Nghiên cứu sử dụng xúc tác quang hữu cơ trên cơ sở phenolthiazine cho quá trình trùng hợp polyacrylate theo cơ chế gốc tự do nguyên tử

115 6 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn