N04 de6 quan li hoc vien trung tam tieng anh ABC 1 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

70 21 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 16:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN "PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỐI TƯỢNG " ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIẾNG ANH ABC GVHD : TS Trần Đình Vương Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thái Hà - 64149 Đoàn Tiến Trung - 64214 Vũ Quốc Huy - 64117 Hải Phòng tháng 12 năm 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MÃ ĐỀ TÀI: 06 Tên đề tài : Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tiếng anh ABC Mục đích : Tìm hiểu phát huy khả phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Xây dựng chương trình quản lý thiết kế hệ thống hướng đối tượng Công việc cần thực hiện: - Tìm hiểu ngơn ngữ cách sử dụng phần mềm UML - Tìm hiểu hệ thống quản lý học viên trung tâm tiếng anh ABC - Tìm hiểu kĩ để phân tích hệ thống theo hướng đối tượng - Xác định mô tả toán cần làm - Vẽ sơ đồ Use-Case - Vẽ sơ đồ trạng thái - Vẽ sơ đồ lớp - Vẽ sơ đồ trình tự -Vẽ sơ đồng cộng tác - Làm báo cáo tập lớn - Làm Powerpoint thuyết trình tập lớn - Bảo vệ tập lớn - Lập bảng phân chia công việc thành viên Yêu cầu : - Kết tập lớn : Báo cáo tập lớn theo hạn thầy đưa - Báo cáo tập lớn phải trình bày theo mẫu quy định ( kèm theo), báo cáo xuất thành tệp định dạng PDF nộp qua email (không bắt buộc phải in ấn) - Hạn nộp báo cáo tập lớn Tài liệu tham khảo : - Các tác giả , giáo trình phân tích thiết kê hệ thống hướng đối tượng UML , NXB Hàng Hải, 2018 - Tham khảo Internet , giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng UML , NXB Khoa học Kĩ Thuật Hà Nội 2002 Hải Phòng , tháng 12 năm 2018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS Trần Đình Vương MỤC LỤC : MỤC LỤC : CHƯƠNG : GIỚI THIỆU BÀI TOÁN .4 1.1: GIỚI THIỆU: 1.2: MÔ TẢ BÀI TOÁN : 1.2.1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG: 1.2.3 THÀNH PHẦN HỆ THỐNG .5 1.2.4:VAI TRÒ HỆ THỐNG : 1.2.5.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG 1.3: CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 1.3.1: CÁC TÁC NHÂN 1.3.2: CÁC CA SỬ DỤNG: 1.3.2.2.Danh sách ca sử dụng hệ thống : CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1: XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN : 2.2.ĐẶC TẢ CÁC CA SỬ DỤNG: 11 2.3: CHI TIẾT VỀ CÁC TÁC NHÂN VÀ CA SỬ DỤNG : 12 2.3.1 Tác nhân : Nhân viên - người quản lí - thu ngân .12 2.3.1: Tác nhân : Giáo viên 13 2.3.2: Tác nhân : Học viên 13 2.4: VẼ BIỂU ĐỒ : 13 2.4.1: Sơ đồ Use-Case 13 2.4.2 Sơ đồ trạng thái : 18 2.4.3:Biểu đồ lớp: 24 2.4.4:Biểu đồ 25 2.4.5.Sơ đồ hoạt động : 47 2.4.6.Sơ đồ cộng tác: 53 CHƯƠNG : KẾT LUẬN: 68 CHƯƠNG : GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 1.1: GIỚI THIỆU: Trong năm gần đầy , dù lĩnh vực yếu tố ngoại ngữ yếu tố quan trọng yếu tố thúc đẩy phát triển miền lĩnh vực Bởi lẽ ngoại ngữ không cách thức giao tiếp mà thơng qua giao lưu mở rộng tồn giới gói gọn lại Và thứ ngôn ngữ giới lấy làm đầu , trọng điểm thứ ngôn ngữ quan trọng thứ hàng đầu tiếng anh Đúng nhu cầu tiếng anh ngày mở rộng , khắp nơi người đầy cho em học tiếng anh từ lớp bé tuổi Vì tiếp xúc với ngơn ngữ Tiếng Anh em có khả , vốn từ vựng lưu lốt trơi tray Với lợi sử dụng thông thạo tiếng anh điểm cộng cho em xin việc sau giúp ích cơng việc Chính ngày , có nhiều trung tâm tiếng anh thành lập Với nhu cầu học hỏi người dân đáp ứng trung tâm điều nhiên Khắp nơi đất nước Việt Nam , bạn cần vài bước gặp trung tâm ngoại ngữ đặc biệt tiếng anh Và tất nhiên thàhn lập nên trung tâm , trụ sợ học ngoại ngữ có nhiều học viên đến đắng kí tham gia Vậy làm để qủan lý hết số học viên , xếp học viên vào lớp học Khi cần hệ thống quản lý học viên để thông qua người phụ trách người quản lý , trung tâm có đuowjc danh sách học viên tham gia , thu khoản chi phí thơng qua hệ thống Khi dụng hệ thống , ngưòi dễ dàng nắm tình hình học viên , quản lý học viên đến trung tâm học để phụ huynh an tâm Vậy hệ thống ? 1.2: MƠ TẢ BÀI TỐN : 1.2.1: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý học viên trung tâm tiếng anh ABC hệ thống quản lý tất học viên , hệ thống có nhiệm vụ : - Quản lý tất học sinh đến đăng kí theo học trung tâm tiếng anh ABC - Sắp xếp lớp cho học viên theo học trung tâm - Quản lý lịch điểm q trình học học viên - Thanh tốn học phí cho học viên Trung tâm tiếng anh ABC bao gồm khoá học sau : +, Lớp giao tiếp tiếng anh cấp tốc +, Lớp luyện thi cấp tốc TOEIC +, Lớp luyện thi cấp tốc IELTS +, Lớp học riêng với người nước giao tiếp +, Lớp bổ trợ kèm theo yêu cầu 1.2.3 THÀNH PHẦN HỆ THỐNG Để hệ thống dễ dàng vào hoạt động khơng thể thiếu phận phân cơng giao phó : - Bộ phận tiếp nhận học viên ( người quản lý ) : phận tiếp nhận thông tin học viên để lập thành danh sách cho khao học - Bộ phận giảng dạy : phận giảng dạy quản lí học viên phạm vi theo lớp - Bộ phận kiểm duyệt : phận kiểm duyện danh sách thu học phí học viên tham gia - Bộ phận quản trị hệ thống : phận theo sát danh sách , họ bổ sung loại bỏ nhân tố khơng cần cho sử dụng hệ thống => Các phận đề thuộc hệ thống sắc xếp theo trật tự cấu thành hệ thống , chúng có mối quan hệ mật thiết với 1.2.4:VAI TRÒ HỆ THỐNG : Khi sử dụng hệ thống có lợi ích sau : - Tính tiện dụng : người dùng rấ dễ dàng cấu thành danh sách học viên cách nhanh chóng , có đầy đủ tài liệu đặc tài hộ trỡ cho người dùng - Khả bảo hành trì hoạt động : KHi lập danh sách học viên mà trung tâm muốn thêm học viên vào hệ thống có khả cập nhật thay đổi yêu cầu người dùng - Tính tin cậy : Hệ thống không dễ dàng đá ứng nhu cầu nguời dùng mà đảm bảo an tồn thơng tin học viên đăng kí vào học trung tâm tiếng anh dù có tình xảy - Tính hiệu : Hệ thơng khơng cần lãng phí tài ngun nhớ , xử lí 1.2.5.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG Khi học viên bắt đầu đến trung đăng kí , phận tiếp nhận thơng tin tiếp nhận học viên lưu vào danh sách trung tâm - Tiếp nhận học viên : Mỗi học sinh để đựơc theo học trung tâm phải cung cấp thông tin mà trung tâm yêu cầu Sau trung tâm tiếp nhận học viên kiểm tra xác minh lại thông tin cách nhanh Sau thông tin học viên cung cấp trung tâm kiểm tra đánh giá lực học viên để xếp vào lớp với khả Bên cạnh phận tiếp nhận học viên thu tiền , lập biên lai sau thành lập danh sách đăng kí học viên Tiếp trung tâm phân cơng giáo viên đến phụ trách quản lý giảng dạy hướng dẫn cho học viên Ngoài phạan tiếp nhận học viên lưu danh sách giáo viên lớp lại Ngoài để học viên phân vào lớp theo khả trung tâm tổ chức ngày thi xếp lớp - Ngày thi xếp lớp: Học viên xếp thi đánh giá lực , theo hình thức trắc nghiệm Từ kết đánh giá trung tâm xếp lớp học cho học viên , trung bình lớp 30 học viên Nếu Nếu lớp có học viên có lực giống vượt q 30 trung tâm xem xét cho học viên vào lớp theo cấp bậc phân cơng Trong q trình giảng dạy , giáo viên có trách nhiệm theo sát , quản lý điểm danh học sinh Sẽ có danh dách học viên nhiệm vụ giảng viên điểm danh học viên theo ngày học n Nếu học viên nghỉ học giáo viên tích lại Và vuợt số lượng buổi nghĩ trung tâm gọi báo cho phụ huynh Ngoài giáo viên phải đánh gía kết học tiệp học viên gửi liên tục cho trung Để thơng qua trung tâm cung cấp , phản hồi lại cho phụ huynh học viên - Bài thi sát hạch : Thường khóa học trung tâm phân chia khóa học nhỏ để học viên theo học theo bậc để kết thúc khóa học nhỏ bước đến khóa học tiếp trung tâm tổ chức buổi thi cuối khóa để học viên tự nhìn nhận lực học tiếp tục khoá Buổi thi trung tâm tự xếp ngày phù hợp với ngày nghỉ học viên Sau khóa học tiếng anh , liệu học viên cập nhật , thay đổi , dánh ách gửi phận quản trị hệ thống - Bộ phận quản trị hệ thống : thông tin học viên giảng viên gửi phận phận lập lịch học cho học viên , giảng viên Và lịch học thiết lập theo vòng khóa học , khơng bắt buộc khơng thay đổi 1.3: CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 1.3.1: CÁC TÁC NHÂN Hệ thống hoạt động cần yếu tố tác nhân học viên , người quản lý , giảng viên , phận kiểm duyệt, phận quản trị hệ thống Xác định tác nhân : - Người quản lý sử dụng chủ yếu hệ thống - Người quản lý , người phụ trách cần hỗ trợ hệ thống để thực công việc hàng ngày - Bộ phận quản trị hệ thống quản trị bảo dưỡng để đảm bảo cho hệ thống hoạt động thường xuyên - Hệ thống cần tương tác với tất phận , tác nhân liên quan đến hệ thống - Người quản lý trung tâm quan tâm đến kết xử lí hệ thống 1.3.2: CÁC CA SỬ DỤNG: - Nhiệm vụ tác nhân : Các tác nhân hoạt động để đáp ứnng hệ thống quản lý học viên trung tâm thông qua phần mềm quản lý - Các tác nhân cần phải đọc , ghi , sửa đổi , cập nhật hay lưư trữ thơng tin - Khi có thay đổi ben ngồi hệ thống tác nhân cần phải thông báo cho hệ thống - Bộ phận quản trị hệ thống cần thông báo thay đổi hệ thống Từ nhiệm vụ chung tác nhân xác định tác nhân ca dụng hệ thốngq quản lý 1.3.2.1: Danh sách tác nhân hệ thống : - Học viên : người hệ thống phục vụ , quản lý -Người phụ trách : người cần sửa dụng chức quản lý hệ thống để thực nhiệm vụ - Người quản lý : người phép khởi động hay kết thúc hệ thống điểm quản lý đầu cuối -Người quản trị hệ thống : họ bổ sung hay thay đổi học viên 1.3.2.2.Danh sách ca sử dụng hệ thống : - đăng kí , Lập danh sách : nhiệm vụ hệ thống quản lý liên quan trực tiếp đến học viên người quản lý Trong trường hợp hai chức đăng kí lập danh sách đồng nghĩa, nên chọn hai chức Ca sử dụng liên quan đến học viên người quản lý -Thanh toán , lập biên lai : Là chức mà hệ thống phải thực để toán với học viên phương pháp mà học viên chọn : trả tiền mặt hay thẻ tín dụng Ca sử dụng liên quan đến học viên người phụ trách - Đăng nhập hệ thống : Người quản lý cần sử dụng để nhập vào hệ thống sử dụng để học viên đăng kí theo học - Khởi động , đóng hệ thống : Người quản lý thực để khởi động hay kết thúc hoạt động hệ hống -Bổ sung học viên , loại bỏ học viên : Bộ phậnq quản trị hệ thống bổ sung thêm học viên đăng kí hay loại bỏ học viên huỷ khóa học ngoại ngữ trung tâm CHƯƠNG : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1: XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN : - Từ tác nhân ta xác định chương tóm gọn vào bảng sau : 10 - Sửa học viên 56 - Xố học viên - Tìm kiếm học viên 57 - Thống kê học viên - Nhập lịch học 58 - Sửa lịch học - Thêm lớp học 59 - Sửa lớp học - Tìm kiếm lớp học 60 2.4.6.2.Thu ngân : - Thanh toán : 61 - Thống kê học phí: 62 - In biên lai 2.4.6.3.Giáo viên: - Điểm danh học viên: 63 - Nhập điểm học viên 64 - Sửa điểm học viên 65 - Xoá điểm học viên - Tìm kiếm điểm học viên 66 2.4.6.4.Người dùng : - Đăng nhập: - Đăng xuất: 67 - Thay đổi mật khẩu: 68 CHƯƠNG : KẾT LUẬN: Thông qua chương toàn nội dung đề tài :" Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên trung tâm tiếng anh ABC " xây dựng Enterprise Architect Nhóm giải yêu cầu sau tập lớn : - Về nhóm tìm hiểu quy trình quản lý học viên trung tâm tiếng anh ABC, thiết kế hệ thống mở rộng để quản lí học viên đăng kí theo học trung tâm tiếng anh ABC Nhóm khúc mắc điểm sau : - Nhóm chưa sâu vào việc thiết kế mà cụ thể phần báo cáo thống kê , thiết kế - Chua mô tả hết quy mô , tình hình cụ thể hệ thống quản lý nhân cách thức hoạt động , học tập khoá trung tâm để đưa phương án tối ưu Hướng phát triển : - Tuỳ vào quy mô hệ thống lớn hay nhỏ nhu cầu khách hàng mà người thiết kế linh hoạt công đoạn mở rộng hệ thống giúp cho hệ thống tiện lợi , phù hợp với khả tài đối tượng khách hàng Do thời gian tìm hiểu khơng nhiều , thân nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm nên khó tránh khỏi thiếu sót , hạn chế định Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy để báo cáo nhóm em hồn thiện Cuối nhóm em xin trân trọng cảm ơn thầy Trần Đình Vương giúp đỡ nhóm em tìm hiểu nghiên cứu trình làm tập lớn đề tài Nhóm em xin chân thành cảm ơn! 69 Phần làm Chương : Làm báo cáo Chương : Làm báo cáo Vẽ sơ đồ uses-case Vẽ sơ đồ biểu đồ lớp Vẽ sơ đồ trình tự Vẽ sơ đồ trạng thái Vẽ sơ đồ hoạt động Vẽ sơ đồ cộng tác Chương Bảng phân công công việc : Sinh viên thực Nguyễn Thị Thái Hà Đoàn Tiến Trung + Vũ Quốc Huy Đoàn Tiến Trung Vũ Quốc Huy Nguyễn Thị Thái Hà Vũ Quốc Huy Nguyễn Thị Thái Hà Đồn Tiến Trung Cả nhóm hồn thành 70
- Xem thêm -

Xem thêm: N04 de6 quan li hoc vien trung tam tieng anh ABC 1 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng, N04 de6 quan li hoc vien trung tam tieng anh ABC 1 Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn