91 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện máy TRANG TRÚC MAI

136 4 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập chưa sử dụng luận văn, luận án Sinh viên Trịnh Xuân Tùng Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính BCTC CPBH CPQLDN CKTM DN DP DT GTGT GVHB HĐ HH HHDV HTK K/c KHTSCĐ KKĐK KKTX KQBH KQKD SXKD Thuế TNDN TNHH TK TSCĐ VNĐ Luận văn tốt nghiệp Báo cáo tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chiết khấu thương mại Doanh nghiệp Dự phòng Doanh thu Giá trị gia tăng Giá vốn hàng bán Hóa đơn Hàng hóa Hàng hóa dịch vụ Hàng tồn kho Kết chuyển Khấu hao tài sản cố định Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kết bán hàng Kết kinh doanh Sản xuất kinh doanh Thuế thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tài khoản Tài sản cố định Việt Nam đồng Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO, thức kí hiệp định TPP, nhiều nhà đầu tư, có tập đồn lớn hàng đầu giới như: Intel, Wall Mart, Ford Motors, General Electric… quan tâm đến thị trường Việt Nam Thị trường sơi động, hàng hóa đa dạng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu Điều có nghĩa cạnh tranh trở nên gay gắt nhà cung cấp việc tìm kiếm thị trường cho thương hiệu Trước xu tồn cầu hóa, tự thương mại xu phi điều tiết phần, tiến tới bước tự hóa thị trường hàng hố khu vực giới, cạnh tranh không phạm vi quốc gia mà mở rộng phạm vi quốc tế Để hội nhập kinh tế quốc tế thành công doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh q trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng lực cạnh tranh Đó hai mặt vấn đề tách rời, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi nhuận ngày cao, việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường Chính vậy, vấn đề cấp thiết mà doanh nghiệp đặt đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Đó tảng để xác định kết hoạt động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại Mặt khác, với doanh Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngơ Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp nghiệp thương mại hoạt động bán hàng có vai trò thiết yếu, việc xác định đúng, đầy đủ, chi tiết kết bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ bán hàng diễn đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Vì mà cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại đóng vai trò quan trọng Q trình thực tập cơng ty tnhh điện máy trang trúc mai hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh với bảo, hướng dẫn tận tình giáo nguyễn thu hồi cán kế tốn phòng tài – kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định công ty công tác kế tốn cơng ty ý thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty nên sau q trình thực tập cơng ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn tốt nghiệp “KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI” Mục đích nghiên cứu đề tài - Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu sâu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI, cụ thể phòng Kế tốn- Tài - Cơng ty áp dụng chế độ kế tốn thơng tư 133/2016/TT-BTC Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp điều tra thu thập số liệu, vấn kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Kết cấu luận văn Luận văn chia làm chương chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa 1.1.1 Các khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng, kết bán hàng đặc điểm trình bán hàng: Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất – kinh doanh, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán Kết bán hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kết hoạt động kinh doanh Kết bán hàng xác định chênh lệch doanh thu với giá vốn hàng tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến trình bán hàng  - Đặc điểm q trình bán hàng: Có thỏa thuận trao đổi người mua người bán Người bán đồng ý - bán, người mua đồng ý mua, trả tiền chấp nhận trả tiền Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người sở hữu quyền sở hữu người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua bán Trong q trình tiêu thụ hàng hóa đơn vị kinh tế cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hóa định nhận lại từ khách hàng khoản tiền gọi doanh thu tiêu thụ hàng hóa 1.1.1.2 Vai trò ý nghĩa hoạt động bán hàng Các vai trò hoạt động bán hàng thể sau: Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngô Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Thứ nhất, Bán hàng giúp cho hàng hoá lưu chuyển từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng Ngoài từ khâu bán hàng, hàng hố chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ, vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp hoàn thành tiếp tục vòng mới, doanh nghiệp tiếp tục vào hoạt động sản xuất kinh doanh Vì hoạt động bán hàng hoạt động nghiệp vụ nhất, chi phối định nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp Thứ hai, bán hàng đóng vai trò lưu thông tiền tệ guồng máy kinh tế, giúp cho luân chuyển hàng hóa từ nơi dư thừa sang nơi có nhu cầu Tiền thu từ hoạt động bán hàng tiếp tục đưa vào sản xuất để tiếp tục sinh lơi sau đợt bán hàng tiếp theo, việc bán hàng giúp cho luồng tiền quay vòng từ tay người mua sang tay người bán lại tay người mua cách liên tục Hàng hoá bán ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, tổ chức tốt khâu bán hàng làm tăng lượng hàng hoá bán ra, tăng khả thu hồi vốn nhanh, từ làm tăng vòng quay vốn lưu động cho phép tiết kiệm khoản vốn đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hố khác, cho phép mở rộng quy mơ kinh doanh hàng hoá doanh nghiệp Thứ ba, bán hàng mang lợi ích cho người mua lẫn người bán Với người mua lợi ích họ có sản phầm, với người bán lợi ích họ là lợi nhuận từ kinh doanh Đây hoạt động vừa liên quan đến nhà sản xuất người bán, vừa liên quan đến người tiêu dùng - người mua Vì thúc đẩy tính chủ động sáng tạo doanh nghiệp Qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp thu hút đầy đủ, xác thơng tin cung, cầu, giá cả, thị hiếu người tiêu dùng Từ đó, doanh nghiệp Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngơ Thu Hồng Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng đạt hiệu cao Quá trình bán hàng khâu quan trọng hoạt động SXKD Công tác bán hàng có ý nghĩa to lớn, giai đoạn tái sản xuất, kinh doanh Sự lớn mạnh DN nói chung DN thương mại nói riêng góp phần củng cố phát triển kinh tế quốc dân Do đó, DN thương mại phải thực tốt khâu bán hàng góp phần điều hòa sản xuất tiêu dùng, đảm bảo cho phát triển cân đối bền vững kinh tế quốc dân 1.1.2 Ý nghĩa, yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết bán hàng Có thể thấy, vấn đề tổ chức hoạt động bán hàng vấn đề cần đặt lên hàng đầu doanh nghiệp đồng thời phải luôn đổi việc tổ chức bán hàng hoàn thiện vấn đề cho phù hợp với chế thị trường giai đoạn hoạt động đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp Do cơng tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn yêu cầu sau: - Phản ánh giám sát kịp thời chi tiết khối lượng hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho số lượng, chất lượng giá trị Tính đắn giá vốn hàng hóa dịch vụ cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh - nghiệp chi phí khác nhằm xác định kết kinh doanh Kiểm tra giám sát tình hình thực tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng đơn vị, tình hình tốn tiền bán hàng, nộp thuế với Nhà Nước Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngơ Thu Hồng Học viện Tài Chính - Luận văn tốt nghiệp Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý Có biện pháp tốn, đơn đốc thu hồi đầy đủ kịp thời vốn doanh nghiệp, tăng vòng quay vốn lưu động, thoả mãn yêu cầu góp phần tăng hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp góp phần thu cho ngân - sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển Cung cấp thông tin xác trung thực, lập tốn đầy đủ kịp thời để đánh giá hiệu kinh doanh tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công tác quản lý Việc tổ chức quản lí, xếp hợp lý khâu trình bán hàng tạo điều kiện thn lợi cho cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, đồng thời tạo nên thống hệ thống kế tốn nói chung doanh nghiệp Để phát huy vai trò kế tốn cơng tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Phản ánh giám sát kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho số lượng, chất lượng giá trị - Tính tốn đắn giá vốn hàng hóa dịch vụ cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác nhằm xác định xác kết bán hàng - Giám sát, kiểm tra tình hình thực tiêu, kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng, tình hình tốn tiền hàng đơn vị, tình hình nộp thuế với nhà nước - Đôn đốc, kiểm tra việc đảm bảo thu đủ, thu đúng, kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý 10 Trịnh Xuân Tùng_CQ52/21.13 GVHD: PGS.TS Ngơ Thu Hồng 2.2.9 Trình bày thơng tin KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH BCTC Kết kinh doanh kỳ kế tốn định sách bán hàng cung cấp dịch vụ tương lai, từ định thành công hay thất bại doanh nghiệp, trình bày tiêu Báo cáo tài mà chủ yếu thuộc Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh (Mẫu số B02- DN) - Lũy kế số phát sinh bên Có TK511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” kỳ Sổ Nhật ký sổ ghi vào tiêu “Doanh thu - bán hàng cung cấp dịch vụ” (Mã số 01) Lũy kế số phát sinh bên Nợ TK511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đối ứng với bên Có TK 111, 112, 131, TK333 “Thuế khoản phải nộp Nhà nước” (TK3331, 3332, 3333) kỳ báo cáo Sổ Nhật ký sổ - ghi vào tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” (Mã số 02) Lũy kế số phát sinh bên Có TK632 “Giá vốn hàng bán” kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ TK911 “Xác định kết kinh doanh” Sổ Nhật ký sổ - ghi vào tiêu “Giá vốn hàng bán” (Mã số 11) Tổng cộng số phát sinh bên Có TK6422 “Chi phí quản lý kinh doanh” đối ứng với bên Nợ TK911 “Xác định kết kinh doanh” kỳ báo cáo Sổ Nhật ký sổ ghi vào tiêu “Chi phí quản lý kinh doanh” (Mã số - 24) Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” (Mã số 60) phản ánh tổng số lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế từ hoạt động doanh nghiệp (sau trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) Trích số liệu báo cáo tài năm 2017 Chỉ tiêu Mã số Thuyế Năm t minh Năm trước Doanh thu bán hàng cung 01 cấp dịch vụ IV.08 5.783.486.565 4.447.941.868 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 10 02) 5.783.486.565 4.447.941.868 Giá vốn hàng bán 11 4.592.071.294 3.827.184.520 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 1.191.415.271 620.757.348 Doanh thu hoạt động tài 21 167.172 171.623 Chi phí tài 22 39.116.850 44.399.100 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 39.116.850 44.399.100 Chi phí quản lý kinh doanh 24 589.351.148 488.321.635 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 30 24) 563.114.445 88.208.236 10 Thu nhập khác 31 0 11 Chi phí khác 32 26.731.426 48.137.525 (26.731.426) (48.137.525) 536.383.019 40.070.711 150.187.245 17.641.648 386.195.774 22.429.063 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước 50 thuế (50 = 30 + 40) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh 51 nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 60 doanh nghiệp (60 = 50 - 51) IV.09 Số dòng = 15 2.3 Đánh giá thực trạng KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Công ty TNHH điện máy Trang Trúc Mai 2.3.1 Những ưu điểm 2.3.1.1 Về máy quản lý máy kế tốn Cơng ty Từ thành lập,Cơng ty khơng ngừng phấn đấu hồn thiện chế quản lý kinh doanh Ban lãnh đạo cơng ty phổ biến kịp thời văn pháp luật mới,nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán công nhân viên để công ty hoạt động theo pháp luật kinh doanh đạt hiệu cao Bên cạnh cơng ty thường xun quan tâm củng cố đội ngũ cán có lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Hiện nay, công ty có máy quản lý tương đối gọn, phòng ban chức làm việc có hiệu giúp cho lãnh đạo giám sát chặt chẽ q trình thi cơng quản lý tổ chức hạch toán tiến hành hợp lý khoa học phù hợp với tình hình sản xuất thực tế công ty Công ty chủ động xây dựng mơ hình quản lý hạch tốn phù hợp với đòi hỏi kinh tế thị trường yêu cầu công tác quản trị Đội ngũ kế tốn viên khơng q đơng phần lớn nhân viên trẻ nên động dễ dàng đáp ứng đòi hỏi cơng việc Bộ máy kế tốn cơng ty xếp phù hợp với u cầu cơng việc khả trình độ người Hệ thống sổ sách, chứng từ kế tốn cơng ty đầy đủ,việc ghi chép mở sổ sách theo chế độ quy định Do vậy, phần hành kế tốn thực trơi chảy, đặc biệt cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bên cạnh Cơng ty trang bị hệ thống máy vi tính đại, tồn số liệu kế tốn lưu trữ cẩn thận, an tồn Hệ thống mạng máy tính nội cho phép tra cứu số liệu việc lập báo cáo cách nhanh chóng, xác tiết kiệm thời gian Cơng ty cài đặt phần mềm kế toán giúp cho việc nhập chứng từ xử lý số liệu nhanh chóng, giảm sai sót việc ghi sổ kế tốn Từ đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty, cơng tác KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH phân tích cách khoa học 2.3.1.2 Về hình thức kế tốn, sổ kế tốn, chế độ chứng từ kế tốn áp dụng Cơng ty: Hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung phù hợp với quy mơ, đặc điểm sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp với lực, trình độ chun mơn cán kế tốn Sổ tổng hợp kế tốn Cơng ty mở đầy đủ theo chế độ kế giúp kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ cách dễ dàng việc ghi chép, phản ánh theo trình tự thời gian theo nội dung kinh tế phát sinh nghiệp vụ Hiện nay, Công ty sử dụng hệ thống chứng từ theo định 48 QĐBTC Bộ trưởng Bộ Tài chính, nội dung bắt buộc phải có chứng từ thể cách đầy đủ rõ ràng Các phòng ban, phân xưởng có mối quan hệ mật thiết với việc luân chuyển chứng từ đảm bảo khoa học hiệu Số lượng chứng từ đảm bảo để làm phản ánh ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty 2.3.1.3 Về kế toán bán hàng áp dụng Cơng ty: Tổ chức tiêu thụ hàng hóa cơng ty tốt, tương đối ổn định Quy trình bán hàng phương thức bán buôn bán lẻ không rườm rà, nhiều thủ tục mà đơn giản nhanh chóng Cơng ty sau thời gian ngắn thành lập phát triển có mối quan hệ với nhà cung cấp hàng hóa đầu vào ổn định lâu dài, có số khách hàng quen thuộc, gắn bó với cơng ty Phần hành kế tốn bán hàng có kế tốn phụ trách riêng nghiệp vụ bán hàng hạch tốn tập trung nhân viên nên đảm bảo thống nhất, xác Phần mềm kế tốn Misa sme.net lập trình phần hành bán hàng với nhiều tính đa dạng, hạch tốn bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, kiêm lập phiếu thu, hóa đơn giá trị gia tăng giúp cho cơng tác kế toán bán hàng dễ dàng, tiện lợi 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Bên cạnh ưu điểm, máy kế tốn CƠNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI tồn số hạn chế định sau: - Thứ nhất, Công ty chưa thực sách chiết khấu tốn cho khách hàng tốn trước thời hạn để khuyến khích tốn sớm, thu hồi nợ hiệu nên khơng khuyến khích khách hàng tốn sớm, khách hàng có xu hướng tốn vào hạn tốn để hưởng lợi tối đa việc chiếm dụng vốn, chí tốn chậm, điều dẫn đến nguy gia tăng nợ phải thu khó đòi, gây ảnh hưởng xấu tới nguồn vốn công ty - Thứ hai, Chưa tổ chức phận kế toán quản trị phân tích tài Cơng ty đưa hệ thống văn quy định kế tốn quản trị doanh - nghiệp mà chưa tính đến việc thực nội dung Thứ ba, Cơng ty lập kế hoạch doanh thu, chi phí kỳ phần nhiều mang tính chất đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng chưa dựa vào đánh giá khoa học, phân tích khả công ty, tác động thị trường, hàng hóa, hay sách tài Nhà nước,…Các báo cáo tổng hợp, đặc biệt báo cáo tài chương trình liệt kê mà - khơng phân tích thơng qua nói lên điều Cơng ty kinh doanh nhiều loại mặt hàng khác nhóm hàng thiết bị lại có nhiều mặt hàng khác Hơn nữa, tình hình tiêu thụ, kết kinh doanh nhóm hàng kỳ khác Tuy nhiên công ty chưa tiến hành quản trị doanh thu theo nhóm mặt hàng Điều có nghĩa doanh thu, giá vốn nghiệp vụ bán hàng kì không theo dõi tách riêng riêng kết từ việc kinh doanh mặt hàng khác Đây hạn chế lớn cơng ty việc khơng cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin tình hình tiêu thụ, kinh doanh nhóm mặt hàng gây khó khăn việc lập kế hoạch mua hàng để phù hợp với tình hình tiêu thụ Cơng ty khơng nắm nhóm mặt hàng có tình hình tiêu thụ tốt, khách hàng ưa chuộng để đẩy mạnh việc nhập hàng mặt hàng tiêu thụ khó khăn, khách hàng mua để giảm lượng hàng nhập, có dự phòng giảm giá phù hợp Khơng có vậy, cơng ty không đánh giá không đắn kết kinh doanh kỳ Thứ tư, Công ty trả lương cho nhân viên bán hàng theo lương cố định Dù nhân viên bán nhiều hàng hay hàng hưởng mức lương xác định từ trước Điều không khuyến khích nhân viên bán hàng làm việc hiệu quả, dù bán nhiều hay hàng lương nhân viên bán hàng không thay đổi nên hệ dẫn đến nhân viên bán hàng thụ động việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng để tăng lượng hàng tiêu thụ CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI 3.1 Yêu cầu ngun tắc việc hồn thiện KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Việc hoàn thiện KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH đòi hỏi phải đảm bảo số yêu cầu sau: - Việc hoàn thiện phải phù hợp với sách kinh tế tài chính, chế độ kế toán hành xét đến hướng phát triển tương lai Đội ngũ nhân viên kế toán doanh nghiệp phải có trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu luật pháp, chế quản lý tài cơng việc, phần hành kế tốn đặc biệt kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm Cần hồn thiện khâu hạch tốn ban đầu nhằm mục đích kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ Đồng thời, biện pháp hoàn thiện phải tuân theo nguyên tắc thể lệ chung kế tốn - Bộ tài ban hành,được áp dụng thống nước toàn ngành Cơng tác KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm Mọi doanh nghiệp bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải cân nhắc phương án kinh doanh, xem phương án có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp vốn, lao động, kỹ thuật đưa vào sản xuất kinh doanh có giới hạn, không tiết kiệm đầu vào chắn doanh nghiệp tới thua lỗ, phá sản Mặt khác, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao tính hiệu quả, tiết kiệm Vì vậy, để hồn thiện cơng tác KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu - Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp Căn vào đặc điểm sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ doanh nghiệp xây dựng, kế toán vận dụng cách hợp lý hệ thống tài khoản, vào hệ thống tài khoản kế toán, chế độ thể lệ kế toán Nhà nước, quy mơ đặc diểm q trình thi cơng, u cầu quản lý để lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp - Việc hồn thiện phải đảm bảo tính khả thi hiệu Do áp dụng vào thực tiễn,các bổ sung phải thực thi được, không gây xáo trộn nhiều hệ thống kế tốn chung, cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm xây dựng Phải phù hợp với lối tư người chấp nhận 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Thứ nhất: Thực chiết khấu cho khách hàng thường xuyên, cụ thể Chiết khấu tốn hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua tốn sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm toán, chiếm dụng vốn Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp, thân họ tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu thương mại, chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa Hoặc giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mua hàng nhiều Ví dụ số ý kiến chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng: - Chiết khấu 5% cho toàn giá trị đơn hàng Quý 3/2017 Giảm giá thêm 2% cho khách hàng tốn - Chính sách tặng q vật dựa tổng giá trị đơn hàng Quý 3/ - 2017 Miễn phí hóa đơn VAT 10% có nhu cầu xuất thêm Miễn phí giao hàng khơng kể số lượng nhiều hay Đổi trả hàng hố miễn phí khách hàng khơng có nhu cầu sử dụng Giao hàng nhanh gọn không 2h làm việc từ chốt đơn hàng Cam kết chất lượng sản phẩm, kiểm tra nghiêm ngặt đơn hàng để đảm bảo hàng giao cho khách hàng, tránh tình trạng hàng lỗi, khách hàng trả lại hàng Đưa sách nhằm cắt giảm, tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp hạn chế chi phí khơng cần thiết, tìm nguồn cung dịch vụ sử dụng nguồn cung hàng bán hàng chất lượng giá thấp nguồn cung tại, tăng giá bán mặt hàng thiết yếu giấy in, giấy photo,……… với mặt hàng lợi nhuận thấp Phân công nhiệm vụ rõ ràng: Thường ngày nghỉ, lễ Công ty nên phân công người trực theo ca để bán hàng ngày nghỉ, đảm bảo cung cấp hàng liên tục, giữ chân khách hàng Thứ hai: Hoàn thiện tổ chức kế tốn quản trị phân tích tài Kế tốn quản trị lĩnh vực ngành kế toán nhằm nắm bắt vấn đề thực trạng, đặc biệt thực trạng tài doanh nghiệp; qua phục vụ cơng tác quản trị nội định quản trị Thông tin kế tốn quản trị đặc biệt quan trọng q trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm sốt, đánh giá doanh nghiệp Vì doanh nghiệp nên tổ chức máy kế toán quản trị, nhân viên phòng kế tốn kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán quản trị để tiến hành lập dự toán, định mức vốn tiền, hàng tồn kho, sản lượng hàng hóa mua về, sản lượng hàng hóa bán ra, dự tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý, dự tốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh cho kỳ Lập báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn,khách nợ khả thu nợ, báo cáo chi tiết khoản nợ vay, nợ phải trả theo thời hạn theo chủ nợ Thứ ba, công ty cần theo dõi doanh thu, giá vốn cho nhóm mặt hàng để nắm bắt tình hình tiêu thụ kết kinh doanh nhóm mặt hàng Việc giúp cho cơng ty quản lý theo dõi tình hình mua bán mặt hàng từ đưa định hợp lý cho mặt hàng bán chạy đưa giải pháp khắc phục việc số mặt hàng không bán Thứ tư, công ty cần thay đổi chế lương thưởng cho nhân viên bán hàng Ngoài khoản lương phụ cấp cố định hàng tháng, công ty nên trả thêm cho nhân viên bán hàng phần trăm hoa hồng tổng doanh thu hàng hóa mà nhân viên bán kỳ doanh thu bán vượt mức tiêu kế hoạch đặt đầu tháng Mức phần trăm hoa hồng cố định có nhiều mức lũy tiến Điều khiến nhân viên bán hàng có động lực việc nâng cao chất lượng bán hàng từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động bán hàng cơng ty + Áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên bán hàng theo doanh số bán hàng nhằm khuyến khích nhân viên, nâng cao hiệu cơng việc, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, đưa sách thưởng nhân viên làm việc tốt, doanh thu cao ( Ví dụ thưởng thêm 2% Doanh thu nhân viên tự tìm kiếm khách hàng) + Bồi dưỡng nâng cao cho nhân viên kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ bán hàng, Marketing,… + Nghiên cứu, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng,… 3.3 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI * Về phía Cơng ty Để thực tốt giải pháp hồn thiện Cơng ty cần phải Theo dõi thay đổi văn pháp lý kế tốn để có sửa đổi phù hợp Tổ chức quản lý Công ty cần cải thiện để linh hoạt việc định Tổ chức công tác đào tạo, tuyển dụng nhân tốt Xem xét tính khả thi thử áp dụng vài giải pháp giải pháp nêu Nên đầu tư thêm sở vật chất kỹ thuật tốt cho phòng kế tốn để vận dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn hiệu * Về phía Nhà nước Nhà nước phải dựa vào văn pháp lý định hướng dẫn tổ chức kinh tế thực Trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống văn phải soạn thảo ban hành cách thống nhất, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu đặc biệt phải phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp để doanh nghiệp thực theo tinh thần hướng dẫn Nhà nước Ngoài ra, doanh nghiệp mong muốn giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Nhà nước để doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh thực quy chế Nhà nước việc trình bày thơng tin tài Nhà nước cần tạo cơng bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách mà ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng cho doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ Nhà nước Song song với đó, Nhà nước phải có sách kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối tượng KẾT LUẬN Mục tiêu hoạt động công ty tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí Để có lợi nhuận ban đầu phải tạo doanh thu Đối với cơng ty thương mại doanh thu tạo chủ yếu từ hoạt động bán hàng Trong điều kiện cạnh tranh khó khăn, để đạt mục tiêu đề phải tổ chức tốt khâu bán hàng, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đáp ứng kỳ vọng khách hàng sản phẩm thực sách sau bán hàng hợp lý có giữ chân khách hàng cũ lôi kéo thêm khách hàng hay nói cách khác tạo nhiều doanh thu Vì quản lý tài hoạt động quan trọng doanh nghiệp doanh nghiệp biết xếp yếu tố tài hợp lý hiệu hoạt động doanh nghiệp điều hòa, phối hợp thành công Để công tác quản lý tài diễn hiệu quả; việc mà doanh nghiệp cần làm hoàn thiện máy kế toán phận cung cấp thơng tin kinh tế, tài cho nhà quản trị để họ biết đánh giá tình hình tài cơng ty Nếu máy kế tốn doanh nghiệp hoạt động khơng hiệu thơng tin kinh tế, tài có độ xác cao khơng đến với nhà quản trị họ khơng thể nắm tình hình chi tiêu doanh nghiệp họ nhận thơng tin khơng xác Sau bốn năm học tập, rèn luyện dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tận tình thầy giáo Học Viện Tài chính, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình TS Nguyễn Thu Hồi chị cơng tác Phòng Kế tốn CƠNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI , em hồn thành Luận văn Tốt nghiệp với đề tài “ Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI” Tuy nhiên, thời gian thực tập chưa nhiều, nên vấn đề đưa luận văn chưa có tính khái quát cao, việc giải chưa hẳn hoàn toàn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bổ sung thầy cô giáo cán kế tốn Phòng kế tốn Cơng ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thu Hoài anh chị phòng Kế tốn CƠNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Ngô Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) “Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính GS TS NGND Ngơ Thế Chi, PGS.TS Trương Thị Thủy (2015), “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại – dịch vụ”, NXB Tài Chính PGS TS Đồn Xn Tiên (2014), “Giáo trình Ngun lý kế tốn”, NXB Tài PGS.TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS Nghiêm Thị Thà (2015),”Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài Chính Bộ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất Lao Động Bộ Tài Chính (2006) “Quyết định 48/2006/QĐ-BTC” Bộ Tài Chính (2016) Thơng tư 133/2016TT-BTC Tài liệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Website kế tốn có liên quan Luận văn cuối khóa khóa trước số thơng tư Bộ Tài Chính ... tồn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Trịnh Xuân... đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI Chương 3:... cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRANG TRÚC MAI,
- Xem thêm -

Xem thêm: 91 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện máy TRANG TRÚC MAI , 91 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện máy TRANG TRÚC MAI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn