87 đề tài tập trung nghiên cứu quy trình nhập khẩu nguyên liệu làm bia malt đại mạch tại công ty cổ phần thăng long GTC trong giai đoạn 2015 2017

84 1 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thương SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC MỤC LỤC + Các chất làm 32 SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 2.1 Nội dung Số lao động trình độ lao động nhân viên Trang 37 Bảng 2.2 công ty Kế hoạch tiêu công ty cổ phần Thăng Long 40 Bảng 2.3 GTC năm 2017 Số lượng tờ khai thực thủ tục hải quan Công ty 40 Bảng 2.4 Bảng 2.5 cổ phần Thăng Long GTC giai đoạn 2015 – 2017 Số lượng lô hàng nhập qua năm từ 2015-2017 Khối lượng hàng hóa nhập công ty cổ phần 41 41 Bảng 2.6 Thăng Long GTC từ năm 2015-2017 Tình hìnhnhập khẩucủa Cơng ty theo cấu mặt hàng 42 bảng 2.7 giai đoạn 2015 – 2017 Doanh thu từ hoạt động nhập công ty theo thị 45 Bảng 2.8 trường nhập Doanh thu từ hoạt động nhập từ năm 2015-2017 57 công ty cổ phần Thăng Long GTC SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình đàm phán thương mại quốc tế 11 Sơ đồ 1.2 Quy trình nhập hàng hóa tổng quát 26 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức 38 Sơ đồ 2.2 Quy trình nhập malt đại mạch công ty cổ 47 phần Thăng Long GTC SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NĐ-CP: nghị định phủ ĐKKD: đăng kí kinh doanh XK: xuất XNK: xuất nhập SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh tồn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế với tác động cách mạng khoa học - công nghệ kéo theo phát triển mạnh mẽ thương mại quốc tế - sợi dây liên kết gắn bó kinh tế nước giới Hoạt động xuất nhập diễn sơi quốc gia Bắt kịp với xu thời đại, Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế giới cách sâu rộng Điều đưa Việt Nam đứng trước hội thách thức lớn lao hoạt động ngoại thương nói riêng kinh tế trị quốc gia nói chung Mặc dù cán cân thương mại quốc tế chuyển dịch theo hướng tăng cường xuất siêu hạn chế nhập siêu, nhiên tất yếu tầm quan trọng nhập bất biến Đối với Việt Nam nước phát triển, việc nhập cơng nghệ, máy móc trang thiết bị cao cấp giúp bổ sung thiếu hụt mặt hàng nước chưa sản xuất sản xuất khơng hiệu quả, nâng cao trình độ kỹ thuật, tiến gần trình độ phát triển cao giới, nhờ tạo sản phẩm xuất có chất lượng, có khả cạnh tranh cao Trong điều kiện ngành sản xuất nguyên liệu cao cấp nước chưa phát triển việc nhập nguyên liệu giúp cho Việt Nam thực tốt chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa hướng xuất Với tầm quan trọng nhập khẩu, sở nghiên cứu lí luận học trường, kết hợp với thực tiễn quan sát trình thực tập công ty cổ phần Thăng Long GTC với hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền anh chị phòng kinh doanh cơng ty, em chọn đề tài: “Quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng long GTC’’ làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài “Quy trình nhập nguyên liệu làm bia: Malt đại mạch công ty cổ phần Thăng long GTC” nhằm làm rõ vấn đề sau: -Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lí luận chung quy trình nhập hàng hóa doanh nghiệp -Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình nhập cơng ty cổ phần Thăng long GTC -Đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình nhập công ty cổ phần Thăng long GTC 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lí luận, thực tiễn quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC giai đoạn 2015-2017 4.Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sở kết hợp chặt chẽ lí luận thực tiễn Phương pháp nghiên cứu vật biện chứng vật lịch sử Đồng thời kết hợp nhiều phương pháp: thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu,… để thấy biến động tiêu nghiên cứu qua năm 5.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục bảng, hình, phụ lục, … luận văn gồm có chương: Chương 1: Những lí luận chung quy trình nhập hàng hóa Chương 2: Thực trạng quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện quy trình nhập nguyên liệu làm bia malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU LÀM BIA: MALT ĐẠI MẠCH 1.1 Khái quát chung hoạt động nhập 1.1.1 Khái niệm nhập Nhập hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế, trình trao đổi hàng hoá quốc gia dựa nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ môi giới Nó khơng phải hành vi bn bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ buôn bán kinh tế có tổ chức bên bên Nếu xét phạm vi hẹp Điều 28 khoản luật thương mại 2005 định nghĩa sau: “Nhập hàng hóa việc hàng hoá đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” Vậy thực chất kinh doanh nhập nhập từ tổ chức kinh tế, công ty nước ngồi, tiến hành tiêu thụ hàng hố, vật tư thị trường nội địa tái xuất với mục tiêu lợi nhuận nối liền sản xuất quốc gia với 1.1.2 Các hình thức nhập Cùng với hội nhập kinh tế toàn cầu, hình thức nhập trở nên đa dạng phổ biến để tạo thuận lợi cho đơi bên kinh doanh mang lại lợi ích chung Sau loại hình nhập chủ yếu: 1.1.2.1 Nhập trực tiếp Theo cách thức này, bên mua bên bán trực tiếp giao dịch với nhau, việc mua việc bán không ràng buộc Bên mua mua mà khơng bán, bên bán bán mà khơng mua SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đặc điểm: Hình thức tiến hành cách đơn giản Các doanh nghiệp, chủ hàng phải nghiên cứu kĩ thị trường nội địa, tự tìm kiếm đến đối tác xuất khẩu, chịu rủi ro chi phí giao dịch, hàng rào thuế hải quan, cần có vốn trực tiếp, phải lo liệu vốn cần chịu rủi ro kinh doanh nhập khẩu,… 1.1.2.2 Nhập ủy thác Nhập uỷ thác hoạt động dịch vụ thương mại hình thức nhận làm dịch vụ nhập Hoạt động làm sở hợp đồng uỷ thác doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp lệnh hợp đồng kinh tế Đặc điểm: -Doanh nghiệp thực nhiệm vụ nhập uỷ thác bỏ vốn, xin hạn ngạch, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng nhập, giá trị hàng nhập tính vào kim ngạch XNK khơng tính vào doanh thu - Khi nhận uỷ thác phải làm hai hợp đồng: Một hợp đồng mua bán hàng hố, vật tư với nước ngồi hợp đồng uỷ thác nhập với bên uỷ thác nước 1.1.2.3 Tạm nhập - tái xuất Ở quốc gia, có định nghĩa tạm nhập tái xuất khác nhau, tất chung quan điểm tạm nhập tái xuất tiến hành nhập hàng hóa khơng phải để tiêu thụ thị trường nội địa mà xuất nước thứ nằm thu lợi nhuận Theo quy định Điều 29 Luật Thương mại 2005 khái niệm tạm nhập, tái xuất hàng hoá theo pháp luật Việt Nam quy định cụ thể sau: SV: Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Hệ thống văn pháp lý, quy định phải đảm bảo tính đồng bộ, quán việc khuyến khích tất thành phần kinh tế tham gia hoạt động nhập để tạo nguồn hàng ổn định, lâu dài cho công ty xuất nhập khẩu, tránh tình trạng khuyến khích nhập mặt hàng mà bỏ quên mặt hàng khác - Hoàn thiện chế quản lý nhập khẩu: Trên thực tế chế quản lý nhập nước ta số vấn đề bất cập khơng thích hợp với diễn biến hoạt động nhập làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu hoạt động nhập đòi hỏi phải giải Về lâu dài, quy định nhập hành phải bổ sung sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập diễn thuận lợi Thay đổi sách tỉ giá quản lí ngoại tệ phủ Nhà nước cần có qui định chặt chẽ quản lý ngoại tệ để đảm bảo ổn định tình hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhập khẩu, tránh tình trạng đầu tích luỹ ngoại tệ, tạo nên thị trường ảo khan ngoại tệ làm cho doanh nghiệp tham gia kinh doanh XNK nói chung doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhập nói riêng phải mua ngoại tệ với giá cao để toán hợp đồng Và giá bán sản phẩm cao hơn, làm cho sản phẩm công ty giảm tính cạnh tranh Cụ thể thực điều tiết cung, cầu ngoại tệ mạnh (USD, EUR) cách hợp lý, đồng thời nhà nước cần theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam ngoại tệ mạnh Trong sách thuế Để bảo hộ sản xuất nước tăng nguồn thu cho ngân sách Chính phủ nâng cao mức thuế đánh vào hàng hoá nhập khẩu, điều ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty Nhà nước cần nắm vững biến động thị trường, quản lí kinh tế vĩ mơ cách chặt chẽ từ đổi sách thuế ngày hợp lí, tạo nguồn thu SV: Nguyễn Thị Thương 67 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp cho ngân sách nhà nước đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp nhập hàng hóa đặc biệt mặt hàng nước chưa sản xuất mặt hàng malt chưa rang công ty cổ phần Thăng Long GTC cung cấp 3.2.2 Kiến nghị với quan hải quan -Đề nghị quan hải quan có văn hướng dẫn chi tiết cụ thể thay đổi, đổi sách quản lí mặt hàng, sách thuế nghĩa vụ bên liên quan trình nhập Cần xây dựng trang Web để cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập đóng góp thường xuyên hạn chế, bất cập gây khó khăn q trình làm thủ tục hải quan nhằm mục tiêu giảm thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế đất nước -Triển khai mở rộng quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ thống thơng quan tự động VNACCS/VCIS hàng hóa xuất nhập theo chiều sâu (mở rộng đối tượng loại hình) theo chiều rộng Theo nhân rộng nội dung chưa đủ điều kiện triển khai khớp nối với dự án WB (World Bank) Nhằm hướng tới quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ thống thơng quan tự động đại thống với phương thức truyền thống -Cơ quan hải quan cần tích cực cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước hải quan như: ứng dụng công nghệ thông tin thủ tục hải quan; cải tiến quy trình thủ tục hải quan; cơng khai văn quy định sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu; giải kịp thời vướng mắc phát sinh cửa khẩu; tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập làm thủ tục hải quan nhập nhận hàng cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí… - Để nhanh chóng hồn tất thủ tục hải quan hàng nhập khẩu, rút ngắn thời gian kiểm hoá, đề nghị quan hải quan cung cấp thêm SV: Nguyễn Thị Thương 68 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đại hố trang thiết bị làm việc đại cho công chức hải quan máy soi, máy vi tính… -Đẩy mạnh cơng tác chống tiêu cực, tham nhũng cán hải quan, đảm bảo cơng bằng, liêm hải quan 3.2.3 Kiến nghị với công ty -Luôn cập nhật thay đổi pháp luật thủ tục hải quan ,chính sách thuế, sách mặt hàng mặt hàng Malt đại mạch để để chủ động tránh sai sót, nhầm lẫn đáng tiếc xảy trình áp dụng Đặc biệt năm 2018 năm có hiệu lực việc sửa đổi bổ sung văn pháp luật quan trọng Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015 với đổi quy định lien quan xuất nhập : sửa đổi mẫu tờ khai trị giá, bổ sung điều 16a hồ sơ người khai hải quan phải lưu giữ… Chính Công ty cần chủ động cập nhập, nắm bắt thay đổi luật hải quan quy định liên quan Công ty nên cử nhân viên tham gia buổi tập huấn thủ tục hải quan theo quy định Tổng cục Hải quan tổ chức, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc -Đối với mặt hàng, bạn hàng có cơng đoạn nhập khác song cơng ty cần xây dựng, chuẩn hóa quy trình nhập hàng hóa cụ thể, chi tiết để tạo tiền đề, để cán thực nghiệp vụ ngoại thương dựa vào linh hoạt trình thực hợp đồng, nhằm hạn chế thiếu sót khơng đáng có -Cơng ty cần đa dạng hóa mặt hàng nguyên liệu sản xuất bia sở mặt hàng chuyên doanh malt đại mạch Đây hình thức kinh doanh chắn phỏ biến doanh nghiệp Sự chuyên môn đa dạng khắc phục nhược điểm cho thỏa mãn nhu cầu thị trường Hiện công ty giữ vững mặt hàng truyền thống nguyên liệu làm bia, sử mặt hàng truyền thống đó, cơng ty cần triển khai mở rộng SV: Nguyễn Thị Thương 69 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nhập mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị hiếu, tăng sức cạnh tranh công ty thị trường Tuy nhiên ,việc nhập thêm mặt hàng điều dễ dàng, đòi hỏi lựa chọn thời cách xác vừa đòi hỏi thận trọng sáng suốt cấp lãnh đạo -Công ty cần tăng cường mối quan hệ hợp tác, đối tác hải quan với doanh nghiệp thông qua việc tham gia vào hoạt động đối tác với quan hải quan như: •Tham gia phản biện sách, pháp luật hải quan thông qua hoạt động tham vấn xây dựng Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập văn hướng dẫn Luật •Tham gia đánh giá hiệu hoạt động quan hải quan thông qua khảo sát hài lòng doanh nghiệp •Tham gia thí điểm mơ hình quản lý quan hải quan sở ứng dụng giải pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống thông quan điện tử VNACCS, hệ thống toán điện tử; hệ thống E-Manifest, hệ thống cửa quốc gia •Hợp tác đấu tranh, phòng chống bn lậu gian lận thương mại, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu quản lý bên •Tăng cường hoạt động tương tác quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động như: Đối thoại doanh nghiệp; hội nghị doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề; chương trình đối tác chun đề -Cơng ty nên có quan tâm thích đáng đến hoạt động mở rộng thị trường, marketing ,giới thiệu quảng bá sản phẩm để đưa thị trường tiêu thụ mặt hàng Malt đại mạch nhập không nước,và cho bạn hàng mà cho nhiều doanh nghiệp khác nước chí vươn thị trường nước -Ngoài nhà cung cấp nguyên liệu truyền thống Trung Quốc, cơng ty cần mở rộng tìm hiểu thị trường cung cấp nguyen liệu làm bia Malt đại mạch SV: Nguyễn Thị Thương 70 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nước Châu Âu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tin cậy người tiêu dùng với mặt hàng malt đại mạch nhập cơng ty -Tối thiểu hóa chi phí nhằm hạn chế chi phí khơng cần thiết, góp phần nâng cao lợi nhuận cơng ty; quản lý chặt chẽ đồng thời cân đối hóa chi phí phát sinh Cơng ty nên hồn chỉnh lại máy quản lý: cắt bớt phòng ban, nhân dư thừa, hoạt động không hiệu Hợp lý hóa máy quản lý để khơng xảy tượng công việc, trách nhiệm chồng chéo dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cho xảy sai sót Bằng cách: Giảm chi phí lưu trữ, bảo quản hồ sơ cách sử dụng hồ sơ điện tử, lưu trữ liệu hệ thống máy tính hệ thống điện tốn đám mây; Giảm thiểu chi phí khác cách: tận dụng hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ bên ngoài, mua sắm thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ không cần thiết với hoạt động doanh nghiệp; Xây dựng định mức chi phí hợp lý cho hoạt động quy trình làm thủ tục hải quan; -Tổ chức khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán nhân viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần làm việc nhân viên để họ phát huy tối đa ưu -Lưu trữ hồ sơ hải quan thời hạn năm để phục vụ cho công tác tra,kiểm tra sau thông quan -Xây dựng phong cách làm việc, sắc để tạo thương hiệu riêng cho công ty KẾT LUẬN Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập biện pháp tốt để rút ngắn đường hòa nhập kinh tế giới cách sâu rộng tồn diện quốc gia Có cầu có cung, có hoạt động xuất có hoạt động nhập Xuất nhập mặt đối lập mà thống hoạt SV: Nguyễn Thị Thương 71 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp động thương mại quốc tế Trong kinh tế quốc dân hoạt động nhập đóng vai trò quan trọng mở rộng khả tiêu dùng nước, làm đa dạng hoá mặt hàng, tạo động lực để phát triển sản xuất nước đồng thời nhập xoá bỏ tình trạng độc quyền giới, phá vỡ kinh tế đóng tạo cân đối cho kinh tế thúc đẩy xuất Trong suốt gần 22 năm hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty cổ phần Thăng Long GTC không ngừng củng cố nâng cao chất lượng mặt hàng nhập khẩu, lấy chữ tín đặt lên hàng đầu, xây dựng cho chiến lược kinh doanh riêng đạt thành tựu tồn số hạn chế định Qua trình thực tập cơng ty cổ phần Thăng Long GTC với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền, hỗ trợ anh chị phòng kinh doanh cơng ty em có trải nghiệm thực tế thực trạng quy trình nghiệp vụ nhập cơng ty để hồn thành luận văn đề tài: “Quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC” Luận văn khái quát vấn đề lí luận chung quy trình nhập doanh nghiệp, đồng thời phản ánh thực trạng, phân tích ưu điểm hạn chế quy trình nhập thực tế cơng ty cổ phần Thăng Long GTC Trên sở thực tiễn, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị công ty, ban ngành liên quan nhằm hồn thiện quy trình nhập cơng ty Em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn ,chỉ bảo giải đáp vướng mắc trình thực tập cho em cách nhiệt tình khoa học Em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, anh chị phòng kinh doanh tạo điều kiện cho e hồn thành tập cơng ty SV: Nguyễn Thị Thương 72 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, hiểu biết thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót q trình hồn thành luận văn Em mong nhận đóng góp, bổ sung q thầy Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thương SV: Nguyễn Thị Thương 73 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP 600) phòng thương mại quốc tế ICC phát hành ngày 25 tháng 10 năm 2006 2.Incoterms 2010 3.Quốc Hội (2014), Luật Hải Quan 2014 Hà Nội 4.Chính phủ(2015) Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan 5.Chính phủ(2013) Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 6.Bộ tài chính(2015) Thơng tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 7.Website :http://www.customs.gov.vn 8.Báo cáo tình hình nhập Cơng ty cổ phần Thăng Long GTC 9.Bài giảng gốc kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương _ Chủ biên :PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền _ Học viện tài 10.Giáo trình thương mại quốc tế _đại học ngoại thương 11.Công nghệ sản xuất malt bia _ Chủ biên :PGS.TS Hồng Đình Hòa _ Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà Nội SV: Nguyễn Thị Thương 74 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC Quy trình toán hàng nhập Nếu hàng nhập tốn theo phương thức L/C Sơ đồ 4.1 Quy trình tốn thư tín dụng (L/C) với giả thiết chứng từ hồn hảo khơng có tham gia ngân hàng hoàn trả Người xin mở L/C (Applicant) (2) (1) (5) (8) Người thụ hưởng L/C (Beneficalry) (4) (6) (3) NH phát hành L/C (Issuing bank) (1) NH thông báo L/C (7) (Advising bank) Nhà nhập nhà xuất kí kết hợp đồng ngoại thương (2)Nhà nhập (Người xin mở L/C – Applicant) yêu cầu ngân hàng phục vụ phát hàng L/C cho người thụ hưởng (Thường nhà xuất khẩu)beneficalry (3)Ngân hàng phát hành thực mở L/C cho người xuất hưởng gửi đến ngân hàng thông báo (4)Ngân hàng thông báo thực gửi thông báo L/C cho người thụ hưởng (5)Người thụ hưởng thực giao hàng theo quy định L/C (6)Người thụ hưởng xuất trình chứng từ nhận tiền chiết khấu SV: Nguyễn Thị Thương 75 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp (7)Ngân hàng chiết khấu gửi chứng từ nhận tiền hoàn trả từ ngân hàng mở L/C (8)Ngân hàng mở L/C giao chứng từ yêu cầu người xin mở L/C toán Phương thức nhờ thu : bao gồm nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A,nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P •Nếu hàng nhập tốn phương thức nhờ thu trơn Đây việc thực nhờ thu cho chứng từ tài như: hối phiếu,séc, cơng cụ nợ khác mà khơng có chứng từ thương mại kèm Sơ đồ 4.2 Quy trình tốn nhờ thu trơn: Người xuất (1) (Người ủy nhiệm) (2) Người nhập (Người trả tiền) (7) (5) (4) (6) Ngân hàng xuất trình Ngân hàng chuyển chứng từ (3) (1)Căn vào hợp đồng thương mại ký, người xuất tiến hành giao hàng cho người nhập chuyển thẳng chứng từ hàng hóa cho người nhập để nhận hàng (2)Người xuất lập hối phiếu thị nhờ thu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập SV: Nguyễn Thị Thương 76 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp (3)Căn vào yêu cầu người ủy nhiệm, ngân hàng nhận ủy thác chuyển hối phiếu thị nhờ thu cho ngân hàng đại lí nước người nhập để nhờ thu tiền tệ (4)Ngân hàng xuất trình thông báo cho người nhập để yêu cầu nguười nhập trả tiền (5)Nếu đồng ý người nhập trả tiền (nếu trả tiền ngay) chấp nhận trả tiền (nếu trả chậm) (6)Ngân hàng xuất trình chuyển tiền thu cho ngân hàng chuyển chứng từ (7)Ngân hàng chuyển chứng từ toán kết nhờ thu cho người nhập •Nếu hàng nhập toán phương thức nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A Đây phương thức nhờ thu theo người nhập cần chấp nhận trả tiền hối phiếu ngân hàng trao cho chứng từ nhận hàng.Đây hình thức tốn trả chậm ,trong người nhập người xuất cấp tín dụng Sơ đồ 4.3 Quy trình tốn nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A Người xuất (1) (Người trả tiền) (Người ủy nhiệm ) (2) Người nhập (7) (5) (4) Ngân hàng chuyển (6) Ngân hàng xuất chứng từ (3) trình SV: Nguyễn Thị Thương 77 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp (1)Căn hợp đồng thương mại ký,người xuất tiến hành giao hàng cho người nhập khơng giao chứng từ hàng hóa (2)Người xuất kí phát gửi hối phiếu có kì hạn ,kèm theo địa nhờ thu chứng từ hàng hóa đến ngân hàng nhận ủy thác để nhờ thu hộ tiền người nhập (3)Ngân hàng ủy thác chuyển thị nhờ thu chứng từ sang ngân hàng đại lí để thơng báo cho người nhập (4)Căn vào thị nhờ thu nhận được, ngân hàng xuất trình lập thơng báo gửi nhà nhập (5)Nếu người nhập chấp nhận trả tiền cách ký chấp nhận trực tiếp vào hối phiếu chấp nhận văn bản, ngân hàng xt trình giao chứng từ hàng hóa cho nhà nhập (6)Ngân hàng xuất trình thơng báo nội dung chấp nhận toán nhà nhập cho ngân hàng chuyển chứng từ (7)Ngân hàng chuyển chứng từ thông báo kết gửi chứng từ nhờ thu theo điều kiện D/A cho người xuất •Nếu hợp đồng quy định toán nhờ thu theo điều kiện D/P Đây hình thức tốn nhờ thu theo người nhập lấy chứng chuyển vào ngân hàng đủ số tiền tốn hình thức nhờ thu áp dụng trường hợp toán trả SV: Nguyễn Thị Thương 78 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 4.4 Quy trình tốn nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P: (1) Người xuất Người nhập (Người ủy nhiệm ) (Người trả tiền) (2) (7) (5) (4) (6) Ngân hàng xuất Ngân hàng chuyển chứng từ (3) trình (1)Căn vào hợp đồng thương mại kí, người xuất tiến hành giao hàng cho người nhập (2)Người xuất kí phát gửi thị nhờ thu kèm chứng từ hàng hóa (kèm không kèm hối phiếu) đến ngân hàng nhận ủy thác để nhờ thu hộ tiền người nhập (3)Ngân hàng ủy thác chuyển thị nhờ thu chứng từ sang ngân hàng đại lí để thông báo cho người nhập (4)Căn vào thị nhờ thu nhận được, ngân hàng xuất trình lập thông báo gửi nhà nhập (5)Ngân hàng xuất trình giao chứng từ hàng hóa cho nhà nhập sau nhà nhập chuyển đủ tiền để tốn nhờ thu (6)Ngân hàng xuất trình toán trị giá nhờ thu cho ngân hàng chuyển chứng từ (7)Ngân hàng chuyển chứng từ toán cho nhà xuất kết nhờ thu sau trừ phí dịch vụ chi phí liên quan Phương thức chuyển tiền SV: Nguyễn Thị Thương 79 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Là phương thức tốn quốc tế người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển số tiền định cho người hưởng lợi theo dẫn địa điểm định quốc gia khác khoảng thời gian định Sơ đồ 4.5 Quy trình chuyển tiền Người yêu cầu (1) (Beneficiary) (Remitter) (2) Người thụ hưởng (3) (5) (5) (4) NH chuyển tiền NH toán (Remitting bank) (Paying bank) (1)Người thu hưởng thực nghĩa vụ quy định hiệp định, hợp đồng thỏa thuận (giao hàng, cung ứng dịch vụ ) (2)Người yêu cầu chuyển tiền lập lệnh chuyển tiền kèm theo hồ sơ chuyển tiền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền nước (3)Ngân hàng chuyển tiền kiểm tra hồ sơ chuyển tiền báo nợ tài khoản người yêu cầu chuyển tiền (4)Căn vào lệnh toán ngân hàng chuyển tiền phát lệnh toán cho ngân hàng trả tiền nước người thụ hưởng (5)Ngân hàng trả tiền báo nợ tài khoản ngân hàng chuyển tiền báo có tài khoản người thụ hưởng SV: Nguyễn Thị Thương 80 Lớp: CQ52/05.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -Nguyễn Thị Thương Lớp: CQ52/05.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU LÀM BIA: MALT ĐẠI MẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC Chuyên ngành: Hải quan Mã số : 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN HÀ NỘI – 2015 SV: Nguyễn Thị Thương 81 Lớp: CQ52/05.01 ... nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lí luận, thực tiễn quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên. .. trung nghiên cứu quy trình nhập nguyên liệu làm bia: malt đại mạch công ty cổ phần Thăng Long GTC giai đoạn 2015- 2017 4.Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học... trạng quy trình nhập công ty cổ phần Thăng long GTC -Đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình nhập cơng ty cổ phần Thăng long GTC 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: 87 đề tài tập trung nghiên cứu quy trình nhập khẩu nguyên liệu làm bia malt đại mạch tại công ty cổ phần thăng long GTC trong giai đoạn 2015 2017 , 87 đề tài tập trung nghiên cứu quy trình nhập khẩu nguyên liệu làm bia malt đại mạch tại công ty cổ phần thăng long GTC trong giai đoạn 2015 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn