CLB toán thang 11 2018

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 08:51

CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ THÁNG 11-2018 Thể lệ Thi cá nhân: mỗi thí sinh dự thi giải 10 câu hỏi và bài tập dạng trắc nghiệm điền khuyết, mỗi câu đúng dành điểm Thi giữa các câu lạc bộ: Gồm hai vòng thi Vòng 1: Tiếp sức toán: Các thí sinh ngồi theo thứ tự số báo danh tăng dần, thí sinh mỗi đội lần lượt giải bài toán chỉ ghi đáp số Khi thí sinh đầu tiên kết thúc phần thi, nộp bài cho ban giám khảo, thí sinh tiếp theo mới được nhận đề để giải, thời gian tối đa là 10 phút cho bài toán Mỗi bài đúng được điểm Đội giải nhanh nhất được cộng điểm, thí sinh cuối cùng của đội hoàn thành bài thi và nộp bài cho ban giám khảo thi giám sát của đội đó phất cờ báo hiệu cho ban tổ chức biết để tim đội nhanh nhất Kết thúc phần thi giám khảo mở đáp án chấm trực tiếp vào bài và cộng điểm, thư ký sẽ thu kết quả tại bàn giám khảo Vòng 2: Du lịch toán học: Có vị trí mang tên một đất nước cho các bạn học sinh đến tham quan Mỗi nước có hai giám khảo đại diện Các thí sinh đội cùng giải bốn bài toán, có hiệu lệnh đội trưởng mỗi đội đến nước thứ nhất (theo bốc thăm) để lấy đề bài 1, sau đó các thí sinh đội cùng giải bài rồi đội trưởng nộp bài cho giám khảo của nước đó, nếu kết quả chưa đúng thi giám khảo yêu cầu làm lại đến nào đội đó làm đúng kết quả bài mới có chữ ký của giám khảo nước đó để đến nước thứ hai nhận đề bài giải tiếp Cứ tiếp tục cho đến bài Tổng thời gian tối đa cho cả bài toán là 10 phút, mỗi bài giải đúng được điểm Vòng thi sẽ kết thúc hết giờ hoặc có một đội đã về đích Sau kết thúc hai vòng thi, ban tổ chức sẽ cộng điểm hai vòng thi và xếp giải CUỘC THI CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI CÁ NHÂN TRUNG HỌC CƠ SƠ Thời gian làm bài: 10 phút Câu Khi tính 25 máy tính Casio Màn hinh hiện kết quả là số nào các số sau? (A): (B): (C): 20 (D): Câu Giải phương trinh x   Câu Trong tam giác ABC, AB=6cm, AC=8cm, BC=10cm Nếu M là trung điểm của BC thi độ dài AM cm? Câu Cho ABC vuông tại A, đường cao AH Biết BH=2cm và HC=8cm.Tính độ dài đường cao AH Câu Tim giá trị của biểu thức A     Câu Tim giá trị của biểu thức S  1    1 2 99  100 Câu Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  x  x   x  x  Câu Tính giá trị của B  sin   cos  Biết cos  Câu Cho hàm số y=f(x) thỏa mãn f(x-1)=2x+3 Tính f(5) Câu 10 Cho a �2 Tim giá trị nhỏ nhất của tổng S  a  a2 Phần thi dành cho khán giả Câu 1: Hai mươi chú vịt bờ Mười hai chú đã vội nhào xuống ao Đằng xa chú mão đứng dòm Đếm chân đám vịt hỏi còn Đáp án:16 Câu 2: Anh Khoai thả bèo cái xuống một cái ao Cứ đến ngày hôm sau, số lượng bèo cái lại tăng gấp đôi Đến ngày thứ 32 thi bèo đầy ao Vậy hết ngày thứ thi bèo đầy nửa ao? Đáp án: 31 Câu 3: Một phụ nữ hái táo vườn Để khỏi khu vườn, bà phải qua cánh cửa mà mỗi cánh cửa bà đều phải để lại 1/2 số táo hiện có cho lính canh Bà đã mang được 10 quả về nhà Hỏi số táo mà những lính canh đã giữ lại Đáp án: 150 Câu 4: Có USD (tiền giấy loại USD) cả hai chiếc ví Nhưng có một chiếc ví có số tiền gấp đôi chiếc ví còn lại làm điều này có thể xảy ra? Đáp án: Mỗi chiếc ví có USD và ciếc ví này nằm chiếc ví Câu 5: Bạn An vào siêu thị mua được hộp kẹo bên ngoài có ghi 100 chiếc, bạn An muốn đếm cho bạn Binh 70 chiếc kẹo, biết mỗi giây bạn đếm được chiếc Hỏi bạn An phải mất giây để đếm đủ cho bạn Binh 70 chiếc kẹo? Đáp án: giây Câu 6: Có hai chiếc hộp, chiếc thứ nhất đựng quả bóng đỏ và quả bóng xanh, chiếc thứ hai đựng quả bóng đỏ và quả bóng xanh Không nhin vào hộp, để lấy quả màu đỏ thi nên lấy ở hộp nào để khả được quả màu đỏ cao hơn? Đáp án: hộp Câu 7: Cô giáo giao cho Hoa ba số dương và bảo hãy cộng lại Liên được cô giao cho số dương đúng y vậy và được bảo là hãy nhân chúng lại với Lạ thay cả Hoa và Liên đều có cùng một kết quả Vậy ba số ấy là ba số nào? Câu 8: Có bóng đèn phòng và công tắc tương ứng với bóng đèn bên ngoài nơi không nhin thấy phòng Làm thế nào để xác định được công tắc nào của bóng nào nếu chỉ được phép vào phòng lần? Đáp án: Ta bật công tắc lên đợi một lúc khoảng phút, sau đó tắt bật công tắc khác rồi vào phòng đèn nào sáng là đèn của công tắc vừa bật, đèn nào nóng là của công tắc bật lúc đầu Phần thi tiếp sức toán Bài 1: Các xúc sắc có các mặt từ đến chấm xếp chồng lên hinh vẽ Tính tổng số chấm các mặt không nhin thấy Bài 2: Cho tam giác ABC có chiều dài các cạnh là a, b, c Dựng ba cạnh của tam giác các hinh vuông được hinh mới có cạnh Tim chu vi hinh cạnh theo a, b, c Bài 3: Tính giá trị của biểu thức 3x+2y biết x2+xy=15 và x+y=5 Bài 4: Tính S=(2+1)(22+1)(24+1)(28+1)-216 Bài 5: Tim giá trị lớn nhất của biểu thức P  2x x 1 Phần thi du lich toán Bài thi Việt Nam: Trong bạn học sinh được bầu làm cán sự lớp a) Có cách chọn bạn dự đại hội liên đội ? b) Có cách bầu bạn đó có bạn lớp trưởng, bạn lớp phó Bài thi Singapore Given that 3*4=32+42=9+16=25, and 5*7=52+72=25+49=74 Find the positive integer x such that 6*x=45 Bài thi England Given the figure such that CA=CB=6cm; CD=10cm; DA=DE=8cm B, C, D and E are collinear Find the measure of angle BAE A B C 10 D E Bài thi American Given the following figure, when AB and AD are both perpendicular to BD, AC is perpendicular to CE, AB=5cm, BD=12cm, and DE=7cm Find the length of BC E A B C D CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Các xúc sắc có các mặt từ đến chấm xếp chồng lên hinh vẽ Tính tổng số chấm các mặt không nhin thấy Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Cho tam giác ABC có chiều dài các cạnh là a, b, c Dựng ba cạnh của tam giác các hinh vuông được hinh mới có cạnh hinh vẽ Tim chu vi hinh cạnh theo a, b, c A b c B a C Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm số:………………… CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Tính giá trị của biểu thức 3x+2y biết x2+xy=15 và x+y=5 Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Tính S=(2+1)(22+1)(24+1)(28+1)-216 Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Tim giá trị lớn nhất của biểu thức P  2x x 1 Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI DU LỊCH TOÁN Tổng thời gian làm bài bài thi: 10 phút Bài thi Singapore Problem: Given that 3*4=32+42=9+16=25, and 5*7=52+72=25+49=74 Find the positive integer x such that 6*x=45 Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI DU LỊCH TOÁN Tổng thời gian làm bài bài thi: 10 phút Bài thi Việt Nam Đề bài: Trong bạn học sinh được bầu làm cán sự lớp a) Có cách chọn bạn dự đại hội liên đội ? b) Có cách bầu bạn đó có bạn lớp trưởng, bạn lớp phó Tên đội:…………… Đáp số: a)…………………… b)…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI DU LỊCH TOÁN Tổng thời gian làm bài bài thi: 10 phút Bài thi England Problem: Given the figure such that CA=CB=6cm; CD=10cm; DA=DE=8cm B, C, D and E are collinear Find the measure of angle BAE A B C 10 D E Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm số:………………… CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI DU LỊCH TOÁN Tổng thời gian làm bài bài thi: 10 phút Bài thi American Problem: Given the following figure, when AB and AD are both perpendicular to BD, AC is perpendicular to CE, AB=5cm, BD=12cm, and DE=7cm Find the length of BC E A B C D Tên đội:…………… Đáp số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… C̣C THI CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI CÁ NHÂN TRUNG HỌC CƠ SƠ Thời gian làm bài: 10 phút Họ tên:……………………………………………… Lớp:…………… (Mỗi câu trả lời đúng đạt điểm) Câu Nội dung câu hỏi Trả lời Khi tính 25 máy tính Casio Màn hinh hiện kết quả là số nào các số sau? (A): (B): (C): 20 (D): Tim nghiệm của phương trinh x   Trong tam giác ABC, AB=6cm, AC=8cm, BC=10cm Nếu M là trung điểm của BC thi độ dài AM cm? Cho ABC vuông tại A, đường cao AH Biết BH=2cm và HC=8cm.Tính độ dài đường cao AH Tim giá trị của biểu thức A     Tim giá trị của biểu thức S  Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  x  x   x  x  Tính giá trị của B  sin   cos  Biết cos  Cho hàm số y=f(x) thỏa mãn f(x-1)=2x+3 Tính f(5) 10 Cho a �2 Tim giá trị nhỏ nhất của tổng S  a  1    1 2 99  100 a2 Tổng số câu đúng: ………………… Điểm số: ………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) C̣C THI CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI CÁ NHÂN TRUNG HỌC CƠ SƠ Thời gian làm bài: 10 phút Họ tên:……………………………………………… Lớp:…………… (Mỗi câu trả lời đúng đạt điểm) Câu Nội dung câu hỏi Trả lời Khi tính 25 máy tính Casio Màn hinh hiện kết quả là số nào các số sau? (A): (B): (C): 20 (D): D Tim nghiệm của phương trinh x   19 Trong tam giác ABC, AB=6cm, AC=8cm, BC=10cm Nếu M là trung điểm của BC thi độ dài AM cm? Cho ABC vuông tại A, đường cao AH Biết BH=2cm và HC=8cm.Tính độ dài đường cao AH 5 Tim giá trị của biểu thức A     Tim giá trị của biểu thức S  Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  x  x   x  x  Tính giá trị của B  sin   cos  Biết cos  Cho hàm số y=f(x) thỏa mãn f(x-1)=2x+3 Tính f(5) 10 Cho a �2 Tim giá trị nhỏ nhất của tổng S  a  4cm 1    1 2 99  100 5/4 15 9/4 a2 Tổng số câu đúng: ………………… Điểm số: ………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) C̣C THI CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 PHIẾU GHI ĐIỂM PHẦN THI ĐỒNG ĐỢI Phần thi: Tiếp sức tốn CÂU, ĐIỂM ĐỘI I ĐỘI II ĐỘI III ĐỘI IV ĐỘI III ĐỘI IV Tổng điểm Phần thi: Du lịch tốn BÀI, ĐIỂM ĐỢI I ĐỢI II Bài thi Việt Nam Bài thi Singapore Bài thi England Bài thi American Tổng điểm Tổng điểm hai phần thi và xếp giải Kết ĐỘI I ĐỘI II ĐỘI III ĐỘI IV Tổng điểm Xếp giải Thư kí (Kí và ghi rõ họ tên) Trưởng ban tổ chức (Kí và ghi rõ họ tên) ... CE, AB=5cm, BD=12cm, and DE=7cm Find the length of BC E A B C D CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Các xúc sắc có... số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm sớ:………………… CÂU LẠC BỢ TOÁN T̉I THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Cho tam giác ABC... số:…………………… Giám khảo (Kí và ghi rõ họ tên) Điểm số:………………… CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ 2018 ĐỀ THI TIẾP SỨC TOÁN Tổng thời gian làm bài câu: 10 phút Câu Đề bài: Tính giá trị của
- Xem thêm -

Xem thêm: CLB toán thang 11 2018, CLB toán thang 11 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn