18 đề THI GIỮA học kì 2 văn 7

19 2 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:53

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1(1 điểm): Trong ví dụ sau có cụm từ “ Mùa xuân”.Vậy cụm từ “Mùa xuân” ví dụ câu đặc biệt? Câu đặc biệt nhằm mục đích nêu lên điều gì? a, Mùa xn, gạo gọi đến chim b, Tự nhiên thế, chuộng mùa xuân c, Mùa xuân! Mỗi họa mi tung tiếng hót vang lừng, vật có thay đổi kì diệu Câu 2(1 điểm): Tìm câu rút gọn ví dụ sau cho biết câu bị rút gọn thành phần nào? a) Mẹ không lo, không ngủ Cứ nhắm mắt lại dường vang bên tai tiếng đọc trầm bổng b) - Những ngồi đấy? - Ơng Lí Cựu với ơng chánh hội Câu 3(2 điểm): Chỉ điểm giống khác câu đặc biệt câu rút gọn? Mỗi loại cho ví dụ Câu 4: (6 điểm) Qua văn “Đức tính giản dị Bác Hồ’’ (Phạm Văn Đồng), em viết văn chứng minh giản dị Bác đời sống -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (3.0 điểm) Cho đoạn văn: "Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” a Đoạn văn trích văn nào? Tác giả ai? Chỉ phương thức biểu đạt chính? b Tìm thành phần trạng ngữ có đoạn văn trên? c Nêu nội dung ý nghĩa văn đó? Câu 2: (2.0 điểm) Tìm câu đặc biệt đoạn văn sau cho biết tác dụng câu đặc biệt “Sóng ầm ầm đập vào tảng đá lớn ven bờ Gió biển thổi lồng lộng Ngoài ánh đèn sáng rọi tàu Một hồi còi Câu 3: (5.0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) a) Thế câu chủ động, câu bị động? b) Cho câu chủ động sau, chuyển thành hai câu bị động tương ứng theo hai cách học? Một hoạ sĩ tiếng vẽ tranh vào kỉ XV Câu (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: “Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” (SGK Ngữ Văn 7, tập 2, trang 24) a) Đoạn văn trích văn nào? Ai tác giả? b) Phương thức biểu đạt đoạn văn trên? c) Nêu nội dung đoạn văn trên? Nội dung thể rõ qua câu văn nào? Câu (5,0 điểm) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “Lá lành đùm rách” -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (1,0 điểm) Phân biệt ca dao tục ngữ Câu 2: (1,0 điểm) Thế câu đặc biệt? Trong đoạn trích sau câu câu đặc biệt? Mọi người lên xe đủ Cuộc hành trình tiếp tục Xe chạy cánh đồng hiu quạnh Và lắc Và xóc Câu 3: (3,0 điểm) Cho đoạn văn: “Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quí báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xăm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” (Ngữ văn - tập 2) a, Đoạn văn trích từ văn nào? Tác giả ai? Phương thức biểu đạt đoạn văn gì? file word đề-đáp án Zalo 0986686826 b, Viết đoạn văn khoảng 17 đến 20 dòng trình bày cảm nhận em đoạn văn Câu 4: (5,0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1(3,0 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau thực yêu càu bên dưới: “Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công yêu nước, công việc kháng chiến.” a) Đoạn văn trích từ văn nào? Tác giả ai? Và viết theo phương thức biểu đạt nào? (0,75 điểm) b) Xác định câu rút gọn có đoạn trích cho biết rút gọn thành phần nào? (1,0 điểm) c) Xác định phép liệt kê sử dụng đoạn trích? (0,5 điểm) d) Tìm cụm chủ - vị dùng để mở rộng câu phân tích cụ thể mở rộng thành phần câu sau? (0,75 điểm) “Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày.” Câu (2,0 điểm) So sánh câu tục ngữ sau: - Không thầy đố mày làm nên - Học thầy không tày học bạn Theo em, điều khuyên răn hai câu tục ngữ mâu thuẫn với hay bổ sung cho nhau? Vì sao? Câu (5,0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam văn nghị luận ngắn -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) a) Thế câu rút gọn? Người ta rút gọn câu nhằm mục đích gì? b) Tìm câu rút gọn câu sau cho biết thành phần rút gọn thành phần nào? Gió nhè nhẹ thổi Mơn man khắp cánh đồng Làm lay động khóm hoa Câu (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: "Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có, luyện tình cảm ta sẵn có; đời phù phiếm chật hẹp cá nhân văn chương mà trở nên thâm trầm rộng rãi đến trăm nghìn lần" a) Đoạn văn trích văn nào? Tác giả ai? b) Phương thức biểu đạt văn gì? Tìm từ láy có đoạn văn c) Em giải thích ý nghĩa câu văn sau: "Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có, luyện tình cảm ta sẵn có." Câu (5,0 điểm) Em giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: Thất bại mẹ thành công -Hết https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Phần 1: (2,0 điểm) Trắc nghiệm - mức độ nhận biết Câu 1: Câu chưá câu rút gọn: A Mèn lặng lẽ khỏi hang Mèn khơng có ý rõ rệt B.Tơi lặng lẽ khỏi hang Cũng khơng có ý rõ rệt C Dế mèn lặng lẽ khỏi hang Dế mèn khơng có ý rõ rệt D Cả câu Câu 2: Câu câu đặc biệt: A Lớp ồn hồi lâu B Lớp ồn C Ồn ào! D Cả câu Câu 3: Câu đặc biệt là: A Câu lược bỏ chủ ngữ B Câu lược bỏ vị ngữ C Câu khơng thể có kết cấu chủ ngữ - vị ngữ D Cả ý Câu 4: Những câu sau câu có chứa trạng ngữ: A Ai chuộng mùa xuân B Tôi chuộng mùa xuân C Đôi khi, chuộng mùa xuân D Cả ý Phần 2: (2,0 điểm) mức độ thông hiểu Hãy xác định câu đặc biệt tác dụng câu đặc biệt đoạn thơ sau: CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Dương Huy - Câu đặc biệt: ………………… - Tác dụng: …………………… Phần 3: (2,0 điểm) mức độ vận dụng thấp Ông Trạng thả diều Vào đời vua Trần Thái Tơng, có gia đình nghèo sinh cậu trai đặt tên Nguyễn Hiền Chú bé ham thả diều Lúc bé, biết làm lấy diều để chơi Lên sáu tuổi, học ông thầy làng Thầy phải kinh ngạc học đến đâu hiểu đến có trí nhớ lạ thường Có hơm, học hai mươi trang sách mà có chơi diều Sau nhà nghèo quá, phải bỏ học Ban ngày, chăn trâu, dù mưa gió nào, đứng ngồi lớp nghe thầy giảng nhờ Tối đến, đợi bạn học thuộc mượn học Đã học phải đèn sách sách lưng trâu, cát, bút ngón tay hay mãnh gạch vỡ.; đèn vỏ trứng thả đom đóm vào Bận làm, bận học mà cánh diều bay cao, tiếng sáo vi vút tầng mây Mỗi lần có kì thi trường, làm vào chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ Bài chữ tốt, văn hay, vượt xa học trò thầy Thế rồi, vua mở khoa thi Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên Ông Trạng có mười ba tuổi Đó Trạng nguyên trẻ nước Nam ta Đọc đoạn văn cho biết: a) Câu “Sau nhà nghèo quá, phải bỏ học” có loại trạng ngữ gì? Trạng ngữ:……………………… b) Đặt câu tương tự sử dụng loại trạng ngữ Đặt câu: ………………………… Phần 4: (4,0 điểm) mức độ vận dụng cao Viết đoạn văn ngắn từ - câu nêu cảm nghĩ em hoạt động ngày Tết xung quanh nơi em ở, có sử dụng câu đặc biệt loại trạng ngữ (gạch nêu tên xác định) -Hết -8 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (2.0 điểm) a Thế câu chủ động? Cho ví dụ câu chủ động? b Tìm cụm chủ - vị dùng để mở rộng câu ví dụ sau cho biết cụm chủ - vị mở rộng làm thành phần câu? Con mèo nhảy làm đổ lọ hoa Câu 2: (2.0 điểm) Thế phép tương phản nghệ thuật văn chương? Chỉ hai mặt tương phản thể văn “Sống chết mặc bay” Phạm Duy Tốn? Câu 3: (6.0 điểm) Giải thích câu tục ngữ “Thương người thể thương thân” -Hết -CĨ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MƠN CẤP 1-2 11 đề đáp án Văn AMSTERDAM=20k 19 đề-10 đáp án vào Tiếng Việt=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Văn 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT VĂN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ VĂN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 36 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019=40k 57 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=60k 31 ĐỀ-19 ĐÁP ÁN CHUYÊN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK2 VĂN CÓ ĐÁP ÁN=30k Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7(23 buổi-63 trang)=50k TẶNG: Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7,8,9 45 de-dap an on thi Ngu van vao 10 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN NGỮ VĂN 110 tập đọc hiểu chọn lọc có lời giải chi tiết CÁCH VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Cách toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn qua Zalo 0986686826 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ Câu 1/ Khi người ta tách trạng ngữ thành câu riêng? (2,0 điểm) Câu 2/ Đọc đoạn trích sau: Gâu! Gâu! Đầu làng vang lên vài tiếng chó sủa Mới chín tối mà tưởng khuya Gió Những bụi vườn rì rầm điều bí mật a Những câu câu đặc biệt? (1,0 điểm) b Chúng sử dụng nhằm mục đích gì? (1,0 điểm) Câu 3/ Chuyển trạng ngữ câu sau sang vị trí khác: a Khi đông về, đàn chim bay phương nam (1,0 điểm) b Những lan chậu, rét, sắt lại (1,0 điểm) Câu 4/ Đặt câu có trạng ngữ, cho biết trạng ngữ thuộc loại trạng ngữ (1,0 điểm) Câu 5/ Viết đoạn văn ngắn chủ đề ngày Tết có sử dụng câu rút gọn câu (3,0 điểm) -Hết 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 10 Câu 1: (4,0 điểm) Cho đoạn văn: "Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quí báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” a Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ai? Nêu ý nghĩa tác phẩm đó? (1,0 điểm) b Tìm phân loại trạng ngữ có đoạn văn (0,5 điểm) c Trong đoạn trích sau câu câu đặc biệt: (0,5 điểm) Mọi người lên xe đủ Cuộc hành trình tiếp tục Xe chạy cánh đồng hiu quạnh Và lắc Và xóc d Viết đoạn văn ngắn (khoảng - câu), có dùng cụm C - V để mở rộng câu (Gạch chân cụm C - V dùng để mở rộng câu cho biết mở rộng thành phần gì) (2,0 điểm) Câu 2: (1,0 điểm) Nêu giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tác phẩm “Sống chết mặc bay” - Phạm Duy Tốn? Câu 3: (5,0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam -Hết 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 Câu 1(0,5 đ): “Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta Chúng ta có quyền tự hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, vị tiêu biểu dân tộc anh hùng” Đoạn trích trích từ văn nào? Của tác giả nào? Câu (1,5 đ): Trình bày giá trị truyện Sống chết mặc bay? Câu 3?(1 đ): So sánh điểm giống khác câu đặc biệt câu rút gọn? Câu 4: (1 đ) “…Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, ngăn bạc đầy trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chi ngà, ống vơi chạm, ngốy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bơng trơng mà thích mắt …’’ – Phát phép tu từ? – Phân tích tác dụng phép tu từ? Câu 5: (6 đ) Hãy trình bày bật lối sống vơ giản dị bạch Của Bác Hồ? -Hết 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 12 Phần I- Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau thực yêu cầu bên dưới: "Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến." Câu 1(0,5đ) Đoạn văn trích từ văn nào? Tác giả ? Câu 2(0,5đ) Phương thức biểu đạt đoạn văn ? Câu 3(1,0đ) Đoạn văn biểu đạt nội dung ? Câu 4(1,0đ) Xác định câu rút gọn có đoạn văn ? Phần II Tạo lập văn (7,0 điểm) Câu 1(2,0đ) Viết đoạn văn ngắn chứng minh rằng: Nói dối có hại cho thân Câu 2(5,0đ) Hãy chứng minh tính đắn câu tục ngữ: "Có cơng mài sắt có ngày nên kim" -Hết 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: phút ĐỀ 13 Câu (3đ) Nêu ý nghĩa các câu tục ngữ sau: a.Tấc đất tấc vàng b.Học ăn, học nói, học gói, học mở Câu (7đ) Cho đoạn trích sau : “Câu chuyện có lẽ câu chuyện hoang đường, song khơng phải khơng có ý nghĩa Nguồn gốc cốt yếu văn chương lòng u thương người rộng thương mn vật mn lồi.” a Đoạn văn trích từ văn nào, ai? b Giải thích “văn chương” gì? c Tìm hai câu tục ngữ ca dao nói “lòng u thương” d Cũng văn trên, tác giả có viết văn chương “ luyện cho ta tình cảm ta sẵn có” Coi câu chủ đề để viết đoạn văn khoảng 10 câu, đoạn sử dụng trạng ngữ câu bị động (Gạch chân thích) -Hết 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ 14 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: phút Câu 1: (2.0 điểm) Trong đoạn trích sau câu câu đặc biệt: Mọi người lên xe đủ Cuộc hành trình tiếp tục Xe chạy cánh đồng hiu quạnh Và lắc Và xóc Câu 2: (2.0 điểm) Cho đoạn văn: Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống quí báu ta Từ xưa đến , Tổ quốc bị xăm lăng , tinh thần lại sơi , kết thành sóng vơ mạnh mẽ , to lớn , lướt qua nguy hiểm , khó khăn , nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” a Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ? Nêu ý nghĩa tác phẩm ? b Tìm phân loại trạng ngữ có đoạn văn Câu 3: (6.0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam -Hết 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 15 Câu (0,5 đ): “Lịch sử ta có nhiều kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước dân ta Chúng ta có quyền tự hào trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, vị tiêu biểu dân tộc anh hùng” Đoạn trích trích từ văn nào? Của tác giả nào? Câu (1,5 đ): Trình bày giá trị truyện Sống chết mặc bay? Câu (1 đ): Só sánh điểm giống khác câu đặc biêt câu rút gọn ? Câu (1 đ) “ Bên cạnh ngài ,mé tay trái,bát yến hấp đường phèn,để khay khảm ,khói bay nghi ngút;tráp đồi mồi chữ nhật để mở,trong ngăn bạc đầy trầu vàng,cau đậu ,rễ tía,hai bên ống thuốc bạc,nào đồng hồ vàng ,nào dao chuôi ngà,nào ống vơi chạm ,ngốy tai,ví thuốc, quản bút ,tăm bơng trơng mà thích mắt ’’ - Phát phép tu từ ? - Phân tích tác dụng phép tu từ ? Câu 5: (6 đ) Hãy trình bày bật lối sống vô giản dị bạch Của Bác Hồ? -Hết 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 16 Câu (3,0 điểm) a) Hãy ghi lại câu tục ngữ người xã hội b) Tục ngữ người xã hội thường có nội dung nào? c) Cho câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn - Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa với câu tục ngữ - Tìm câu tục ngữ trái nghĩa với câu tục ngữ Câu (2,0 điểm) Hãy chuyển câu chủ động sau thành câu bị động: a) Người ta dựng đồng hồ đếm ngược gần Bờ Hồ b) Người ta làm tất cánh cửa chùa gỗ lim c) Văn chương gây cho ta tình cảm ta khơng có d) Cậu tơi cho chị tơi bút máy Câu (5,0 điểm) Bác Hồ khuyên niên: Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên Hãy chứng minh tính đắn lời khuyên -HẾT Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:……………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………………… 17 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ 17 Câu 1: ( điểm) Cho đoạn văn: “ Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu rương, hòm Bổn phận làm cho thứ quý kín đáo trưng bày.” ( Ngữ văn 7- tập 2) a Đoạn văn trích từ văn nào? Của ai? Đoạn văn viết theo phương thức biểu đạt nào? Kiểu văn nghị luận gì? b Tìm câu có phép tu từ so sánh đoạn văn c Đoạn văn có câu rút gọn? Đó câu nào? Câu 2: ( điểm ) Bác Hồ sống vô giản dị bạch Em chứng minh HẾT 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 18 Phần I: (4.0 điểm) Cho đoạn văn: "Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” a Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ai? Nêu ý nghĩa tác phẩm đó? (1đ) b Tìm phân loại trạng ngữ có đoạn văn trên.(0,5đ) c Trong đoạn trích sau câu câu đặc biệt: (0,5đ) Mọi người lên xe đủ Cuộc hành trình tiếp tục Xe chạy cánh đồng hiu quạnh Và lắc Và xóc d Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu), có dùng cụm C-V để mở rộng câu ( Gạch chân cụm C-V dùng để mở rộng câu cho biết mở rộng thành phần gì) (2đ) Phần II: (6.0 điểm) Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Ăn nhớ kẻ trồng Hãy chứng minh lời nhắc nhở nét đẹp truyền thống đạo lí dân tộc Việt Nam HẾT 19 ... TỈNH 2 018- 20 19=40k 57 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 19 -20 20=60k 31 ĐỀ-19 ĐÁP ÁN CHUYÊN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 19 -20 20=30k ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK2 VĂN CÓ ĐÁP ÁN=30k Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7 (23 buổi-63... VĂN LẦN 1 ,2, 3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) VĂN 6 ,7, 8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) VĂN 6 ,7, 8,9=30k/1 khối/1 kỳ 36 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2 018- 20 19=40k... 1 -2 11 đề đáp án Văn AMSTERDAM =20 k 19 đề- 10 đáp án vào Tiếng Việt =20 k 20 đề đáp án KS đầu năm Văn 6 ,7, 8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT VĂN 6 ,7, 8,9 LẦN 1 ,2, 3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 đề THI GIỮA học kì 2 văn 7 , 18 đề THI GIỮA học kì 2 văn 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn