61 hoàn thiện hệ thống marketing – mix cho dịch vụ dịch thuật của công ty cổ phần expertrans toàn cầu

74 1 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (Kí ghi rõ họ tên) Đàm Lệ Hằng Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 1 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 2 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trước xu hội nhập kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam bước hòa vào quỹ đạo phát triển chung kinh tế khu vực giới, hội đồng thời thách thức doanh nghiệp Việt Nam Một thách thức lớn đặt rào cản ngơn ngữ Từ thực tế đó, hàng loạt cơng ty dịch thuật đời để giúp danh nghiệp Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ vươn tầm giới Họ cạnh tranh với vô gay gắt vấn đề làm để dịch vụ cơng ty trội thực khác biệt với dịch vụ đối thủ cạnh tranh Điều phụ thuộc phần lớn vào hoạt động Marketing – Mix công ty Thông qua hoạt động Marketing – Mix, cơng ty đưa dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đồng thời phát huy tiềm năng, mạnh để tìm kiếm hội thị trường nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh kinh tế mở Công ty cổ phần Expertrans doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dịch thuật có uy tín nước ta Trong 13 năm hình thành phát triển ( từ năm 2005 đến năm 2018 ) trải qua vơ vàn khó khăn, cơng ty đứng vững phát triển, vươn lên kinh tế thị trường hòa chung với xu hội nhập, ngày nhận nhiều tin cậy khách hàng Phải thừa nhận hoạt động Marketing – Mix đóng góp phần khơng nhỏ cho thành cơng công ty năm qua Tuy nhiên, hoạt động Marketing – Mix cơng ty thiếu tính sáng tạo tồn nhiều điểm bất cập Để giải vấn đề cần phải nghiên cứu tồn diện sâu sắc Đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 3 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn dịch vụ dịch thuật cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu” lựa chọn cấp thiết vấn đề lý luận thực tiễn nêu Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chung: Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans - Mục tiêu cụ thể: + Tập hợp, hệ thống hóa lý luận Marketing - Mix + Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing - Mix công ty cổ phần Expertrans năm gần + Đánh giá hiệu hoạt động Marketing - Mix triển khai + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Marketing – Mix công ty cổ phần Expertrans Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật giai đoạn năm trở lại Phương pháp nghiên cứu: Để tiến hành thu thập thông tin cần thiết nhằm thực mục tiêu nghiên cứu xác định, đề tài sử dụng phương pháp tổng quát là: - Phương pháp thu thập thông tin: Nghiên cứu tài liệu, tài liệu bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo Marketing – Mix, trang web công ty, tài liệu liên quan đến dịch vụ dịch thuật - Phương pháp xử lý thơng tin: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 4 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, … Các liệu điều tra thực tế xử lý phần mềm Excel Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài trình bày ba chương: Chương 1: Lý luận hoạt động Marketing – Mix dịch vụ Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans toàn cầu Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 5 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG DỊCH VỤ 1.1 Tổng quan Marketing – Mix dịch vụ 1.1.1 Khái niệm Marketing Marketing – Mix dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm Marketing Marketing khái niệm rộng lớn, có nhiều định nghĩa khác Marketing lại khơng có định nghĩa chung thống Marketing vận động phát triển với nhiều nội dung phong phú tác giả có quan niệm riêng Marketing Theo định nghĩa Học viện Hamilton (Mỹ): “Marketing hoạt động kinh tế hàng hóa đưa từ người sản xuất đến người tiêu thụ” Theo định nghĩa Ủy ban hiệp hội Marketing Mỹ: “Marketing việc tiến hành hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận chuyển hàng hóa dịch vụ từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng” Theo Viện nghiên cứu Marketing Anh: “Marketing chức quản lý toàn hoạt động kinh doanh, từ việc phát biến sức mua người tiêu dùng thành nhu cầu thực mặt hàng cụ thể đến việc đưa hàng hóa đến người tiêu dùng cuối nhằm đảm bảo cho công ty thu lợi nhuận dự kiến” Theo Philip Kotler Marketing hiểu sau: “Marketing q trình quản lý mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân tập thể có họ cần mong muốn thơng qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với người khác” Theo định nghĩa McCarthy: “Marketing trình thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu tổ chức thơng qua việc đốn trước nhu cầu khách hàng người tiêu thụ để điều khiển dòng hàng Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 6 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn hóa dịch vụ thỏa mãn nhu cầu từ nhà sản xuất tới khách hàng người tiêu dùng” Từ định nghĩa nêu thấy cách hiểu Marketing phong phú đa dạng Hai định nghĩa đầu phù hợp với Markerting truyền thống định nghĩa sau phù hợp với Marketing đại Mỗi định nghĩa xét theo quan điểm mặt thời gian, thời điểm Do người ta thống khơng nên khơng cần thiết có định nghĩa, khuôn mẫu hoạt động Marketing, việc làm dẫn tới hạn chế tính đa dạng, phong phú sinh động hoạt động Marketing thực tiễn 1.1.1.2 Khái niệm Marketing – Mix dịch vụ Marketing – Mix dịch vụ hiểu biến số, công cụ kỹ thuật mà tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng để thực mục tiêu chiến lược Marketing Marketing – Mix cho thấy yếu tố định kế hoạch Marketing Marketing – Mix truyền thống bao gồm yếu tố (4P) có quan hệ mật thiết với nhau: - Sản phẩm (Product) - Giá (Price) - Phân phối (Place) - Xúc tiến hỗn hợp (Promotion) Vấn đề đặt cho nhà quản trị Marketing dịch vụ phải tìm phương án tối ưu cho việc phối hợp yếu tố cho phân đoạn thị trường cụ thể vào thời điểm định Tuy nhiên, đặc điểm dịch vụ vơ hình, q trình sản xuất tiêu thụ diễn đồng thời; người sản xuất thường người bán hàng; khách hàng thường phải có mặt tương tác trực tiếp với người tạo dịch vụ, tham gia vào trình tạo dịch vụ, nên khách Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 7 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn hàng thường chịu tác động yếu tố hữu quy trình tạo dịch vụ Chính Marketing – Mix dịch vụ cần thiết phải bổ sung thêm biến số phụ để giao tiếp thỏa mãn nhu cầu khách hàng Marketing – Mix áp dụng kinh doanh dịch vụ khơng có khác biệt so với Marketing - Mix áp dụng kinh doanh sản phẩm hữu hình Nhưng đặc trưng dịch vụ, hoạt động Marketing – Mix kinh doanh dịch vụ mở rộng so với Marketing – Mix áp dụng kinh doanh sản phẩm hữu hình Bên cạnh 4P truyền thống, tổ chức cung cấp dịch vụ bổ sung thêm 3P hỗn hợp Marketing Đó là: - Con người (Person) - Quy trình (Process) - Chứng hữu hình (Physical Evidence) Hình 1.1 : Mơ hình Marketing – Mix 7P Product Physical Evidence Price Marketing - Mix dịch vụ Place Process People Sinh viên: Đàm Lệ Hằng Promotion 8 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 1.1.2 Vai trò Marketing – Mix dịch vụ Hoạt động Marketing Mix đóng vai trò định đến vị trí doanh nghiệp thị trường, góp phần khơng nhỏ vào thành cơng doanh nghiệp, quan trọng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Ln có nhiều doanh nghiệp đời có khơng doanh nghiệp ngừng hoạt động phải rời bỏ thị trường Nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt, giá hợp lý không khách hàng ý dịch vụ doanh nghiệp khác thua chất lượng, giá ưa chuộng Bởi tham gia vào thị trường doanh nghiệp thực hoạt động Marketing Mix, đánh giá cao vai trò hoạt động Marketing - Mix Nhờ có hoạt động Marketing – Mix mà dịch vụ họ tạo có khác biệt nhờ khách hàng dễ dàng nhận biết dịch vụ thị trường, tin tưởng chấp nhận sử dụng dịch vụ doanh nghiệp Trong khứ hàng hóa doanh nghiệp nước sản xuất tiêu thụ hết nhiêu chế thị trường chưa mở cửa, hàng hóa khan hiếm, chưa có tham gia doanh nghiệp nước Nhưng doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải cạnh tranh vơ gay gắt với đối thủ công ty nước ngồi, tập đồn đa quốc gia có kinh nghiệm nhiều năm, có nguồn vốn dồi dào, có đội ngũ nhân trang bị kiến thức đầy đủ với kinh nghiệm trận mạc dày dặn Do bên cạnh việc phải chứng minh cho người tiêu dùng thấy tính ưu việt sản phẩm, dịch vụ so với sản phẩm, dịch vụ khác doanh nghiệp phải xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, hình ảnh doanh nghiệp thân thiện nhằm đảm bảo ổn định thị trường Nhờ Makerting – Mix kết nối hoạt động sản xuất doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 9 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn hướng theo thị trường, biết lấy nhu cầu mong muốn khách hàng làm chỗ dựa vững cho định kinh doanh Tất vấn nằm bên hoạt động Marketing – Mix giải thông qua hoạt động Marketing – Mix 1.2 Nội dung sách Marketing – Mix dịch vụ 1.2.1 Chính sách sản phẩm – P1 product Trong tổng thể chiến lược Marketing – Mix, sách sản phẩm ln đóng vai trò tảng để phát triển chiến lược P lại Nói cách khác, sách sản phẩm thường coi chiến lược cốt lõi, chiến lược P lại xác định xoay quanh, nhằm mục tiêu phát huy tối đa hiệu sách sản phẩm Chính sách sản phẩm dịch vụ tổng thể định hướng, nguyên tắc biện pháp thực việc xác lập nhiều dịch vụ cho phù hợp với đoạn thị trường thời kỳ khác Tương tự sản phẩm hàng hóa, lĩnh vực dịch vụ có sách sản phẩm khác chiến lược chủng loại, chiến lược thích ứng dịch vụ, chiến lược đổi dịch vụ, chiến lược định vị dịch vụ Khi xây dựng chiến lược sản phẩm dịch vụ, người cung cấp dịch vụ phải thực hiên định quan trọng chủng loại dịch vụ chất lượng dịch vụ - Thứ nhất, định chủng loại dịch vụ + Dịch vụ bản: dịch vụ thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng dịch vụ Dịch vụ lý thúc đẩy khách hàng tìm người cung cấp dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu dịch vụ, hay nói cach khác dịch vụ thỏa mãn nhu cầu người Bất kỳ doanh nghiệp dịch vụ phải cung cấp tối thiểu dịch vụ Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 10 10 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn khách hàng giới thiệu thành tựu mà công ty đạt thời gian qua - Về người: Các nhân viên Expertrans có trình độ chuyên môn cao, đào tạo trường đại học hàng đầu nước Công ty phần đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy khả sáng tạo - Về quy trình: Quy trình dịch thuật xây dựng bản, đem đến cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt - Về yếu tố vật chất: Cơ sở vật chất đầu tư hàng năm với trang thiết bị coi vào hàng đại Uy tín thương hiệu Expertrans ngày nâng cao thông qua sản phẩm thực cho khách hàng với chất lượng tốt mang lại hiệu cao 2.3.2 Những hạn chế tồn - Về sản phẩm: Các loại hình dịch vụ dịch thuật công ty chưa đa dạng phong phú Loại hình dịch nói chưa đầu tư phát triển loại hình ưa chuộng thị trường dịch thuật - Về giá cả: Công ty chưa thực đa dạng hóa giá cả, việc định giá chủ yếu dựa vào đối thủ cạnh tranh Việc định giá thấp đối thủ cạnh tranh làm cho công ty giảm phần lợi nhuận Thêm vào đó, việc áp dụng giá thấp mà cơng ty khơng có sách Marketing phù hợp gây hiểu lầm cho khách hàng chất lượng dịch vụ mà công ty cung ứng - Về phân phối: Hoạt động phân phối với kênh gián tiếp chưa thực đẩy mạnh, chi nhánh nước Bên cạnh đó, số ràng buộc cộng tác viên làm cho cơng ty gặp khó khăn việc thu hút cộng tác viên làm việc cho công ty Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 60 60 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn - Về xúc tiến hỗn hợp: Ngân sách dành cho hoạt động quảng cáo hạn chế, đợt khuyến mại, giảm giá không phong phú đa dạng Cơng tác khuyến mại yếu, chưa phát huy hiệu quả, mang tính giới thiệu Các hoạt động quan hệ công chúng chưa thực thường xuyên, liên tục nên chưa khách hàng ý - Về người: Cơ chế lương mà công ty Expertrán xây dựng có chênh lệch nhiều đội ngũ quản lý nhân viên trực tiếp thực công việc, điều dẫn tới việc nhân viên khơng gắn bó lâu dài với cơng ty Ngồi ra, cơng ty hạn chế việc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ cần thiết công việc - Về quy trình: Quy trình cung ứng dịch vụ diễn phức tạp gây khó khăn cho khách hàng việc theo dõi, giám sát tiến trình thực cơng việc - Về yếu tố vật chất: Công nghệ mà công ty Expertrans áp dụng tương đối đại song cần thường xuyên cập nhật áp dụng công nghệ dịch thuật để đảm bảo chất lượng phù hợp với xu phát triển công nghệ giới Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 61 61 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKERTING – MIX CHO DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN EXPERTRANS TỒN CẦU 3.1 Định hướng phát triển công ty 3.1.1 Định hướng phát triển chung Là doanh nghiệp dịch vụ, với chức chủ yếu kinh doanh dịch vụ dịch thuật nên mục tiêu lớn công ty không ngừng tăng lợi nhuận từ kinh doanh Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi cơng ty phải có bước đắn đường kinh doanh Trong thời gian tới, công ty cổ phần Expertrans đưa mục tiêu tăng trưởng sau: - Doanh thu tăng 20% - 25% - Thu nhập bình quân nhân viên công ty tăng 10% - 15% Ngồi mức tăng trưởng trên, cơng ty đưa định hướng phát triển tài chính, thị trường, sản phẩm, công tác quản lý,… cụ thể sau: - Về tài chính: Phát triển nguồn vốn để đáp ứng mục tiêu kinh doanh, tăng trưởng, giải dứt điểm cơng nợ tồn đọng Quản lý tốt chi phí phát sinh q trình kinh doanh nhằm tạo điều kiện để nâng cao thu nhập thực tế cán nhân viên - Đối với việc phát triển thị trường: Chú trọng mở rộng mối quan hệ thương mại, tập chung vào số dịch vụ chủ lực theo hướng phát triển dịch vụ để giữ thị trường Mở rộng mặt địa lý sang thị trường nước Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Anh,…Bên cạnh cần tiếp tục trì, củng cố phát triển thị trường nước thị trường cơng ty Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 62 62 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn - Đối với dịch vụ: Trong thời gian tới công ty xác định tập chung đầu tư số lượng dịch vụ chất lượng vào nhóm dịch vụ lớn dịch viết dịch nói Các dịch vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho công ty cần trọng đầu tư, hồn thiện - Về cơng tác tổ chức, quản lý: Bố trí, xếp, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực theo kịp phát triển hoạt động công ty Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu giảm chi phí kinh doanh để tăng lợi nhuận 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động Marketing - Mix Trong kế hoạch phát triển giai đoạn tới đây, công ty Expertrans đưa định hướng cho hoạt động Marketing – Mix Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng Marketing – Mix, xây dựng sách Marketing – Mix hấp dẫn hiệu với mục tiêu là: - Nỗ lực thu hút thêm khách hàng mới, chiến lược sản phẩm dịch vụ mới, chiến lược giá linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với đối tượng khách hàng dịch vụ khác nhau, chiến lược xúc tiến hỗn hợp với việc tăng cường công tác thông tin, quảng bá tên tuổi dịch vụ công ty thông qua kênh truyền thông, phương tiện quảng cáo tăng cường việc chăm sóc khách hàng có - Chú trọng cải tiến công nghệ phát triển dịch vụ nhằm mang đến hệ thống dịch vụ dịch thuật với giải pháp tối ưu, đáp được nhu cầu khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân - Xây dựng giải pháp phù hợp, giúp công ty đạt được mục tiêu thúc đẩy doanh số với chi phí tối ưu - Cơng ty nỗ lực để trở thành 10 công ty dịch thuật lớn Việt Nam Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 63 63 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu 3.2.1 Giải pháp hồn thiện sách sản phẩm Để đưa định cho chiến lược sản phẩm phải dựa vào nhu cầu thị trường, thấy tác động từ phía thị trường mạnh cơng ty phải phụ thuộc vào Khi nhà quản trị Expertrans định cung ứng cho khúc thị trường đồng nghĩa với việc danh mục dịch vụ cần có thay đổi Cần có bổ sung hợp lý cho dịch vụ mà công ty kinh doanh, độ lôi dịch vụ yếu tố giúp công ty Expertrans tồn phát triển Việc tăng thêm dịch vụ cung ứng, ngày nay, nhu cầu dịch nói ưa chuộng, nhiên, nguồn nhân lực hạn chế với tính chất dịch vụ dịch nói thường phải di chuyển đến địa điểm khác nhau, đơi nước ngồi, tốn nhiều thời gian chi phí lại nên công ty chưa đầu tư nhiều cho dịch vụ Trong thời gian tới, công ty cần trọng đầu tư vào dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Nên bổ sung vào danh mục dịch vụ cung ứng dịch vụ dịch nói dịch đuổi, dịch song song, dịch cabin, dịch qua điện thoại,… Các dịch vụ đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Để làm điều này, công ty cần tiến hành tuyển dụng thêm phiên dịch viên chuyên nghiệp đưa sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân họ làm việc lâu dài cho công ty Bên cạnh đó, cần đưa giải pháp giá để cắt giảm chi phí cho dự án phiên dịch nước tỉnh thành cách xa trụ sở công ty Khách hàng phải chịu tồn chi phí lại chi phí ăn ở, ngủ nghỉ phiên dịch viên trường hợp phiên dịch nước phiên dịch thời gian dài ngày Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 64 64 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Yếu tố thứ hai giúp cơng ty chiếm nhiều thị trường có thêm khách hàng so với đối thủ cạnh tranh cải tiến chất lượng dịch vụ Mặc dù chất lượng dịch vụ công ty đánh giá mức ổn định để không bị thụt lùi so với đối thủ giữ vững lợi cạnh tranh thị trường , công ty cần phải hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung ứng Bổ sung thêm tiêu chuẩn dịch chất lượng như: cần sử dụng từ ngữ đơn giản, dể hiểu để tiết kiệm thời gian kiểm duyệt khách hàng, dịch cần truyền tải nhiều tốt ý nghĩa văn gốc,…Để tăng chất lượng dịch vụ, việc đánh giá kiểm tra kỹ lưỡng bước quy trình dịch thuật nhằm sớm phát sai sót đảm bảo sản phẩm cuối giao cho khách hàng có chất lượng tốt việc vô quan trọng Sản phẩm cuối phải thỏa nãm tất tiêu chí dịch tốt mà cơng ty đưa 3.2.2 Giải pháp hồn thiện sách giá Chiến lược giá yếu tố vô nhạy cảm Marketing, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận công ty lượng khách hàng Giá dịch vụ góp phần thể chất lượng.Việc nghiên cứu để định giá cho phù hợp để vừa giữ chân khách hàng vừa trì lợi nhuận kinh doanh cho cơng ty vơ khó khăn Vì vậy, cơng ty phải có chiến lược giá hợp lý nhằm tạo cạnh tranh hiệu đồng thời làm tăng thu nhập công ty Khách hàng cho giá công ty có tính cạnh tranh cơng trì sách giá thấp đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, điều làm sụt giảm lợi nhuận cơng ty, đó, ngồi việc định giá thấp đối thủ cạnh tranh, công ty sử dụng hình thức định giá phân biệt với khách hàng Với khách hàng quen thuộc, trung thành cơng ty sử dụng Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 65 65 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn mức giá cố định, khách hàng sử dụng dịch vụ khơng thường xun tùy vào biến động giá thị trường công ty có mức giá khác Để có mức giá cạnh tranh nữa, công ty nên cắt giảm chi phí khơng cần thiết, tinh gọn máy tổ chức Mạnh dạn cắt giảm dịch vụ khơng nhu cầu cao, tập trung nguồn lực cho dịch vụ có nhu cầu cao Bên cạnh đó, Expertrans cần xây dựng sách giá linh hoạt cạnh tranh để thu hút khách hàng tăng khả cạnh tranh với đối thủ Giá yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận cơng ty Nếu đòi hỏi giá cao, doanh thu bán hàng giảm sút, ngựợc lại giá thấp hại đến hoạt động kinh doanh công ty Do vậy, để xây dựng mức giá hợp lý đòi hỏi cơng ty phải xem xét cách toàn diện nhân tố ảnh hưởng đến giá bao gồm nhân tố kiểm sốt nhân tố khơng thể kiểm sốt Các nhân tố kiểm sốt bao gồm chi phí phát sinh q trình kinh doanh chi phí lương nhân viên, chi phí quảng cáo Các nhân tố khơng kiểm sốt đựợc bao gồm quan hệ cung cầu thị trường cạnh tranh đối thủ đối thủ tiềm Ngồi ra, cơng ty cần thường xun có sách giảm giá cho ngày lễ dịp đặc biệt để khuyến khích nhiều khách hàng tham gia xây dựng sách chiết khấu giá phù hợp cho khách hàng để khách hàng sử dụng dịch vụ công ty thường xuyên toán tiền trước thời hạn 3.2.3 Giải pháp hồn thiện sách phân phối Trong thời gian qua, sách phân phối cơng ty chưa trọng phát triển Số lượng cộng tác viên nước hạn chế Vì Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 66 66 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn vậy, thời gian tới, cơng ty cần có sách mở rộng mạng lưới kênh phân phối Các hoạt động Expertrans cần nhấn mạnh nhằm mở rộng kênh phân phối đề xuất như: - Thành lập thêm số chi nhánh quốc gia phát triển mở rộng đầu tư vào Việt Nam Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Pháp, - Xây dựng sách chiết khấu phù hợp cộng tác viên nhằm tránh mâu thuẫn cộng tác viên công ty - Xây dựng sách giá, tuyển chọn sàng lọc đội ngũ cộng tác viên Bên cạnh chiến lược mở rộng kênh phân phối, công ty cần quản trị tốt kênh phân phối Thường xuyên đánh giá hiệu kênh phân phối để có chiến lược điều chỉnh thích hợp 3.2.4 Giải pháp hồn thiện sách xúc tiến hỗn hợp Vấn đề truyền thông công ty Expertrans chưa đầu tư nhiều hoạt động xúc tiến truyền thông làm ảnh hưởng lớn đến việc thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Việc đầu tư cho sách vô quan trọng Quảng cáo Internet phương tiện nhanh giúp thương hiệu khách hàng biết đến Ngày nay, số lượng người sử dụng Internet ngày tăng lên, đó, cơng ty nên tăng cường quảng bá dịch vụ hình ảnh cơng ty Internet để tiếp cận với khách hàng Cơng ty xây dựng trang web riêng mình, nhiên website chưa đầu tư kỹ lưỡng, chưa thực ấn tượng, thiếu cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến công ty dịch vụ cung ứng Trong thời gian tới, công ty nên ý đầu tư đến website để biến trở thành công cụ hữu hiệu vừa để quảng bá cơng ty vừa nơi giao dịch hợp đồng diễn Website phải thường xuyên đổi mới, cung cấp thêm điểm mạnh công Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 67 67 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn ty, dịch vụ, lĩnh vực mà công ty kinh doanh tất vấn đề mà khách hàng quan tâm Để làm điều này, công ty cần giành riêng phận chuyên trách vấn đề thuê doanh nghiệp làm quảng cáo, quản trị website chun nghiệp bên ngồi Ngồi ra, cơng ty sử dụng phương tiện quảng cáo khác với chi phí thấp hiệu như: - Gửi thư chào hàng: Nếu tiếp xúc ban đầu mang tính chất giới thiệu nhằm thu hút quan tâm khách hàng dịch vụ thư giới thiệu ngắn gọn, súc tích ấn tượng có hiệu lựa chọn tốt Lời giới thiệu không thiết phải quảng bá dịch vụ mà nói xung quanh nhằm làm cho khách hàng cảm nhận quan tâm, niềm phấn khích đơi tò mò - Báo, tạp chí: Là cơng ty cung cấp dịch vụ, cơng ty đăng quảng cáo tạp chí báo Tuy nhiên, việc thiết kế quảng cáo báo tạp chí để làm hấp dẫn người đọc, làm bật ưu điểm dịch vụ vấn đề quan trọng Cơng ty nên thiết kế chương trình quảng cáo riêng dịch vụ Một số báo, tạp chí mà cơng ty chọn đăng quảng cáo như: báo kinh tế, tạp chí doanh nhân, tạp chí thương mại… - Quảng cáo banner, logo: Expertrans đặt logo hay banner trang web có lượng người truy cập cao nơi có đơng người qua lại bến xe bt, siêu thị, Hoạt động quan hệ công chúng cách mà nhiều doanh nghiệp sử dụng để quảng bá hình ảnh Cơng ty nên tham dự nhiều chương trình kiện tương tự kiện “Ngày hội dịch thuật”, đứng tài trợ cho số chương trình khuyến khích học tập “ The challenge”, “Sáng tạo Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 68 68 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn trẻ ”… cách đem hình ảnh cơng ty đến với khách hàng cách thân thiện Tham gia quỹ từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tặng học bổng cho trường đại học,… tạo nên hình ảnh tốt cho cơng ty Hiện công ty Expertrans thực tốt chương trình khuyến mại cho khách hàng, cần tiếp tục trì phát huy mạnh Cơng ty cần áp dụng thêm chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân Các hoạt động bán hàng Marketing trực tiếp có hiệu lớn giúp thu hút nhiều khách hàng cung ứng nhiều dịch vụ tới khách hàng, giúp Công ty giới thiệu dịch vụ mình, trả lời câu hỏi, thắc mắc cách trực tiếp tìm hiểu lý khách từ chối sử dụng dịch vụ Duy trì, phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng thu thập thông tin Marketing Tuy nhiên, hoạt động chưa công ty trọng thực lực lượng lao động cơng ty hầu hết chưa có trình độ kỹ bán hàng chuyên nghiệp nên công ty cần xây dựng mục tiêu cho nhân viên bán hàng, thiết kế chiến lược cho lực lượng bán hàng, tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo có chế độ khen thưởng xứng đáng cho lực lượng bán hàng nhằm thúc đẩy họ làm việc hiệu 3.2.5 Giải pháp hồn thiện sách người Con người nhân tố giữ vị trí quan trọng Marketing dịch vụ nhân tố tạo dịch vụ định tới chất lượng dịch vụ cung ứng Bởi người nhân tố khơng thể thiếu tham gia vào quy trình cung ứng dịch vụ công ty Do chất lượng dịch vụ thành công công ty phụ thuộc nhiều vào việc tuyển chọn đào tạo người Chính khả lựa chọn, tuyển dụng giữ chân người thích hợp với lực kỹ tốt để hồn thành cơng việc Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 69 69 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn giao phó quan trọng Hiện cấu nhân Cơng ty cổ phần Expertrans gồm có 130 người hầu hết thuộc trình độ đại học sau đại học nhiên lại khơng có nhiều người có chun mơn cao lĩnh vực Marketing lực lượng Marketing Xúc tiến truyền thông thiếu Cơng ty cần tuyển thêm nhân có chuyên môn định đến lĩnh vực để đưa sách chiến lược Marketing kịp thời nhanh chóng, đem lại hiệu cao Ngồi ra, nhà quản lý Công ty phải đưa tiêu đánh giá nhân viên cách xác Vì nắm bắt hiểu rõ trình độ nhân viên giúp họ khắc phục phát huy điểm yểu, điểm mạnh mình, từ hồn thành tốt cơng việc giao Khi tuyển dụng phải có yêu cầu khắt khe, kỹ càng, tìm người phù hợp với cơng việc sau tiến hành đào tạo để hạn chế chi phí giúp nhân viên tiếp thu làm quen với công việc nhanh Với nhân viên cơng ty phải có sách khen, thưởng khiển trách, phạt rõ ràng, có chế độ lương hợp lý, công cho đội ngũ nhân viên đội ngũ quản lý Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên cách xây dựng thực chế độ phúc lợi bổ sung Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Bảo hiểm sinh mạng, Bảo hiểm cho người thân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ… nhằm nâng cao đời sống sức khỏe cho người lao động, gìn giữ nhân tài động viên, khích lệ người lao động gắn bó với Cơng ty Tổ chức nhiều hoạt động doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc động xây dựng văn hóa đồn kết, hướng tới hiệu cơng việc 3.2.6 Giải pháp hồn thiện sách quy trình Do Expertrans công ty cung cấp dịch vụ nên việc thiết kế quy trình đặc biệt quan tâm đầu tư thiết kế kỹ lưỡng cho khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ Hiện quy cung cấp dịch vụ gồm có Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 70 70 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn bước, quy trình tương đối hồn chỉnh chun nghiệp nhiên phức tạp, cơng ty nên đươn giản hóa vài bước để khách hàng dễ dàng việc theo dõi tiến trình thực cơng việc Bên cạnh đó, nhà quản lý Cơng ty cần lưu ý vài vấn đề sau nhằm quản lý tốt quy trình tại: - Để vận hành cách có hiệu quả, Cơng ty phải xác định quản lý nhiều hoạt động có liên hệ mật thiết với Bất hoạt động tiếp nhận đầu vào chuyển thành đầu coi quy trình Thơng thường đầu quy trình đầu vào quy trình - Mỗi cá nhân Cơng ty có kiến thức, kỹ khác dẫn đến cách làm việc khác Quy trình thích hợp giúp cho nhân viên biết nghiệp vụ họ phải tiến hành bước công việc nào, làm phải cần đạt kết - Đối với q trình cơng việc cần phối hợp nhóm quy trình giúp cho thành viên phối hợp với cách ăn khớp trình tự Ngồi ra, thiết lập quy trình nhà quản lý Công ty cần xác định yếu tố sau: - Xác định nhu cầu - Xác định mục đích - Xác định phạm vi áp dụng - Xác định số bước công việc - Xác định người thực - Xác định phương pháp kiểm sốt bước cơng việc - Xác định điểm cần kiểm tra thử nghiệm - Mô tả/diễn giải bước công việc Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 71 71 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2.7 Giải pháp hồn thiện sách yếu tố vật chất Do tính chất hoạt động kinh doanh kinh doanh dịch vụ nên yếu tố vật chất hữu hình đóng vai trò quan trọng khách hàng định sử dụng dịch vụ cơng ty Expertrans hồn thành tốt sách vật chất hữu hình, chứng khơng gian cơng ty phòng ốc Expertrans trí đại, thống đãng, đẹp đẽ, mang lại thoải mái cho khách hàng Trong tương lai, công ty cần đầu tư nhiều sở vật chất trang thiết bị khách hàng có ấn tượng tốt với cơng ty sử dụng dịch vụ Các phần mềm dịch thuật cần cải tiến hơn, sử dụng tiến khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, điều góp phần tạo nên uy tín cho cơng ty Cơ sở vật chất mặt cơng ty, giúp cơng ty có tin tưởng khách hàng Chính thế, cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện, phát triển hệ thống sở vật chất bao gồm nội thất văn phòng, đồng phục nhân viên, biển hiệu, banner,… đầu tư thiết kế thêm nhiều catalogue, sách ảnh đẹp mắt dành tặng khách hàng Đối với nhân viên, công ty tạo bầu khơng khí làm việc động, nhiệt huyết, hòa hợp, giúp đỡ lẫn gia đình để cơng ty tồn nhân viên có động lực làm việc, phát triển Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 72 72 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn KẾT LUẬN Toàn cầu hóa kinh tế thể hóa kinh tế khu vực làm gia tăng liên kết trực tiếp doanh nghiệp nước, đồng thời buộc doanh nghiệp phải trực tiếp cạnh tranh với ngày gay gắt Các doanh nghiệp phải hoạt động môi trường cạnh tranh liệt có thay đổi nhanh chóng khoa học – cơng nghệ, sách quản lý trung thành khách hàng ngày giảm sút “Các công ty phải chạy đua với tuyến đường với biển báo luật lệ thay đổi, khơng có tuyến đích, khơng có chiến thắng vĩnh cửu Họ buộc phải không ngừng chạy đua hy vọng chạy theo hướng mà công chúng mong muốn” Marketing – Mix công cụ giúp doanh nghiệp chạy đua nhanh tuyến đường chọn Luận văn xây dựng với mong muốn sở lý luận thực tiễn đánh giá phân tích, để đưa giải pháp ứng dụng vào thực tế nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống Marketing - Mix dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans, hướng tới mục tiêu đề phát triển ngày vững mạnh Với kết cấu gồm chương, luận văn đề cập tới số nội dung Marketing – Mix, thực trạng hoạt động Marketing – Mix công ty, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing Mix dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans Với mục tiêu đặt ra, đề tài giải số vấn hoàn thiện chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp, chiến lược người, chiến lược quy trình chiến lược yếu tố vật chất Hy vong với giải pháp này, giúp công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn, hướng tới mục tiêu Ban lãnh đạo Công ty trở thành công ty dịch thuật hàng đầu thị trường Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 73 73 Lớp: CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tham khảo: Các giáo trình Bộ mơn Marketing – Học viện Tài biên soạn, I II bao gồm: Marketing Nghiên cứu Marketing Quản trị Quảng cáo Quản trị Marketing Quản trị thương hiệu Quan hệ công chúng Marketing du lịch ( Đại học Kinh tế Quốc Dân) Các đường link tham khảo - Website công ty : http://www.expertrans.com/ - http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-giai-phap-nang-cao-hieu- qua-hoat-dong-marketing-mix-8934/ https://tailieu.vn/tag/khoa-luan-marketing-mix.html Sinh viên: Đàm Lệ Hằng 74 74 Lớp: CQ52/32.01 ... động Marketing – Mix dịch vụ Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch. .. nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật công ty cổ phần Expertrans - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Marketing – Mix cho dịch vụ dịch thuật giai đoạn năm... MARKETING – MIX CHO DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN EXPERTRANS TỒN CẦU 2.1 Khái qt cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu 2.1.1 Tổng quan cơng ty - Tên đầy đủ: CƠNG TY CỔ PHẦN EXPERTRANS TOÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: 61 hoàn thiện hệ thống marketing – mix cho dịch vụ dịch thuật của công ty cổ phần expertrans toàn cầu , 61 hoàn thiện hệ thống marketing – mix cho dịch vụ dịch thuật của công ty cổ phần expertrans toàn cầu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn