64 thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty bảo hiểm hàng không đông đô

73 1 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, hình thành phát triển từ ý tưởng cá nhân, hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Ánh Nguyệt Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dương Cẩm An SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ .7 1.1 Giới thiệu khái quát bảo hiểm du lịch 11 1.1.1 Lịch sử đời phát triển bảo hiểm du lịch .11 1.1.2 Sự cần thiết bảo hiểm du lịch 14 1.1.3 Tác dụng bảo hiểm du lịch 16 1.1.3.1 Đối với cá nhân xã hội 16 1.1.3.2 Đối với ngành bảo hiểm .17 1.1.3.3 Đối với ngành du lịch 18 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM DU LỊCH .18 1.2.1 Bảo hiểm khách du lịch nước 19 1.2.1.1 Đối tượng bảo hiểm 19 1.2.1.2 Phạm vi bảo hiểm 19 1.2.1.3 Hình thức bảo hiểm 19 1.2.1.4 Số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm 20 1.2.1.5 Loại trừ bảo hiểm 22 1.2.1.6 Thủ tục trả tiền bảo hiểm 23 1.2.2 Bảo hiểm người nước du lịch việt nam 24 1.2.2.1 Đối tượng bảo hiểm 24 1.2.2.2 Phạm vi bảo hiểm 24 1.2.2.3 Số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm 25 1.2.2.4 Loại trừ bảo hiểm 25 1.2.2.5 Thủ tục trả tiền bảo hiểm 26 SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.2.3 Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước 27 1.2.3.1 Đối tượng bảo hiểm 27 1.2.3.2 Phạm vi bảo hiểm 28 1.2.3.3 Số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm 28 1.2.3.4 Loại trừ bảo hiểm 28 1.2.2.5 Thủ tục trả tiền bảo hiểm 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH BẢO HIỂM DU LỊCH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG ĐÔNG ĐÔ .32 2.1 Giới thiệu công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô 32 2.1.1 Giới thiều tổng công ty bảo hiểm hàng không (VNI) .32 2.1.2 Giới thiệu công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô 34 2.2 Tình hình kinh doanh Cơng ty bảo hiểm hàng không Đông Đô thời gian qua 35 2.3 Thực trạng Kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô 41 2.3.1 Vài nét thị trường bảo hiểm du lịch 41 2.3.2 Những thuận lợi khó khăn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm du lịch 45 2.3.2.1 Thuận lợi 45 2.3.2.2 Khó khăn 46 2.3.3 Tình hình kinh doanh bảo hiểm du lịch cơng ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô 47 2.3.3.1 Công tác khai thác 47 2.3.3.2 Công tác giám định bồi thường 50 2.4 Đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô 55 SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.4.1 Kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô 55 2.4.2 Những hạn chế tồn 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM DU LỊCH TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG ĐÔNG ĐÔ .59 3.1 Định hướng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô 59 3.1.1 Những biện pháp khắc phục khó khăn 59 3.1.2 Định hướng phát triển bảo hiểm du lịch thời gian tới 60 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch 60 3.2.1 Tăng cường khai thác bảo hiểm du lịch 60 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng 64 3.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất 66 3.2.4 Phòng chống trục lợi bảo hiểm 67 3.3 Một số kiến nghị 68 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước 68 3.3.2 Đối với hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 69 3.3.3 Đối với tổng công ty bảo hiểm hàng không .70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH: Bảo hiểm BHDL: Bảo hiểm du lịch BHCN: Bảo hiểm người CP: Chính phủ NBH: Nhà bảo hiểm QĐ: Quyết định STBH: Số tiền bảo hiểm TT: Thông tư UNWTO: Tổ chức du lịch giới VNI: Tổng công ty bảo hiểm hàng không VNI Đông Đô: Công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thống kê khách quốc tế đến việt nam tháng 12 năm 2017 Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn (2016 – 2017) Bảng 2.2: Bảng doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ bảo hiểm công ty bảo hiểm hàng không đông đô giai đoạn (2016 - 2017) Bảng 2.3: Kết doanh thu phí bảo hiểm gốc nhóm nghiệp vị năm 2016 -2017 Bảng 2.4: Số lượng khách du lịch nội địa (2013-2018) Bảng 2.5: Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (2013-2018) Bảng 2.6: Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không đơng Bảng 2.7: Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không đông đô Bảng 2.8: kết kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không đông đô SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ Sơ đồ : Cơ cấu tổ chức Phòng/ Ban nghiệp vụ công ty thành viên VNI thời điểm Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm VNI Đông Đô năm 2016 -2017 Biểu đồ 2.2: Số lượt khách du lịch nội địa Việt Nam Biểu đồ 2.3: Lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sự phát triển đất nước tốc độ tăng trưởng ngoạn mục kinh tế năm gần làm cho đời sống người dân cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng làm nảy sinh nhu cầu nghỉ ngơi, khám phá, giải trí, thư giãn ngành du lịch ngày phát triển mạnh kèm theo hội phát triển cho dịch vụ kèm hoạt động du lịch có bảo hiểm du lịch Bảo hiểm du lịch loại hình mẻ Việt Nam biết đến góc độ dịch vụ kèm theo hợp đồng du lịch loại giấy tờ cần thiếu để hoàn thành thủ tục làm hộ chiếu Vì vậy, đa số người chưa nhận thức hết tác dụng bảo hiểm du lịch chuyến hành trình Còn cơng ty bảo hiểm nói chung cơng ty bảo hiểm hàng khơng Đơng Đơ nói riêng, nghiệp vụ bảo hiểm du lịch chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu phí chưa quan tâm phát triển mức Trong trình thực tập công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô, em nhận thấy tiềm phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch, em chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng khơng Đơng Đơ” Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm Bảo hiểm du lịch Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác khai thác, doanh thu phí, quy trình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm du lịch Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô Ảnh hưởng định 106 – QĐ- 2008-VNIBHCN- Quy tắc biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế, định 142 – QĐSV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2008-VNI-BHCN- quy tắc biểu phí bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngồi, định 146 – QĐ- 2008-VNI-BHCN- quy tắc biểu phí bảo hiểm khách du lịch nước tơng ty Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích tài liệu số liệu liên quan đến việc triển khai sản phẩm bảo hiểm du lịch Khảo sát thực trạng khai thác, kết kinh doanh, quy trình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm du lịch cơng ty Xem xét tìm ưu nhược điểm tồn cơng tác triển khai từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ công ty Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan tình hình phát triển loại hình bảo hiểm du lịch thị trường Việt Nam, sở sâu nghiên cứu làm rõ tồn vướng mắc trình triển khai phát triển sản phẩm Cơng ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê,thu thập tổng hợp liệu: phương pháp thống kê thông tin, số liệu thu thập phục vụ cho việc lập bảng phân tích - Phương pháp phân tích: phương pháp dựa số liệu có sẵn để phân tích ưu, nhược điểm cơng tác kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm công ty nhằm hiểu rõ vấn đề nghiên cứu; từ tìm ngun nhân giải pháp khắc phục - Phương pháp so sánh: phương pháp dựa vào số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu số tương đối số tuyệt đối để tìm tăng giảm giá trị đó, giúp cho q trình phân tích tình hình khai thác kinh doanh, giám định, bồi thường trình khác Kết cấu luận văn tốt nghiệp SV: Dương Cẩm An Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Với phạm vi đề tài, sở nghiên cứu, phân tích ngồi lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục kí hiệu viết tắt, phụ lục, kết cấu đề tài luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung bảo hiểm du lịch Chương 2: Thực trạng kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô Em xin cảm ơn thầy mơn Tài Bảo hiểm – Học viện Tài Chính, đặc biệt giáo ThS Nguyễn Ánh Nguyệt giúp đỡ, hướng dẫn em anh chị nhân viên Công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế kinh nghiệm cá nhân hạn chế chắn luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến phê bình, góp ý thầy giáo để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Dương Cẩm An 10 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3.1.2 Định hướng phát triển bảo hiểm du lịch thời gian tới Theo tinh thần chung nhà nước, định “chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Thủ tướng phủ phê duyệt Quan điểm “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày cao cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” Với mục tiêu đến năm 2020, “du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chun nghiệp, có hệ thống sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm sắc văn hóa, dân tộc, cạnh tranh với nước khu vực giới” Do cơng ty bảo hiểm hàng khơng Đơng Đô trọng, phát triển đổi sản phẩm bảo hiểm du lịch để đáp ứng nhu cầu khách hàng Ngồi cơng ty bảo hiểm hàng khơng Đơng Đơ ln tích cực hồn thiện máy tổ chức, đưa sách hợp lý bồi thường thỏa đáng, kịp thời Ví dụ như: Mở rộng kênh, phương thức khai thác (tripcare), thay đổi mô hình tổ chức (thành lập phòng BH liên kết hoạt động theo trục dọc) nhằm khai thác tối đa nghiệp vụ qua kênh ngân hàng tổ chức tín dụng Mở rộng phân cấp khai thác, giao quyền cho phó giám đốc phụ trách tuân thủ đơn vị chủ động Lãnh đạo tổng công ty sát mặt hoạt động Đơn vị Các Ban, Văn phòng Chăm sóc khách hàng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho đơn thực nhiệm vụ 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch 3.2.1 Tăng cường khai thác bảo hiểm du lịch Thứ đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo sản phẩm bảo hiểm du lịch Có thể thực thơng qua việc thiết kế Panơ, aphích… đặt SV: Dương Cẩm An 59 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP địa điểm du lịch xe khách lại tuyến đường có khu du lịch để du khách có khái niệm ban đầu bảo hiểm du lịch, tuyên truyền quảng bá phương tiện thơng tin đại chúng, báo tạp chí du lịch, tạp chí dùng chuyến bay Cùng với việc thiết kế tờ rơi cẩm nang thu nhỏ bảo hiểm du lịch, tờ quảng cáo đặt công ty lữ hành, sân bay, nhà ga… nơi có nhiều khách du lịch để họ hiểu thêm sản phẩm có nhu cầu họ liên hệ với đại lý gần VNI Đông Đô Sản phẩm bảo hiểm du lịch sản phẩm mới, giai đoạn bước đầu triển khai cơng ty nên trích phần lớn kinh phí để thực công tác phụ trợ phục vụ cho việc khai thác đạt hiệu Thứ hai, tích cực tìm kiếm đẩy mạnh khai thác thị trường tiềm Thị trường tiềm du lịch thị trường tiềm bảo hiểm du lịch, người có khả du lịch đối tượng tiềm tham gia bảo hiểm du lịch, vậy, cần có cán trực tiếp khai thác cơng ty, xí nghiệp, quan…những nơi mà chế độ đãi ngộ cho nhân viên coi trọng họ có điều kiện thuận lợi tài Một đối tượng giới trẻ, người thích khám phá, thích tìm hiểu, có kế hoạch khai thác trường đại học, cao đẳng, trung học…do xu hướng tổ chức lịch theo lớp, theo nhóm học sinh sinh viên phổ biến Tuy nhiên, để thuyết phục họ tham gia bảo hiểm chuyện đơn giản, việc giới thiệu bảo hiểm có tác động định đến nhận thức họ sau trường họ thực có nhu cầu Thứ ba, Việc đẩy mạnh khai thác không dựa vào tuyên truyền quảng cáo, doanh nghiệp, lực lượng đại lý, cán khai thác lực lượng quan trọng công tác khai thác, nhiên nay, đại lý không tập trung vào ng SV: Dương Cẩm An 60 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hiệp vụ mà nhiều nghiệp vụ, chưa có chuyên sâu việc khai thác bảo hiểm du lịch, cần có chiến lược đào tạo đội ngũ thật động chuyên nghiệp, có đẩy mạnh công tác khai thác Thứ tư , Qua việc phân tích tình hình tham gia doanh thu loại hình bảo hiểm du lịch trên, nhận thấy số người tham gia bảo hiểm khách nước chiếm số đơng, sau đến khách du lịch nước ngồi số lượng khách nước ngồi, doanh thu phí thu cao doanh thu phí bảo hiểm nước thấp nhất, vậy, đoạn trường tiềm khách du lịch nước ngồi khách du lịch nước Việt Nam Hiện có văn pháp luật quy định bắt buộc mua bảo hiểm thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm chưa nhận thức tầm quan trọng bảo hiểm du lịch tâm lý người tham gia khơng thoải mái, họ có nhìn khơng tích cực bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm Vì vậy, cần tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia điều quan trọng việc thực dịch vụ hậu giám định bồi thường phân tích phần sau Riêng đối tượng khách du lịch nước ngồi vấn đề khơng phải nhận thức bảo hiểm họ coi bảo hiểm điều thiếu chuyến đi, nhiên đa phần số họ bảo hiểm nước họ trước đến Việt Nam họ chưa tin tưởng vào dịch vụ bảo hiểm Việt Nam, gây khó khăn lớn việc khai thác đối tượng Do để thu hút đối tượng này, công ty cần có qui chế rõ ràng rành mạch, tốt nên có tiếng Anh điều khoản, hợp đồng, tài liệu liên quan đến bảo hiểm du lịch để việc tiếp cận với họ dễ dàng Thứ năm Du lịch có tính thời vụ, dịch vụ kèm mang tính thời vụ, bảo hiểm du lịch Việt Nam nước nhiệt đới, có SV: Dương Cẩm An 61 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông Du lịch mùa khác tính chất hoạt động khác nhau, mùa nóng thường khách du lịch tham gia hoạt động sôi chèo thuyền, bơi lội, tắm biển…còn mùa lạnh thường du khách du lịch ngắm cảnh, du ngoạn Vì có tính chất khác nên cán khai thác cần có tư vấn khác cho khách hàng, từ họ lựa chọn hình thức tham gia phù hợp Điều thể chất lượng công tác khai thác Một điểm cần ý tính thời vụ Việt Nam nước giầu truyền thống dân tộc, hoạt động tín ngưỡng dân gian phong phú, phong tục tập quán, kỳ nghỉ lễ tết, 30-2, quốc khánh…những dịp hoạt động lịch sôi động, vậy, cán khai thác cần nắm thời gian địa điểm hoạt động để khơi dậy nhu cầu du lịch khách tăng thêm nguồn thu phí bảo hiểm Thứ sáu là, Việc phối hợp với cơng ty lữ hành có ý nghĩ lớn công tác khai thác, lẽ, khách du lịch có xu hướng du lịch theo tour tổ chức công ty lữ hành, vậy, việc công ty giới thiệu sản phẩm bảo hiểm công ty cho du khách họ tính bảo hiểm du lịch vào giá sản phẩm du lịch điều đạt hiệu khai thác cao, nhiên công ty lữ hành ngại việc mua bảo hiểm cho du khách giảm tính cạnh tranh giá cho sản phẩm du lịch họ, đó, cần có ưu đãi định cho công ty chiết khấu tiền hoa hồng cao, quan hệ công ty giới thiệu khách cho cho công ty lữ hành Thứ bảy, vấn đề thu hút khách du lịch tham gia BH tập thể với số lượng người tham gia lớn Giảm phí điều khơng thể tỷ lệ phí tài quy định không phép thay đổi, nhiên để khuyến khích khách hàng tham gia tập thể tặng quà, chiết khấu hợp đồng, tặng thêm SV: Dương Cẩm An 62 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP dịch vụ khu giải trí vé vào bể bơi,…Có thu hút khách tham gia bảo hiểm tập thể Thứ tám, Công nghệ thông tin phát triển nhanh Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin giúp giải nhiều vấn đề, công ty bảo hiểm việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt internet tạo hiệu định Ngày nay, hòm mail trở nên phổ biến, Web cá nhân, khách hàng tham gia bảo hiểm qua việc gửi mail theo mẫu yêu cầu bảo hiểm đến công ty mà không cần đến trực tiếp, điều giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho hai bên, có ý nghĩa khách hàng nước ngồi, nhiên việc sử dụng thận trọng dao hai lưỡi, dễ dẫn đến tình trạng trục lợi bảo hiểm 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng Sau thu phí từ phía khách hàng, có nghĩa ,lúc nhà bảo hiểm thực giao “sản phẩm” cho khách hàng, sản phẩm việc thực nghĩa vụ hợp đồng kí với khách hàng Việc thực nghĩa vụ sau khách hàng đóng phí, để nâng cao uy tín cơng ty, đem lại hài lòng cho khách hàng, giữ chân khách hàng cơng ty cần phải thực tốt cơng tác - Chăm sóc khách hàng Hợp đồng bảo hiểm tập hợp cam kết nhà bảo hiểm, nhiên khách hàng mua bảo hiểm không hiểu thực tế minh hưởng quyền lợi gì, đặc biệt hợp đồng theo nhóm, tập thể, vậy, cần có giải thích cặn kẽ điều khoản cho khách hàng để họ nắm rõ tự có biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất cho Do vậy, sau bán sản phẩm bảo hiểm, cần ghi rõ số điện thoại liên lạc nhân viên tư vấn để giải đáp thắc mắc khách hàng cách thấu đáo SV: Dương Cẩm An 63 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đối với công ty lữ hành, công ty, tổ chức bạn hàng quen cơng ty cần có quan tâm tặng quà vào dịp lễ tết, dịp khai trương, nói chung có việc làm cụ thể để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng - Giám định tổn thất Khách du lịch người tạm rời nơi cư trú thường xuyên để đến vùng đất Do vậy, khó khăn cho họ việc đối mặt với rủi ro tổn thất, kịp thời nhanh chóng cán bảo hiểm nguồn động viên để họ vững tâm Để nâng cao chất lượng công tác giám định, cần thực số biện pháp sau đây: Thứ nhất, Cán giám định cần phải nắm vững nghiệp vụ bảo hiểm mà cần có kiến thức sức khoẻ, y khoa để đánh giá tình trạng thực tế người bảo hiểm cách xác nhất, mà khơng dựa hoàn toàn vào sở khám chữa bệnh, bên cạnh đó, cần có kỹ cảnh sát điều tra trường hợp thiệt hại liên quan đến tài sản, hành lý người bảo hiểm, để làm điều này, cơng ty cần có cán chuyên môn chuyên làm công tác giám định Hiện cán chi nhánh văn phòng tham gia việc khai thác giám định, điều làm giảm tính chun mơn hố cơng việc giảm tính chun nghiệp cơng tác giám định khai thác Thứ hai, Sự kịp thời bảo hiểm quan trọng ,bảo hiểm du lịch lại phải coi trọng hơn, khách du lịch xa nơi cư trú thường xuyên thời gian không cho phép họ lại lâu, xảy tai nạn, xảy cố người bảo hiểm, nhận thông báo cần cử cán đến trường để giám định, liên kết với quan công an, sở y tế nơi gần để kịp thời giải tình cấp bách - Giải bồi thường SV: Dương Cẩm An 64 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Về vấn đề thủ tục trả tiền bảo hiểm Hiện người bảo hiểm muốn nhận tiền bồi thường phải đến văn phòng, chi nhánh hay công ty Tuy nhiên, trường hợp người bảo hiểm không may bị tử vong hay thương tậy nặng, việc đến văn phòng nhận tiền phần ý nghĩa bảo hiểm, vậy, trường hợp cần cử cán mang tiền bồi thường, vừa mang ý nghĩa chi trả vừa có ý nghĩa thăm hỏi động viên 3.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất Việc đề phòng hạn chế tổn thất mang lại ý nghĩa cho không công ty bảo hiểm, cho khách hàng tham gia mà mang ý nghĩa xã hội sâu sắc Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm du lịch VNI Đông Đô khơng phải lớn, nhiên, có câu : “Phòng bệnh chữa bệnh” vậy, làm tốt cơng tác có lợi cho cơng ty nhiêu thời gian tới công ty nên đưa thêm kinh phí vào việc đề pòng hạn chế tổn thất Cụ thể như:  Chi hỗ trợ cho ngành giao thông công cộng giao thông phục vụ khu du lịch hay giao thông để đến điểm du lịch: góp kinh phí nâng cấp biển báo nguy hiểm, biển cấm, biển dẫn, hệ thống lan can kiểm tra độ an toàn phương tiện giao thơng để có kiến nghị với quan cơng an phương tiện khơng đủ an tồn  Chi hỗ trợ cho cơng tác y tế khu du lịch việc tăng thêm thuốc men, dụng cụ y tế cứu chữa kịp thời, ngành y tế nơi có địa điểm du lịch kiểm tra thường xuyên việc vệ sinh an toàn thực phẩm, phát mầm bệnh  Chi hỗ trợ xây dựng trạm cứu hộ điểm đen có nguy gặp huy hiểm cao Kết hợp với khu du lịch thành lập đội động việc cứu nạn, đảm bảo an toàn tối đa cho khách du lịch hạn chế tổn thất xảy Đặc biệt du lịch biển, sơng, suối cần có phao cứu hộ, thuyền cứu hộ để đảm bảo cứu hộ kịp thời Trang bị thêm thiết bị cứu SV: Dương Cẩm An 65 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hoả, bình chữa cháy, cho địa điểm du lịch Chi thêm cho hoạt động truyền thông tuyên truyền cơng tác phòng cháy chữa cháy, cơng tác tự bảo đảm an toàn cho khách du lịch Để tránh rủi ro xảy không nhận thức nguy hiểm Những biện pháp đề cập không phục vụ riêng cho cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất bảo hiểm du lịch mà cho nhiều nghiệp vụ khác bảo hiểm kết hợp người, bảo hiểm tai nạn 24/24…vì Có thể tính tốn hiệu cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm du lịch: Lợi nhuận nghiệp vụ/chi phí đề phòng hạn chế tổn thất nghiệp vụ Tức đồng chi phí đề phòng hạn chế tổn thất tạo đồng lợi nhuận nghiệp vụ Tuy nhiên việc tính hiệu cần tính đến độ trễ thời gian khoản chi thường phát huy tác dụng năm sau 3.2.4 Phòng chống trục lợi bảo hiểm Vấn đề xúc tất nghiệp vụ cơng ty bảo hiểm tình trạng trục lợi bảo hiểm, phân tích, trục lợi xảy gây tổn thất khơng nhỏ cho cơng ty bảo hiểm, hình thức trục lợi chủ yếu diễn khâu giám định tổn thất Có thể nguyên nhân từ đạo đức người bảo hiểm nhiều vụ trình độ chuyên môn đạo đức cán giám định Do đó, để đề phòng đến mức tối đa, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn cho cán giám định cần có tập huấn đạo đức cho cán này, hết việc gắn trách nhiệm họ với công ty, công ty gặp tổn hại thân họ bị thiệt Cần có chế độ khen thưởng với đơn vị, q trình giám định phát có trục lợi bảo hiểm đồng thời phải có hình thức xử phạt xác đáng để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán giám định SV: Dương Cẩm An 66 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Việc phân cấp bồi thường để hạn chế tình trạng trục lợi khách hàng để hạn chế thông đồng cán giám định bồi thường với khách hàng, nhiên, lúc nơi cần kiểm tra kiểm soát cơng ty cách chặt chẽ có hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm cách tối đa 3.3 Một số kiến nghị Để tạo điều kiện phát triển nghiệp vụ khơng dựa vào nỗ lực cơng ty mà cần có tạo điều kiện từ bên ngồi Do đó, bên cạnh giải pháp nâng cao kết hiệu cho nghiệp vụ nha nước, quan ban ngành liên quan phải hỗ trợ cho công ty triển khai nghiệp vụ 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước Luật kinh doanh bảo hiểm đời tạo điều kiện lớn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Tuy nhiên , vấn đề vướng mắc việc chậm ban hành có quy định hướng dẫn cụ thể , gây lúng túng cho cơng ty q trình thực hiện, mặt khác luật kinh doanh bảo hiểm có điểm chưa hợp lý, phù hợp với thực tế, đề văn qui định thiết phải có hợp tác quan ban hành nhà bảo hiểm để văn sâu vào thực tế hoạt động kinh doanh hơn, mặt khác việc nghiên cứu cần thực nhanh chóng để văn hướng dẫn kịp thời, theo kịp với xu hướng phát triển Củng cố mạnh mẽ vai trò vụ bảo hiểm trực thuộc tài việc kiểm tra giám sát hoạt động công ty bảo hiểm, giám sát việc thực qui tắc tài kế tốn theo chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát nhà nước, đảm bảo công cạnh tranh lành mạnh công ty bảo hiểm Trong quy tắc bảo hiểm du lịch nên có thêm phần bảo hiểm trách nhiệm dân khách du lịch người thứ ba Bởi lẽ, chuyến hành trình SV: Dương Cẩm An 67 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP mình, khách du lịch gây thiệt hại cho người thứ ba, gây thiệt hại cho cảnh quan môi trường gí trị nhân văn, Điều bảo đảm an toàn cho du khách Về số tiền bảo hiểm Bộ tài qui định số tiền bảo hiểm tối đa 10.000USD hay 100.000.000VNĐ đưa từ năm 1993, để phù hợp với tình hình mà chi phí tăng số tiền nên qui định cao Để đảm bảo việc tham gia bảo hiểm thực mang lại lợi ích cho người tham gia Nhà nước nên có quy định bắt buộc có bảo hiểm du lịch người nước đến Việt Nam, chưa có bảo hiểm cần mua bảo hiểm Việt Nam, để đảm bảo an toàn cho họ việc chi trả kịp thời nhanh chóng 3.3.2 Đối với hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Du lịch bảo hiểm du lịch có mối quan hệ tương hỗ với nhau, phát triển du lịch sở để phát triển loại hình bảo hiểm du lịch Vì vậy, kiến nghị với ngành du lịch vài vấn đề sau: Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển cụ thể lâu dài Trong phải tập trung nghiên cứu đưa sản phẩm du lịch độc đáo, vừa đa dạng đặc trưng Việt Nam, sở phát huy tiềm giá trị nhân văn cảnh quan thiên nhiên, để thu hút khách đến nhiều lần nghỉ ngơi dài ngày Đồng thời phải có phối hợp nhịp nhàng ngành, vùng, địa phương tao môi trường văn minh hấp dẫn du khách Thứ hai, cần có chiến lược quảng bá tuyên truyền hình ảnh Việt Nam đến bạn bè giới Mới đây, ngành du lịch thành công việc quảng bá hình ảnh Việt Nam kênh truyền hình CNN, tời gian tới cần có nhiều dự án Thứ ba, nguồn nhân lực vấn đề quan trọng bở ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng sản phẩm du lịch Vì vậy, ngành cần có SV: Dương Cẩm An 68 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sách nâng cao trình độ cho người làm du lịch Từ nâng cao chất lượng phục vụ Thứ tư, ngành du lịch cần có quan tâm đến bảo hiểm du lịch coi dịch vụ kèm hữu hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đảm bảo chuyến du lịch an toàn tiêu chí để thu hút khách du lịch Ngành thực bắt buộc cơng ty du lịch mua bảo hiểm cho khách du lịch, khuyến khích khách mua bảo hiểm du lịch khu du lịch, hay bán bảo hiểm kèm theo vé vào điểm du lịch 3.3.3 Đối với tổng công ty bảo hiểm hàng không  Tổng công ty nên phối hợp tham gia chương trình đào tạo, nâng cao trình độ cho cán quản lý, nhân viên, đại lý kinh doanh bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm, ngoại ngữ, tin học…  Tăng cường hợp tác với hệ thống ngân hàng thông qua dịch vụ thu tiền, khuyến khích tốn, sử dụng dịch vụ chuyển tiền tự động qua hệ thống ngân hàng  Tiếp tục trì nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cán bộ,nhân viên phải suy nghĩ, hành động biết chia khó khăn với khách hàng, tư vấn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, phải thực nghiêm túc phương châm “Vững niềm tin - Chắc tương lai”  Mở rộng công tác dịch vụ khách hàng: Tổng cơng ty xem xét làm dịch vụ hậu cho khách hàng tham gia bảo hiểm không xảy kiện bảo hiểm thời gian hợp đồng Đây cách thể quan tâm Tổng công ty, đồng thời khách hàng thấy tơn trọng, tín nhiệm, đáng tin cậy Tổng công ty  Tổng công ty cần trọng hơn công tác quảng cáo, nên tăng cường quảng cáo qua truyền hình, đài phát tài trợ cho SV: Dương Cẩm An 69 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP giải đấu thể thảo, sân chơi truyền hình, chương trình từ thiện,… Đây cách quảng cáo hiệu quả, vừa quảng bá hình ảnh tổng cơng ty lại vừa tăng thêm uy tín Tổng cơng ty thị trường SV: Dương Cẩm An 70 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Bảo hiểm hoạt động tài xuất từ lâu trình phát triển kinh tế Việt Nam, nhiên, khác với ngành ngân hàng, bảo hiểm mẻ người dân Hầu hết họ biết đến bảo hiểm qua loại bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba, bảo hiểm vật chất xe…Nhưng công ty bảo hiểm nghiệp vụ thường có tỷ lệ bồi thường cao, lợi nhuận thu hạn chế Còn nhiều nghiệp vụ khác bảo hiểm mẻ nhiên lại có tiềm phát triển lớn, có bảo hiểm du lịch Qua việc phân tích luận, cho ta thấy nhìn tổng quan bảo hiểm du lịch, tác dụng chuyến hành trình Mặt khác, luận cung cấp cho nhà bảo hiểm, đặc biệt công ty bảo hiểm hàng không Đong Đơ nhìn triển vọng nghiệp vụ cần có quan tâm đầu tư mức cho nghiệp vụ Nếu đạt điều này, tức mục đích luận đạt Tuy nhiên, sinh viên kiến thức thực tế hạn chế, luận có nhiều điểm chưa thật hợp lý, em mong nhận đuợc góp ý thầy giáo, đặc biệt giáo- TS Nguyễn Ánh Nguyệt để em hồn thành chuyên đề cách tốt SV: Dương Cẩm An 71 Lớp: CQ52/03.01 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ sơ lực Công ty Bảo hiểm Hàng Không Đông Đơ Giáo trình Bảo hiểm phi nhân thọ Chủ biên: TS Đồn Minh Phụng Nhà xuất Tài năm 2010 Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp bảo hiểm Chủ biên: PGS.TS Hoàng Trần Hậu ThS Võ Thị Pha Nhà xuất Tài năm 2010 Quyết định 106 – QĐ- 2008-VNI-BHCN- Quy tắc biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế, Quyết định 142 – QĐ- 2008-VNI-BHCN- quy tắc biểu phí bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngồi, Quyết định 146 – QĐ- 2008-VNI-BHCN- quy tắc biểu phí bảo hiểm khách du lịch nước tông ty Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 Tạp chí: - Bảo hiểm - Tài - Nghiên cứu kinh tế - Tổng cục thống kê Trang web: www.vni.com.vn www.google.com http://vietnamtourism.gov.vn SV: Dương Cẩm An 72 Lớp: CQ52/03.01 ... chung bảo hiểm du lịch Chương 2: Thực trạng kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không Đông Đô Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo. .. thác nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không đơng Bảng 2.7: Tình hình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm hàng không đông đô Bảng 2.8: kết kinh doanh nghiệp vụ bảo. .. công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô 34 2.2 Tình hình kinh doanh Cơng ty bảo hiểm hàng không Đông Đô thời gian qua 35 2.3 Thực trạng Kinh doanh bảo hiểm du lịch công ty bảo hiểm Hàng không
- Xem thêm -

Xem thêm: 64 thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty bảo hiểm hàng không đông đô , 64 thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại công ty bảo hiểm hàng không đông đô

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn