79 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH DV và TM hòa thịnh

96 0 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở lý thuyết, kết hợp với kiến thức thu thập qua q trình học tập thực tiễn Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thu Hồi.Những số liệu, sổ sách sử dụng luận văn hoàn toàn trung thực phát sinh thực tế đơn vị mà em thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huế 1 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Ký hiệu viết tắt CPBH GTGT TNDN BHXH BHYT KPCD KKTX KKĐK GVHB CPQLDN SXKD HTK BĐS BCTC LNST CSDL KH TSCĐ Nội dung Chi phí bán hàng Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Kê khai thường xun Kiểm kê định kỳ Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Hàng tồn kho Bất động sản Báo cáo tài Lợi nhuận sau thuế Cơ sở liệu Khấu hao tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp Nghiệp vụ GVHB theo PP kế khai thường xuyên Nghiệp vụ GVHB theo PP kiểm kê định kỳ Nghiệp vụ giá CKTM, GGHB, hàng bị trả lại Luận Văn Tốt Nghiệp Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 1.7 Bảng 2.1 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Hình 2.13 Hình 2.14 Hình 2.15 Học Viện Tài Chính Nghiệp vụ CPBH CPQLDN Nghiệp vụ chi phí thuế TNDN Nghiệp vụ xác định kết bán hàng Kết kinh doanh công ty năm 2016-2017 Cơ cấu máy quản lý cơng ty Cơ cấu máy kế tốn cơng ty Kế toán xác định kết bán hàng công ty Ảnh minh họa hợp đồng kinh tế Ảnh minh họa cách tính giá vốn phần mềm MISA Ảnh giao diện khai báo thông tin khách hàng Ảnh giao diện để mã hóa kho Ảnh Màn hình khai báo kho Ảnh hình minh họa mã hóa hàng hóa Ảnh hóa đơn bán hàng Ảnh sổ giá vốn hàng bán Ảnh phiếu thu Ảnh Hóa đơn bán hàng Ảnh ủy nhiệm chi Ảnh hình minh họa thao tác kết chuyển lãi, lỗ Ảnh minh họa thao tác in sổ Ảnh minh họa việc khóa sổ kế toán Ảnh minh họa thao tác lựa chọn BCTC LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta bước phát triển theo kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Trên thị trường hàng hố phong phú, động doanh nghiệp để tồn phát triển mà họ phải ln tìm cách tạo sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hàng hố phải có nhiều chủng loại để đáp ứng cách tốt nhu cầu người tiêu Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh hoạt động lĩnh vực thương mại hoạt động bán hàng xem hoạt động mang tính định Bất thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ hoạt động có giá trị to lớn việc đưa định 3 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính nhà quản trị Mà phần lớn thơng tin kế tốn cung cấp thơng qua BCTC Trong doanh nghiệp thương mại, bán hàng xem hoạt động xương sống đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Quản lý tốt công tác bán hàng nâng cao doanh thu , bán hàng với mức chi phí thấp nhiệm vụ hàng đầu doanh nghiệp thương mại Vì bán hàng xác định kết kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh doanh nghiệp Ngồi kế tốn xử lý, phân tích cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, nhằm cung cấp thơng tin giúp nhà quản đưa định đắn, giải pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa Nhận thức tầm quan trọng hoạt động bán hàng, trình thực tập Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh, giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế tốn , kết hợp với kiến thức học trường em lựa chọn đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Xem xét hoạt động kế toán bán hàng thực tiễn đơn vị so với nội quy, quy chế mà công ty đề Tìm điểm mạnh điểm yếu việc tổ chức kế tốn bán hàng đơn vị Tìm giải pháp khắc phục để cơng ty hồn thiện tốt việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: sở chuẩn mực 01, 02, 12; thơng tư 133 nghiên cứu tồn chứng từ, sổ sách phần hành kế toán liên quan đến tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Hệ thống sổ sách, chứng từ liên quan đến tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh năm 2017 quý I năm 2018 Phương pháp nghiên cứu  Thu thập tài liệu cần thiết, tiến hành đánh giá sơ tổ chức bán hàng xác định kết bán hàng công ty So sánh nội quy, quy chế kế toán bán hàng mà Công ty xây dựng với hoạt động thực tiễn  So sánh, đối chiếu tiêu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,… cuối năm 2017 quý I năm 2018 đưa nhận xét phù hợp, tìm điểm mạnh điểm yếu Công ty công tác bán hàng Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn em bố trí thành chương sau: Chương Lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện vấn đề tồn tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh 5 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Do khả hạn chế thời gian tìm hiểu không nhiều nên luận văn em tránh khỏi sai sót Em mong nhận nhận xét hướng dẫn thầy cô để em hồn thiện luận văn tốt nghiệp cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xđkq bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng xác định kết - Doanh thu bán hàng : Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa , cung cấp dịch vụ, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu - Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán toàn chi phí tạo sản phẩm Đối với cơng ty thương mại giá vốn hàng bán tổng chi phí cần thiết để mặt hàng có mặt kho (giá mua từ nhà cung cấp, bảo hiểm, VAT, vận chuyển,…) - Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp giảm trừ cho người mua giá bán niêm yết người mua mua hàng với số lượng lớn - Giảm giá hàng bán: Là khoản doanh nghiệp giảm trừ cho người mua giá bán doanh nghiệp giao hàng không thỏa thuận hợp đồng sai quy cách, phẩm chất, không thời hạn - Doanh thu hàng bán bị trả lại: Là doanh thu số hàng xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại phần lớn lỗi doanh nghiệp việc giao hàng không thỏa thuận hợp đồng - Chiết khấu toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng - Kết bán hàng: phần chênh lệch doanh thu hoạt động bán hàng chi phí lên quan đến q trình bán hàng Doanh thu = Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu 7 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Kết bán hàng = Doanh thu – (Giá vốn hàng bán + CPBH + CPQLDN) 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng xđkq bán hàng Bán hàng khâu cuối chu kỳ sản xuất ,là khâu tiêu thụ sản phẩm , làm cho giá trị sử dụng sản phẩm hàng hóa phát huy Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa vơ quan trọng doanh nghiệp Thực tốt khâu doanh nghiệ tồn phát triển Bên cạnh doanh nghiệp cung cấp hàng hóa tốt quy cách phấp chất, kịp thời làm tăng uy tín lợi nhuận cho doanh nghiệp -Yêu cầu quản lý hàng hóa: +Về số lượng : Phản ánh xác tình hình nhập xuất tồn kho để doanh nghiệp dự trữ sản phẩm kịp thời đề biện pháp xử lý hàng tồn kho lâu ngày, tránh ứ đọng +Về chất lượng: Trong kinh tế thị trường , với nhu cầu ngày cao người tiêu dung cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp , đòi hỏi hàng hóa ngày phải hồn thiện chất lượng hình thức -Yêu cầu quản lý quy trình bán hàng xác định kết bán hàng: +Hạch tốn chi tiết tình hình biến động mặt hàng tiêu thụ, quản lý khách hàng số lượng mua tốn cơng nợ, quản lý doanh thu khách hàng qua biết mặt hàng tiêu thụ nhanh hay chậm, từ có biện pháp quản lý xúc tiến hoạt động kinh doanh cách hợp lý Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính +Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức toán, phương thức bán hàng, tưng mặt hàng tiêu thụ khách hàng để thu hồi cơng nợ nhanh chóng +Để đảm bảo tính lien tục kinh doanh phải có thơng tin tình hình hàng bán ra, bị trả lại để có kế hoạch kinh doanh kỳ cách kịp thời +Thường xuyên kiểm tra tình hình thực kế hoạch bán hàng thực sách có liên quan đến hoạt động đó: giá cả, chi phí bán hàng, quảng cáo tiếp thị… đồng thời phải tính tốn đưa kế hoạch hoạt động cách hợp lý 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng, xác định kết bán hàng  Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng hóa ; bán hàng xác định kết phân phối kết hoạt động Kế toán bán hàng cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ , kịp thời, xác tình hình có biến động loại hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động 9 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính - Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập Báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế lien quan đến q trình bán hàng, xác địng phân phối kết 1.2 Nội dung kế toán bán hàng XĐKQ bán hàng 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối kế toán bán hàng xác định kết bán hàng  Nguyên tắc chi phối kế toán bán hàng xđkq bán hàng:  Cơ sở dồn tích: Theo nguyên tắc nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế toán vào thời điểm phát dinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiên Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tính hình tài doanh nghiệp q khứ, tương lại  Phù hợp: Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu phải có khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ  Nhất quán: Theo nguyên tắc sách phương pháp kế tốn doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán năm Trường hợp co thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài 10 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính + Các kiến nghị kế tốn đưa phải dựa sở tôn trọng chế tài chính, chế độ kế tốn hành, phải thiết thực, hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp + Công tác tổ chức kế toán phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu Đồng thời, kế toán viên phải tự tìm tòi, học hỏi thêm kinh nghiệm thường xuyên cập nhật thông tư, luật, nghị định ban hành để đảm bảo cơng tác kế tốn ln xác, phù hợp với luật hành 3.1.2 Ngun tắc hồn thiện Việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng vấn đề phức tạp, cần có nghiên cứu kỹ lưỡng Do đó, muốn đáp ứng yêu cầu nhà quản lý xây dựng công tác kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh Cơng ty việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng phải vào quy định Bộ Tài phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Mỗi kế toán viên phải nắm rõ chức năng, nhiệm vụ đồng thời phối hợp với để hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng Thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí lợi nhuận có ý nghĩa vơ quan trọng việc định công tác quản lý Cơng ty Do đó, việc cung cấp thơng tin phải nhanh chóng, kịp thời, xác phục vụ cho mục đích quản lý việc hồn thiện cơng tác kế tốn phải đáp ứng yêu cầu thông tin phải kịp thời, xác, phù hợp, giúp việc định đạt kết tối ưu - Cơng tác kế tốn phải thực tuân thủ quy định, chuẩn mực, sách pháp luật Nhà nước Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt việc nắm bắt trước quy định, sách nhà nước hội lớn cho công ty phát triển nâng cao lực cạnh tranh Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chịu quản lý, điều hành kiểm soát 82 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính nhà Nước pháp luật biện pháp hành chính, cơng cụ quản lý kinh tế Chính vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn phải dựa chế độ quản lý tài chế độ kế tốn hành, có kế tốn thực công cụ quản lý không phạm vi doanh nghiệp mà Nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc dân Việc tuân thủ chế độ kế toán hành thể từ việc tuân thủ tài khoản sử dụng, phương pháp trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty: Tuy hoạt động lĩnh vực cơng ty lại có đặc điểm kinh doanh khác Nhà nước ban hành sách, quy định chung cho tất loại hình doanh nghiệp mang tính chất định hướng, hướng dẫn cho doanh nghiệp Đội ngũ kế tốn Cơng ty cần phải biết vận dụng cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm doanh nghiệp Việc vận dụng phù hợp cần phải đảm bảo thống phương pháp đánh giá, việc sử dụng chứng từ, tài khoản hệ thống sổ sách báo cáo - Đảm bảo nguyên tắc hiệu quả: Sau thực q trình hồn thiện cơng tác kế tốn kết mang lại phải cao trước Và thể thông qua việc xây dựng danh mục chứng từ, tài khoản, sổ sách,… hiệu chưa, có thực phù hợp với cơng ty hay khơng -Tổ chức cơng tác kế tốn phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả: Đối với tất loại hình doanh nghiệp mục đích họat động ln tối đa hóa lợi nhuận Để đạt mục tiêu này, công ty cần tổ chức quản lý tốt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, quản trị tốt cơng tác quản lý chi phí đơn vị 83 83 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Với xu tồn cầu hóa, việc kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam vấp phải cạnh tranh gay gắt từ phía doanh nghiệp nước ngồi Để cơng ty tồn phát triển việc định hướng, xây dựng chiến lược kinh doanh phải có kết hợp với việc tổ chức cơng tác kế tốn Đặc biệt, Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh hoạt động lĩnh vực thương mại hoạt động bán hàng xem hoạt động xương sống mang tính định Bất thơng tin liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận,… từ hoạt động có giá trị to lớn việc đưa định nhà quản trị Mà phần lớn thông tin kế tốn cung cấp Kế tốn trợ thủ đắc lực việc xử lý, phân tích cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời Điều có ý nghĩa vơ quan trọng có thơng tin xác nhà quản trị có sở để đưa định đắn, giải pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa Mặt khác, kế tốn cơng cụ cung cấp thơng tin cho quan quản lý cấp Dựa vào Báo cáo tài chính, quan quản lý đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh kiểm tra, giám sát việc thực nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần thơng tin xác tình hình kinh tế tài doanh nghiệp để đưa lựa chọn, định đầu tư sáng suốt Kế tốn đóng vai trò vơ quan trọng định đến tồn phát triển cơng ty Bởi vậy, việc hồn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác 84 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính định kết bán hàng vô quan trọng doanh nghiệp thương mại nói chung Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh nói riêng Chỉ máy kế tốn hoạt động hiệu cơng ty đảm bảo tồn phát triển cách tốt 3.2.2 Một số ý kiến hoàn thiện cơng tác kế tốn kế tốn bán hàng định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Thơng qua việc tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn Cơng ty, bên cạnh ưu điểm đạt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng tồn số vấn đề cần khắc phục Qua trình thực tập tìm hiểu công ty, em xin đề xuất số giải pháp sau : • Thứ nhất, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Nếu điều kiện cho phép kế tốn phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng giúp cho cơng ty có nhận định tốt loại hàng hóa, sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hàng hóa tiếp tục kinh doanh khơng mang lại lợi nhuận Từ đó, nhà quản trị Phòng kinh doanh đưa chiến lược kinh doanh phù hợp, lựa chọn sản phẩm mang lại lợi nhuận cao để ưu tiên tiêu thụ Hơn nữa, kế toán cần trọng việc quản lý chi phí để tránh gây tượng lãng phí cơng ty • Thứ hai, việc áp dụng hình thức chiết khấu Cơng ty nên áp dụng hình thức chiết khấu thương mại chiết khấu tốn để thúc đẩy lượng hàng hóa tiêu thụ nhiều hơn, kích thích nhu cầu mua sắm khách hàng Đồng thời giúp nâng cao lực cạnh tranh công ty so với doanh nghiệp khác 85 85 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Ví dụ : Khi khách hàng mua sản phẩm, công ty tiến hành giảm giá 5% tổng giá trị toán, khách hàng toán tiền mua hàng sớm khoảng thời gian tuần (Đối với đơn hàng có giá trị lớn) Cơng ty chiết khấu tốn cho khách hàng 3% • Thứ ba, tổ chức hệ thống tài khoản chứng từ Với đặc điểm loại hình doanh nghiệp nhỏ, tài khoản cơng ty sử dụng đa số thực theo Quyết định 48/2006 Bộ Tài Chính Cơng ty cần cập nhật hệ thống danh mục theo thơng tư 200 có thay đổi, vận dụng phù hợp với đơn vị Xây dựng thêm tài khoản cấp 2, cấp để quản lý đối tượng cách chi tiết, cụ thể Chứng từ sở để kế tốn tiến hành hạch tốn ban đầu, có ý nghĩa vơ quan trọng Do đó, cơng ty cần xây dựng danh mục chứng từ phù hợp kiểm tra kỹ lưỡng tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ chứng từ để tránh xảy sai sót Đối với trình tự ln chuyển chứng từ • Thứ tư, khoản dự phòng Là cơng ty hoạt động lĩnh vực thương mại có giá trị hàng tồn kho lớn giá chịu biến động không ngừng quy luật kinh tế Tuy nhiên, cơng tác trích lập dự phòng khoản giảm giá hàng tồn kho chưa thực trọng Đồng thời, khoản phải thu khách hàng có giá trị tương đối lớn, nhiên cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng Điều gây tổn thất lớn cho công ty hàng tồn kho bị giảm giá mạnh khách hàng khơng thể tốn tiền hàng Do đó, kế tốn cần vào tình hình thực tiễn biến động giá thị trường dựa vào văn Bộ Tài Chính quy định để tiến hành trích lập 86 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính dự phòng giảm giá hàng tồn kho, việc vào thời hạn khoản nợ khả tài khách hàng để trích lập khoản dự phòng tương ứng nhằm hạn chế tổn thất cho Cơng ty Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kế tốn thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa nguyên tắc : + Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập có chứng tin cậy suy giảm giá trị thực so với giá gốc hàng tồn kho Dự phòng khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp giá trị ghi sổ kế toán hàng tồn kho nhằm bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật tư, sản phẩm, hàng hóa tồn kho bị giảm giá + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập vào thời điểm lập Báo cáo tài Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải thực theo quy định Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho quy định chế độ tài hành + Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo loại vật tư, hàng hóa, sản phẩm tồn kho Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt + Giá trị thực hàng tồn kho giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc bán chúng 87 87 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính + Khi lập Báo cáo tài chính, vào số lượng, giá gốc, giá trị thực loại vật tư, hàng hoá, loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập: - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế tốn lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi sổ kế toán số chênh lệch lớn ghi tăng dự phòng ghi tăng giá vốn hàng bán - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi sổ kế tốn số chênh lệch nhỏ hồn nhập ghi giảm dự phòng ghi giảm giá vốn hàng bán Cách hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ lớn số trích lập từ kỳ trước, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294) + Khi lập Báo cáo tài chính, số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ nhỏ số trích lập từ kỳ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294) Có TK 632 – Giá vốn hàng bán + Kế tốn xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ hết hạn sử dụng, phẩm chất, hư hỏng, khơng giá trị sử dụng, ghi: 88 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (số bù đắp dự phòng) Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao số lập dự phòng) Có TK 156 Dự phòng nợ phải thu khó đòi Điều kiện, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: - DN phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết… DN dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng Cách hạch toán số nghiệp vụ liên quan đến khoản Nợ phải thu khó đòi: - Khi lập BCTC, khoản nợ phải thu phân loại nợ phải thu khó đòi, số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) - Nếu nhỏ hơn, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: 89 89 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xác định khơng thể thu hồi được, kế tốn thực xóa nợ theo quy định pháp luật hành Căn vào định xoá nợ, ghi: Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (phần lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tính vào chi phí) Có TK 131, 138, 128, 244 - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế tốn vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 711 - Thu nhập khác - Đối với khoản nợ phải thu hạn bán theo giá thoả thuận, tuỳ trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận sau: - Trường hợp khoản phải thu q hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) Có TK 131, 138,128, 244 - Trường hợp khoản phải thu hạn lập dự phòng phải thu khó đòi số lập dự phòng khơng đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số lập dự phòng) 90 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) Có TK 131, 138,128, 244 • Thứ năm, tổ chức nhân Việc phân chia công việc không hợp lý làm cho cơng việc kế tốn gặp gián đoạn, chậm tiến độ Vì vậy, kế tốn viên phải phân công công việc tương ứng với khả trình độ Cũng cần đạo tạo thêm kế tốn có trình độ thấp để tránh xảy trường hợp sai sót làm ảnh hưởng đến tồn cơng việc phận kế tốn Việc công ty sử dụng thủ kho kiêm thủ quỹ dẫn đến khối lượng cơng việc đặt lên thủ kho lớn khiến công việc bị chậm tiến độ xảy sai sót q trình làm việc Do đó, cơng ty cần tiến hành tuyển thêm thủ quỹ để công việc phân chia rõ ràng, cụ thể • Thứ sáu, phần mềm kế tốn Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào kế tốn giúp cho khối lượng cơng việc kế tốn giảm đáng kể Tuy nhiên, chi phí lắp đặt sử dụng quyền phần mềm lớn, việc phần mềm bị lỗi hư hỏng khiến cơng việc kế tốn bị gián đoạn liệu Hay bị điện đột ngột khiến cho tồn nội dung cơng việc làm trước bị khiến kế toán viên phải làm lại, tốn thêm thời gian cơng sức Do đó, cơng ty cần xây dựng trang bị hệ thống thiết bị công nghệ đại hơn, khắc phục nhanh chóng lỗi phần mềm có biện pháp giúp lưu trữ liệu máy tính để khơng bị đánh cắp 91 91 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính 3.3 Điều kiện thực hồn thiện cơng tác kế toán kế toán bán hàng định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Cơng tác bán hàng có ý nghĩa định đến kết kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng hiệu góp phần quan trọng làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Dưới áp lực chế thị trường, môi trường cạnh tranh khốc liệt phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp muốn tồn phải không ngừng đổi mới, hồn thiện chế quản lý, quy trình sản xuất cơng tác kế tốn có kế tốn bán hàng Nhà nước có vai trò quan trọng việc đề hành lang pháp lý, đưa sách kìm hãm hay khuyến khích ngành nghề phát triển gây ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp Do để hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải có kết hợp chặt chẽ, đồng từ phía doanh nghiệp Nhà nươc 3.3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước có vai trò quan trọng việc điều tiết kinh tế vĩ mô, thông qua sách, cơng cụ điều tiết luật ban hành, Nhà nước kìm hãm thúc đẩy phát triển ngành nghề kinh doanh Do đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng phát triển, bền vững, Nhà nước sử dụng số phương thức sau: - Tạo mơi trường trị - xã hội ổn định: Đây yếu tố nhà kinh doanh quan tâm Tình hình trị nước phản ánh nhiều khía cạnh cấu máy, đường lối phát triển kinh tế xã hội… Ở nước ta cấu máy quyền cấp xây dựng hoàn thiện bước phát huy hiệu việc điều hành quản lý xã hội Việt Nam xác định phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 92 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính nghĩa q trình Trong đó, thành phần kinh tế có hội để phát triển Tình hình an ninh, trị, xã hội ổn định đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp yên tâm tham gia vào kinh tế Việt Nam - Sử dụng sách tiền tệ tín dụng: Thơng qua sách này, Nhà nước thắt chặt tiền tệ, kiểm sốt tín dụng để chống lạm phát nới lỏng chi tiêu để kích cầu tiêu dùng nhằm giảm thất nghiệp Ở Việt Nam, sách Nhà nước lĩnh vực kết hợp hai xu hướng đó, nhiên xu hướng thắt chặt tiền tệ chống lạm phát tỏ ưu Điều ảnh hưởng trực tiếp hành vi người tiêu dùng, từ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Nhà nước cần tạo công bình đẳng doanh nghiệp việc thực sách mà ban hành Bên cạnh đó, cần tạo sách rõ ràng cho doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ Nhà nước Song song với đó, Nhà nước phải có sách kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối tượng 3.3.2 Về phía doanh nghiệp Để hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nhân tố quan trọng nhận thức nhà quản trị kế tốn trưởng Nếu Cơng ty khơng chịu sửa đổi, làm theo lối mòn xưa cũ kìm hãm phát triển máy kế tốn qua làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tồn tại, phát triển doanh nghiệp Để tiến hành việc đổi yếu tố cải máy quản lý đặc biệt máy kế toán Chỉ xây dựng máy kế toán hoạt động hiệu đảm bảo việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị Nếu thơng tin kế tốn thiếu xác dẫn đến việc nhà quản trị đưa định sai lầm Cụ thể: 93 93 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính + Đối với kế tốn trưởng cơng ty: phải người khơng có kiến thức chun mơn sâu rộng mà cần có kĩ quản lý, tổ chức, có phản ứng nhạy bén thay đổi từ quan quản lý, nhà cung cấp, khách hàng Kế toán trưởng phải nhận ưu, nhược điểm kế tốn viên lực, trình độ họ để phân cơng cơng việc cách hợp lý + Đồng thời, đội ngũ kế toán viên phải đảm bảo có chun mơn, thường xun cập nhật thơng tin liên quan đến sách, chế độ Luật kế toán Việc sử dụng phần mềm kế tốn u cầu kế tốn viên cần có kiến thức công nghệ thông tin Do khoa học công nghệ phát triển không ngừng, phần mềm kế tốn tiếp tục chỉnh sửa, cải cách Vì vậy, có thay đổi, kế tốn cần cập nhật để hồn thiện cơng tác kế tốn cách tốt + Các kế tốn viên cần phải có kết hợp hài hòa cơng việc giao, khâu làm việc cần có kiểm tra kỹ càng, nghiệp vụ liên quan đến trình bán hàng, tiêu thụ sản phẩm để tránh mát, tổn thất cho công ty 94 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Thơng qua q trình thực tập Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh, tiếp xúc với cơng tác kế tốn doanh nghiệp, em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng kiến thức học vào thực tiễn đơn vị Cũng nhận thức rõ tầm quan trọng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty đến tồn phát triển doanh nghiệp lĩnh vực thương mại Trên toàn luận văn đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh em Mặc dù cố gắng hoàn thiện nhiên luận văn em tránh khỏi thiếu sót Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thu Hồi với anh chị phòng kế tốn cơng ty tận tình hướng dẫn em hoàn thiện luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! 95 95 Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nhận xét đơn vị thực tập Phụ lục 2: Nhận xét giáo viên hướng dẫn Phụ lục 3: Nhận xét người phản biện 96 ... kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện vấn đề tồn tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH DV TM Hòa Thịnh. .. kế toán liên quan đến tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng ty TNHH DV TM Hòa Thịnh Hệ thống sổ sách, chứng từ liên quan đến tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng. .. VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xđkq bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng xác định kết - Doanh thu bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 79 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH DV và TM hòa thịnh , 79 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH DV và TM hòa thịnh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn