82 các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần DP việt nam

78 0 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu nêu luận văn trung thực, khách quan phản ánh xác tình hình đơn vị thực tập Người cam đoan Huyền Dương Thị Thanh Huyền SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TCDN quản trị tài doanh nghiệp .4 1.1.1 TCDN định TCDN 1.1.2 Quản trị TCDN 10 1.2 Tình hình tài DN 15 1.2.1 Khái niệm tình hình tài DN 15 1.2.2 Nội dung tiêu phản ánh tình hình tài doanh nghiệp 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài DN 33 1.3.1 Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp 33 1.3.2 Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ngành kinh doanh 33 1.3.3 Môi trường kinh doanh 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DP VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 36 2.1 Qúa trình thành lập phát triển cơng ty cổ phần DP Việt Nam 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần DP Việt Nam .36 2.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần DP Việt Nam 37 2.2 Thực trạng tình hình tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam .48 2.2.1 Về tình hình nguồn vốn cơng ty 48 2.2.2 Về tình hình phân bổ vốn công ty 51 2.3.3 Về tình hình kết hoạt động kinh doanh cơng ty .55 2.2.4 Về tình hình cơng nợ khả tốn cơng ty 58 SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.3 Đánh giá chung thực trạng tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam 63 2.3.1 Những mặt tích cực .64 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DP Việt Nam 66 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển thời gian tới .66 3.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 66 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty cổ phần DP Việt Nam 68 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài công ty cổ phần DP Việt Nam 69 3.2.1 Tăng vốn chủ sở hữu gia tăng tiềm lực tài 69 3.2.2 Đầu tư thêm máy móc thiết bị .70 3.2.3 Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hoạt động kinh doanh đồng thời tăng lợi nhuận 70 3.3 Điều kiện thực giải pháp 71 3.3.1 Ổn định sách kinh tế vĩ mơ để doanh nghiệp phát triển 71 3.3.2 Các nhà quản lý tin tưởng ủng hộ sách tài Công ty 71 3.3.3 Cần đồng lòng ban lãnh đạo ủng hộ cán công ty .72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN TCDN BHXH BCTC TSNH NPT Doanh nghiệp Tài doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội Báo cáo tài Tài sản ngắn hạn Nợ phải thu TNDN SXKD LNST VKD Thu nhập doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Vốn kinh doanh TSCĐ VCSH Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu VLĐ Vốn lưu động SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng cấu cổ đông công ty 37 Bảng 2.2 Phân bổ cấu lao động: .45 Bảng 2.3 Phân tích cấu biến động nguồn vốn công ty 49 Bảng 2.4 Hệ số nợ hệ số vốn chủ sở hữu 51 Bảng 2.5 Phân tích tình hình tài sản .52 Bảng 2.6 Tình hình phân bổ vốn cơng ty .54 Bảng 2.7 Phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần DP Việt Nam 55 Bảng 2.8 Phân tích diễn biến nguồn tiền sử dụng tiền 57 Bảng 2.9 Phân tích khoản phải trả 58 Bảng 2.10 Phân tích khoản phải thu .60 BẢNG 2.11 Phân tích khả tốn cơng ty .61 Bảng 2.12 Phân tích tình hình hiệu suất hiệu hoạt động kinh doanh công ty 62 SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Sự cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam phải đối mặt, cạnh tranh khốc liệt với kinh tế lớn Mĩ, Trung Quốc, Nhật Bản,… Điều đòi hỏi DN Việt Nam phải có sách, bước xác phù hợp Theo thống kê cho thấy năm 2017 năm số DN thành lập số vốn đăng ký đạt kỷ lục, cao từ trước đến Cụ thể tháng 12 năm 2017 số DN thành lập 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 164.092 tỷ đồng Trong năm 2017 tổng số DN thành lập doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nước 153.307 doanh nghiệp Tổng số vốn đăng ký vào kinh tế năm qua 3.165.233 tỷ đồng Tuy nhiên theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng đầu năm 2017, tình trạng DN kinh doanh khó khăn buộc phải dừng hoạt động phá sản tăng đột biến Theo số liệu thống kê trung bình tháng có 11.100 DN, tương ứng ngày có 370 DN phá sản ngừng hoạt động Chính cần có biện pháp để cải thiện tình hình tài DN, giúp DN tự chủ tài chính, phát triển bền vững lớn mạnh Nói riêng ngành in ấn, rào cản gia nhập ngành khơng lớn, mơi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao Tuy nhiên phát triển truyền thông điện tử, loại sách, báo điện tử làm cho nhu cầu sách, báo in truyền thống giảm Sự bùng nổ internet truyền thông kỹ thuật số tiếp tục trở thành mối đe dọa hàng đầu ngành in Việt Nam Trang thiết bị kỹ thuật lỗi thời, sách, định tài thiếu hiệu làm cho DN ngành in nhanh chóng rơi vào bờ vực phá sản Nhìn vào BCTC cơng ty cổ phần DP Việt Nam hai năm 2016, 2017 ta thấy bật lên điểm hạn chế bất cập như: SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài +) Tiềm lực tài cơng ty có hạn, vốn chủ sở hữu q nhỏ, gây hạn chế cơng ty có nhu cầu muốn mở rộng quy mơ sản xuất, đầu tư thêm máy móc, thiết bị +) Cơng ty chiếm dụng vốn chủ yếu từ nguồn phải trả người bán +) Doanh thu công ty chưa thực cao, chưa có chiến lược pr, quảng cáo phù hợp để tìm kiếm khách hàng tiềm Xuất phát từ tính cấp thiết thực tiễn em chọn đề tài “ Các giải pháp cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam ’’ để viết luận văn Mục đích nghiên cứu +) Thứ nghiên cứu lý luận chung TCDN quản trị TCDN, tình hình TCDN, tiêu, hệ số đánh giá tình hình TCDN +) Thứ hai thu thập báo cáo tài năm 2016 2017 công ty CP DP Việt Nam, từ đánh giá thực trạng tình hình tài công ty, ưu điểm, hạn chế, đưa phân tích, đánh giá cho nhận xét tìm nguyên nhân +) Thứ ba đề phương hướng, giải pháp cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu +) Đối tượng nghiên cứu tình hình tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam +) Phạm vi không gian: công ty cổ phần DP Việt Nam +) Phạm vi nghiên cứu thời gian: dựa số liệu BCTC năm 2015, 2016, 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số phương pháp Dupont Ngồi sử dụng SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phương pháp khác như: phân tích nhân tố, phương pháp tổng hợp, thống kê đánh giá biến động tiêu, so sánh với trung bình ngành Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương: +) Chương 1: Lý luận chung tình hình tài DN +) Chương 2: Thực trạng tình hình tài công ty cổ phần DP Việt Nam thời gian qua +) Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty cổ phần DP Việt Nam SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TCDN quản trị tài doanh nghiệp 1.1.1 TCDN định TCDN 1.1.1.1 Khái niệm TCDN mối quan hệ tài doanh nghiệp a) Khái niệm TCDN Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất nhằm mục đích sinh lời Trong trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kết hợp yếu tố đầu vào nhà xưởng, trang thiết bị, nguyên vật liệu,…sức lao động để tạo yếu tố đầu hàng hóa tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận Trong kinh tế thị trường để có yếu tố đầu vào đòi hỏi DN phải có lượng vốn tiền tề định Với loại hình pháp lý tổ chức, DN có phương thức thích hợp tạo lập hệ số vốn ban đầu, từ số vốn tiền tệ DN mua sắm máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, Sau sản xuất xong, DN thực bán hàng thu tiền bán hàng Từ số tiền bán hàng, DN sử dụng để bù đắp khoản chi phí vật chất chi ra, trả tiền cơng cho người lao động, khoản chi phí khác, nộp thuế cho nhà nước phần lại lợi nhuận sau thuế Từ số lợi nhuận sau thuế này, DN tiếp tục phân phối cho mục đích có tính chất tích lũy tiêu dùng Như q trình hoạt động doanh nghiệp trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài DN Trong q trình làm phát sinh, tạo vận động dòng tiền, bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền gắn liền SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài với hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày DN b) Các mối quan hệ tài DN Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu, trả lương, khen thưởng, cải tiến kỹ thuật…Việc chi dùng thường xuyên vốn tiền tệ đòi hỏi phải có khoản thu để bù đắp tạo nên trình luân chuyển vốn Như q trình ln chuyển vốn tiền tệ doanh nghiệp phát sinh mối quan hệ kinh tế Những quan hệ kinh tế bao gồm: -Quan hệ tài DN với nhà nước Tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải thực nghĩa vụ tài nhà nước (nộp thuế cho ngân sách nhà nước) Ngân sách nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước cấp vốn với công ty liên doanh cổ phần (mua cổ phiếu) cho vay (mua trái phiếu) tuỳ theo mục đích yêu cầu quản lý ngành kinh tế mà định tỷ lệ góp vốn, cho vay nhiều hay -Quan hệ tài DN với chủ thể kinh tế tổ chức xã hội khác Từ đa dạng hố hình thức sở hữu kinh tế thị trường tạo mối quan hệ kinh tế doanh nghiệp với doanh nghiệp khác (doanh nghiệp cổ phần hay tư nhân); doanh nghiệp với nhà đầu tư, người cho vay, với người bán hàng, người mua thông qua việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp bao gồm quan hệ toán tiền mua bán vật tư, hàng hố, phí bảo hiểm, chi trả tiền công, cổ tức, tiền lãi trái phiếu; doanh nghiệp với ngân hàng, tổ chức tín dụng phát sinh q trình doanh nghiệp vay hồn trả vốn, trả lãi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng -Quan hệ tài DN với người lao động DN SV: Dương Thị Thanh Huyền Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.10 phân tích khoản phải thu 31/12/2017 ST TT 8.994.742.66 100 8.994.742.66 100 Chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 31/12/2016 ST TT 4.238.219.36 100 4.238.219.36 100 Chênh lệch ST TT 4.756.523.29 112,23 4.756.523.29 112,23 Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Trích BCTC CTCP DP Việt Nam năm 2016, 2017 Nhận xét: Các khoản phải thu ngắn hạn tăng, chủ yếu khoản phải thu khách hàng Năm 2017 khoản phải thu khách hàng 8.994.742.662 đồng, năm 2016 4.238.219.369 đồng Năm 2017 so với năm 2016 tăng khoảng 112,23% chứng tỏ doanh nghiệp nới lỏng sách bán chịu để lôi kéo khách hàng đến với công ty đồng thời doanh thu bán hàng năm 2017 so với năm 2016 tăng đáng kể SV: Dương Thị Thanh Huyền 59 Lớp: CQ52/11.09 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BẢNG 2.11 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY Chỉ tiêu Chênh 2017 2016 1,03 1,05 102,03 0,77 0,74 95,63 0,08 0,15 thời(lần) Trích BCTC CTCP DP Việt Nam năm 2016, 2017 191,55 Hệ số khả toán thời( lần) Hệ số khả toán nhanh(lần) Hệ số khả toán lãi vay Hệ số khả tốn tức lệch(%) Nhìn vào bảng phân tích khă toán ta thấy: Hệ số khả toán thời > 1, điều cho ta thấy doanh nghiệp có khả sẵn sàng tốn khoản nợ đến hạn Tuy nhiên hệ số năm 2017 có xu hướng giảm Hệ số khả toán nhanh doanh nghiệp năm 2016 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: 82 các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần DP việt nam , 82 các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần DP việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn