xuyên) trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội Trung tâm thực chức điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho Người có cơng với cách mạng thuộc tỉnh Hải Dương tỉnh lân cận; đồng thời thực hiẹn việc tổ chức phục vụ hội nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động khác quan Đảng, Nhà nước có yêu cầu Trung tâm tận dụng sở vật chất, lao động để kinh doanh dịch vụ theo quy định pháp luật Trung tâm có tổng số cán nhân viên 73 cán bao gồm GĐ, PGĐ phòng đơn vị trực thuộc: Phòng Tổ chức – hành chính, phòng tài vụ, phòng Y tế phục hồi chức năng, phòng đời sống phòng dịch vụ Hàng năm trung tâm đón tiếp chăm sóc 5000-7000 người đến điều dưỡng phục vụ hội nghị, hội thảo mà Đảng nhà nước yêu cầu Khu điều dưỡng tọa lạc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Với không gian yên tĩnh vẻ đẹp tự nhiên khu vực, thảm xanh hồ Côn Sơn Khu điều dưỡng hứa hẹn nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho Người có có cơng ngồi tỉnh 1.2 Tính cấp thiết dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Trung tâm nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2015 Tuy nhiên với số lượng lượt đón tiếp lớn phát sinh lượng nước thải y tế từ hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán nghỉ dưỡng, nay, hệ thống xử lý nước thải khơng đủ đáp ứng mục tiêu đề ban đầu Hệ thống xử lý xuống cấp trầm trọng, ví dụ như: van khóa han rỉ, máy bơm hoạt động công suất lớn bị hư hỏng ngừng hoạt động, hiệu xử lý công đoạn hệ thống không đảm bảo yêu cầu, đường ống dẫn nước thải rò rỉ làm bốc mùi…gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng đến trung tâm khu vực lân cận Điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động đón tiếp, chăm sóc cán Trung tâm đời sống sinh hoạt toàn cán bộ, nhân viên làm việc trung tâm Do việc xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện khả xử lý ô nhiễm Trung tâm cần thiết 1.3 Mục tiêu, quy mơ, kinh phí thực dự án 1.3.1 Mục tiêu Đảm bảo sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực cơng ích nêu tái trở thành sở gây ô nhiềm môi trường nghiêm trọng trước năm 2020 theo đạo Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 Quyết định số Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 Thủ tướng Chính phủ Đảm bảo nước thải Trung tâm xử lý đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường theo quy định hành 1.3.2 Quy mô - Xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện hiệu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương; - Bổ sung hợp phần xử lý, khắc phục ô nhiễm nước thải y tế Trung tâm điều dưỡng người có cơng tỉnh Hải Dương; Để đảm bảo điều kiện nghỉ dưỡng với mục tiêu phát triển lâu dài bền vững hài hòa thiên nhiên, quan quản lý yêu cầu đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải với yêu cầu cao chất lượng nước sau xử lý Tài liệu mô tả chi tiết hệ thống xử lý nước thải cho Khu điều dưỡng công suất 350 m3/ngày đêm Phương pháp xử lý sử dụng hệ thống xử lý nước thải kết hợp phương pháp xử lý theo công nghệ AO công nghệ MBR 1.4 Các văn pháp lý - Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam năm 2014 - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định quản lý chất thải nguy hại - QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; - QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế - TCVN hướng dẫn phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu phân tích chất lượng mẫu nước (nước thải, nước ngầm nước mặt) phân tích chất lượng khơng khí 1.5 Tiêu chuẩn thiết kế 1.5.1 Tính chất nước thải bệnh viện Nước thải từ sở y tế chứa chất hữu cơ, vi trùng, virus mầm bệnh sinh học khác máu mủ, dịch, đờm, phân người bệnh, loại hóa chất độc hại từ thể chế phẩm điều trị, chí chất phóng xạ Do đó, xếp vào danh mục chất thải nguy hại Nước thải từ sở y tế yếu tố ô nhiễm thông thường chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật, vi khuẩn, có chất bẩn khoáng hữu đặc thù phế phẩm thuốc, chất khử trùng, dung mơi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh, đồng vị phóng xạ sử dụng q trình chẩn đốn điều trị bệnh 1.5.2 Các thành phần ô nhiễm: Các thành phần nước thải bệnh viện gây nhiễm môi trường là: - Các chất hữu cơ; - Các chất dinh dưỡng; - Các chất rắn lơ lửng; - Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Salmonella, tụ cầu, liên cầu, virus đường tiêu hóa, bại liệt, loại kí sinh trùng, amip, nấm - Các mầm bệnh sinh học khác máu, mủ, dịch, đờm, phân người bệnh; - Các loại hóa chất độc hại từ thể chế phẩm điều trị, chí chất phóng xạ Thành phần nồng độ chất ô nhiễm chi thiết theo bảng sau: Bảng 1.1 Thành phần nồng độ chất ô nhiễm nước thải bệnh viện STT Thông số Đơn vị Giá trị pH - SS (mg/l) mg/l 100 ÷ 150 BOD (mg/l) mg/l 150 ÷ 250 COD (mg/l) mg/l 300 ÷ 500 Amoni mg/l 50-90 Phosphat mg/l 5-8 Tổng coliform (MNP/100ml) mg/l 105 ÷ 107 6÷8 Nước thải sinh hoạt sở y tế có nồng độ nhiễm lớn, hàm lượng chất hữu cơ, lượng BOD, COD, NH4+, lượng chất dinh dưỡng, dầu mỡ lớn Với đặc điểm trên, việc áp dụng công nghệ xử lý sinh học đảm bảo hiệu xử lý hữu cao 1.5.3 Tiêu chuẩn đầu Tiêu chuẩn đầu hệ thống xử lý nước thải phải đạt yêu cầu QCVN 28:2010/BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QCVN 28:2010/BTNMT: a Nước thải y tế phải xử lý khử trùng trước thải môi trường b Giá trị tối đa (Cmax) cho phép thông số chất gây ô nhiễm nước thải y tế thải nguồn tiếp nhận tính sau: Cmax = C x K Trong đó: C giá trị thông số chất gây nhiễm, làm sở để tính tốn Cmax, quy định Bảng K hệ số quy mơ loại hình sở y tế, quy định Bảng Đối với thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella Vibrio cholera nước thải y tế, sử dụng hệ số K = Bảng 1.2 Giá trị C thông số ô nhiễm Bảng 1.3 Giá trị K thông số ô nhiễm 1.5.4 Yêu cầu công nghệ xử lý nước thải Dây chuyền công nghệ áp dụng cho hệ thống xử lý nước thải tổ hợp cơng trình nước thải làm theo bước Việc lựa chọn dây chuyền cơng nghệ tốn kinh tế phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm: Lưu lượng tính chất nước thải; yêu cầu mức độ làm chi phí đầu tư Nước thải sau xử lý đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam hành: Cột A, QCVN 28:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 2.1 Nguồn gốc nước thải y tế a) Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh phát sinh từ phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, xét nghiệm khoa bệnh viện Ví dụ: Pha chế thuốc, tẩy khuẩn, lau chùi dụng cụ y tế, mẫu bệnh phẩm, rửa vết thương bệnh nhân, nước thải từ phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm, Nước thải chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, máu, hóa chất, dung mơi dược phẩm…, b) Nước thải đen Nước thải từ nhà vệ sinh gọi nước thải đen Nước thải đen chứa phần lớn chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất hữu phân, nước tiểu, vi sinh vật gây bệnh cặn lơ lửng Các thành phần ô nhiễm đặc trưng thường thấy BOD5, COD, Nitơ, Photpho Trong nước thải sinh hoạt, hàm lượng N P lớn, khơng loại bỏ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡng – tường thường xảy nguồn nước có hàm lượng N P cao b) Nước thải xám Nước thải xám lượng nước thải bao gồm nước giặt giũ quần áo, nước tắm rửa nước từ nhà bếp, nhà ăn Nước thải từ nhà bếp, nhà ăn có chứa lượng lớn chất rắn dầu mỡ Cả hai loại nước thải nêu có chưa mầm bệnh gây nguy hại cho sức khỏe người, đặc biệt nước thải đen chứa nhiều lượng N P, môi trường thuận lợi cho vi sinh vậy, vi khuẩn gây hại phát triển 2.2 Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải y tế Công nghệ xử lý nước thải y tế bao gồm trình xử lý điều kiện kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước thải sinh hoạt nhà nước ban hành Hiện nay, công nghệ áp dụng thành công rộng rãi việc xử lý nhiều loại nước thải khác có nước thải y tế, ứng dụng rộng rãi tồn giới Mơ tả cơng nghệ:  Cơng nghệ đề xuất có cải tiến giải pháp AO thơng thường Nếu q trình AO tập trung xử lý nitơ khả xử lý photpho cơng nghệ đề xuất giúp xử lý triệt độ nito photpho Kết thực tế cho thấy xử lý TN 90% 2.3 Thuyết minh dây chuyền công nghệ Nhằm đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư, công nghệ xử lý nước thải lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu xử lý chất nhiễm có nước thải, phù hợp với điều kiện thực tế mặt khu vực; vận hành đơn giản; chi phí đầu tư, chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng thấp Ngồi ra, hệ thống phải ổn định có độ tin cậy cao, đáp ứng biến động có cố chất lượng lưu lượng nước thải từ nguồn phát thải Chính điều này, Viện Khoa học Cơng nghệ Môi trường, ĐHBK Hà Nội đề xuất công nghệ xử lý nước thải AO kết hợp công nghệ lọc màng MBR Sơ đồ dây chuyền công nghệ AO kết hợp MBR: 2.3.1 Bể tách dầu mỡ Nước từ khu vực vệ sinh ăn uống nhà bếp (nước thải xám) đưa đến Bể tách dầu mỡ Bể có thiết kế nhiều ngăn để giữ lại váng mỡ bề mặt Tại đây, đặt sẵn song chắn rác làm nhiệm vụ tách rác khỏi nước thải vệ sinh định kỳ Sau tách mỡ, nước thải tiếp tục chảy sang bể điều hòa để tiếp tục thao tác xử lý trước xả môi trường tiếp nhận Nếu khơng có biện pháp xử lý 10 suốt trình hoạt động Phần bùn nằm lại bể, phần bơm tuần hoàn bể anoxic bậc phần định kỳ tháo bể chứa bùn 2.3.9 Bể chứa, bể lọc than hoạt tính Nước từ bể chứa bơm sang bể lọc than hoạt tính nhờ hai bơm cạn Bể lọc với lớp vật liệu than hoạt tính có vai trò loại bỏ COD chất hữu lại giúp loại bỏ hạt, tạp chất bẩn nước qua lõi lọc nhờ lỗ nhỏ li ti cấu trúc than, hấp phụ chất độc hại, loại vi sinh vật nguy hiểm trung hòa khống chất khó hồ tan nước 2.3.10 Hồ điều hòa, hồ cố Nước thải từ bể chức đưa sang hồ điều hòa Nước sau hồ điều hòa đạt tiêu chuẩn cột A QCVN 28:20108/BTMT, đáp ứng đủ điều kiện xả thải nguồn tiếp nhận 2.3.11 Bể chứa bùn Bùn lưu bể chứa bùn bơm máy ép bùn 2.4 Tính tốn trạm xử lý Lượng nước thải trung bình : Qtb = 350/24 = 14.58 m3/h Thể tích cơng trình xử lý: 2.4.1 Bể tách dầu mỡ Bảng 2.4.1: Kết tính tốn bể tách dầu mỡ Kích thước thiết kế Thể tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 14.58 1.5 Chiều Tổng Thời Thể tích cao bảo chiều gian lưu thiết kế cao (m) (h) (m3) 4.5 1.2 18 vệ (m) 0.5 2.4.2 Bể thu gom Dung tích thiết kế bể thu gom xác định theo cơng thức: V = QTB x TL Trong đó: - Lưu lượng nước thải trung bình ngày: QTB= 350 ( m3/ngày) 14 - Thời gian lưu tối thiểu: TL = 30 phút Bảng 2.43.2: Kết tính tốn bể thu gom Kích thước thiết kế Thể tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 7.29 1.5 1.5 Chiều Tổng Thời Thể tích cao bảo chiều gian lưu thiết kế cao (m) (h) (m3) 4.5 0.6 vệ (m) 0.5 2.4.3 Bể điều hòa Dung tích thiết kế bể điều hòa xác định theo cơng thức: V = QTB x TL Trong đó: - Lưu lượng nước thải trung bình ngày: QTB= 350 ( m3/ngày) - Thời gian lưu tối thiểu: TL = 12h Bảng 2.4.3: Kết tính tốn bể điều hòa Kích thước thiết kế Thể tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 175 7.75 5.6 Chiều Tổng Thời Thể tích cao bảo chiều gian lưu thiết kế cao (m) (h) (m3) 4.5 12 174 vệ (m) 0.5 2.4.4 Bể phản ứng 1,2 Dung tích thiết kế bể điều hòa xác định theo cơng thức: V = QTB x TL Trong đó: - Lưu lượng nước thải trung bình ngày: QTB= 350 ( m3/ngày) - Thời gian lưu tối thiểu: TL = 30 phút Bảng 2.4.4: Kết tính tốn bể phản ứng 1,2 Kích thước thiết kế Thể tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 10.93 1.7 1.7 Chiều Tổng Thời Thể tích cao bảo chiều gian lưu thiết kế cao (m) (h) (m3) 4.5 0.79 11.56 vệ (m) 0.5 2.4.5 Bể lắng Tất cặn từ bể phản ứng lắng bể lắng Theo TCXDVN 15 51:2008, ta có: Tốc độ dòng chảy ống trung tâm: vtt = 0.015 (m/s) Diện tích tiết diện ướt ống trung tâm: Ftt = QTB / vtt = 0.27 (m2) Tốc độ dòng chảy bể lắng đứng: vbl = 0.0005 (m/s) Diện tích tiết diện ướt bể lắng: Flđ = QTB / vlđ = 8.1 (m2) Diện tích tổng cộng bể lắng đứng: F = Ftt + Flđ = 8.1 + 0.27 = 8.37 (m2) Thời gian lưu bể lắng: T = (HxF)/(Q/24) = (4x8.37)/(350/24) = 2.3 (h) Số lượng bể: n=1 Bảng 2.4.5: Kết tính tốn bể lắng Kích thước thiết kế Diện tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 8.37 3.65 3.65 Chiều Tổng Thời Diện cao bảo chiều gian lưu tích cao (m) (h) thiết kế vệ (m) (m3) 0.5 4.5 3.65 13.32 2.4.6 Bể anoxic 1, Lượng BOD5 cặn lơ lửng đầu ra: Tốc độ DeNitrat: Tốc độ DeNitrat 200C: /ngày Nồng độ oxy hòa tan: DOK Nồng độ sau q trình Nitrat hóa: = N - Nt Nồng độ đầu sau DeNitrat: Bảng 2.4.6: Kết tính tốn bể Anoxic Kích thước thiết kế Diện tích Chiều dài Chiều Chiều (m ) (m) rộng (m) sâu (m) 58.33 4.1 3.65 tính tốn Chiều Tổng Thời Diện cao bảo chiều gian lưu tích cao (m) (h) thiết kế (m) (m3) 0.5 16 4.5 4.1 59.86 2.4.7 Bể Oxic 1, Lượng BOD5 cặn lơ lửng đầu ra: Lượng BOD5 cho phép đầu ra: Thể tích bể: = 112.3 m3 Trong đó: Thời gian lưu bùn: Hệ số sinh bùn: Y = 0.6 mgMLVSS/mgBOD5 Nồng độ MLVSS: X = 3500 mg/l Hệ số phân hủy: Kd = 0.06 ngày-1 Chiều cao làm việc bể chọn: H = 4m Diện tích bể: F= = 28.1 m Bảng 2.4.7: Kết tính tốn bể Oxic Kích thước thiết kế Diện tích tính tốn Chiều dài Chiều Chiều (m3) (m) rộng (m) sâu (m) 28.1 7.1 4 Chiều Tổng Thời Diện cao bảo chiều gian lưu tích cao (m) (h) thiết kế (m) (m3) 0.5 4.5 7.8 28.4 2.4.8 Bể MBR - Công suất trạm xử lý nước thải: Q = 350 m3/ngđ = 14.58 m3/h - Hệ số an toàn: k = 1.3 - Loại nước thải: Nước thải sinh hoạt - Lưu lượng thiết kế với nước thải sinh hoạt: 0,55 m3 /m2 /ngày - Diện tích Bề mặt 01 Màng KOCH _ PURON PSH41 là: 41 m2 /tấm - Lưu lượng thiết kế cho 01 Màng MBR KOCH: 41 m2 /tấm x 0.55 m3 /m2 /ngày = 22.55 m3 /tấm/ngày - Số Màng MBR cần cho hệ 350 m3 /ngày nước thải sinh hoạt 350 m3 /ngày / 22.55 m3 /tấm/ngày = 15,5 PURON PSH41 Làm tròn 16 - Kích thước 01 PURON PSH41: W x H x L = 828 x 2319 x 92mm 17 Khi đó, kích thước khung Module Màng 16 tấm: 16 x 92 mm/tấm (bề dày) + 100 mm (khung bên) = 1572 mm - Kích thước module: Dài x Rộng x Cao = 1572mm x 950mm x 2300mm - Bể Màng thiết kế đặt vừa module dư diện tích để thao tác lắp đặt lắp 02 Bơm bùn tuần hồn Ta chọn kích thước Bể MBR 2,05m * 3,55m Bảng 2.4.8: Kết tính tốn bể MBR Kích thước thiết kế Chiều dài Chiều Chiều (m) rộng (m) sâu (m) 3.55 2.05 Chiều Tổng Thể tích cao bảo chiều thiết kế cao (m) (m3) 29.11 (m) 0.5 2.4.9 Bể chứa nước sau xử lý Mục đích bể chứa chứa nước rửa màng, tưới cây,… Ta chọn thời gian lưu bể chứa h Bảng 2.3.9: Kết tính tốn bể chứa Kích thước thiết kế Chiều dài Chiều Chiều (m) rộng (m) sâu (m) 3.55 2.05 Chiều Tổng Thể tích cao bảo chiều thiết kế cao (m) (m3) 29.11 (m) 0.5 2.4.10 Hồ điều hòa, hồ cố Mục đích bể chứa chứa nước rửa màng, tưới cây,… Ta chọn thời gian lưu bể chứa ngày Bảng 2.3.10: Kết tính tốn bể chứa Kích thước thiết kế Chiều dài Chiều Chiều (m) rộng (m) sâu (m) 25 20 Chiều Tổng Thể tích cao bảo chiều thiết kế cao (m) (m3) 3,5 1500 (m) 0.5 2.5 Khái tốn kinh phí thực hệ thống 2.5.1 Chi phí xây dựng 18 Bảng 2.5.1 Khái tốn chi phí xây dựng ST T 2 HẠNG MỤC CẢI TẠO ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC HDPE, UPVC ĐÀO ĐẮP ĐỂ ĐẶT BỂ HỢP KHỐI Số lượng bể: DxL: 3mx11 m Diện tích sàn: 13x11 CỤM NHÀ TRÊN BỂ HỒ ĐIỀU HÒA TỔNG ĐƠN VỊ TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN m 100 3,000,000 300,000,000 m3 m3 m2 m2 m3 500 600,000 300,000,000 143 100 1500 3,000,000 6,000,000 1,777,000 429,000,000 600,000,000 2,665,500,000 4,294,500,000 2.5.2 Chi phí thiết bị Bảng 2.5.2 Khái tốn chi phí thiết bị Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) (3) (4) (5) (6) (7) Việt Nam Cái Nhật Bản Bộ Phao Điện model: MS21 Nhật Bản Bộ + Cường độ dòng điện : 0.5A + Dòng điện : AC/DC30V + Chiều dài dây điện: m Bộ khớp nối nhanh: Xuất xứ Việt Nam + Connection (khớp nối chính) + Ốc vít, dây xích nâng, trượt + Sliding bracket (khớp trượt) Việt Nam Bộ Nhật Bộ TT Tên hàng hóa (1) I (2) HẠNG MỤC BỂ SƠ LẮNG 1.1 Lưới chắn rác 25,000,000 25,000,000 45,700,000 91,400,000 + Kích thước: B x H = 3,6 m x 4,0 m + Vật liệu: Inox SUS 304 1.2 Bơm nước thải Hãng sản xuất: Shinmaywa Model: CN80 + Lưu lượng: 72 m3/h + Cột áp: H = 4,0 mH2O + Cơng suất: 2,2 kW/380V/3Pha/50Hz + Kích thước ống ra: 80 mm II 2.1 HẠNG MỤC BỂ ĐIỀU HỊA Bơm nước thải 19 Bản 22,000,000 44,000,000 22,000,000 22,000,000 9,200,000 9,200,000 10,000,000 10,000,000 44,000,000 44,000,000 Hãng sản xuất: Shinmaywa Model: CN65 + Vị trí lắp đặt: bể điều hòa + Lưu lượng: 42 m3/h + Cột áp: H = 4,0 mH2O + Công suất: 1,5 kW/380V/3 Pha/50Hz + Kích thước ống ra: 65 mm Phao Điện 2.2 + Cường độ dòng điện : 0.5A + Dòng điện : AC/DC30V Bộ khớp nối nhanh: Xuất xứ Việt Nam + Connection (khớp nối chính) + Ốc vít, dây xích nâng, trượt + Sliding bracket (khớp trượt) Hệ thống phân phối khí thơ bể điều hòa Đĩa phân phối khí thơ Hãng sản xuất: Jager + Màng: EPDM + Khung: PP + Lưu lượng đĩa: 1-30 m3/h Ống dẫn khí Nhật Bản Bộ Việt Nam Bộ Đức HT Italia Việt Nam Cái Đức HT Việt Nam + Ống PPR + Phụ kiện kèm 2.3 Van điện dạng thường đóng Dạng thường đóng Hãng sản xuất: ACL + Đường kính D50 + Kiểu đóng mở: servo + Điện áp:220V III HẠNG MỤC BỂ THIẾU KHÍ 3.1 Lưới chắn rác tinh + Kích thước: B x H = 0,6 m x 0,6 m + Vật liệu: Inox SUS 304 3.2 Hệ thống phân phối khí thơ Đĩa phân phối khí thơ Hãng sản xuất: Jager + Màng: EPDM + Khung: PP + Lưu lượng đĩa: 1-30 m3/h 20 Ống dẫn khí Việt Nam + Ống PPR + Phụ kiện kèm 3.3 Van điện dạng thường mở Italia Đức HT Hàn Quốc HT Nhật Bản Bộ 9,200,000 9,200,000 84,000,000 84,000,000 283,000,000 1,698,000,00 45,700,000 91,400,000 Dạng thường mở Hãng sản xuất: ACL + Đường kính D50 + Kiểu đóng mở: servo + Điện áp:220V IV HẠNG MỤC BỂ MBR 4.1 Hệ thống phân phối khí tinh Ống phân phối khí tinh Hãng sản xuất: Jager + Màng: EPDM + Khung: PP + Lưu lượng cặp ống: 18,5 m3/h Ống dẫn khí bể kèm theo Việt Nam + Ống uPVC Class 4.2 Modul màng MBR + Model: TC10A05-125 + Màng MBR dạng phẳng ( Flatsheet) + Số màng: 125 + Diện tích màng: 0,8 m2 + Lưu lượng: 0,3-1,0 m3(/m2.ngày) + Vật liệu: C-PVC; Polypropylene; polyester; PVC; ABS + Vật liệu khung đỡ: Inox SUS 304 + Kích thước Modul: 2000 mm x 750 mm x 2047 mm 4.3 Bơm tuần hoàn nước thải Hãng sản xuất: Shinmaywa Model: CN80 + Lưu lượng: 72 m3/h + Cột áp: H = 4,0 mH2O + Công suất: 2,2 kW/380V/3 Pha/50Hz + Kích thước ống ra: 80 mm 21 Phao Điện Nhật Bản Bộ + Cường độ dòng điện : 0.5A + Dòng điện : AC/DC30V Bộ khớp nối nhanh: Xuất xứ Việt Nam + Connection (khớp nối chính) + Ốc vít, dây xích nâng, trượt Việt Nam Bộ 4.4 Bơm tuần hoàn bùn thải Nhật Bản Bộ Việt Nam Bộ V Hãng sản xuất: Shinmaywa Model: CN40T + Lưu lượng: m3/h + Cột áp: H = 5,0 mH2O + Công suất: 0.25 kW/380V/3 Pha/50Hz + Kích thước ống ra: 40 mm Bộ khớp nối nhanh: Xuất xứ Việt Nam + Connection (khớp nối chính) + Ốc vít, dây xích nâng, trượt HẠNG MỤC BỂ LƯU BÙN 5.1 Ống lắng, vách thu nước Việt Nam Bộ Việt Nam Bộ Taiwan Bộ Việt Nam Taiwan Bộ 15,000,000 30,000,000 8,000,000 8,000,000 44,000,000 88,000,000 94,000,000 188,000,000 Ống lắng phân phối nước bể lưu bùn + Vật liệu: Inox Composite + Kích thước: D x L = 0,5 m x 3,0 m Vách chia nước VI 6.1 + Vật liệu: Composite NHÀ ĐIỀU HÀNH Máy thổi khí bể điều hòa, bể thiếu khí Hãng sản xuất: Trundean Model: ARS-50 + Lưu lượng: 1,1 m3/min + Cột áp: H = 40kPa Động Hãng sản xuất: Teco + Công suất: 2,2 kW/380V/3 Pha/50Hz 7.2 Máy thổi khí bể hiếu khí Hãng sản xuất: Trundean Model: ARS-125A + Lưu lượng: 13,5 m3/min + Cột áp: H = 40kPa 22 Động Việt Nam Itali Cái Italia Romani a Bộ Việt Nam Cái Việt Nam Cái Việt Nam Cái Việt Nam Cái Itali Cái Hãng sản xuất: Teco + Công suất: 15 kW/380V/3 Pha/50Hz 7.3 Bơm hút màng 26,400,000 52,800,000 22,000,000 44,000,000 6,500,000 39,000,000 2,500,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 30,000,000 30,000,000 9,000,000 9,000,000 Hãng sản xuất: Matra Model: Q4/B3T + Lưu lượng: 24 m3/h + Cột áp: 14 mH2O + Điện áp: 2,2 kW/380V/3 Pha/50Hz 7.4 Van điện dạng thường dóng Dạng thường đóng Hãng sản xuất: ACL + Đường kính D80 + Kiểu đóng mở: servo + Điện áp:220V 7.5 Bơm định lượng Hãng sản xuất: Hanna + Lưu lượng: 15 lit/h + Điện áp: 220V/1 Pha/50Hz 7.6 Thùng đựng hóa chất + Dung tích: 800 lít + Nhựa tổng hợp 7.7 Quạt hút mùi Quạt hút + Lưu lượng: > 15 m3/min + Vật liệu chế tạo: Thép, Inox SUS 304 Động + Điện áp: 1,1 kW/380V/3 Pha/50Hz 7.8 Tháp khử mùi + Kích thước: B x L x H = 650 mm x 650 mm x 2000 mm + Vật liệu: Thép sơn chống gỉ 7.9 Bơm hóa chất tháp khử mùi Hãng sản xuất: Matra + Lưu lượng: 200-900 lít/min + Điện áp: 0,74 kW/380V/3 Pha/50Hz 23 7.1 Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Balan Bộ Việt Nam Tủ Việt Nam Hệ Bộ Bộ HT 15,000,000 15,000,000 350,000,000 350,000,000 267,000,000 267,000,000 Roman ia 35,000,000 35,000,000 Roman ia 28,000,000 28,000,000 Taiwa n 880,000,000 880,000,000 + Đường kính: D80; Dạng + Lưu lượng max: 60 m3/h + Lưu lượng min: m3/h 7.1 Tủ điện điều khiển + Chế động tự động tay + Tủ điện chế tạo thép phủ sơn tĩnh điện + Vật tư cho tủ điện phù hợp với chủng loại thiết bị có thị trường VN phù hợp với điều kiện tự nhiên VN + Cáp điện: Cáp tiêu chuẩn, phù hợp với thiết bị VI II ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ + Ống dẫn nước: uPVC + Ống dẫn hóa chất: ppr + Ống dẫn khí: Khu vực nhà điều hành Inox SUS 304 + Ống dẫn khí: Ngồi bể xử lý HDPE + Ống dẫn khí: Trong bể xử lý uPVC Giá đỡ ống: Thép Cacbon bên bể; Inox SUS 304 bên bể theo thiết kế, chế tạo phù hợp với thực tế IX THIẾT BỊ ĐO 9.1 Thiết bị đo DO Hãng sản xuất: Hanna Model: HI 8410 + Dải đo: 0-50 mg/l + Online + Bao gồm hiển thị, đầu đo 9.2 Thiết bị đo pH Hãng sản xuất: Hanna Model: BL931700 + Dải đo: 0-12 pH + Online + Bao gồm hiển thị, đầu đo X HẠNG MỤC XỬ LÝ BÙN 10 Hãng sản xuất: Chinsun 24 XI 11 11 Model: NBD-E50 + Công suất ép bùn: 0.8 - 2.3 + Đi kèm hệ thống trộn hóa chất, keo tụ HẠNG MỤC BỂ XỬ LÝ PHOTPHO HT Việt Nam Bộ nguồn 24 V Dòng định mức: > 0,5 A Ht China Tấm nhôm điện cực Ht Việt Nam Đức HT 875,000,000 875,000,000 144,000,000 144,000,000 280,000,000 280,000,000 Bộ điện cực tách xử lý Photpho Hệ thống phân phối khí tinh Ống phân phối khí tinh Hãng sản xuất: Jager + Màng: EPDM + Khung: PP + Lưu lượng cặp ống: 18,5 m3/h Ống dẫn khí bể kèm theo XI I 12 + Ống uPVC Class HẠNG MỤC HỆ THỐNG LỌC TINH Hệ thống lọc áp lực, lọc cặn, lọc tinh Cột lọc áp lực: Công suất 40 m3/h Vật liệu lọc kèm, xuất xứ Việt Nam Autovalve Lọc tinh 12 Bồn lọc than hoạt tính 12 Đồng hồ đo áp:Hãng sản xuất: ITEC - ITALIA Khoảng đo: -1 - 15kg/cm2 mặt phi 80, chân inox; P103-80-115bar 12 Bơm áp lực XI II Hãng sản xuất: Matra + Lưu lượng: 40 m3/h + Công suất: 5,5 kW HẠNG MỤC BỂ COMPOSITE HỢP KHỐI 13 Bể composite Việt Nam Ht China Ht China Ht Ht 1 China China Ht VN 70,000,000 Ht Italia tương đương 1,500,000 Itali Cái Việt Nam Cái Bể xử lý số 1,2,3,4 + Vật liệu: Composite + Kích thước: D x L = 3,0 m x 11,0 m 25 140,000,000 3,000,000 44,500,000 89,000,000 985,000,000 3,940,000,00 TỔNG (chin tỉ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng) 9,685,000,00 2.5.3 Tổng hợp chi phí Bảng 2.5.3 Khái tốn chi phí tồn hệ thống xử lý nước thải TT Nội dung công việc ĐV SL (1) (2) (3) (4) HT Gói 1 Chi phí cung cấp thiết bị Đơn giá ( VNĐ) (5) Thành tiền (VNĐ) (6) 9,685,000,000 - Cung cấp Bơm chìm; Thiết bị điều chỉnh mức; máy thổi khí; Bảng điều khiển Điện Bảng sơ đồ trực quan; Modul màng lọc; Đường ống lọa; Cáp điện vv…(Cụ thể vật tư cung cấp nằm Bảng 01-Bảng báo giá chi tiết phần thiết bị cơng nghệ) Chi phí xây dựng 4,294,500,000 Thi cơng hạng mục: cải tạo hệ thống nước, hố đặt bể hợp khối, hồ điều hòa, nhà trạm xử lý 7.3% (1+2) Chi phí chuẩn bị đầu tư: - Đo vẽ đồ trạng tỷ lệ 1/500; - Xác định giới đường đỏ, thông số kỹ thuật; - Lập hồ sơ đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu công tác khảo sát, lập BCNCKT - Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu - Thẩm định kết lựa chọn nhà thầu - Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, khảo sát địa chất - Giám sát khảo sát xây dựng; - Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; - Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thẩm định dự án đầu tư xây dựng; - Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị dự 26 1,020,503,500 án TỔNG GIÁ (làm tròn: mười lăm tỉ đồng) 15,000,003,500 2.5 Tổng hợp chi phí vận hành hệ thống : Bảng 2.5.1: Tổng hợp chi phí vận hành trạm xử lý nước thải Hạng mục TT Đơn vị Giá trị Chi phí hóa chất VND/1 ngày 100,000 Chi phí điện VND/1 ngày 854,772 Tổng chi phí vận hành ngày VND/1 ngày 954,772 Tổng chi phí vận hành m3 nước thải Chi phí vận hành 1m3 nước thải 2,728 đồng 27 VND/1 m3 2,728 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN Ưu điểm mà công nghệ xử lý nước thải Viện khoa học công nghệ Môi trường đề xuất bao gồm: Hệ thống màng MBR có ưu điểm sau đây: có độ bền học cao, khả chống tắc nghẽn cao, Sợi màng MBR cố định đầu giúp tăng tuổi thọ giảm tắc nghẽn bùn hoạt tính, Kích thước sợi màng MBR lớn sợi sợi màng rỗng thơng thường (đường kính 2,6mm), làm giảm đáng kể cơng suất bơm hút nước, áp suất vận hành áp lực ngược thấp, tiêu thụ điện thấp, Thiết kế thiết kế kiểu mô-đun đơn giản, vận hành hệ thống dễ dàng bảo trì, chất lượng sản phẩm nước tuyệt vời, độ bền 8-10 năm Hệ thống thiết kế theo công nghệ AO kết hợp MBR công nghệ tiên tiến giới lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, giúp xử lý triệt để tiêu Nito Photpho, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, giúp Chủ đầu tư tái sử dụng nước thải vao mục đích tưới rửa đường Hệ thống có lắp độ tiền xử lý bậc hoạt động theo ngun lý keo tụ - tạo bơng – lắng thích hợp với đặc thù nước thải giặt là, dược phẩm đồng thời giúp kết tủa sơ lượng photpho sẵn có nước thải Hệ thống lắp đặt bể lắng trước lọc MBR Bể lắng xử lý 70% lượng bùn cặn giảm lượng bùn cặn cho lọc MBR giúp cho lọc MBR hoạt động ổn định giảm chu kỳ rửa lọc MBR Hệ thống xử lý mùi cải tiến nhiều hoạt động đơn giản, hiệu đảm bảo không phát tán mùi Hệ thống hoạt động vượt công suất thiết kế từ 20 - 30% cần thiết có hỗ trợ tiền xử lý bậc tốc độ lọc MBR chọn (22,55 m3/tấm.ngày) mức thấp tốc độ lọc trung bình (tốc độ lọc trung bình màng MBR 23,25 m3/tấm.ngày; tốc độ lọc tối đa 31 m3/tấm.ngày) Hệ thống dễ dàng nâng cấp tăng công suất thêm 30% mà không cần xây dựng thêm bể 28 ... hoạt Trung tâm điều dưỡng người có cơng tỉnh Hải Dương; - Bổ sung hợp phần xử lý, khắc phục ô nhiễm nước thải y tế Trung tâm điều dưỡng người có cơng tỉnh Hải Dương; Để đảm bảo điều kiện nghỉ dưỡng. .. Côn Sơn Khu điều dưỡng hứa hẹn nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho Người có có cơng ngồi tỉnh 1.2 Tính cấp thiết dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Trung tâm nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đưa... nhiễm 1.5.4 Yêu cầu công nghệ xử lý nước thải Dây chuyền công nghệ áp dụng cho hệ thống xử lý nước thải tổ hợp cơng trình nước thải làm theo bước Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ toán kinh tế phức
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh kỹ thuật dự án cải tạo, sửa CHỮA TU bổ hệ THỐNG xử lý nước THẢI của TRUNG tâm điều DƯỠNG NGƯỜI có CÔNG TỈNH hải DƯƠNG, thuyết minh kỹ thuật dự án cải tạo, sửa CHỮA TU bổ hệ THỐNG xử lý nước THẢI của TRUNG tâm điều DƯỠNG NGƯỜI có CÔNG TỈNH hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn