CAU HOI TRAC NGHIEM môn địa lý

162 25 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 21:40

Hiện nay tình trạng dịch bệnh lan tràn việc học trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn . Thực tế việc học trực tuyến đã thể hiện nhiều vai trò trước đây , nhưng qua dịp này mới thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của nó hơn bao giờ hết . Trong quá trình học tập càng trở nên cấp thiết với các em đặc biệt là các em học sinh cuối cấp tôi xin cung cấp những tài liệu trực liên quan đến việc ôn tập của các em đối với những môn cơ bản hi vọng góp phần chung tay với tất cả các bạn giáo viên , các bạn học sinh và các độc giả quan tâm xây dựng hệ thống câu hỏi bổ ích và gắn liền quá trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Xin cảm ơn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỊA BÌNH  HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT QUỐC GIA MƠN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2019 - 2020 HỊA BÌNH, NĂM 2020 MỤC LỤC ĐỊA LÍ 11 .3 Nhật Bản Đông Nam Á ĐỊA LÍ 12 .11 PHẦN MỘT - ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 11 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 11 Đất nước nhiều đồi núi 15 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển 25 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 30 Thiên nhiên phân hóa đa dạng 38 Vấn đề sử dụng bảo vệ tự nhiên .46 PHẦN HAI - ĐỊA LÍ DÂN CƯ .55 Đặc điểm dân số phân bố dân cư 55 Lao động việc làm 60 Đơ thị hóa 65 PHẦN BA – CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KT ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ 71 Chuyển dịch cấu kinh tế 71 A - ĐỊA LÍ NƠNG NGHIỆP 74 Đặc điểm nông nghiệp 74 Vấn đề phát triển nông nghiệp 79 Thủy sản lâm nghiệp 89 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 95 B - ĐỊA LÍ CƠNG NGHIỆP 104 C - ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 114 PHẦN BỐN - ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ .124 Trung du miền núi Bắc Bộ 124 Đồng sông Hồng 127 Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ .131 Tây Nguyên .139 Đông Nam Bộ 143 Đồng sông Cửu Long .146 Các vùng kinh tế trọng điểm .152 Biển - đảo 156 ĐỊA LÍ 11 NHẬT BẢN VÀ ĐƠNG NAM Á Câu hỏi nhận biết Câu Lãnh thổ Nhật Bản gồm đảo lớn A Hô-cai-đô, Tê-u-ri, Hôn-su, Xi-cô-cư B Hô-cai-đô, Hôn-su, Kiu-xiu, Xi-cô-cư C Tê-u-ri , Hô-cai-đô, Hôn-su, Sa-ru-xi-mA D Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư Ka-mô-mê [] Câu Đảo sau có diện tích lớn Nhật Bản? A Hô-cai-đô B Hôn-su C Xi-cô-cư D Kiu-xiu [] Câu Nhật Bản nằm vị trí châu Á? A Đông Á B Nam Á C Bắc Á D Tây Á [] Câu Hạn chế lớn tự nhiên Nhật Bản A vùng biển có dòng biển nóng lạnh gặp B nằm khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa C phía bắc có khí hậu ơn đới, phía nam có khí hậu cận nhiệt D có nhiều thiên tai như: động đất, núi lửa, sóng thần, bão [] Câu Sự già hóa dân số Nhật Bản thể A Tuổi thọ trung bình thấp B Tốc độ gia tăng dân số cao C Tỉ lệ người già dân cư lớn D Tỉ lệ trẻ em ngày nhiều [] Câu Những hoạt động kinh tế có vai trò to lớn ngành dịch vụ Nhật Bản? A Du lịch thương mại B Thương mại tài C Bảo hiểm tài D Đầu tư nước ngồi [] Câu Loại khống sản sau có trữ lượng lớn Nhật Bản? A Than đá đồng B Than sắt C Dầu mỏ khí đốt D Than đá dầu khí [] Câu Biểu chứng tỏ Nhật Bản nước có cơng nghiệp phát triển cao A sản phẩm công nghiệp phong phú, đáp ứng nhu cầu nướC B quy mô sản xuất công nghiệp lớn, xuất nhiều sản phẩm công nghiệp C giá trị sản lượng công nghiệp lớn, nhiều ngành có vị trí cao giới D 80% lao động làm việc công nghiệp, thu nhập cơng nhân cao [] Câu Đặc điểm khí hậu phía nam Nhật Bản A có nhiều tuyết mùa đơng B nhiệt độ thấp mưa C mùa đơng kéo dài, lạnh D mùa hạ nóng, mưa to bão [] Câu 10 Khu vực Đông Nam Á nằm nơi tiếp giáp hai đại dương nào? A Ấn Độ Dương Đại Tây Dương B Ấn Độ Dương Thái Bình Dương C Bắc Băng Dương Thái Bình Dương D Bắc Băng Dương Đại Tây Dương [] Câu 11 Khu vực Đông Nam Á cầu nối hai lục địa nào? A Lục địa Á lục địa Âu B Lục địa Á-Âu lục địa Phi C Lục địa Á-Âu lục địa Bắc Mĩ D Lục địa Á-Âu lục địa Ơ-xtrây-li-a [] Câu 12 Quốc gia có lãnh thổ thuộc Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo? A Phi-lip-pin B Xin-ga-po C Ma-lai-xi-a D In-đơ-nê-xi-a [] Câu 13 Nước có dân số đông khu vực Đông Nam Á? A Việt Nam B Thái Lan C Phi-lip-pin D In-đô-nê-xi-a [] Câu 14 Phần lớn Đơng Nam Á lục địa có khí hậu gì? A Xích đạo B Cận nhiệt đới C Ôn đới D Nhiệt đới gió mùa [] Câu 15 Mục tiêu tổng quát ASEAN A đoàn kết hợp tác ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển B thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục tiến xã hội nước thành viên C giải khác biệt nội liên quan đến quan hệ ASEAN với nước D xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển [] Câu 16 Hai nước xuất nhiều lúa gạo khu vực Đông Nam Á A Việt Nam Thái Lan B Việt Nam Inđônêxia C Thái Lan Malayxia D Inđônêxia Malayxia [] Câu 17 Cây sau lương thực truyền thống quan trọng khu vực Đông Nam Á? A Ngô B Lúa mì C Lúa gạo D Khoai tây [] Câu 18 Năm quốc gia sáng lập Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) A Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Lào B Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây C Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Mi-an-ma D Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin Câu 19 Quốc gia có sản lượng lúa gạo nhiều khu vực Đông Nam Á? A Thái Lan B Lào C In-đô-nê-xi-a D Mi-an-ma [] Câu hỏi thông hiểu Câu 20 Ngành công nghiệp sau ngành mũi nhọn kinh tế Nhật Bản ? A Công nghiệp dệt, sợi vải loại B Công nghiệp chế tạo C Công nghiệp sản xuất điện tử D Công nghiệp xây dựng cơng trình cơng cộng [] Câu 21 Phát biểu sau không với nông nghiệp Nhật Bản? A Chiếm tỉ trọng lớn GDP B Phát triển theo hướng thâm canh C Chú trọng suất, chất lượng D Phương pháp chăn nuôi tiên tiến [] Câu 22 Phát biểu sau không dân cư Nhật Bản? A Nhật Bản nước đông dân B Phần lớn dân đô thị ven biển C Tỉ suất gia tăng dân sô tự nhiên cao D Tỉ lệ người già ngày lớn [] Câu 23 Một đặc điểm bật nguồn lao động Nhật Bản A có tinh thần đồn kết tự cường dân tộc B ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm cao C trình độ cơng nghệ thơng tin đứng đầu giới D động, sáng tạo tự chủ công việc [] Câu 24 Phát biểu sau không với thiên nhiên Nhật Bản? A Địa hình chủ yếu núi B Có khí hậu nhiệt đới C Sơng ngòi ngắn, dốc D Đồng ven biển nhỏ hẹp [] Câu 25 Nhận xét sau khơng xác đặc điểm dân cư Nhật Bản? A Phần lớn dân số Nhật Bản tập trung đô thị B Nhật Bản nước đông dân mật độ dân số không cao C Tốc độ tăng dân số Nhật Bản thấp giảm dần D Các đảo phía Bắc nhìn chung có mật độ dân số thấp phía nam [] Câu 26 Đâu biểu cho việc trì cấu kinh tế hai tầng Nhật Bản? A Vừa phát triển ngành công nghiệp, vừa phát triển ngành nông nghiệp B Vừa phát triển xí nghiệp lớn, vừa trì xí nghiệp nhỏ, thủ cơng C Vừa phát triển ngành kinh tế nước, vừa đẩy mạnh kinh tế đối ngoại D Vừa phát triển xí nghiệp nước, vừa phát triển xí nghiệp nước ngồi [] Câu 27 Ngành vận tải biển Nhật Bản phát triển mạnh A vị trí bao bọc biển đại dương B khí đóng tàu phát triển từ lâu đời C nhu cầu xuất, nhập lớn D ngành đánh bắt hải sản phát triển [] Câu 28 Đánh bắt hải sản coi ngành kinh tế quan trọng Nhật Bản A vùng biển có ngư trường lớn giàu nguồn lợi B cần vốn đầu tư ít, suất hiệu cao C nhu cầu nguyên liệu công nghiệp thực phẩm lớn D ngành khơng đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao [] Câu 29 Đặc điểm sau không với dân số nước Đông Nam Á? A Cơ cấu dân số trẻ B Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên tăng C Dân số đông, quy mô dân số ngày lớn D Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao có xu hướng giảm [] Câu 30 Đâu điểm tương đồng tất nước Đông Nam Á mặt vị trí địa lí? A Tiếp giáp biển B Có tính chất bán đảo C Thường chịu ảnh hưởng thiên tai D Nằm chủ yếu vùng nội chí tuyến [] Câu 31 Ba ngành sản xuất nơng nghiệp nước Đơng Nam Á A trồng lúa nước; làm thuốc, chăn nuôi gia súc, gia cầm B trồng lương thực; công nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm C trồng lúa nước; công nghiệp; chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thuỷ, hải sản D trồng lúa nước; thực phẩm; chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thuỷ, hải sản [] Câu 32 Ý sau đặc điểm nông nghiệp Đông Nam Á? A Lúa gạo lương thực quan trọng B Có mạnh cơng nghiệp C Có truyền thống đánh bắt, ni trồng thuỷ, hải sản D Chăn nuôi ngành sản xuất nơng nghiệp [] Câu 33 Đặc điểm sau không với nước Đông Nam Á? A Dân số đông, cấu dân số trẻ B Dân cư tập trung đông đồng châu thổ C Lao động có chun mơn kĩ thuật chiếm tỉ lệ lớn D Có nhiều nét tương đồng phong tục, tập quán sinh hoạt văn hóa [] Câu 34 Cơ cấu kinh tế nước Đông Nam Á chuyển dịch theo xu hướng A giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ B giảm tỉ trọng công nghiệp, tăng tỉ trọng nông nghiệp dịch vụ C giảm tỉ trọng dịch vụ, tăng tỉ trọng nông nghiệp công nghiệp D giảm tỉ trọng nông nghiệp dịch vụ, tăng tỉ trọng công nghiệp [] Câu 35 Nguyên nhân làm cho sản lượng lúa gạo năm qua không ngừng tăng khu vực Đông Nam Á? A Áp dụng thủy lợi vào canh tác B Diện tích gieo trồng ngày giảm C Diện tích đất nơng nghiệp ngày mở rộng D Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp [] Câu 36 Thành tựu lớn mà ASEAN đạt qua 40 năm tồn phát triển A đời sống nhân dân cải thiện B 10/11 quốc gia khu vực trở thành thành viên C hệ hống sở hạ tầng phát triển theo hướng đại hóa D tốc độ tăng trưởng nước khu vực cao [] Câu 37 Công nghiệp nước Đông Nam Á phát triển theo hướng nào? A Đầu tư phát triển công nghiệp nặng B Đầu tư xây dựng sở hạ tầng C Chú trọng phát triển sản xuất mặt hàng xuất D Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác [] Câu 38 Mục đích chủ yếu việc trồng cơng nghiệp nước Đơng Nam Á gì? A Thay lương thực B Xuất để thu ngoại tệ C Khai thác mạnh đất đai D Phục vụ cho công nghiệp chế biến nước [] Câu 39 Biểu sau chứng tỏ Việt Nam ngày có vai trò tích cực ASEAN? A Là quốc gia gia nhập ASEAN sớm có nhiều đóng góp việc mở rộng ASEAN B Buôn bán Việt Nam ASEAN chiếm 70% giao dịch thương mại quốc tế nước ta C Tích cực tham gia vào hoạt động tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, … khu vực D Hàng năm, khách du lịch từ nước ASEAN đến Việt Nam chiếm tỉ lệ cao tổng số khách du lịch [] Câu 40 Thành tựu ASEAN có ý nghĩa quan trọng mặt trị A Đời sống nhân dân cải thiện B Hệ thống sở hạ tầng phát triển theo hướng đại hố C Tạo dựng mơi trường hồ bình, ổn định khu vực D Nhiều đô thị tiến kịp trình độ nước tiên tiến [] Câu hỏi vận dụng Câu 41 Tỉ lệ người già dân cư ngày lớn gây khó khăn chủ yếu Nhật Bản? A Thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn B Thu hẹp thị trường tiêu thụ, mở rộng dịch vụ an sinh C Thiếu nguồn lao động, phân bố dân cư khơng hợp lí D Thu hẹp thị trường tiêu thụ, gia tăng sức ép việc làm [] Câu 42 Đánh bắt hải sản coi ngành kinh tế quan trọng Nhật Bản A vùng biển có ngư trường lớn giàu nguồn lợi B cần vốn đầu tư ít, suất hiệu cao C nhu cầu nguyên liệu công nghiệp thực phẩm lớn D ngành khơng đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao [] Câu 43 Ngành vận tải biển Nhật Bản phát triển mạnh A vị trí bao bọc biển đại dương B khí đóng tàu phát triển từ lâu đời C nhu cầu xuất, nhập lớn D ngành đánh bắt hải sản phát triển [] Câu 44 Nhân tố sau làm cho khí hậu Nhật Bản phân hóa thành khí hậu ôn đới khí hậu cận nhiệt? A Nhật Bản quần đảo B Các dòng biển nóng lạnh C Nhật Bản nằm khu vực gió mùa D Lãnh thổ trải dài theo hướng Bắc – Nam [] Câu 45 AFTA tên viết tắt tổ chức khu vực Đông Nam Á? A Hiệp hội nước Đông Nam Á B Khu vực mậu dịch Tự ASEAN C Hợp tác khai thác biển Đông D Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương [] Câu 46 Nét khác biệt khí hậu miền Bắc Mi-an-ma miền Bắc Việt Nam so với nước Đông Nam Á A Nóng quanh năm B Có lượng mưa lớn C Có mùa đơng lạnh D Thường xun có bão [] Câu 47 Đông Nam Á biển đảo khu vực có nhiều động đất núi lửa A nằm “vành đai lửa Thái Bình Dương” B nơi gặp gỡ hai vành đai sinh khoáng giới C phần lớn lãnh thổ quần đảo nên đất không ổn định D tiếp giáp Thái Bình Dương Ấn Độ Dương nên có sóng thần hoạt động [] Câu 48 Với dân số 627,8 triệu người (2015), diện tích tự nhiên 4501,6 nghìn km2, mật độ dân số khu vực Đông Nam Á năm 2015 A 150 người/km2 B 126 người/km2 C 139 người/km2 D 277 người/km2 [] 10 C tháng XI đến tháng V năm sau D tháng XI đến tháng VI năm sau [] Câu 12 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn diễn hàng năm ĐBSCL A mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng năm sau B phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn C có nhiều cửa sơng đổ biển D phá rừng ngập mặn để nuôi tôm [] Câu 13 Mùa khô kéo dài ĐBSCL không gây hậu sau đây? A Xâm nhập mặn sâu vào đất liền B Làm tăng độ chua, độ mặn đất C Thiếu nước cho sinh hoạt sản xuất D Sâu bệnh phá hoại mùa màng [] Câu 14 Khó khăn lớn việc phát triển nông nghiệp ĐBSCL vào mùa khô A thiếu nước B xâm nhập mặn phèn C thủy triều tác động mạnh D cháy rừng [] Câu 15 Hạn chế chủ yếu vào mùa khô ĐBSCL việc phát triển kinh tế-xã hội A số thiên tai xảy ra, diện tích đất phèn đất mặn mở rộng thêm B mực nước sông bị hạ thấp, mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp C nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua chua mặn đất tăng D nguy cháy rừng xảy nhiều nơi, đa dạng sinh học bị đe dọa [] Câu 16 ĐBSCL bị xâm nhập mặn nặng vào mùa khơ A có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng B địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt C nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn D sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông [] Câu 17 Nhờ hoạt động sau mà giao thông đường thủy ĐBSCL thuận lợi? A Giáp với biển Đơng phía đơng vịnh Thái Lan phía tây nam B Mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt C Đội tàu thuyền đa dạng ngày đại D Dân số đơng, có kinh nghiệm sống vùng sông nước [] 148 Câu 18 Nhận xét sau không đánh giá sơng ngòi ĐBSCL? A Mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch dày đặc B Có trữ lượng thủy lớn C Chế độ nước thay đổi theo mùa D Ảnh hưởng sâu sắc mưa thượng nguồn thủy triều [] Câu 19 Loại khoáng sản chủ yếu ĐBSCL A than bùn, đá vôi B bôxit, quặng sắt C dầu khí, than đá D đá vơi, than nâu [] Câu 20 Thảm thực vật chủ yếu vùng ĐBSCL A rừng ngập mặn rừng tràm B rừng ngập mặn rừng thưa bụi C rừng tràm rừng thưa D rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn [] Câu 21 Trong năm gần đây, diện tích rừng ĐBSCL bị giảm sút chủ yếu A biến đổi khí hậu, nước biển dâng B nhu cầu gỗ, củi phục vụ sản xuất đời sống C liên tục xảy cháy rừng vào mùa khơ D tăng diện tích đất nơng nghiệp [] Câu 22 Vai trò chủ yếu rừng ĐBSCL A cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế B tạo thêm diện tích, mơi trường ni trồng thủy sản C giúp phát triển mơ hình kinh tế nơng, lâm kết hợp D đảm bảo cân sinh thái, phòng chống thiên tai [] Câu 23 Lũ ĐBSCL không mang lại nguồn lợi sau đây? A Nước để thau chua rửa mặn sinh hoạt B Nguồn khoáng sản phong phú C Phù sa bồi đắp đồng D Nguồn thủy sản lớn [] Câu 24 Phương hướng chủ yếu vấn đề lũ ĐBSCL A đào thêm kênh, rạch để thoát lũ nhanh B xây dựng hệ thông đê bao để ngăn lũ 149 C trồng rừng thượng nguồn để chống lũ D chủ động sống chung với lũ [] Câu 25 Khó khăn tự nhiên phát triển kinh tế- xã hội ĐBSCL A tài nguyên khoáng sản hạn chế B vài loại đất thiếu dinh dưỡng C mùa khơ kéo dài D gió mùa Đông Bắc sương muối [] Câu 26 Ngành công nghiệp phát triển mạnh vùng ĐBSCL A chế biến lương thực, thực phẩm B khí nơng nghiệp C sản xuất vật liệu xây dựng D sản xuất hàng tiêu dùng [] Câu 27.Ngành nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL phát triển thuận lợi ĐBSH A diện tích ni trồng lớn B có mùa lũ năm C người dân có nhiều kinh nghiệm D cơng nghiệp chế biến phát triển [] Câu 28 Cho biểu đồ: CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo biểu đồ, nhận xét sau thay đổi tỉ trọng cấu diện tích lúa phân theo vùng nước ta, giai đoạn 2010 - 2016? A Đồng sông Hồng tăng, Đồng sông Cửu Long giảm 150 B Đồng sông Hồng giảm, vùng khác tăng C Đồng sông Cửu Long giảm, vùng khác tăng D Đồng sông Cửu Long tăng, Đồng sông Hồng giảm [] Câu 29 Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM , NĂM 2000 VÀ 2014 Vùng Năm 2000 Năm 2014 Đồng sông Hồng 1212,6 1079,6 Đồng sông Cửu Long 3945,8 4249,5 Cả nước 7666,3 7816,2 Nhận xét sau thay đổi tỉ trọng hai đồng bằng? A tăng B tỉ trọng ĐBSH tăng, tỉ trọng ĐBSCL giảm C giảm D tỉ trọng ĐBSH giảm, tỉ trọng ĐBSCL tăng [] Câu 30.Cho bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng đất hai đồng lớn nước ta năm 2005 (%) Vùng Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long Đất nông nghiệp 51,2 63,4 Đất lâm nghiệp 8,3 8,8 Đất chuyên dùng 15,5 5,4 Các loại đất khác 25,0 22,4 Để thể cấu sử dụng đất hai đồng sông Hồng đồng sơng Cửu Long, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền B Tròn C Cột D Đường [] Câu 31 Phương hướng chủ yếu để giải vấn đề lũ ĐBSCL A tránh lũ B chủ động sống chung với lũ C xây dựng hệ thống đê bao D trồng rừng chống lũ [] Câu 32 Biện pháp sau không phù hợp với việc cải tạo tự nhiên ĐBSCL? A Lai tạo giống chịu phèn, chịu mặn 151 B Đẩy mạnh khai thác nguồn lợi từ mùa lũ C Chia ruộng thành ô để dễ thau chua, rửa mặn D Tăng cường khai phá rừng ngập mặn mở rộng diện tích ni trồng thủy sản [] Câu 33 Đối với vùng biển ĐBSCL, hướng khai thác kinh tế A ưu tiên thăm dò, khai thác dầu khí thềm lục địa B tập trung phát triển GTVT biển du lịch C đẩy mạnh phát triển đánh bắt thủy sản D kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo đất liền để tạo nên kinh tế liên hoàn [] Câu 34 Phương hướng để khai thác kinh tế biển ĐBSCL A đầu tư đội tàu công suất lớn để đánh bắt xa bờ B tạo kinh tế liên hoàn (mặt biển- đảo- quần đảo- đất liền) C xây dựng cảng biển nước sâu D đầu tư phát triển du lịch biển đảo [] Câu 35 Biện pháp sau không sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên vùng ĐBSCL? A Phát triển thủy lợi, khai thác có hiệu nguồn nước ngầm B Nước vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô C Tạo giống lúa chịu phèn, chịu mặn D Duy trì bảo vệ tài nguyên rừng CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định khu kinh tế ven biển sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? A Móng Cái B Vân Đồn C Đình Vũ - Cát Hải D Nhơn Hội [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định nhà máy nhiệt điện sau thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Phú Mỹ, Bà Rịa B Phú Mỹ, Phả Lại C Phú Mỹ, Trà Nóc D Phú Mỹ, Cà Mau [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định nhà máy nhiệt điện sau thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? 152 A ng Bí, Phả Lại B ng Bí, Phú Mỹ C ng Bí, Trà Nóc D Phú Mỹ, Cà Mau [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp sau vùng kinh tế trọng điểm phía Nam quy mơ từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng? A.Thủ Dầu Một; Biên Hòa B Biên Hòa; TP Hồ Chí Minh C TP Hồ Chí Minh; Thủ Dầu Một D Biên Hòa; Mỹ Tho [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, nhà máy thủy điện sau vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A.Cần Đơn; Thác Mơ B Cần Đơn; Vĩnh Sơn C Trị An; A Vương D Thác Mơ; A Vương [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định khu kinh tế ven biển sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? A Dung Quất B Nhơn Hội C Chu Lai D Chân Mây [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khơng có nhà máy nhiệt điện sau đây? A Cà Mau B Bà Rịa C Phú Mỹ D Thủ Đức [] Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, xác định khu kinh tế sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A Mộc Bài B Hoa Lư C Móng Cái D Xa Mát [] 153 Câu Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc A Vĩnh Phúc B Phú Thọ C Bắc Ninh D Quảng Ninh [] Câu 10 Tài nguyên thiên nhiên trội hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A sinh vật biển B đất đỏ ba zan D quặng bơ xít C dầu mỏ khí thiên nhiên [] Câu 11 Đặc điểm sau khơng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế liên hoàn đất liền - biển - đảo B Cơ sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt đồng C Vùng có số lượng chất lượng lao động tốt vào loại hàng đầu nước D Là vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời [] Câu 12 Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 30, cho biết vùng kinh tế trọng điểm có nhiều tỉnh GDP bình quân đầu người phân theo tỉnh đạt 50 triệu/ người A Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phía Nam B Vùng kinh tế trọng điểm phía BắC C Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam D Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung [] Câu 13 Nơi tập trung số lượng khu công nghiệp lớn thu hút nhiều dự án đầu tư nước lớn nước, A vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc C vùng kinh tế trọng điểm miền Trung B vùng kinh tế trọng điểm phía Nam D vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phía Nam [] Câu 14 Vùng kinh tế trọng điểm có đóng góp lớn vào GDP nước ta A vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc B vùng kinh tế trọng điểm miền Trung C vùng kinh tế trọng điểm phía Nam D vùng kinh tế trọng điểm Đồng sông Cửu Long [] 154 Câu 15 Định hướng phát triển ngành nơng nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc A phát triển vùng chun sản xuất hàng hóa nơng nghiệp, thủy sản B củng cố đẩy mạnh mơ hình kinh tế nơng - lâm - ngư nghiệp C chuyển dịch cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao D đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản kết hợp với phát triển công nghiệp chế biến [] Câu 16 Vùng kinh tế trọng điểm khơng có đặc trưng sau đây? A Bao gồm phạm vi nhiều tỉnh, thành phố B Có tỉ trọng lớn tổng GDP quốc gia C Ranh giới không thay đổi D Hấp dẫn nhà đầu tư [] Câu 17 Ba cực tạo thành tam giác tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Bà Rịa-Vũng Tàu B Thành phố Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Bà Rịa-Vũng Tàu C Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Tây Ninh D Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Bình Phước [] Câu 18 Tiềm bật vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc A có lịch sử khai thác lâu đời nước ta B có văn minh lúa nước lâu đời C lao động có chất lượng hàng đầu nướC D ngành công nghiệp phát triển sớm [] Câu 19 Điểm khác biệt vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc so với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A mạnh hàng đầu mỏ dầu khí thềm lục địa B tiềm lực kinh tế mạnh trình độ phát triển kinh tế mạnh C sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật đồng D có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời [] Câu 20 Đâu nguyên nhân để nước ta phải hình thành vùng kinh tế trọng điểm A Tạo động lực cho phát triển kinh tế nước B Tập trung tiềm lực kinh tế hấp dẫn đầu tư C Tạo tốc độ phát triển nhanh cho nước D Vùng kinh tế trọng điểm tự phát triển riêng [] Câu 21 Phát biểu sau khơng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? 155 A Có lịch sử khai thác lâu đời nước ta B Có trữ lượng dầu khí đứng đầu nước C Phạm vi vùng thay đổi theo thời gian D Các ngành công nghiệp phát triển sớm [] Câu 22 Đặc điểm sau không với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ? A Nguồn lao động với số lượng chất lượng lớn nước B Đẩy mạnh ngành thương mại, ngân hàng, du lịch C Tiềm lực kinh tế trình độ phát triển cao nước D Hình thành nhiều khu cơng nghiệp để thu hút đầu tư [] Câu 23 Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển chưa tương xứng với tiềm vùng chủ yếu A hậu chiến tranh B thiếu vốn đầu tư C dân cư thưa thớt D vị trí địa lí khơng thuận lợi [] Câu 24 Điểm tương đồng mạnh vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam A lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, vị trí địa lí thuận lợi B nguồn lao động với số lượng lớn, công nghiệp phát triển sớm C sở hạ tầng sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt đồng D Tài nguyên thiên nhiên trội mỏ dầu khí thềm lục địa [] BIỂN - ĐẢO Câu 1: Nguồn tài ngun khống sản vơ tận vùng biển nước ta A dầu khí B muối C ôxit titan D cát trắng [] Câu 2: Nguồn lợi tổ yến nước ta phân bố chủ yếu đảo đá ven bờ A vịnh Bắc Bộ B vịnh Thái Lan C Nam Trung Bộ D Đông Nam Bộ [] 156 Câu 3: Nguồn tài ngun khống sản sau có trữ lượng lớn giá trị vùng biển nước ta? A Dầu khí B Muối C Ơxit titan D Cát trắng [] Câu 4: Cát trắng tập trung nhiều đảo thuộc tỉnh/thành phố sau đây? A Quảng Ninh, Khánh Hòa B Quảng Ninh, Hải Phòng C Khánh Hòa, Kiên Giang D Đà Nẵng, Kiên Giang [] Câu 5: Điều kiện sau đây, thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo nước ta? A Nằm gần tuyến hàng hải quốc tế B Có nhiều vụng biển nước sâu, kín gió C Có nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu tốt D Có tài ngun khống sản phong phú [] Câu 6: Huyện đảo Lý Sơn Phú Quý nước ta thuộc tỉnh sau đây? A.Quảng Trị, Bình Thuận B Quảng Ngãi, Khánh Hòa C Quảng Ngãi, Bình Thuận D Khánh Hòa, Bình Thuận [] Câu 7: Nghề làm muối nước ta phát triển mạnh A Duyên hải Nam Trung Bộ B Bắc Trung Bộ C Đồng sông Hồng D Đồng sông Cửu Long [] Câu 8: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng Vũng Áng thuộc tỉnh sau đây? A Thanh Hóa B Hà Tĩnh C Nghệ An D Quảng Ngãi [] Câu 9: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng Dung Quất thuộc tỉnh sau đây? A Thanh Hóa 157 B Hà Tĩnh C Nghệ An D Quảng Ngãi [] Câu 10: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, cho biết bãi biển Thiên Cầm thuộc tỉnh sau đây? A Thanh Hóa B Hà Tĩnh C Nghệ An D Quảng Ngãi [] Câu 11: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, cho biết bãi biển Sa Huỳnh thuộc tỉnh sau đây? A Thanh Hóa B Hà Tĩnh C Nghệ An D Quảng Ngãi [] Câu 12: Tỉnh Quảng Ninh có huyện đảo sau đây? A Vân Đồn Cô Tô B Cát Hải Bạch Long Vĩ C Cồn Cỏ Cát Hải D Vân Đồn Cát Hải [] Câu 13: Thành phố Hải Phòng có huyện đảo sau đây? A Vân Đồn Cô Tô B Cát Hải Bạch Long Vĩ C Cồn Cỏ Cát Hải D Vân Đồn Cát Hải [] Câu 14: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến vận tải đường biển nội địa sau dài nước ta? A Hải Phòng - Đà Nẵng B Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng C Vinh - Đà Nẵng D Đà Nẵng - Quy Nhơn [] Câu 15: Vùng thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu nước ta A ven biển Bắc Bộ 158 B ven biển Bắc Trung Bộ C ven biển Nam Trung Bộ D ven biển Nam Bộ [] Câu 16: Ven biển nước ta, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, cửa sơng nơi thuận lợi cho nghề A làm muối B khai thác hải sản C nuôi trồng hải sản D giao thơng vận tải [] Câu 17: Các đảo có ý nghĩa sau an ninh quốc phòng nước ta? A Là hệ thống tiền tiêu để bảo vệ đất liền B Thuận lợi cho phát triển du lịch C Thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải D Có nguồn hải sản phong phú [] Câu 18: Giải pháp sau không việc khai thác tài nguyên sinh vật biển hải đảo? A Tránh khai thác mức nguồn lợi ven bờ B Tránh khai thác mức đối nguồn lợi có giá trị kinh tế cao C Hạn chế việc đánh bắt xa bờ để tránh thiệt hại bão gây D Cấm sử dụng phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt [] Câu 19: Vấn đề lớn sau cần phải đặt thăm dò, khai thác, vận chuyển chế biến dầu khí nước ta? A Thiếu lao động B Ơ nhiễm mơi trường C Khó khai thác, vận chuyển D Thiếu kinh phí để chế biến [] Câu 20: Dọc bờ biển nước ta có nhiều vụng biển rộng, kín gió thuận lợi cho việc A xây dựng cảng nước sâu B phát triển du lịch biển đảo C khai thác khoáng sản D khai thác hải sản [] Câu 21: Biện pháp quan trọng để tăng sản lượng bảo vệ nguồn hải sản nước ta A đầu tư trang thiết bị đánh bắt xa bờ B đẩy mạnh phát triển sơ sở công nghiệp chế biến 159 C phát triển dịch vụ phục vụ ngành khai thác hải sản D phổ biến kinh nghiệm trang bị kiến thức cho ngư dân [] Câu 22: Nghề làm muối nước ta phát triển ven biển Nam Trung Bộ có A nhiệt độ cao, nhiều nắng, có số sơng nhỏ B nhiệt độ cao, nhiều núi lan sát biển C mùa khô kéo dài, vùng biển sâu, sơng lớn D có mùa mưa mùa khô rõ rệt [] Câu 23: Đâu vấn đề quan trọng chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta? A Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên vùng biển B Đẩy mạnh hoạt động khai thác ni trồng thủy sản ven bờ C Phòng chống ô nhiễm môi trường biển D Thực biện pháp phòng tránh thiên tai biển [] Câu 24: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, cho biết cảng nước sâu sau gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc? A Vũng Áng B Cái Lân C Dung Quất D Nghi Sơn [] Câu 25: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết nhận xét sau không với địa hình vùng biển từ Móng Cái đến đèo Hải Vân? A Địa hình bờ biển đa dạng B Có nhiều đảo ven bờ C Thềm lục địa rộng nơng D Rất sơng đổ biển [] Câu 26: Căn vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết nhận xét sau với địa hình vùng biển nước ta? A Địa hình bờ biển đa dạng B Có đảo ven bờ C Thềm lục địa sâu hẹp D Rất sơng đổ biển [] Câu 27: Sinh vật vùng biển nước ta phong phú, nhiều thành phần loài chủ yếu nhân tố sau đây? A Biển nước ta có độ sâu trung bình 160 B Độ muối trung bình khoảng 30 - 33‰ C Biển nhiệt đới ấm quanh năm, nhiều ánh sáng, giàu ơxi D Dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá [] Câu 28: Kinh tế biển ngày đóng vai trò ngày quan trọng kinh tế nước ta, A vùng biển nước ta rộng, đường bờ biển dài B biển giầu tài nguyên khoáng sản, hải sản C đóng góp ngày lớn GDP nước D thuận lợi để phát triển giao thông vận tải, du lịch [] Câu 29: Đánh bắt hải sản xa bờ có ý nghĩa sau mặt kinh tế? A Bảo vệ vùng biển, vùng trời B Bảo vệ vùng thềm lục địa C Khai thác tốt nguồn lợi hải sản D Hạn chế khai thác nguồn lợi ven bờ [] Câu 30: Khai thác tổng hợp kinh tế biển nước ta A hoạt động kinh tế biển đa dạng B vùng biển nước ta rộng lớn C môi trường đảo nhạy cảm với tác động người D môi trường biển chia cắt [] Câu 31: Việc giữ vững chủ quyền đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa lớn an ninh quốc phòng, khơng phải đảo A phận tách rời lãnh thổ nước ta B nơi tổ chức quần cư, phát triển sản xuất C hệ thống tiền tiêu để bảo vệ đất liền nước ta D sở khẳng định chủ quyền vùng biển thềm lục địa [] Câu 32: Trong trình khai thác, vận chuyển chế biến dầu khí nước ta cần phải ý đến vấn đề sau đây? A Hạn chế tối đa xuất dầu thô B Nâng cao hiệu sử dụng khí đồng hành C Tránh để xảy cố môi trường D Đẩy mạnh việc xây dựng nhà máy lọc dầu [] Câu 33: Để tài nguyên biển mang lại hiệu kinh tế cao, cần ý khai thác theo hướng A phát triển tổng hợp kinh tế biển B Mua sắm thêm trang thiết bị để khai thác 161 C Chú ý xây dựng sở hạ tầng cảng biển D Tập trung đầu tư cho số ngành then chốt [] Câu 34: Mục tiêu quan trọng để đảm bảo khai thác lâu dài nguồn lợi hải sản vùng biển nước ta A hạn chế xuất hải sản chưa qua chế biến B đẩy mạnh sở chế biến hải sản C đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ D cấm khai thác hủy diệt nguồn lợi ven bờ [] Câu 35: Việc đánh bắt xa bờ khuyến khích chủ yếu A phương tiện đánh bắt đầy đủ đại B hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường biển C Nguồn lợi hải sản ven bờ bị cạn kiệt D góp phần khẳng định chủ quyền vùng biển đảo [] 162 ... hai lục địa nào? A Lục địa Á lục địa Âu B Lục địa Á-Âu lục địa Phi C Lục địa Á-Âu lục địa Bắc Mĩ D Lục địa Á-Âu lục địa Ô-xtrây-li-a [] Câu 12 Quốc gia có lãnh thổ thuộc Đông Nam Á lục địa Đông... vào Nam chi phối yếu tố A vị trí địa lý khí hậu B vị trí địa lý hình thể C hình thể địa hình D hình dạng lãnh thổ ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI Câu Trong diện tích nước, địa hình đồng đồi núi thấp chiếm... thềm lục địa mở rộng B vịnh biển nông, thềm lục địa hẹp C vịnh biển sâu, thềm lục địa mở rộng D vịnh biển sâu, thềm lục địa thu hẹp [] Câu 32 Đồng sông Hồng đồng châu thổ có đặc điểm địa hình
- Xem thêm -

Xem thêm: CAU HOI TRAC NGHIEM môn địa lý, CAU HOI TRAC NGHIEM môn địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn