77 hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và phát triển khoa học kĩ thuật

109 1 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật” trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Trong q trình viết có tham khảo số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, hướng dẫn thầy Đặng Thế Hưng - Giảng viên khoa Kế tốn Em xin cam đoan có vấn đề em xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Huyền Trang SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC GIAO DIỆN SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc chuyển kinh tế nước ta sang kinh tế hàng hoá xu hướng tất yếu, bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ quan hệ thị trường với quy luật khắt khe kinh tế thị trường ngày chi phối mạnh mẽ hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Khi mà thị trường nước dần hội nhập, đặc biệt Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại giới WTO (World Trade Organization) hội mở nhiều cạnh tranh mãnh liệt hơn, doanh nghiệp không ý tới hoạt động kinh doanh khó đứng vững thị trường Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh hoạt động bán hàng Vì đẩy nhanh trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Vì vậy, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận việc xem xét phương thức bán hàng, xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đặt hàng đầu doanh nghiệp Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vị trí quan trọng, phần hành kế tốn chủ yếu tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực có hiệu cơng tác bán hàng Do đó, Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cần phải tổ chức cách khoa học hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho Doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, sở kiến thức học qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại phát triển SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài khoa học kĩ thuật, hướng dẫn tận tình thầy giáo Ths Đặng Thế Hưng, thầy cô môn quan tâm giúp đỡ Ban lãnh đạo, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty, em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật” làm đề tài tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài tổng hợp, hệ thống hoá lý luận cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức cơng tác kế toán, đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Trên sở đưa số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng cụ thể kế tốn bán hàng cơng ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật hoạt động bán hàng, nghiệp vụ xoay quanh trình bán hàng, xác định kết kinh doanh cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng nội dung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Về không gian: Công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Về thời gian: Tài liệu khảo sát năm 2017 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn - Phương pháp nghiên cứu tài liệu DN SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Phương pháp điều tra trắc nghiệm Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn em chia làm chương: Chương 1: Những lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Trong trình hồn thành luận văn, có cố gắng trình độ hiểu biết kinh nghiệm thực tế hạn chế nên viết em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo Khoa Kế tốn, anh chị phòng Kế tốn cơng ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths Đặng Thế Hưng, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Sự cần thiết việc tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác 1.1 định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng trình chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hố gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán Xác định kết kinh doanh việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ Việc xác định kết kinh doanh thường tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh (thường cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp) 1.1.2 Yêu cầu quản lí bán hàng xác định kết kinh doanh Với tầm quan trọng khâu tiêu thụ sản phẩm vậy, doanh nghiệp cần tiến hành quản lí khoa học, hợp lí khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm, có mong đạt doanh thu cao, lợi nhuận lớn quan trọng hết đứng vững thị trường Mỗi doanh nghiệp cần giải tốt vấn đề sau: • • Quản lí tốt khâu lập kế hoạch, thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Quản lí chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường • Quản lí tốt vốn thành phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp • Học viện tài Quản lí, theo dõi phương thức bán hàng, hình thức tốn, doanh thu ghi nhận, khoản giảm trừ doanh thu có… 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Trên phương diện doanh nghiệp, bán hàng nhân tố định thành bại doanh nghiệp, tiêu thụ thể sức cạnh tranh uy tín doanh nghiệp thị trường Nó sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lí hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác gián tiếp phản ánh trình độ tổ chức khâu cung ứng, sản xuất công tác dự trữ, bảo quản thành phẩm, h àng ho Trên phạm vi toàn kinh tế, bán hàng có vai trò đặc biệt, vừa điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội vừa cầu nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, phản ánh gặp cung cầu hàng hố, qua định hướng cho sản xuất, tiêu dùng khả toán Với doanh nghiệp việc tăng nhanh trình bán hàng tức tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vốn trực tiếp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Từ nâng cao đời sống, thu nhập cho cán cơng nhân viên tồn doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Trong doanh nghiệp,kế tốn cơng cụ quan trọng để quản lý sản xuất tiêu thụ, thong qua số liệu kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành doanh nghiệp sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận Để thực cơng cụ cho q trình quản lý, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải thực tốt, đầy đủ nhiệm vụ sau: • Phản ánh, ghi chép đủ, kịp thời xác tình hình có biến động loại thành phẩm, hàng hóa theo tiêu chất lượng, số lượng, chủng loại SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 10 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài thực tế khơng phát sinh khoản chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng bán Tóm lại: để nâng cao hiệu công tác bán thiết bị đo điện, thiết bị địa vật lý công ty, cần phải kết hợp nhịp nhành lý luận thực tiễn cho vừa giảm bớt khối lượng công việc mà đem lại hiệu kinh tế cao, vừa chấp hành chế độ kế toán thống kê Nhà nước hành • Sổ sách sử dụng: Hiện cơng ty sử dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Ưu điểm hình thức mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân cơng lao động kế tốn, nhiên có nhược điểm việc ghi chép trùng lặp nhiều, tạo thêm áp lực, cơng việc cho kế tốn ví dụ như: Sổ nhật ký thu tiền – Sổ tài khoản 1111, Sổ nhật ký bán hàng – Sổ tài khoản 5111 … - Về việc sử dụng chứng từ làm xuất kho: Khi xuất kho thành phẩm để tiêu thụ, công ty không lập “Phiếu xuất kho hàng hoá” mà sử dụng “Hoá đơn GTGT” kiêm chức “Phiếu xuất kho hàng hoá” Làm không tuân thủ quy định chứng từ kế tốn, khơng đảm bảo đầy đủ cho việc hạch toán kế toán hạch toán kho SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 95 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua thông tin thu thập công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật, ta có nhìn tổng quan cơng ty, đồng thời biết thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty Từ đó, có đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty đưa số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 96 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KĨ THUẬT 3.1 Sự cần thiết u cầu hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật 3.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: Trong điều kiện kinh tế ln có cạnh tranh công ty, muốn đứng vững tất yếu công ty phải đổi mới, học hỏi để tìm giải pháp tối ưu cho hướng cơng ty Song song với nhu cầu đó, kế tốn cơng cụ quan trọng quản lý, công cụ đặc biệt phục vụ đắc lực Do đó, kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản mà phận chủ yếu hệ thống thông tin, công cụ để điều hành, quản lý hoạt động kinh tế việc cung cấp phân tích số liệu kế tốn để nhà quản lý định kinh doanh, đem lại lợi nhuận cao Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh làm cho việc hạch toán đơn vị đuợc rõ ràng, cung cấp thơng tin kịp thời, xác có hiệu cho nhà quản lý đối tượng liên quan khác Dựa số liệu mà họ định kinh doanh đắn, đem lại hiệu kinh doanh cao điều kiện kinh tế cạnh tranh khốc liệt 3.1.2 Các ngun tắc hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh: - Đảm bảo ngun tắc tập trung, dân chủ tính độc lập tương đối Thống phương pháp đánh giá, việc sử dụng chứng từ, tài khoản hệ thống sổ sách báo cáo Tính thống đảm bảo việc thu nhập tài liệu, số liệu đồng kịp thời sở thống SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 97 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Tuân thủ sách kinh tế, tài Nhà nước chế độ kế tốn hành Hoạt động kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chịu quản lý, điều hành, kiểm soát Nhà nước Pháp Luật biện pháp hành chính, cơng cụ quản lý kinh tế Chính vậy, biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn phải dựa chế độ quản lý Tài chế độ kế tốn hành, có kế tốn thực công cụ quản lý không phạm vi doanh nghiệp mà Nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc dân Việc tuân thủ chế độ kế toán hành thể từ viêc tuân thủ tài khoản sử dụng, phương pháp trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo - Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty: Trong kinh tế thị trường nhiều thành phần, doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý riêng Nhà nước ban hành sách, quy định chung cho tất lọai hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần biết vận dụng cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm doanh nghiệp - Phải đáp ứng việc cung cấp thơng tin kịp thời, xác - Tổ chức cơng tác kế tốn phải đảm bảo cơng tác tiết kiệm, hiệu 3.2 Các giải pháp, kiến nghị kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật • Giải pháp 1: Đối với khoản nợ phải thu khó đòi: Như nói trên, q trình hoạt động kinh doanh cơng ty khơng tránh khỏi tình trạng bán hàng mà không thu tiền hàng Do đó, cơng ty cần phải dự tính trước khoản nợ phải thu khó đòi khả khơng đòi được, từ trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi để đảm bảo cho việc kinh doanh ổn định, tránh thua lỗ Tài khoản sử dụng: TK 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 98 Lớp: CQ52/21.03 - Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Về nguyên tắc: Căn lập dự phòng phải có chứng đáng tin cậy khoản nợ phải thu khó đòi (khách hàng bị phá sản bị tổn thất, thiệt hại lớn tài sản,… Nên khơng khó có khả toán, đơn vị làm thủ tục đòi nợ nhiều lần mà khơng thu nợ) - Căn để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi là: + Nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng cam kết nợ, cơng ty đòi nhiều lần chưa thu + Nợ phải thu chưa đến thời hạn toán khách nợ lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, tích, bỏ trốn - Cơ sở để lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi: phải có chứng từ gốc giấy xác nhận khách nợ số tiền chưa trả bao gồm: hợp đồng kinh tế, khế ước - vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu cơng nợ,… Mức trích lập dự phòng: Theo TT 228/2009/TT-BTC, khoản nợ phải thu hạn tốn, mức trích lập sau Thời gian q hạn tháng đến năm Từ năm đến năm Từ năm đến năm Trên năm Mức trích lập 30% giá trị 50% giá trị 70% giá trị 100% giá trị Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp - Quy trình hạch tốn: SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 99 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Huyền Trang Học viện tài 100 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Sơ đồ 3.1: Kế tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi 2293dự phòng giảm giá hàng tồn kho: • Giải pháp 2: Đối vớiTK khoản TK 131,138 TK 642 dự phòng phải thuhàng khó đòi Tài khoản sử dụng: TK 2294(1)Lập “Dự phòng giảm giá tồn kho” (4a) Xóa sổ nợ phải thu khó đòi Theo số chênh lệchtồn phảikho lậplà kỳviệc lớn số kỳbán trước chưavốn sử dụng Dự phòng giảm giá hàng tínhhơn trước vàolậpgiá hàng phầnhết giá trị bị giảm xuống thấp giá ghi sổ kế toán hàng tồn kho Cuối kỳ kế (2)Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi tốn nhận thấy chứng chắn giảm giá thường xuyên cụ thể xảy kỳ, kế toán tiến hành trích lập dự phòng (Theo số chênh lệch phải lập kỳ nhỏ số lập kỳ trước chưa sử dụng) Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp cho công ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hóa tồn kho giảm giá, đồng thời để phản ánh giá (4b) Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (nếu chưa lập dự phòng) trị thực tế túy hàng tồn kho cơng ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản công ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn - Cơng thức tính trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức dự phòng giảm giá HTK Số vật tư HH = bị giảm giá Giá đơn vị * ghi sổ kế thời điểm lập Giá đơn vị - tốn thị ) trường Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh tài khoản 2294 - dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Cách hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho Căn vào bảng tổng hợp mức lập dự phòng giảm giá loại vật tư hàng hóa duyệt, thẩm định người có quyền doanh nghiệp,kế toán ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Theo quy định tài số trích lập cho năm kế hoạch số dư dự phòng năm trước khơng phải trích lập Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 101 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Nếu trích lập cho năm kế hoạch nhỏ số dư tk 229 số chênh lệch giảm hồn nhập Nợ TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 - Giá vốn hàng bán • - Giải pháp 3: Đối với khoản dự phòng bảo hành sản phẩm Tài khoản sử dụng: TK 3521 “Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hố” Đối tượng điều kiện lập dự phòng: Là sản phẩm, hàng hố, cơng trình, xây lắp doanh nghiệp thực bán bàn giao năm doanh nghiệp cam kết bảo hành hợp đồng văn quy định khác Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hố tiêu thụ năm tiến hành lập dự phòng cho loại sản phẩm, hàng hố Tổng mức trích lập không vượt 5% tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá Sau lập dự phòng cho loại sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng vào bảng kê chi tiết Kế tốn dựa vào bảng kê chi tiết để hạch toán nghiệp vụ - Cách hạch tốn dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá Dựa vào bảng kê chi tiết, lập dự phòng kế tốn ghi: Nợ TK 6421 Có TK 3521 Nếu trích lập cho năm kế hoạch nhỏ số dư TK 352 số chênh lệch giảm hồn nhập Nợ TK 3521 - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hố Có TK 6421 – Chi phí bán hàng • Giải pháp 4: Về sách bán hàng Hiện nay, công ty phải đối mặt với khơng đối thủ cạnh tranh thị trường Do đó, để tồn phát triển cơng ty cần phải có số sách để thu hút thêm khách hàng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,… cho khách hàng Trình tự hạch tốn nghiệp vụ phát sinh q trình bán hàng sau: Trường hợp phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, kế toán vào phiếu chi, giấy báo nợ để phản ánh: SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 102 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Nợ TK 511 Học viện tài Nợ TK 3331: Thuế GTGT hàng bán hưởng chiết khấu giảm giá Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền khách hàng hưởng Giải pháp 5: Về hạch toán phiếu xuất kho Khi xuất kho thành phẩm, Công ty nên sử dụng “Phiếu xuất kho hàng hố” Trình tự luân chuyển “Phiếu xuất kho hàng hoá” trường hợp bán hàng sau: Khi xuất kho hàng hoá để bán, nhân viên viết phiếu kế toán tiêu thụ lập “Phiếu xuất kho hàng hoá” với việc lập Hoá đơn GTGT Sau lập phiếu xong, người lập phiếu giữ lại liên 1, giao cho khách hàng liên để xuống kho nhận hàng Sau xuất kho, thủ kho ghi vào cột “Thực xuất” số lượng thực xuất loại hàng hoá với khách hàng ký tên vào phiếu xuất kho Sau đó, thủ kho giữ lại liên để làm ghi thẻ kho chuyển cho kế toán nhập liệu vào máy Liên giao cho khách hàng SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 103 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN Trên tồn nội dung luận văn tốt nghiệp em với đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật” Ta thấy, bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển Công ty Trong doanh nghiệp nào, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vai trò to lớn xuyên suốt q trình hoạt động Cơng ty Nó cung cấp thơng tin kinh tế tài cách nhanh chóng, xác, đầy đủ, kịp thời cho nhà quản lý trình định kinh doanh thể kế tốn cơng cụ hữu hiệu tay nhà quản lý, giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình cách sát sao, nhanh chóng đưa định mình, nắm bắt hội kinh doanh Vì vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng cần phải củng cố ngày hoàn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực việc quản lý tài vạch định chiến lược ban lãnh đạo Công ty Nhận thức điều đó, Cơng ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật có quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng với hy vọng đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao Qua q trình thực tập Cơng ty, em thu nhận kiến thức bổ ích cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty, qua em thấy ưu điểm mà kế tốn cơng ty đạt việc thực kế toán với phần hành này, bên cạnh khơng thể tránh khỏi hạn chế định Em mạnh dạn đưa ý kiến đóng góp mong muốn đóng góp hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty nâng cao hiệu hoạt động công ty thời gian tới, ý kiến chủ quan nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp thầy Trong thời gian thực tập công ty, giúp đỡ tận tình cán SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 104 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài phòng ban, đặc biệt phòng Tài - Kế tốn, em bổ sung, đồng thời củng cố thêm nhiều kiến thức thực tế lý luận cơng tác kế tốn bán hàng; với hướng dẫn tận tình Ths Đặng Thế Hưng thầy khoa kế tốn, em hoàn thành luận văn Măc dù cố gắng, song hạn chế kinh nghiệm nên luận văn em không tránh khỏi sai sót, hạn chế Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo, anh chị phòng Tài – Kế tốn Công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật viết em Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths Đặng Thế Hưng, anh chị Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 105 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài - Nhà xuất tài năm 2010 Chủ biên: GS TS Ngô Thế Chi TS Trương Thị Thủy Hướng dẫn thực chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ tài chính) – Bộ tài Vụ chế độ kế tốn kiểm tốn - Nhà xuất tài 2016 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam - Bộ tài – Nhà xuất lao động 2013 Luận văn, chuyên đề khoá trước SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 106 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Nguyễn Phương Lan Chức vụ: Kế tốn trưởng cơng ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Thị Huyền Trang Khóa: CQ52/ Lớp: 21.03 Đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Thương mại phát triển khoa học kĩ thuật” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018 Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) SV: Nguyễn Thị Huyền Trang 107 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: ……… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… SV: Nguyễn Thị Huyền Trang NGƯỜI NHẬN XÉT 108 Lớp: CQ52/21.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa:………… Lớp: Đề tài: Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… SV: Nguyễn Thị Huyền Trang NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) 109 Lớp: CQ52/21.03 ... trạng nội dung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Về không gian: Công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Về thời gian:... phương thức bán hàng, xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đặt hàng đầu doanh nghiệp Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ... hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại phát triển khoa học kĩ thuật Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: 77 hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và phát triển khoa học kĩ thuật , 77 hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và phát triển khoa học kĩ thuật

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn