75 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH truyền thông exim việt nam

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Vũ Thị Kiều Hoa Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2.Yêu cầu quản lý đối vơi hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh ……………………………………………………………… 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao hơn, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh có lãi Muốn vậy, doanh nghiệp phải nhận thức vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hố định đến kết kinh doanh doanh nghiệp sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước Bên cạnh đó, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận, nên việc xác định đắn KQKD nói chung kết bán hàng nói riêng quan trọng Do vậy, bên cạnh biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý cơng tác kế tốn bán háng cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thơng tin kịp thời xác để đưa định kinh doanh đắn Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao sở doanh nghiệp tồn phát triển ngày vững kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động liệt Q trình thực tập Cơng ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam hội cho em tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn – Tiến sĩ Nguyễn Thu Hoài cán kế tốn Phòng Tài cơng ty, em có thêm hiểu biết định cơng ty cơng tác kế tốn cơng ty Ý thức tầm quan trọng công tác Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty nên sau q trình thực tập công ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thơng Exim Việt Nam” Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Kết cấu luận văn : Ngồi phần Mở đầu Kết luận, Luận văn chia làm chương Chương 1: Lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Chương 3: Nội dung hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, trước đề tài có tính tổng hợp thời gian hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu xót Em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH Truyền Thơng Exim Việt Nam thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt giảng viên hướng dẫn– Tiến sĩ Nguyễn Thu Hồi để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Kiều Hoa Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1.Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người mua doanh nghiệp thu tiền quyền thu tiền Xét góc độ kinh tế: Bán hàng q trình hàng hóa doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền) Quá trình bán hàng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng có đặc điểm sau đây: - Có trao đổi thỏa thuận người mua người bán, người bán đồng ý bán , người mua đồng ý mua, họ trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu hàng hóa: người bán quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu hàng hóa mua bán Trong q trình tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng khối lượng hàng hóa nhận lại khách hàng khoản gọi doanh thu bán hàng Số doanh thu sở để doanh nghiệp xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ kế toán định, nói cách khác kết kinh doanh biểu tiền phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí hoạt động kinh tế thực Nếu thu nhập lớn chi phí kết kinh doanh lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết kinh doanh lỗ Tùy thuộc Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà việc xác định kết kinh doanh tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh cuối tháng, cuối quý, cuối năm Kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường hoạt động khác Kết hoạt động kinh doanh thông thường kết từ hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp, cụ thể từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoạt động tài Q trình bán hàng khâu quan trọng hoạt động SXKD Cơng tác bán hàng có ý nghĩa to lớn, giai đoạn tái sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống ngừơi lao động Việc xác định kết sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu từ hoạt động SXKD kỳ, từ có hướng phù hợp tương lai Đồng thời, quan trọng để Nhà nước đánh giá khả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, qua xây dựng kiểm tra tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước doanh nghiệp Xác định kết kinh doanh giúp thúc đẩy sử dụng nguồn nhân lực phân bổ nguồn lực có hiệu tồn kinh tế quốc dân nói chung doanh nghiệp nói riêng 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh Nghiệp vụ bán hàng liên quan đến khách hàng, phương thức toán mặt hàng, loại dịch vụ định.Do đó, công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải quản lý tiêu quản lý doanh thu, quản lý khoản giảm trừ doanh thu, tình hình thay đổi trách nhiệm vật chất khâu bán, tình hình tiêu thụ thu hồi tiền, tình hình cơng nợ tốn cơng Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nợ khoản tốn cơng nợ khoản phải thu người mua, quản lý giá vốn hàng hoá tiêu thụ…Quản lý nghiệp vụ bán hàng, xác định kết kinh doanh cần bám sát yêu cầu sau: - Quản lý vận động mặt hàng trình xuất- nhập- tồn kho tiêu số lượng, chất lượng giá trị - Nắm bắt theo dõi chặt chẽ phương thức bán hàng, thể thức toán,từng khách hàng loại sản phẩm tiêu thụ - Đôn đốc tốn, thu hồi đầy đủ tiền hàng - Tính, bán, xác định đắn kết loại hoạt động thực nghiêm túc chế phân phối lợi nhuận - Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước theo chế độ quy định 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Trong doanh nghiệp nay, kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp quan Nhà nước đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch giá vốn dịch vụ, chi phí lợi nhuận, từ khắc phục thiếu sót hạn chế công tác quản lý Việc tổ chức, xếp hợp lý khâu trình bán hàng tạo điều kiện thuận lợi cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, đồng thời tạo nên thống hệ thống kế tốn chung doanh nghiệp Nhằm phát huy vai trò kế tốn cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, cần thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh, ghi chép kịp thời, đầy đủ tình hình cung cấp loại dịch vụ cho khách hàng cung cấp nội - Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu, chi phí hoạt động doanh nghiệp, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc khoản phải thu khách hàng, đảm bảo thu đủ kịp thời tiền hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Cung cấp thơng tin kế tốn thục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính, định kì phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình cung cấp dịch vụ, xác định phân phối kết - Phản ánh, tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước, tình hình phân phối kết hoạt động 1.2 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.2.1 Các nguyên tắc chuẩn mực kế toán chi phối kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Áp dụng nguyên tắc Chuẩn mực kế toán số 01, 02 14 - Nguyên tắc sở dồn tích - Nguyên tắc quán - Nguyên tắc hoạt động liên tục - Nguyên tắc thận trọng - Nguyên tắc giá gốc - Nguyên tắc trọng yếu - Nguyên tắc phù hợp - VAS 01: Chuẩn mực chung - VAS 02: Hàng tồn kho - VAS 14: Doanh thu thu nhập khác 1.2.2 Các phương thức bán hàng DN thương mại a, Đối với doanh nghiệp thương mại nội địa Là doanh nghiệp thực nghiệp vụ mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ nước Với DN chủ yếu sử dụng phương thức kinh doanh: bán buôn bán lẻ Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp *Bán bn Bán bn vận động ban đầu hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng, khâu hàng hóa thực phần giá trị, chưa thực giá trị sử dụng Bán bn hàng hóa thường áp dụng trường hợp bán hàng với khối lượng lớn thực hai hình thức: hình thức bán bn qua kho bán bn vận chuyển thẳng - Hình thức bán bn qua kho: Theo hình thức này, hàng hóa xuất bán cho khách hàng thực theo hình thức: xuất bán trực tiếp chuyển hàng +, Hình thức xuất bán trực tiếp: Doanh nghiệp giao hàng trực tiếp cho khách hàng kho nơi bảo quản hàng hóa doanh nghiệp +, Hình thức chuyển hàng: Định kỳ vào hợp đồng kinh tế kế hoạch giao hàng, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán cho khách hàng giao địa điểm ký hợp đồng (nhà ga, bến cảng, kho khách hàng, ) Chi phí vận chuyển bên chịu tùy theo hợp đồng ký kết hai doanh nghiệp - Hình thức bán bn vận chuyển thẳng: Bán bn vận chuyển thẳng hình thức bán hàng mà bên bán mua hàng nhà cung cấp để bán cho khách hàng, hàng hóa khơng qua kho bên bán Hình thức gồm nhiều hình thức giao hàng tay ba, hình thức vận chuyển thẳng có tham gia tốn khơng tham gia tốn, +, Bán bn giao tay ba (bán bn vận chuyển thẳng trực tiếp): Doanh nghiệp thương mại mua hàng bên cung cấp để giao bán thẳng cho người mua ủy nhiệm đến nhận hàng trực tiếp hai bên thỏa thuận Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mẫu số S19 – DNN Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 28/8/2016 Bộ Tài Số 14, ngõ 1/62/23 Bùi Xương Trạch, P Khương Đình, Q Thanh Xuân,Hà Nội SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản: 6422 Loại tiền: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH Diễn giải NT 31/01/ 2017 NVK007 31/01/ 2017 … 31/12/ 2017 … NVK120 … 31/12/ 2017 Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Tính lương phải trả nhân viên tháng TK đối ứng 334 Số phát sinh Nợ … 29.120.000 Số dư Nợ Có … … 34.567.60 … Kết chuyển lãi, lỗ đến ngày 31/12/2017 Cộng SPS Số dư cuối kỳ C ó … 911 412.004.056 412.004.056 412.004.056 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.2.2.7 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Khái niệm : Chi phí thuế TNDN tổng chi phí thuế TNDN hành chi phí thuế thu nhập hoãn lại xác định lợi nhuận lỗ kỳ Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Chứng từ sử dụng: +, Tờ khai thuế TNDN tạm tính +, Tờ khai tốn thuế TNDN +, Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước +, Sổ TK 3334, 821 +, Phiếu chi, Giấy báo Nợ - Tài khoản sử dụng: TK 821 “Chi phí thuế TNDN” TK 821 phản ánh có TK cấp 2: +, TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hành +, TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hỗn lại - Trình tự hạch tốn số nghiệp vụ chủ yếu Hàng quý, vào tờ khai thuế TNDN, kế toán xác định số thuế TNDN tạm phải nộp Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN Có TK 3334: Thuế TNDN tạm nộp Khi nộp thuế: Nợ TK 3334: Số thuế TNDN tạm nộp Có TK 1111, 1121,… Cuối năm, vào tờ khai tốn thuế: Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp + Nếu số thuế TNDN tạm nộp năm > Số thuế TNDN phải nộp, hạch tốn giảm chi phí thuế TNDN: Nợ TK 3334: Thuế TNDN Có TK 8211: Chi phí thuế TNDN + Nếu số thuế TNDN tạm nộp năm < Số thuế TNDN phải nộp, kế tốn bổ sung thuế TNDN phải nộp: Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN Có TK 3334: Thuế TNDN Kết chuyển chi phí thuế TNDN, xác định kết kinh doanh +, Nếu TK 811 có phát sinh Nợ lớn phát sinh Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 Có TK 821 +, Nếu TK 811 có phát sinh Nợ nhỏ phát sinh Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 821 Có TK 911 - Trình tự ghi sổ: Cuối q, kế tốn xác định số thuế TNDN tạm phải nộp vào tờ khai thuế TNDN Sau đó, tiến hành ghi sổ nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung Từ sổ Nhật ký chung, làm ghi sổ TK 3334 sổ TK 821 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Cuối năm, kế tốn xác định lại số thuế TNDN phải nộp, kết chuyển thuế TNDN để tính LNST chưa phân phối Từ tiến hành ghi sổ Nhật ký chung, sổ TK 3334 sổ TK 821 Sổ 2.2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911- Xác định kết kinh doanh Ngồi có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối Cuối kỳ, để xác định kết kinh doanh, kế toán cần thực bút toán kết chuyển Các bút toán kết chuyển thực là: - Kết chuyển TK làm giảm doanh thu (TK 5211, 5212, 5213) để xác định doanh thu - Kết chuyển TK 511 sang TK 911 - Kết chuyển TK 632 sang TK 911 - Kết chuyển TK 515, 635 sang TK 911 - Kết chuyển TK 6421,6422 sang TK 911 - Kết chuyển TK711, 811 sang TK 911 - Kết chuyển TK 821 sang TK 911 - Kết chuyển lãi lỗ sang TK 4212 2.2.2.9 Trình bày thơng tin kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh BCTC Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức Kết chuyển lãi lỗ bên tác nghiệp (hoặc tab Kết chuyển lãi lỗ chọn chức Thêm) => Hệ thống tự động sinh chứng từ kết chuyển với khoản doanh thu, chi phí phát sinh tính đến ngày lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ - Khi thay đổi lại Ngày hạch toán, hệ thống tự động tổng hợp lại khoản - doanh thu, chi phí tính đến ngày chọn lại Sau kiểm tra thơng tin khoản doanh thu, chi phí chứng từ kết - chuyển lãi lỗ, kế toán nhấn Cất Chọn chức In công cụ, sau chọn mẫu chứng từ cần in Kế tốn in theo mẫu phần mềm cung cấp theo mẫu đặc thù doanh nghiệp Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp * Thao tác in khóa sổ Các thao tác in khóa sổ thường kế toán thực vào ngày 31/12/2017 Hoặc tùy theo yêu cầu nhà Quản trị, kế toán tiến hành in sổ nhà quản trị yêu cầu để lấy thông tin - Thao tác in sổ: Từ hình làm việc chính, kế tốn lựa chọn -> Báo cáo Tương ứng với phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng,… hệ thống sổ chứa đựng phân hệ Để lựa chọn sổ muốn in ta lựa chọn phân hệ chứa sổ tương ứng, chọn vào dấu (+) để danh sách sổ Sau tiến hành chọn sổ - Thao tác khóa sổ cuối kỳ Đối với thao tác khóa sổ kế toán năm 2017 ta thực qua bước sau: +, Bước 1: Từ hình chọn Nghiệp vụ -> Tổng hợp -> Chọn tiếp khóa sổ kỳ kế toán +, Bước 2: Tiến hành lựa chọn ngày khóa sổ ngày 31/12/2017 Sau bấm thực Sau khóa sổ, kế tốn khơng thể sửa đổi chứng từ hạch toán kể từ ngày khóa sổ trở trước Sau in sổ, kế tốn tiến hành đóng kiểm tra, rà soát lại nghiệp vụ Khi đảm bảo khơng xảy sai sót nào, kế toán tiến hành ký tên xin chữ ký, dấu xác nhận Giám đốc công ty Sổ sách sau ký tên, đóng dấu kế tốn Công ty lưu trữ lại bảo quản Số 14, ngõ 1/62/23 Bùi Xương Trạch, P.Khương Đình, Q Thanh Xuân, Hà Nội (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-B Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Tài khoản: 911 - Xác định kết kinh doanh Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Ngày, tháng Số hiệu B Diễn giải Số hiệu TK Đ/Ư D E C Phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ 31/12/2017 31/12/2017 001 Kết chuyển giá vốn hàng bán 6321 31/12/2017 31/12/2017 001 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 64221 31/12/2017 31/12/2017 … … … 31/12/2017 31/12/2017 001 Kết chuyển lãi, lỗ 4212 … … Cộng phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ Ngày ….thá Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấ Hình 2.7 Sổ Cái tài khoản 911- Xác định kết kinh doanh quý III/2013 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Trong năm vừa qua, Công ty không ngừng phát triển hệ thống quản lý mà phận kế tốn ngày hồn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường Có thành tích trên, công ty khai thác triệt để vùng thị trường tiềm năng, nắm vững nhu cầu khách hàng nên chủ động cung cầu cho mặt hàng phù hợp cho người tiêu dùng.Công ty nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp khơng nợ đọng, thực tiết kiệm triệt để Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hóa, Cơng ty áp dụng nhiều phương thức bán hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Phương thức tốn mà Cơng ty áp dụng đa dạng, linh hoạt hợp lý Khách hàng trả tiền phương thức trả chậm khách hàng thường xuyên, khách hàng có độ tin cậy cao Nhìn chung, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý Công ty Kế tốn ghi chép đầy đủ tình hình tốn tiền hàng khách hàng, tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa, cung cấp số liệu giúp cho hoạt động kinh doanh công ty đạt hiệu định 2.3.1 Những ưu điểm kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam Về máy kế tốn: Cơng ty có máy quản lý gọn nhẹ, phù hợp với quy mô kinh doanh Công ty có đội ngũ cán quản lý có kinh nghiệm, có lực Mơi trường làm việc nghiêm túc, văn minh nên nhân viên có tinh thần trách nhiệm với công việc giao Lãnh đạo công ty giàu kinh nghiệm đề chủ trương, đường lối phù hợp, khắc phục điểm hạn chế phát huy tối đa điểm mạnh công ty Về tổ chức cơng tác kế tốn: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty lựa chọn mô hình tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Với mơ hình này, cơng việc chủ yếu kế tốn thực phòng kế tốn tạo điều kiện cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tồn thơng tin hoạt động kinh tế doanh nghiệp, từ thực kiểm tra đạo sát hoạt động toàn doanh nghiệp Cơng tác kế tốn cơng ty, tổ chức có kế hoạch, xếp bố trí cán bộ, nhân viên kế toán phù hợp chặt chẽ thành viên với nhau, Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn, ghi chép Do cơng việc hồn thành kịp thời theo đạo kế tốn trưởng Về hình thức kế tốn: Hiện Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung sử dụng phần mềm kế toán Misa giúp cho việc quản lý số liệu chứng từ chặt chẽ, khoa học Việc áp dụng phần mềm Misa thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu giảm cường độ lao động từ giúp cho cơng tác kế tốn Cơng ty trở nên xác đơn giản Về hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán: Việc lựa chọn tài khoản, sử dụng sổ sách kế toán phù hợp với quy mô đặc điểm sản xuất kinh doanh Cơng ty Các chứng từ kế tốn sử dụng theo hướng dẫn quy định Bộ tài Chứng từ sổ sách trình bày rõ ràng xác thuận tiện cho việc kiểm tra kế toán trưởng Giám đốc Công ty Hệ thống sổ sách phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh theo quy định Nhà nước đảm bảo cơng việc kế tốn tiến hành thường xuyên, liên tục Công ty tiến hành lập báo cáo kế toán đầy đủ thời gian quy định đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị ban lãnh đạo Công ty Về công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh: Kế tốn tiêu thụ hàng hóa đảm bảo theo dõi sát tình hình tiêu thụ, đồng thời phản ánh sách, kịp thời doanh thu bán hàng khoản làm giảm trừ doanh thu khác Công ty ln chấp hành sách, chế độ kế tốn tài Nhà nước, sách thuế, tổ chức sổ sách cách phù hợp để phản ánh theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Đồng thời, ghi chép đầy đủ hợp thức nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo cho lĩnh vực lưu thơng đạt hiệu cao Kế tốn tiêu thụ hạch tốn kịp thời khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh kỳ theo dõi đầy đủ sổ Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp kế tốn Kết tiêu thụ kỳ hạch toán sổ sách phù hợp với chế độ quy định 2.3.2 Những mặt tồn kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam - Về chứng từ kế toán Các chứng từ sử dụng trình luân chuyển có tồn định, thơng thường sai sót trình tự ký thiếu sót chữ ký - Về sách chiết khấu tốn Khi khách hàng tốn sớm tiền hàng cơng ty lại khơng có sách chiết khấu tốn cho khách hàng Nếu làm khách hàng tốn sớm tiền hàng khơng ưu đãi so với khách hàng toán hạn Như khơng khuyến khích khách hàng tốn sớm tiền hàng - Về việc thu hồi khoản nợ Trong vài năm gần đây, kinh tế có xuống có làm ảnh hưởng tới cơng tác bán hàng, làm cho sách bán hàng nới lỏng nhiều, tiến độ thu hồi nợ kéo dài làm ảnh hưởng tới nguồn vốn luân chuyển - Về việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho toàn sản phẩm tiêu thụ mà không tách riêng theo sản phẩm Điều làm cho cho việc xác định kết kinh doanh mặt hàng khơng xác - Về khoản trích lập dự phòng Cơng ty khơng thực trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… Như vậy, công ty bỏ qua nguyên tắc thận trọng kế tốn Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG NỘI DUNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG EXIM VIỆT NAM 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Hồn thiện hạch tốn bán hàng xác định kết kinh doanh vấn đề cần thiết mà Bộ Tài doanh nghiệp cần quan tâm thực kế toán thực phát huy tác dụng trở thành cơng cụ sắc bén phục vụ quản lý kinh tế Với đòi hỏi xúc thực tiễn, doanh nghiệp cần nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý, có hệ thống hạch tốn kế tốn cần hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị doanh nghiệp Để thực tốt vai trò u cầu việc hồn thiện cơng tác cho phù hợp với thay đổi kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý vấn đề cần thiết Không hoàn thiện vấn đề lý luận chung mà việc áp dụng kế toán vào doanh nghiệp phải nghiên cứu để ngày hoàn thiện Là phần hành công tác kế tốn Cơng ty, kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng việc quản lý cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, cung cấp thông tin kịp thời, trung thực đầy đủ giúp lãnh đạo công ty thấy thực tế hoạt động bán hàng, mặt mạnh, yếu từ có phương hướng tiếp tục đầu tư để phát triển Để đổi hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cách có hiệu trước hết phải đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán hành, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Một số giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Về chứng từ kế toán Các chứng từ sử dụng q trình ln chuyển có tồn định, thơng thường sai sót trình tự ký thiếu sót chữ ký Cơng ty cần ý để đảm bảo tính đắn, khách quan nghiệp vụ kinh tế, thuận lợi cho công tác quản lý - Về sách chiết khấu tốn Cơng ty nên đưa sách chiết khấu tốn hợp lý, hấp dẫn cho khách hàng khách hàng tốn sớm tiền hàng Để từ khuyến khích việc khách hàng toán sớm, rút ngắn thời gian luân chuyển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cho công ty - Về việc thu hồi khoản nợ Cần thực tốt công tác thu hồi nợ từ khách hàng, quản lý chặt chẽ vấn đề ghi chép thu hồi khoản nợ Cần xem xét chi phí lợi ích thực việc chiết khấu toán tìm tỷ lệ chiết khấu tốn hợp lý - Về việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí kinh doanh: Nếu phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng giúp cho cơng ty có nhận định tốt loại hàng hóa, sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hàng hóa tiếp tục kinh doanh khơng mang lại lợi nhuận Từ đó, nhà quản trị đưa chiến lược kinh doanh phù hợp - Về việc trích lập dự phòng Đối với lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Đến cuối kỳ kế tốn cơng ty nên xem lại giá loại hàng hóa tồn kho so với giá thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời Nếu cuối kỳ cơng ty nhận thấy giá trị thực Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hàng tồn kho thấp giá gốc hàng tồn kho dựa chứng đáng tin cậy giảm giá, cơng ty cần trích lập dự phòng giảm giá Cơng ty lập dự phòng giảm giá cho loại vật tư, hàng hóa Đối với lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Trên thực tế khơng phải khách hàng tốn có tốn chậm tốn hạn cho cơng ty Vì để chủ động việc sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo ngun tắc thận trọng cơng tác kế tốn phải trích trước dự phòng cho khoản nợ đòi chậm khơng thể thu hồi vào chi phí QLDN kỳ Bên cạnh cơng ty phải hạn nợ cho khách hàng thời hạn mà cơng ty cho thêm thời gian khách hàng phải chịu khoản lãi suất lãi suất vay ngân hàng Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua tồn nội dung trình bày trên, việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng thành công doanh nghiệp Làm tốt nghiệp vụ cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh khơng phản ánh trung thực, khách quan tình hình sản xuất kinh doanh DN mà giúp ích cho vấn đề quản trị doanh nghiệp, mở nhiều triển vọng cho doanh nghiệp Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam với q trình tìm hiểu cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh em thấy Công ty phát huy nhiều mặt mạnh, bên cạnh khơng tránh khỏi số mặt hạn chế Để khắc phục phần điểm chưa hoàn thiện, em xin đưa số ý kiến đóng góp với mục đích hồn thiện thêm phần kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Ý kiến hy vọng có tác dụng tốt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Do thực tế phong phú, đa dạng kinh doanh trình độ thời gian thực tập có hạn nên q trình thực đề tài khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, người làm công tác kế tốn Cơng ty TNHH Truyền Thơng Exim Việt Nam để chuyên đề hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn giáo Nguyễn Thu Hồi giúp đỡ anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Truyền Thông Exim Việt Nam giúp em nghiên cứu hoàn thành chuyên đề Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Kiều Hoa Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ... VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng xác định kết kinh doanh. .. VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 .Kế toán bán hàng. .. đầu Kết luận, Luận văn chia làm chương Chương 1: Lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: 75 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH truyền thông exim việt nam , 75 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH truyền thông exim việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn