98 giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh thăng long

87 5 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Học viện Tài Chính, thầy cô khoa Ngân hàng trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt năm vừa qua, đặc biệt PGS.TS Hà Minh Sơn – giảng viên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bảo em suốt q trình hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cô chú, anh chị cán làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ bảo em suốt trình thực tập ngân hàng giúp đỡ em hồn thành khóa luận Vì thời gian thực tập kiến thức em nhiều hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến góp ý thầy để khóa luận em hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Phạm Thị Chuyên SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” công trình nghiên cứu riêng Các thơng tin, số liệu kết nghiên cứu khóa luận hồn tồn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ tình hình thực tế kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Sinh viên Phạm Thị Chuyên SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỂU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan huy động vốn NHTM 1.1.1 Khái niệm vốn huy động 1.1.2 Vai trò vốn huy động NHTM 1.1.3 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.2 Hiệu huy động vốn NHTM .9 1.2.1 Khái niệm: .9 1.2.2 tiêu đánh giá hiệu huy động vốn NHTM: 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM: 14 1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu huy động vốn NHTM: .18 1.3.1 Đối với kinh tế: 18 1.3.2 Đối với khách hàng 20 1.3.3 Đối với kinh tế 20 KÊT LUẬN CHƯƠNG 1: 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU – CHI NHÁNH THĂNG LONG 22 SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.Tổng quan Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long: 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu .22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long: .24 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long: .25 2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long 32 2.2.1 Hiệu huy động vốn xét theo tiêu định lượng 32 2.2.2 Hiệu huy động vốn xét theo tiêu định tính 43 2.3 Đánh giá tình trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu-chi nhánh Thăng Long .47 2.3.1 Kết đạt .47 2.3.2 Hạn chế 49 2.3.3 Nguyên nhân .51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH THĂNG LONG 55 3.1: Định hướng nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long: .55 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu-chi nhánh Thăng long .57 3.2.1 Xây dựng sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý .57 3.2.2 Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức huy động vốn dịch vụ ngân hàng 59 3.2.3 Đa dạng hóa nâng cao hiệu sản phẩm dịch vụ 60 SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.4 Nâng cao trình độ cán nhân viên làm công tác huy động vốn 62 3.2.5 Tổ chức nghiên cứu thị trường tâm lý khách hàng 63 3.2.6 Nâng cao chất lượng marketing ngân hàng 65 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn .67 3.2.8 Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động ngân hàng 68 3.2.9 Nâng cao chất lượng phân tích dự báo 69 3.2.10 Học hỏi kinh nghiệm ngân hàng khác 69 3.3 Kiến nghị 70 3.3.1 Kiến nghị với phủ .70 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng TMCP Á Châu 74 KẾT LUẬN 77 SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu ACB NHNN NHTM NHTW TCKT TCTD TMCP TG KKH TG TK GTCG HĐQT VHĐ KHCN KHDN KKH CKH Nguyên văn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Giấy tờ có giá Hội đồng quản trị Huy động vốn Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Không kỳ hạn Có kỳ hạn SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tình hình tăng trưởng tổng tài sản ACB 26 Bảng 2 Các tiêu phản ánh nghiệp vụ nguồn vốn ACB 27 Bảng Tình hình huy động vốn ACB 28 Bảng Dư nợ tín dụng Tỷ lệ nợ xấu ACB .29 Bảng Kết kinh doanh ACB .31 Bảng Quy mô tốc độ tăng trưởng huy động vốn ACB 32 Bảng Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng 34 Bảng 2.8 Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền 35 Bảng 2.9 Lãi suất huy động ngoại tệ qua năm 36 Bảng 2.10 Cơ cấu huy động vốn theo theo kỳ hạn .37 Bảng 2.11 Chi phí huy động vốn ACB 38 Bảng 2.12 Biểu lãi suất huy động vốn VNĐ 40 Bảng 2.13 Tỷ lệ sử dụng vốn ACB 42 Bảng 2.14 So sánh nguồn vốn huy động dư nợ tín dụng ACB 43 SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tình hình tăng trưởng tổng tài sản ACB 26 Biểu đồ 2.2 Biến động chi phí trả lãi bình qn ACB 39 SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Trong bối cảnh ngân hàng thương mại đóng góp vai trò quan trọng việc huy động phân bổ vốn cho kinh tế Trong điều kiện kinh tế Việt Nam hội nhập, để trì tăng khả cạnh tranh nâng cao vị thị trường, ngân hàng thương mại đòi hỏi phải có số vốn đủ lớn với dịch vụ đa dạng cấu hợp lí Tuy nhiên thực tế, năm gần đây, hệ thống ngân hàng thương mại chưa đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Mặt khác khơng ngân hàng phải đối mặt với tình trạng cân đối cấu vốn, thiếu vốn trung dài hạn Kèm theo việc NHNN liên tục thay đổi lãi suất đưa biện pháp chế tài NHTM việc huy động vốn cho thấy việc cạnh tranh vốn căng thẳng, số ngân hàng cổ phần tự ý nâng Tỷ lệ lãi suất huy động theo nhiều cách khác nên để tạo sân chơi bình đẳng việc huy động vốn, NHNN buộc phải đưa mức lãi suất trần biện pháp cứng rắn việc phạt ngân hàng vi phạm huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ngoại lệ, để có đủ nguồn vốn phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đưa nhiều sách khuyến mại nhằm thu hút nguồn vốn với sách ưu đãi lớn khách hàng gửi tiền ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Tuy nhiên, nguồn vốn tăng chậm, cấu vốn xảy tình trạng cân đối chưa đáp ứng nhu cầu kinh tế nhu cầu vay vốn người dân Vì lý trên, em mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Thăng Long” làm khóa luận tốt nghiệp cho Mục tiêu nghiên cứu Thơng qua q trình nghiên cứu, khóa luận làm rõ ba mục tiêu: SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Hệ thống hóa lại sở lý luận huy động vốn hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại - Phân tích làm rõ thực trạng hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Tìm số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu giai đoạn từ năm 20152017 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp thu thập số liệu (các báo cáo, tài liệu ngân hàng, thơng tin báo chí internet), khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp so sánh, thống kê với sử dụng công cụ phân tích số liệu thống kê số, bảng biểu, đồ thị minh họa Kết cấu khóa luận Ngồi lời mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, đồ thị, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khóa luận trình bày ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề hiệu huy động vốn vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chương 2: Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu SV: Phạm Thị Chuyên Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ngồi địa bàn, tạo nhiều tiện ích ưu đãi việc mở tài khoản tiền gửi toán lẫn ngân hàng từ thu hút tối đa nguồn vốn Chi nhánh cần mở rộng nâng cao hiệu dịch vụ ngân hàng như: Dịch vụ uỷ thác, tư vấn bảo quản an tồn vật có giá, dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng, dịch vụ kiều hối, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ toán tiết kiệm Để nâng cao hiệu dịch vụ chi nhánh cần: ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kinh doanh ngân hàng, tân trang đại hố bước sở giao dịch vừa để có phương tiện phục vụ nhanh chóng Mở rộng chi nhánh nơi thị trấn, thị tứ, khu vực tập trung dân cư 3.2.6 Nâng cao chất lượng marketing ngân hàng Nhiệm vụ hoạt động ngân hàng thu hút khối lượng khách hàng lớn thuộc tầng lớp dân cư với thu nhập,tâm lý sở thích khác Mặt khác, cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt để thu hút nhiều khách hàng ngân hàng phải phân đoạn thị trường Do việc ứng dụng nguyên tắc marketing quản lý quan hệ khách hàng có ý nghĩa quan trọng Đó chiến lược nhằm cân lợi ích: lợi nhuận thu hài lòng tối đa khách hàng Để cơng tác marketing có hiệu quả,chi nhánh cần thực biện pháp:  Phân đoạn thị trường  Phân đoạn thị trường khách hàng doanh nghiệp: Ngân hàng chia nhỏ đoạn thị trường thành hai phận: đoạn thị trường doanh nghiệp quốc doanh ngồi quốc doanh đoạn thị trường lại có đặc điểm nhu cầu khác Với đoạn thị trường khách hàng doanh nghiệp quốc doanh thường có qui mơ vốn lớn lại có nhu cầu đa dạng phức tạp cơng cụ tốn Những đối tượng thường không quan tâm đến trọng vào chất lượng dịch vụ toán Chỉ cần ngân hàng tập trung thỏa mãn tốt nhu cầu họ thu hút vào ngân hàng nguồn vốn lớn với chi phí huy động thấp cách: cải tiến thủ tục toán, sẵn sàng chủ động tốn xác, an tồn khách hàng có yêu cầu, SV: Phạm Thị Chuyên 65 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ưu tiên giao dịch tạo điều kiện rút ngắn tối đa thời gian giao dịch cho khách hàng, mở tài khoản cho công nhân ngân hàng để chi trả lương hộ doanh …, tiện ích riêng biệt khiến doanh nghiệp lớn có nhìn đắn ngân hàng Trên sở niềm tin tạo lập ngân hàng không huy động vốn toán mà nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn Còn với đoạn thị trường khách hàng doanh nghiệp quốc doanh mang đặc điểm sản suất kinh doanh thường có tính mùa vụ, họ có nhu cầu sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn nhiều toán Cho nên ngân hàng thực chiến lược cung ứng với nhiều loại hình kỳ hạn, đa dạng mức lãi suất  Phân đoạn thị trường khách hàng dân cư: Ngân hàng nên lựa chọn đoạn thị trường như:  Đoạn thị trường có khách hàng có cơng ăn việc làm ổn định: họ có nhu cầu cao sản phẩm tiền gửi, vay dịch vụ tốn Ngân hàng nên cung ứng cho nhóm khách hàng sản phẩm tiết kiệm chuyển nhượng vay ngân hàng mà sổ chưa đáo hạn, mở tài khoản tiền lương cho họ đồng thời trực tiếp thu, chi hộ khách hàng khoản phát sinh: tiền điện, điện thoại, nước… cách trích trả từ tài khoản lương  Đoạn thị trường khách hàng sinh viên, học sinh tiểu học, trung học Với sinh viên cung ứng cho họ sản phẩm như: thẻ toán, tiết kiệm du học, tiết kiệm học đường… Đối với học sinh tiểu học, trung học nên khuyến khích tiền gửi tiết kiệm nhỏ để đặt móng cho phát triển mối quan hệ tương lai  Đoạn thị trường khách hàng gia đình trẻ Ngân hàng phát triển số sản phẩm như: tiết kiệm mua nhà, tiết kiệm mua ôtô, tiết kiệm cho du học, tiết kiệm tích luỹ… Ngồi ngân hàng dựa mối quan hệ để thu hút khách hàng tỉnh thành nước mở tài khoản tiền gửi tốn có kỳ hạn ngân hàng với ưu tiên vượt trội SV: Phạm Thị Chuyên 66 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Như vậy, với việc thực lựa chọn thị trường mục tiêu theo phương án chuyên mơn hóa tuyển chọn kết hợp với sách marketing phân biệt giúp ngân hàng ngày thành công công tác huy động vốn  Đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo rộng rãi dịch vụ ngân hàng,các hình thức sách huy động vốn, thu hút tiền gửi,  Tại số điểm giao dịch,khách hàng sử dụng sản phẩm huy động vốn hầu hết chưa biết hết tiện ích sản phẩm Như cần đa dạng loại tờ rơi, sách giới thiệu để sẵn quầy giao dịch để khách hàng tiện tìm hiểu đến giao dịch  Tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên,tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến chi nhánh Xây dựng văn hóa giao dịch riêng cho chi nhánh như: phong cách, thái độ văn minh, lịch đội ngũ nhân viên, cách trang phục riêng mang nét đặc trưng ngân hàng  Công bố thơng tin tài để khách hàng tiếp cận,nắm bắt nhằm thu hút khách hàng quan hệ với ngân hàng hạn chế rủi ro thông tin 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Để thu hút thêm khách hàng nhằm huy động nhiều vốn đồng thời để thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng, chi nhánh cần đưa thêm hình thức huy động vốn Nguồn tiền gửi dân cư nguồn có tính ổn định lâu dài, hình thức huy động tiền gửi dân cư đa dạng phong phú: không kỳ hạn, tháng, tháng, tháng, Nhưng bên cạnh chi nhánh cần ý đến tăng cường tài khoản cá nhân lợi hệ thống ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thăng Longcó mạng lưới phát triển nhanh chóng linh hoạt Mở thêm nhiều tài khoản cá nhân đem lại lợi ích khơng cho khách hàng mà ngân hàng, khai thác tiềm khách hàng cá nhân đáp ứng cho chi nhánh nguồn vốn Hiện nhiều người dân thói quen dùng tiền mặt, chưa biết đến dịch vụ ngân hàng toán qua tài khoản Vậy chi nhánh cần phải khuyến khích người dân mở tài khoản thẻ ví dụ miễn phí mở thẻ, miễn phí gửi tiền qua thẻ ATM, trương trình bốc thăm trúng thưởng làm thẻ SV: Phạm Thị Chuyên 67 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngồi chi nhánh cần tạo nên linh hoạt, thuận tiện cho khách hàng sử dụng hình thức tiết kiệm truyền thống Sự đa dạng mức lãi suất gửi tiết kiệm tạo nhiều hội cho khách hàng Đối với khách hàng có thu nhập đặn gửi tiền tiết kiệm với thời hạn xác định chi nhánh nên hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho họ chuyển đổi kỳ hạn thời điểm thích hợp đem lại lợi ích cao cho khách hàng Những khách hàng quan tâm đến lãi suất, an toàn, kỳ hạn dài chi nhánh nên chủ động cung cấp thông tin kỳ hạn, mức thay đổi lãi suất sản phẩm hình thức huy động vốn để khách hàng lựa chọn điều chỉnh lãi suất cho phù hợp Với khách hàng kinh doanh quan tâm đến tiện ích dịch vụ chi nhánh nên kịp thời chủ động thực yêu cầu khách hàng Tiếp tục triển khai dịch vụ chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ, toán séc du lịch, chi trả kiều hối đến điểm giao dịch chi nhánh, mở bàn thu đổi ngoại tệ Bằng giải pháp đa dạng hóa phương thức huy động vốn, chi nhánh vừa tăng khả huy động vốn vừa nắm bắt thêm nhu cầu dịch vụ đa dạng khách hàng 3.2.8 Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động ngân hàng Để chất lượng dịch vụ huy động vốn chi nhánh đáp ứng yêu cầu,chuẩn mực quốc tế đòi hỏi chi nhánh phải khơng ngừng cải tiến, nâng cấp công nghệ để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng vào hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn đầu tư như:  Về quy trình nghiệp vụ, thủ tục cần cải tiến cho ngày đơn giản, dễ hiểu, rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng, cải tiến thủ tục toán, thu nhận tiền gửi phù hợp với trình độ dân trí địa phương  Tăng đội ngũ cán tin học, đặc biệt vận động cán nhân viên chưa thành thạo tin học nên tự học để trang bị cho kiến thức bản, để từ ứng dụng vào cơng tác đại hố hệ thống tin học ngân hàng SV: Phạm Thị Chuyên 68 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp  Học viện Tài Từng bước áp dụng hình thức tốn đại chuyển tiền nhanh, thẻ rút tiền mặt (thẻ ATM), giao dịch tiền gửi tiết kiệm tiến tới sử dụng chữ ký điện tử để tăng tính an tồn cho nghiệp vụ toán Tăng cường liên kết hợp tác với ngân hàng lớn, phát triển sản phẩm  Chi nhánh cần trang bị đồng sở vật chất cho phòng giao dịch để triển khai áp dụng công nghệ đạt hiệu qủa tối đa 3.2.9 Nâng cao chất lượng phân tích dự báo Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích dự báo để có định hướng đắn ban hành chế, sách kịp thời, điều hành lãi suất phù hợp sát với tình hình thị trường Chú trọng phát triển quan hệ với tổ chức doanh nghiệp lớn bên cạnh việc mở rộng quan hệ với doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân Nắm rõ tính đặc thù diễn biến thị trường địa bàn hoạt động để chủ động triển khai sản phẩm huy động vốn chăm sóc khách hàng cách hiệu 3.2.10 Học hỏi kinh nghiệm ngân hàng khác Một cách thức để huy động vốn hiệu học hỏi kinh nghiệm ngân hàng khác, xem thử họ làm đạt triển khai sản phẩm dịch vụ huy động vốn với công chúng Khi nhận điểm mạnh điểm yếu sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác đưa ngân hàng khắc phục yếu điểm tồn sản phẩm Với học hỏi ngân hàng phục vụ khách hàng tốt hơn, điều phục vụ đắc lực cho cơng tác huy động vốn ngân hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ  Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô Sự bất ổn kinh tế thới giới năm gần ép Việt Nam phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cấu lại kinh tế, cải thiện môi trường kinh SV: Phạm Thị Chuyên 69 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh nâng cao tính minh bạch quản lý Nhà nước, từ nâng cáo suất kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn Để đạt hiệu kinh tế cao nhất, Nhà nước phải có sách kinh tế dắn, tạo điều kiện cho ngành ngân hàng phát triển, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích hỗ trợ hệ thống NHTM, đại hóa hệ thống hoạt đông ngân hàng để ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng  Tạo môi trường pháp lý đồng ổn định Năm 2016, việc tham gia Hiệp định TPP coi bước quan trọng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế xem hội lớn để Việt Nâm đẩy nhanh tốc dộ tăng trưởng, cải cách thể chế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế cộng đồng doanh nghiệp Thực tế, mà từ Việt Nam gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng có đổi đáp ứng yêu cầu hội nhập Gia nhập TTP, mức độ cam kết sâu hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi ngân hàng cần nâng khả cạnh tranh vốn, quản lý tài sản, khả khoản nguồn lực quản lý đưa sản phẩm dịch vụ ngày tốt Trong thời gian tới, cần thực có kết lộ trình tái cấu hệ thống tài mà trọng tâm khối NHTM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu kinh doanh đảm bảo an toàn hệ thống, thực giải pháp xử lý phù hợp nhóm ngân hàng yếu Tuy nhiên, hệ thống luật kinh tế nước ta chưa hoàn chỉnh, đặc biệt luật liên quan đến hệ thống ngân hàng Việc bạn hành hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng tạo niềm tin cho người dân, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động NHTM Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện đổi chế, điều chỉnh hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường lực cạnh tranh để tận dụng hội vượt qua thách thức Hiệp định TPP có hiệu lực  Tạo điều kiện để thị trường vốn thị trường tiền tệ phát triển Sau TPP có hiệu lực, luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam tăng trưởng mạnh, tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường khoản gia tăng hội kinh doanh Ngồi ra, hệ thống ngân hàng có điều kiện tiếp cận với SV: Phạm Thị Chuyên 70 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nguồn vốn ủy thác giới với chi phí thấp Theo đó, ngành ngân hàng có hội phát triển Tuy nhiên, gia tăng dòng vốn, đặc biệt từ nước làm gia tăng mối lo ngại bong bóng giá tài sản vấn đề rút vốn đột ngột gây ổn định cho quốc gia nhận vốn.Vì vậy, Chính phủ cần có phối hợp đồng sách kinh tế vĩ mơ, sách tài khóa với sách tiền tệ sách tỷ giá Việt Nam cần thực mở cửa có giới hạn giao dịch vốn, thẩm định kỹ lưỡng dự án sử dụng vốn nước ngoài, giám sát chặt chẽ chu chuyển dòng vốn ngắn hạn giao dịch thị trường chứng khốn, đồng thời trì số hạn chế việc chuyển vốn nước  Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức đổi hoạt động hệ thống ngân hàng:  Khẩn trương hoàn thiện chế sách hệ thống văn pháp quy để có đủ khn khổ pháp lý cần thiết cho việc thực tốt luật ngân hàng luật tổ chức tín dụng, bảo đảm cho hệ thông ngân hàng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, động an toàn Đổi phương thức thủ tục tín dụng theo hướng tạo thuận lợi hội bình đẳng cho đơn vị, hộ kinh doanh thuộc thành phần kinh tế có dự án đầu tư khả thi vay vốn ngân hàng, lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn Khẩn trương xây dựng thể chế bảo hiểm tiền gửi bảo đảm tiền vay, với chế tài nghiêm ngặt nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa tình trạng nợ xấu nguy khả toán ngân hàng Đồng thời giải pháp thích hợp huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn nhàn rỗi xã hội; trước mắt cần tập trung xử lý tốt tình tạng tồn đọng vốn ngân hàng thương mại  Thực chuyển đổi chế điều hành lãi suất, chế quản lý ngoại tệ, tiếp tục hoàn thiện chế điều hành tỷ giá hối đối, tích cực xây dựng phát triển thị trường tiền tệ, tạo điều kiện vận hành cơng cụ sách tiền tệ phù hợp với chế thị trường có quản lý Nhà nước  Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ ngân hàng mà trọng tâm nghiệp vụ tốn qua ngân hàng Phát triển mạnh cơng cụ dịch vụ toán SV: Phạm Thị Chuyên 71 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài không dùng tiền mặt dân cư doanh nghiệp Từng bước nâng dần tỷ lệ tín dụng so với GDP lên ngang nước khu vực Tăng cường công tác tra kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trước hết tập trung vào khâu trọng yếu chất lượng tín dụng, quản lý rủi ro, đảm bảo khả toán Chấn chỉnh máy tổ chức, chế hoạt động nâng cao hiệu công tác quan kiểm tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước  Tiếp tục cấu lại nợ của nhân hàng thương mại, kể việc xây dựng định chế cần thiết để xử lý dứt điểm nợ tài sản chấp tồn đọng thời gian định nhằm nhanh chóng lành mạnh hóa tình trạng tài chính, nâng cao chất lượng kinh doanh tiền tệ giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng Tăng vốn tự có ngân hàng sở cấu lại sở hữu cho vay tái cấp vốn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ngân hàng Đẩy mạnh việc xếp lại ngân hàng thương mại cổ phần, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng thương mại cổ phần phát triển bền vững; kiên sát nhập giải thể ngân hàng ngân hàng yếu kém, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm người có hành vi sai trái,củng cố phát triển vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân thực tốt vai trò tương trợ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn phạm vi xã phường Chấn chỉnh công cụ tài chính, bảo đảm hoạt động quy định thành lập có đủ điều kiện  Tách bạch chức cho vay sách với chức cho vay tín dụng thương mại thơng thường ngân hàng thương mại quốc doanh Thành lập ngân hàng chuyên cho vay theo sách, nhằm thực tốt sách Đảng nhà nước; đồng thời đảm bảo tính thương mại, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại quốc doanh kinh doanh thị trường vốn Từng bước nới lỏng hạn chế hành khơng cần thiết hoạt đơng tín dụng, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng cho ngân hàng thương mại, thúc đẩy tạo điều kiện nâng cao hiệu ngân hàng  Nâng cao lực chất lượng quản lý tài sản ngân hàng thương mại, đặc biệt phân định rõ chất mức độ rủi ro loại tài sản, SV: Phạm Thị Chuyên 72 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tăng cường giám sát thu hồi nợ, cải tiến sách khách hàng điều kiện tín dụng, trích lập quĩ để bù đắp khoản tổn thất rủi ro kinh doanh Chú trọng nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp xin vay vốn, đôi với việc thành lập hệ thống đăng ký doanh nghiệp theo qui định luật doanh nghiệp thực chế độ cơng khai tài doanh nghiệp Giảm mạnh chi phí hoạt động, chi phí quản lý hành chính, chi phí nhân lực chi nhánh Hạ thấp tiêu chi phí nghiệp vụ tài sản có xuống tương đương với mức bình quân khu vực  Nâng cao lực điều hành cán quản lý Ngân hàng sở: Theo chuyên gia kinh tế nguyên nhân khủng hoảng trì trệ, yếu hệ thống tài ngân hàng dẫn đến tình trạng khơng kiểm sốt khả toán, làm cho hệ thống ngân hàng lâm vào tình trạng khủng hoảng, kéo theo khủng hoảng kinh tế khu vực đe doạ kinh tế tồn cầu Trước tình hình Đảng Nhà nước ta đặt vấn đề nhanh chóng cải cách triệt để thống tài ngân hàng, xây dựng hệ thống tài tiền tệ sạch, việc hồn thành cách thắng lợi công việc phụ thuộc nhiều vào thái độ nỗ lực nhân viên giao quyền, vào hành động cán quản lý hoạt động theo chức Do cán điều hành ngân hàng phải người lãnh đạo gây ảnh hưởng củng cố giá trị tinh thần niềm tin cho nhân viên lời nói việc làm Người lãnh đạo cần phải lưu ý rằng, khơng phải họ thi hành chiến lược kinh doanh, mà cán nhân viên thuộc quyền quản lý họ Mục tiêu chiến lược kinh doanh thực cách hoàn hảo, người tổ chức sẵn sàng hồn thành mục tiêu Thực tế cho thấy, tinh thần thái độ làm việc lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến đa số nhân viên cấp dưới, khơng thể có tập thể nhân viên giỏi, làm việc say mê, có trách nhiệm động, nhạy bén người lãnh đạo tỏ yếu đạo điều hành Một vị lãnh đạo chuyên quyền đạo điều hành không quán tạo tập thể làm việc theo kiểu hình thức, ln tìm cách lấy lòng cấp SV: Phạm Thị Chuyên 73 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kết tạo phe cánh đối đầu Vì vậy, việc xác định tiêu chuẩn người lãnh đạo, trước hết phải người có thiện chí người cơng việc Tuy nhiên thiện chí khơng chưa đủ, người lãnh đạo phải có khả lãnh đạo, phải biết phối hợp công việc người tổ chức cách có hiệu quả; người lãnh đạo phải biết phân quyền khơng thể tự điều hành hết công việc Như vậy, việc xác định nhu cầu nhân tuyển chọn người vào cấu tổ chức phải hợp lí giữ cho chỗ ln có người làm việc phải thực cách khoa học, không tuỳ tiện lợi ích riêng tư 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng TMCP Á Châu  Tăng cường huy động nguồn vốn trung dài hạn : Nhằm tăng thêm chất lượng nguồn vốn huy động ngân hàng phải tăng cường huy động nguồn vốn trung hạn dài hạn Các nguồn vốn trung dài hạn khai thác từ phía phủ, từ tổ chức kinh tế từ dân cư - Đối với nguồn vốn trung hạn dài hạn từ phía tổ chức kinh tế: Hiện tiền gửi tổ chức vào ngân hàng Do ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thăng Long phải tăng cường,mở rộng với tổ chức kinh tế đóng địa bàn Ngân hàng cần có đội ngũ cán thẩm định có lực để tạo tin cậy doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - Đối với nguồn vốn trung hạn dài hạn từ phía dân cư : Việc huy động tiền gửi trung hạn dài hạn từ phía dân cư cần phải định nhiều loại kỳ hạn: năm, năm,10 năm Với lãi suất huy động phù hợp Thơng thưòng người gửi tiền có kỳ hạn dài thường lo âu hộ cần chuyển đổi khoản tiền sang hình thức khác để đáp ứng nhu cầu khoản gặp khó khăn, lo sợ lạm phát, phá sản ngân hàng Do khoản tiền trung dài hạn cần phát hành trái phiếu chuyển nhượng dễ ràng thị trường Các trái phiếu bán lại cho cá nhân khác, cho doanh nghiệp, ngân hàng.Việc huy động hình thức chắn tạo nguồn vốn ổn định đảm bảo cho ngân hàng hoạt động  Mở tài khoản cá nhân séc cá nhân SV: Phạm Thị Chuyên 74 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngày 21/ 02/1996 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký định số 22/QĐ - NH ban hành thể lệ tốn khơng dùng tiền mặt thông tư 08/TT – NH ký ngày 02/06/1996 hướng dẫn việc thực tốn khơng dùng tiền mặt, Trong có sử dụng séc cá nhân với định 160/QĐ - NH2 ngày 19/8/1995 việc mở tài khoản cá nhân Các Ngân hàng thương mại có văn cụ thể việc khai thác định Tuy nhiên, số lượng tài khoản cá nhân mở ngân hàng nước nói chung ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thăng Longnói riêng chưa nhiều, chưa thuận tiện thiết thực Trong tương lai không xa, trình độ dân trí người dân đựợc nâng cao, hoạt động ngân hàng phát triển đầy đủ hình thức đem lại tiện ích cho người sử dụng đem vốn lớn cho ngân hàng Để mở rộng tốt hình thức cần phải:  Có hình thức giới thiệu, quảng cáo để người dân thấy lợi ích hình thức  Giới thiệu với khách hàng chuyển biến công tác nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngân hàng,nhằm đem lại lợi ích cho họ giao dịch gửi rút tiền mặt tốn khơng dùng tiền mặt Đối với ngân hàng, việc áp dụng hình thức góp phần vào q trình đại hố cơng tác tốn qua ngân hàng, giảm đáng kể chi phí in ấn, vận chuyển bảo quản tiền mặt Một điều quan trọng nhờ giữ tài khoản cho số đông khách hàng nên làm tốt công tác thu lượng tiền gửi lớn với chi phí tiền lãi thấp, có thêm nguồn vốn cho vay góp phần vào tăng trưởng ngân hàng kinh tế  Khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp, cá nhân tổ chức xã hội mở tài khoản tiền gửi Thông thường nguồn tiền gửi toán tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn huy động ngân hàng thương mại So với ngân hàng khác địa bàn, tỷ trọng nguồn tiền gửi tốn ngân hàng thấp, phí thu mua dịch vụ toán hộ chiếm phần không đáng kể Ngân SV: Phạm Thị Chuyên 75 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng phải chịu mức phí bình qn đầu vào cao dẫn đến lãi suất cho vay đầu cao làm hạn chế khả kinh doanh thu hút khách hàng ngân hàng Chính vậy, ngân hàng phải sớm có biện pháp khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu tới mở tài khoản, tạo điều kiện thời gian thủ tục, ưu tiên cho vay vốn, tài trợ cho doanh nghiệp có số dư tài khoản lớn thường xuyên ngân hàng, cung ứng cho họ dịch vụ thuận tiện chi trả lương cho cán qua ngân hàng  Vận dụng công cụ điện tử, tin học phục vụ cho công tác huy động vốn ngày đại thông dụng Công nghệ thông tin ngày phát triển mạnh ACB - THĂNG LONG cần nghiên cứu nhanh nhạy để vận dụng công cụ điện tử, tin học phục vụ cho công tác huy động vốn ngày đại thông dụng  Nâng cao chất lượng cán mặt Tiếp tục mở lớp đào tạo, bối dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tin học ngoại ngữ Tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, ứng xử, giao tiếp toàn hệ thống, ACB - THĂNG LONG cụm, chi nhánh nhằm ngày nâng cao chất lượng cán mặt, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tiền tệ ngành SV: Phạm Thị Chuyên 76 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Qua đạt được, Ngân hàng TMCP Á Châu nói chung Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thăng Long nói riêng ngày khẳng định hiệu “Tạo lập giá trị bền vững” Ngân hàng TMCP Á Châu tiếp tục đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nghiệp vụ chất lượng dịch vụ để khẳng định xây dựng thương hiệu ngày lớn mạnh Trong thời gian tới, để tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày tăng doanh nghiệp địa bàn Hà Nội nói riêng kinh tế nói chung, ngồi nỗ lực tìm tòi phát triển hình thức huy động có hiệu quả, chi nhánh cần hỗ trợ quan chức việc tạo lập môi trường vĩ mô thuận lợi để thực tốt nhiệm vụ huy động vốn Báo cáo nghiên cứu vấn đề huy động vốn chi nhánh mặt lý thuyết, thực trạng huy động vốn cầu vốn nhằm đưa số bất cập, từ đưa số đề xuất để tăng cường huy động vốn cho chi nhánh nhằm nâng cao khẳng định vị ngân hàng Do trình độ thời gian hạn chế nên đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề huy động vốn chi nhánh Tuy nhiên em hy vọng đề tài giúp ích đưa biện pháp tăng cường huy động vốn chi nhánh nói riêng Ngân hàng TMCP Á Châu nói chung Do trình độ có hạn, thêm vào đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng vấn đề quan tâm, chuyên đề khơng thể tránh khỏi sai sót định Em mong góp ý thầy giáo cán ngân hàng để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hà Minh Sơn cán Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận SV: Phạm Thị Chuyên 77 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA HỌC Họ tên người người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Hà Minh Sơn Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên : Phạm Thị Chuyên Khóa : CQ 452 Lớp : 15.05 Đề tài : ““Giải pháp tăng cường khả huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Thăng Long” Nội dung nhận xét : Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung khóa luận : Hà Nội, ngày , tháng ., năm 2018 - Điểm số : Điểm chữ : Người nhận xét SV: Phạm Thị Chuyên 78 Lớp: CQ52/15.05 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện : Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên : Phạm Thị Chuyên Khóa : CQ52 Lớp : 15.05 Đề tài : ““Giải pháp tăng cường khả huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Thăng Long” Nội dung nhận xét : Hà Nội, ngày , tháng ., năm 2018 - Điểm số : Điểm chữ : Người nhận xét SV: Phạm Thị Chuyên 79 Lớp: CQ52/15.05 ... hiệu huy động vốn vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chương 2: Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH THĂNG LONG 55 3.1: Định hướng nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thăng Long: ... luận huy động vốn hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại - Phân tích làm rõ thực trạng hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Tìm số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: 98 giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh thăng long , 98 giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh thăng long

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn