63 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp vĩnh phú

148 1 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú” cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Nếu có sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Đỗ Thị Hồng Anh SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC STT Chữ viết tắt SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định DNSX Doanh nghiệp sản xuất DNTM Doanh nghiệp thương mại BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội 10 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 11 TK Tài khoản 12 HH Hàng hóa 13 TP Thành phẩm 14 DTTC Doanh thu tài 15 CPTC Chi phí tài 16 CPBH Chi phí bán hàng 17 CPQLDN SV: Đỗ Thị Hồng Anh Chữ viết thường Chi phí quản lý doanh nghiệp Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC HÌNH SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn Chúng ta sống năm đầu kỷ XXI - Thế kỷ có thay đổi sâu sắc hình thái kinh tế trị - Thế kỷ bùng nổ khoa học, công nghệ mà đỉnh cao kỹ thuật lượng, nguyên tử, điện tử tin học Đặc biệt thời gian qua sau nước XHCN Đông Âu tan vỡ - xu hướng đối thoại hợp tác kinh tế nhân tố tích cực thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế toàn giới quốc gia chậm phát triển Trong năm qua, với phát triển toàn nhân loại, dân tộc ta lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ngày, khắc phục khó khăn, tâm hồn thành đổi kinh tế đất nước, nhằm nhanh chóng phát triển kinh tế Việt Nam sớm hoà nhập kinh tế quốc gia khu vực, đặc biệt sau nỗ lực gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế WTO Thực tế sau nhiều năm thực chuyển dịch từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước đến nay, mặt kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi to lớn trở thành kinh tế có tốc độ phát triển cao Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Ngoài việc liên quan tới cơng tác quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng tới nguồn tài quốc gia: Thuế, khoản nộp ngân sách khác, Kế tốn mơn khoa học quản lý, kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp giúp nhà quản lý đưa định thích hợp Hạch tốn kế tốn hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, trình quan sát ghi nhận, hệ thống SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hoá xử lý tượng kinh tế phát sinh góc độ tiền tệ, hạch tốn kế tốn quản lý hoạt động doanh nghiệp thực tốt cơng tác kế tốn tổ chức khoa học hợp lý Trên sở vận dụng lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng học trường vào tình hình thực tế cơng ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, giúp dỡ tận tình giáo TS Nguyễn Thu Hồi cán phòng kế tốn Cơng ty, em tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Đây thời gian nhà trường tạo điều kiện cho học sinh củng cố kiến thức học, đồng thời bổ sung nâng cao kiến thức thực tế Xuất phát từ em sâu vào nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú ” - Đối tượng mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở lý luận thực tế tìm hiểu Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, em có tìm hiểu sâu kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, để từ đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt được, hạn chế tồn nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Phạm vi nghiên cứu Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Nguồn tài liệu thu thập trình thực tập đơn vị làm xác định kết kinh doanh Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lý luận với cách tiếp cận số liệu thông tin thực tế thu thập cơng ty, từ đánh giá đưa kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện nội dung công tác bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Do phạm vi đề tài tương đối rộng, kinh nghiệm thực tế hạn chế thời gian tiếp xúc với công việc chưa nhiều nên cố gắng luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo cô giáo TS Nguyễn Thu Hồi anh chị phòng tài kế tốn cơng ty để đề tài hồn thiện thực có ích cho kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Em xin chân thành cảm ơn! SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Bán hàng xác định kết bán hàng Hàng hóa vật phẩm doanh nghiệp mua để bán phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng xã hội Bán hàng quy trình bên bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Kết bán hàng số chênh lệch doanh thu chi phí kinh doanh liên quan đến trình bán hàng bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán Ý nghĩa trình bán hàng xác định kết bán hàng: Quá trình bán hàng chia thành nhiều giai đoạn, song tập trung chủ yếu vào khâu chi phí bán hàng Chi phí chi để có số hàng đem bán Phần chênh lệch doanh thu chi phí kết bán hàng biểu qua lợi nhuận Kết bán hàng phận quan trọng kết kinh doanh doanh nghiệp Hàng hố bán nhanh chóng làm tăng vòng quay vốn, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải chi phí, đảm bảo lợi nhuận Kết bán hàng trình bán hàng có mối quan hệ nhân với Vì tổ chức trình bán hàng tốt sở để có kết bán hàng cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động, tăng luân chuyển hàng hoá kỳ, đem lại kết cao kinh doanh Kết tiêu thụ phân phối cho chủ sở SV: Đỗ Thị Hồng Anh Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hữu, nâng cao đời sống người lao động thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Bên cạnh kết bán hàng tiêu tài quan trọng thể rõ nét hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Nếu tình hình tài tốt, doanh nghiệp có điều kiện tham gia thị trường vốn, nâng cao lực tài Hơn nữa, thơng qua q trình bán hàng đảm bảo cho đơn vị khác có mối quan hệ mua bán với doanh nghiệp, thực kế hoạch sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền hàng, làm cho kinh tế ổn định phát triển Kết hoạt động bán Tổng doanh = thu Giá vốn hàng - Chi phí bán hàng - chi phí quản lý hàng bán hàng xuất bán doanh nghiệp 1.1.2 Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng xác định kết bán hàng Đối với doanh nghiệp việc tiêu thụ hàng hóa vấn đề vơ quan trọng, định q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi thơng qua tiêu thụ mặt tính chất hữu ích hàng hóa xã hội thừa nhận, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mặt khác có khả bù đắp chi phí bỏ q trình kinh doanh có lợi nhuận Nếu hàng hóa tiêu thụ nhanh tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tránh ứ đọng vốn, giảm thiểu sử dụng nguồn vốn hiệu vốn vay, vốn chiếm dụng, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, có điều kiện để thực tái mở rộng Ngoài quan hệ với doanh nghiệp khác, việc tiêu thụ hàng nhanh chóng thể nỗ lực thân doanh nghiệp việc đáp ứng nhu cầu khách hàng số lượng, chủng loại, mẫu mã thời gian đáp ứng Mặt khác đơn vị có khả tốn cao nhanh với đơn vị bán hàng, điều góp phần làm tăng uy tín doanh nghiệp 10 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 10 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VĨNH PHÚ 3.1 Yêu cầu nguyên tắc việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng 3.1.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trong điều kiện kinh tế thị trường ln có đổi mới, phát triển đặc biệt cạnh tranh gay gắt, khốc liệt nay, doanh nghiệp mở ngày nhiều, đối thủ ngày mạnh Để đứng vững thị trường công ty phải đổi trang thiết bị , kỹ thuật , nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ để tìm phương hướng tối ưu cho phát triển Kế tốn cơng cụ quan trọng quản lý, đòi hỏi ln đổi hoàn thiện để đáp ứng tốt vai trò Vì phải có cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đảm bảo cho việc cung cấp thông tin kịp thời, xác, giúp nhà quản lý nắm rõ tình hình kinh doanh thực tế lỗ hay lãi công ty để đưa định kinh doanh xác Hồn thiện kế tốn bán hàng hệ thống chứng từ, quy trình xử lý luân chuyển chứng từ hoàn thiện, nâng cao tính pháp lý, tạo điều kiện tốt cho việc kiểm tra kế tốn, giảm thiểu rủi ro cho cơng ty Chẳng hạn chứng từ không hợp lệ, không đầy đủ chữ ký dẫn đến khơng thu hồi nợ, gây thất cho cơng ty Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định 134 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 134 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kết bán hàng giúp ban giám đốc có thơng tin xác, phản ánh tình hình bán hàng xác định kết kinh doanh mà vào ban giám đốc đưa định phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty 3.1.2 Ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng: Để hoàn thiện, kế toán bán hàng cần phải quán triệt nguyên tắc sau: + Hoàn thiện phải dựa sở tơn trọng chế độ kế tốn Chế độ kế tốn kim nam cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp + Hoàn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Đặc điểm doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh, hình thức pháp lý, đặc điểm tổ chức máy quản lý chi phối trực tiếp đến q trình kế tốn hình thức kế tốn doanh nghiệp Vì việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp yêu cầu cần thiết + Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí tăng doanh thu Mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận Mà muốn tăng lợi nhuận phải sử dụng tiết kiệm chi phí tăng doanh thu Mặt khác hồn thiện để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, việc hồn thiện khơng thể tách rời với việc tiết kiệm chi phí tăng doanh thu + Ngồi hồn thiện phải đáp ứng thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý 3.2 Phương hướng Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Dưới góc độ sinh viên lần làm quen với cơng tác kế tốn thực tế doanh nghiệp thương mại, với kiến thức 135 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 135 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài học trường mong muốn góp phần bổ sung, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cơng ty, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm khắc phục hạn chế nêu  Thứ nhất, quản lí hàng hóa: Cuối năm, kế tốn kho nên thực việc kiểm kê kho hàng hóa để kịp thời phản ánh xử lí hao hụt hàng hóa kho Đồng thời việc đảm bảo cơng tác kế tốn cơng ty thực chặt chẽ, nguyên tắc chế độ quy định, giúp quản lí tốt hàng hóa chất lượng số lượng, đảm bảo đầy đủ số lượng hàng cho hợp đồng theo thời hạn Công ty cần lập kế hoạch phân phối hàng cho chi nhánh hợp lý phù hợp với doanh thu mang lại chi nhánh, tránh để tình trạng thiếu hàng số nơi ảnh hưởng đến kết bán hàng doanh nghiệp Cuối năm tài chính, cơng ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để phán ánh xác giá trị vật tư, hàng hóa tồn kho đồng thời tránh thiệt hại, rủi ro mặt tài xảy việc hàng hóa bị giảm giá bị tồn đọng, phẩm chất, hư hỏng Mức trích lâp dự phòng giảm giá hàng tồn kho = Lượng vật tư, hàng hóa thực tế tồn kho thời điểm báo cáo Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế tốn x - Giá trị thực hàng tồn kho Khi doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán hạch toán sau: Nợ TK 632 Có TK 2294 Ví dụ: Cuối năm 2016, cơng ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú kiểm kho thấy tồn đọng 100 thép tròn trơn có tượng bị han gỉ ( giá gốc 13300 đồng/kg), cơng ty tiến hành ước tính giá trị thực 136 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 136 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lơ hàng 10 000 đồng/kg Cơng ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho = 100000 x ( 13 300 – 10 000) = 330 000 000 đồng Kế toán hạch tốn sau: Nợ TK 632 Có TK 2294 330 000 000 330 000 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 632, TK 229  Thứ hai, việc luân chuyển chứng từ sổ sách kế toán Về vấn đề cơng ty nên có số biện pháp cụ thể để việc luân chuyển chứng từ từ phòng ban sớm hơn, q trình hạch tốn nghiệp vụ phát sinh kịp thời, đảm bảo cho việc nắm bắt thông tin kinh tế cập nhật hơn, đầy đủ Cụ thể: - Chứng từ từ phòng ban: kho, phòng kinh doanh, chuyển đến phòng kế toán phải cập nhật kiểm tra thường xuyên sau phát sinh đơn đặt hàng - Chứng từ từ cửa hàng cần phải chuyển thường xun, nhanh chóng phòng kế tốn cơng ty - Đặc biệt hàng ngày có nghiệp vụ phát sinh nhân viên kế toán phải tiến hành hạch toán theo dõi thường xuyên Tránh trường hợp chứng từ đến từ hôm trước hôm sau nhập Như bị bỏ sót lặp lại nghiệp vụ Cơng ty lập chứng từ theo mẫu riêng để thực việc ghi chép tỉ mỉ rõ ràng Để đảm bảo số liệu ghi sổ sách kế toán, yêu cầu kế toán cần phải thực tốt hạch toán ban đầu quản lý chặt chẽ chứng từ gốc  Thứ ba, quản lý công nợ với khách hàng: Công ty cần quản lý sát khoản nợ phải thu với khách hàng nhắc nhở khách hàng trả nợ đên hạn tốn Cuối năm tài chính, cơng ty nên trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 137 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 137 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khoản nợ hạn nhằm đảm bảo ngun tắc thận trọng cơng tác hạch tốn kế toán giúp giảm thiểu rủi ro mặt tài cơng ty thiệt hại thực tế xảy Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ hạn toán sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 75% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên Khi doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, kế tốn hạch tốn sau: Nợ TK 642 Có TK 2294 Ví dụ: Cuối năm 2016, Cơng ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú nhận thấy khoản nợ phải thu khách hàng Xí nghiệp khí Tráng Thùy qua hạn tốn tháng chưa thu hồi được, tổng giá trị phải nợ thu 275 000 000 đồng Cơng ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau: Mức trích lập dự phòng = 275 000 000 x 30% = 82 500 000 đồng Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 642 82 500 000 Có TK 2293 82 500 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 642, TK 229  Thứ tư, sách bán hàng: Trong thời điểm để bán sản phẩm hàng hóa, doanh nghiệp, cơng ty khơng ngừng tìm phương thức bán hàng phong phú đa dạng để sản phẩm, hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, cơng ty nên áp dụng nhiều hình thức bán hàng bán hàng trực tuyến, khuyến khích hình thức bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp….Cơng ty nên áp dụng sách bán hàng có chiết khấu thương mại tiến hành chiết khấu toán cho khách hàng toán sớm tiền hàng chiết khấu thương mại với đơn đặt hàng lớn khách hàng quen thuộc 138 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 138 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đối với khách hàng tốn sớm tiền hàng, cơng ty nên tiến hành chiết khấu toán cho khách hàng Điều đẩy nhanh công tác thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn gây khó khăn cho việc quay vòng vốn doanh nghiệp Khi Cơng ty phải quy định tỷ lệ chiết khấu toán cho thời hạn cụ thể: Giả sử khách hàng tốn tiền vòng tuần hưởng chiết khấu 2%, toán vòng 15 ngày hưởng chiết khấu 1%, …tức thời hạn tốn ngắn hưởng chiết khấu lớn Chi phí cho chiết khấu toán hạch toán vào TK 635 – Chi phí tài Khi doanh nghiệp tiến hành hạch toán chiết khấu toán Nợ TK 635 Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 131 Khoản chiết khấu thương mại làm giảm doanh thu để kích thích người mua với khối lượng lớn - Hạch toán chiết khấu thương mại: Nợ TK 521 Nợ TK 3331 Có TK 131  Ví dụ: Ngày 1/11/2014 cơng ty bán cho Cơng ty TNHH Hồng Trường Phú Thọ hàng hốc loại với tổng trị giá 500 000 000 đồng , thuế GTGT 10%, Hồng Trường Đã tốn qua ngân hàng, cơng ty có sách chiết khấu thương mại mua hàng hóa có tổng trị giá 1000 triệu đồng chiết khấu thương mại 2% , tốn sớm vòng ngày chiết khấu toán 1%, kế toán hạch toán sau: 139 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 139 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Căn chứng từ: hóa đơn GTGT, giấy báo có, kế tốn ghi nhận doanh thu bán hàng: Nợ TK 1121 650 000 000 Có TK 5111 500 000 000 Có TK 3331 150 000 000 Kế toán ghi nhận khoản chiết khấu thương mại: Nợ TK 521 Nợ TK 3331 30 000 000 000 000 Có TK 1121 33 000.000 kế tốn ghi nhận khoản chiết khấu toán Nợ TK 635 Có TK 1121 470 000 470 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 511, TK 333, TK 112, TK 521, TK 635  Thứ năm, phương thức quản lý chi phí: Trong q trình quản lý chi phí, nhằm quản lý chặt chẽ tiết kiệm chi phí kinh doanh, loại chi phí kiểm sốt công ty, công ty nên phân bổ theo dõi chi phí tiêu định theo doanh thu cho loại sản phẩm bán Chi phí thu mua hàng hàng hóa phải hạch tốn vào trị giá hàng nhập kho mà khơng hạch tốn vào chi phí bán hàng để thể chất giá trị hàng xuất bán Ví dụ: Ngày 01/11/2016, cơng ty Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú nhâp lô hàng từ Đức về, giá CIF cảng Hải Phòng 100 000 EUR, thuế nhập 10%, thuế GTGT hàng nhập 10%, chi phí vận chuyển từ Hải Phòng kho 500 000 đồng (trong thuế GTGT 10%), tỷ giá ngày 01/11/2016 25 100 đồng/EUR 140 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 140 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Trị giá hàng nhập kho = 100 000 x (1 + 10%) x 25 100 + 000 000= 766 000 đồng Kế toán định khoản sau: Nợ TK 1561 761 000 000 Nợ TK 1562 000 000 Nợ TK 133 Có TK 331 Có TK 3333 Nợ TK 133 Có TK 33312 500 000 510 000 000 251 000 000 276 100 000 276 100 000 Sau hạch toán, nghiệp vụ phản ánh vào sổ TK 156, TK 133, TK 331, TK 333  Thứ sáu, kế toán quản trị: Trong điều kiện kinh doanh nay, cơng ty vận dụng kế tốn quản trị việc lập thêm báo cáo hoạt động kinh doanh theo số đảm phí, báo cáo mang tính nội Biến phí gồm: tổng giá vốn hàng bán, chi phí bao bì, bao gói hàng… Định phí gồm: chi phí tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo… Nhìn vào báo cáo giúp cho người quản lý biết doanh thu bán hàng có đủ để bù đắp tổng chi phí phát sinh kỳ hay khơng, số đảm phí cho thấy lợi nhuận gộp có đủ bù đắp tổng định phí phát sinh hay khơng, từ có biện pháp điều chỉnh tổng định phí nhiều khơng hợp lý Ngồi cơng ty vận dụng thơng tin thích hợp kế tốn quản trị cung cấp vào việc định kinh doanh như: có nên tiếp tục hay loại bỏ kinh doanh sản phẩm đó, thực tế nhiều ban lãnh đạo công ty phải đứng trước định có nên tiếp tục hay ngừng kinh doanh mặt hàng hiệu quả, so sánh phương án kinh doanh, 141 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 141 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thấy phương án hiệu hơn, rút khoản thu, chi, chênh lệch phương án, từ đưa định đắn Lãi biến phí = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm – Chi phí biến đổi Lợi nhuận trước thuế = Lãi biến phí - Định phí Ví dụ: Cơng ty Cổ phần vật tư Tổng hợp có báo cáo thu nhập quý 1/2017 sau: ( đơn vị tính : đồng) Chỉ tiêu Số tiền 71 200 000 000 33 100 000 000 39 100 000 000 15 200 000 000 23 900 000 000 Doanh thu Biến phí Lãi biến phí Định phí Lợi nhuân trước thuế Ban giám đốc có phương án thay đổi phương pháp tiếp thị, điều làm tăng chi phí quảng cáo bán hàng thêm 500 000 000 Theo phương án doanh thu tăng 20% Ban giám đốc có nên định tăng chi phí quảng cáo khơng? Nếu thực thay đổi phương pháp tiếp thị, báo cáo thu nhập cơng ty quý 2/2016 sau: ( đơn vị tính : đồng) Chỉ tiêu Số tiền 85 440 000 000 33 100 000 000 52 340 000 000 15 700 000 000 17 140 000 000 Doanh thu Biến phí Lãi biến phí Định phí Lợi nhuân trước thuế Theo báo cáo thu nhập dạng lãi biến phí ta nhận thấy mặc định phí tăng góp phần làm tăng doanh thu nhiên phần doanh thu tăng lên khơng đủ bù đắp cho phần tăng định phí, lợi nhuận trước thuế quý giảm so vơi quý Vì vậy, ban giám đốc không nên định thay đổi phương pháp tiếp thị  Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: 142 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 142 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp gồm nhiều khoản khác nhau, phân chia thành định phí biến phí Khi lập dự tốn, khoản chi phí phải vào dự tốn tiêu thụ, dự tốn chi phí sản xuất nhân tố khác ảnh hưởng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp như: Phương thức bán hàng, phương thức quản lý, địa điểm kinh - doanh, nơi tiêu thụ Đối với biến phí bán hàng dự tốn vào khối lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá biến phí đơn vị sản phẩm tiêu thụ vào doanh thu tiêu thụ tỷ suất biến phí tiêu thụ (số tiền biến phí tính cho 100 hay 1000đ - doanh thu bán hàng) Đối với định phí bán hàng dự tốn tương tự biến phí, lấy tổng định phí bán hàng chia cho q tính đến số yếu tố thay  đổi khác giá phí, tính thời vụ văn minh bán hàng Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh cung cấp số liệu phục vụ cho việc so sánh, đánh giá tình hình thực kế hoạch lợi nhuận, tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Trên sở so sánh thực tế với dự toán, doanh nghiệp phát tồn tại, khả tiềm tàng chưa khai thác trình kinh doanh Từ đó, có biện pháp tích cực  phát huy mặt mạnh tìm nguyên nhân, khắc phục tồn Thứ bảy, hồn thiện hình thức kế tốn sử dụng Hiện cơng ty ứng dụng phần mềm kế tốn Misa NET 2015 Trên tình hình thực tế công ty như: kinh doanh ngày mở rộng, khối lượng nghiệp vụ phát sinh tăng lên nhiều, phức tạp nội dung Và phần mềm kế toán ngày cập nhật thông tư, chế độ hành Do em xin có kiến nghị việc công ty nên cập nhật ứng dụng phần mềm kế toán máy để thay phần mềm kế toán giúp cho việc hạch toán việc kiểm tra thuận lợi dễ dàng 143 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 143 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Kết luận, số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng mà em rút sau thời gian nghiên cứu thực tế Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn cần phát huy ưu điểm đạt đồng thời không ngừng khắc phục thiếu sót Điều đòi hỏi khơng có cố gắng nỗ lực phòng kế tốn mà đòi hỏi quan tâm đạo ban lãnh đạo công ty 144 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 144 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng có ý nghĩa to lớn phát triển doanh nghiệp Đây tiêu phản ánh chất lượng họat động doanh nghiệp Vì để tồn phát triển kinh tế thị trường, điều kiện cạnh tranh gay gắt việc khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng không mối quan tâm hàng đầu mà yêu cầu cần thiết doanh nghiệp Qua thời gian thực tập công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, sâu tìm hiểu đề tài, quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ thầy giáo, cô giáo môn anh chị phòng kế tốn cơng ty giúp em nắm bắt thực tế, vận dụng kiến thức học trường vào thực tiễn Trên sở đó, em phân tích số ưu nhược điểm mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn góp phần nhỏ vào việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty Mặc dù sâu tìm hiểu trình độ kinh nghiệm thực tế thân nhiều hạn chế, ý kiến đề xuất chủ yếu dựa vào lý thuyết học nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo cán phòng kế tốn để em bổ sung hồn thiện cho luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thu Hoài, toàn thể anh chị phòng kế tốn cơng ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực 145 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 145 Lớp CQ52/21.12 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đỗ Thị Hồng Anh 146 SV: Đỗ Thị Hồng Anh 146 Lớp CQ52/21.12 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên giảng viên hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THU HỒI Nhận xét q trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: ĐỖ THỊ HỒNG ANH Khóa: CQ52 Lớp: CQ52/21.12 Đề tài: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VĨNH PHÚ Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… NGƯỜI NHẬN XÉT NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: ĐỖ THỊ HỒNG ANH Khóa: CQ52 Lớp: CQ52/21.12 Đề tài: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VĨNH PHÚ Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 20… Điểm: Bằng số:……………………… Bằng chữ:…………………… ……………………………………… NGƯỜI NHẬN XÉT (Ký tên) ... sâu vào nghiên cứu đề tài “Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú ” - Đối tư ng mục tiêu nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu: Kế toán bán hàng xác định. .. thu thập cơng ty, từ đánh giá đưa kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu kết luận, luận... đề lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: 63 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp vĩnh phú , 63 hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp vĩnh phú

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn