99 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

154 1 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em Các số liệu, kết ghi luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty TNHH Bình Lợi Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Nguyễn Thị Hồng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp STT Từ viết tắt GTGT TNDN DT DTT GVHB CP XĐKQKD 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TK NH HTK BHXH BHYT BHTT KPCĐ TSCĐ HĐ BH QLDN BCTC Học viện Tài Nguyên Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí Xác định kết kinhdoanh Tài khoản Ngân hàng Hàng tồn kho Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Tài sản cố định Hợp đồng Bán hang Quản lý doanh nghiệp Báo cáo tài NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC MÀN HÌNH NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển, kinh tế Việt Nam khơng ngừng vươn mình, hướng đến thị trường quốc tế Để đáp ứng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp mong muốn nâng cao lực cạnh tranh uy tín thị trường, doanh nghiệp khơng ngừng nỗ lực, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, vận dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh Mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, để tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải đưa chiến lược kinh doanh ngắn dài hạn việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Các doanh nghiệp ln mong muốn thị trường đầu mở rộng có nghĩa doanh nghiệp tiêu thụ nhiều sản phẩm Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng sản phẩm tiêu thụ doanh nghiệp thị trường giá cả, thu nhập người tiêu dùng, Vậy vấn đề đặt doanh nghiệp nên lựa chọn tiêu chí để đưa định kinh doanh Trước hết doanh nghiệp phải đặt câu hỏi dựa việc nghiên cứu thị trường thị hiếu người tiêu dùng Doanh nghiệp nên Kinh doanh gì? Bán cho ai? Và bán nào? Cùng với hàng loạt sách đề để sản phẩm đến với người tiêu dùng Bên cạnh chiến lược marketing, quảng cáo cơng tác hạch tốn tiêu thụ sản phẩm yếu tố vô quan trọng Công tác hạch tốn có thực tốt giúp nhà quản lý doanh nghiệp có nhìn tổng quát kết kinh doanh doanh nghiệp, biết tình hình tiêu thụ sản phẩm hiệu hoạt động doanh nghiệp từ xác định năm doanh NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nghiệp làm ăn có hiệu hay không nhằm đưa định sách tiêu thụ, xu hướng phát triển năm để doanh nghiệp hoạt động tốt Nhận thấy tầm quan trọng công tác hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh, với việc tìm hiểu máy tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Bình Lợi, em xin lựa chọn đề tài “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh” để làm luận văn tốt nghiệp cuối khóa Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Th.S Bùi Thị Thúy anh chị phòng tài – kế tốn cơng ty TNHH Bình Lợi giúp em hồn thành báo cáo thực tập Mục đích nghiên cứu - Hệ thống làm rõ vấn đề lý luận đề tài nghiên cứu “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Bình Lợi” - Nghiên cứu mơ tả thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Bình Lợi - Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Bình Lợi Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Bình Lợi - Phạm vi nghiên cứu: + Về nôi dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Bình Lợi góc độ kế tốn tài NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Về khơng gian: Nghiên cứu Cơng ty TNHH Bình Lợi địa 101/189 Hồng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội + Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng Cơng ty TNHH Bình Lợi quý III năm 2017 Phương pháp nghiên cứu khóa luận - Phương pháp luận: Nghiên cứu đề tài dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử kết hợp với phương pháp nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia, thống kế số liệu, phân tích, so sánh để thu thập tài liệu xử lý tài liệu thể hiện: + Thu thập tài liệu sơ cấp: ( tài liệu chưa có sẵn, thu thập lần đầu): Thực hỏi, xin ý kiến trực tiếp cán kế toán nhân viên khác Cơng ty TNHH Bình Lợi Bên cạnh đó, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu thơng qua xin ý kiến giáo viên hướng dẫn chuyên gia lĩnh vực kế toán + Thu thập tài liệu thứ cấp: Thực nghiên cứu vấn đề lý luận thơng qua việc tham khảo giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí, luận án viết đề tài kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Thu thập tài liệu thứ cấp thực trạng phương pháp quan sát, nghiên cứu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài Cơng ty TNHH Bình Lợi năm 2017 ngồi thu thập thơng tin phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu khác + Tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích định tính so sánh thực trạng sỏ lý luận chế độ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh để suy diễn, quy nạp trình bày kết nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn chia làm chương: NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Bình Lợi Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Bình Lợi Trong q trình thực đề tài nghiên cứu hạn chế thời gian tài liệu thu thập nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót mong nhận giúp đỡ, đánh giá góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH Bình Lợi thầy giáo mơn Học Viện Tài Chính, đặc biệt hướng dẫn giảng viên hướng dẫn – TH.S Bùi Thị Thúy để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm bán hàng kết kinh doanh - Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn rủi ro lợi ích cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận tốn Xét góc độ kinh tế bán hàng trình doanh nghiệp thực việc chuyển hóa vốn kinh doanh từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ hình thành kết tiêu NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thụ Đây kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Quá trình bán hàng doanh nghiệp chia làm giai đoạn: Giai đoạn 1: Đơn vị bán vào hợp đồng kinh tế ký kết để xuất giao sản phẩm, hàng hóa cho đơn vị mua Giai đoạn phản ánh mặt trình vận động lưu thơng hàng hóa Giai đoạn 2: Khi khách hàng nhận hàng q trình bán hàng hồn tất doanh nghiệp bù đắp chi phí phát sinh hình thành kết bán hàng * Đặc điểm: + Có thỏa thuận người mua người bán số lượng, chất lượng hình thức bán hàng + Có thay đổi quyền sử dụng quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua + Người bán giao cho người mua lượng hàng hóa nhận tiền chấp nhận toán Khoản tiền gọi doanh thu bán hàng - dùng để bù đắp chi phí bỏ trình kinh doanh hình thành nên kết bán hàng doanh nghiệp 1.1.2.Ý nghĩa hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò vơ quan trọng khơng doanh nghiệp nói riêng mà tồn kinh tế quốc dân nói chung * Ý nghĩa trình bán hàng Quá trình bán hàng chia thành nhiều giai đoạn, song tập trung chủ yếu vào khâu chi phí bán hàng Chi phí chi để có số hàng đem bán Phần chênh lệch doanh thu NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 10 Luận văn tốt nghiệp Kế tốn hàng tồn kho Học viện Tài Danh mục từ điển Danh mục phân nhóm hàng hóa vật tư ( Hình 3.1: Danh mục phân nhóm hàng hóa vật tư ) Sau danh mục hàng hóa vật tư tương ứng với mã hàng kế toán thêm mã nhóm tương ứng cho hàng hóa đó: NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 140 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Như ví dụ kế tốn khai báo mã nóm: MDBL ( Nhóm máy đào bánh lốp) mã hàng máy đào bánh lốp Samsung MX3W2, Sk BB90480 Khi muốn xem báo cáo doanh thu tiêu thụ, giá vốn, lãi lỗ theo nhóm hàng hóa kế tốn vào: Kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu Báo cáo tổng hợp bán hàng ( Hình 3.2: Báo cáo tổng hợp bán hàng ) Ý kiến 3: Áp dụng phương thức gửi hàng qua đại lý bán giá Để thu hút khách hàng, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo em công ty nên thực phương thức gửi hàng qua đại lý bán giá, từ trích hoa hồng cho đại lý, bên cạnh khuyến khích việc tiêu thụ đại lý khoản thưởng đại lý Điều đồng nghĩa với việc hạch toán hàng hoá xuất kho gửi bán vào TK 157, chi phí hoa hồng đại lý hay thưởng đại lý theo dõi TK 641 Việc áp dụng hình thức bán hàng cần lưu ý số yêu cầu: NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 141 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đối với việc theo dõi TK 157: - Chỉ phản ánh tài khoản 157 trị giá hàng gửi bán theo hợp đồng kinh tế đơn đặt hàng chưa chấp nhận toán - Hàng hoá phản ánh tài khoản thuộc sở hữu đơn vị Kế toán phải mở sổ chi tiết cho loại hàng hoá, lần gửi hàng từ gửi đến chấp nhận tốn - Khơng hạch tốn vào tài khoản chi phí vận chuyển bốc dỡ Đối với việc ghi nhận doanh thu: Khi áp dụng hình thức bán hàng theo hình thức này, việc ghi nhận doanh thu phải với quy định Chuẩn mực kế toán số14, tránh trường hợp ghi sớm doanh thu Trình tự hạch toán theo phương thức hàng gửi bán: * Khi xuất hàng cho đại lý: Nợ TK 157 Có TK 156 * Khi đại lý tiêu thụ hàng, thông báo việc toán chấp nhận toán, kế tốn ghi nhận doanh thu: Nợ TK 131,111 Có TK 511 Có TK 3331 Đồng thời phản ánh giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 157 * Số tiền hoa hồng đại lý: Nợ TK 641 Nợ TK 133 Có TK 111, 131 NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 142 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Q trình nhập liệu vào máy theo chứng từ hợp lệ, phần mềm kế toán tự động cập nhật số liệu sổ chi tiết Ví dụ: Ngày 15/08/2017 Công ty xuất cho đại lý theo giá máy xúc đào bánh lốp Solar SL 130W với giá 250 triệu ( Thuế VAT 10%) theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Ngày 20/08/2017, Đại lý báo lại bán toán tiền cho công ty qua chuyển khoản, hoa hồng đại lý 5% tổng toán Tổng toán: 250,000,000 + 250,000,000 x 0,1 = 275,000,000 Hoa hồng đại lý hưởng ( chưa thuế VAT) = 250,000,000 x 5% = 12,500,00 Hạch toán hoa hồng đại lý hưởng Nợ TK 112 : 275,000,000 Có TK 51111: 250,000,000 Có TK 3331: 25,000,000 Nợ TK 632/ Có TK 1561 Chi phí hoa hồng đại lý hưởng hạch tốn vào chi phí bán hàng: Nợ TK 641 : 12,500,000 Nợ TK 1331: 1,250,000 Có TK 112: 13,750,000 Ý kiến 4: Thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trong thực tế, để hạn chế bớt thiệt hại để chủ động tài trường hợp xảy tác nhân khách quan giảm giá hàng bán, hàng hoá bị trả lại Nhà nước cho phép doanh nghiệp lập dự phòng để phần giảm bớt NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 143 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài rủi do, thực chất việc lập dự phòng quyền lợi mặt tài doanh nghiệp Khi kiểm kê hàng tồn kho kế toán phát chênh lệch giá trị hàng tồn kho ghi sổ kế tốn với giá trị thực hàng tồn kho, giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá trị ghi sổ kế tốn cần trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức trích dự phòng sau: Mức trích Lượng vật tư, lập dự sản phẩm phòng giảm giá = hàng tồn thực tế tồn kho thời Giá trị Giá gốc có hàng tồn x điểm lập ( kho theo sổ kế toán - thể thực hàng kho BCTC tồn kho Sau sử dụng TK 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” để hạch tốn Tài khoản có kết cấu sau: Bên Nợ: Hồn nhập dự phòng giảm giá Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá Dư Có: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho có Khi lập dự phòng ghi tăng chi phí: Nợ TK 632 Có TK 2294 Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, trích bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho số phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm sau lớn số trích lập năm trước: Nợ TK 632 Có TK 2294 Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước lớn số phải trích lập năm sau NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 144 ) Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nợ TK 2294/ Có TK 632 Về phía doanh nghiệp, dự phòng thực xảy nguồn bù đắp thiệt hại, điều có lợi cho doanh nghiệp Còn lập dự phòng mà điều khơng xảy doanh nghiệp hồn nhập dự phòng vào cuối niên độ kế tốn Ví Dụ: Cuối năm 2017, số lượng máy đào bánh lốp Doosan DX 140WA tồn kho chiếc, đơn giá 225,000,000/chiếc Tuy nhiên giá thị trường máy Doosan 215,000,000/chiếc Như dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( máy Doosan DX 140WA) là: x (225,000,000 – 2215,000,000) = 30,000,000 Hạch tốn giảm giá hàng tồn khó Nợ TK 632 : 30,000,000 Có TK 2294 : 30,000,000 Ý kiến 5: Thực trích lập dự phòng phải thu khó đòi Bộ tài quy định xác định khoản phải thu khó đòi sau: Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khuế ước vay nợ cam kết khác Nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế(Công ty, doanh nghiệp ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, người tích, bỏ trốn bị truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 145 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp VD: Cuối năm 2017, cơng ty có tình hình khoản nợ phải thu khó đòi sau - Khoản phải thu khó đòi Cơng ty CP Thành Luân 200 triệu hạn 10 tháng Công ty lập dự phòng phải thu khó đòi với giá trị 200tr x 30% = 60 tr Kế toán hạch tốn khoản phải thu khó đòi Nợ TK 642 : 60tr Có TK 2293: 60tr Bên cạnh cơng ty áp dụng sách chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn trước thời hạn, làm giảm khoản phải thu khó đòi, khoản nợ hạn Đối với kỳ hạn tốn khác cơng ty trích tỷ lệ phần trăm chiết khấu khác đảm bảo mang lại lợi ích cho NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 146 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hai bên Thơng thường tỷ lệ chiết khấu tốn phụ thuộc vào lãi suất tiền gửi ngân hàng Với tỷ lệ chiết khấu thích hợp ( thường cao lãi suất ngân hàng đảm bảo lãi) thu hút người mua tốn sớm cho cơng ty người mua nhận thấy lợi ích tốn trước hạn Ý kiến 6: Về việc sai nguyên tắc kế tốn kiêm thủ quỹ Cơng ty cần tách riêng có thủ quỹ đển thực vai trò - Tổ chức lại máy kế tốn + Phòng kế tốn bao gồm nhân viên: - Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp - Kế tốn bán hang theo dõi cơng nợ - Kế toán tiền lương, thuế, tài sản cố định - Thủ quỹ, TGNH Mỗi nhân viên có nhiệm vụ mình, đảm nhiệm phần hành kế toán cụ thể - Kế tốn trưởng kiêm kế tốn tổng hợp: Có trách nhiệm đạo thực cơng tác kế tốn Cơng ty,hướng dẫn, kiểm tra cơng tác hạch tốn kế toán nhân viên Quản lý phân quyền việc sử dụng phần mềm kế toán, tổng hợp số liệu kế tốn, đưa thơng tin cuối sở số liệu, sổ sách kế toán phần hành cung cấp Tham mưu cho lãnh đạo công ty vấn đề tài kế tốn, trực tiếp cung cấp thống tin kế toán cho giám đốc chịu trách nhiệm thơng tin kế tốn minh cung cấp trước cấp quan Nhà nước có thẩm quyền - Kế tốn bán hàng theo dõi cơng nợ: + Theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa + Theo dõi chi tiết công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, nhận ký cược ký quỹ NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 147 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Kế tốn tiền lương, thuế, tài sản cố định: + Theo dõi tình hình tốn với nhà nước khoản thuế khoản phải nộp khác + Theo dõi biến động tăng, giảm TSCĐ + Trích khấu hao phân bổ khấu hao TSCĐ + Đánh giá lại TSCĐ + Tính toán tiền lương cho nhân viên - Thủ quỹ , TGNH + Chịu trách nhiệm thu, chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tồn cơng ty vào sổ quỹ + Theo dõi số dư tiền gửi ngân hàng hoạt động phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng 3.3 Điều kiện thực giải pháp  Từ phía doanh nghiệp: - Vấn đề thứ 1:Áp dụng khoản chiết khấu giảm giá vào khâu bán hàng Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt việc áp dụng hình thức giảm giá hàng bán cần thiết thực tế kinh doanh Vì vậy, cơng ty nên thực sách chiết khấu tốn, chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán theo tỷ lệ định mức độ sinh lợi hàng hoá chiết khấu để đưa mức giảm giá cho khách hàng cách hợp lý, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty - Vấn đề thứ 2: Cơng ty phải có hệ thống máy móc trang thiết bị đại, tiêu chuẩn Công ty trang bị máy móc đại phục vụ cho cơng tác quản lý, kế tốn hiên cơng ty cần đào tạo nhân viên sử dụng thành thạo thiết bị máy móc với nghiệp vụ chun mơn để đảm NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 148 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài bảo hoạt động quản lý kinh doanh doanh nghiệp diễn hiệu -Vấn đề thứ 3:Áp dụng phương thức gửi hàng qua đại lý bán giá - Vấn đề thứ 4:Thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Vấn đề thứ 5:Thực trích lập dự phòng phải thu khó đòi - Vấn đề thứ 6: Về việc sai ngun tắc kế tốn kiêm thủ quỹ Cơng ty cần tách riêng có thủ quỹ đển thực vai trò Nguồn khách hàng công ty chủ yếu từ khách hàng quen thuộc, có độ ổn định cao nên khứ, giao dịch cơng ty chưa gặp nhiều khó khăn cơng tác thu hồi tiền hàng Việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phần định đến chất lượng tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Vì vậy, cần thường xun kiểm tra tiêu mua bán hàng hóa, chi phí phát sinh q trình bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp kết bán hàng, phản ánh tình hình biến động vốn hàng hóa cách đầy đủ, xác tổ chức sổ kế toán chi tiết, tổng hợp cách khoa học để theo dõi, xác định kết tiêu thụ, doanh thu Từ phía nhà nước: Nhà nước phải ổn định sách kinh tế vĩ mơ Có định mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để doanh nghiệp nhà nước đồng hành phát triển, giúp doanh nghiệp có lợi thị trường quốc tế NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 149 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trên số ý kiến chủ quan em nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Tuy nhiên với vốn kiến thức hạn hẹp mình, em mong muốn đóng góp ý kiến với ý kiến đề xuất để công ty hồn thiện cơng tác kế tốn cách tốt nhất, để cung cấp thơng tin kế tốn xác kịp thời NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 150 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Trong nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính tác động mạnh mẽ cạnh tranh đến kinh tế giúp nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu Những sản phẩm với chất lượng cao, giá thấp vũ khí giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm.Có thể nói cơng tác hạch tốn kế tốn quan trọng tất loại hình doanh nghiệp kinh tế thị trường Việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp, cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phản ánh cách xác đầy đủ kết cuối q trình tiêu thụ, cung cấp thơng tin cần thiết cho Ban giám đốc để hoạch định chiến lược kinh doanh mới; đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ mình, đảm bảo lấy thu bù chi có lãi, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước nâng cao đời sống cán bộ, cơng nhân viên Với đề tài “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Bình Lợi” luận văn cuối khóa mình, em hiểu rõ kiến thức học tập nghiên cứu ghế nhà trường tổ chức cơng tác kế tốn, cách thức hạch tốn ghi chép sổ sách kế toán, bước luận chuyển chứng từ, khâu hạch tốn q trình Bán hàng xác định kết kinh doanh hết vận dụng thực tế cho phù hợp linh hoạt Qua em nhận thấy ưu NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 151 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài điểm, tồn kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Bình Lợi, từ mạnh dạn đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty để cơng ty tham khảo Tuy nhiên, kiến thức hạn chế thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa luận văn chưa có tính khái qt cao, việc giải chưa hẳn hồn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học viện Tài chính, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình TH.S Bùi Thị Thuý, anh chị cơng tác làm việc Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Bình Lợi, hơm em hồn thành Luận văn Tốt nghiệp với đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH Bình Lợi” Em nhận thấy kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò thực tiễn to lớn phát triển Công ty nói riêng doanh nghiệp khác nói chung Vì vậy, Luận văn này, em cố gắng vận dụng kiến thức học với thực tiễn Cơng ty để trình bày cơng tác kế tốn bán hàng từ vấn đề mang tính lý luận đến thực trạng diễn Cơng ty TNHH Bình Lợi đề xuất ý kiến hoàn thiện cho khâu hạn chế Em mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô giáo cán kế tốn Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Bình Lợi Một lần em xin trân trọng cảm ơn TH.S Bùi Thị Thuý, thầy cô giáo khoa Kế Tốn trường Học viện Tài chính, cán bộ, nhân viên phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Bình Lợi giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 152 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Em xin chân thành cảm ơn!!! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 153 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Danh mục sách tham khảo: Giáo trình Kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài 2013 Chủ biên : GS TS.NGND Ngô Thế Chi PGS TS Trương Thị Thủy Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài Giáo trình Tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất Tài 2009 Chủ biên : PGS TS Đồn Xn Tiên Giáo trình Kinh tế trị, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hồ Chí • Minh Chế độ Kế tốn doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Bộ Tài phát hành Ngồi có thơng tư, tài liệu liên quan khác Danh mục tài liệu công ty cung cấp Báo cáo tài năm 2017 Thơng tin nhân cơng ty năm 2015, 2016 Các sổ kế toán, chứng từ liên quan NGUYỄN THỊ HỒNG – CQ52/21.09 154 ... BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm bán hàng kết kinh doanh - Bán hàng việc... 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp tuân theo nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc dồn tích... bán hàng xác định kết kinh doanh - Đối với doanh nghiệp, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò thực quan trọng, cung cấp thơng tin tình hình bán hàng kết đạt từ việc bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 99 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh , 99 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn