KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:13

Công tác Kiểm soát Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn luôn được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả, thể hiện vai trò qua các văn bản quy định và cách thức triển khai, tuy vậy hoạt động này vần còn nhiều bất cập, nhiều kẽ hở nên tình trạng vi phạm pháp luật Hải quan vẫn còn nhiều. Một số vấn đề nổi cộm trong hoạt động kiểm soát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đó là: hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp còn xảy ra tình trạng cố tình bị khai báo sai về tên hàng, số lượng, thuế suất, mã số hàng hóa, xuất xứ dẫn đến thiệt hại về thuế cho Nhà nước; tình trạng các doanh nghiệp nhập khẩu trốn tránh nghĩa vụ thuế hoặc vi phạm nghiêm trọng các hoạt động trong hoạt động kiểm soát hải quan. Trong khi đó, tình hình hàng hoá nhập khẩu lưu thông qua cửa khẩu Hữu Nghị càng ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn giá trị mà lực lượng CBCC hải quan của chi cục vẫn đang còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - CHU QUANG HƯNG KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Chu Quang Hưng Học viên lớp cao học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã học viên: CH261001 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục hải quan cửa Hữu Nghị” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Các số liệu mà sử dụng luận văn trung thực, kết luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Chu Quang Hưng LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền trực tiếp hướng dẫn kiến thức phương pháp nghiên cứu, góp ý chỉnh sửa q trình thực Luận văn Mặc dù thân cố gắng trình nghiên cứu thực Luận văn, thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận dẫn, góp ý quý thầy, cô giáo tất bạn bè Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Chu Quang Hưng NHẠN XÉT TỔNG THỂ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ KIỂM SỐT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NHẬP KHẨU QUA CHI CỤC HẢI QUAN 1.1 Hàng hóa nhập qua chi cục hải quan 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hàng hóa nhập qua chi cục hải quan .8 1.1.2 Phân loại hàng hóa nhập qua chi cục hải quan 1.1.3 Yêu cầu hàng hóa nhập qua chi cục Hải quan……………… 1.2 Kiểm soát hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa 12 1.2.1 Khái niệm mục tiêu kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 12 1.2.2 Nội dung kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 14 1.2.3 Bộ máy kiểm soát hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 15 1.2.4 Hình thức cơng cụ kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 16 1.2.5 Quy trình kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa 22 1.3.1 Các nhân tố thuộc chi cục hải quan 22 1.3.2 Các nhân tố bên chi cục hải quan .23 1.3 Kinh nghiệm kiểm soát hải quan số chi cục hải quan cửa học cho Ngành Hải quan hàng hóa nhập khẩu……………………… 1.3.1 Kinh nghiêm Kinh nghiệm kiểm soát hải quan số chi cục hải quan cửa khẩu……………………………………………………………………… 1.3.2 Bài học cho Ngành Hải quan hàng hóa nhập CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SỐT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ GIAI ĐOẠN 2015 - 2018 25 2.1 Khái quát Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị … …… 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị ……… 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị ………27 2.1.4 Kết hoạt động Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị ……… 28 2.2 Hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015 2018 29 2.2.1 Tổng quan tình hình xuất nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015 - 2018 2.2.2 Cơ cấu hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015 - 2018 2.3 Thực trạng kiểm soát Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015-2018 31 2.3.1 Thực trạng nội dung kiểm soát hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 31 2.3.2 Thực trạng máy kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 37 2.3.3 Thực trạng hình thức cơng cụ Kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 39 2.3.4 Thực trạng thực quy trình Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 44 2.4 Đánh giá Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015 - 2018 52 2.4.1 Đánh giá việc thực mục tiêu Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị …… 53 2.4.2 Điểm mạnh Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị…………………………………………… 2.4.2 Những hạn chế Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị …… 54 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 57 3.1 Định hướng hồn thiện Kiểm sốt Hải quan hoạt động nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 57 3.1.1 Mục tiêu Kiểm soát Hải quan hoạt động nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị đến năm 2020 57 3.1.2 Phương hướng hồn thiện Kiểm sốt Hải quan hoạt động nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 58 3.2 Giải pháp hồn thiện Kiểm sốt Hải quan hoạt động nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị đến năm 2025 .59 3.2.1 Hồn thiện nội dung Kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 59 3.2.2 Hoàn thiện máy Kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 61 3.2.3 Hoàn thiện hình thức cơng cụ Kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 65 3.2.4 Hồn thiện thực quy trình Kiểm sốt Hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 67 3.2.5 Các giải pháp khác 73 3.3 Một số kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị Tổng cục Hải quan Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn 75 3.3.2 Kiến nghị với quyền địa phương 76 3.2.3 Khuyến nghị với người khai hải quan 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 1.1: Bảng tổng hợp phân loại hàng hóa nhập hải quan 10 Bảng 2.1: Kim ngạch nhập hàng hóa Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015-2018 30 Bảng 2.2: Trình độ học vấn cán chi cục hải quan cửa Hữu Nghị 38 Bảng 2.3: Trình độ lý luận trị, Ngoại ngữ, Tin học cán công chức chi cục hải quan cửa Hữu Nghị 39 Bảng 2.5: Kết chuyển luồng tờ khai chi cục hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015-2018 52 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập 20 Sơ đồ 2.1: Mơ hình cấu tổ chức Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị 27 Sơ đồ 2.3: Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập (luồng đỏ) 46 Sơ đồ 2.4: Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập (luồng vàng) 46 Sơ đồ 2.5: Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập (luồng xanh) 47 Bảng 2.4: Kết phân luồng tờ khai qua năm chi cục hải quan cửa Hữu Nghị từ năm 2015-2018 51 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CHỮ VIẾT TẮT CBCC CCHQ KBNN NNT NK NSNN HQ HQĐT TKHQĐT TP XK XNK NGHĨA ĐẦY ĐỦ Cán công chức Chi cục Hải quan Kho bạc Nhà nước Người nộp thuế Nhập Ngân sách Nhà nước Hải quan Hải quan điện tử Tờ khai hải quan điện tử Thành phố Xuất Xuất nhập TIẾNG ANH CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT ASEAN Association of Southeast Asian Nations FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước WTO The World Trade Organization Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại tồn cầu hóa, hoạt động nhập (NK) hàng hóa có vai trò quan trọng Thơng qua NK hàng hóa, quốc gia tham gia vào mạng lưới phân công lao động quốc tế, phát huy lợi so sánh, cải thiện nhanh mức sống dân cư Tuy nhiên, mức độ định, để bảo vệ sản xuất nước, để điều tiết xu hướng tiêu dùng, quốc gia thiết lập hàng rào thuế quan số biện pháp phi thuế quan WTO chấp nhận cửa Hàng rào thuế quan cao, danh mục loại hàng hóa cấm, hạn chế cho phép NK có điều kiện nhiều chênh lệch giá nước với giá thị trường quốc tế lớn Chênh lệch giá lớn kích thích tổ chức cá nhân tìm cách NK hàng hóa trốn thuế nhập hàng hóa khơng đủ điều kiện cho phép Các hành vi nhập gọi buôn lậu Kinh tế phát triển, giao lưu hàng hóa nước nhiều, nạn bn lậu dễ thực nhiều hình thức khác Buôn lậu gây tác hại to lớn cho sản xuất tiêu dùng nước Đối với người sản xuất bn bán tắc, bn lậu gây tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Đối với người tiêu dùng, bn lậu cung cấp hàng hóa khơng có độ tin cậy cao Đối với Nhà nước, bn lậu gây thất ngân sách nhà nước (NSNN) Chính vậy, Nhà nước phải nỗ lực chống bn lậu Kiểm soát Hải quan nội dung quan trọng quản lý hải quan đại lẽ, hàng hóa nhập (NK) ngày gia tăng số lượng phong phú chủng loại đặt cho ngành hải quan thách thức định, phải đặc biệt trọng việc giảm thời gian thơng quan cho hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập nhằm tránh ách tắc hàng hóa cửa đảm bảo quản lý tốt hoạt động NK, bảo đảm nguồn thu chống thất thu cho Ngân sách Nhà nước Căn cảnh báo quan chức số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan nguy gian lận thương mại tăng lên nhanh chóng thủ đoạn lẫn phương thức thực Hơn hết đòi hỏi cần phải tăng cường phát huy thực vai trò kiểm 92 phí lưu container, lưu bãi Hiện nay, thời gian ngắn để có kết kiểm tra chuyên ngành từ đến ngày; thời gian dài kéo dài khoảng 30 ngày; trung bình lơ hàng khoảng 15 đến 20 ngày để có kết kiểm tra chuyên ngành Ngoài ra, doanh nghiệp thực thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí để thơng quan chiếm lượng thời gian tương đối lớn Khi doanh nghiệp nộp thuế điện tử qua ngân hàng, ngân hàng chuyển thông tin, chứng từ tới quan kho bạc Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước thực rà soát chứng từ từ chiều hàng ngày, nên phải sang ngày hôm sau quan hải quan nhận thông tin chứng từ nộp thuế Như vậy, doanh nghiệp ngày phải chờ đợi tiền thuế, phí lệ phí đến hệ thống quan hải quan để thực việc thông quan Để giảm thời gian thơng quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho nhập Chi cục cần thực số biện pháp sau: + Kết hợp với quan chuyên ngành để xây dựng hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành Bên cạnh đó, loại bỏ bất cập, chồng chéo, quy định chưa thống việc quản lý chuyên ngành hàng hóa nhập Mặt khác cần thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, ban hành đầy đủ Danh mục mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, tập trung trọng điểm mặt hàng cần kiểm tra cửa cần kiểm tra trước thông quan + Kết hợp với quan kiểm tra chuyên ngành thực việc kiểm tra chuyên ngành hàng hóa có trọng tâm, trọng điểm có nguy cao ảnh hưởng đến dịch bệnh, sức khỏe người dân, an ninh xã hội môi trường trước thông quan Đối với số mặt hàng thuộc diện Nhà nước ưu tiên khuyến khích nhập khẩu, mặt hàng nhập phục vụ sản xuất mà nước chưa sản xuất tạo điều kiện ưu tiên kiểm tra chuyên ngành để giảm thời gian thông quan + Kết hợp quan kiểm tra chuyên ngành đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại, bố trí văn phòng thực việc kiểm tra chuyên ngành cửa để giảm bớt thời gian thông quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Đồng thời tăng cường bố trí nguồn nhân lực có lực cao, có trình độ chun mơn tốt để thực việc kiểm tra chuyên ngành cách động nhanh chóng cửa có lưu lượng hàng hóa nhập lớn để nâng cao chất lượng kiểm tra 93 chuyên ngành, rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành + Kết hợp với quan chuyên ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đào tạo cho Doanh nghiệp nhập mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành như: Tuyên truyền phổ biến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu, tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ban hành quy định kiểm tra chuyên ngành.Đồng thời xây dựng cổng thông tin công khai phương tiện thông tin đại chúng mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành thực việc nhập Ví dụ :danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, địa điểm kiểm tra, thời gian kiểm tra, quan thực việc kiểm tra + Riêng tờ khai luồng đỏ phải kiểm tra thực tế, khai báo, đủ điều kiện thông quan, mang hàng bảo quản, giải phóng hàng để giảm thời gian thơng quan cho doanh nghiệp cơng chức kiểm hóa thực toán xác nhận hệ thống máy tính kết nối mạng đặt Văn phòng Hải quan giám sát cửa mà quay trụ sở Chi cục để cập nhật vào hệ thống Đồng thời Chi cục cần phải bố trí văn phòng giám sát Hải quan khu vực cảng có lượng hàng hóa lưu thơng lớn thuộc địa phận quản lý, đảm bảo việc trang thiết bị đầy đủ đại, thiết bị đảm bảo kết nối mạng Hệ thống VNACCS/VCIS để phục vụ cho cơng chức thực kiểm hóa hàng hóa thực nhiệm vụ tuần tra kiểm soát + Đẩy mạnh công tác nâng cấp kết nối hải quan kho bạc, ngân hàng, tăng cường phối kết hợp bên nhằm cải cách, rút ngắn thời gian thực thủ tục nộp thuế, lệ phí doanh nghiệp xuống ngày Tạo điều kiện giảm thời gian thông quan hàng hóa Giảm tỉ lệ vi phạm, tỷ lệ chuyển luồng Để thực giảm tỉ lệ vi phạm, tỷ lệ chuyển luồng Chi cục cần phải thực số biện pháp sau: Trong việc thực việc chuyển luồng tờ khai hải quan công chức đề xuất cần phải có sở thơng tin rõ ràng, có cụ thể theo quy định thực việc đề xuất với lãnh đạo cấp để can thiệp chuyển luồng dừng đưa hàng qua khu vực giám sát Bên cạnh đó, cần phải xử lý nghiêm trường hợp công chức hải quan lợi dụng để gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến 94 thời gian thông quan, giải phóng hàng doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thơng quan hàng hóa nhanh chóng, doanh nghiệp tiềm ẩn nguy gian lận hay có hành vi vi phạm phải kiểm sốt cách chặt chẽ Để ngăn chặn hành vi gian lận việc xây dựng sở liệu doanh nghiệp, mặt hàng, địa bàn có nguy rủi ro quan trọng Khi sở liệu sát, với thực tế, sàng lọc đối tượng doanh nghiệp để phân luồng xác Những doanh nghiệp, mặt hàng, địa bàn có nguy gian lận kiểm soát chặt từ khâu phân luồng đến kiểm tra thực tế Chi cục cần tập trung cơng tác kiểm sốt vào địa bàn, mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm Để làm điều đó, Chi cục cần cấu, bố trí lại nhân lực cho phù hợp với thay đổi quy trình thủ tục Riêng khâu trước sau thông quan cần phải thực mạnh mẽ để đủ lực thu thập, phân tích thơng tin, đánh giá việc tuân thủ doanh nghiệp Hiện nay, nhân lực cho khâu Chi cục mỏng chưa tương xứng cần phải bổ sung CBCC có trình độ chun mơn, lực nghiệp vụ để thực tốt nhiệm vụ Bên cạnh đó, chi cục cần tổ chức triển khai, giám sát việc thực cơng chức bước quy trình đảm bảo quy định Can thiệp đột xuất bước quy trình nghiệp vụ Hệ thống xác định để đảm bảo quản lí hải quan tự chịu trách nhiệm định can thiệp đột xuất theo nguyên tắc: Chỉ thực luồng Xanh, luồng Vàng phát có đủ sở xác định lô hàng vi phạm quy định quản lí thuế, hải quan, sách quản lí XK hàng hóa XK Tăng cường nhân lực cho cơng tác kiểm sốt kiểm tra sau thơng quan để thực thu thập thông tin đánh giá doanh nghiệp hỗ trợ bổ sung thông tin cho hệ thống phân luồng nhằm đưa định phân luồng 3.2.5 Các giải pháp khác Bước sang năm 2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhận định, hoạt động xuất nhập có nhiều biến động mạnh, nhiều nguy tiềm ẩn cần phải kiểm soát chặt chẽ, tình hình hoạt động bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp Nhiệm vụ đặt lực lượng kiểm soát hải quan năm 2010 lớn, khơng ngừng hồn chỉnh, đề xuất, 95 thực biện pháp chống bn lậu, gian lận thương mại, hồn thiện phương thức quản lý rủi ro quy trình nghiệp vụ hải quan, hạn chế sơ hở sách Một là, cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hải quan Trước hết, ngành Hải quan cần nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật hải quan Việc sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật Hải quan thời gian qua triển khai cách nhanh chóng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhậpp Tuy nhiên, việc ban hành văn điều chỉnh, bổ sung thay diễn cách tương đối nhanh, khiến nhiều doanh nghiệp chưa kịp cập nhật, nắm vững thơng tư cũ, thơng tư ban hành Bên cạnh đó, có tình trạng văn dài, nhiều quy định, nhiều từ ngữ không rõ ràng, dễ dẫn đến cách hiểu, cách giải thích, cách áp dụng khác nhau, khơng thống Hải quan doanh nghiệp, đơn vị, cơng chức hải quan Cũng từ tình trạng chất lượng văn vậy, khiến việc áp dụng thủ tục Hải quan chưa thống đơn vị cơng chức Hải quan Bên cạnh đó, tiếp tục đơn giản hóa mộ số thủ tục hải quan Một số quy định thủ tục hải quan chưa rõ ràng hợp lý thủ tục hủy tờ khai, sửa tờ khai, thủ tục xuất nhập chỗ; việc phân tích, phân loại hàng hóa có thời gian phân tích mẫu dài, lấy nhiều mẫu; quy định thời gian tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng; thời hạn nộp kết kiểm tra chất lượng chưa phù hợp với mặt hàng máy móc thiết bị nâng, lô hàng lớn; quy định không sửa mã địa điểm Vấn đề kiểm tra thực tế hàng hóa giám sát Hải quan, quy trình thực việc kiểm tra thực tế hàng hóa giám sát hải quan nhiều đơn vị hải quan địa phương chưa rõ ràng Các doanh nghiệp cho cần phải cải tiến để tránh phiền hà cho doanh nghiệp Chi cục hải quan cửa Hữu Nghị quản lý tiếp nhận lượng lớn văn hành nên công tác rà sốt lại văn có liên quan đến cơng tác kiểm tra Hải quan tiến trình cải cách vô cần thiết Nghiên cứu xây dựng văn điều chỉnh nội tinh thần văn để đảm bảo có hiệu lực cao tình hình cụ thể địa bàn quản lý, với ban hành pháp luật, phải tăng cường việc thực thi pháp luật Quyền lực Hải quan cần phải tăng cường theo hướng tập trung, có đầy đủ thẩm 96 quyền để xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực Hải quan Cần có khung hình phạt nghiêm minh với hành vi vi phạm Hải quan Thường xuyên kiểm tra việc thực văn hướng dẫn Hải quan sở tránh tình trạng nơi làm kiểu, cố tình làm sai có văn ban hành Chi cục sớm ban hành văn kiểm tốn Hải quan lực lượng đảm bảo kiểm tra giám sát chặt chẽ Hải quan tình hình Ha là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Chi cục hải quan cửa Hữu Nghị phấn đấu đảm bảo khả tiếp cận sử dụng thông tin, dịch vụ thuận lợi cho người dân, DN tổ chức; Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ cho người dân DN cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ thủ tục hải quan phương tiện vận tải; Thủ tục miễn, giảm, hồn thuế; Đảm bảo triển khai thành cơng Cơ chế cửa quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Tăng cường kết nối trao đổi thông tin quan hải quan với quan quản lý nhà nước, mở rộng kết nối với ngân hàng thương mại doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực logistics, bảo hiểm dịch vụ khác có liên quan Để thực mục tiêu này, chi cục hải quan cửa Hữu Nghị cần tiếp tục nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước hải quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng toàn diện CNTT tất lĩnh vực nghiệp vụ hải quan Trong đó, tập trung mở rộng ứng dụng CNTT lĩnh vực nghiệp vụ hải quan liên quan tới miễn, giảm, hoàn thuế, kết nối hệ thống với quan kinh doanh cảng, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, thủ tục cảnh, xử lý thơng tin hàng hóa phương tiện vận tải qua đường biển, đường hàng khơng, đường Ngồi ra, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2020 – 2025, chi cục hải quan cửa Hữu Nghị đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, đảm bảo 100% cơng chức làm công tác CNTT đào tạo bổ sung kiến thức để quản lý, quản trị, triển khai hỗ trợ vận hành hệ thống ứng dụng, sở liệu, trang thiết bị CNTT; đồng thời tổ chức đào tạo cho 100% công chức, viên chức nghiệp vụ sử dụng ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp vụ 97 3.3 Một số kiến nghị Cùng với phát triển kinh tế ngày đa dạng, hoạt động xuất nhập hàng hoá tăng khối lượng, chủng loại , đặt cho hoạt động kiểm soát hải quan nhiều thách thức, đó, đáng ý việc đối tượng lợi dụng sơ hở chế sách hòng thu lợi bất Các đối tượng thường lợi dụng bất cập, sơ hở sách ưu đãi, chế quản lý để vi phạm như: lợi dụng phân luồng ưu tiên miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, khai sai tên hàng, mã hàng, chủng loại, số lượng; lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất ưu đãi doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu, Trong vụ việc phát được, thủ đoạn tinh vi sử dụng làm giả hồ sơ, chứng từ, móc nối với đối tác nước ngồi làm giả hồ sơ hạ giá hàng hoá để gian lận thuế, tượng buôn lậu động vật hoang dã quý hiếm, doanh nghiệp nhập hàng hố khơng đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng diễn với mức độ quy mô lớn Do đó, đóng góp kiến nghị góp phần xây dựng Tổng Cục Hải quan nói chung Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn điều cần thiết 3.3.1 Kiến nghị Tổng cục Hải quan Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn Kiến nghị Tổng cục Hải quan Thứ nhất, tăng cường mối quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp để tăng cường an ninh cho dây chuyền cung ứng tạo thuận lợi cho dòng luân chuyển thương mại quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác tin cậy cộng đồng thương mại để đánh giá giải nguy dây chuyền cung ứng để giảm rủi ro mà quan Hải quan phải đối mặt, giúp quan Hải quan vừa thể chức đảm bảo an ninh vừa tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp Thứ hai, cần nhanh chóng áp dụng xây dựng liệu hải quan liên thông điện tử, sử dụng thơng tin kiểm sốt chặt chẽ mã hóa đầu vào làm nguồn thơng tin ban đầu để hoạc định kế hoạch thông quan hàng hóa sau Đồng thời, xây dựng hệ thống thơng tin nghiệp vụ hải quan tích hợp với toàn hệ thống sở liệu ngành hải quan bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; Thông tin hàng hóa nhập khẩu; Thơng tin phương tiện xuất nhập cảnh; Thứ ba, cần có quy trình quản lý nợ thuế chặt chẽ, nợ thuế 98 tạm thu hạn cần có biện pháp xử lý để giải tình trạng tồn đọng nợ thuế thống toàn ngành Thứ tư, xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm tra sau thông quan sở pháp lý quan trọng hoạt động hải quan Xây dựng hệ thống tiêu chí quản lý rủi ro riêng để làm định phân luồng định tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa hoạt động quản lý hải quan đại nhằm đảm bảo độ tin cậy kết thơng quan hàng hóa Kiến nghị với Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn Thứ nhất, hoàn thiện máy tổ chức nguồn nhân lực Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn, theo đó, kiện tồn tổ chức máy cấp Cục Chi cục; xây dựng phương án bố trí, sử dụng nguồn nhân lực Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn để trình Tổng cục Hải quan phê duyệt Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn cần sớm cấu lại hệ thống tổ chức hải quan theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; đảm bảo thực nhiệm vụ hiệu quả, hiệu lực; đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đại Quy hoạch xếp lại hệ thống tổ chức máy Cục Hải quan tỉnh đơn vị trực thuộc vừa theo hướng tinh gọn đồng thời phải phù hợp với yêu cầu công việc thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội địa phương, địa bàn; đặc biêt phải trọng tính dự báo ưu tiên cho địa bàn chiến lược Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đào tạo cho cán hải quan doanh nghiệp tiến hành đào tạo cho cán hải quan doanh nghiệp quy trình nghiệp vụ Sớm xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng số khu vực để kịp thời đáp ứng yêu cầu đặc thù; đạo chuẩn hóa giáo trình đào tạo - bồi dưỡng đa dạng hóa loại hình đào tạo, trọng tăng cường đào tạo đội ngũ làm công tác tổ chức, cán họ đảm bảo cho quy trình quản trị nguồn nhân lực mạch lạc, hoàn thiện phát triển lên đại, chuyên nghiệp Ngoài ra, cần thực sách phù hợp linh hoạt đãi ngộ để thu hút giữ chân người tải, chuyên gia giỏi; đặc biệt tập trung mạnh vào tuyển dụng sử dụng chuyên gia giỏi chuyên nghiệp quản trị nguồn nhân lực; thục thi sách luân chuyển riêng biệt đội ngũ Thứ ba, thường xuyên rà soát kiến nghị Tổng cục Hải quan sửa đổi, ban hành 99 quy trình hướng dẫn kịp thời để tránh ách tắc tạo thuận cho doanh nghiệp, tích cực phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, quan tâm lắng nghe giải nhanh chóng, hợp lý thắc mắc, kiến nghị doanh nghiệp thông qua Hội nghị đối thoại quan hải quan, thuế doanh nghiệp định kỳ hàng quý/hàng năm 3.3.2 Kiến nghị với quyền địa phương Thứ nhất, UBND tỉnh Lạng Sơn cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông để giảm chi phí Logistics cho doanh nghiệp Đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có vướng mắc chế sách liên quan đến chức quản lý địa phương Thứ hai, thực tích cực chế cửa, cửa liên thơng để giải tốt thủ tục hành cho doanh nghiệp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực nhanh hiệu thủ tục hàng hóa xuất nhập Thứ ba, đạo chi cục thuế thống thực phương án đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến Thuế Hải quan theo tinh thần Chính phủ 3.3.3 Khuyến nghị với người khai hải quan Từ Luật Hải quan ban hành có hiệu lực, việc quản lý Hải quan dựa tính tuân thủ pháp luật doanh nghiệp chính, quan Hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khuôn khổ pháp luật cho phép Nếu số đơng doanh nghiệp ln tìm cách trốn tránh nghĩa vụ thực thi pháp luật quan Hải quan thiếu tin tưởng vào chấp hành doanh nghiệp hai trường hợp ảnh hưởng xấu đến hiệu quản lý quan Hải quan hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để giúp quan Hải quan thực tốt nhiệm vụ đồng thời giúp doanh nghiệp kinh doanh mơi trường cạnh tranh bình đẳng thân doanh nghiệp phải hình thành nên ý thức chấp hành quy định pháp luật Mặc dù phần lớn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật cần phải có biện pháp chế tài hành nhằm điều chỉnh phận thiểu số doanh nghiệp chưa thực tốt điều Do để tăng cường quản lý tình hình hoạt động doanh nghiệp phát huy tính tuân thủ pháp luật 100 doanh nghiệp, cần thực số giải pháp sau: - Cùng doanh nghiệp đàm phán, xây dựng, ký kết tiêu chí thỏa thuận hợp tác Hệ thống tiêu chí chủ yếu bao gồm nguyên tắc hợp tác, cách thức hợp tác, yêu cầu với doanh nghiệp (chủ yếu minh bạch hóa với quan Hải quan hoạt động nhập khẩu, cung cấp định kỳ cho quan số liệu nhập khẩu, thuế), thuận lợi doanh nghiệp hưởng (thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát Hải quan …) - Có hình thức khen thưởng động viên kịp thời cho doanh nghiệp có truyền thống chấp hành tốt quy định pháp luật; Xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng - Quan tâm lắng nghe giải nhanh chóng, hợp lý thắc mắc, kiến nghị doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc hợp tác doanh nghiệp quan hải quan; Thường xuyên tổ chức chuyên đề (có thể kết hợp hội nghị khách hàng tổ chức định kỳ) nhằm giúp doanh nghiệp hiểu chấp hành tốt sách, pháp luật nhà nước hải quan, nội dung chuyên đề cần quan tâm nhiều đến vấn đề phát sinh sai sót vướng mắc thường gặp phải thực tiễn Việc đánh giá mức độ tuân thủ người khai hải quan dựa hệ thống tiêu, thông tin tần suất vi phạm pháp luật hải quan pháp luật thuế; tính chất, mức độ vi phạm Đặc biệt, việc hợp tác với quan Hải quan thực thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan chấp hành định khác quan Hải quan Với mục tiêu nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật hải quan doanh nghiệp, chi cục Hải quan Cửa Hữu Nghị cần hướng tới áp dụng hiệu Chương trình khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật nhằm khuyến khích, hỗ trợ hướng DN tự nguyện nâng cao lực tuân thủ pháp luật Để xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật, chi cục Hải quan Cửa Hữu Nghị cần tăng cường thực phát triển quan hệ đối tác để kịp thời tiếp nhận, xử lý vướng mắc DN Chi cục Hải quan Cửa Hữu Nghị hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến đánh giá tuân thủ nhằm hỗ trợ DN nâng cao lực tuân thủ pháp luật hoạt động XNK 101 102 KẾT LUẬN Kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa việc áp dụng có hệ thống biện pháp, quy trình nghiệp vụ thông lệ quốc tế nhằm giúp quan Hải quan bố trí, xếp nguồn lực hợp lý để tập trung quản lý có hiệu hàng hóa nhập Kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập đem lại cho quan Hải quan cộng đồng doanh nghiệp nhiều lợi ích mà bật tác dụng cân kiểm soát hiệu tạo thuận lợi cho thương mại Kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập có ý nghĩa quan trọng đơn vị ngành Hải quan nói chung Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị không ngoại lệ Trong giai đoạn 2015 - 2018, kiểm soát hải quan hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị đạt số thành tựu đáng ý như: kịp thời ngăn ngừa, phát hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nhận diện rủi ro, xác định doanh nghiệp trọng điểm rủi ro cao nhằm đề xuất biện pháp kiểm soát phù hợp Tuy nhiên, kiểm soát hải quan hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị gặp số hạn chế như: tỷ lệ chuyển luồng cao điều ảnh hưởng đến số doanh nghiệp; trình độ cán công chức, công chức chuyên trách chưa chuyên sâu không đồng Nhằm nâng cao hiệu kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị, thời gian tới Chi cục cần tập trung vào số giải pháp như: cập nhật kịp thời văn pháp quy liên quan đến hoạt động hải quan, đến kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập khẩu, cải cách máy, phân công nhiệm vụ công chức hải quan làm nghiệp vụ chuyên sâu kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập Do thời gian kiến thức có hạn nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót tác giả hy vọng đề xuất góp phần hồn thiện kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị Tác giả mong nhận góp ý quý Thầy, Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Quyết định 1919/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội Bộ Tài (2014), Ngành Hải quan: Giải pháp gỡ vướng kiểm tra hàng hóa chun ngành, http://tapchitaichinh.vn/cai-cach-va-hien-dai-hoahaiquan/nganh-hai-quan-giai-phap-go-vuong-kiem-tra-hang-hoa-chuyen- nganh Bộ Tài chính, 2013 Thơng tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Bộ Tài chính, 2015 Thơng tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Báo cáo tổng hợp năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật hải quan số 54/2014/QH13 Hà Nội, tháng 06 năm 2014 Chính phủ, 2005 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy đinh chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan Chính phủ, 2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy đinh chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Nguyễn Thị Thương Huyền, 2013 Giáo trình Hải quan Hà Nội: Nhà 10 xuất Tài Chính Nguyễn Khánh Dư (2017), Luận văn thạc sỹ “Quản trị rủi ro hàng hóa xuất nhập Cục Hải quan Hải Phòng”, Đại học Dân lập Hải 11 Phòng Nguyễn Ngọc Linh (2017), báo“Chuẩn hóa danh mục hàng hóa kiểm tra 12 chuyên ngành trước 31/12/2017”, Thời báo Tài Trần Đức Hùng – Tổng cục Hải Quan (2016), đề tài khoa học cấp ngành “Nâng cao hiệu công tác kiểm tra chuyên ngành hải quan qua Cải cách 13 hành chính”, Tạp chí Hải quan số 44/2016 Trịnh Anh Duyên (2017), Luận văn thạc sỹ kinh tế “Đẩy mạnh thực hải quan điện tử thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập Cục Hải 14 quan Hải Phòng”, Đại học Dân lập Hải Phòng Minh Nguyên (2014), Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK: Vẫn gian nan, 15 http://citinews.net/kinh-doanh/kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-xnk van-con-gian-nan/ Quốc hội, 2006 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quy định loại thuế, khoản phải thu khác thuộc ngân sách Nhà nước 16 quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định pháp luật Quốc hội, 2005 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 ngày 17 14/06/2005 Lê Xuân Trường, 2010 Giáo trình Quản lý thuế Hà Nội: Nhà xuất Tài 18 Lê Thu, 2015 Tập trung cao độ thu NSNN cuối năm: Bài 2: Thu hồi nợ đọng 19 thuế hiệu Báo Hải quan Thái Bình, 2015 Hải quan Việt Nam thực thành công VNACCS/VCIS 20 Báo Hải quan Đảo Lê, 2016 Ngành Hải quan: Quyết tâm cao độ thu ngàn sách cuối năm 21 Báo Hải quan Lê Xuân Trường Nguyễn Đình Chiến, 2014 Nhận diện hành vi gian 22 lận thuế Tạp chí Tài chính, số 09 Lê Thị Thanh Huyền, 2014 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành thuế, hải quan số nước Tạp chí Tài chính, số 08 KHẢO SÁT NHỮNG VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM SỐT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HĨA NK QUA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ CỦA CBCC HẢI QUAN Nhằm đánh giá thực trạng Kiểm sốt Hải quan hàng hóa NK qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị giai đoạn 2015-2018, từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác Kiểm sốt Hải quan hàng hóa NK qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, mong CBCC đóng góp ý kiến xây dựng cho Cục Hải quan Lạng Sơn nói chung Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị ngày lớn mạnh Họ tên CBCC: Điện thoại liên lạc Email Thang đánh giá mẫu phiếu khảo sát chia làm mức từ đến 5, quy ước sau: 1-Hồn tồn khơng đồng ý; 2-Khơng đồng ý; 3Trung lập, khơng có ý kiến; 4-Đồng ý; 5-Hồn tồn đồng ý Xin đánh dấu tích () vào mục chọn trả lời cho câu hỏi: Xin cho biết ý kiến bạn mục sau: Qúa trình kiểm sốt hàng hóa Chi cục gặp nhiều bất cập? Những bất cập đến từ nhiều phía, có từ phía doanh nghiệp khai báo hải quan? Thời lượng quy trình kiểm sốt hàng hóa                               dài, ảnh hưởng tình trạng nhập hàng hóa chung Chi cục? Trình độ số lượng nguồn nhân lực Chi cục chưa đáp ứng đòi hỏi cao cơng tác kiểm soát hải quan? Qua việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin kiểm sốt hàng hóa nhập khẩu, tỉ lệ vi phạm hải quan giảm so với kỳ? Các hình thức lách luật kiểm soát hàng nhập doanh nghiệp ngày tinh vi? Các sai phạm kiểm soát hàng nhập gây      nghiệp? Cần sửa đổi hồn thiện kiểm sốt hải quan      hàng nhập khẩu? Những hạn chế kiểm soát hải quan đến từ hình     thức/ quy trình cơng cụ kiểm sốt? 10 Cần phải có biện pháp chỉnh đốn doanh nghiệp     nhũng nhiễu đến từ phía CBCC hải quan doanh nặng tay để giảm thiểu vi phạm kiểm soát hải quan? 11 Hãy cho biết sai phạm chủ yếu doanh nghiệp làm thủ tục NK hàng hoá Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị nhận định mức độ nghiêm trọng sai phạm này? 12 Hãy đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát hàng hoá NK? Xin chân thành cảm ơn CBCC hoàn thành phiếu khảo sát Ngày tháng năm 201… (Ký ghi rõ họ tên) ... hưởng đến Kiểm soát hải quan vớiMục hàng tiêu hóa Kiểm nhập hải qua quan Chi đối cụckhẩu với Hảihàng quan cửa nhập khẩu: kh Kiểm ối sốt hải quan đối vớisốt hàng hóa nhập quahóa Chi cục Hả - Các... thiện kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA CHI CỤC HẢI QUAN 1.1 Hàng hóa nhập nhập qua chi cục. .. cụ kiểm sốt hải quan hàng hóa nhập qua chi cục hải quan cửa Hình thức kiểm sốt hàng hóa nhập qua chi cục hải quan Chi cục Hải quan cửa thực kiểm tra, giám sát hải quan hàng hóa nhập qua chi cục
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ, KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn