52 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần expertrans toàn cầu

72 0 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn (Kí ghi rõ họ tên) Đàm Ngọc Trang Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Trạng thái tâm lí người tiêu dùng nhận thức sản phẩm……….11 DANH MỤC HÌNH VẼ Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Hiện thị trường dịch thuật toàn giới phát triển mạnh mẽ Tại Việt Nam, hội nhập kinh tế hợp tác quốc tế đem lại nhiều hội kinh doanh rộng mở cho công ty, doanh nghiệp Sự tăng trưởng mạnh mẽ số lượng ấn phẩm, hàng hóa, dịch vụ làm ăn với nước chứng tỏ bùng nổ lĩnh vực dịch thuật nước Từ cho ta thấy, thị trường dịch thuật nước ta ngày trở nên sơi động, đem đến tiếng nói chung cho doanh nghiệp nước quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy hội nhập lên nấc thang Sự phát triển thị trường dịch thuật tạo cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch thuật Để tồn phát triển việc làm cần thiết nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp khác tạo tin tưởng khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty Và quảng cáo công cụ cạnh tranh tích cực, hiệu giúp cho doanh nghiệp thực mục tiêu Quảng cáo giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, truyền tải thông điệp mà doanh nghiệp muốn đưa đến khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ Cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu công ty dịch thuật giữ vị trí hàng đầu Việt Nam Quảng cáo đóng góp khơng nhỏ cho q trình phát triển, quảng bá thương hiệu, lơi kéo trì lòng trung thành khách hàng nhiều năm qua công ty Tuy vậy, chương trình quảng cáo cơng ty chưa tạo dấu ấn sâu sắc cho khách hàng, chưa có tính sang tạo nhiều điểm bất cập suốt trình xây dựng thực chương trình quảng cáo Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Để giải vấn đề này, cần phải nghiên cứu toàn diện sâu sắc Vì vậy, em xin chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu Mục tiêu cụ thể: + Tập hợp, hệ thống hóa lý luận quảng cáo + Nghiên cứu thực trạng hoạt động quảng cáo công ty cổ phần Expertrans toàn cầu năm gần + Đánh giá hiệu hoạt động quảng cáo triển khai + Đề xuất giải pháp nhằm phát triển thương hiệu công ty cổ phần Expertrans toàn cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo Cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu Phạm vi nghiên cứu: Tất yếu tố tác động đến hoạt động quảng cáo công ty cổ phần Expertran toàn cầu Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành thu thập thông tin cần thiết nhằm thực mục tiêu nghiên cứu xác định, đề tài sử dụng phương pháp tổng quát là: - Phương pháp thu thập thông tin: Nghiên cứu tài liệu, tài liệu bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo quảng cáo, trang web công ty, tài liệu liên quan đếncông ty Expertrans - Phương pháp xử lý thơng tin: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, … Các liệu điều tra thực tế xử lý phần mềm Excel Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài trình bày ba chương: Chương 1: Lí luận chung hoạt động quảng cáo Chương 2: Thực trạng hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần ExperTrans tồn cầu Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty cổ phần ExperTrans toàn cầu Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 1.1.1 Các khái niệm quảng cáo Quảng cáo hoạt động – công cụ cần thi ết ho ạt động kinh doanh quảng cáo giúp cho doanh nghiệp xúc tiến hoạt động bán hàng đồng thời thúc đẩy khách hàng mua hàng nhanh hơn, nhiều hơn, đem lại hiệu cho doanh nghiệp người mua hàng Quảng cáo xuất từ sớm với s ự đ ời phát tri ển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua thời gian đ ược người biết đến nhiều cách định nghĩa khác Chính lẽ đó, khái niệm quảng cáo nhà nghiên cứu tiếp cận d ưới nhiều góc độ khác nhau: Theo hiệp hội Marketing Mỹ (AMA) “ Quảng cáo lo ại hình diện không trực tiếp hàng hóa, dịch v ụ, t t ưởng đến nhóm người mà người ta phải trả tiền để nh ận biết” Theo Philip Kotler, nh ững đ ại th ụ ngành Marketing nói chung ngành quảng cáo nói riêng l ại đ ưa m ột khái niệm khác quảng cáo Trong quy ển giáo trình Quản tr ị Marketing (Marketing Management) mình, ơng định nghĩa: “Quảng cáo hình thức trình bày gián tiếp khuếch trương ý tưởng, sản ph ẩm hay dịch vụ người tài trợ trả tiền” Hiệp hội quảng cáo Mỹ (American Advertising Association) đ ịnh nghĩa “Quảng cáo hoạt động truyền bá thơng tin, nói rõ ý đ chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch v ụ c ch ủ qu ảng cáo sở có thu phí quảng cáo, khơng trực tiếp nh ằm cơng kích ng ười khác” Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Nhìn chung khái niệm đ ều th ống nh ất v ới m ột s ố nội dung sau: Quảng cáo hoạt động chi trả tiền Quảng cáo biện pháp truyền bá thông tin c doanh nghi ệp - - Nó hoạt động sáng tạo doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu truyền bá thông tin đến người nhận tin Nội dung quảng cáo thông tin v ề hàng hóa, d ịch v ụ doanh - nghiệp kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm quảng cáo - Tính đại chúng: Quảng cáo hình thức truyền tin có tính đ ại chúng cao Chính tính đại chúng quảng cáo hình thành nên m ột tiêu chuẩn sản phẩm khách hàng mục tiêu Bởi thơng qua hoạt động quảng cáo có lượng đông người nhận thông điệp sản phẩm nên khách hàng thường cho người - hiểu rõ động mua sản phẩm họ Tính sâu rộng: Quảng cáo phương tiện truy ền thông r ất sâu r ộng Nó cho phép người bán lặp lại thơng điệp nhiều l ần Đ ồng th ời quảng cáo giúp người mua nhận thức so sánh thơng điệp đối thủ cạnh tranh khác Một quảng cáo với quy mô lớn ng ười - bán thực có tác động tích cực với tâm trí khách hàng Tính biểu cảm: Quảng cáo tạo hội để giới thiệu doanh nghi ệp sản phẩm cách sử dụng sáng tạo hình ảnh, âm màu s ắc nên có tính biểu cảm cao Tuy nhiên, doanh nghiệp cần l ưu ý m ặt trái đơi tác dụng biểu cảm mạnh quảng cao có th ể làm mờ nhạt đánh lạc hướng ý đến thông điệp ng ười nh ận - tin Tính chung: Quảng cáo khơng có tính chất ép buộc khách hàng nh trường hợp bán hàng trực tiếp Cơng chúng khơng cảm thấy có bổn Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn phận phải ý hay hưởng ứng quảng cáo Quảng cáo ho ạt đ ộng đ ộc thoại đối thoại với cơng chúng 1.1.3 Vai trò quảng cáo Quảng cáo phương thức có hiệu để chiếm lĩnh nhi ều người mua phân tán mặt địa lý với chi phí nhỏ tính cho m ột tiếp xúc quảng cáo Và ngày nay, quảng cáo ngày gi ữ vai trò quan tr ọng đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt doanh nghiệp, ho ạt đ ộng quảng cáo coi vũ khí sắc bén thời kì cạnh tranh Vai trò quảng cáo bao gồm: - Đối với doanh nghiệp: + Là công cụ cạnh tranh giúp doanh nghiệp dễ dàng việc xâm nhập vào khu vực thị trường mới, đảm bảo củng cố giữ v ững thị phần + Quảng cáo công cụ truyền thông gi ới thiệu s ản ph ẩm, doanh nghiệp với khách hàng, đối tác người quan tâm Đồng thời hỗ trợ đắc lực cho chiến lược định vị doanh nghiệp th ị trường + Giúp cải thiện doanh số, điều chỉnh nhu cầu thị tr ường, tìm khách hàng mới, tạo thuận tiện cho trình phân phối, thiết l ập quan h ệ khuyến khích trung gian phân phối + Là cơng cụ giúp xây doanh nghiệp d ựng hình ảnh đẹp nhóm cơng chúng - Đối với người tiêu dùng: + Cung cấp thông tin sản phẩm doanh nghi ệp khác cho người tiêu dùng, giúp tiết kiệm công s ức, th ời gian mua sắm Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn + Cung cấp kiến thức, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận th ức v ề sản phẩm thị trường từ lựa chọn sản ph ẩm th ỏa mãn tốt yêu cầu + Tạo áp lực cạnh tranh buộc doanh nghiệp cải tiến hoạt động Marketing nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng - Đối với xã hội: + Hoạt động quảng cáo hỗ trợ đắc lực cho phương tiện truyền thông việc nâng cao chất lượng giảm chi phí phát hành đa dạng hóa sản phẩm phục vụ xã hội tốt + Tạo công việc cho nhiều người lĩnh vực sản xuất lĩnh vực liên quan từ tạo động lực lực cạnh tranh thị trường + Là yếu tố đánh giá động phát triển kinh tế 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 1.2.1 Nhân tố bên 1.2.1.1 Mục tiêu doanh nghiệp Trong môi trường kinh doanh với cạnh tranh kh ốc liệt nh khơng có doanh nghiệp tồn vĩnh c ửu n ếu họ không xác định mục tiêu hoạt động cho Nh ững m ục tiêu phải xuất phát từ định thị trường mục tiêu, việc định vị sản phẩm hàng hóa cơng ty thị trường marketingmix Thông thường, mục tiêu công ty th ường h ướng vào nh ững vấn đề sau đây: - Tăng số lượng hàng tiêu thụ thị trường truyền thống: Với mục tiêu này, hoạt động quảng cáo công ty thường tập trung vào giai đo ạn - thâm nhập, phát triển sản phẩm Mở thị trương mới: Hoạt động quảng cáo sôi động từ trước tung sản phẩm thị trường đến sản phẩm thâm nhập vào th ị tr ường Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn - Giới thiệu sản phẩm mới: Hoạt động quảng cáo thường tập - trung hai giai đoạn đầu chu kỳ sống sản ph ẩm Xây dựng củng cố uy tín nhãn hiệu hàng hóa uy tín c cơng ty: Hoạt động quảng cáo thường xuyên ý th ời gian tồn loại hàng hóa th ời gian tồn công ty Song nh ững thời điểm mang ý nghĩa quan trọng mặt hàng m ới có giá tr ị sử dụng công ty khác đời công ty m ới đ ược thành l ập kinh doanh mặt hàng tương tự 1.2.1.2 Khả tài Đối với doanh nghiệp khả tài y ếu tố r ất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quảng cáo h ọ Đây yếu tố mà doanh nghiệp phải tính đến bắt tay vào thực chiến dịch quảng cáo dựa vào khả tài doanh nghiệp, dựa vào ngân sách mà doanh nghiệp có th ể đáp ứng cho việc quảng cáo mà nhà Marketer họ tiến hành nghiên c ứu cân nhắc để lựa chọn giải pháp, cách th ức quảng cáo cho hiệu quảng cáo đạt dược tốt so với khả ngân sách dành cho việc quảng cáo - Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ hay tham gia vào thị trường khơng thể có khả tiềm lực để thực hoạt động quảng cáo rầm rộ “ông lớn” xuất thị trương trước có đ ược m ột vị thị trường Thông thường họ lựa chọn phương tiện quảng cáo kinh phí so với kênh truy ền thống nh qu ảng cáo - truyền hình Đối với doanh nghiệp lớn có khả tài mạnh h ọ s ẵn sàng để chi khoản kinh phí khơng nh ỏ cho vi ệc qu ảng cáo, có 10 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 10 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EXPERTRANS TỒN CẦU 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng kinh doanh chung công ty Trong thời gian tới, công ty cổ phần Expertrans đưa mục tiêu tăng trưởng sau: - Doanh thu tăng 20% - 25% - Thu nhập bình qn nhân viên cơng ty tăng 10% - 15% Ngoài mức tăng trưởng trên, công ty đưa định hướng phát triển tài chính, thị trường, sản phẩm, cơng tác quản lý,… cụ thể sau: - Về tài chính: Phát triển nguồn vốn để đáp ứng mục tiêu kinh doanh, tăng trưởng, giải dứt điểm công nợ tồn đọng Quản lý tốt chi phí phát sinh trình kinh doanh nhằm tạo điều kiện để nâng cao thu nhập thực tế cán nhân viên - Đối với việc phát triển thị trường: Chú trọng mở rộng mối quan hệ thương mại, tập chung vào số dịch vụ chủ lực theo hướng phát triển dịch vụ để giữ thị trường Mở rộng mặt địa lý sang thị trường nước ngồi Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Anh,…Bên cạnh cần tiếp tục trì, củng cố phát triển thị trường nước thị trường công ty - Đối với dịch vụ: Trong thời gian tới công ty xác định tập chung đầu tư số lượng dịch vụ chất lượng vào nhóm dịch vụ lớn dịch viết dịch nói Các dịch vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho cơng ty cần trọng đầu tư, hoàn thiện 58 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 58 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn - Về công tác tổ chức, quản lý: Bố trí, xếp, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực theo kịp phát triển hoạt động cơng ty Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu giảm chi phí kinh doanh để tăng lợi nhuận 3.1.2 Định hướng hoạt động quảng cáo cơng ty Quảng cáo đóng vai trò quan trọng thị trường cạnh tranh ngày gay gắt ngày nay, sử dụng công cụ nhằm thu hút ý, lôi kéo quan tâm khách hàng, tạo kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động quảng cáo hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch thuật nói chung cơng ty cổ phần ExperTrans tồn cầu nói riêng, Ban lãnh đạo cơng ty thống đưa định hướng phát triển hoạt động sau: - Sử dụng quảng cáo cơng cụ hữu ích để trì góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thông qua mục tiêu định hướng công ty Quảng cáo phải thông tin cho người tiêu dùng giá trị lợi ích dịch vụ mà cơng ty cung ứng, kích thích nhu cầu tiêu dùng khách hàng - Thông qua hoạt động quảng cáo để truyền tải thông điệp công ty, hướng quan tâm đến vấn để mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc gia khác giới phát triển đất nước - Khuyến khích sáng tạo đổi nội dung hoạt động quảng cáo công ty thông qua việc đầu tư nghiên cứu để cải thiện chất lượng, hình thức nội dung quảng cáo Phát huy sáng tạo nhân viên làm việc lĩnh vực quảng cáo mối quan hệ công ty với công ty truyền thông quảng cáo 59 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 59 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN EXPERTRANS TỒN CẦU 3.2.1 Phương hướng nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo c Cơng ty cổ phần ExperTrans tồn cầu 3.2.1.1 Điều tra nghiên cứu thị trường để xây dựng chương trình quảng cáo cho phù hợp Một phương hướng để nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty công ty phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường trước thực chương trình quảng cáo hay chiến dịch quảng cáo Ngày nay, môi trường kinh doanh biến đổi mạnh mẽ, phát triển không ngừng mạng xã hội làm cho việc cạnh tranh ngày trở nên liệt hơn, biến đổi thị trường kéo theo biến đổi nhu cầu cảu khách hàng, khách hàng ln có lựa chọn khác trước loại sản phẩm Ngành dịch thuật vậy, ngành kinh doanh độc quyền, nên công ty không thấu hiểu nhu cầu khách hàng, khơng tạo khác biệt cho khách hàng ln ln có lựa chọn thay khác Các đối thủ cạnh tranh với Công ty là: công ty dịch thuật Vạn Phúc, công ty dịch thuật HACO, công ty dịch thuật Perso, công ty dịch thuật Châu Á, đối thủ cạnh tranh mạnh Và cần khách hàng thơi cơng ty nhiều hội Do mà trước thực chương trình quảng cáo cơng ty có biện pháp để nghiên cứu nhu cầu thị trường hiệu quả, xem thị trường biến đổi sao, xem nhu cầu sở thích khách hàng biến đổi Đồng thời, giai đoạn lại phát triển hình thức quảng cáo khác nhau, cơng ty nên nghiên cứu xem hình thức quảng cáo phù hợp với phát triển tương lai công ty, từ nghiên 60 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 60 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn cứu cơng ty xây dựng cho chương trình quảng cáo hay chiến dịch quảng cáo có hiệu 3.2.1.2 Thực chương trình quảng cáo cách thường xuyên, liên tục đồng Công ty ExperTrans muốn khách hàng quan tâm, nhớ đến dịch vụ thương hiệu cơng ty phải thực chiến dịch quảng cáo cách thường xuyên liên tục khiến cho khách hàng đến đâu dễ dàng tiếp nhận hình ảnh công ty, thực phải thực cách đồng bộ, hàng loạt hết thị trường cơng ty có, thị trường mục tiêu,… Bên cạnh dù quảng cáo phương tiện hình ảnh quảng cáo hay thơng điệp quảng cáo phải giống để tăng độ ghi nhớ khách hàng Nếu công ty thực quảng cáo cách rời rạc, quảng cáo không theo chiến dịch cụ thể, khơng có chiến lược hiệu việc để lại dấu ấn cho khách hàng thường ít, coi chương trình quảng cáo hồn tồn thất bại 3.2.1.3 Duy trì phát triển mối quan hệ công ty v ới công ty kinh doanh lĩnh vực truyền thông quảng cáo Vai trò cơng ty quảng cáo quan trọng, họ người xây dựng nên chương trình quảng cáo hồn chính, họ góp ý, chỉnh sửa nội dung quảng cáo mà cơng ty đưa ra, nghề họ Vì mà tùy theo mối quan hệ cơng ty với cơng ty quảng cáo mà họ làm khơng để đưa chương trình quảng cáo tùy theo mức độ phụ thuộc công ty với Mặc dù họ, khách hàng, khơng có nghĩa họ làm nhiệt tình với chương trình quảng cáo giao 61 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 61 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty Trong định hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần ExperTrans tồn cầu có nhiều khuyết điểm Chính điều làm giảm hiệu hoạt động quảng cáo Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo cách khắc phục khuyết điểm mà công ty mắc phải Những khuyết điểm loại bỏ, hiệu quảng cáo nâng cao đóng góp lớn vào hiệu hoạt động kinh doanh công ty Dưới em xin đưa số giải pháp định hoạt động quảng cáo để khắc phục khuyết điểm 3.2.2.1 Mục tiêu quảng cáo Cơng ty ExperTrans trọng vào thị trường khách hàng mục tiêu doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi Vì mục tiêu quảng cáo công ty giai đoạn tới thông tin thuyết phục khách nhằm: - Xây dựng củng cố lòng tin khách du lịch dịch vụ thương hiệu công ty - Tăng doanh thu bán dịch vụ có, giới thiệu dịch vụ (trong năm tới công ty cố gắng gia tăng số dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng) - Công ty tiếp tục mở rộng thị trường thị trường Việt Nam, mở thêm văn phòng giao dịch tỉnh thành như: Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên…Trên thị trường Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cơng ty mở rộng thêm thị trường khách lẻ khách tổ chức doanh nghiệp Trên thị trường tỉnh khác, ban đầu công ty mở rộng thị trường doanh nghiệp kinh tế 62 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 62 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Tuy nhiên phân tích phần thực trạng, mục tiêu quảng cáo công ty cần phải rõ ràng thị trường khách hàng loại dịch vụ khác nhau: - Đối với doanh nghiệp nước, mục tiêu quảng cáo phải mô tả dịch vụ có, giá loại hình dịch vụ, củng cố uy tín, đảm bảo chất lượng dịch vụ công ty khách hàng quen Chất lượng dịch vụ tốt làm cho khách hàng thân thiết trung thành với công ty, luôn sử dụng dịch vụ cơng ty Bên cạnh nâng cao uy tín, nhiều khách hàng tìm đến - Đối với doanh nghiệp nước ngoài, mục tiêu quảng cáo giới thiệu cơng ty, dịch vụ, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp công ty 3.2.2.2 Ngân sách quảng cáo Ngân sách cho hoạt động quảng cáo năm 2017 công ty du lịch ExperTrans chiếm khoảng 3% tổng doanh thu Muốn đẩy mạnh hoạt động quảng cáo ngân sách cần tăng lên khơng vượt khả công ty Nếu chi phí dành cho hoạt động quảng cáo q nhiều, cơng ty khơng có lợi nhuận để trì hoạt động kinh doanh hàng năm Công ty vào mức ngân sách, bảng giá công cụ quảng cáo mà lựa chọn phương tiện quảng cáo, số lượng, số lần thực phương tiện quảng cáo cho phù hợp Ngồi cơng ty đăng quảng cáo trang web có mục đăng quảng cáo miễn phí để tăng cường quảng cáo mà khơng tốn chi phí (chú ý: với cách quảng cáo công ty phải cập nhật hàng ngày) Công ty nên xây dựng bảng dự trù chi phí cho hoạt động quảng cáo để so sánh với chi phí thực sử dụng sau này, phân bổ chi phí hợp lí cho hoạt động quảng cáo Điều giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi đánh giá hiệu chúng 63 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 63 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2.2.3 Nội dung truyền đạt Thông điệp quảng cáo công ty cần phải rõ ràng cụ thể thị trường khách khác Doanh nghiệp phải trả lời cho câu hỏi mà khách hàng dành cho “Tại khách hàng lại nên mua sản phẩm doanh nghiệp” Thông điệp quảng cáo câu trả lời doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp phù hợp nhu cầu khách hàng Nó đem lại lợi ích cho khách hàng Vì khách hàng nên tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Trong nội dung thông điệp quảng cáo công ty ExperTrans phải điều thuyết phục khách hàng Mỗi khách hàng khác lại có lợi ích khác Thơng điệp quảng cáo cơng ty ExperTrans dựa tiêu chí thơng điệp quảng cáo giàu ý nghĩa gắn với lợi ích khách hàng để họ ưa chuộng dịch vụ cơng ty Bên cạnh đó, phải xây dựng thơng điệp quảng cáo ngắn gọn, xác, dễ hiểu, thơng tin phải nhanh chóng đến với khách hàng có khách hàng dễ nhớ dễ hiểu các thông điệp quảng cáo mà công ty đưa - Đối với thị trường doanh nghiệp nước quảng cáo nên gắn với lợi ích “mặt lý trí” khách hàng, nội dung thông điệp nên nhấn mạnh đến chất lượng dịch vụ, giá - Đối với doanh nghiệp nước ngồi, nội dung thơng điệp nhấn mạnh đến giá trị đặc biệt mà khách hàng nhận sử dụng dịch vụ chúng ta, thành tựu mà đạt (là đối tác tập đoàn lớn Samsung, Kotra, ) để nhận tin tưởng từ phía khách hàng Hình thức thơng điệp cần phải thiết kế lại Tuỳ loại phương tiện mà có cách thể khác Nhưng thơng điệp phải cố gắng có bật để thu hút ý khách Có thể 64 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 64 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn thu hút qua gam màu tương phản hình ảnh đẹp, hút Thơng điệp nên thể ngắn gọn Hình thức thơng điệp ngồi phụ thuộc vào phương tiện quảng cáo phụ thuộc vào thơng điệp có nội dung Quảng cáo nên thực theo mơ hình quảng cáo AIDA AIDA từ viết tắt bốn chữ: Attention (sự ý), Interest (sự thích thú), Desire (mong muốn), Action (hành động) Đây xem mô hình, cơng thức quan trọng quảng cáo Bất kỳ hình thức quảng cáo áp dụng theo mơ hình mang lại hiệu nhiều cho công ty Ngày quảng cáo nhu cầu tất yếu doanh nghiệp ngành lĩnh vực Quảng cáo tràn lan khiến quảng cáo cơng ty bị khách hàng bỏ qua không thực gây ấn tượng, thu hút ý Quảng cáo qua website điển hình Trong website thường có danh sách tiêu đề quảng cáo tất công ty Để tiêu đề thơng điệp khách kích vào phải tạo khác biệt Sau tạo ý khách nội dung bên thơng điệp phải khiến khách thực quan tâm đọc chúng Lúc hình thức thơng điệp với hình ảnh sinh động, nội dung thông tin đầy đủ quan trọng Một điều cần ý thông điệp quảng cáo không nên tạo kỳ vọng cao cho khách hàng ngồi khả cơng ty Làm gây bất lợi cho cơng ty Bởi khách hàng hy vọng lớn chất lượng dịch vụ tiếp xúc với chương trình quảng cáo mức độ thoả mãn khách thực trải nghiệm bị giảm mạnh thực tế không Uy tín doanh nghiệp bị giảm nhanh chóng 65 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 65 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 3.2.2.4 Phương tiện quảng cáo Hiện cách hình thức quảng cáo cơng ty Để đẩy mạnh hoạt động quảng cáo cần phải sử dụng nhiều phương tiện quảng cáo khác Điều giúp cho thông tin dịch vụ công ty đến với nhiều khách hàng Hơn cơng ty có dự định thu hút thêm thị trường khách lẻ thị trường khách hàng doanh nghiệp Những khách lẻ phân tán rộng, có thói quen sử dụng phương tiện quảng cáo khác nên cần phải có phương tiện quảng cáo khác Nhưng điều cần ý phương tiện quảng cáo sử dụng với chi phí khơng vượt q ngân sách quảng cáo cơng ty Cơng ty ExperTrans hạn chế nguồn lực nên công cụ quảng cáo sử dụng phải có chi phí rẻ mà lại đến với nhiều người tiêu dùng Công cụ quảng cáo truyền q đắt đỏ, khơng phù hợp với cơng ty Ngồi cơng cụ quảng cáo mà cơng ty sử dụng số phương tiện quảng cáo phù hợp với điều kiện công ty a, Quảng cáo ấn phẩm: tập gấp Công ty nên sử dụng tập gấp thay cho tờ rơi danh sách dịch vụ Tập gấp thể tính chuyên nghiệp cơng ty Nó có tác dụng “tự cam kết” công ty khách hàng Giá thành tập gấp lại rẻ, mệnh sống dài Hình thức quảng cáo tập gấp phù hợp với thị trường khách doanh nghiệp, tổ chức khách quen công ty Nội dung thông điệp tập gấp đầy đủ khơng q dài dòng, sử dụng nhiều hình ảnh, nhấn mạnh vào lợi ích mà họ có sử dụng dịch vụ công ty Nhưng cần ý đến hình thức tập gấp Một tập gấp thiết kế chuyên nghiệp thuyết phục khách hàng 66 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 66 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn b, Quảng cáo trang web báo điện tử Quảng cáo internet phương th ức quảng cáo phát tri ển nhanh chóng Với số lượng trang web kh lồ hàng t ỷ người truy cập internet ngày Đây thực h ội để doanh nghiệp tiếp cận số lượng lớn khách hàng nhanh chóng hiệu qu ả Chi phí quảng cáo khơng cao có th ể đem l ại r ất nhi ều l ợi nhu ận biết cách khai thác triệt để Một số hình thức quảng cáo tr ực tuyến phổ biến Việt Nam mà cơng ty ExperTrans có th ể s d ụng để quảng cáo là: - Đặt banner quảng cáo: Các banner quảng cáo c công ty đ ược sử dụng dạng banner truyền thống – hình th ức quảng cáo banner thơng dụng Các banner có dạng hình ch ữ nh ật, ch ứa nh ững đoạn text ngắn bao gồm hình ảnh Các banner nên s dụng tơng màu nóng hình ảnh điểm đến hấp dẫn nh ững dòng ch ữ nhấp nháy để thu hút ý khách mở trang web Theo nghiên cứu vị trí banner quảng cáo đặt giữa, bên ph ải hiệu qu ả Cơng ty đặt banner số trang web tuỳ thu ộc vào ngân sách dành cho quảng cáo mạng công ty nh ư: Các m ạng quảng cáo rao vặt: vatgia.com, rong bay.com,…Các trang báo ện t có số lượng khách truy cập hàng ngày lớn như: dantri.com, vnexpress.net, vietbao.vn, vietnamnet.vn, - Quảng cáo mạng rao vặt: cơng ty tiếp tục hình th ức quảng cáo mạng rao vặt Các trang web rao vặt thường miễn phí cơng ty đăng quảng cáo số lượng khách truy cập nhiều m ột ngày: raovat.vn, vatgia.com, rongbay.com, trangvangraovat.com Các trang lại xuất trang công cụ tìm ki ếm google Tuy nhiên cơng ty nên đăng ký tài khoản VIP trang web 67 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 67 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Mất khoản chi phí thơng tin cơng ty ln đăng trang nhất, nhiều người xem, đăng tin có hình ảnh màu sắc n ổi bật…Đồng thời cơng ty phải bố trí người hàng ngày thường xuyên c ập nhật thông tin quảng cáo mạng - Quảng cáo trang web giới thiệu doanh nghiệp Cơng ty đăng ký quảng cáo số trang web nh ư: nhungtrangvang.com.vn, vncategory.com, www.ypvn.com (trang vàng doanh nghiệp), diachidoanhnghiep.com, thitruong247.vn,… Đây trang web hay sử dụng, khả xuất trang cơng cụ tìm kiếm cao Vì thông tin c công ty tiếp cận với nhiều khách hàng - Tiếp tục quảng cáo mạng xã hội facebook, linkedin, Công ty tham khảo website lớn s dụng đ ể thực việc quảng cáo thơng qua bảng sau: Bảng 3.1: Top 20 trang web có lượng truy cập lớn Vi ệt Nam ((tính đến Tháng 10/2017) STT Website coccoc.com Daikynguyenvn.co m youtube.com Google.com.vn Facebook.com Zing.vn Vnexpress.net 68 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang Chức Là Cơng Cụ Tìm Kiếm Trình Duyệt Web lớn Việt Nam, tảng quảng cáo quy mô lớn với 22 triệu người dùng Là trang đưa tin thông tin hữu ích cho sống gồm in giấy điện t trực tuyến Mạng xã hội chia sẻ video Cơng cụ tìm kiếm chung giới Mạng xã hội, chat Cổng thông tin, mạng xã hội giải trí online bật Việt Nam Cung cấp thông tin hàng ngày đời sống Việt Nam giới 68 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp 24h.com.vn webtretho.com 10 www.yahoo.com 11 mangvieclam.com 12 thethao247.vn 13 dantri.com.vn 14 kenh14.vn 15 phimmoi.net 16 lazada.vn 17 baomoi.com 18 19 nhaccuatui.vn 8live.com 20 wikipedia.org GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn Trang web lớn Việt Nam cung cấp thơng tin giải trí sống thường ngày Việt Nam Là trang web lớn Việt Nam lượt truy cập cho phụ nữ đánh giá cộng đồng có số lượng truy cập lớn Việt Nam Trang cung cấp thông tin lấy liệu từ nguồn email, yahoo chat… Mạng kết nối việc làm giúp nâng cao hiệu giảm thiểu chi phí, phục vụ lợi ích người Việt Nam Trang tin thể thao, bóng đá nước quốc tế Tin tức, kiện, thời cập nhật liên tục ngày Trang tin tức giải trí – xã hội Việt Nam – Quốc Tế Trang xem phim trực tuyến lớn với kho phim đa dạng Trang thương mại điện tử cung cấp mức giá, khuyến hấp dẫn nhiều mặt hàng đa dạng từ laptop, máy tính bảng, điện thoại… Trang tổng hợp thông tin tự động số Việt Nam Website âm nhạc lớn Việt Nam Trang web chuyên thể thao, bóng đá game online nạp tiền Casino, Trang bách khoa tồn thư miễn phí đóng góp kiểm duyệt thơng tin người dùng ( Nguồn: Chỉ số thứ hạng Alexa Ranking) 3.2.2.5 Đánh giá hiệu hoạt động quảng cáo Công ty ExperTrans thực khảo sát đơn giản để xác định hiệu hoạt động quảng cáo thông qua tiêu định tính tiến hành phân tích, thống kê số liệu để xác định hiệu hoạt động 69 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 69 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn quảng cáo thông qua tiêu định lượng Tuy nhiên, để nâng cao hiệu công việc đánh giá, công ty nên tiến hành điều tra, vấn, khảo sát cách thường xuyên, liên tục Bên cạnh đó, cơng ty nên sử dụng thêm số tiêu chí đánh giá khác tác động quảng cáo đến việc mở rộng phát triển thị trường, mức doanh thu tăng lên có chi phí cho quảng cáo, mức độ truyền tin, mức độ hấp dẫn chương trình quảng cáo, Như hiệu hoạt động quảng cáo xác định cách xác toàn diện KẾT LUẬN Trong kinh tế động, mơi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp áp dụng phương án hoạt động cho hiệu Các phương án hoạt động xây dựng thời gian dài cần phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh Trên giải pháp mà người viết đưa dựa thực trạng công ty cổ phần ExperTrans toàn cầu nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty Công ty tuỳ thuộc vào nguồn lực mơi trường kinh doanh mà lựa chọn cách thức quảng cáo phù hợp thời điểm định Một hoạt động quảng cáo thành cơng đem lại nhiều khách hàng mà chi phí bỏ khơng vượt q ngân sách cơng ty Khách hàng ngày có nhu cầu cao hơn, khó tính mà phương thức quảng cáo doanh nghiệp ngày nhiều Khách hàng lựa chọn thông tin quảng cáo để lưu giữ lại Chỉ có quảng cáo gây ấn tượng mạnh thu hút ý khách hàng lưu giữ lâu 70 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 70 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn tâm trí họ Vì đòi hỏi doanh nghiệp phải ln có tìm tòi sáng tạo thông điệp quảng cáo, phương thức quảng cáo Nó phải độc đáo, có đột phá phải chân thực, gắn với lợi ích khách hàng tồn lâu dài Quảng cáo nghệ thuật DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: I II Giáo trình tham khảo: Các giáo trình Bộ mơn Marketing – Học viện Tài biên soạn, bao gồm: Marketing Nghiên cứu Marketing Quản trị Quảng cáo Quản trị thương hiệu Quan hệ công chúng Các đường link tham khảo: - http://www.expertrans.com/ - http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-giai-phap-nang-cao-hieu-quahoat-dong-quang-cao-8934/ - http://text.123doc.org/document/80461-thuc-trang-va-giai-phap-nhamnang-cao-hieu-qua-cua-hoat-dong-quang-cao-trong-doanh-nghiep.htm - http://123doc.org/document/3693067-tieu-luan-giai-phap-nang-cao-hieuqua-hoat-dong-quang-cao.htm 71 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang 71 Lớp CQ52/32.01 Luận văn tốt nghiệp 72 Sinh viên: Đàm Ngọc Trang GVHD: ThS Nguyễn Quang Tuấn 72 Lớp CQ52/32.01 ... chung hoạt động quảng cáo Chương 2: Thực trạng hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần ExperTrans tồn cầu Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty cổ phần ExperTrans toàn. .. giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần Expertrans tồn cầu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo cơng ty cổ phần Expertrans. .. xuất giải pháp nhằm phát triển thương hiệu công ty cổ phần Expertrans toàn cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: 52 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần expertrans toàn cầu , 52 một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của công ty cổ phần expertrans toàn cầu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn