THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

71 3 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:16

Với cương vị là một người dân đã công tác và từng sinh sống tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tôi muốn tìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch tại địa phương mình vì: Xã Cao Lâu là một xã miền núi, biên giới của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cách trung tâm huyện 25km. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Do vậy đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác Hộ tịch, lý lịch Tư pháp, thống kê Tư pháp trong khi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật còn hạn chế, nhất là công tác đăng ký Hộ tịch. Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của công tác đăng ký Hộ tịch cũng như hiệu quả của công tác này đem lại nếu được thực hiện tốt nên vấn đề “Thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện nay tại Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và giải pháp” được tôi chọn làm đề tài để hoàn thành bài của mình. Qua đưa em nhé Mai c cũng cho bọn trẻ tập bóng đa TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ LƯƠNG VĂN LẬP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH ĐỀ TÀI: THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Thái Nguyên, tháng 7/2019 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : Th.S HOÀNG THỊ LỆ MỸ Sinh viên thực hiện: LƯƠNG VĂN LẬP Lớp: TN17 – LKT - LTTC Thái Nguyên, tháng 7/2019 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập nghiên cứu trường Đại học Tất sinh viên trước trường phải trải qua thời gian thực tập dài hay ngắn tuỳ thuộc theo quy trình đào tạo trường Đây khoảng thời gian cần thiết để giúp cho sinh viên có điều kiện áp dụng kiến thức học vào thực tế Thực tập tốt nghiệp kết trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho q trình cơng tác sau Xuất phát từ nguyện vọng thân trí Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực trạng giải pháp” Để có kết này, trước hết em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý – Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên, thầy cô Khoa, cô giáo hướng dẫn Ths Hoàng Thị Lệ Mỹ trực tiếp hướng dẫn em để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí cán bộ, cơng chức xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ thời gian thực tập địa phương Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lương Văn Lập TĨM TẮT Thủ tục đăng kí hộ tịch nội dung quan trọng mục tiêu quản lý dân cư Nhà nước Những năm trở lại đây, Việt Nam tiến hành tăng cường quản lý cơng tác đăng kí hộ tịch nhân dân thu kết tốt đẹp khẳng định đường lối, sách đắn Đảng, Nhà nước mục tiêu quản lý dân cư Nhà nước Tuy nhiên, tồn bất cập bộc lộ thực tiễn thực thi thủ tục đăng kí hộ tịch năm vừa qua Báo cáo thực tập phản ánh thực tiễn thực thi công tác đăng ký hộ tịch địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, từ số đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu công tác đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT i TÓM TẮT i MỤC LỤC i MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ v DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .1 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận .2 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Kết cấu báo cáo thực tập Kết cấu báo cáo thực tập PHẦN PHẦN KHÁI QUÁT VỀ Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, KHÁI QUÁT VỀ Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, i TỈNH LẠNG SƠN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Khái quát xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 1.1 Khái quát xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 1.1.1 Lịch sử hình thành xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 1.1.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 1.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 1.2 Khái q“uát Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu công chức làm công tác hộ tịch UBND xã Cao ”Lâu 1.2 Khái q“uát Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu công chức làm công tác hộ tịch UBND xã Cao ”Lâu 1.2.1 “Trách nhiệm UBND xã Cao Lâu công tác đăng ký hộ tịc”h .7 1.2.2 “Những nhiệm vụ, quyền hạn công chức làm công tác hộ tịch UBND xã Cao L”âu PHẦN 13 PHẦN 13 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH – THỰC TIỄN THỰC THI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 13 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH – THỰC TIỄN THỰC THI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 13 2.1 Một số vấn đề lý luận đăng ký hộ tị”ch 13 2.1 Một số vấn đề lý luận đăng ký hộ tị”ch 13 2.1.1 Khái niệm hộ tịch, đăng ký hộ tị”ch .13 “2.1.2 Đặc điểm hộ t”ịch 15 “2.1.3 Vai trò ý nghĩa cơng tác đăng ký ”hộ tịch 15 “2.2 Quy định pháp luật đăng ký h”ộ tịch 16 “2.2 Quy định pháp luật đăng ký h”ộ tịch 16 “2.2.1 Các trường hợp đăng ký hộ tịc”h 16 “2.2.2 Thẩm quyền trình tự đăng ký hộ tịch” 17 “2.3 Thực tiễn thực thi công tác đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơ”n 33 “2.3 Thực tiễn thực thi công tác đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơ”n 33 “2.3.1 Thuận lợi khó khăn công tác đăng ký hộ tịch địa bàn xã Cao Lâu” 33 2“.3.2 Thực thi đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn” 35 “2.4 Đánh giá tình hình thực Pháp luật đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .44 “2.4 Đánh giá tình hình thực Pháp luật đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .44 ii “2.4.1 Những kết đạt công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .44 “2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” 46 PHẦN 48 PHẦN 48 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 48 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 48 3.1 “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đăng ký hộ tịc”h 48 3.1 “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đăng ký hộ tịc”h 48 3.2 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .56 3.2 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .56 KẾT LUẬN 60 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Dạng viết tắt Dạng đầy đủ UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BCTTTN Báo cáo thực tập tốt nghiệp NĐ-CP Nghị định - phủ TTLT- BTP- BNV Thơng tư liên tịch - Bộ Tư Pháp - Bộ Nội Vụ CT Chủ tịch iv DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT i MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận .2 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Kết cấu báo cáo thực tập PHẦN KHÁI QUÁT VỀ Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Khái quát xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 1.1.1 Lịch sử hình thành xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 1.1.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 1.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 1.2 Khái q“uát Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu công chức làm công tác hộ tịch UBND xã Cao ”Lâu 1.2.1 “Trách nhiệm UBND xã Cao Lâu công tác đăng ký hộ tịc”h .7 1.2.2 “Những nhiệm vụ, quyền hạn công chức làm công tác hộ tịch UBND xã Cao L”âu PHẦN 13 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH – THỰC TIỄN THỰC THI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 13 2.1 Một số vấn đề lý luận đăng ký hộ tị”ch 13 v 2.1.1 Khái niệm hộ tịch, đăng ký hộ tị”ch .13 “2.1.2 Đặc điểm hộ t”ịch 15 “2.1.3 Vai trò ý nghĩa công tác đăng ký ”hộ tịch 15 “2.2 Quy định pháp luật đăng ký h”ộ tịch 16 “2.2.1 Các trường hợp đăng ký hộ tịc”h 16 “2.2.2 Thẩm quyền trình tự đăng ký hộ tịch” 17 “2.2.2.1 Thẩm quyền đăng ký hộ tịch .17 ““2.2.2.2 Trình tự thực việc đăng ký hộ tịch 18 “Sơ đồ 1: Quy trình tiếp nhận việc đăng ký hộ tịc”h .19 “2.2.2.3 “Thủ tục thực đăng ký hộ tịch ” 19 “2.2.2.4 Trình tự giải việc đăng ký hộ tịch”: 26 2.2.2.5 “Quản lý nhà nước hộ tịch” .27 “2.2.2.6 Trách nhiệm quan hành nhà nước cơng tác đăng ký quản lý hộ tịch” 28 “2.3 Thực tiễn thực thi công tác đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơ”n 33 “2.3.1 Thuận lợi khó khăn cơng tác đăng ký hộ tịch địa bàn xã Cao Lâu” 33 2“.3.2 Thực thi đăng ký hộ tịch xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn” 35 “2.3.2.1 Thực trạng đăng ký khai sinh” 35 “Bảng 2.1: Số liệu đăng kí khai sinh xã Cao Lâu giai đoạn 2016-2018” 37 2.3.2.2 Thực trạng đăng ký kết hôn” 37 “Bảng 2.2: Số liệu đăng kí kết xã Cao Lâu giai đoạn 2016-2018” 38 2.3.2.3 “Thực trạng đăng ký giám hộ .38 Bả“ng 2.3: Số liệu đăng kí giám hộ xã Cao Lâu giai đoạn 2016-2018” 40 2.3.2.4 Thực trạng đăng ký nhận cha, mẹ, con” 40 “3.2.5 Thực trạng đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 42 “2.3.2.6 Thực trạng đăng ký khai tử 42 “Bảng 2.4: Số liệu đăng kí khai tử xã Cao Lâu giai đoạn 2016-2018” 44 “2.4 Đánh giá tình hình thực Pháp luật đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .44 “2.4.1 Những kết đạt công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .44 “2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” 46 PHẦN 48 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 48 3.1 “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật đăng ký hộ tịc”h 48 3.2 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu” .56 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi giao ít, sở, vật chất trang bị cho cơng tác đăng ký hộ tịch quan tâm Đến thời điểm Tư pháp xã chưa trang bị máy tính nhiều, phải dùng chung với phận khác Việc kết nối mạng internet yếu chưa đảm bảo kết nối phần mêm điện tử đăng ký hộ tịch Kinh phí phục vụ công tác đăng ký hộ tịch quản lý hộ tịch hạn chế làm ảnh hưởng đến cơng tác đăng ký h ộ tịch ” - Đối với nhân dân “ + Trình độ dân trí thấp, hiểu biết pháp Luật hạn ch ế “ ” + Công tác đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn nhân dân “ vấn nhiều hạn chế bất cậ p ” + Nhân dân chưa nâng cao tinh thần đăng ký hộ tịch UBND “ xã ” + N hân dân chưa nắm tầm quan trọng việc đăng ký hộ tịch “ ” + C hưa nhận thức rõ công tác đăng ký hộ tịch để làm “ ” 47 PHẦN MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI Xà CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định phap luật về “ đăng ký hộ tịc h ” Đăng ký Hộ tịch phương thức để Nhà nước quản lý dân cư “ thông qua nắm bắt tình hình dân số địa phương, địa bàn cụ thể để đưa định hướng, chủ trương, sách phát triển vùng cho phù hợp với điều kiện phát triển Với vai trò quan trọng nên việc nâng cao hiệu hồn thiện cơng tác đăng ký Hộ tịch cần thiết Hiện nay, công tác đăng ký Hộ tịch UBND xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đạt kết định, nhiên khơng tồn vướng mắc cần khắc phục Để công tác đăng ký Hộ tịch có hiệu chất lượng em xin đưa số giải pháp kiến ngh ị sau: ” Thứ nhất, hoàn thiện thể chế phương thức quản lý nhà nước hộ “ tịch tỉnh biên giới phía Bắc ” Một, Đối với Trung ương: - Về thể chế: trung ương cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa quy “ định pháp luật hộ tịch, đảm bảo cho hoạt động quản lý hộ tịch biên giới diễn thuận tiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước địa phương Kịp thời xem xét báo cáo đề xuất, kiến nghị tỉnh biên giới hộ tịch, để có hướng thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế Đối với thực Luật Hộ tịch với nội dung cấp số định danh cá nhân giấy khai sinh, cần đẩy nhanh khắc phục khó khăn, vướng mắc đăng ký khai sinh, việc chuẩn bị sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho nội dung đặc điểm điều kiện đảm bảo, không 48 thể diễn đồng liên tục khơng có quan tâm kịp th ời ” - Về cải cách thủ tục hành chính: tiếp tục hoàn thiện thể chế cải cách “ thủ tục hành đăng ký hộ tịch, mục tiêu vừa phải thuận tiện cho dân, vừa theo quy định pháp luật, vừa bảo đảm hiệu quản lý nhà nước, qua khơng để xảy tình trạng dễ dãi, dẫn đến buông lỏng quản lý, kiểm sốt q chặt chẽ, cứng nhắc, dẫn đến khơng hiệu Bên cạnh cần phân định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nước lĩnh vực hộ tịch, tránh chồng chéo thẩm quyền phân định thẩm quyền phức tạ p ” - Chính sách đặc thù khu vực biên giới: Chính phủ cần ban hành “ sách đặc thù đăng ký hộ tịch tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, cơng việc cần thiết cụ thể là: Rà soát, thống kê danh mục phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ, ban hành khuyến khích phong tục tập quán tích cực áp dụng; nghiên cứu ban hành thể chế riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hộ tịch Hồ sơ thực việc đăng ký không cần người dân thiết hay bắt buộc cung cấp đủ loại giấy tờ liên quan, mà tăng cường trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức tư pháp- hộ tịch; có chế kinh phí phù hợp cho công chức tư pháp hộ tịch thực việc đăng ký hộ tịch lưu động, xác minh kiện hộ tịch, đồng thời có chế độ khuyến khích cho công chức tư pháp- hộ tịch xã, huyện thuộc khu vực biên giới Ban hành đề án đẩy nhanh việc cải thiện quản lý hộ tịch nâng cao nhận thức pháp luật người dân thuộc khu vực biên giới, đề án xóa đói giảm nghèo, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi mặt cho khu vực biên giới ” Cần tiếp tục thực số phúc lợi cho người dân tộc thiểu số, đối “ tượng sách việc miễn giảm số khoản phải nộp cho người dân Có chế độ khuyến khích cho cơng dân đăng ký hộ tịch theo qu y định ” - H ợp tác quốc tế: thúc đẩy Hiệp định tương trợ tư pháp sở giải “ vấn đề dân cư, hộ tịch khu vực biên giới, tiến hành 49 hoạt động rà soát, thống kê hộ tịch, dân cư có liên quan đến tỉnh biên giới hai nước; xây dựng thể chế hợp tác chung việc quản lý, giải vấn đề tồn đọng hộ tịch, dân cư tỉnh biên giới khu vực giáp biên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến văn xuất nhập cảnh cho nhân dân cư trú giáp biên, đồng thời có biện pháp quản lý đường biên mốc giới cách hiệu ” Đối với tỉnh biên giới phía Bắc: Các cấp quyền biên giới cần “ quan tâm xem xét đến chức năng, nhiệm vụ đạo thực nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhận thức cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện cấp xã biên giới Bên cạnh biện pháp mang tính chế tài xử lý biện pháp khuyến khích hiệu cơng việc đặc biệt ý Rà soát, tổng hợp, thống kê bất cập liên quan đến văn Luật văn hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực hộ tịch Kịp thời kiến nghị với Bộ Tư pháp xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo hành lang pháp lý cho quản lý nhà nước hộ tịch, tránh chồng chéo, trùng lắp, hiệu thấp Chỉnh đốn lề lối làm việc công sở, đổi phương thức làm việc hiệu quả, bước kiện toàn, thay đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch làm việc hiệu Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cung cấp cho cấp huyện, xã, đầu tư kinh phí, đảm bảo sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm v ụ ” Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ tịch “ ” Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác đăng ký, quản lý nhà “ nước hộ tịch thực cách xác, khoa học, chất lượng thống phạm vi tồn quốc Dưới góc nhìn tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký, quản lý nhà nước hộ tịch, coi giải pháp để kiện toàn tổ chức máy, phương thức làm việc, qua giảm bớt sức lao động thủ cơng, góp phần tăng suất lao động, tạo kết nối 50 liệu, nâng tầm quản lý quan thực đăng ký, quản lý nhà nước hộ tịch Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin, thực sở liệu hộ tịch điện tử, đòi hỏi tỉnh biên giới phía Bắc phải quan tâm, bố trí nguồn nhân lực có đầu tư sở vật chất đồng bộ, mà bảo đảm điều kiện cho sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung Tại cấp huyện, cấp xã cần tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch nghiệp vụ chuyên môn, kỹ sử dụng máy móc Bên cạnh việc đầu tư sở hạ tầng đảm bảo cho tuyến huyện, xã, xã sát biên giới, xã vùng sâu hệ thống giao thông, điện lưới, đường truyền cần thiết, để trì thực ” Thứ ba, xây dựng hoàn thiện đội ngũ làm công chức tư pháp-hộ tịch “ ” Về nguồn nhân lực, biên chế theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, “ huyện biên giới cần bố trí đủ biên chế tư pháp theo quy định Luật Hộ tịch xã, phường thị trấn biên giới Bên cạnh bên chế Phòng Tư pháp phải đảm bảo để trì hoạt động hộ tịch cấp huyện giúp cấp xã thực Đối với cấp tỉnh, theo Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp chuyển giao nhiệm vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngồi cho cấp huyện Phòng Tư pháp cấp huyện ngồi nhiệm vụ phải thực theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP trước đây, phải đảm nhiệm chuyển giao từ cấp tỉnh Tại cấp huyện, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thực cơng việc hộ tịch Phòng Tư pháp, huyện phát sinh việc hộ tịch nhiều cơng chức phòng yếu chun mơn, cần thiết khoảng thời gian trước mắt thực việc luân chuyển công chức từ Sở Tư pháp tăng cường cho huyện để đảm bảo có người thực cơng việc hộ tịch có yếu tố nước Đối với cấp huyện, ủy ban cấp huyện đạo Phòng Tư pháp thực việc bố trí lãnh đạo cơng chức chun cơng tác hộ tịch để bảo đảm giải kịp thời công việc phát sinh Đối với cấp xã, tùy theo điều kiện thực tế địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện trước mắt 51 để bảo đảm triển khai thực hiệu Luật Hộ tịch, cần bố trí đủ hai công chức làm công tác hộ tịch, tùy theo tình hình thực điều chỉnh địa phương cho phù hợp ” Về máy thực hiện, để bảo đảm máy thực quản lý nhà “ nước hộ tịch đáp ứng yêu cầu công việc, tỉnh biên giới phía Bắc cần nghiêm túc việc tuyển dụng công chức tư pháp- hộ tịch công chức cấp xã khác Phải đảm bảo công chức tuyển dụng có trình độ, có chun mơn, có tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đối với người biên chế, làm việc, lực ý thức trách nhiệm yếu, xem xét loại khỏi biên chế chuyển công việc khác phù hợp ” Về lực thực thi công vụ công chức tư pháp- hộ tịch Năng lực “ thực thi cơng vụ điều kiện để cơng chức tư pháp-hộ tịch hồn thành tốt chức trách giao, có khả tham mưu đáp ứng công việc Đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch có lực tốt, giúp Ủy ban, Phòng Tư pháp giải hạn chế, vướng mắc công tác hộ tịch cách hiệu Đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch tuyển dụng theo lực, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, bố trí xếp cơng việc trao cho họ điều kiện sở vật chất đảm bảo, việc phát huy lực, khả hồn thành cao Ngược lại nhóm cơng chức tư pháp- hộ tịch yếu nghiệp vụ chun mơn, q trình tuyển dụng cơng chức, quan tuyển dụng chưa thực quy định, cơng tác bố trí chưa hợp lý, khơng thường xun tập huấn phần tố chất thân nội cơng chức Như việc bố trí đội ngũ cơng chức hiệu quả, phát huy lực, có khả hồn thành tốt nhiệm vụ tỉnh biên giới phía Bắc cần tập trung giải tồn với giải pháp, cụ thể là: Xem xét quy hoạch lại đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tỉnh biên giới phía Bắc Theo Luật Hộ tịch 2014 cấp tỉnh khơng thực cơng việc hộ tịch mà thực chức quản 52 lý nhà nước hộ tịch Công việc hộ tịch tập trung thực cấp huyện, cấp xã Với thực trạng công chức làm công tác hộ tịch thiếu yếu hai cấp việc rà sốt quy hoạch lại đội ngũ cơng chức làm cơng tác hộ tịch để có kế hoạch thực việc bồi dưỡng, đào tạo, xác định số lượng công chức để thực việc đào tạo, tuyển dụng phù hợp với yêu cầu công việc Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch, nhằm mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ theo hướng tất cơng chức tư pháp-hộ tịch phải bảo đảm có chuyên môn ngành luật bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ theo quy định Luật Hộ tịch ” Tại cấp huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu cơng tác hộ tịch có yếu “ tố nước ngồi theo quy định Luật Hộ tịch, công tác đánh giá phức tạp chuyên môn Nên cơng chức thực phải có trình độ cử nhân luật bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ Theo yêu cầu này, tỉnh biên giới phía Bắc cần có kế hoạch đào tạo hợp lý, trước hết cần ưu tiên đào tạo với người tuổi đời trẻ, người dân tộc thiểu số chưa có trình độ chun mơn luật để phục vụ sử dụng ổn định lâu dài Đối với công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã cần phải chuẩn hóa theo quy định Luật Hộ tịch, để bảo đảm có trình độ từ trung cấp luật trở lên, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Các tỉnh sau rà sốt, thống kê, nhận thấy cơng chức tư pháp – hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật tùy vào điều kiện địa phương thực việc liên kết đào tạo cử học, thay Hiện thời gian tới, đứng trước yêu cầu thực hộ tịch, thực phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung, công chức tư pháp-hộ tịch làm công tác hộ tịch phải tập huấn chuyên sâu Luật Hộ tịch Nghị định, Thông tư… để xã, phường, thị trấn biên giới đáp ứng nhiệm vụ Tổ chức thực đăng ký quản lý hộ tịch theo Luật Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cần thực thường xuyên để cơng 53 chức tư pháp-hộ tịch đáp ứng yêu cầu công v iệc ” Thứ tư, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục “ pháp luật nhằm thay đổi nhận thức cá nhân vai trò, tầm quan trọng lợi ích đăng ký, quản lý hộ tịc h ” Mục tiêu trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật cán bộ, nhân dân “ dân tộc biên giới phía Bắc pháp luật hộ tịch, ý nghĩa đăng ký, quản lý nhà nước hộ tịch, bên cạnh giải pháp tổng thể triển khai thực phạm vi nước tỉnh biên giới phía Bắc cần quan tâm thực giải pháp sau: Để trì thường xuyên công tác phổ biến pháp luật hộ tịch địa phương biên giới phía Bắc, theo Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới, cần biên tập, soạn tờ rơi với nội dung đơn giản tập trung vào quy định cụ thể pháp luật hộ tịch Tuy nhiên, để tránh việc phát tờ rơi tràn lan vừa không đối tượng, vừa lãng phí tốn Việc biên soạn tờ rơi tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu, tiếp cận phù hợp với nhóm đối tượng Tuyên truyền hình thức tờ rơi cần với việc hướng dẫn, giải thích nội dung cụ thể tránh đưa phát tờ rơi cho đối tượng tiếp nhận mà khơng bảo đảm việc họ có hiểu thơng tin tờ rơi Tuyên truyền, phổ biến pháp luật hộ tịch cần thực kết hợp với tuyên truyền dân số, với nội dung pháp luật khác dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai… Bên cạnh tun truyền, phổ biến pháp luật hộ tịch phải có kết hợp quan tư pháp với quan, tổ chức liên quan Đồn biên phòng, cộng tác viên dân số, quan, đoàn thể huyện, xã … để thực có hiệu cơng tác tuyên truyền Chủ động tuyên truyền địa bàn, đồng thời có phối hợp với quyền nước bạn khu vực biên giới, tuyên truyền nội dung thể chế biên giới đất liền, xuất nhập cảnh, thương mại, hộ tịch nhân dân, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ đường biên giới, quản lý nhân khẩu, xuất nhập cảnh qua lại khu vực biên giới Triệt phá tuyến đường mòn trái phép phục vụ cho vận chuyển hàng hóa nhập lậu, cấm có nguy tiềm ẩn tội 54 phạm bn bán phụ nữ, trẻ em qua khu vực biên giới ” Thứ năm, thường xuyên rà soát chỉnh sửa văn Pháp luật liên “ quan đến hoạt động đăng kí hộ tịch đảm bảo phù hợp thực tiễ n ” H ệ thống văn quy phạm pháp luật cần xây dựng ban “ hành phù hợp với thực tế, rõ ràng, thuận tiện hạn chế kẽ hở để hạn chế sai phạm q trình giải cơng việc Từ Nghị định 123/2015/ NĐ-CP có hiệu lực tạo thuận lợi nhiều cho người dân như: thay giấy chứng sinh cam kết người mẹ (tuy nhiên có mặt trái có trương hợp lợi dụng chế định mở để hợp thức hóa trẻ), phép ghi tên cha mẹ nuôi vào giấy khai sinh, tăng thẩm quyền cho cấp xã làm thuận lợi cho dân Tuy nhiên cần sửa đổi số điều cho phù hợp Về việc đăng ký lại việc sinh nên cần hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân đương phải xin xác nhận nơi cũ khó khăn, phiền phức (sửa đổi lại Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch ) ” H iện nay, bất cập quản lý hộ tịch hệ thống sổ “ hộ tịch chưa cải tiến hợp lý nên hệ thống liệu hộ tịch bị phân tán Việc quản lý liệu hộ tịch ghi nhiều loại sổ sách giấy tờ khác Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử… nên liệu gốc không liên kết chặt chẽ, gây khó khăn cho hoạt động quản lý Mặt khác, với hình thức đăng ký hộ tịch sau kiện hộ tịch, cá nhân quan nhà nước cấp mẫu giấy khác như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai tử, nhận ni Do đó, cá nhân phải quản lý nhiều loại giấy tờ hộ tịch, làm cho việc bảo quản gặp khó khăn, dễ bị thất lạc, mát hư hỏng Các giấy tờ cấp cho cá nhân trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực đương nhiên có giá trị pháp lý Tuy nhiên, không quán lại thể thông qua quy định thủ tục kết hôn, thủ tục khai tử… Khi đăng ký kết hơn, ngồi tờ khai đăng ký kết Sổ hộ tịch cá nhân bên nam bên nữ loại giấy tờ bắt 55 buộc Tương tự đăng ký khai tử, người khai tử phải nộp Sổ hộ tịch cá nhân người chết Quy định rõ ràng khơng có thống với việc khơng có Sổ hộ tịch cá nhân quan nhà nước không cấp lỗi người dân Do đó, theo chúng tơi, quy định cần “mềm hóa” theo hướng người có Sổ hộ tịch cá nhân phải nộp cho quan nhà nước đăng ký kết hơn, khai tử, người khơng có Sổ hộ tịch cá nhân sử dụng giấy tờ khác để th ay ” 3.2 Một số giải phap nhằm nâng cao hiệu công tac đăng “ ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu ” - Đối với UBND huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn: “ ” + Tăng cường đầu tư sở vật chất quản lý hộ tịch xã giáp “ biên giới, có xã Cao Lâ u ” Hiện quan tâm đầu tư sở vật chất cho xã giáp biên “ giới, có xã Cao Lâu chưa thực đồng Tại số nơi, nhiều nơi việc đầu tư sở vật chất phục vụ công tác hộ tịch chưa trọng Cơ sở vật chất làm việc khó khăn, thiếu thốn, huyện, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa Những đơn vị có điều kiện giao thơng lại khó khăn, chưa có điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin đăng ký quản lý hộ tịch Việc sử dụng máy vi tính, mạng internet phần mềm hộ tịch gặp khó khăn Vì vậy, giải pháp đề cập UBND huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn cần đạo hỗ trợ việc trang bị phương tiện, máy móc, lắp đặt phần mềm điện tử hộ tịch, tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng Bố trí kinh phí cho quản lý, đăng ký hộ tịch, đầu tư chương trình, dự án hộ tịch tỉnh biên giới xã, thị trấn, phường biên giới Song hành với việc đầu tư sở vật chất, kinh phí cho lĩnh vực quản lý nhà nước hộ tịch, việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông lại, cơng trình điện lưới quốc gia chương trình, đề án bổ trợ, phối hợp khác, cần phải trọng, nhằm đảm bảo cho hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh diễn đồng với hoạt động 56 quản lý nhà nước hộ tị ch ” + N âng cao hiệu hoạt động tổ chức kiểm tra, tra, giám sát “ quản lý hộ tịch xã giáp biên giới, có xã Ca o Lâu ” Các hoạt kiểm tra, tra, giám sát quản lý nhà nước hộ tịch cần “ xem nhiệm vụ quan trọng quyền địa phương, khơng phải cơng tác riêng ngành tư pháp Tại UBND huyện Cao Lộc, Phòng Tư pháp cần xác định vai trò nòng cốt mình, chủ động tích cực tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân cấp mình, đồng thời có phối hợp với sở, ngành q trình tổ chức thực hiện, có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương để khắc phục tình trạng bng lỏng quản lý hạn chế yếu công tác quản lý hộ tịch, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra cấp huyện, cấp xã, kịp thời uốn nắn sai sót, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch ” Hiện nay, đạo, tra, kiểm tra, giám sát cấp tỉnh, cấp “ huyện công tác hộ tịch làm chưa thực hiệu quả, nhiều nơi có đánh giá khác lĩnh vực này, qua cách giải thiếu xác, khơng kịp thời vấn đề nảy sinh hộ tịch Để thực tốt công tác này, cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch năm thực kiểm tra, tra nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm xảy Đối với đơn vị kiểm tra, tra khơng thực kiểm tra tiếp để tránh chồng chéo trùng lắp, xây dựng kế hoạch kiểm tra những đơn vị chưa kiểm tra kiểm tra lại đơn vị yếu nhiều năm ” Các biện pháp chấn chỉnh sai phạm qua kết luận kiểm tra “ phải thực nghiêm túc, tránh việc kiểm tra mang tính hình thức, nể nang khơng đạt mục đích, u cầu cơng tác tra, kiểm tra giám sát khơng đáp ứng yêu cầu cải cách hành tư pháp giai đoạn n ay ” 57 Như vậy, quản lý nhà nước hộ tịch tỉnh biên giới phía Bắc có “ nhiệm vụ quan trọng, đặc thù tỉnh biên giới không giống vùng miền khác, yếu tố chung, yếu tố biên giới Quản lý hộ tịch có gắn kết với quản lý dân cư, xã hội, nội dung có liên quan đến quốc tế an ninh quốc gia Từ thực tiễn quản lý hộ tịch khu vực biên giới, với quan điểm, giải pháp, mong thời gian tới, công tác đăng ký hộ tịch khu vực biên giới phía Bắc, trung ương quyền địa phương quan tâm, đồng thời có giải pháp hiệu nâng cao chất lượng hiệu quản lý nhà nước không lĩnh vực hộ tịch khu vực biên g iới ” - Đ ối với UBND xã Cao Lộc: “ + UBND xã Cao Lộc cần tăng cường kinh phí để trang bị sở vật “ chất kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho cán tư pháp - hộ tịch; mua sắm giấy tờ, sổ sách khai sinh thay sổ sách, biểu mẫu cũ theo quy định Bộ Tư pháp sử dụng biểu mẫu Cần trang bị kỹ thuật đại đôi với đào tạo sử dụng hợp lý nguồn cán tư pháp hộ tịch, ưu tiên cán có trình độ, nhiệt huyết với cơng việc, có chế độ đãi ngộ thích hợp để họ n tâm cơng tác Ngồi việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, cần tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn hướng dẫn cán tư pháp hộ tịch sử dụng sử dụng có hiệu phần mềm quản lý hộ tịch Ngoài cần bổ sung sách đãi ngộ, phụ cấp cho cán làm công tác tư pháp - hộ tịc h ” + Kịp thời giải khiếu nại, tố cáo xử lý nghiêm khắc vi “ phạm tác đăng ký quản lý hộ tịch công dân cán tư pháp nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm họ ” + UBND xã phối hợp với trưởng thôn, trưởng xóm lập danh sách, mẫu “ điều tra người dân chưa làm công tác đăng ký hộ tịch, đồng thời kịp thời tiến hành khai sinh theo thủ tục hạn cho trường h ợp ” - Công chức tư pháp – hộ tịch xã Cao Lâu: “ 58 + Phối hợp với trường học, Phòng Giáo dục đào tạo, Công an “ quan có liên quan giải sai sót đăng ký hộ tịch đối tượng Kiến nghị, đề xuất với quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập công tác đăng ký Cần kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, đặc biệt tình hình nay, việc đăng ký hộ tịch đa số h ạn ” + Ccán tư pháp hộ tịch cần tăng cường rèn luyệntrình độ chun “ mơn nghiệp vụ cao, kiến thức tin học văn phòng nhằm nâng cao chất lượng sử dụng, quản lý số liệu, biểu mẫu, dấu, công tác lưu trữ Trong trình tập huấn cần sâu vào nội dung nghiệp vụ, tuyền truyền phổ biến quy định pháp luật đăng k ý hộ tịch ” 59 KẾT LUẬN Qua đề tài “Thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực trạng giải pháp”, t ôi làm rõ nội dung chương sau: “ T rong chương tơi trình bày lý luận chung công tác đăng “ ký hộ tịch khái quát UBND xã Cao Lâu Những nội dung giúp cho tơi hiểu rõ công tắc đăng ký Pháp luật đăng ký hộ tịch, đồng thời tìm hiểu tổng quan UBND xã Cao Lâu Đó sở lý thuyết để tơi hồn thành tốt tiểu luận ” Phần trình bày chương thực trạng công tác đăng ký “ hộ tịch UBND xã Cao Lâu cho thấy những nguyên nhân, kết hạn chế công tác ký hộ tịch thời gian gần Tuy UBND xã cơng chức Tư pháp xã có cố gắng để khắc phục nhiều vấn đề nên cần phải có giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu công tác đăng ký hộ tịch địa bàn UBND xã Cao Lâu ” Trong chương nêu lên giải pháp kiến nghị để nâng cao “ hiệu công tác đăng ký hộ tịch địa bàn UBND xã Cao Lâu Những kiến nghị giải pháp hi vọng góp phần thúc đẩy cơng tác đăng ký hộ tịch UBND xã Cao Lâu lên, Nhà nước có giải pháp phù hợp để xã Cao Lâu phát triển h ơn ” 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư Pháp (2015), Thông tư số 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi “ hành số điều Luật hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hộ tịch ngày 16/11/2015 Bộ trưởng Bộ Tư phá p ” T hông tư liên tịch (2015), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP“ BCA-BYT Hướng dẫn thực liên thông thủ tục hành đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tuổi ngày 15/05/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Y tế ” Thông tư liên tịch (2015), Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG- “ BTP Hướng dẫn việc đăng ký quản lý hộ tịch Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh Việt Nam nước ngày 30/06/2016 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Tư phá p ” Chính phủ (2015), Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết “ số điều biện pháp thi hành Luật Hộ tịch ngày 15/11/2015 Chính phủ ” Quốc hội (2014), Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 Hộ tịch ngày “ 20/11/2014 ” Bùi Văn Chiến (2015), Báo cáo thực trạng công tác Quản lý đăng ký “ Hộ tịch địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ” Giàng A Dơ (2012), Công tác Quản lý Đăng ký hộ tịch địa bàn xã “ Bun Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội ” Nguyễn Văn Đỉnh (2014) Báo cáo tổng kết, điều tra Công tác Hộ tịch “ xã thuộc huyện Cao Lộc ” ... sở đánh giá thực trạng quy định pháp luật thủ tục đăng kí hộ tịch thực tiễn thực thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đề tài... Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; + Phân tích quy định pháp luật thực thủ tục đăng kí hộ tịch; + Đánh giá thực trạng tình hình thực thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân. .. nhân dân xã Cao Lâu; + Đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu thủ tục đăng kí hộ tịch theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn