Nghiên cứu, tính toán thiết kế và thực nghiệm máy sấy bơm nhiệt kết hợp ống nhiệt trọng trường

126 3 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn