54 giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần tập đoàn sunhouse

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Tác giả luận văn tốt nghiệp SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CL CNTT CSKH&BH CTCP ĐDD ĐGD ĐHĐCĐ GT HC - NS MT SL TBLN TBNB TC - ĐT TMĐT TNHH TL TT XNK SV: Phùng Thị Nga Nội dung Chênh lệch Cơng nghệ thơng tin Chăm sóc khách hàng bảo hành Công ty cổ phần Điện dân dụng Điện gia dụng Đại hội đồng cổ đông General trade (thương mại truyền thống) Hành – nhân Modern trade (thương mại đại) Số lượng Thiết bị lọc nước Thiết bị nhà bếp Tài – Đầu tư Thương mại điện tử Trách nhiệm hữu hạn Tỷ lệ Tỷ trọng Xuất nhập Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp SV: Phùng Thị Nga Học viện Tài Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng biểu Bảng 2.1: Các loại sản phẩm CTCP Tập đoàn Sunhouse Bảng 2.1: Tình hình tài sản, nguồn vốn CTCP Tập đồn Sunhouse Bảng 2.3: Tình hình kết hoạt động kinh doanh CTCP Tập đoàn Sunhouse Bảng 2.4: Cơ cấu lao động CTCP Tập đoàn Sunhouse Bảng 2.5: Kết tuyển dụng lao động CTCP Tập đoàn Sunhouse giai đoạn 2015-2017 SV: Phùng Thị Nga Trang 34 35 37 38 44 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Sơ đồ 1.1 Quy trình tuyển dụng chung Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy CTCP Tập đồn Sunhouse Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng lao động CTCP Tập đoàn Sunhouse SV: Phùng Thị Nga Trang 26 40 Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật phân công lao động xã hội ngày sâu sắc phạm vi toàn giới, nước ngày phụ thuộc lẫn xuất trình tồn cầu hóa Trong q trình đó, Việt Nam ngày phát triển đường hội nhập kinh tế quốc tế Q trình tồn cầu hóa mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội đồng nghĩa với khơng thách thức Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt làm khơng thể tồn Để đứng vững phát triển hồn cảnh doanh nghiệp cần phải biết phát huy nguồn lực Cùng với vốn, sở vật chất, khoa học kỹ thuật… nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, quý giá doanh nghiệp người làm chủ vốn vật chất vốn tài Các yếu tố vật chất máy móc thiết bị, ngun vật liệu, tài trở nên vơ dụng khơng có bàn tay trí tuệ người tác động vào Thành công doanh nghiệp tách rời yếu tố người Trước nguy tụt hậu khả cạnh tranh bối cảnh tồn cầu hóa hết yếu tố nhân lực cần doanh nghiệp nhận thức cách đắn sử dụng hiệu Tuy nhiên, Việt Nam xây dựng định vị doanh nghiệp thông thường yếu tố vốn công nghệ xem mấu chốt chiến lược phát triển yếu tố nhân thường không trọng, giai đoạn khởi đầu Sự thiếu quan tâm quan tâm khơng mức tới yếu tố nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị “loại khỏi vòng chiến” mức độ cạnh tranh ngày gia tăng Vì để nâng cao hiệu trình kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đặt cơng tác tuyển dụng nhân lên vị trí số nhằm SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mục đích có độ ngũ nhân đủ số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, luôn thay đổi để phù hợp với biến động môi trường Xuất phát từ nhận thức thân công tác tuyển dụng nhân tầm quan trọng nó, thời gian tìm hiểu thực tế, hướng dẫn cô Đặng Thị Tuyết, cán Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse, em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse” cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Qua luận văn bên cạnh việc củng cố kiến thức học trường, em muốn ứng dụng lí thuyết vào thực tế thơng qua tình hình tuyển dụng nhân công ty nơi em thực tập Từ đó, em mong muốn đóng góp số kiến thức vào việc nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân Công ty Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu toàn hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nhân Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Phạm vi nghiên cứu Theo thời gian: đề tài nghiên cứu hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 Theo không gian: đề tài nghiên cứu phạm vi công tác tuyển dụng lao động Công ty Phương pháp nghiên cứu Đề tài hoàn thiện việc sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp vật biện chứng, phương pháp nghiên cứu thực tế, phương SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài pháp thống kê, phương pháp phân tích vận dụng lý luận quản trị doanh nghiệp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương Chương 1: Những lý luận công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Chương 2: Thực trạng cơng tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN SUNHOUSE 1.1 Khái niệm tuyển dụng lao động doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực sống, bước vào kỷ đứng trước thách thức thời đại kinh tế tri thức Vì thời đại kinh tế tri thức, vai trò lao động trí óc ngày trở nên quan trọng hơn, nguồn lực người nguồn lực quý xã hội ngày nay, nguồn lực mang tính chiến lược quản lý nguồn nhân lực phải đặt lên tầm cao chiến lược Đứng trước thách thức kỷ cần phải coi trọng ý nghĩa to lớn nguồn nhân lực toàn đời sống kinh tế xã hội tồn tại, phát triển doanh nghiệp Sự thành hay bại người Bước trình xây dựng ưu cạnh tranh tăng cường khả tồn doanh nghiệp xác định cơng nhận vai trò chiến lược nguồn nhân lực Một doanh nghiệp tạo ưu cạnh tranh nhờ có đội ngũ nhân động, khả đáp ứng yêu cầu nhạy bén, trình độ chuyên môn cao… Nhân viên tiềm lực, tài nguyên kiến thức vô hạn công ty Chất lượng nguồn nhân lực định lực cạnh tranh bền vững cơng ty Trên thương trường đầy sóng gió đổi thay, cơng ty thành cơng hay thất bại, ln có hướng chiến lược hay chịu kẻ theo sau phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên Điều kiện tiên để có đội ngũ nhân có chất lượng đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác tuyển dụng lao động “Tuyển dụng nhân trình tìm kiếm, thu hút lựa chọn ứng viên có đủ tiêu chuẩn thích hợp với cơng việc chức danh cần người doanh nghiệp.” SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 10 Học viện Tài Tuyển dụng nhân bao gồm nội dung: tuyển mộ tuyển chọn nhân lực - Tuyển mộ: trình thu hút ứng viên phía tổ chức để nhà tuyển dụng lựa chọn sàng lọc người đủ điều kiện vào làm việc vị trí tổ chức - Tuyển chọn: trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau, dựa vào yêu cầu công việc số người thu hút qua tuyển mộ Mọi doanh nghiệp phải thực tuyển dụng lao động, có nơi công tác tuyển dụng lao động tiến hành đơn giản quy trình tuyển dụng nguồn cung ứng lao động ngược lại, có nơi cơng tác tuyển dụng lao động đặc biệt quan trọng, quy trình tuyển dụng lao động phải quy thống quan điểm, phương pháp… Tuyển dụng nhân coi trình trình tổ chức lao động Đây khâu đáng quan tâm nhà quản lý, người sử dụng nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá, phân loại nhân sự, cần thiết để xác lập lực lượng nhân để hoàn thành mục tiêu đơn vị thực cách thuận lợi có hiệu thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân Doanh nghiệp muốn tồn phát triển định không đánh thời để có nguồn nhân lực cần thiết cho tổ chức Khi nguồn nhân lực nội thỏa mãn nhu cầu phát triển doanh nghiệp doanh nghiệp phải lấy thêm nhân tài từ bên ngồi tức phải có khâu tìm kiếm, tuyển chọn nhân viên Dựa vào quy mơ có chiến lược dài hạn doanh nghiệp dự đốn biến động xảy tương lai khoa học kỹ thuật, cơng nghệ, văn hóa – xã hội mà dự đoán nhu cầu cần có nhân doanh nghiệp Để có kế hoạch tuyển dụng đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp đánh giá tình hình nhân sẵn có số lượng, chất lượng, cân đối lao động thực tế nhu cầu để SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 65 Học viện Tài cấp thơng tin nhanh chóng xác cho lần Công ty định thuyên chuyển, đề bạt từ nguồn nội - Trong hồ sơ nhân cần có thơng tin cá nhân: tuổi tác, sức khỏe, trình độ học vấn, chun mơn, khả đặc biệt có - Hồ sơ phát triển nhân bao gồm thơng tin về: mức độ hồn thành công việc tại, khả thăng tiến, lớp đào tạo qua… - Hồ sơ xếp lại nhân lực trình bày dạng sơ đồ xếp lại nhân lực Trên thực tế, Công ty chưa thực tốt công việc xây dựng thu thập đầy đủ thông tin loại hồ sơ kể Ban lãnh đạo dựa vào công việc cần tuyển phiếu đề xuất nhân viên phận, điều tránh khỏi thiếu xác, đơi mang tính chủ quan Vì vậy, Cơng ty muốn khai thác hiệu nguồn tuyển dụng nội cần phải lập đầy đủ hồ sơ nói + Nguồn bên ngồi: Khi hoạt động kinh doanh Công ty ngày mở rộng, nhu cầu cơng việc đòi hỏi nhân với số lượng lớn chất lượng cao việc đa dạng hóa nguồn tuyển dụng bên ngồi thực cần thiết Nó tạo điều kiện cho việc tăng số lượng chất lượng hồ sơ dự tuyển, tạo hội cho người có lực thực sự, có nhiệt huyết với Cơng ty tuyển dụng Khi đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, Cơng ty nên ý đến số nguồn sau: - Từ người thân, người quen nhân viên Công ty: Công ty nên phát huy tối đa ưu điểm nguồn cách khuyến khích em nhân viên Cơng ty theo học chun ngành, trường có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty hưởng lợi ích vật chất lẫn tinh thần Sau đó, Cơng ty thỏa thuận với ứng viên SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 66 Học viện Tài tương lai hợp đồng ghi rõ Công ty chấp nhận chi trả chi phí đào tạo thời gian ứng viên học với điều kiện ứng viên phải đạt đến trình độ đó, sau kết thúc khóa học phải làm việc cho Cơng ty theo yêu cầu đề Tuy nhiên, phương pháp có hạn chế Cơng ty phải bỏ khoản tiền đầu tư lớn phải thời gian dài thấy kết - Từ trung tâm giới thiệu việc làm: Cơng ty thơng qua trung tâm giới thiệu việc làm để tiếp cận ứng viên tiềm - Nhân viên cũ Công ty: Không trường hợp có nhân viên Cơng ty làm tốt Công ty lại rời bỏ Công ty để làm cho công ty khác giải việc riêng Nhưng làm việc công ty mới, họ thầy cơng việc lại họ tưởng tình trạng cá nhân thay đổi, họ muốn trở lại Cơng ty Thơng thường Cơng ty khơng coi trọng nguồn nhân lực Cơng ty cho họ không trung thực, không đáng tin cậy, người “đứng núi trông núi nọ”,… Tuy nhiên nhiều công ty khám phá người trở lại làm việc lại nhân viên làm việc tốt có tinh thần trung thực trước họ làm việc Điều dễ hiểu họ tự động bỏ việc mà quay lại Công ty mở rộng vòng tay đón họ họ dồn hết tâm lực để chứng tỏ lòng mong mỏi làm việc mình, họ muốn sửa chữa sai lầm nên cống hiến Cơng ty - Các ứng viên tự nộp đơn xin việc: nguồn tuyển dụng phổ biến Công ty Đây sinh viên trường hay nhân viên công ty khác cảm thấy hứng thú với vị trí trống Cơng ty muốn thử sức vị trí Những người thường có lòng nhiệt tình, đam mê với cơng việc Vì vậy, để khơng bỏ sót nhân tài, Cơng ty cần có thêm nhiều hình thức để thu hút nguồn ứng viên nhiều tích cực quảng SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 67 Học viện Tài cáo, đăng tin tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, internet, tivi,…) - Sinh viên thực tập: Cơng ty có chiến lược thơng qua sinh viên thực tập, quan sát, theo dõi sinh viên qua công việc giao để kiểm tra khả Nếu phát người phù hợp tiến hành đào tạo luôn, tuyển dụng họ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng Ngoài ra, sau thời gian thực tập Cơng ty, sinh viên thực tập người quảng bá tích cực cho hình ảnh uy tín Cơng ty với bên ngồi 3.2.5 Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình tuyển dụng lao động Một kế hoạch tuyển dụng dù xây dựng chi tiết, cụ thể đến đâu thực khơng mong muốn Mỗi hoạt động mặc sai lầm với nguyên nhân khác nhau, điều làm mục tiêu lệch hướng Việc kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng cho phép xác định sai lệch so với mục tiêu nguyên nhân dẫn đến sai lệch, đồng thời có sửa chữa kịp thời Trong năm tới, Cơng ty cần có biện pháp chặt chẽ giám sát tồn quy trình tuyển dụng lao động để hạn chế tối đa sai lầm thực 3.2.6 Thực sách đãi ngộ tốt cho người lao động Rõ ràng với cơng ty có mức đãi ngộ cho người lao động tốt cơng ty khác thu hút nhiều ứng cử viên tham gia tuyển dụng Mức ngộ thể qua tiền lương, tiền thưởng, khả thăng tiến công việc Mức đãi ngộ hợp lý thu hút nhiều ứng cử viên có trình độ tham gia, khơng mà có tác dụng giữ chân nhân tài Vì vậy, Cơng ty cần xem xét để có chế độ lương bổng, đãi ngộ hợp lý nhân viên Cơng ty tham khảo thêm cách trả lương mức lương mà cơng ty khác áp dụng, từ đưa áp dụng cho Cơng ty SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 68 Học viện Tài 3.2.7 Tăng cường nâng cao uy tín Cơng ty thị trường Một cơng ty có uy tín lớn thị trường chứng tỏ cơng ty có sản phẩm với chất lượng tốt giả hợp lý Công ty ứng viên quan tâm nhiều so với công ty khác, ứng cử viên có trình độ cao, họ muốn làm việc cho cơng ty có viễn cảnh tương lai tốt cơng ty khác Vì vậy, thời gian tới, Cơng ty cần có biện pháp để nâng cao uy tín như: nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành… nhằm tạo thương hiệu lòng người tiêu dùng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Trong trình phát triển doanh nghiệp Nhà nước có vai trò quan trọng việc đưa điều luật như: Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật thương mại,… Các điều luật ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động khuôn khổ luật pháp Qua nghiên cứu đề tài này, em thấy can thiệp tích cực Nhà nước giúp doanh nghiệp tốt việc tìm nguồn, tuyển chọn sử dụng lao động - Thứ nhất, Nhà nước nên hồn thiện hệ thống pháp luật, luật có liên quan Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật thương mại,… nhằm tạo điều kiện tối đa để người lao động tìm kiếm cơng việc phù hợp với lực thân doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm ứng viên tiềm - Thứ hai, Nhà nước nên mở thêm nhiều trung tâm dạy nghề, trường đào tạo nghề chuyên sâu Điều góp phần làm tăng khả thực cơng việc người lao động, tránh tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” Từ thu hút nhiều học sinh tham gia, điều giúp cấu lao động hợp lý hơn, giảm số lượng lao động khơng có trình độ SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 69 Học viện Tài - Thứ ba, Nhà nước cần nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo để nâng cao dân trí, nâng cao ý thức xã hội, đồng thời cung cấp cho xã hội đặc biệt doanh nghiệp cần lao động có lực thật Để đảm bảo điều này, Nhà nước phải đầu tư để nâng cao hệ thống giáo dục sở vật chất đội ngũ giảng dạy nhằm đào tạo người cách tồn diện Ngồi ra, Nhà nước cần có sách hỗ trợ sinh viên tiếp xúc với thực tế công ty từ năm thứ hai, thứ ba để sớm làm quen với thực tế, để sau tốt nghiệp trường, họ không lúng túng dễ dàng tiếp thu cơng việc - Thứ tư, Nhà nước nên quản lý chặt chẽ trung tâm giới thiệu việc làm Hiện trung tâm hoạt động lĩnh vực môi giới việc làm nhiều, có nhiều trung tâm đáng tin cậy có khơng trung tâm lừa đảo Vì vậy, quan Nhà nước cần tìm hiểu kiểm sốt trung tâm q trình cấp phép hoạt động - Thứ năm, quan Nhà nước nên thực tốt công tác phát trừng trị nghiêm khắc đỗi với sở làm văn chứng giả mạo 3.3.2 Kiến nghị với Công ty Công tác tuyển dụng lao động sở để đảm bảo số lượng chất lượng nguồn lao động Cơng ty Vì cơng tác tuyển dụng phải ln quan tâm hồn thiện Để hỗ trợ tốt cho q trình tuyển dụng, Cơng ty cần quan tâm đến số vấn đề sau: - Công ty cần đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân viên chuyên trách mảng tuyển dụng nhân Công ty Nhân viên chuyên trách mảng tuyển dụng người đánh giá, kiểm tra ứng viên, đó, họ phải người có kiến thức tuyển dụng đồng thời phải có kiến thức chuyên mơn định vị trí cơng việc cần tuyển Một nhân viên tuyển dụng giỏi chọn người mà Công ty cần, SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 70 Học viện Tài ngược lại, nhân viên tuyển dụng dẫn tới việc sàng lọc ứng viên khơng xác, Cơng ty khơng khơng chọn người cần tìm mà bỏ sót người tài Chính vậy, Cơng ty cần có chương trình đào tạo cho đội ngũ tuyển dụng biến họ thành nhà tuyển dụng chuyên nghiệp cho Công ty - Công ty nên đầu tư thêm khoản kinh phí cho cơng tác tuyển dụng, đồng thời phải có quy định chặt chẽ việc sử dụng quản lý nguồn kinh phí cho việc thực công tác tuyển dụng Đây việc làm cần thiết cần quản lý chặt chẽ tránh tình trạng tuyển dụng qua loa, lấy số lượng mà kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực đầu vào - Thực tốt công tác quản trị nguồn nhân lực làm sở cho công tác tuyển dụng Những hoạt động quản trị nhân lực nói đến kế hoạch hóa nguồn nhân lực, phân tích công việc, đánh giá thực công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Ban Tổng giám đốc cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ phòng Hành – nhân để làm tốt công tác tuyển dụng - Tiến hành đánh giá cơng tác tuyển dụng nhằm tìm ưu, nhược điểm q trình tuyển dụng Từ đó, Cơng ty phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trình tuyển dụng sau - Khẳng định thương hiệu xây dựng văn hóa Cơng ty: xây dựng văn hóa Cơng ty lành mạnh, tích cực, kèm theo triết lý kinh doanh phù hợp với Cơng ty Để từ đó, Cơng ty thu hút lao động có quan điểm chung, phù hợp với mục tiêu, triết lý Công ty nộp đơn vào vị trí tuyển dụng 3.3.3 Kiến nghị với người lao động - Tìm kiếm thơng tin việc làm từ nhiều nguồn thông tin khác bạn bè, người thân, trung tâm giới thiệu việc làm, qua phương SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 71 Học viện Tài tiện thơng tin đại chúng (đài báo, tivi, internet, ) đồng thời kiểm tra độ tin cậy nguồn thông tin - Ngồi việc tìm kiếm địa xin việc mới, người lao động nên xem xét lại nơi dự tuyển - Tìm hiểu kỹ thông tin nhà tuyển dụng, xác định rõ kỳ vọng tham gia dự tuyển đòi hỏi cơng việc nhà tuyển dụng Điều giúp người lao động hiểu cách thức hoạt động doanh nghiệp, so sánh mức độ phù hợp khả đáp ứng, từ nâng cao khả trúng tuyển Nhà tuyển dụng giảm thời gian, chi phí cho q trình tuyển dụng - Tìm hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng sách lương, thưởng, chế độ làm việc… để bảo vệ quyền lợi - Phát triển tồn diện thân kiến thức chuyên môn, kỹ mền cần thiết rèn luyện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu ngày cao nhà tuyển dụng Kiến thức chuyên môn đào đào tạo nhà trường tảng để người lao động thực cơng việc Tuy nhiên, việc tích lũy thêm nhiều kỹ mền kỹ giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm,… giúp người lao động dễ dàng trúng tuyển SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp SV: Phùng Thị Nga 72 Học viện Tài Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 73 Học viện Tài KẾT LUẬN Trong xu hướng hội nhập phát triển nay, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng phát triển tồn doanh nghiệp Việc tuyển dụng người, việc giúp cho doanh nghiệp có cấu hợp lý, đội ngũ nhân viên thích hợp với loại cơng việc Điều làm tốt tiết kiệm nguồn lực khác, tăng khả cạnh tranh, nâng cao uy tín doanh nghiệp tăng lợi nhuận, tái sản xuất mở rộng phát triển Do vậy, doanh nghiệp cần có quan tâm tới cơng tác tuyển dụng lao động để thu hút lực lượng lao động có lực vào làm việc cho doanh nghiệp, đảm bảo cho phát triển cạnh tranh với doanh nghiệp khác Trong luận văn này, em đưa cách tổng quát vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng nguồn lao động doanh nghiệp như: bước quy trình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng, yếu tố ảnh hưởng nói lên cần thiết việc hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động doanh nghiệp Là doanh nghiệp lớn, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhose xây dựng sách tuyển dụng lao động hiệu Tuy nhiên, với phát triển kinh tế xã hội đất nước, trước xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập hoá, tăng cường sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa đại hố, Cơng ty cần phải động nữa, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào kinh doanh Trong công tác tổ chức lao động, Cơng ty cần phải hồn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên để đáp ứng nhiệm vụ khó khăn tương lai Em hy vọng Công ty trọng đầu tư, nâng cao hiệu cơng tác tuyển dụng lao động Cơng ty khẳng định vai trò, vị cạnh tranh, vị trí trước đối thủ cạnh tranh ngành Mặt khác, qua việc nghiên cứu thực trạng công tác SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 74 Học viện Tài tuyển dụng lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse, em đưa nhận xét đánh giá việc tuyển dụng lao động Cơng ty Từ tìm ưu, nhược điểm công tác tuyển dụng làm sở đưa biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng Công ty Trên toàn ý kiến em nhằm xây dựng công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse Mặc dù em cố gắng nhiều việc xem xét thực trạng công tác tuyển dụng Cơng ty phân tích ưu điểm hạn chế dù ý kiến chủ quan thân em nên chắn có nhiều thiếu sót hay khiếm khuyết Em mong nhận giúp đỡ bảo thầy cô giáo, cán công nhân viên Công ty để em hồn chỉnh đề tài tốt Sự góp ý với mong muốn cuối đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, góp phần đưa Sunhouse phát triển ngày vững mạnh, hội nhập với kinh tế nước giới Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giảng viên Th.S Đặng Thị Tuyết, thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh cán Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp 75 Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trần Xuân Hải TS Trần Đức Lộc (đồng chủ biên) (2013), “Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tài Chính PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Vân Điềm (đồng chủ biên) (2012), “Giáo trình Quản trị Nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân “Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse năm 2015” “Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse năm 2016” “Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse năm 2017” Các tài liệu khác Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Trang web Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse: http://www.sunhouse.com.vn SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: …………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phùng Thị Nga Khóa: 52 Lớp: 31.01 Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Người nhận xét SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp SV: Phùng Thị Nga Học viện Tài Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Đặng Thị Tuyết Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phùng Thị Nga Khóa: 52 Lớp: 31.01 Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án Điểm: - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phùng Thị Nga Khóa: 52 Lớp: 31.01 Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse” Nội dung nhận xét: Điểm: - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: Phùng Thị Nga Lớp: CQ52/31.01 ... công tác tuyển dụng lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng lao động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác. .. dẫn cô Đặng Thị Tuyết, cán Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse, em chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse cho luận văn tốt nghiệp... thiết nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động doanh nghiệp Công tác tuyển dụng lao động doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn, có tính chất định đến thành bại doanh nghiệp Tuyển dụng lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 54 giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần tập đoàn sunhouse , 54 giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần tập đoàn sunhouse

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn