NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM

68 7 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 23:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẦM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG Họ tên sinh viên : ĐẶNG THỊ THÚY THOA Mã sinh viên :1109053414 Lớp : Đ9.QK03 Giảng viên hướng dẫn: ThS Bùi Đức Lộc HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 3.1.3.1 Các nhà cung cấp hệ thống cửa hàng 27 3.1.3.2 Khách hàng .27 3.1.3.3 Đối thủ cạnh tranh 28 3.2.1.1 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 29 3.2.1.2 Sản phẩm kinh doanh công ty 29 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 3.1.3.1 Các nhà cung cấp hệ thống cửa hàng 27 3.1.3.2 Khách hàng .27 3.1.3.3 Đối thủ cạnh tranh 28 3.2.1.1 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 29 3.2.1.2 Sản phẩm kinh doanh công ty 29 MỞ ĐẦU Trong thập niên qua, kinh tế giới thay đổi cách mạnh mẽ sức ép tồn cầu hóa, phát triển vũ bão cơng nghệ mở cửa thị trường Kèm theo phát triển cơng nghệ, đặc biệt cơng nghệ thơng tin, xóa rào cản không gian địa lý Khách hàng có nhiều quyền trước Nhờ vào cơng nghệ họ tiếp cận thơng tin sản phẩm tốt hơn, từ họ có nhiều lựa chọn Công nghệ để kết nối khách hàng với thị trường, với sản phẩm marketing Marketing ngày trở thành đua dựa quyền sở hữu thông tin nhiều quyền sở hữu tài nguyên khác Các đối thủ cạnh tranh bắt chước trang thiết bị sản phẩm qui trình sản xuất kinh doanh họ chép thông tin chất xám Dung lượng thông tin công ty tạo lợi cạnh tranh chiến lược cho cơng ty Marketing cầu nối trung gian hoạt động doanh nghiệp thị trường, đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp hướng đến thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh Nhờ có hoạt động marketing mà doanh nghiệp dự báo chu kì sống sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng tương lai biến động thị trường, từ đưa chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hạn chế rủi ro Có hoạt động marketing tốt chìa khòa vàng cho doanh nghiệp bước tới ngưỡng thành công CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Cùng với xu tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại kinh tế tăng tốc biến đổi môi trường, đặc biệt cạnh tranh gay gắt cộng với nhu cầu khách hàng ngày đa dạng, đòi hỏi khắt khe chất lượng, dịch vụ khách hàng Để tồn tại, tất doanh nghiệp nỗ lực bước tạo dựng danh tiếng, tìm chỗ đứng riêng thị trường Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp thành cơng, tăng cường vị so với doanh nghiệp nước Ngoài việc đầu tư vào sản phẩm, nhân lực hoạt động marketing mũi tên đưa vị doanh nghiệp thị trường Ngày dịch vụ trở thành ngành sản xuất lớn toàn cầu Đối với hàng hóa, marketing phương tiện trao đổi dịch vụ marketing phương tiện hỗ trợ, xúc tác Kinh tế thị trường ngày phát triển mức độ cạnh tranh cao Cạnh tranh vừa động lực thúc đẩy, vừa công cụ đào thải, lựa chọn khắt khe thị trường Vì vậy, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải định hướng theo thị trường cách động linh hoạt Do bên cạnh chức tài chính, sản xuất, nhân marketing cầu nối doanh nghiệp thị trường Là nhiều doanh nghiệp, Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang, nơi tác giả thực tập, quan tâm giúp đỡ cán phòng ban, đặc biệt phòng Kinh doanh, với việc thu thập thơng tin, đánh giá, phân tích, tác giả nhận thấy năm qua cơng ty có thành cơng định, đóng góp nhiều lợi ích mặt xã hội tăng thu nhập nâng cao đời sống cho cơng nhân viên Bên cạnh tồn mặt hạn chế cần khắc phục Đặc biệt thiếu sót hoạt động marketing Nhận thức tầm quan trọng hoạt động marketing thực trạng marketing Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang, tác giả mạnh dạn đề xuất nghiên cứu đề tài “ Nâng cao hiệu hoạt động marketing cho sản phẩm công ty cổ phần thời trang Thiên Quang” 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Tại công ty thành công hàng đầu giới, marketing không chức hoạt động kinh doanh, triết lý dẫn dắt toàn hoạt động doanh nghiệp việc phát hiện, đáp ứng làm thoả mãn cho nhu cầu khách hàng Họ hiểu lợi cạnh tranh từ marketing có từ lực marketing doanh nghiệp, lực vài cá nhân Để giữ lợi cạnh tranh đó, việc nâng cao hiệu marketing điều vô cần thiết Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, có nhiều người viết tham luận, nghiên cứu đề cập đến vấn đề marketing nâng cao hiệu marketing Qua q trình tìm hiểu thu thập thơng tin, tác giả tìm thấy số sách báo, luận nói vấn đề như: - Al Ries - Jack Trout.2013 22 quy luật bất biến Marketing Cuốn sách nói lên quy luật nằm lòng lĩnh vực marketing - Bob Cialdini.2012 Bí tạo ảnh hưởng Đây sách nói tâm lý người hay cụ thể khách hàng có ảnh hưởng đến định mua hàng; - Đức Minh.2008 Những điều hay quản trị đại Cuốn sách nói người lãnh đạo chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu bán hàng; - Philip kotler Kevin Lane Keller.2013 Quản trị Marketing Giáo trình khái quát hoạt động marketing, qua phân tích đưa phương pháp marketing hiệu quả; - PGS.TS Ngô Kim Thanh.2014 Quản trị chiến lược Giáo trình đưa nhân tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp phân tích chiến lược để doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng Nhìn chung, có nhiều cơng trình nghiên cứu marketing doanh nghiệp Các cơng trình khẳng định tầm quan trọng hoạt động marketing doanh nghiệp Tuy nhiên, sách, viết chủ yếu khai thác cách để nâng cao hiệu marketing theo quy mơ lớn, có tính áp dụng cho toàn doanh nghiệp toàn giới chưa vào doanh nghiệp cụ thể Hơn nữa, công ty cổ phần thời trang Thiên Quang, nhiều tác giả viết đề tài “ Hoàn thiện công tác tạo động lực cho lực lượng bán hàng công ty cổ phần thời trang Thiên Quang” , “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán - nhân viên công ty cổ phần thời trang Thiên Quang”.v.v chưa có tác giả đề cập đến vấn đề marketing Xuất phát từ tình hình nghiên cứu trên, tiếp thu thành nghiên cứu trước, đề tài tác giả chủ yếu tập chung thiếu sót hoạt động marketing, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu marketing cho sản phẩm công ty cổ phần thời trang Thiên Quang 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu  Mục tiêu Phân tích hạn chế hoạt động marketing công ty, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu marketing cho Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang  Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ 1: Hệ thống kiến thức marketing để thấy vai trò, chức hoạt động marketing hoạt động kinh doanh cơng ty Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu chung cơng ty, hoạt động marketing, phân tích thực trạng hoạt động marketing sản phẩm công ty cổ phần thời trang Thiên Quang Nhiệm vụ 3: Xác định yếu tố đo lường yếu tố ảnh hưởng đến hiệu marketing công ty Nhiệm vụ 4: Đưa giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh nhằm nâng cao hiệu sách marketing sản phẩm để nâng cao khả cạnh tranh 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing? Vai trò mục tiêu hoạt động marketing doanh nghiệp? Cơng ty cổ phần thời trang Thiên Quang có hạn chế, thiếu sót việc phát triển hoạt động marketing nâng cao hiệu sản phẩm? Cần có giải pháp giúp cho Cơng ty cổ phần thời trang Thiên Quang khắc phục vấn đề đó? 1.5 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Hoạt động markting Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang 1.6 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động marketing Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2017 – 05/2017 Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang 1.7 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận thực dựa phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp định lượng, kết hợp với phương pháp định tính với phương pháp khác thống kê, mơ tả phân tích – tổng hợp Số liệu thực đề tài bao gồm số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp Số liệu thứ cấp thực sở nghiên cứu tài liệu sẵn có lý thuyết thực tiễn hoạt động marketing Việt Nam trình hội nhập kinh tế Tác giả kết hợp vận dụng lý thuyết hệ thống, phương pháp mô tả, điều tra phân tích số liệu thống kê, phương pháp nghiên cứu điển hình mơ hình hóa Ngồi sử dụng phương pháp chun gia để làm sáng tỏ cụ thể hóa nội dung nghiên cứu, phần nêu giải pháp Đặc biệt, phương pháp vật biện chứng sử dụng làm tảng, đạo toàn diện vấn đề nghiên cứu khóa luận Phương pháp xây dựng mơ hình nghiên cứu, tổng hợp phân tích: Tác giả tiến hành nghiên cứu số tài liệu để có sở lý thuyết, từ vận dụng sở lý thuyết vào phân tích thực tiễn đưa giải pháp phù hợp nhằm khắc phục vấn đề Còn số liệu sơ cấp tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin: Để thu thập thông tin, tác giả sử dụng phương pháp điều tra bảng hỏi vấn sâu Phương pháp điều tra bảng hỏi vấn, không đối thoại trực tiếp lời, mà cách đưa câu hỏi in sẵn giấy, gửi trước đến người vấn để nhận ý kiến trả lời theo câu hỏi mà người nghiên cứu đặt Phương pháp vấn sâu: Tác giả sử dụng phương pháp vấn sâu số cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, nhân viên marketing quản lý công ty cổ phần thời trang Thiên Quang để tìm hiểu vấn đề họ gặp phải biết ý kiến họ tính khả thi số đề xuất giải vấn đề mà tác giả đưa đề tài 1.8 Kết cấu đề tài Ngoài phần kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết hoạt động marketing doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng chất lượng hoạt động marketing cho sản phẩm Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang Chương 4: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing cho sản phẩm Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang Có lẽ để phát triển bền lâu thương hiệu thứ để định Thương hiệu doanh nghiệp gây ảnh hưởng cực lớn cho khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng Nhưng lại trở thành hạn chế cho phát triển công ty – thương hiệu mờ nhạt Người ta biết đến Thiên Quang nhờ cửa hàng treo logo nhãn hàng thời trang cơng sở có tiếng Việt Tiến, May 10… thương hiệu trẻ em Gap, Vega, Kico, Tân Đức, Jin Jean, Gen Viet, Melody, Jokid hàng sơ sinh Thái lan Vì cơng ty cần đầu tư nhiều vào việc nâng cao hình ảnh thương hiệu riêng Đặc biệt, hạn chế công ty mảng marketing online Trong thời đại mạng xã hội, internet phát triển cực độ, doanh nghiệp tận dụng để đẩy mạnh tên tuổi, quảng cáo, tăng doanh thu thiếu sót Marketing online có tầm ảnh hưởng khơng khác bao so với marketing trực tiếp Nó tạo doanh thu, hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp 3.5.2.2 Nguyên nhân Mọi hạn chế hay thất bại có nguyên nhân Qua phân tích thành tựu, hạn chế tác giả rút nguyên nhân hạn chế Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang là: Chiến lược nghiên cứu thị trường non yếu Khơng có phòng Marketing riêng biệt với phòng Kinh doanh Khơng trọng vào khâu đầu tư hình ảnh, quảng bá thương hiệu Chất lượng nhân viên kinh doanh chưa đạt yêu cầu: nhân viên chưa có trình độ chun mơn, chun sâu, chưa thực tâm huyết với công việc 50 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG Hiện nay, Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) Do đó, doanh nghiệp nước có nhiều hội thách thức kinh doanh Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển kinh tế ngày hội nhập cần phải động, đổi cơng nghệ, vững mạnh tài đặc biệt phải xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phát huy điểm mạnh, tận dụng hội, hạn chế tối đa điểm yếu, đẩy lùi nguy thị trường chung với nước giới Để xây dựng kế hoạch đó, doanh nghiệp cần phải thực tốt hoạt động marketing Qua trình tìm hiểu phân tích, tác giả đề định hướng kinh doanh tương lai đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu marketing công ty cổ phần thời trang Thiên Quang sau: 4.1 Định hướng phát triển hoạt động marketing cho sản phẩm công ty cổ phần thời trang Thiên Quang thời gian tới Chiến lược phát triển công ty cổ phần thời trang Thiên Quang giai đoạn 2017- 2022 tiếp tục kiên định với mực tiêu “Trở thành nhà phân phối lớn cho dòng sản phẩm may mặc- thời trang hàng đầu Việt Nam” theo định hướng hoạt động hiệu - bền vững Với tầm nhìn đó, để hồn thành sứ mệnh “ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến hài lòng, thỏa mãn cho tất khách hàng”, chiến lược Thiên Quang Fashion thời kì 2017 – 2022 cần xác lập giá trị cốt lõi: • Ln đổi mới, động sáng tạo; • Cam kết với mục tiêu chất lượng sản phẩm, dịch vụ; • Đáp ứng nhu cầu khách hàng 51 Trong vòng năm tới (2017 – 2022), Thiên Quang tiếp tục tập chung vào mục tiêu tài sau: • Tổng tài sản bình qn tăng 10-15%/năm • Lợi nhuận trước thuế tăng bình qn 12-15%/năm • Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 1,0-1,2% Tiếp tục thực triết lý kinh doanh để đưa Thiên Quang đến gần với người tiêu dùng, thương hiệu Thiên Quang Fashion trở thành từ khóa nhiều người tìm kiếm: • Tư vấn giải pháp toàn diện nhất, thẩm mỹ tối ưu cho khách hàng sản phẩm nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tin cậy • Ln đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức kinh doanh • Khơng bán cơng ty có mà cung cấp cho khách hàng diện mạo mới, khởi đầu cho diện mạo thành công tự tin khách hàng • Văn hố doanh nghiệp kết tinh đoàn kết thống tồn thể Cơng ty, tạo nên sức mạnh tảng vững cho phát triển lâu dài bền vững 4.2 Xây dựng phòng Marketing riêng biệt với phòng Kinh doanh 4.2.1 Thành lập phòng Marketing Một doanh nghiệp muốn phát triển nhanh hơn, xa hơn, vững khơng thể thiếu phòng Marketing – nơi dự báo cung cầu tương lai Để hoạt động tốt tương lai, để không bị phụ thuộc vào đối tác kinh doanh, Thiên Quang Fashion cần thành lập cho phòng Marketing riêng biệt với phòng Kinh doanh Dưới đây, tác giả đề xuất sơ đồ phòng Marketing cho cơng ty cổ phần thời 52 trang Thiên Quang Sơ đồ 4.1: Sơ đồ phòng marketing cho công ty cổ phẩn thời trang Thiên Quang (Nguồn: tham khảo) Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy, công ty hoạt động hình thức nhà phân phối, hoạt động marketing công ty chủ yếu mảng nghiên cứu nhu cầu khách hàng, tạo dịch vụ kèm, quảng bá thương hiệu để mở rộng thị trường, nên hoàn thiện khâu online, tiếp thị hoạch định chiến lược riêng cơng ty Vì phòng Marketing thành lập dựa có tập trung chủ yếu vào phần non yếu để hoàn thiện 4.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng Marketing  Chức • Xúc tiến hoạt động tiếp thị, bán hàng lập kế hoạch kinh doanh; • Tổ chức hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm; • Tiếp nhận, xử lý, quản lý thơng tin từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh; 53 • Nghiên cứu tiếp thị thơng tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng; • Triển khai nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin thị trường, phục vụ chiến lược kinh doanh; • Khảo sát hành vi ứng xử khách hàng tiềm năng; • Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu; • Hỗ trợ phòng ban khác để trình bán hàng diễn thuận lợi  Nhiệm vụ • Xây dựng sách mục tiêu kinh doanh cho thời kì theo chiến lược chung; • Tổ chức hoạt động thị trường để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ kèm đến khách hàng kích thích tiêu dùng; • Tổ chức mạng lưới phân phối, quản lý thơng tin khách hàng; • Tổ chức nghiên cứu thi trường, thu thập thông tin nhu cầu khách hàng dự báo cầu thị trường; • Nhận thông tin từ khách hàng, đại lý, cửa hàng đồng thời xác lập kênh thông tin để thu thập thơng tin thị trường phục vụ q trình kinh doanh; • Đề xuất phương án quảng cáo, tiếp cận tuyên truyền để mở rộng thị trường Để hoành thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, yêu cầu tất nhân viên phòng phải nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cá nhân nhằm bước giúp doanh nghiệp phát triển, đồng thời xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh 54 4.2.3 Thuận lợi hạn chế thành lập phòng Marketing riêng biệt  Thuận lợi Có người nói khơng thiết phải có phận chun trách marketing để làm cơng việc phân tích thị trường, lập kế hoạch kiểm soát khâu liên quan Đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, hoạt động không đa dạng nơi mà giám đốc có nhiều kinh nghiệm hiểu biết nhu cầu khách hàng Ngay công ty lớn, khơng cần phải có phòng Marketing, sản phẩm có kỹ sư quản lý, giá phòng Tài chínhKế tốn quản, việc phân phối hàng có nhân viên chuyên trách lo, việc bán hàng quảng cáo có giám đốc bán hàng lo Cách tiếp cận thật nguy hiểm Nhân viên kỹ thuật thường chăm chút vào khía cạnh vật chất sản phẩm, nhân viên kế toán thường quan tâm đến giá thành giá trị thị trường sản phẩm, nhân viên giao hàng thường đặt ưu tiên tối ưu hoá việc quản lý hàng hoá, lại không quan tâm dịch vụ khách hàng vốn quan trọng hơn, việc bán hàng thúc đẩy bán hàng thường thực theo cách tốt nhằm đạt mục tiêu chung doanh nghiệp Thành lập phòng Marketing riêng biệt có ý nghĩa lớn doanh nghiệp Nhân viên phòng có trình độ chun mơn cao, tập chung vào khâu marketing dĩ nhiên, chất lượng marketing công ty tăng cao, kéo theo tăng lợi nhuận khẳng định địa vị, thương hiệu – điều mà Thiên Quang Fashion chưa làm tốt  Hạn chế Tuy nhiên, việc thành lập phòng marketing riêng biệt tạo hạn chế cho doanh nghiệp như: tăng chi phí đầu tư, chi phí đào tạo, nghiên cứu, chi phí cho nhân lực tăng… Và hiệu làm việc đội ngũ cán phòng marketing khơng tốt doanh nghiệp tốn thời gian tiền bạc để đào tạo lại 55 4.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu Marketing sản phẩm cho Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang 4.3.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường có nhiều chức liên kết người tiêu dùng, khách hàng công chúng với nhà hoạt động thị trường thông qua thông tin, thông tin sử dụng để nhận dạng xác định vấn đề hội marketing; sở cho cải tiến đánh giá hoạt động marketing Việc cần thiết doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh kinh doanh doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động kinh doanh Như nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, công cụ giúp cho doanh nghiệp hiểu khách hàng chinh phục khách hàng thông qua việc thu thập xử lý thông tin đáng tin cậy thị trường, nguồn hàng, thị trường bán hàng doanh nghiệp Đối với biện pháp này, trước tiên doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược nghiên cứu thị trường Để hoạt động marketing thực thực hiệu cần có phối hợp chặt chẽ người phụ trách mảng khác nhau, nắm bắt nhiệm vụ riêng nhiệm vụ chung tồn cơng ty Chính vậy, nhân viên phải người có trình độ có kinh nghiệm Sau xây dựng hệ thống nghiên cứu thị trường hồn chỉnh, xác định nguồn thơng tin mục tiêu từ thu thập thơng tin Khi phận nghiên cứu trả lời thông tin từ thị trường thị trường cần gì? Chủng loại sản phẩm nào? Thị hiếu người tiêu dùng? Giá chấp nhận?.v.v doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường Hơn nữa, phận nghiên cứu cần nắm bắt thông tin từ nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh để đảm bảo cho doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh chung 4.3.2 Hoàn thiện chiến lược Marketing – mix 4.3.2.1 Hoàn thiện kênh phân phối 56 Qua kết hoạt động kinh doanh thấy, Thiên Quang Fashion thực tốt hiệu phân phối Tuy nhiên, số năm trở lại đây, kênh phân phối cơng ty bị giảm, đóng cửa số hàng Hải Phòng Điều cho thấy hiệu phân phối cơng ty có dấu hiệu xuống cần hồn thiện nâng cao Để nâng cao hiệu phân phối, phận Marketing cần thực tốt việc nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phân tích để chưa sách phân phối Cơng ty áp dụng số giải pháp sau để hoàn thiện kênh phân phối:  Chính sách đại lý Thiên Quang nên có thêm ưu đãi đại lý để họ trở thành người bạn thân thiết, chung thuỷ với sản phẩm Trường hợp vi phạm hợp đồng, cơng ty kiên cắt bỏ để làm gương cho đại lý khác Khuyến khích đại lý, cửa hàng có doanh số cao việc thưởng doanh thu thưởng trực tiếp vật Có sách riêng để hỗ trợ, động viên đại lý có vị trí kinh doanh khơng thuận lợi doanh thu không cao Tiếp tục nghiên cứu thị trường, định vị thị trường tuyển thêm đại lý, cửa hàng tồn quốc định hướng bao phủ thị trường nước  Quản lý xây dựng hệ thống kênh phân phối Để quản lý tốt khâu phân phối kênh phân phối, trước tiên phận Marketing cần nắm bắt tình hình phân phối sản phẩm công ty đại lý, cửa hàng qua báo cáo qua camera theo dõi, sau định hướng lại sách phân phối kênh phân phối để hồn thiện Ví dụ, việc phân phối, trưng bày sản phẩm cửa hàng tạo khó khăn cho khách hàng việc tìm vừa chọn mẫu phải bố trí lại yêu cầu nhân viên bán hàng thực Hàng bị tồn kho nguyên nhân quản lý phân phối chưa tốt, cần đẩy mạnh tiến độ giao hàng cho khách hàng đại lý, cửa hàng bán buôn bán lẻ Quản lý kho phải 57 có trách nhiệm báo cáo hàng hàng tồn kho cho phòng Marketing để kịp thời xử lý 4.3.2.2 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp Qua nghiên cứu hạn chế công ty, tác giả đề số giải pháp xúc tiến giúp hoạt động bán hàng marketing công ty hiệu sau: Để khách hàng biết nhiều đến sản phẩm công ty cung cấp khơng có cách hiệu việc tăng cường quảng cáo marketing trực tiếp Quảng cáo trang mạng xã hội, quảng cáo logo, băng rơn, hiệu chí quảng cáo trực tiếp tổ chức thi thời trang công sở trước hàng Như thu hút quan tâm đặc biệt từ công chúng, giúp công chúng biết đến cơng ty nhiều Sau áp dụng chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng nhằm chiếm cảm tình từ người tiêu dùng 4.3.2.3 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Khác biệt hóa sản phẩm vấn đề nhà quản trị lưu tâm đến Bởi khác biệt hóa sản phẩm tạo sức cạnh tranh đặc biệt cho doanh nghiệp Khác biệt hóa sản phẩm cách tạo điểm độc đáo riêng sản phẩm dịch vụ chiếm vị trí đặc biệt có giá trị tâm trí khách hàng khác với sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh Là nhà phân phối lớn cho thương hiệu thời trang có tiếng, Thiên Quang cần có chiến lược riêng cho khơng nên theo lối mòn Điều mà cơng ty cổ phần thời trang Thiên Quang cần nên khác biệt hóa dịch vụ bán hàng : Tạo giá trị khách hàng: Một yếu tố thành cơng then chốt chiến lược khác biệt hóa có thêm giá trị cho khách hàng Cung cấp cho khách hàng sản phẩm may chất lượng cao, đa dạng mẫu mã chủng loại, phù hợp với điều kiện kinh tế nghề nghiệp khách hàng 58 Chăm sóc khách hàng: dịch vụ trước sau mua hàng chiếm thiện cảm, thiện chí người mua hàng Chăm sóc khách hàng tốt khâu tư vấn bán hàng (thái độ nhân viên, tác phong, nhiệt tình thật điểm cộng) dịch vụ kèm theo : thẻ quà tặng, thẻ giảm giá, phần quà… điều ý nghĩa Chiến lược nên áp dụng cửa hàng bán lẻ cơng ty Thêm vào đó, mở số buổi học cách phối đồ công sở đẹp thời trang cho khách hàng thân thiết kéo dài buổi tổ chức thi ảnh đẹp fanpage cơng ty mục đích để tri ân quảng cáo sản phẩm thương hiệu công ty 4.3.2.4 Chiến lược giá sản phẩm Giá vấn đề nhạy cảm phức tạp kinh tế Giá “đòn bẩy” kinh tế chế thị trường, coi hệ thống tín hiệu khách quan thị trường Dưới hình thức nhà phân phối, giá sản phẩm nhà cung cấp quy định, chiến lược cơng ty cần làm lựa chọn sản phẩm có giá phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng công ty 4.3.3 Tăng cường hoạt động xây dựng thương hiệu Xây dựng thương hiệu hoạt động quan trọng, đánh giá mức độ thành công lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước ta chưa quan tâm đến vấn đề này, doanh nghiệp nhỏ vừa Theo thống kê, 98% doanh nghiệp nhỏ vừa nước thiếu chiến lược phát triển thương hiệu Một số doanh nghiệp ý đến xây dựng thương hiệu cho hiệu chưa cao, thiếu lực tài chính, khi, chưa xác định tầm quan trọng nên dành lượng kinh phí nhỏ cho hoạt động xây dựng thương hiệu Thiên Quang Fashion doanh nghiệp Thiên Quang khẳng định thương hiệu nhiên quy mô nhỏ hẹp Hà Nội Mặc dù có nhiều đại lý mở rộng tỉnh khác Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh xong thương hiệu thời trang Thiên Quang mờ nhạt Không thể phủ nhận Thiên Quang làm tốt công tác liên kết với 59 đối tác kinh doanh để khẳng định thương hiệu, in logo riêng túi đựng hàng, cần bổ sung hiệu kinh doanh phần chữ kí email hay nơi In logo phần quà cho khách hàng mũ, áo.v.v mà công ty đặt làm để tri ân cho khách hàng Sản phẩm quà tặng đáng nhớ hiệu để lại ấn tượng tâm trí khách hàng tốt nhiêu Không ngừng quảng cáo giới thiệu thương hiệu đến đại lý số tỉnh thành khác 4.3.4 Đẩy mạnh Marketing Online Trong khoảng năm trở lại đây, hoạt động mua bán online trở nên sơi động Người ta khơng nghĩ đến việc mở cơng ty hồnh tráng, tốn mà sẵn sang đầu tư chuỗi hàng bán lẽ phục vụ cho nhu cầu mua hàng trực tuyến người tiêu dùng Hoạt động mang lại hiệu cao doanh thu cực khủng cho chủ cửa hàng bán buôn bán lẻ Khi hoạch định chiến lược nói chung chiến lược marketing cho giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp khơng thể khơng tính đến xu gắn liền với phát triển công nghệ số Internet, mang đến với phát triển Marketing Online (marketing trực tuyến) Về Marketing Online không khác marketing truyền thống bao Chúng có mục đích thỏa mãn nhu cầu mua sắn người tiêu dùng Khơng phải có thời gian sức lực để mua hàng trực tiếp, tận dụng vấn đề này, tận dụng thị trường sẵn có, thương hiệu sẵn có, nguồn lực sẵn có, cơng ty cổ phần thời trang Thiên Quang nên đẩy mạnh hoạt động marketing online từ lúc việc thực tốt 4C dành riêng cho marketing online: website, SEO, Email marketing mạng xã hội Website: Thiên Quang Fashion có website từ ngày đầu thành lập không vào hoạt động năm gần Để tận dụng tối đa sức mạnh Internet việc quảng bá thương hiệu, đội ngũ marketing online cần đẩy mạnh khâu quảng cáo website, chạy chương trình quảng cáo mạng xã hội, thu hút họ chương trình khuyến mại, viết hay sản phẩm đẹp, 60 độc đáo nhằm đưa sản phẩm thương hiệu công ty tới gần với người tiêu dùng SEO (Search Engine Optimization): Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm tập hợp phương pháp nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm, chọn lựa website phù hợp phục vụ khách truy cập Internet Khi chọn lựa website phù hợp việc chạy trương trình cho website điều tất yếu Email marketing hình thức marketer sử dụng email, sách điện tử hay catalogue điện tử để gửi đến cho khách hàng “dẫn” khách hàng đến định sử dụng sản phẩm, dịch vụ họ Khi hoàn tốt bốn công cụ trên, chắn phát sinh nhu cầu mua hàng trực tuyến Nhiệm vụ quan trọng vai trò đội ngũ nhân viên bán hàng online Họ có trách nhiệm theo dõi website, fanpage công ty, upload thông báo hàng cách thường xuyên, cung cấp thông tin cho sản phẩm từ giá cả, màu sắc, kích cỡ, nguồn gốc, trạng thái Sau lên đơn đặt hàng chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng Thái độ phục vụ nhân viên marketing online không khác bao so với nhân viên bán hàng Họ phải nhiệt tình, thật khâu tư vấn với khách hàng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua trực tuyến 4.3.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ marketing Nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ marketing thực tốt vai trò họ để đạt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, đưa thương hiệu Thiên Quang Fashion đến gần với người tiêu dùng hơn, tác giả đề xuất số giải pháp sau: Giải pháp 1: Chuyên môn hóa đội ngũ marketing Đào tạo ngắn chun mơn marketing cách thức vận hành hoạt động marketing hiệu cho nhân viên phòng marketing Điều tăng kiến thức chun mơn cho nhân viên phòng marketing, giúp họ có nhìn đắn tầm 61 quan trọng marketing sản phẩm doanh nghiệp, từ ý thức vị trí trách nhiệm để phục vụ cho cơng ty Giải pháp 2: Đề chiến lược phát triển chuyên môn liên tục cho đội ngũ cán tham khảo Giải pháp giúp cán thường xuyên cập nhật thông tin nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ bắt kịp xu phát triển thời đại 4.3.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Chất lượng dịch vụ đóng vai trò quan trọng phát triển ngành dịch vụ may mặc Vì thế, công ty cổ phần thời trang Thiên Quang cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau: Đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng từ khâu tư vấn, dịch vụ sau mua hàng đổi trả hàng hóa, mẫu mã cách nhanh tiện lợi Đơn giản hóa thao tác tốn đổi trả hàng hóa để đảm bảo tính kịp thời, nhanh gọn, tránh thời gian khách hàng thân người bán hàng Cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm từ nguồn gốc xuất sứ giá cả, size số, tình trạng hàng hóa để khách hàng kịp thời nắm bắt thông tin sản phẩm Tổ chức kiện giảm giá, tặng quà theo định kì để tri ân khách hàng 62 KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, việc cạnh tranh trường ngày gay gắt nên doanh nghiệp muốn tồn việc trọng tới yếu tố cạnh tranh kinh doanh người mang yếu tố định Khơng công ty cổ phần thời trang Thiên Quang mà nhiều cơng ty khác có nhiều vướng mắc việc để tối ưu hóa doanh thu đáp ứng nhu cầu khách hàng Trong thời gian thực tập quý công ty mang lại cho tơi khơng kiến thức thực tiễn kinh doanh Đây hội để cọ xát với hoạt động kinh có thêm kiến thức bán hàng, marketing, học hỏi thêm kinh nghiệm việc phán đoán tâm lý khách hàng, kỹ giao tiếp số tác phong quản trị Qua đợt thực tập này, nhận thấy cơng ty cổ phần thời trang Thiên Quang có ban giám đốc sáng suốt, đội ngũ cán - cơng nhân viên tận tình hết lòng cơng việc, đưa Thiên Quang tới gần thị trường người tiêu đạt thành công đáng kể thể qua kết sản xuất kinh doanh nhiều thành tích : cúp “ DOANH NGHIỆP VÀNG NĂM 2010”,” NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG”.v.v Bên cạnh đó, dựa sở lý luận quản trị kinh doanh phân tích đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động marketing công ty, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty Đứng góc độ nhỏ, tác giả hy vọng giải pháp đem lại lợi ích cho cơng ty tương lai Để hồn thành khóa luận nhờ có giúp đỡ từ anh chị cơng ty, hướng dẫn tận tình, tận tâm giảng viên hướng dẫn ThS Bùi Đức Lộc Một lần xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn, cán - công nhân viên công ty cổ phần thời trang Thiên Quang toàn thể anh chị cửa hàng tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cho thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 GS.TS Trần Minh Đạo 2010 Marketing NXB Đại học Kinh tế quốc dân TS Lê Thanh Hà 2009 Quản trị nhân lực NXB Lao động – xã hội PGS.TS Ngô Kim Thanh 2012 Quản trị chiến lược NXB Đại học Kinh tế quốc dân TS Trương Đoàn Thể 2007 Quản trị sản xuất tác nghiệp NXB Lao động – xã hội Tài liệu phòng kế tốn, hành nhân CTCP thời trang Thiên Quang Một số trang website, tài liệu liên quan khác 64 ... hưởng đến hoạt động marketing? Vai trò mục tiêu hoạt động marketing doanh nghiệp? Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang có hạn chế, thiếu sót việc phát triển hoạt động marketing nâng cao hiệu sản... marketing để thấy vai trò, chức hoạt động marketing hoạt động kinh doanh cơng ty Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu chung cơng ty, hoạt động marketing, phân tích thực trạng hoạt động marketing sản phẩm công ty... thuyết hoạt động marketing doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng chất lượng hoạt động marketing cho sản phẩm Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang Chương 4: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING SẢN PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn