Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

5 48,418 1,446
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 19:10

BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC Bài 1. Giải phương trình Bài 2. Giải phương trình Đặt Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện . Điều kiện . * Với . * Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình . Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta có PT Vậy họ nghiệm của phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương trình: a) b) vô nghiệm Đáp số : Bài 7. Giải phương trình Điều kiện Ta có ( ) (thỏa mãn điều kiện) Bài 8. Giải phương trình . Bài 9. Giải phương trình PT Đặt , ta được : * Với * Đáp số: trong đó là góc nhọn có Bài 10. Giải phương trình Điều kiện có nghĩa : và PT Bài 11. Cho Tính theo m giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của . Từ đó tìm m sao sao . Đặt và . Xét bảng biến thiên ta có: . Bài 12. Giải phương trình: . Phương trình đã cho tương đương với: Bài 13. Giải phương trình : . BÀI TẬP LƯỢNG GIÁC Bài 1. Giải phương trình Bài 2. Giải phương trình Đặt Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình. Với . * Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình . Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta có PT Vậy họ nghiệm của phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án), Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án), Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn