81 giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH vận tải và thương mại đại dương

129 0 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGUYỄN THU THẢO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Giải pháp cải thiện tình hình tài cơng ty TNHH vận tải thương mại Đại Dương Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 Người hướng dẫn : PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh Hà Nội, 2018 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết thường Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Tiền gửi ngân hàng Giá trị gia tăng Bất động sản Bất động sản đầu tư Tài sản cố định Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp thương mại Doanh nghiệp nhà nước TNHH MTV SXKD TNDN TGNH GTGT BĐS BĐSĐT TSCĐ DNSX DNTM DNNN Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển thời đại, kinh tế Việt Nam năm gần không ngừng tưng bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới Bất doanh nghiệp mong muốn có chỗ đứng vững thị trường khơng ngừng phát triển Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp đơn vị kinh tế thấy quy mô, cách thức kinh doanh khả phát triển hay suy thoái doanh nghiệp, đưa định đắn kịp thời tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng hiểu rằng, bên cạnh việc tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán yêu cầu thiết yêú, góp phần quan trọng vào việc quản lý sản xuất kinh doanh đưa định kinh tế đắn Đặc biệt, thông tin kết kinh doanh bán hàng chiếm vai trò quan trọng thơng tin kế tốn, thơng tin ln doanh nghiệp nhà đầu tư quan tâm Hơn hết, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Q trình thực tập cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình Ts Bùi Thị Thu Hương cán kế tốn Phòng Tài – Kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn cơng ty Ý thức tầm quan Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính trọng cơng tác Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty nên sau q trình thực tập công ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng” - - Mục đích nghiên cứu Hệ thống làm rõ vấn đề Kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Nghiên cứu mô tả thực trạng kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu lý luận sở chuẩn mực kế tốn Việt Nam (Vas), thơng tư 133, chế độ kế tốn hành cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng nội dung công tác bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng góc độ kế tốn + Về không gian: Nghiên cứu công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng khu vực Mê Linh, Hà Nội sản phẩm gạch xây dựng + Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: nghiên cứu sở phương pháp luận cảu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Vận dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực tế, phỏng vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia,… - Thu thập tài liệu sơ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Thu thâp tài liệu thứ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính - Tổng hợp tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu: sử dụng phương pháp thống kê, mơ tả, phân tích định tính,… Kết cấu luận văn Chương 1: Những vấn đề đề tài Kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 3: Một số ý kiến hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, trước đề tài có tính tổng hợp thòi gian hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót Em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mịa xây dựng Khánh Hưng thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt Ts Bùi Thị Thu Hương để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh Lớp CQ52/21.06 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung kế toán bán hàng xác định kết + Bán hàng: Bán hàng giai đoạn cuối cùng trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng việc chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng để thu tiền quyền thu tiền hay hàng hóa khác hình thành doanh thu bán hàng + Các phương thức bán hàng công ty TNHH thương mại dịch vụ Khánh Hưng Việc bán hàng hoạt động thương mại nội địa thực theo hai phương thức: bán buôn bán lẻ, chi tiết nhiều hình thức khác (trực tiếp, chuyển hàng…) Bán bn hàng hố: Là hình thức bán hàng theo lô bán với số lượng lớn, thực chất người mua hàng hóa nhà cung cấp trung gian, hàng hóa sau bán bn chưa đến tay người tiêu dùng trực tiếp Bán bn hàng hóa theo phương thức sau: • Phương thức bán bn qua kho: Là phương thức bán bn mà đó, hàng mua nhập kho, sau xuất từ kho doanh nghiệp cho người mua buôn hai hình thức: Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo phương thức này, bên mua cử đại diện đến kho doanh nghiệp thương mại để nhận hàng Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chấp nhận nợ, hàng hoá xác định tiêu thụ • Bán bn vận chuyển thẳng: hàng giao bán từ khâu mua khơng qua kho xí nghiệp bán bn Phương thức bán bn thực hai hình thức bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng • Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp: Doanh nghiệp nhận hàng ở bên bán giao trực tiếp cho khách hàng Khi bên mua nhận đủ hàng ký nhận hóa đơn bán hàng hàng coi bán Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính •Bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Doanh nghiệp nhận hàng ở bên bán chuyển số hàng cho khách hàng Khi đến tay khách hàng họ kiểm nhận trả tiền chấp nhận trả tiền hàng coi bán Bán lẻ hàng hoá: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Bán hàng theo phương thức có đặc điểm hàng hố khỏi lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực Bán lẻ thường bán đơn bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định Bán lẻ thực hình thức sau: • Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách giao hàng cho khách Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng • Bán hàng thu tiền tập trung: Ở quầy có nhiều nhân viên thu ngân chuyên làm nhiệm vụ thu tiền viết hóa đơn Căn vào hóa đơn thu tiền nhân viên bán hàng giao hàng cho khách hàng Ở đây, thừa thiếu tiền bán hàng thuộc trách nhiệm nhân viên thu ngân, thừa thiếu hàng hóa ở quầy thuộc trách nhiệm nhân viên bán hàng + Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bao gồm tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu thu Thời điểm ghi nhận doanh thu: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ từ người bán sang người mua, thời điểm người mua trả tiền cho người bán hay chấp nhận toán cho người bán Nguyên tắc hạch toán: Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Việc ghi nhận Doanh thu Chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Phương pháp xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ : Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ = Khối lượng hàng hóa x Giá bán + Khái niệm phân loại chi phí Chi phí khoản làm giảm lợi ích kinh tế, ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh có khả tương đối chắn phát sinh tương lai không phân biệt chi tiền hay chưa Trong công ty TNHH Khánh Hưng sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên cho hàng tồn kho phí liên quan tính trực tiếp vào giá vốn hàng tồn kho Giá vốn: - Giá vốn hàng bán trị giá vốn hàng hóa tiêu thụ kỳ Trị giá vốn hàng bán bao gồm trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán kỳ; chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nghiệp vụ cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, lý bất động sản đầu tư + Nội dung chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bán hàng tồn chi phí phát sinh liên quan đến q trình bán hàng sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ Nội dung chi phí bán hàng bao gồm yếu tố sau: Chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác - Chi phí quản lý doanh nghiệp tồn chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành số khoản khác có tính chất chung tồn doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi 10 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính ( 2.35) MÀN HÌNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhấn Cất để lưu báo cáo lập 115 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính (2.36) SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng (Trích) Sổ Cái Tài Khoản Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Số Dư Nợ đầu kỳ: Số Dư Nợ cuối kỳ: Số Dư Có đầu kỳ: Số Dư Có cuối kỳ: Ngày tháng CTGS 31/03/2017 128/03/2017 31/03/2017 129/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 130/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 TK ĐƯ Diễn giải Số phát sinh kỳ Kết chuyển doanh thu TC quý năm 2017 Kết chuyẻn chi phí TC quý năm 2017 Kết chuyển chi phí bán hàng q 1/2017 (VP cơng ty) Kết chuyển chi phí bán hàng quý 1/2017 (XN Kinh Doanh) Kết chuyển chi phí bán hàng quý 1/2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (VP Công ty) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Hoa Thăng PS Nợ PS Có 515 509.276.972 635 412.151.020 641 569.869.127 642 304.038.524 642 41.340.562 511 511 16.275.737.100 32.121.609 116 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 131/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 132/03/2017 31/03/2017 133/03/2017 31/03/2017 134/03/2017 31/03/2017 135/03/2017 Học viện Tài Chính Long) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Kinh doanh) Kết chuyển Doanh thu quý năm 2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (VP công ty) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Hoa Thăng Long) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Kinh doanh) Kết chuyển giá vốn quý năm 2017 (XN Sinh thái) Kết chuyển chi phí QLDN quý 1/2017 Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2017 Kết chuyển lãi quý 1/2017 Tổng số phát sinh 511 7.542.265.888 511 395.226.180 12.868.564.65 632 632 20.648.543 632 5.201.668.644 632 318.789.692 642 3.124.394.128 821 473.290.714 421 1.419.872.142 24.754.627.74 24.754.627.749 117 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính (2.37) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (QUÝ NĂM 2017) Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng Khánh Hưng BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Qúy năm 2017 Đvt: VNĐ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + (24 - 25) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) Lập ngày … tháng 04 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Sau tìm hiểu chương 2, nắm phần hành kế toán cách thực công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Không sâu để hiểu rõ chi tiết vấn đề liên quan tới kế toán bán hàng xác định kết quả, qua chương nhận thấy số bất cập vấn đề cần phải sửa đổi phạm vi kế toán bán hàng xác định kết cơng ty vấn đề tồn gì? phương án giải bất cập đề cập đến chương 3: số ý kiến hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết công ty tnhh thương mại xây dựng khánh hưng 119 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH HƯNG 3.1 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện Ngày kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản, mà phận chủ yếu hệ thông thông tin, công cụ quản lý thiết yếu Dựa thông tin trung thực, xác nhà quản trị đưa định kinh doanh hữu hiệu Đối với họ, để đưa định, hướng hay hành động khơng thể thiếu thông tin, đặc biệt thông tin kế tốn Như mặt sử dụng thơng tin, kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu hệ thống cơng cụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý kinh doanh có hiệu quả, giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp 3.2 Nội dung ý kiến hồn thiện 3.2.1 Hồn thiện tở chức hệ thống tài khoản • Tác dụng: Hệ thống tài khoản có vai trò quan trọng việc hạch tốn kế tốn, để phù hợp với đặc thù đặc mình, doanh nghiệp cần xem xét, tổ chức hệ thống tài khoản cách phù hợp nhất, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp, tài khoản mở chi tiết gắn sát với đối tượng kế toán đặc thù doanh nghiệp việc hạch tốn trở nên khoa học dễ dàng thuận tiện • Giải pháp thực hiện: Để đưa thơng tin bán hàng hố, Cơng ty nên xây dựng hệ thống danh mục tài khoản cụ thể chi tiết mặt hàng Khi hạch tốn chi tiết, cơng ty nhận thấy biến động doanh thu chủ yếu xuất phát từ hệ thống sản phẩm nào, từ có định điều chỉnh nguồn 120 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính lực cho sản xuất phù hợp Việc hạch toán chi tiết danh mục sản phẩm mang lại hiệu thật nhân viên kế tốn có nghiệp vụ phân tích biến động doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua kỳ, kết hợp với phòng kế hoạch tổng hợp tư vấn mặt hàng, sản phẩm chủ lực công ty kỳ sản xuất tới cho ban lãnh đạo để có định phù hợp • Ví dụ minh họa Hiện tài khoản 511 có tài khoản nhất: (2.10) (TRÍCH) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 511 Cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng (Trích) Sổ chi tiết tài khoản Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Tài khoản: 5111 – Doanh thu bán hàng hóa CT NSG g ốS D Doan i h thu T h u ế H SĐ T V LG T A T S 0 ốB G 5 0 a 05 0 0 B G 12 0 a 01 0 0 0 C ộ n g 0 0 121 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính …………………… …… 0 B G 43 0 a a 04 8 5 1 0 B G 26 0 a a 09 8 5 8 0 0 …………………… … 2 B G 12 2 0 a a 21 3 7 8 0 0 Tổng 5 số phát sinh 7 3 4 122 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Hệ thống tiểu tài khoản doanh thu bán hàng kỳ cơng ty xem xét sau: TK 511- Doanh thu bán hàng chi tiết sau: TK 51101- Doanh thu bán Gạch 3d TK 51102- Doanh thu bán hàng Xi măng trắng cơng trình TK 51104 - Doanh thu bán gạchốp tường ……… Tương tự với tiểu tài khoản doanh thu bán hàng, tài khoản 632- Giá vốn hàng bán cùng hạch toán chi tiết cho mặt hàng cụ thể Hiện tài khoản Chi phí bán hàng có tài khoản 6421, cơng ty mở thêm tài khoản cấp theo tiêu sau: - TK 64211: Chi phí cho phận bán hàng văn phòng - TK 64212: Chi phí cho nhân viên trực tiếp bán hàng - TK 64213: Chi phí văn phòng điện nước phục vụ bán hàng - TK 64214: Chi phí quảng cáo 3.2.2 Thực chiết khấu toán cho khách hàng số chiến lược bán hàng • Tác dụng Chiết khấu tốn hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua tốn sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm tốn, chiếm dụng vốn • Giải pháp thực Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất, thân họ tất doanh nghiệp kinh doanh khác mong muốn tận dụng cách tối đa vốn đối phương Chính điều này, doanh nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa VD: Bảng chiết khấu toán mua” gạchốp tường 30x60” Thời gian toán Phần trăm chiết khấu(tính giá bán) Trả 10% Trước tuần 8% 1-2 tuần 6% 123 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 2-3 tuần 4% 3-4 tuần 2% Sau tháng Khơng hưởng chiết khấu Thiết lập sách khuyến mại( sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) kèm khách hàng thực toán sớm như: Khi mua loại gạch ở trên, khách hàng thực tốn sớm theo quy định cơng ty tặng kèm lượng glue, xi măng trắng để thuận lợi trình xây dựng 3.2.3 Một số ý kiến khác: Tổ chức mã hóa loại hàng hóa cùng loại khác vềkhối lượng theo mã số khác Tổ chức ứng dụng chức tự động phần mềm kế tốn bút tốn tính giá vốn tự động, bút toán kết chuyển tự động nhằm tiết kiệm thời gian, giảm tải khối lượng công việc nâng cao hiệu cơng việc kế tốn Cơng ty liên hệ với bên cung cấp phần mềm để tư vấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm để khai thác tối đa ưu việt mà phần mềm đem lại Áp dụng hình thức trả lương cho nhân viên bán hàng theo doanh số bán hàng nhằm khuyến khích nhân viên, nâng cao hiệu cơng việc, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương ý kiến đóng góp theo cách nhìn chủ quan em đưa phương hướng khắc phục nhằm mục đích đóng góp cho cơng ty có hệ thống kế tốn ngày chặt chẽ hiệu 124 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Cùng hoà chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề xúc đòi hỏi công ty phải không ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức công cụ quản lý kinh tế Quá trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung công ty TNHH thương mại dịch vụ Khánh Hưng nói riêng ngày phát huy vai trò kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, Cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết kinh doanh Thơng tin kế toán bán hàng xác định kết 125 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Khánh Hưng hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập cơng ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế công tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Em nhận thấy cơng tác kế tốn ở Công ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Cơng ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế công tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình Ts Bùi Thị Thu Hương tập thể cán kế toán phòng tài kế tốn cơng ty tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Tùng Linh 126 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS Ngô Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) ”Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính PGS.TS Đồn Xn Tiên (chủ biên) (2009) ”Giáo trình Ngun lý kế tốn ”, Nhà xuất Tài Bộ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất Lao Động Bộ Tài Chính (2016) ”Thơng tư 133/2016/TT-BTC” Các tài liệu Công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Các tạp chí kế tốn 7.Các website kế tốn có liên quan Luận văn cuối khóa khóa trước số thơng tư Bộ Tài Chính 127 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Giảng viên hướng dẫn: Ts Bùi Thị Thu Hương Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Nguyễn Thị Tùng Linh Lớp: CQ 52/21.06 Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Điểm số: Điểm chữ: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………… Người nhận xét 128 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 129 Nguyễn Thị Tùng Linh CQ52/21.06 ... tham khảo ý kiến chuyên gia,… - Thu thập tài liệu sơ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng - Thu thâp tài liệu thứ cấp công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Nguyễn Thị Tùng Linh... định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết công ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện kế tốn... cứu cơng ty TNHH thương mại xây dựng Khánh Hưng khu vực Mê Linh, Hà Nội sản phẩm gạch xây dựng + Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty TNHH thương mại xây
- Xem thêm -

Xem thêm: 81 giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH vận tải và thương mại đại dương , 81 giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH vận tải và thương mại đại dương

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn