85 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội công ty cổ phần x20

143 1 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện T LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị phòng Tài kế tốn Xí nghiệp đo may Qn đội phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần X20 Nhờ bảo hướng dẫn nhiệt tình anh chị, em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp cách tốt Đặc biệt, em xin xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới giáo viên hướng dẫn cô giáo Th.s Trần Thị Ngọc Diệp bảo em suốt thời gian hồn thành khóa luận Nhờ bảo nhiệt tình tận tâm cơ, em khơng hồn thành khóa luận mà hồn thiện thêm hiểu biết cơng tác hạch tốn kế tốn ngồi thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên HỒ SỸ HẢI SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thơng tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan này! Sinh viên HỒ SỸ HẢI SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T MỤC LỤC SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng K/c Kết chuyển KH Khấu hao KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu PX Phân xưởng SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định XN Xí nghiệp XNĐMQĐ Xí nghiệp đo may Quân đội SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T LỜI MỞ ĐẦU Công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp điều vô quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt với kinh tế thị trường ngày Có máy quản lý tốt, đồng từ xuống, giúp doanh nghiệp xếp, kiểm tra có kế hoạch xác để góp phần giảm chi phí, tăng suất từ làm gia tăng lợi nhuận Để tổ chức quản lý phù hợp đem lại hiệu phận kế tốn phần thiếu vô quan trọng máy quản lý Kế toán giúp cung cấp thơng tin tài giúp chủ doanh nghiệp, tổ chức tốt trình sản xuất kinh doanh, giúp cho chủ doanh nghiệp có nhìn xác tình hình doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất việc có máy kế tốn tốt lại vơ quan trọng, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt Việc tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khoa học, hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng đòi hỏi ngày cao thị trưòng Cơng ty Cổ phần X20 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng Là doanh nghiệp Bộ quốc phòng giao cho may quân phục cho chiến sĩ tồn đất nước Việt Nam, Cơng ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, việc xuất sản phẩm thị trường quốc tế đem lại hiệu kinh doanh cho Công ty Việc nâng cao chất lượng sản phẩm kiểu dáng, mẫu mã cho phù hợp với thị trường việc vô quan trọng Cơng ty Để đạt mục tiêu cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cần phải ngày hồn thiện Qua thời gian tìm hiểu, học hỏi thực tập Công ty Cổ phần X20, đặc biệt Xí nghiệp đo may Quân đội giúp đỡ nhiệt tình giáo Th.s Trần Thị Ngọc Diệp phòng Tài - Kế tốn, em chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20” cho khóa luận Kết cấu khóa luận gồm phần chính: Chương1: Lý luận chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Cơng ty Cổ phần X20 Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Cơng ty Cổ phần X20 Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu lý thuyết kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Cơng ty Cổ phần X20 Từ đó, hồn thiện kiến thức thân đồng thời tìm mặt hạn chế tồn đưa giải pháp nhằm khắc phục mặt tồn tại, để hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp Công ty Phạm vi nghiên cứu: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Qn đội - Cơng ty Cổ phần X20 góc độ kế tốn tài tháng 06/2017 Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Qn đội - Cơng ty Cổ phần X20 Trong trình nghiên cứu, dẫn tận tình giáo Th.s Trần Thị Ngọc Diệp với giúp đỡ anh chị phòng Tài chính- Kế tốn Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20, em hồn thành khóa luận Do thời gian thực tập có hạn vốn kiến thức thân hạn chế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo tận tình góp ý, đánh giá thầy để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn anh chị phòng Tài - Kế tốn Xí nghiệp em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Trần Thị Ngọc Diệp tận tình giúp đỡ em thời gian qua để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí vấn đề mà tất doanh nghiệp quan tâm Hoạt động hiệu với mức chi phí tối thiểu mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới Các doanh nghiệp sản xuất khơng nằm ngồi ngoại lệ, chi phí sản xuất điều mà họ quan tâm Chi phí sản xuất chi phí chiếm phần lớn cấu chi phí doanh nghiệp Chi phí sản xuất yếu tố quan trọng cấu thành nên giá thành sản phẩm làm ra, từ nhà quản lý định để trì hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, chi phí giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hai yếu tố quan trọng doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất việc sử dụng yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động người để tạo sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu dùng xã hội thu lợi nhuận cho doanh nghiệp Để biết số chi phí mà doanh nghiệp bỏ để sản xuất kinh doanh nhằm tổng hợp, tính tốn, phục vụ u cầu quản lý chi phí biểu thức đo tiền tệ gọi Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí khái niệm kinh tế nói chung lĩnh vực kế tốn nói riêng Có nhiều quan điểm khác chi phí định nghĩa dù có định nghĩa theo cách chi phí phí tổn tài ngun, vật chất, lao động phát sinh gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định Thực chất chi phí dịch chuyển vốn – chuyển dịch giá trị yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá thành Chúng ta cần phân biệt hai khái niệm chi phí chi tiêu Chi phí tồn hao phí cần thiết để tạo khối lượng sản xuất kỳ kinh doanh cụ thể, thời điểm hạch tốn chưa phát sinh tiền mặt thực tế việc trích khấu hao TSCĐ để đưa vào chi phí Nhưng chi tiêu lại giảm đơn loại vật tư, tài sản, vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Chi phí chi tiêu hai khái niệm hoàn toàn khác lại có quan hệ mật thiết với Chi tiêu sở để phát sinh chi phí, khơng có chi tiêu khơng có chi phí 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ chi phí với khoản mục bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Chi phí sản phẩm: Chi phí sản phẩm khoản chi phí gắn liền với q trình sản xuất sản phẩm hay q trình mua hàng hố để bán Như chi phí sản phẩm bao gồm chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Nếu sản phẩm, hàng hố chưa bán chi phí sản phẩm nằm giá thành hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán Nếu sản phẩm, hàng hố bán chi phí sản phẩm trở thành “giá vốn hàng bán” báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Chi phí thời kỳ: Chi phí thời kỳ chi phí để hoạt động kinh doanh kỳ, không tạo nên hàng tồn kho mà ảnh hưởng trực tiếp đến kết lợi nhuận kỳ mà chúng phát sinh SV: Lớp: CQ52/ Luận văn tốt nghiệp Học viện T Theo hệ thống kế tốn hành, chi phí thời kỳ bao gồm: Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Như vậy, chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ khác chỗ: Chi phí thời kỳ phát sinh thời kỳ tính vào kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức kỳ mà chúng phát sinh Ngược lại, chi phí sản phẩm phải tính để xác định kết kỳ mà sản phẩm tiêu thụ, tính kỳ mà chúng phát sinh Tuy nhiên, chi phí sản phẩm ảnh hưởng đến lợi tức doanh nghiệp, đến lợi tức nhiều kỳ sản phẩm tiêu thụ nhiều kỳ khác Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh vào mối quan hệ chi phí với quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm q trình kinh doanh - Chi phí bản: Là chi phí có liên quan trực tiếp đến quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm, chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công sản xuất sản phẩm: khấu hao tài sản cố định dùng trực tiếp vào sản xuất, chế tạo sản phẩm - Chi phí chung: Là chi phí dùng vào tổ chức, quản lý phục vụ sản xuất có tính chất chung Thuộc loại có chi phí quản lý phân xưởng (đội, trại) sản xuất chi phí quản lý doanh nghiệp Cách phân loại giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định phương hướng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Đối với chi phí chi phí liên quan trực tiếp đến q trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm, thiếu chúng khơng thể sản xuất; chế tạo sản phẩm, khơng thể cắt bỏ loại chi phí mà phải phấn đấu giảm thấp định mức tiêu hao vật liệu, lao động, khấu hao… cải tiến cơng nghệ, hợp lý hố sản xuất, tìm kiếm vật liệu thay thế, v.v… Ngược lại, chi phí chung, cần phải triệt để tiết kiệm, hạn chế chí loại trừ chi phí khơng cần thiết, tăng cường quản lý chi phí chung theo dự toán tiêu chuẩn chế độ chi tiêu, v.v… Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo mối quan hệ khả quy nạp chi phí vào đối tượng kế tốn chi phí SV: 10 Lớp: CQ52/ giúp đỡ em trình thực tập vừa qua Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Sinh viên HỒ SỸ HẢI PHỤ LỤC Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang … … … … … 02/06 PX 45/06 02/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 02/06 PX 45/06 02/06 Xuất công cụ cho PX2 … … … … … 03/06 PX 46/06 03/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 03/06 PX 46/06 03/06 Xuất cơng cụ cho PX2 Nợ Có … … … … 6.154.350 242 6.154.350 … … 6.971.580 153 6.971.580 Xuất NVL sản xuất 03/06 PX 47/06 03/06 chung PX2 62722 6.523.486 Xuất NVL PX2 sản 03/06 PX 47/06 03/06 xuất chung PX2 … … … … … 05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 6212 05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15201 335.784.000 05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15202 2.512.000 05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15203 3.231.000 05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15205 6.086.400 Cộng chuyển trang sau 15204 6.523.486 … … 347.613.400 … … Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang … … … … … Nợ Có … … … … Xuất NVL sản xuất 07/06 PX 54/06 07/06 chung PX2 62722 3.526.500 Xuất NVL sản xuất 07/06 PX 54/06 07/06 chung PX2 … … … … 15206 … 3.526.500 … … Xuất NVL sản xuất 08/06 PX 57/06 08/06 chung PX2 62722 2.165.300 Xuất NVL sản xuất 08/06 PX 57/06 08/06 chung PX2 … … … … … 09/06 PX 58/06 09/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 09/06 PX 58/06 09/06 Xuất công cụ cho PX2 … … … … 15203 2.165.300 … … 8.402.713 242 … 8.402.713 … … Xuất NVL sản xuất 10/06 PX 59/06 10/06 chung PX2 62722 5.930.442 Xuất NVL sản xuất 10/06 PX 59/06 10/06 chung PX2 … … … … … 11/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 11/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX2 Cộng chuyển trang sau 15206 5.930.442 … … 256.000 153 256.000 … … Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang Nợ Có … … … … … … … … … 12/06 0000521 12/06 Chi phí tiếp khách 62782 12/06 0000521 12/06 Chi phí tiếp khách … … … … 16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 6212 16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15201 391.748.000 16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15202 2.700.400 16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15203 9.393.000 16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15205 6.086.400 … … … … … 16/06 PX 65/06 16/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 16/06 PX 65/06 16/06 Xuất công cụ cho PX2 … … … … … 18/06 PX 69/06 18/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 18/06 PX 69/06 18/06 Xuất công cụ cho PX2 … … … … 686.000 1111 … 686.000 … 409.927.800 … 5.284.325 … PX 71/06 24/06 chung PX2 242 62722 … 7.278.532 7.278.532 … Xuất NVL sản xuất 24/06 … 5.284.325 153 … … 2.841.372 … Xuất NVL sản xuất 24/06 PX 71/06 24/06 chung PX2 Cộng chuyển trang sau 15201 2.841.372 … … Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang … … … … … 25/06 PX 72/06 25/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 25/06 PX 72/06 25/06 Xuất công cụ cho PX2 … … … … … 26/06 0001352 26/06 Chi phí tiếp khách 62782 26/06 0001352 26/06 Chi phí tiếp khách … … … … Nợ Có … … … … 1.252.500 153 1.252.500 … … 410.000 1111 … 410.000 … … Xuất NVL sản xuất 28/06 PX 80/06 28/06 chung PX2 62722 7.536.901 Xuất NVL sản xuất 28/06 PX 80/06 28/06 chung PX2 … … … … 30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 62772 30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 133 30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 … … … … 30/06 0478723 30/06 Tiền nước tháng 06 -PX2 62772 30/06 0478723 30/06 Tiền nước tháng 06 -PX2 133 30/06 0478723 30/06 Tiền nước tháng 06 -PX2 15203 … 7.536.901 … … 5.193.526 519.353 112 … 5.712.879 … … 3.057.250 138.966 112 3.196.216 … … … … Cộng chuyển trang sau … … … … … Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang … … … … … Nợ Có … … … … Tiền điện thoại tháng 06 30/06 4539122 30/06 PX2 62772 2.640.104 Tiền điện thoại tháng 06 30/06 4539122 30/06 PX2 133 264.010 Tiền điện thoại tháng 06 30/06 4539122 30/06 PX2 … … … … 112 … 2.904.114 … … Tiền internet tháng 06 30/06 0328384 30/06 PX2 62772 1.265.320 Tiền internet tháng 06 30/06 0328384 30/06 PX2 133 126.532 Tiền internet tháng 06 30/06 0328384 30/06 PX2 … … … … 30/06 BPBKH 30/06 Khấu hao TSCĐ PX2 62742 30/06 BPBKH 30/06 Khấu hao TSCĐ PX2 … … … … Cộng chuyển trang sau 112 … 1.391.852 … 150.780.107 214 … … 150.780.107 … … … … Ngày Chứng từ tháng SH ghi sổ Số hiệu Số phát sinh NT Diễn giải tài khoản Trang trước mang sang Nợ Có … … … … … … … … … 30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 6222 30/06 BPBTL 30/06 - Lương 3341 270.058.150 30/06 BPBTL 30/06 - Cơm ca 3349 630.804.520 30/06 BPBTL 30/06 - KPCĐ 3382 9.418.490 30/06 BPBTL 30/06 - BHXH 3383 84.766.411 30/06 BPBTL 30/06 - BHYT 3384 14.127.735 30/06 BPBTL 30/06 - BHTN 3389 4.709.245 … … … … … 30/06 BPBTL 30/06 CPQLPX - PX2 62712 30/06 BPBTL 30/06 - Lương 3341 21.604.652 30/06 BPBTL 30/06 - Cơm ca 3349 955.000 30/06 BPBTL 30/06 - KPCĐ 3382 270.940 30/06 BPBTL 30/06 - BHXH 3383 406.410 30/06 BPBTL 30/06 - BHYT 3384 2.438.460 30/06 BPBTL 30/06 - BHTN 3389 135.470 … … … … Cộng chuyển trang sau … 1.013.884.551 … … 25.810.932 … … … Ngày Chứng từ tháng ghi sổ SH NT Diễn giải Số hiệu Số phát sinh tài khoản Nợ Trang trước mang sang 30/06 30/06 30/06 PKT PKT PKT 30/06 Kết chuyển CPNVLTT PX2 30/06 Kết chuyển CPNVLTT PX2 30/06 Kết chuyển CPNCTT PX2 Có … 1542 … 967.826.550 6212 1542 967.826.550 1.013.884.551 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPNCTT PX2 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 1542 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62712 25.810.932 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62722 28.524.000 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62732 35.600.000 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62742 150.780.107 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62772 12.156.280 30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62782 1.096.000 … … … … 30/06 PKT 30/06 Nhập kho TP LQ – K03 155 30/06 PKT 30/06 Nhập kho TP LQ – K03 Cộng chuyển trang sau (Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn) 6222 1.013.884.551 253.967.319 … … … 1.969.161.204 1542 1.969.161.204 … … TÀI LIỆU THAM KHẢO GS TS NGND Ngô Thế Chi (chủ biên) (2010), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài PGS.TS Nguyễn Văn Cơng (2007), “Kế tốn tài doanh nghiệp”, Nhà xuất thống kê Th.S Huỳnh Lợi – Th.S Nguyễn Khắc Tâm (2002), “Kế tốn chi phí”, Trường Đại học kinh tế TP HCM, Nhà xuất thống kê Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Tài liệu chứng từ Xí nghiệp đo may quân đội – Công ty Cổ phần X20 Một số khóa luận thư viện trường HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Và số tư liệu mạng khác NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: ……………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Nhận xét q trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên………………………; Khóa CQ52; Lớp CQ52/……… Đề tài: “…………………………………………………………………… ” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên……………………….; Khóa CQ52; Lớp CQ52/………… Đề tài: “………………………………………………….” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng……năm 2018 Điểm: + Bằng số: …………… + Bằng chữ: …… Người nhận xét (ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên………………………; Khóa CQ52; Lớp CQ52/……………… Đề tài: “…………………………………………………………” Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điểm: + Bằng số:……………… + Bằng chữ: …………… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Cơng ty Cổ phần X20 Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Quân đội - Cơng ty. .. Cổ phần X20 Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu lý thuyết kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đo may Qn đội - Cơng ty. .. doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.4.1 Vai trò kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: 85 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội công ty cổ phần x20 , 85 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội công ty cổ phần x20

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn