19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 9

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:54

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Câu Kết sau bậc hai số học 9? A 81 B -81 C D 3 Câu Cho hàm số y   x Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị dương x < B Hàm số có giá trị nhỏ y = x = C Hàm số đồng biến x > nghịch biến x < D Hàm số nghịch biến x > đồng biến x < Câu Hai tiếp tuyến A B đường tròn (O) cắt M tạo thành AMB  500 Khi số đo cung bị chắn góc tâm AOB bao nhiêu? A 500 B 400 C 1300 D 800 Câu Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn Nếu BAC  700 số đo góc BDC bao nhiêu? A 1100 B 700 C 1600 D 1400 II TỰ LUẬN (8 điểm):  x  x Câu Cho biểu thức: P    : x 1 x  x  x a) Tìm điều kiện xác định rút gọn biểu thức P; b) Tìm giá trị biểu thức P x = 4; 13 c) Tìm x để biểu thức P có giá trị Câu Giải toán sau cách lập hệ phương trình: Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị đem số chia cho tổng chữ số thương dư Câu Cho tam giác ABC vuông A, cạnh AC lấy điểm D (D ≠ A, D ≠ C) Đường tròn tâm O đường kính DC cắt BC E (E ≠ C) a) Chứng minh tứ giác ABED nội tiếp b) Đường thẳng BD cắt đường tròn (O) điểm thứ hai I Chứng minh ED tia phân giác góc AEI c) Giả sử tanABC  Tìm vị trí D AC để EA tiếp tuyến đường tròn đường kính DC Câu Với x, y số dương thỏa mãn điều kiện x  2y x  y2 Tìm giá trị nhỏ biểu thức: M  xy -HT(Thí sinh không sử dụng tài liệu; cán coi thi không giải thích thêm.) H v tờn thớ sinh Số báo danh https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Bài I: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức A = x 1 với x   ; x 2 x 1 x x 4   với x  ; x  x 1 x 2 x x 2 Chứng minh B = ; 2 x B Tìm x để P =  1 ; A Bài II: (2 điểm)Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình: Cho biểu thức B = Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết tổng hai chữ số 9, lấy số chia cho số viết theo thứ tự ngược lại thương dư 18? Bài III: (2 điểm) Giải phương trình sau: 2x2 + (2 - )x - = Cho parabol (P): y = x đường thẳng (d) có phương trình: y = - mx + 2 Chứng minh rằng: m (d) cắt (P) hai điểm phân biệt A; B SOAB  Bài IV: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông cân đỉnh A Đường tròn đường kính AB cắt BC D (D khác B) Điểm M đoạn AD, kẻ MH, MI vng góc với AB AC (H  AB; I  AC) 1) Chứng minh: Tứ giác MDCI nội tiếp; 2) Chứng minh: MID  MBC ; 3) Kẻ HK  ID ( K  ID) Chứng minh: K; M; B thẳng hàng; 4) Khi M di động đoạn AD, chứng minh đường thẳng HK qua điểm cố định a b3 c    ab  bc  ca ; Bài V:(0,5 điểm) Cho a, b, c > Chứng minh: b c a Giám thị coi thi khơng giải thích thêm! https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (4,0 điểm) Cho hàm số y  ax Tìm a biết đồ thị hàm số qua điểm A(-1; 1) Giải phương trình sau: a) x  x  b) x  3x   c) 5 x 1 x2 x2 Câu (2,0 điểm) (Giải toán cách lập hệ phương trình) Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 20 m Nếu gấp đôi chiều dài gấp lần chiều rộng chu vi hình chữ nhật 480 m Tính chiều dài chiều rộng ban đầu hình chữ nhật Câu (3,0 điểm) Cho phương trình x  2mx   1) Chứng minh phương trình ln có hai nghiệm phân biệt với giá trị m 2) Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình Tìm m để x12  x22  10 Câu (1,0 điểm) Cho parabol  P  : y  x đường thẳng  d  : y   m  3 x  2m  Chứng minh với m parabol (P) đường thẳng  d  cắt hai điểm phân biệt Tìm m cho hai giao điểm có hồnh độ dương -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2 điểm):    x x 1 x x 1  x  x 1   : Cho biểu thức: A =  x 1 x x x x     a) Rút gọn A b) Tìm x để A < Câu (2,0 điểm): Giải tốn cách lập phương trình, hệ phương trình Hai cơng nhân sơn cửa cho cơng trình ngày xong cơng việc Nếu người thứ làm ngày người thứ hai đến làm tiếp ngày xong cơng việc Hỏi người làm xong việc? Câu (2,0 điểm): mx  y  (I) Cho hệ phương trình:  2x  y  2 a) Giải hệ (I) với m = b) Xác định giá trị m để hệ phương trình (I) có nghiệm thỏa mãn: 2x + 3y = 12 Câu (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB điểm M nửa đường tròn (M khác A B) Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax Tia BM cắt Ax I; tia phân giác góc IAM cắt nửa đường tròn E; cắt tia BM F; tia BE cắt Ax H, cắt AM K.file word đề-đáp án Zalo 0986686826 Chứng minh rằng: AEMB tứ giác nội tiếp AI2 = IM.MB Chứng minh BAF tam giác cân Chứng minh tứ giác AKFH hình thoi Câu (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  a  ab  3b  a  -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (4,0 điểm) Giải phương trình: 1) x  8x  2) x  2x   3) 3x  10x   4) 2x  2x   Câu (5,0 điểm) Cho phương trình bậc hai: x  6x  2m   (1) Tìm m để: 1) Phương trình (1) có nghiệm kép Tính nghiệm kép 2) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu 3) Phương trình (1) có nghiệm x = Tìm nghiệm lại 4) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 x , thỏa mãn: x1  x  Câu (1,0 điểm) Chứng tỏ parabol y  x đường thẳng y  2mx  ln cắt hai điểm phân biệt có hoành độ giao điểm x1 x Tính giá trị biểu thức: A  x1  x  x12  2mx  -HẾT CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MƠN CẤP 1-2 18 đề-8 đáp án Tốn Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán AMSTERDAM=30k 22 đề-4 đáp án Toán Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP MƠN TỐN=40k 13 đề đáp án vào mơn Tốn=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Toán 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019; 2019-2020=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k GIÁO ÁN DẠY THÊM TỐN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối Ơn hè Tốn lên 6=20k; Ơn hè Tốn lên 7=20k; Ơn hè Tốn lên 8=20k; Ơn hè Tốn lên 9=50k https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu (3,0 điểm) Cho đường tròn (O; R) qua đỉnh tam giác ABC, A  600 , B  700 1) Tính số đo góc BOC, COA, AOB 2) So sánh cung nhỏ BC, CA, AB 3) Tính BC theo R Câu (7,0 điểm) Từ điểm S ngồi đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến SA cát tuyến SBC với đường tròn (O), SB < SC Một đường thẳng song song với SA cắt dây AB, AC N, M 1) Chứng minh: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC 2) Chứng minh: BCMN tứ giác nội tiếp 3) Vẽ phân giác góc BAC cắt dây BC D Chứng minh: SD  SB.SC 4) Trên dây AC lấy điểm E cho AE = AB Chứng minh: AO vng góc với DE -HẾT TẶNG: đề đáp án Toán Giảng Võ Hà Nội 2008-2012 300-đề-đáp án HSG-Toán-6-Thay Duy 225-đề-đáp án HSG-Toán-7-Hồ-Khắc-Vũ 200-đề-đáp án HSG-Toán-8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 2013-2016 20 đề đáp án HSG Toán năm 2016-2017 45 đề đáp án HSG Toán 99 đề đáp án HSG Toán 22 đề đáp án HSG Chuyên Toán 50 ĐỀ ĐA VÀO 10 CHUYÊN TOÁN 2018-2019 ĐÁP ÁN 50 BÀI TỐN HÌNH HỌC Cách tốn: Thanh tốn qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn qua Zalo 0986686826 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Bài 1: (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: b) x  4x + = a) Bài 2:(2,5 điểm) Cho (P): y = x (d): y = x+2 a) Vẽ (P) (d) mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (d) phép tính Bài 3: (2,0 điểm) Một tơ dự định từ A đến B với vận tốc định Nếu tơ tăng vận tốc thêm10km đến B sớm dự định 24 phút, ô tô giảm vận tốc km đến B muộn Tính độ dài quãng đường AB vận tốc dự định Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) Các đường cao AD, BE, CF cắt H cắt đường tròn (O) M,N,P Chứng minh rằng: a) Các tứ giác AEHF, BCEF nội tiếp b) AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC c) H M đối xứng qua BC Bài (0,5 điểm) Cho phương trình: (m - 1)x2 – 2(m+1)x+ m – = (1) (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức P  3 x x  12  với x  0, x  Q    x4 x 2 x 2 x 2 a Tính giá trị biểu thức Q x  16 b Rút gọn biểu thức P c Tìm x để Q  P Câu II (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a x  3x   b x  12 x   c x  x    x  x( y  3)   y   2  x  y  d Câu III: (1,0 điểm) Cho Parabol (P) y  2 x a Tìm k để đường thẳng (d) y = kx +2 tiếp xúc (P) b Chứng minh điểm E(m; m2+1) không thuộc P với giá trị m Câu IV (1,5 điểm) Giải toán cách lập hệ phương trình Trong quý I năm 2016, hai đội thuyền đánh cá bắt tổng cộng 360 cá Sang quý I năm 2017, đội thứ vượt mức 10% đội thứ hai vượt mức 8% nên hai đội đánh bắt 393 Hỏi quý I năm đội đánh bắt cá? Câu V (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn Trên Ax lấy điểm K (AK  R ) Qua K kẻ tiếp tuyến KM tới đường tròn (O) Đường thẳng d vng góc AB O, d cắt MB E a Chứng minh KAOM tứ giác nội tiếp b OK cắt AM I, chứng minh OI.OK = OA2 c Gọi H trực tâm tam giác KMA Tìm quỹ tích điểm H K chuyến động tia Ax -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM) Viết vào làm chữ đứng trước câu trả lời câu từ đến Câu 1) Phương trình 0x + 2y = -1 có nghiệm tổng quát là: A B C D Câu 2) Phương trình phương trình bậc hai ẩn? A xy +x =3 B 2x – y =0 C x + y= xy D x2 +y =2 Câu 3) Cặp số sau nghiệm hệ phương trình A B Câu 4) Hệ phương trình A m = B m = C D vơ nghiệm khi: C m = D m = II TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM) Câu (4,0 điểm) Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình với a = 6) Tìm giá trị a để hệ có nghiệm nhất? Câu (3,0 điểm) Giải tốn sau cách lập hệ phương trình Một miếng đát hình chữ nhật có chu vi 80m Nếu chiều rộng tăng thêm 5m chiều dài tăng thêm 3m diện tích tăng thêm 195m2 Tính kích thước mảnh đất đó? Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau: -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2,0 điểm): 1) Chứng minh rằng: 1  2 2 1 1 2) Giải bất phương trình sau: 2x + 2016 < mx  y  m  Câu (2,0 điểm): Cho hệ phương trình:  (với m tham số)  x  my  2m a) Giải hệ phương trình m = b) Chứng minh hệ phương trình ln có nghiệm với giá trị m c) Giả sử (x; y) nghiệm hệ phương trình, chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào m: A  ( y  1)( y  2)  x( x  1) Câu (1,5 điểm): Giải toán sau cách lập hệ phương trình: Hai tơ A B khởi hành lúc từ hai tỉnh cách 150 km, ngược chiều gặp sau Tìm vận tốc tơ, biết vận tốc ô tô A tăng thêm 5km/h vận tốc ô tô B giảm 5km/h vận tốc tơ A gấp lần vận tốc ô tô B Câu (3,5 điểm): Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R Vẽ đường thẳng d tiếp tuyến (O) B Trên cung AB lấy điểm M tùy ý (M khác A B), tia AM cắt đường thẳng d N Gọi C trung điểm AM, tia CO cắt đường thẳng d D a) Chứng minh rằng: Bốn điểm O, B, N, C thuộc đường tròn Tìm tâm đường tròn b) Chứng minh rằng: NO  AD c) Chứng minh rằng: CA.CN = CO.CD d) Xác định vị trí điểm M để (2AM + AN) đạt giá trị nhỏ Câu (1,0 điểm): Cho a, b, c số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = Tìm giá trị a b c   nhỏ biểu thức P = b3  c3  a3 1 -HẾT Họ tên thí sinh:…………………………………SBD:……………… Chú ý: Cán coi thi khơng giải thích thêm 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 Câu (1,0 điểm) Tìm nghiệm tổng quát phương trình sau: 3x + y = 7x + 0y = 21 Câu (2,5 điểm) Giải hệ phương trình: 5 x  y  12  2 x  y  2  3x  y    2 x  y  18 2 x  by  4 nhận cặp số (1 ; -2) bx  ay  5 Câu (1,0 điểm) Xác định a, b để hệ phương trình  nghiệm Câu (2,0 điểm) Giải tốn sau cách lập hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo Biết ngày, tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Câu (3,5 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R Gọi H giao điểm ba đường cao AD, BE, CF tam giác ABC Chứng minh AEHF AEDB tứ giác nội tiếp đường tròn Vẽ đường kính AK đường tròn (O) Chứng minh tam giác ABD tam giác AKC đồng dạng với Suy AB.AC = 2R.AD Chứng minh OC vng góc với DE -HẾT - 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 12 Câu (3 điểm) 3x  y   x  2y  Giải hệ phương trình:  Giải phương trình sau: x2 – 7x + = Cho hàm số y = ax2 (1) Xác định hệ số a, biết đồ thị hàm số (1) qua điểm A(-2;3) Câu (2 điểm) Cho phương trình x  x  m   (1) với m tham số Hãy tính giá trị m, biết phương trình (1) có nghiệm 2 Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép, tìm nghiệm kép Câu (1,5 điểm) Hai cơng nhân sơn cửa cho cơng trình ngày xong cơng việc Nếu người thứ làm ngày nghỉ, Người thứ hai làm tiếp phần việc lại ngày xong cơng việc Hỏi người làm xong việc? Câu (3 điểm) Cho ABC có góc nhọn (AB > AC) nội tiếp đường tròn (O; R) Hai đường cao AD BE cắt H Chứng minh: Tứ giác CEHD nội tiếp Vẽ đường kính AK đường tròn (O) Chứng minh: AC.AB = AK.AD Kẻ KI vng góc với BC (I thuộc BC) Chứng minh: a) AB IC  BK IK b) AC AB BC   CK BK IK Câu (0,5 điểm) Cho phương trình x  (m  4)x  m2  2m   Giả sử x nghiệm phương trình cho Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ x Hết Họ tên thí sinh: ., Số báo danh: 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 13 Bài 1: ( 2,5 điểm) Cho biểu thức A = x  x  10 x 2   x x 6 x 2 x 3 với x  x  a) Rút gọn A ; b) Tính giá trị A x =  ; c) Tìm giá trị x để A = Bài 2: ( 2,0 điểm) 2 x  y  3m  ( m tham số ) x  y  Cho hệ phương trình:  a) Giải hệ phương trình m = - ; b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x + y = 13 Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho phương trình: x2 - (m - 1)x - m - = (1) 1) Giải phương trình (1) với m = -3 2) Chứng tỏ phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt với m 3) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm thoả mãn hệ thức x12 + x 22 = Bµi 4: ( 3,5 ®iĨm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB C điểm nằm O A Đường thẳng vng góc với AB C cắt nửa đường tròn I K điểm nằm đoạn thẳng CI (K khác C I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) M, tia BM cắt tia CI D Chứng minh: 1) Các tứ giác: ACMD; BCKM nội tiếp đường tròn 2) CK.CD = CA.CB 3) Gọi N giao điểm AD đường tròn (O) chứng minh B, K, N thẳng hàng 4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD nằm đường thẳng cố định K di động đoạn thẳng CI -HẾT - 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 14 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2 điểm): Giải phương trình hệ phương trình sau: 2 x  y  3  a) 5 x  y  10 b) x  5x + = Câu (2 điểm): a) Vẽ đồ thị hàm số y = - x2 (P) y = x – (d) hệ trục tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm đồ thị vẽ phép tính Câu (2 điểm): Giải tốn cách lập hệ phương trình Tính kích thước hình chữ nhật, biết rằng: Nếu tăng chiều dài thêm 20m giảm chiều rộng 1m diện tích không đổi Nếu giảm chiều dài 10m tăng chiều rộng thêm 1m diện tích tăng thêm 30m2 Câu (3 điểm): Từ điểm M đường tròn O bán kính R, vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn O bán kính R (với A, B hai tiếp điểm) Qua A vẽ đường thẳng song song với MB cắt đường tròn tâm O E Đoạn ME cắt đường tròn tâm O F Hai đường thẳng AF MB cắt I a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn b) Chứng minh IB2 = IF.IA c) Chứng minh IM = IB Câu (1 điểm): Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn 4xy = 2( x  y)  16 xy x y Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 15 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2.0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau 1) x  6x  2x  3y  11 2)  4x  6y  3) x   4) x  5x   Câu (2.0 điểm) Cho phương trình bậc hai: x  2x  m  1) Tìm m để phương trình có nghiệm 2) Khơng giải phương trình tính tổng tích hai nghiệm phương trình m  1 Câu (2.0 điểm) Giải toán cách lập hệ phương trình Hai đội cơng nhân làm chung cơng việc 16 ngày xong Nếu đội thứ làm ngày đội thứ hai làm ngày hai đội làm công việc Hỏi làm riêng đội hồn thành cơng việc lâu? Câu (3.0 điểm) Cho tam giác ABC (3 góc A, B, C nhọn AB > AC), đường cao AH Kẻ HD, HE vng góc với AB, AC ( D  AB, E  AC ) 1) Chứng minh tứ giác ADHE, BDEC nội tiếp 2) Đường thẳng DE BC cắt F, Đường tròn đường kính AH cắt AF K Chứng minh ABC  CKF Câu (1.0 điểm) Tìm m n để đa thức f (x)  mx   n   x   m  2n  x  4m đồng thời chia hết cho x  x  –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………… 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 16 Bài (2 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau: 5 x  y  12  2x  y  a)  b) 2x2  5x   Bài (2 điểm) a, Vẽ đồ thị hàm số y = x2 (P) b, Tìm giá trị m cho điểm C(-2; m)  (P) Bài (2 điểm) Giải toán sau cách lập hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo Biết ngày, tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R Gọi H giao điểm ba đường cao AD, BE, CF tam giác ABC a Chứng minh AEHF AEDB tứ giác nội tiếp đường tròn b Vẽ đường kính AK đường tròn (O) Chứng minh tam giác ABD tam giác AKC đồng dạng với Suy AB.AC = 2R.AD c Chứng minh OC vng góc với DE Bài (0,5 điểm) Với x,y khơng âm Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P = x - xy + 3y -2 x +2009,5 *********Hết********* 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 17 Bài 1:(1,75 đ)  x3 1  x   x(1  x )    Cho biểu thức A=   x   x  : x x   1 x2     a, Rút gọn biểu thức A b, Tính giá trị biểu thức cho x=  2 c Tìm giá trị x để A=-1 Bài 2: Một ô tô từ A đến B với vận tốc 40 kh/h tiếp từ B đến C với vận tốc 30 km/h Tổng thời gian ô tô từ A đến C 4h45’ Biết quãng đường BC ngắn quãng đường AB 15km Tính quãng đường AB; BC Bài 3(1,0đ) a,Vẽ đồ thị hàm số y = x2 (P) b, Tìm giá trị m cho điểm C(-2; m)  (P) Bài 4(2,25đ) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn Gọi C điểm nửa đường tròn cho cung CB cung CA, D điểm tuỳ ý cung CB (D khác C B) Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự ỏ E F a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân b, Chứng minh FB2  FD.FA c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp Bài 5: (0,5đ) Với x,y khơng âm Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P = x - xy + 3y -2 x +2009,5 –––––––– Hết –––––––– 17 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 18 Câu 1: (2,5 điểm)  x  x  x  x  Víi x  0,   Cho biểu thức: A =   x    ; x  x     a Rút gọn biểu thức A b Tìm giá trị biểu thức A biết x =  Câu 2: (1,5 điểm) a,Vẽ đồ thị hàm số y = x2 (P) b, Tìm giá trị m cho điểm C(-2; m)  (P) Câu 3: Giải tốn sau cách lập hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo Biết ngày, tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Câu 4: (3 điểm) Từ điểm A bên ngồi đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB AC (B, C tiếp điểm) M điểm cung nhỏ BC Kẻ MI  AB, MH  BC, MK  AC (I, H, K chân đường vng góc) a Chứng minh tứ giác BIMH nội tiếp b Chứng minh MH = MI.MK c Gọi P giao điểm IH MB Q giao điểm KH MC Chứng minh tứ giác MPHQ nội tiếp Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức:  a  b  P=  x+  x +  ; với x > 0, a b số dương cho trước x  x  Hết 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 19 Bài (3đ) Cho biểu thức Q = ( x x 1  x x ):( x 1  ) x 1 (với x  0; x  ) a) Rút gọn biểu thức Q b) Tính giá trị Q x   2 c) Tìm giá trị x cho Q > Bài (3đ) Một ô tô dự định từ A đến B thời gian định Nếu xe chạy với vận tốc 35km/h đến B chậm Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h đến B sớm Tính quãng đường AB thời gian dự định Bài (3đ) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB vng góc với dây cung MN H (H nằm O B) Trên tia MN lấy điểm C nằm ngồi đường tròn (O; R) cho đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O;R) điểm K khác A, hai dây MN BK cắt E a) Chứng minh rằng: Tứ giác AHEK tứ giác nội tiếp b) Chứng minh rằng: ∆ CAE đồng dạng ∆ CHK c) Qua N kẻ đường thẳng vng góc với AC cắt tia MK F Chứng minh ∆ NFK tam giác cân Bài (1đ) Tìm tất số tự nhiên n để A = n4 + n2 + số nguyên tố HẾT 19 ... KỲ I (II) TOÁN 6,7,8 ,9= 30k/1 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 18 -2 0 19; 2 0 19- 20 20=60k/bộ 16 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2 0 19- 20 20=30k GIÁO ÁN DẠY THÊM TỐN 6,7,8 ,9 (40 buổi)=80k/1... TẶNG: đề đáp án Toán Giảng Võ Hà Nội 20 08 -20 12 300 -đề- đáp án HSG -Toán- 6-Thay Duy 22 5 -đề- đáp án HSG -Toán- 7-Hồ-Khắc-Vũ 20 0 -đề- đáp án HSG -Toán- 8-Hồ-Khắc-Vũ 20 đề đáp án HSG Toán năm 20 13 -20 16 20 đề. .. đáp án HSG Toán năm 20 16 -20 17 45 đề đáp án HSG Toán 99 đề đáp án HSG Toán 22 đề đáp án HSG Chuyên Toán 50 ĐỀ ĐA VÀO 10 CHUN TỐN 20 18 -2 0 19 ĐÁP ÁN 50 BÀI TỐN HÌNH HỌC Cách toán: Thanh toán qua tài
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 9 , 19 đề THI GIỮA học kì 2 TOÁN 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn